Anda di halaman 1dari 1

KURSUS DIPLOMA PEMBANTU PERUBATAN

FORMAT PEMARKAHAN CASE STUDY


Nama Pelatih:

No. Matrik: ..

Tahun: Semester: Kawasan Penempatan: ...


Bil.

Perkara

Wajaran

Pengenalan dan penyataan


masalah yang jelas

10

Pencarian literatur yang lengkap


dan relevan

20

Perbincangan & hujah yang


jelas, kukuh serta menunjukkan
keaslian

40

Rumusan yang padat dan


konklusif

10

Sumber rujukan yang sesuai dan


mencukupi

10

Format:
- Kulit pakej yang jelas
- Bilangan perkataan seperti
ditetapkan
- Cetakan yang jelas dan bersih
- Penjilidan yang kemas
- Format mengikut yang
ditetapkan
Demerit:
- Kesilapan ejaan > 20 perkataan

Skor

Catatan

2
2
2
2
2

-5

JUMLAH

Nota:
Kelewatan penghantaran tugasan akan diperiksa berdasarkan wajaran 80%.
Tandatangan Pemeriksa

: .

Nama

: .

Tarikh

: .