Anda di halaman 1dari 115

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN
IMIGRESEN

JABATAN IMIGRESEN

1

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN MALAYSIA

LATAR BELAKANG
Sejarah Imigresen wujud secara rasmi di Bandar Johor Bahru pada tahun 1886.
Apabila Bangunan Sultan Ibrahim siap dibina pada tahun 1940, Pejabat Imigresen
Negeri Johor beroperasi di tingkat bawah bangunan tersebut. Pada tahun 1967
berpindah pula ke bangunan AIA, Johor Bahru. Buat masa sekarang Pejabat
Imigresen terletak di tingkat 1,2 dan 8 Blok B Wisma Persekutuan Jalan Ayer Molek
Johor Bahru.

JABATAN IMIGRESEN

2

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

JABATAN IMIGRESEN
BAHAGIAN PEKERJA ASING

LATAR BELAKANG

Bahagian Pekerja Asing ditubuhkan dengan wujudnya Unit Pembantu Rumah
Bahagian urusetia Pewarganegaraan Ibu Pejabat Imigresen Kuala Lumpur
ekoran dasar kerajaan membenarkan pengambilan pembantu rumah asing
(PRA ) Indonesia pada tahun 1982 dan pembantu rumah asing Filipina pada
tahun 1984.

Pada 1April 1989 ditubuhkan Urusetia Jawatan kuasa Pengambilan Buruh
asing dan diletakkan di bawah Urusetia PewarganegaraanIbu Pejabat.

Bahagian Pas Penggajian dan Buruh Asing mula ditubuhkan kemudiannya
bagi mengendalikan urusan pemutihan bagi pelbagai sector( perkilangan,
pembinaan, perkhidmatan dan perladangan )

Pada 9 Mac 1996, Pasukan Petugas Pekerja Asing (PPPA) dibawah
Kementerian Dalam Negeri ditubuhakan bagi mengambil alih tugas dan
tanggungjawab Unit Buruh Asing.

PPPA dibubarkan pada 1 Mei 1997 dan Bahagian Pekerja Asing ditubuhkan
bagi mengambil alih tugas dan tanggungjawab PPPA.

Bahagian Pekerja Asing telah melalui perubahan yang radikal mulai tahun
1998 dengan system pengkomputeran yang baru dan renovasi pejabat.

Urusan berkaitan pekerja asing telah didesentralisasikan kepada semua
jabatan Imigresen Negeri mulai 1 Mei 1998.( Pekeliling Imigresen Malaysia
Terhad Bil.12 Tahun 1998 Desentralisasi Urusan Pekerja Asing)

JABATAN IMIGRESEN

3

4. 2. 5. Menguatkuasa Akta Imigresen 1959/63. Mengawalselia pergerakan keluar masuk orang di pintu-pintu masuk yang diwartakan. Mengeluarkan passport dan dokumen perjalanan kepada warganegara dan penduduk tetap. Mengeluarkan visa.KOLEKSI PROSEDUR KERJA FUNGSI UTAMA 1. Member perkhidmatan sokongan yang berkualiti dan efisien kepada pelanggan jabatan. JABATAN IMIGRESEN 4 . 3. peraturan-peraturan Imigresen 1963 dan Akta Pasport 1966 dan lain-lain akta yang berkaitan. pas dan permit kepada warganegara asing yang memasuki Malaysia.

Menyediakan borang –borang dan nombor giliran berkaitan permohonan. JABATAN IMIGRESEN 5 . 15. Menguruskan kutipan hasil bahagian. 6. 4. 3. Menguruskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (PLKS) pekerja asing pelbagai sektor dan mengemaskini data. 5. 8. Menguruskan permohonan pembantu rumah asing. Menguruskan tuntutan wang cagaran dan levi 13. 7. Mengeluarkan memo periksa keluar bagi permohonan yang memenuhi syarat. Mengeluarkan pas khas . Menguruskan pengeluaran i-kad untuk pekerja asing pelbagai sektor. Menguruskan penyerahan pasport yang telah siap dikeluarkan pas lawatan kerja sementara.KOLEKSI PROSEDUR KERJA AKTIVITI-AKTIVITI BAGI FUNGSI 1. Menguruskan permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka panjang. 16. 11. Menguruskan tuntutan jaminan bank 12. 2. 9. Mengeluarkan pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) pekerja asing pelbagai sektor. Memberi khidmat pelanggan. Menguruskan urusan tukar nama dan lokasi syarikat. Menguruskan urusan serahan visa dengan rujukan 10. Menguruskan permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. 14.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA 17.2 Menguruskan kutipan hasil 17.5 Mengeluarkan memo perisa keluar 18. Mengendalikan sistem forms (foreign workers monitoring system) 17.5 Mengeluarkan pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) 17.1 Menguruskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (PLKS) 17.3 Mengeluarkan pas khas 17. JABATAN IMIGRESEN 6 .Menguruskan urusan – urusan pentadbiran am bahagian.

Masukkan data majikan dan pekerja ke dalam sistem komputer. Pertimbangan dan buat kelulusan untuk permohonan visa dengan rujukan. 2. Serah surat kelulusan visa dengan rujukan ke kaunter serahan vdr setelah ditandatangani . Terima permohonan visa dengan rujukan yang memenuhi syarat yang ditetapkan. JABATAN IMIGRESEN 7 . 5. 7. 9. 6. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan. Buat bayaran untuk permohonan visa dengan rujukan yang telah diluluskan oleh pegawai kanan. 8. 4. Semak permohonan visa dengan rujukan mengikut senarai semak. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan. Keluarkan surat akuan penerimaan kepada majikan/agensi berdaftar. 3.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PANJANG PROSES KERJA 1.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PANJANG TERIMA PERMOHONAN SEMAK PERMOHONAN MENGIKUT SENARAI SEMAK KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN MAKLUMKAN PADA MAJIKAN DAN LENGKAPKAN SEMULA PERMOHONAN SEMAK. DAFTAR DAN MASUKKAN DATA MAJIKAN DAN PEKERJA TIDAK LENGKAP YA PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN BUAT BAYARAN VISA DENGAN RUJUKAN KELUARKAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN TANDATANGAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN OLEH PEGAWAI KANAN SERAH SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN KE KAUNTER SERAHAN VDR JABATAN IMIGRESEN 8 .

Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan. 4. 10. 9. 2. Semak permohonan mengikut senarai semak 3. Buat bayaran visa dengan rujukan setelah kelulusan dibuat. JABATAN IMIGRESEN 9 . Terima permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. 6. 5. Serah surat kelulusan ke kaunter serahan visa dengan rujukan. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek. Keluarkan surat akuan penerimaan sekiranya tiada masalah kepada majikan / agensi berdaftar. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PENDEK PROSES KERJA 1. 8. 7. Daftar permohonan untuk rujuk pengarah. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan visa dengan rujukan untuk pas lawatan jangka pendek.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PENDEK TERIMA PERMOHONAN MAKLUMKAN PADA MAJIKAN DAN LENGKAPKAN SEMULA PERMOHONAN SEMAK PERMOHONAN MENGIKUT SENARAI SEMAK TIDAK LENGKAP YA KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN KEPADA MAJIKAN DAFTAR PERMOHONAN UNTUK RUJUK PENGARAH PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI PADA PEGAWAI KANAN PERAKUAN DAN KELULUSAN DARI PENGARAH NEGERI BUAT BAYARAN SETELAH MENDAPAT KELULUSAN DARI PENGARAH KELUARKAN SURAT KELULUSAN VISA DENGAN RUJUKAN UNTUK PAS LAWATAN JANGKA PENDEK TANDATANGAN SURAT KELULUSAN OLEH PEGAWAI KANAN SERAH SURAT KELULUSAN KE KAUNTER SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN JABATAN IMIGRESEN 10 .

Semak dan luluskan permohonan pembantu rumah asing jika permohonan lengkap dan memenuhi syarat. pembantu rumah asing Filipina dan Sri Lanka. Masukkan data majikan dan pembantu rumah di dalam sistem komputer. pembantu rumah asing warganegara Sri Lanka & Filipina. jp-visa. 15. 3. Tentukan sama ada permohonan pra yang diragui maklumat majikannya perlu di naziran atau tidak. 2. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk permohonan pembantu rumah asing telah mendapat kelulusan dari pengarah. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan.tukar majikan. 9. 4. Keluarkan surat akuan penerimaan bagi permohonan yang lengkap. Daftar permohonan yang diterima. jpvisa. 10. 8. Semak di dalam sistem sama ada pemohon pernah memiliki pra yang masih aktif atau tidak. Semak dan buat kelulusan permohonan pembantu rumah asing jika permohonan lengkap dan memenuhi syarat (sekiranya ketua bahagian tiada).KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING PROSES KERJA 1. 14. tukar majikan. Kemaskini data. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan pembantu rumah kedua. Buka fail bagi permohonan rujuk pengarah (sekiranya permohonan melibatkan pra kedua. 11. Buar naziran bagi permohonan pembantu rumah asing yang diragui maklumat majikannya. 7. Terima permohonan pembantu rumah asing dan pastikan ia lengkap dan memenuhi syarat. 12. 13. 6. 5. Keluarkan surat kelulusan visa dengan rujukan untuk permohonan pembantu rumah yang menepati syarat. JABATAN IMIGRESEN 11 .

PRA FILIPINA DAN SRI LANKA SERTA NAZIRAN ) PRA PERTAMA TOLAK LULUS BUKA FAIL RUJUK PENGARAH MAKLUM PADA MAJIKAN PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN KELULUSAN PENGARAH TOLAK LULUS KEMBALIKAN DOKUMEN KEPADA MAJIKAN REKOD DALAM BUKU DAFTAR RUJUK PENGARAH KEMASUKAN KELULUSAN PENGARAH OLEH KBPA/TPPI MAKLUM PADA MAJIKAN BUAT BAYARAN KELUARKAN SURAT KELULUSAN JABATAN IMIGRESEN 12 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PERMOHONAN PEMBANTU RUMAH ASING TERIMA PERMOHONAN PRA DARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR KEMBALI DOKUMEN ASAL KEPADA PEMOHON UNTUK DILENGKAP SEMAK PERMOHONAN SAMAADA LENGKAP ATAU TIDAK TIDAK LENGKAP YA KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN DAFTAR MAKLUMAT MAJIKAN DAN PEMBANTU RUMAH ASING KELULUSAN DAN PERTIMBANGAN OLEH PEGAWAI KANAN KES – KES RUJUKAN PENGARAH (PRA KEDUA TUKAR MAJIKAN. JP-VISA.

3. Semak permohonan dan masukkan data pekerja ke dalam sistem sekiranya permohonan menepati syarat yang di tetapkan. Luluskan lanjutan pas lawatan kerja sementara (plks)pekerja asing pelbagai sektor sekiranya tiada masalah.2 fomema Melebihi dari 30 hari .1 Kes tinggal lebih masa 4. Kemaskini data JABATAN IMIGRESEN 13 .1 kes tinggal lebih masa 6. 7. Rujuk kepada pegawai kanan jika ada masalah terutama yang melibatkan pas khas atas sebab: 4. Pertimbangan dan kelulusan untuk pas khas 6.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR DAN MENGEMASKINI DATA PROSES KERJA 1. 4. Mengarahkan sekiranya: majikan merujuk kepada bahagian unit penguatkuasa 6. 2.2 Fomema 5. Terima permohonan lanjutan pas lawatan kerja sementara ( plks ) dari majikan atau agensi berdaftar.

FOMEMA DAN RUJUK UNIT PENGUATKUASA SEMAK PERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA MASALAH RUJUK PEGAWAI KANAN JIKA ADA MASALAH SEMAK PERMOHONAN YANG DIRUJUK PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN TIADA BUAT BAYARAN PAS KHAS KELUARKAN PAS KHAS LULUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) JABATAN IMIGRESEN 14 . PAS KHAS .KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR DAN MENGEMASKINI DATA TERIMA PERMOHONAN KES – KES YANG MELIBATKAN KEMASKINI DATA.

Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara (plks) yang telah dikeluarkan ke dalam pasport. Serahkan pasport yang sudah di keluarkan pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) ke kaunter serahan pasport. Beri kelulusan untuk cetak semula pelekat 10. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) ke dalam pasport . Rekod kad nombor bersiri yang dikepilkan di pasport ke dalam buku pengeluaran pelekat jika permohonan yang melebihi 5 pasport .3 Alamat tempat bekerja 4. Batalkan pelekat. 14. Buat cetakan semula pelekat pas lawatan kerja sementara ( PLKS ) setelah data dikemaskini oleh pegawai kanan. Rujuk kepada pegawai kanan sekiranya terdapat kesilapan data dan pelekat rosak 7. pelekat sekiranya ada masalah semasa proses pengeluaran 9. Serah kepada majikan pasport yang telah dikeluarkan plks jika permohonan bawah 5 pasport 13. 6. 3.1 Tahun perkhidmatan 3. Kemaskini data dan nombor pelekat 8.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PELBAGAI SEKTOR PROSES KERJA 1.kaunter lanjutan atau kaunter juruwang 2. Pastikan butir – butir di dalam sistem pelekat adalah sama terutama yang berkaitan dengan : 3. Cetak pelekat pas lawatan kerja sementara ( plks ) pelbagai sektor 5. 11. Semak pasport dan status fomema di dalam sistem komputer. Terima permohonan pasport daripada majikan.2 Gambar pekerja 3. 12. bahagian pas khas. JABATAN IMIGRESEN 15 .

BHG PAS KHAS.KESILAPAN DATA 2. KAUNTER LANJUTAN ATAU KAUNTER JURUWANG SEMAK PASPORT DAN STATUS FOMEMA KES-KES YANG DIRUJUK : 1.BATAL PELEKAT YANG ROSAK CETAK PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) MASALAH RUJUK PEGAWAI KANAN JIKA ADA MASALAH KEMASKINI DATA TIADA KELULUSAN CETAK SEMULA PELEKAT OLEH PEGAWAI KANAN CETAK SEMULA PELEKAT TAMPAL PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) SERAH KEPADA MAJIKAN JIKA PERMOHONAN DIBAWAH 5 PASPORT ATAU REKOD KAD NOMBOR BERSIRI PADA PASPORT KE DALAM BUKU DAFTAR PERGERAKAN PASPORT JIKA PERMOHONAN MELEBIHI 5 PASPORT SERAH PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) KE KAUNTER SERAHAN PASPORT JABATAN IMIGRESEN 16 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PELBAGAI SEKTOR.KEMASKINI NOMBOR PELEKAT 3. TERIMA PERMOHONAN PASPORT DARI MAJIKAN.

Keluarkan surat memo periksa keluar kepada majikan atau agensi berdaftar. Terima permohonan memo periksa keluar daripada majikan atau agensi berdaftar.1 Kes tinggal lebih masa 5. 8. Luluskan permohonan pas khas untuk memo periksa keluar. Masukkan data ke dalam sistem komputer. Semak dan pastikan permohonan mencukupi syarat. 9. 5. 2. Rujuk kepada pegawai kanan sekiranya ada masalah terutama yang melibatkan: 5. Serahkan surat memo periksa keluar kepada majikan atau agensi berdaftar. Keluarkan surat memo periksa keluar setelah pas khas dikeluarkan ke dalam pasport pekerja. Semak permohonan yang melibatkan : 6.1 Kes tinggal lebih masa 6.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR BAGI PERMOHONAN YANG MEMENUHI SYARAT PROSES KERJA 1.2 Gagal fomema 6. 3. Buat bayaran pas khas.2 Gagal fomema 7. 10. 4. JABATAN IMIGRESEN 17 .

TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR KEMBALIKAN SEMULA KEPADA MAJIKAN DAN MINTA LENGKAPKAN PERMOHONAN SEMAK DAN PASTIKAN PERMOHONAN LENGKAP TIDAK L ENGKAP 2.FOMEMA GAGAL MASUKKAN DATA KE DALAM SISTEM KOMPUTER KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN BAYARAN PAS KHAS DIBUAT KELUARKAN PAS KHAS KELUARKAN SURAT MEMO PERIKSA KELUAR SERAHKAN KEPADA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR JABATAN IMIGRESEN 18 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR BAGI PERMOHONAN YANG MEMENUHI SYARAT 1. PAS KHAS A.TINGGAL LEBIH YA MASA B.

Semak permohonan pas khas. Luluskan pas khas yang memenuhi syarat 4. Buat bayaran pas khas setelah kelulusan pas khas dibuat oleh pegawai kanan. 6.2 Fomema Melebihi 30 hari 5. 9. Cetak pas khas dan kepilkan di dalam pasport 8. 10. 11.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS PROSES KERJA 1.1 tinggal lebih masa 4. Serahkan pasport yang telah dikeluarkan pas khas untuk ditandatangani oleh pegawai kanan. Minta majikan rujuk unit penguatkuasa jika kes : 4. Tandatangan pas khas yang telah dikeluarkan. Rekod pas khas yang dikeluarkan ke dalam buku daftar pengeluaran pas khas. 3. Terima permohonan pas khas dari juruwang 7. Serahkan pasport yang telah siap dikeluarkan pas khas ke pada pegawai kaunter serahan pasport. JABATAN IMIGRESEN 19 . Terima permohonan pas khas dari pegawai kaunter lanjutan. 2.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS TERIMA PERMOHONAN PAS KHAS DARI PEGAWAI KAUNTER LANJUTAN SEMAK PERMOHONAN PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PEGAWAI KANAN RUJUK UNIT PENGUATKUASA JIKA KES: 1. TINGGAL LEBIH MASA 2. FOMEMA MASALAH MELEBIHI 3O HARI TIADA BAYARAN PAS KHAS DIBUAT CETAK PAS KHAS REKOD PAS KHAS YANG DIKELUARKAN KE DALAM BUKU DAFTAR PENGELUARAN PAS KHAS TANDATANGAN PAS KHAS YANG DIKELUARKAN OLEH PEGAWAI KANAN SERAH PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN PAS KHAS KE KAUNTER SERAHAN PASPORT JABATAN IMIGRESEN 20 .

3. Simpan kunci keselamatan kabinet serahan pasport. 4. Semak status kad nombor bersiri di dalam kabinet serahan pasport. Terima kad pendua nombor bersiri pasport dari majikan atau agensi berdaftar. JABATAN IMIGRESEN 21 . 2. Serah pasport yang telah dikeluarkan pas khas atau pas lawatan kerja sementara (PLKS) kepada majikan atau agensi berdaftar. 5.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PENYERAHAN PASPORT YANG TELAH SIAP DIKELUARKAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA PROSES KERJA 1. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam buku daftar serahan pasport.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA
CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN PENYERAHAN PASPORT YANG TELAH SIAP DIKELUARKAN
PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA

TERIMA KAD PENDUA NOMBOR BERSIRI PASPORT DARI MAJIKAN ATAU
AGENSI BERDAFTAR

SEMAK STATUS KAD NOMBOR BERSIRI

REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR
DALAM BUKU DAFTAR SERAHAN PASPORT

SERAH KEPADA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

JABATAN IMIGRESEN

22

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGURUSKAN URUSAN SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

PROSES KERJA
1. Terima surat akuan penerimaan dari majikan atau agensi berdaftar.
2. Semak kelulusan visa dengan rujukan di dalam sistem.
3. Pastikan tiada kesilapan data di dalam surat kelulusan visa dengan rujukan.
4. Rujuk pegawai kanan jika ada kesilapan data seperti :4.1

Nama pekerja

4.2

Nombor pasport pekerja

4.3

Alamat majikan

4.4

Pintu masuk

4.5

Konsulat

5. Kemaskini data.
6. Cetak surat kelulusan visa dengan rujukan.
7. Tandatangan surat kelulusan visa dengan rujukan yang telah di cetak semula
setelah data dikemaskini.
8. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam sistem
komputer dan buku serahan visa dengan rujukan.
9. Serah surat kelulusan visa dengan rujukan kepada majikan atau agensi
berdaftar.

JABATAN IMIGRESEN

23

KOLEKSI PROSEDUR KERJA
CARTA ALIRAN KERJA
MENGURUSKAN URUSAN SERAHAN VISA DENGAN RUJUKAN

TERIMA SURAT AKUAN PENERIMAAN DARI
MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR

SEMAK KELULUSAN DALAM SISTEM

KESILAPAN DATA SEPERTI:
1.NAMA PEKERJA
2.NOMBOR PASPORT
3.ALAMAT MAJIKAN
4.PINTU MASUK
5. KONSULAT

RUJUK PEGAWAI KANAN SEKIRANYA ADA KESILAPAN
DATA
MASALAH

KEMASKINI DATA
OLEH PEGAWAI
KANAN
CETAK SEMULA SURAT
KELULUSAN VISA
DENGAN RUJUKAN

TIADA

TANDATANGAN
SURAT KELULUSAN
VISA DENGAN
RUJUKAN OLEH
PEGAWAI KANAN
REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI
BERDAFTAR YANG HADIR

SERAH SURAT KELULUSAN VISA DENGAN
RUJUKAN

JABATAN IMIGRESEN

24

Cetak data pekerja. Keluarkan surat pemberitahuan i-kad yang telah siap kepada majikan. 5. Pastikan semua data yang dimasukkan ke dalam sistem adalah lengkap. 6. Ambil stok bekalan i-kad di pejabat bahagian pekerja asing. 4. Serah i-kad kepada majikan atau agensi berdaftar yang hadir. 10. 16. Buat laporan statistik pengeluaran i-kad. 2. 11. Rekod stok bekalan i-kad yang diterima dari pegawai kanan. Semak permohonan dan imbas gambar serta cap jari pekerja. 17. Rekod data majikan atau agensi berdaftar ke dalam buku serahan i-kad. 8. 7. Rujuk pegawai kanan sekiranya stok bekalan i. Terima permohonan i-kad dari majikan atau agensi berdaftar. 14. Pastikan stok i-kad mencukupi. Aktifkan i-kad yang telah siap dicetak. 13. Tandatangan surat pemberitahuan i-kad. 9. 3. Putrajaya. Rekod dalam buku permohonan i-kad.kad berkurangan. 12. Rekod dalam buku pengeluaran i-kad. 15. Rekod laporan statistik pengeluaran i-kad.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN PENGELUARAN I-KAD PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR PROSES KERJA 1. JABATAN IMIGRESEN 25 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN PENGELUARAN I-KAD PEKERJA ASING PELBAGAI SEKTOR TERIMA PERMOHONAN SEMAK PERMOHONAN MAKLUMKAN KEPADA MAJIKAN DAN MINTA LENGKAPKAN PERMOHONAN TIDAK LENGKAP AMBIL CAP JARI DAN IMBAS GAMBAR PEKERJA REKOD DALAM BUKU PERMOHONAN I-KAD PASTIKAN STOK BEKALAN I-KAD MENCUKUPI CETAK DATA PEKERJA AKTIFKAN I.KAD YANG TELAH SIAP DICETAK REKOD DALAM BUKU PENGELUARAN I-KAD KELUARKAN SURAT PEMBERITAHUAN I-KAD YANG TELAH SIAP TANDATANGAN SURAT PEMBERTAHUAN I-KAD OLEH PENYELIA I-KAD REKOD DATA MAJIKAN ATAU AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR KE DALAM BUKU SERAHAN I-KAD SERAH I-KAD JABATAN IMIGRESEN 26 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN JAMINAN BANK PROSES KERJA 1. 9. Rekod surat ke dalam buku rekod tuntutan jaminan bank.1 9. Terima surat tuntutan jaminan bank daripada majikan dan bank. Buat pelepasan jaminan bank sekiranya lanjutan plks menggunakan jaminan bank yang baru ataupun pekerja sudah dihantar pulang. 3.4 Surat terima tuntutan Nombor bankdraf Amaun bayaran Bank pembayar ke dalam buku rekod penerimaan wang jaminan bank. 4. 6.1 4. Semak nombor jaminan bank sama ada sudah digunapakai atau belum. Rekod surat ke dalam buku rekod pelepasan jaminan bank. Keluarkan surat pelepasan jaminan bank sebanyak 3 salinan kepada majikan atau bank. Pekerja lari (AB) 5.1 11.3 4. 2. Semak permohonan di dalam sistem komputer. Keluarkan surat tuntutan jaminan bank sebanyak 3 salinan kepada majikan atau pihak bank sekiranya: 9. 8. JABATAN IMIGRESEN 27 .4 Telah dihantar pulang (DP) Menunggu dihantar pulang(WP) Aktif (PLKS dilanjutkan atau sebaliknya). 11.3 11. Semak status pekerja yang tersenarai di dalam jaminan bank sama ada 4. Pastikan nombor jaminan bank dan amaun yang dituntut adalah sama. Terima tuntutan wang jaminan dan rekodkan : 11.2 11.2 4. 7.2 Status pekerja lari (AB ) Status pekerja aktif tetapi tiada lanjutan dibuat untuk tahun berikutnya 10.

15. Tandatangan surat akuan penerimaan jaminan bank. Buat bayaran dan keluarkan resit. 13. 14. Cetak surat akuan penerimaan jaminan bank. Serahkan surat akuan penerimaan jaminan bank dan resit asal kepada majikan atau bank. JABATAN IMIGRESEN 28 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA 12.

SURAT YANG DITERIMA 2. PEKERJA DALAM STATUS AKTIF TETAPI TIADA LANJUTAN DIPERBAHARUI UNTUK TAHUN BERIKUTNYA REKOD SURAT DALAM BUKU TUNTUTAN JAMINAN BANK REKOD SURAT DALAM BUKU PELEPASAN JAMINAN BANK HANTAR KEPADA MAJIKAN / BANK HANTAR SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK KEPADA MAJIKAN DAN BANK TERIMA TUNTUTAN WANG JAMINAN REKODKAN: 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN JAMINAN BANK TERIMA SURAT TUNTUTAN DARI MAJIKAN / BANK SEMAK DAN PASTIKAN NOMBOR JAMINAN BANK DAN AMAUN YANG DITUNTUT ADALAH SAMA SEMAK STATUS PEKERJA DIDALAM SISTEM KOMPUTER LAKSANAKAN PELEPASANJAMINAN BANK SEKIRANYA: 1. PEKERJA LARI (AB ) 2. PEKERJA SUDAH DIHANTAR PULANG (DP ) 2. LANJUTAN PLKS MENGGUNAKAN JAMINAN BANK BARU KELUARKAN SURAT PELEPASAN JAMINAN BANK KEPADA MAJIKAN DAN BANK TINDAKAN SUSULAN SETELAH STATUS PEKERJA DIKETAHUI KELUARKAN SURAT TUNTUTAN JAMINAN BANK SEKIRANYA: 1.BANK PEMBAYAR BUAT BAYARAN DAN KELUARKAN RESIT KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN WANG JAMINAN BANK SERAH SURAT AKUAN PENERIMAAN DAN RESIT ASAL KEPADA MAJIKAN/ BANK JABATAN IMIGRESEN 29 .NOMBOR DAN AMAUN BANKDRAF 3.

JABATAN IMIGRESEN 30 . 3.1 Pekerja sudah dihantar pulang 3. Semak fail permohonan tuntutan wang cagaran dan levi untuk pertimbangan dan sokongan. Semak status pekerja sama ada: 3.3 Pekerja masih aktif tetapi tiada lanjutan dibuat untuk tahun berikutnya: 3.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI PROSES KERJA 1.2 Pekerja menunggu dihantar pulang 3.4 Pekerja lari 4. Semak permohonan yang diterima. 2. Hantar fail permohonan tuntutan wang cagaran dan levi kepada bahagian kewangan untuk tindakan. Buka fail tuntutan wang cagaran dan levi 5. 6. Terima permohonan dari majikan atau agensi berdaftar.

PEKERJA LARI BUKA FAIL TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN HANTAR FAIL PERMOHONAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI KE BAHAGIAN KEWANGAN UNTUK TINDAKAN LANJUTAN JABATAN IMIGRESEN 31 . TELAH DIHANTAR PULANG 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN TUNTUTAN WANG CAGARAN DAN LEVI TERIMA PERMOHONAN DARIPADA MAJIKAN /SYARIKAT KEMBALIKAN KEPADA MAJIKAN UNTUK DILENGKAP SEMULA SEMAK PERMOHONAN TIDAK LENGKAP YA SEMAK STATUS PEKERJA SAMAADA: 1. AKTIF TETAPI LANJUTAN PLKS TIDAK DIPERBAHARUI 4. MENUNGGU DI HANTAR PULANG 3.

Pastikan stok bekalan borang-borang mencukupi sepanjang masa. Pastikan borang-borang permohonan mencukupi di kaunter borang.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENYEDIAKAN BORANG-BORANG DAN NOMBOR GILIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN PROSES KERJA 1. 6. 3. Beri borang kepada majikan atau agensi berdaftar mengikut keperluan permohonan. 5. Beri nombor giliran mengikut permohonan yang dibuat. JABATAN IMIGRESEN 32 . 2. 7. Pesan stok bekalan borang-borang. Rujuk pegawai khidmat pelanggan sekiranya majikan / agensi berdaftar ingin perjelasan yang legih mendalam berkaitan permohonan. 4. Semak dan pastikan semua maklumat di dalam borang di lengkapkan terlebih dahulu.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENYEDIAKAN BORANG-BORANG DAN NOMBOR GILIRAN YANG BERKAITAN DENGAN PERMOHONAN MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR HADIR UNTUK MENDAPATKAN BORANG ATAU NOMBOR GILIRAN SEMAK PERMOHONAN SECARA RAMBANG SAMAADA LENGKAP ATAU TIDAK MINTA LENGKAPKAN BORANG JIKA TERDAPAT MASIH ADA BORANG YANG BELUM DI ISI DAPATKAN PENERANGAN DARI PEGAWAI KAUNTER KHIDMAT PELANGGAN MASALAH PROSEDUR PERMOHONAN SUDAH DIFAHAMI DAN SUDAH DILENGKAPKAN RUJUK PEGAWAI KHIDMAT PELANGGAN SEKIRANYA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR PERLUKAN PENERANGAN LEBIH MENDALAM BERKAITAN PERMOHONAN TIADA BERI NOMBOR GILIRAN MENGIKUT PERMOHONAN SEKIRANYA PERMOHONAN SUDAH DILENGKAPKAN JABATAN IMIGRESEN 33 .

6. 10. 14. Rekod kelulusan lokasi syarikat.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN URUSAN TUKAR NAMA DAN LOKASI SYARIKAT PROSES KERJA 1. Terima permohonan tukar lokasi dari majikan atau agensi berdaftar. Semak permohonan fail rujuk pengarah untuk pertimbangan dan sokongan. Pastikan permohonan ditetapkan. Masukkan kelulusan tukar lokasi untuk pekerja yang telah mendapat kelulusan ke dalam sistem komputer setelah mendapat kebenaran daripada ketua bahagian. Serah surat kelulusan tukar nama dan alamat syarikat kepada majikan atau agensi berdaftar yang hadir. Minta majikan atau agensi berdaftar membuat pindah endosmen ke atas pasport yang telah diluluskan tukar lokasi. JABATAN IMIGRESEN 34 . 8. 11. 5. 12. lengkap mengikut senarai semak yang telah 3. Tandatangan surat kelulusan tukar nama dan lokasi syarikat. 7. Rekod fail yang dibuka di dalam buku daftar pergerakan fail rujuk pengarah untuk tukar nama dan lokasi syarikat. 4. Keluarkan surat samaada lulus atau tidak permohonan tukar nama dan lokasi yang dipohon setelah fail rujuk pengarah diterima. pengarah dalam buku daftar kelulusan tukar nama dan 9. Buka fail untuk rujuk pengarah. 13. Rekod data majikan atau agensi berdaftar yang hadir ke dalam buku daftar serahan surat kelulusan tukar nama dan lokasi syarikat. 2. Keluarkan surat akuan penerimaan kepada majikan atau agensi berdaftar. Buat perakuan dan kelulusan bagi permohonan tukar nama dan lokasi syarikat yang memenuhi syarat.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN URUSAN TUKAR NAMA DAN LOKASI SYARIKAT TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR KEMBALIKAN KEPADA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR UNTUK DILENGKAPKAN SEMULA PASTIKAN PERMOHONAN MENEPATI SYARAT TIDAK LENGKAP YA KELUARKAN SURAT AKUAN PENERIMAAN KEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR BUKA FAIL UNTUK RUJUK PENGARAH DAN REKOD DALAM BUKU PERGERAKAN FAIL RUJUK PENGARAH UNTUK TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT PERTIMBANGAN DAN SOKONGAN DARI KETUA BAHAGIAN PERTIMBANGAN DAN KELULUSAN DARI PENGARAH NEGERI REKOD KELULUSAN PENGARAH DAN KELUARKAN SURAT LULUS ATAU TOLAK PERMOHONAN TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT TANDATANGAN SURAT KELULUSAN TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT OLEH KETUA BAHAGIAN MASUKKAN KELULUSAN TUKAR LOKASI DAN NAMA SYARIKAT KE DALAM SISTEM KOMPUTER SERAH SURAT KELULUSAN TUKAR LOKASI KEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR DAN REKOD DATA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR YANG HADIR KE DALAM BUKU SERAHAN MINTA MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR BUAT PINDAH ENDOSMEN KA DALAM PASPORT PEKERJA YANG TELAH MENDAPAT KELULUSAN TUKAR LOKASI JABATAN IMIGRESEN 35 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MEMBERI KHIDMAT PELANGGAN

PROSES KERJA
1. Beri penerangan kepada para pelanggan yang menghadapi masalah
berkaitan prosedur permohonan.
2. Beri panduan berkaitan permohonan yang dipohon.
3. Minta majikan / agensi berdaftar mengambil nombor giliran sekiranya
prosedur permohonan sudah difahami dan sudah dilengkapkan.
4. Pastikan borang aduan pelanggan mencukupi.

JABATAN IMIGRESEN

36

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

CARTA ALIRAN KERJA
MEMBERI KHIDMAT PELANGGAN

MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR MOHON PENERANGAN BERKAITAN
PELBAGAI PERMOHONAN

BERI PENERANGAN BERKAITAN PROSEDUR YANG PERLU UNTUK
SESUATU PERMOHONAN

MINTA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR LENGKAPKAN BORANG YANG
BELUM DILENGKAPKAN

MINTA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR MENGAMBIL NOMBOR GILIRAN
SETELAH SEMUA PROSEDUR PERMOHONAN DIFAHAMI DAN TELAH
DILENGKAPKAN

JABATAN IMIGRESEN

37

KOLEKSI PROSEDUR KERJA

MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL BAHAGIAN

PROSES KERJA
1. Terima pelbagai permohonan bayaran seperti :
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6

Lanjutan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS )
Pas Khas
kelulusan pembantu rumah
kelulusan visa dengan rujukan
wang cagaran dan levi
wang jaminan bank

2. Pastikan jumlah bayaran yang diterima sama dengan jumlah bayaran yang
tertera di dalam sistem kutipan hasil.
3. Rujuk pegawai kanan sekiranya jumlah bayaran tidak sama dengan jumlah
bayaran yang tertera didalam sistem kutipan hasil.
4. Kemaskini data sekiranya ada masalah pembayaran pas lawatan kerja
sementara.
5. Cetak resit selaras dengan bayaran yang diterima sekiranya tiada masalah.
6. Serah resit asal kepada majikan / agensi berdaftar atau kepilkan ke dalam
pasport yang telah diberi kad nombor bersiri atau kepilkan pada fail
permohonan visa dengan rujukan.
7. Keluarkan memo serahan untuk penutupan akaun.
8. Serah memo serahan bersama-sama bankdraf kepada pegawai kanan.
9. Keluarkan laporan kutipan harian dan sahkan memo serahan untuk di hantar
ke bahagian kewangan.
10. Sediakan laporan statistik kutipan harian untuk rekod

JABATAN IMIGRESEN

38

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL BAHAGIAN TERIMA PERMOHONAN PELBAGAI BAYARAN PASTIKAN BAYARAN YANG DITERIMA SAMA DENGAN JUMLAH BAYARAN YANG TERTERA DIDALAM SISTEM KUTIPAN HASIL KEMASKINI DATA SUPAYA SELARAS DENGAN SISTEM KUTIPAN HASIL MASALAH TINDAKAN DARI PEGAWAI KANAN TIADA CETAK RESIT JIKA TIADA MASALAH SERAH RESIT ASAL KEPADA MAJIKAN/AGENSI BERDAFTAR ATAU KEPILKAN RESIT KEDALAM PASPORT UNTUK PERMOHONAN YANG TELAH DIBERI KAD NOMBOR BERSIRI ATAU KEPILKAN RESIT BAYARAN PADA FAIL VISA DENGAN RUJUKAN KELUARKAN MEMO SERAHAN UNTUK PENUTUPAN AKAUN DAN SERAH MEMO SERAHAN SERTA BANKDRAF KEPADA PEGAWAI KANAN KELUARKAN LAPORAN KUTIPAN HARIAN DAN SAHKAN MEMO SERAHAN UNTUK DI HANTAR KE BAHAGIAN KEWANGAN JABATAN IMIGRESEN 39 .

Semak data majikan /agensi berdaftar di dalam sistem. 10. Serah pasport yang sudah diluluskan lanjutan tahun berikutnya kepada pegawai di kaunter bayaran forms. Terima permohonan lanjutan daripada majikan @ agensi berdaftar. JABATAN IMIGRESEN 40 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGENDALIKAN SISTEM FORMS (FOREIGN WORKERS MONITORING SYSTEM) MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PROSES KERJA 1. Keluarkan kad nombor bersiri kepada majikan/ agensi berdaftar sebagai bukti pasport di ambil untuk diproses. Pastikan permohonan menepati syarat. 7.1 kes tinggal lebih masa 7. Buat aduan kepada aducom sekiranya masalah berkaitan sistem.2 gagal fomema 8. 4. Imbas cap jari majikan/ agensi berdaftar. 9. Luluskan permohonan lanjutan tahun berikutnya sekiranya tiada masalah. 3. 6. Maklumkan kepada majikan / agensi berdaftar jika ada masalah terutama yang melibatkan pas khas seperti : 7. 5. 2. Masukkan data pasport ke dalam sistem.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN LANJUTAN PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) TERIMA PERMOHONAN MINTA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR LENGKAPKAN PERMOHONAN SEKIRANYA BELUM LENGKAP IMBAS CAP JARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR SEMAK DAN MASUKKAN DATA PASPORT MAKLUM KEPADA MAJIKAN SEKIRANYA MELIBATKAN PAS KHAS KERANA: BUAT BAYARAN PAS KHAS TIADA SERAHKAN PASPORT KEPADA PEGAWAI KAUNTER PELEKAT UNTUK KELUARKAN PAS KHAS TANDATANGAN PAS KHAS YANG TELAH DIKELUARKAN OLEH PEGAWAI KANAN SERAH SEMULA PASPORT YANG TELAH DIKELUARKAN PAS KHAS KE KAUNTER LANJUTAN LULUSKAN LANJUTAN SEKIRANYA PERMOHONAN MEMENUHI SYARAT KELUARKAN KAD NOMBOR BERSIRI KEPADA MAJIKAN / AGENSI SERAH PASPORT YANG TELAH DILULUSKAN LANJUTAN KEPADA PEGAWAI KAUNTER BAYARAN FORMS JABATAN IMIGRESEN 41 .

Keluarkan laporan kutipan harian dan sahkan memo serahan untuk di hantar ke bahagian kewangan 14.2 bayaran untuk pas khas 2. 13. Buat bayaran untuk permohonan lanjutan atau pas khas. 6. Semak jumlah kutipan bayaran untuk penutupan akaun. Serah pasport yang sudah dibayar kepada pegawai di forms untuk dikeluarkan pas khas atau pelekat PLKS. 12. bankdraf dan resit pendua kepada pegawai kanan. Masukkan data laporan polis sekiranya melibatkan bayaran lapor lari. Rekod di dalam buku kutipan hasil. Sediakan laporan statistik kutipan harian untuk rekod. Serah memo serahan. 5. 2. Imbas cap jari majikan/ agensi berdaftar jika melibatkan bayaran untuk pas khas atau bayaran untuk lapor lari. Semak permohonan bayaran sama ada melibatkan : 2.1 bayaran untuk lanjutan 2. 11. JABATAN IMIGRESEN 42 . Keluarkan resit dan kepilkan resit ke dalam pasport.3 bayaran untuk lapor lari 3. 8. 10. Keluarkan resit bayaran dan surat akuan lapor lari kepada majikan / agensi berdaftar. kaunter pelekat 7. 4. 9. Terima permohonan bayaran daripada majikan atau kaunter lanjutan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL PROSES KERJA 1. Keluarkan memo serahan kutipan hasil.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGURUSKAN KUTIPAN HASIL TERIMA PERMOHONAN PELBAGAI BAYARAN IMBAS CAP JARI MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR PASTIKAN JENIS BAYARAN SAMAADA: 1. BAYARAN UNTUK PAS KHAS 3. BAYARAN UNTUK LANJUTAN 2. BAYARAN UNTUK LAPOR LARI TINDAKAN PEGAWAI UNTUK BUAT BAYARAN BAYARAN LAPOR LARI BUAT BAYARAN PAS KHAS MASUKKAN DATA LAPORAN POLIS KELUARKAN PAS KHAS LULUSKAN LANJUTAN PLKS SETELAH PAS KHAS DIKELUARKAN BUAT BAYARAN LAPOR LARI KELUARKAN RESIT BAYARAN DAN SURAT AKUAN LAPOR LARI KEPADA MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR BUAT BAYARAN UNTUK LANJUTAN PLKS KELUARKAN RESIT DAN KEPILKAN KE DALAM PASPORT SERAH PASPORT YANG SUDAH DIBUAT BAYARAN KEPADA PEGAWAI KAUNTER PELEKAT FORMS KELUARKAN MEMO SERAHAN UNTUK PENUTUPAN AKAUN SERAH MEMO SERAHAN BESERTA BANKDRAF BAYARAN KEPADA PEGAWAI KANAN KELUARKAN LAPORAN HARIAN KUTIPAN DAN MEMO SERAHAN UNTUK DIHANTAR KE BAHAGIAN KEWANGAN JABATAN IMIGRESEN 43 .

Rujuk pegawai kanan jika ada kesilapan data pekerja. 9. Kemaskini data. Terima permohonan pas khas dari kaunter bayaran forms. Cetak pas khas dan kepilkan ke dalam pasport. Semak dan tandatangan pas khas yang dikeluarkan. Rekod dalam buku pengeluaran pas khas. Pastikan data yang tertera adalah betul. 5. 10. Serah pasport yang telah dikeluarkan pas khas kepada pegawai kanan untuk ditandatangan. 6. Semak permohonan dan masukkan data ke dalam sistem komputer.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS PROSES KERJA 1. 3. 8. 2. Serah semula pasport kepada pegawai di kaunter lanjutan untuk proses lanjutan. 4. 7. JABATAN IMIGRESEN 44 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PAS KHAS TERIMA PERMOHONAN PAS KHAS SEMAK PERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA KE DALAM SISTEM PASTIKAN DATA YANG TERTERA ADALAH SAMA DENGAN DATA PASPORT RUJUK PEGAWAI KANAN SEKIRANYA ADA KESILAPAN DATA MASALAH TIADA CETAK PAS KHAS DAN KEPIL KE DALAM PASPORT REKOD DALAM BUKU PENGELUARAN PAS KHAS TANDATANGAN PAS KHAS OLEH PEGAWAI KANAN SERAH PASPORT KEPADA /PEGAWAI KAUNTER LANJUTAN FORMS UNTUK PROSES LANJUTAN SETERUSNYA JABATAN IMIGRESEN 45 .

2 Kerosakan pada pelekat Kesilapan data 7.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) PROSES KERJA 1. Buat aduan kepada Aducom sekiranya ada masalah berkaitan sistem.4 Tahun perkhidmatan Nama dan nombor pasport Alamat bekerja Gambar pekerja 5. Rekod kad nombor bersiri yang dikepilkan di pasport ke dalam buku daftar pengeluaran pelekat. Masukkan data pasport ke dalam sistem komputer. 6. Cetak semula pelekat sekiranya : 6. Tampal pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) ke dalam pasport. JABATAN IMIGRESEN 46 . Serah pasport yang sudah dikeluarkan pas lawatan kerja sementara (PLKS) ke kaunter serahan pasport. Pastikan data pasport dan data didalam sistem adalah sama terutama yang melibatkan:4. 8. 2. Cetak pelekat pas lawatan kerja sementara (PLKS) sekiranya tiada masalah.1 4. 10. Terima permohonan pelekat dari kaunter bayaran forms.3 4. 9.1 6. 4. 3.2 4. Semak permohonan yang diterima.

KESILAPAN DATA 2. KEROSAKAN PELEKAT CETAK PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS ) JIKA TIADA MASALAH MASALAH TINDAKAN PEGAWAI TIADA TAMPAL PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS ) KE DALAM PASPORT REKOD KAD NOMBOR BERSIRI YANG DIKEPILKAN DI PASPORT KE DALAM BUKU PENGELUARAN PELEKAT SERAH PASPORT KE KAUNTER SERAHAN PASPORT JABATAN IMIGRESEN 47 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN PELEKAT PAS LAWATAN KERJA SEMENTARA (PLKS) TERIMA PERMOHONAN PELEKAT DARI KAUNTER BAYARAN FORMS SEMAK DAN MASUKKAN DATA PASPORT KE DALAM SISTEM PASTIKAN DATA DI DALAM SISTEM SAMA DENGAN DATA PASPORT PEKERJA CETAK SEMULA PELEKAT SEKIRANYA ADA : 1.

Semak permohonan yang diterima.KOLEKSI PROSEDUR KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR PROSES KERJA 1. 3. JABATAN IMIGRESEN 48 .1 6. Serah surat memo periksa keluar kepada majikan / agensi berdaftar.2 Tinggal lebihi masa Fomema gagal Dan perlu dikenakan pas khas untuk tindakan selanjutnya. Maklumkan kepada majikan / agensi berdaftar sekiranya memo periksa keluar tidak dapat di proses atas sebab-sebab: 6. Masukkan data pasport ke dalam sistem komputer. Keluarkan surat memo periksa keluar sekiranya tiada masalah. 4. 5. 6. Terima permohonan daripada majikan / agensi berdaftar. 2.

FOMEMA GAGAL SEMAK PERMOHONAN DAN MASUKKAN DATA PASPORT KE DALAM SISTEM MASALAH TINDAKAN PEGAWAI BUAT BAYARAN UNTUK PAS KHAS KELUARKAN PAS KHAS TIADA TANDATANGAN PAS KHAS OLEH PEGAWAI KANAN SERAH SEMULA PASPORT KE KAUNTER MEMO PERIKSA KELUAR UNTUK TINDAKAN SETERUSNYA KELUARKAN SURAT MEMO PERIKSA KELUAR JIKA TIADA MASALAH SERAH SURAT MEMO PERIKSA KELUAR KEPADA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR JABATAN IMIGRESEN 49 . KES TINGGAL LEBIH MASA 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA CARTA ALIRAN KERJA MENGELUARKAN MEMO PERIKSA KELUAR TERIMA PERMOHONAN DARI MAJIKAN /AGENSI BERDAFTAR MAKLUM KEPADA MAJIKAN / AGENSI BERDAFTAR SEKIRANYA MELIBATKAN PAS KHAS KERANA: 1.

12  Borang Imm.KOLEKSI PROSEDUR KERJA VISA DENGAN RUJUKAN PENGENALAN Visa dengan rujukan bermaksud visa yang dikeluarkan oleh Pejabat Perwakilan Malaysia di luar negara kepada seseorang yang bukan warganegara bagi membolehkan individu tersebut masuk ke Malaysia selepas visa diluluskan oleh Pejabat Imigresen yang berkaitan. KATEGORI DAN DOKUMEN YANG PERLU DIKEMUKAKAN  Isteri kepada warganegara  Borang Imm. 38 (jika perlu untuk visa)  Salinan KP penaja (suami)  Salinan Pasport suami (jika berkahwin di luar negara) semua mukasurat bercetak  Salinan passport pemohon (semua mukasurat yang bercetak)  Salinan sijil nikah  Gambar suami/isteri berukuran passport 2 keping  Gambar perkahwinan  Surat cerai/ kematian (jika janda/duda)  Borang temuduga VDR  Security Bond  Surat Akuan Sumpah JABATAN IMIGRESEN 50 .

Kad Pengenalan 9. Sumpah Penaja JABATAN IMIGRESEN 51 . Borang IM. Sijil Kelahiran Pemohon 6. Salinan Pasport 5. Surat Permohonan 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS LAWATAN SOSIAL JANGKA PENDEK *PEMANSUHAN PEMBERIAN KEMUDAHAN PAS LAWATAN BISNES PENGENALAN Semua pelawat-pelawat asing yang masuk ke Malaysia melalui mana-mana pintu masuk akan diberikan Pas Lawatan sosial untuk tujuan Lawatan sosial termasuk aktiviti berikut : a) Melawat saudara mara b) Melancong c) Membuat liputan akhbar / berita d) Menghadiri mesyuarat e) Mengadakan perbincangan mengenai perniagaan / perdagangan f) Pemeriksaan kilang g) Mengaudit akaun syarikat h) Menandatangani perjanjian – perjanjian i) Menghadiri seminar j) Lawatan muhibbah( goodwill ) penuntut-penuntut atau menduduki peperiksaan peringkat universiti k) Mengambil bahagian dalam perlawanan olahraga atau sukan l) Kegiatan-kegiatan khas yang diluluskan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia GARIS PANDUAN DAN SYARAT-SYARAT A. Borang IM. Personal Bond 8. 38 (Jika perlu) 4. Gambar – 2 Keping 10. Sijil Nikah Ibu / Bapa 7. 12 3. ANAK KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA – BAWAH 7 TAHUN 1.

4. 38 (Jika perlu) 4. ANAK TIRI KEPADA WARGANEGARA – BAWAH 7 TAHUN 1. 5. Surat Permohonan 2. 12 Salinan Pasport Surat Akuan bertulis dari penaja yang sanggup menanggung saraan pemohon Security Bond (Dimatikan setem RM 10. 9. Gambar – 2 Keping 10. ANAK KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA – DITENTUKAN (BAWAH 7 TAHUN) STATUS BELUM 1. Sijil Nikah / Sijil Cerai 2. 1. 12 3. 7. Kad Pengenalan Penaja 9. Sumpah Penaja C. Security Bond 8. Sijil Kelahiran Pemohon 6. Sijil Kelahiran 5. Personal Bond 8. Borang IM. Sumpah Penaja D. Surat Permohonan Borang IM. Hak Penjagaan Anak Dari Mahkamah (jika ada) 7. Surat Akuan tidak berkahwin lain selepas kematian suami / selepas bercerai 4. 12 3. Salinan Pasport 4. Salinan Pasport 5. Gambar . Surat Permohonan 2.00) Kad Pengenalan Penaja Gambar – 2 Keping Akuan Sumpah dari pihak penaja (permohonan kali pertama sahaja) Bukti yang menunjukkan pertalian saudara antara penaja dan subjek. Borang IM. 8. JANDA / BALU KEPADA WARGANEGARA MALAYSIA 1. Kad Pengenalan 9. Sijil lahir anak warganegara Malaysia 5. 2. Borang IM. 6. Hak penjagaan anak dari mahkamah (Janda) E. Sijil Kematian Suami 3.2 Keping 10. JABATAN IMIGRESEN 52 . Sijil Nikah Ibu / Bapa 7. 3. ORANG TUA YANG BERUSIA 60 TAHUN KE ATAS TIDAK MEMPUNYAI KELUARGA DI NEGARA ASAL DAN MEMPUNYAI KELUARGA DI NEGARA INI YANG SANGGUP MENYARA MEREKA. Sijil Nikah Ibu / Bapa 6.KOLEKSI PROSEDUR KERJA B.

SILA BAWA SEMUA DOKUMEN ASAL DAN DOKUMEN SOKONGAN SERTA BUAT SALINAN UNTUK DOKUMEN BERKENAAN. 4. 7. ii. 2. 2. MENDAPATKAN Surat Permohonan Borang IM. 5. 3. 8.KOLEKSI PROSEDUR KERJA F. ORANG YANG MENGIRINGI PESAKIT UNTUK RAWATAN DI PUSAT PERUBATAN MALAYSIA 1. 12 Salinan Pasport Surat Pengesahan dari hospital kerajaan atau hospital pakar swasta sahaja Security Bond Kad Pengenalan Penaja Gambar – 2 Keping Sumpah Penaja G. ORANG YANG MEMERLUKAN RAWATAN DI PUSAT PERUBATAN MALAYSIA 1. 4. 6. 7. 5. 3. 6. JABATAN IMIGRESEN BERHAK MEMOHON LAIN-LAIN BUKTI / DOKUMEN JIKA DIPERLUKAN JABATAN IMIGRESEN 53 . Surat Permohonan Borang IM. 12 Salinan Pasport Surat Pengesahan dari hospital kerajaan atau hospital pakar swasta sahaja Security Bond Kad Pengenalan Penaja Gambar – 2 Keping Sumpah Penaja PERHATIAN :i. 8.

akaun bank  Bukti Hak Penjagaan Anak (Custody) dari mahkamah (jika berkenaan) JABATAN IMIGRESEN 54 . Suami kepada Warganegara Malaysia 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS LAWATAN SOSIAL JANGKA PANJANG PENGENALAN Suami / Isteri asing kepada warganegara Malaysia yang telah diberikan / layak diberikan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang berdasarkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan semasa yang sedang berkuatkuasa adalah dibenarkan untuk bekerja (melakukan pekerjaan berbayar). 12  Borang IM. Permohonan Pas Lawatan Sosial A. 1. slip gaji (pengesahan majikan). berniaga dan pekerjaan professional tanpa perlu menukar status pas kerja yang berkaitan (Pas Penggajian / Pas Lawatan Sementara). 38  Security Bond  Borang Income Tax  Borang Penaja / Maklumat Tambahan Suami dan Isteri  Surat Akuan suami dan isteri  Sijil Kelahiran  Kad Pengenalan  Pengesahan Taraf Warganegara  Pasport / dokumen perjalanan  Sijil Nikah / daftar perkahwinan  Gambar Perkahwinan  Gambar Keluarga  2 keping gambar terbaru pemohon (ukuran passport)  Aset (rumah/harta). DOKUMEN PEMOHON  Borang IM.

Isteri asing kepada warganegara Malaysia yang di ‘aniaya’  Borang IM.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2.000 ke atas) JABATAN IMIGRESEN 55 . 12  Salinan Pasport  Borang IM.000 ke atas) / asset (rumah / harta)  Buku Akaun Bank  Daftar perniagaan  Boring J  Sijil Kelahiran  Kad Pengenalan  Pasport / dokumen perjalanan  2 keping gambar ukuran pasport  Sumpah penaja B. 38 (Jika Perlu)  Sijil Nikah / Perkahwinan Di Malaysia  Laporan Polis dan lain-lain dokumen sokongan sebagai bukti penganiayaan  Surat akuan sumpah bahawa suami telah menghilangkan diri dan tidak dapat dikesan  Mempunyai seorang penaja tempatan (Pendapatan RM 2. DOKUMEN ISTERI  Sijil Kelahiran  Kad pengenalan  Pasport / dokumen perjalanan DOKUMEN ANAK-ANAK  Sijil Kelahiran  Kad Pengenalan  Pasport / dokumen perjalanan DOKUMEN PENAJA  Surat Permohonan (sanggup menanggung sara hidup pemohon)  Slip gaji (pendapatan RM 2. 4. 3.

55  Borang kenyataan penaja  Borang hal ehwal suami isteri  Borang maklumat tambahan  Security bond. 12  Borang Imm. Balu/Janda asing kepada warganegara yang tidak mempunyai anak warganegara Malaysia  Borang IM.2 keping  Sumpah Penaja 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA  Salinan Kad Pengenalan penaja  Security Bond  Bukti mampu menyara diri sendiri  Sijil Kelahiran Anak (jika ada)  Gambar – 2 Keping  Sumpah penaja C.00 JABATAN IMIGRESEN 56 .dimatikan setem RM 10. Urusan permohonan baru Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang Isteri/ Suami kepada Warganegara a) Suami / isteri mesti hadir bersama b) Dokumen yang perlu dikemukakan  Borang Imm. 12  Salinan Pasport  Sijil Nikah  Sijil Perceraian  Mempunyai seorang penaja tempatan (pendapatan RM 2.000)  Salinan Kad Pengenalan Penaja  Surat Akuan sumpah mengesahkan bahawa pemohon tidak berkahwin lain selepas perceraian  Gambar . 38  Borang Imm.

38 (visa jika perlu)  Surat akuan sumpah suami / isteri perkahwinan masih wujud dan kekal  Salinan sijil kelahiran anak (jika ada)  Salinan kad pengenalan suami / isteri JABATAN IMIGRESEN 57 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA  Salinan surat akuan sumpah beserta gambar dan dicop Pesuruhjaya sumpah  Salinan kad pengenalan dan sijil lahir suami  Salinan daftar perkahwinan luar negara (jika berkahwin di luar negara)  Salinan daftar perkahwinan di Malaysia  Salinan bukti surat cerai / sijil mati sekiranya duda / notarial certificate jika janda  Gambar perkahwinan (berpakaian pengantin) ukuran passport  Salinan sijil kelahiran anak (surat pengesahan dari mahkamah jika anak tiri)  Jika bekerja sendiri ( lessen niaga / ROC syarikat / Borang J )  Jika bekerja ( surat pengesahan dari syarikat dengan letterhead )  Bukti pendapatan (slip gaji 3 bulan terakhir / buku bank / borang J )  Bukti alamat tempat tinggal ( bil utility )  Salinan passport suami (semua muka surat)  Salinan passport isteri (semua muka surat)  Lain-lain dokumen jika perlu dari masa ke semasa Nota : Bagi warganegara China dan negara-negara Afrika. permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan ke Ibu pejabat Jabatan Imigresen Malaysia 3. Urusan permohonan Lanjutan Pas Lawatan Sosial Jangka Panjang Suami / Isteri kepada warganegara  Borang Imm. 55  Borang Imm.

Pemohon merupakan isteri/suami kepada warganegara Malaysia yang mana perkahwinan mereka telah didaftarkan secara sah dan teratur dibawah undang-undang yang berkuatkuasa di Malaysia. Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan kelulusan Pas Lawatan Sosial yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas Pas Lawatan Sosial yang berkaitan diberikan. Pekerjaan atau perniagaan yang dilakukan itu adalah merupakan pekerjaan atau perniagaan yang sah mengikut undang-undang dan peraturan-peraturan yang berkaitan yang berkuatkuasa di Malaysia. Kebenaran melakukan pekerjaan atau perniagaan ini dicatatkan ataupun di endos dalam Pas Lawatan Sosial yang berkaitan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia atau mana-mana Pegawai Imigresen yang diberi kuasa untuk membuat catatan/endorsan tersebut. Pemegang Pas Lawatan Sosial tersebut mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia bagi maksud pengeluaran Pas Lawatan Sosial tersebut serta bagi maksud membuat catatan/ pengendorsan yang berkaitan. Pas dan Permit. Kebenaran bekerja Suami / Isteri kepada warganegara Syarat-syarat dan peraturan a. Tatacara memohon endorsement kebenaran bekerja 1. e.KOLEKSI PROSEDUR KERJA  Salinan sijil kahwin (luar negara / Malaysia)  Salinan passport suami / isteri (semua muka surat bercetak) Nota : Suami isteri mesti hadir bersama 4. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Visa. Pemohon adalah layak diberikan ataupun telah diberikan Pas Lawatan Sosial dibawah kemudahan suami/isteri asing kepada warganegara Malaysia. d. Ibu Pejabat Imigresen. c. JABATAN IMIGRESEN 58 . b. 2. Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan.

iii). Menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu :i). Salinan Kad Pengenalan suami vi). Akuan Sumpah bersama v). Surat tawaran bekerja dari majikan. Borang permohonan Pas Lawatan IM. JABATAN IMIGRESEN 59 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3. Maklumat syarikat / perniagaan sebagai bukti kewujudan majikan : BORANG 9 .DAFTAR PERNIAGAAN A/B LESEN DARI MAJLIS DAERAH Bayaran * Endorsan kebenaran bekerja / berniaga ini adalah TIDAK DIKENAKAN SEBARANG BAYARAN.12 vii). * Bayaran hanya dikenakan bagi mendapatkan Pas Lawatan Sosial serta bayaran VISA yang berkaitan sahaja. Surat permohonan kebenaran bekerja dari suami/isteri kepada Pengarah Imigresen Negeri Johor ii). Salinan passport dan pas terkini pemohon iv).BORANG 24 BORANG 49 LESEN PERNIAGAAN ATAU BORANG D .

Dokumen yang perlu dikemukakan:  Surat kuasa dari syarikat  Borang permohonan yang perlu dikemukakan jika perlu :-Borang Imm. Urusan Permohonan Pas Tanggungan/ Pas Lawatan (Sosial) Jangka Panjang Untuk Pegawai Dagang dan Anak Yang Mendapat taraf Penduduk Tetap a.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 5. 10atau -Borang Imm 12  Borang Imm.38(visa jika perlu)  Surat kelulusan jawatan pegawai dagang  Salinan passport pegawai dagang yang memohon JABATAN IMIGRESEN 60 . Permohonan lanjutan  Surat iringan syarikat  Surat kuasa syarikat  Borang permohonan yang perlu dikemukakan -Borang Imm.10 atau -Borang imm.38  Sijil kahwin  Sijil kelahiran anak  Salinan passport keluarga pegawai dagang yang memohon  Surat kelulusan pegawai dagang  Gambar pemohon berukuran passport b.12  Borang Imm.

JABATAN IMIGRESEN 61 . permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri. bagi pemohon warganegara China perlu memohon visa dengan rujukan pas pelajar di Kedutaan Malaysia di negara mereka.  Pemohon berada di negara ini atas pas lawatan sosial semasa mengemukakan permohonan pas pelajar. mereka yang berasal dari negara yang memerlukan visa tidak dikenakan bayaran JP Visa (Journey Performed) hanya perlu membayar visa mengikut kadar negara pemohon serta bayaran pas pelajar.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS PELAJAR PENGENALAN Setiap warganegara asing yang ingin belajar di Malaysia perlu memohon Pas Pelajar. Bagi warganegara asing yang mendapat tawaran belajar di Institusi Pengajian Tinggi Awam perlu memohon melalui Institusi Pengajian Tinggi Awam itu sendiri. Permohonan pertukaran IPTS boleh dikemukakan melalui sistem e-Pas Pelajaran. Setelah diberi kelulusan pas pelajar. Bagi permohonan lanjutan pas. Setelah diberi kelulusan pas pelajar. permohonan baru ialah melalui laman web (Sistem e-Pas Pelajar) dan permohonan mestilah dibuat melalui IPTS yang berdaftar. mereka dibenarkan masuk dengan kelulusan tersebut. Warganegara asing dibenarkan belajar di Institusi Pendidikan Tinggi Swasta yang diluluskan kursus-kursus dan penubuhannnya oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan memperolehi kebenaran pengambilan pelajar antarabangsa oleh Kementerian Dalam Negeri. Bagi negara yang memerlukan visa. mereka tidak perlu mengambil visa di Kedutaan Malaysia di luar negara dan dikecualikan bayaran JP Visa dan hanya bayaran visa sahaja dikenakan. Walaubagaimanapun. Permohonan pas pelajar baru untuk IPTS. BAGAIMANA PERMOHONAN DIBUAT  Pemohon berada di negara asal dan pihak IPT mengemukakan permohonan pas pelajar.

Surat dari pihak sekolah 10. Sijil Lahir Pemohon 4. Gambar Pemohon saiz passport – 2 keping 12. Borang IMM.  Permohonan pertukaran IPTS dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya dengan mendapat surat sokongan daripada KPT. 38 (visa jika perlu) 3. Salinan Pasport Pemohon 5. Borang IMM.  Bagi permohonan lanjutan pas. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 11. Resit bayaran yuran sekolah ( sekolah swasta) JABATAN IMIGRESEN 62 . TATACARA PERMOHONAN  Permohonan baru melalui laman web (Sistem e-Pas Pelajar) mulai 1/6/2007 dan permohonan mesti dibuat elalui IPTS yang berdaftar.14 2. Borang data peribadi pemohon (borang B) 8. permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri. mereka dibenarkan masuk ke Malaysia atas pas lawatan sosial atau memohon visa di Kedutaan Malaysia (bagi negara yang memerlukan visa) dengan mengemukakan surat tawaran yang dikemukakan pihak IPTA kepada pemohon tanpa kelulusan pas pelajar. Personal Bond 9. Salinan Kad pengenalan / Pasport ibubapa pemohon 7. Salinan Sijil Nikah / Daftar perkahwinan Ibu / bapa pemohon 6. PERMOHONAN BARU PAS PELAJAR 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bagi pemohon yang mengikuti pengajian di IPTA.

Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 7. Salinan sijil berhenti sekolah 8. Borang IMM. Surat tawaran ke tingkatan 6 5. 38 (visa jika perlu) 3. Salinan sijil / sijil SPM JABATAN IMIGRESEN 63 . Salinan Pasport pemohon 4. Salinan sijil berhenti sekolah 7. 38 (visa jika perlu) 3. Borang IMM. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 6. Borang IMM. Gambar Pemohon saiz passport – 2 keping PERMOHONAN MENUNGGU KEPUTUSAN SPM/STPM 1. Salinan sijil UPSR 8.14 2. 38 (visa jika perlu) 3. Borang IMM. Borang IMM.14 2. Salinan slip peperiksaan PERMOHONAN PAS PELAJAR KE TINGKATAN 6 1.14 2. Surat dari pihak sekolah 6. Salinan Pasport pemohon 4. Surat dari pihak sekolah 5.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PAS PELAJAR KE TINGKATAN 1 1. Surat dari pihak sekolah 5. Borang IMM. Salinan Pasport pemohon 4.

Jabatan Imigresen berhak memohon lain-lain bukti / dokumen jika diperlukan. Borang IMM. Ibu /bapa kepada pemohon (sekolah kerajaan) perlu hadir ketika permohonan dibuat. 38 (visa jika perlu) 3.  Bagi warganegara India.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PAS PELAJAR (LANJUTAN) BAGI SEKOLAH RENDAH (KEBANGSAAN DAN SWASTA) 1. Wakil sekolah berserta surat wakil (sekolah swasta) perlu hadir ketika permohonan dibuat. v. Sila bawa semua dokumen asal dan dokumen sokongan serta buat satu salinan untuk dokumen berkenaan. Salinan rekod kedatangan pelajar (swasta) 8. Salinan Pasport pemohon 4. PERMOHONAN PAS PELAJAR UNTUK IPTA / IPTS Sektor IPTS  Permohonan baru melalui laman web (e-Pas Pelajar) dan pertukaran IPTS dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya  Permohonan lanjutan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri Sektor IPTA  Permohonan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri. permohonan baru dikemukakan di Ibupejabat Imigresen Putrajaya dan permohonan lanjutan dikemukakan di Pejabat Imigresen Negeri JABATAN IMIGRESEN 64 . Salinan kad laporan pelajar(swasta) 7. Bangladesh dan Pakistan berumur 25 tahun atau lebih. Keputusan permohonan akan diketahui selepas 14 hari bekerja. Salinan resit bayaran yuran sekolah (swasta) PERHATIAN : i. Surat dari pihak sekolah 5. iii. iv. Surat daripada Jabatan Pendidikan Negeri 6.14 2. ii. Borang IMM.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA BAYARAN  Pas Pelajar – RM 60.00 setahun atau sebahagian darinya  Visa – kadar dikenakan mengikut negara tetapi tidak melebihi RM 50.00 bagi setiap visa yang dikeluarkan dan Bayaran proses ‘Journey Performed ’ visa yang dikeluarkan dalam negara jika berkenaan – Gratis (hanya bayaran visa sahaja dikenakan) JABATAN IMIGRESEN 65 .

Pelatih Kuda 10. Penasihat Teknikal 9. Joki 11. Penceramah Seminar / Kursus / Latihan 7. Pakar-pakar Pemasangan Produk Baru pada Mesin sedia ada 16. Penyelidik/ Pembantu Penyelidik 6. Pakar-pakar Penyelenggaraan Alat dan Mesin 14. Sukarelawan 12. Konsultan 8. Pemeriksa Luaran 4. PAKAR/SUKARELAWAN Kategori 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PAS LAWATAN IKHTISAS PENGENALAN Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas memberi kepakaran teknikal dan menjalankan kerja-kerja khusus untuk jangka masa singkat di Malaysia. Pakar-pakar yang mempunyai kemahiran khusus yang difikirkan bersesuaian oleh Ketua Pengarah Imigresen Malaysia JABATAN IMIGRESEN 66 . Penasihat Kepada Agensi Kerajaan 2. Pakar-pakar Pemasangan Alat dan Mesin 13. Pakar-pakar Pembaikkan Alat dan Mesin 15. Fellow 5. Permohonan hendaklah dikemukakan oleh penaja di Malaysia sebelum pemohon masuk ke negara ini. 1. Tempoh sahlaku pas adalah bergantung kepada keperluan tetapi tidak melebihi 12 bulan. Professor/ Pensyarah Jemputan / Pelawat 3.

 Borang Imm.  Salinan Sijil Kelayakan Akademi Yang Berkaitan  Salinan Dokumen Mengenai Syarikat Seperti Maa.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSEDUR PERMOHONAN  Surat Kuasa Menyerah Permohonan Kepada Imigresen disertakan Salinan Kad Pengenalan Atau Pas Kerja  Surat Permohonan dari Penaja (Syarikat) di Malaysia kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu  Surat Tawaran Dari Penaja (Syarikat) Di Malaysia Kepada syarikat / Institusi Di Luar Negara Yang Berkaitan  Borang Imm.  Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru).  Plan Lokasi.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan.  Surat Invois Atau Bukti Jual Beli Mesin.Surat Pengesahan Tempat / Kontrak JABATAN IMIGRESEN 67 .00 Setiap Seorang  Surat Penerimaan Dan Pengesahan Mengenai Jawatan.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru.  Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.  Borang Imm.24 Dan 49 Yang Dikeluarkan Oleh Pendaftar Syarikat Dan Hendaklah disahkan Tulen / Benar  Maklumat Tentang Syarikat (Company Profiles).Borang 9.Gaji/Kontrak dari Syarikat / Institusi Dari Luar Negara Kepada Syarikat di Malaysia  Salinan Pasport Pemohon  Jadual Latihan Tugas Selama Dipohon.

Pas Dan Permit Tingkat 3 (Podium).00  Visa – Mengikut Negara NOTA : Permohonan Pas Lawatan (Ikhtisas) bagi tempoh tidak melebihi 6 bulan. WILAYAH PERSEKUTUAN BAYARAN  Pas Lawatan (Ikhtisas) – RM 90. Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengarah Bahagian Visa. Bagi kategori yang berikut. Blok 2G4. Persiaran Perdana. Precint 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA JIKA BERKAITAN  Surat Dari Unit Perancang Ekonomi (Penyelidik Bebas)  Surat Sokongan Dari Majlis Sukan Negara (MSN) Bagi Jurulatih  Surat Sokongan Dari Malayan Racing Association /Persatuan  Joki-Joki Malaysia / Selangor / Perak / Pulau Pinang  Surat Sokongan Dari Jabatan Kebajikan masyarakat Catatan: Permohonan mestilah dihantar dalam 2 salinan. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. permohonan boleh dikemukakan di mana-mana Pejabat Imigresen Negeri yang berhampiran :  Pemasangan Mesin  Penyelenggaraan Mesin  Membaiki Mesin  Pemasangan produk baru pada mesin yang sedia ada  Memberi latihan  Menjalani latihan di kilang atau hotel JABATAN IMIGRESEN 68 . 62550 Putrajaya.

http://www. Persembahan - persembahan di hotel.mempunyai kepakaran dalam bidang pengurusan erkaitan seni pentas dan seni layar.my) Prosedur Permohonan untuk Persembahan/ Penggambaran Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL)  Surat Kuasa Menyerah Permohonan Kepada Imigresen  Surat Permohonan Dari Penaja Di Malaysia Kepada Imigresen dalam Bahasa Melayu  Surat Pengesahan Dari Tempat Persembahan  Salinan Surat / Kontrak Antara Artis Tempatan Dengan Penaja  Salinan Surat / Kontrak Antara Artis Luar Dengan Penaja JABATAN IMIGRESEN 69 .penggiat. teater. pusat kebudayaan. sarkas. iburan dan iklan komersial atau bentuk penggambaran lain yang dibuat di dalam Negara oleh syarikat perfileman dari luar Negara 5. Artis pentas ( nyanyian. premis perdagangan. pusat hiburan.wawancara. Opera Hindu dan Opera-opera Lain) 2. promosi album lagu dan filem artis serta promosi barangan atau produk kecuali produk minuman keras dan produk tembakau (Maklumat Lanjut boleh diperolehi di Laman Web Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) . pengajar atau penglibatan di dalam penggambaran filem. seni silat. 4. Bukan artis . dokumentari. silap mata dan promosi dan artis opera (Budha. akrobatik. 3.heritage. muzik. tarian. Aktiviti artis yang melibatkan persembahan di tempat terbuka atau tertutup. ARTIS Kategori 1. Penggambaran filem . cereka. 6.gov. stadium dan tempat-tempat yang difikirkan sesuai. Berkarya .KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2. konsert.

 Borang Imm.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.  Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru).00 Setiap Seorang Bagi Kategori Persembahan  Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.00 Setiap Seorang Bagi Kategori Penggambaran Filem  Bank Guarantee  Surat Pengesahan Dari Agensi Yang Menerima Sumbangan Bagi Persembahan Amal  Salinan Pasport Pemohon  Surat Kelulusan Dari Kementerian Kebudayaan .  Surat Kelulusan Dari Finas  Jadual Penggambaran Sepanjang Permohonan  Borang Imm.KOLEKSI PROSEDUR KERJA  Borang Imm.Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan.00 Setiap Seorang  Salinan Lengkap Pasport Pemohon  Salinan Roc Penaja / Syarikat Di Malaysia Catatan: Permohonan mestilah dihantar dalam 3 salinan.Kesenian Dan Warisan Malaysia  Surat Penyelesaian Cukai Dari Lembaga Hasil Dalam Negeri  Salinan Roc Syarikat Penaja Prosedur Permohonan untuk Persembahan/ Penggambaran Filem (FINAS)  Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu.38 .  Borang Imm.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru. (Permohonan Baru)  Personal Bond Dimatikan Setem RM 10.12 .  Borang Imm.55 .Dua Salinan Bagi Permohonan Baru.  Security Bond Dimatikan Setem Rm 10. JABATAN IMIGRESEN 70 .38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan.  Borang Imm.  Dua Keping Gambar Berukuran Pasport.Dua Salinan Bagi Setiap Permohonan.

00 RM 90.00 RM 500.00 RM 90. Jawatankuasa Agensi Pusat Permohonan Penggambaran Filem dan Persembahan Artis Luar Negara (PUSPAL) Bahagian Pelesenan dan Penguatkuasaan Kementerian Kebudayaan. Kesenian dan Warisan Malaysia Tingkat 30.00 RM 90.00 RM 500.00 RM 90.00 RM 90.00 RM 90. Maju Junction 1001 Jalan Sultan Ismail 50694 Kuala Lumpur Tel: 03-2612 7600 BAYARAN Artis Pemuzik Konsert Konsert Amal Orkestra Pertukaran Kebudayaan Promosi Album Program Kerjasama Program Kosmetik Promosi Makanan Perfileman Opera Silap mata Sarkas Akrobatik JABATAN IMIGRESEN RM 500.00 RM 500.00 RM 90.00 71 .00 Gratis RM 500.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengerusi.00 RM 500. Menara TH Perdana.00 RM 90.

Pemohon perlu berada di luar Malaysia ketika memohon (kecuali semasa lanjutan Pas Lawatan (Ikhtisas) 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 3. Guru Bahasa Arab dan Guru Al-Quran. Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pengajaran/ pengajian bermula. Permohonan perlu dikemukakan oleh Majikan/Penaja/Sekolah 3. MUBALIGH(ISLAM) Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas sebagai Imam. Permohonan yang memerlukan kelulusan daripada Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) adalah:  Permohonan Pengajian Islam yang berumur 18 tahun ke atas dan beragama Islam  Pengajian Islam untuk semua peringkat umur untuk mualaf  Pengajaran Islam  Imam  Guru Al-Quran  Guru Bahasa Arab JABATAN IMIGRESEN 72 . Pendakwah. Kategori  Pengajian Islam  Berkhidmat sebagai Imam  Berkhidmat sebagai Guru  Berkhidmat sebagai Guru Al-Quran  Berkhidmat sebagai Guru Bahasa Arab SYARAT-SYARAT 1.

Permohonan Lanjutan.  Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.  Borang Imm.  Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10.  Borang Imm.55 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA Prosedur Permohonan Untuk Guru Agama  Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu.  Surat Sokongan Dari Jabatan Agama Islam Negeri Sahaja kepada Imigresen Dan Jakim.00.Permohonan Untuk Re-Entry Visa.  Sijil-Sijil Kelayakan Yang Diakui Sah.  Surat Sokongan Dari Jabatan Agama Islam Negeri Sahaja kepada Imigresen Dan Jakim.  (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu)  Salinan Lengkap Pasport.Permohonan Baru.  Jadual Sepanjang Minggu Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Madrasah / Sekolah.  Borang Imm.12 .12 .  Dua Keping Gambar Berukuran Pasport.  Borang Imm.38 .  Jadual Sepanjang Minggu Yang Dikeluarkan Oleh Pihak Madrasah / Sekolah.Permohonan Untuk Re-Entry Visa.  (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu)  Salinan Lengkap Pasport.55 .  Salinan Kad Memeluk Agama Islam JABATAN IMIGRESEN 73 .  Dua Keping Gambar Berukuran Pasport.Permohonan Baru. Prosedur Permohonan Untuk Belajar Agama  Surat Permohonan Dari Penaja Kepada Imigresen Dalam Bahasa Melayu.  Sijil-Sijil Kelayakan Yang Diakui Sah.  Borang Imm.Permohonan Lanjutan.00.38 .  Borang Imm.

WILAYAH PERSEKUTUAN up: Unit Pas Lawatan (Ikhtisas ) BAYARAN  Pas Lawatan (Ikhtisas) – RM 90.00  Visa – Mengikut Negara JABATAN IMIGRESEN 74 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengarah Bahagian Visa. Persiaran Perdana. Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Blok 2g4. Precint 2. 62550 Putrajaya. Pas Dan Permit Tingkat 3 (Podium).

Kategori  Sami Hindu (Gurukkal)  Paderi  Sami Buddha. Guru Dharma  Sami Sikh (Granthi)  Pemuzik dan pengukir Keagamaan SYARAT-SYARAT  Pemohon perlu berada di luar Malaysia ketika memohon (kecuali semasa lanjutan Pas Lawatan (Ikhtisas)) . Sami Sikh (Granthi). Paderi. Guru Dharma dan Paderi 35 tahun ke atas bagi pemuzik keagamaan 30 tahun ke atas bagi pengukir keagamaan  Permohonan perlu dikemukakan oleh Majikan/Penaja/Kuil/Gudwara/Tokong  Permohonan perlu dikemukakan sekurang-kurangnya 1 bulan sebelum pemohon mula bertugas  Kelulusan permohonan bergantung kepada keputusan Jawatankuasa Khas Pas Lawatan (Ikhtisas) Jabatan Imigresen Malaysia (JK-PLIK). Sami Sikh (Granthi). Tempoh maksimum dibenarkan berkhidmat di Negara ini adalah selama tiga (3) tahun sahaja.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 4.Umur: 40 tahun ke atas bagi Sami Hindu (Gurukkal). PENGAMAL/PEKERJA LAIN-LAIN AGAMA Pas Lawatan (Ikhtisas) dikeluarkan kepada warganegara asing yang ingin bertugas sebagai Sami Hindu (Gurukkal). Guru Dharma dan Pengukir. JABATAN IMIGRESEN 75 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA PROSEDUR PERMOHONAN 1. 11. 13. Senarai Nama Pekerja Tempatan Dan Asing Yang Sedang Berkhidmat Di Kuil (Gurukkal/Pemuzik/Pengukir/Pembantu Gurukkal/Gurukkal Tempatan). Senarai Nama Ahli Jawatankuasa (Nama. Salinan Surat Kelulusan Membina. 21. Salinan Geran Tanah (Tanah Dengan Kebenaran Untuk Mendirikan Kuil Tetap Sahaja). Surat Sokongan Dari Arkitek Bertauliah Berkenaan Dengan Kerja-Kerja Pengukiran. 3. JABATAN IMIGRESEN 76 . 6. Cadangan Progres Kerja Bagi Pengukir (Jika Memohon). 10.38 Satu Salinan Bagi Setiap Permohonan.55 Satu Salinan Bagi Permohonan Lanjutan. Surat Kuasa Untuk Membuat Permohonan Bagi Pihak Kuil Serta Salinan Kad Pengenalan Pembawa Permohonan. Jawatan. Salinan Pelan Tanah. Pekerjaan. 8. Borang Imm. Salinan Lengkap Pasport. Surat Sokongan (Malaysia Hindu Sangam. 16.12 Dua Salinan Bagi Permohonan Baru. Salinan Kad Pengenalan Alamat Dan Tandatangan). Salinan Sijil Daftar Pertubuhan Kuil /Tokong Yang Disahkan. Salinan Pelan Lokasi Bangunan/Kuil. Dua Keping Gambar Ukuran Pasport (Permohonan Baru).00. Surat Permohonan Dari Penaja (Temple) kepada Imigresen. 2. Mengubah Suai Dari Pihak Berkuasa Tempatan Dan Disahkan. 5. Personal Bond Dimatikan Setem Rm 10. 18. Malaysia Youth Buddhist Society. Borang Imm. Borang Imm. Majlis Gurdwara Malaysia Dan Kementerian Sumber Manusia) Kepada Imigresen. 20. Malaysia Buddhist Society. 4. 15. 9. 7. 19. Gambar Bangunan Sedia Ada Yang Terkini. Keratan Iklan Jawatan Di Akhbar Tempatan. 14. 17. (Asal-Terjemahan Dalam Bahasa Melayu) 12.

62550 Putrajaya.00  Visa . Pas Dan Permit Tingkat 3 (Podium). Permohonan yang lengkap hendaklah dihantar kepada: Pengarah Bahagian Visa. WILAYAH PERSEKUTUAN up: Unit Pas Lawatan (Ikhtisas) Tel : 03-88801409 / 88801406 Faks: 03-88801374 BAYARAN  Pas Lawatan (Iktisas) .Mengikut Negara JABATAN IMIGRESEN 77 . Blok 2G4. 23. Salinan Laporan Kewangan Tahunan Hasil Dari Mesyuarat Jawatankuasa Kuil (Terjemahan Jika Perlu). Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan. Precint 2. Persiaran Perdana.RM 90. Maklumat Tambahan Pengamal/ Pekerja Lain-Lain Agama (muat turun).KOLEKSI PROSEDUR KERJA 22.

Jawatan Bukan Eksekutif. permohonan akan ditimbangkan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan seperti berikut :  Pemilihan ekuiti syarikat  Aktiviti syarikat  Bekalan tenaga kerja tempatan  Kesesuaian bidang tugas jawatan dengan aktiviti syarikat  Gaji bulanan ditawarkan  Umur dan pengalaman Pegawai Dagang Keputusan Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Dagang  Boleh disemak melalui Laman Web Jabatan Imigresen Malaysia iaitu di www.  Jawatan pengurusan peringkat tertinggi dalam syarikat milik asing.  Memerlukan pengalaman dan kemahiran teknikal berkaitan Kriteria-Kriteria Pertimbangan JKPD Sekiranya syarat-syarat dipenuhi.  Penyandang bertanggungjawab pengawasan kakitangan bawahan. C.gov.my  Melalui pos JABATAN IMIGRESEN 78 .imi.  Memerlukan kelayakan.  Jawatan bidang Professional / pengurusan peringkat pertengahan.  Diperlukan untuk menjaga kepentingan pelaburan mereka di negara ini.  Penyandang terlibat dalam menentukan polisi dan hala tuju syarikat.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PEGAWAI DAGANG Warganegara asing yang berkelayakan mengisi jawatan-jawatan berikut : B. melaksanakan polisi syarikat dan D. Jawatan Eksekutif. pengalaman dan kemahiran praktikal bidang berkaitan. Jawatan Penting (Key Post).  Jawatan bidang kemahiran tinggi.

Perubatan (Moden / Tradisional) – Kementerian Kesihatan Malaysia iii. Bolasepak – Persatuan Bolasepak Malaysia vii. Pelancongan – Kementerian Pelancongan Malaysia iv.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Sediakan satu jilid permohonan seperti berikut :1. Surat kuasa syarikat dengan disertakan : i. Penerbangan – Jabatan Penerbangan Awam Malaysia (DCA) v. Surat ulasan / sokongan agensi kawalselia (Bagi bidang / aktiviti berkaitan) i. Borang 9. Jawatan dalam syarikat 2. i. Boring DP10 yang lengkap diisi 3.Lesen jualan langsung dari KPDN &HEP – (jualan langsung sahaja) Surat kelulusan wrt dari KPDN & HEP – (Perniagaan borong & runcit / restoran yang ada ekuiti asing) JABATAN IMIGRESEN 79 .Lesen CIDB (salinan pendua / kontrak projek – (sektor pembinaan sahaja) ii. Resume pegawai dagang -salinan kelayakan academic Pegawai Dagang 5. Ekuestrian – Persatuan Sukan Ekuestrian Malaysia 7. Surat permohonan dari syarikat yang menerangkan mengenai aktiviti syarikat dan justifikasi jawatan (surat rayuan bagi kes rayuan) 4. Sukan – Majlis Sukan Negara vi. Pendidikan – Kementerian Pengajian Tinggi / Kementerian Pelajaran Malaysia ii. Salinan Dokumen Pendaftaran Syarikat (SSM). Lesen perniagaan dari pihak berkuasa tempatan (PBT) 8. Salinan MyKad ii.24 & 49 yang terkini (Salinan perlu disahkan oleh Suruhanjaya Syarikat Malaysia) 6.

Industri Perhotelan dan Pelancongan. Borang DP4 dikepilkan bersama salinan slip pembayaran KWSP . Sektor Penyelidikan dan Pembangunan ( R&D ) JABATAN IMIGRESEN 80 . Perkilangan dan pembuatan (syarikat baru dan sedia ada yang terlibat dengan cadangan perkembangan) 2. Perkhidmatan berkaitan perkilangan(Manufacturing Related Services)  Pejabat Serantau ( Regional Establishment )  Ibu Pejabat Operasi (IPO).KOLEKSI PROSEDUR KERJA Bagi permohonan lanjutan sila sertakan :a. 4. Salinan penyata gaji (3 bulan yang terkini) b. Agensi-agensi tersebut adalah seperti berikut : Bil Agensi 1.Salinan perlu disahkan oleh pengurusan syarikat Proses-proses yang perlu untuk mengambil Pegawai Dagang Proses pengambilan Pegawai Dagang terbahagi kepada 2 peringkat iaitu:Peringkat 1 .Permohonan Kelulusan Pengambilan (Jawatan) Terdapat 6 pihak berkuasa / Agensi yang diberi kuasa melulus permohonan pengambilan ( Jawatan ) Pegawai Dagang mengikut "core business" masingmasing. Pejabat Perwakilan. 3. Pusat Perolehan Antarabangsa dan lain-lain. Salinan resit pembayaran cukai pendapatan pegawai dagang c. Malaysian Industrial Development Jawatan/Bidang Jawatan Pegawai Dagang / Ekspatriate bagi syarikatsyarikat swasta dalam bidang-bidang berikut :- Authority (MIDA) 1.

Perbankan (banking) . Suruhanjaya (SC) 6. Bagi jawatan-jawatan dalam sektor swasta dan Dagang awam yang lain tidak termasuk dibawah bidang kuasa MIDA.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 2. Jawatankuasa Pegawai (JKPD) Sekuriti Jawatan-jawatan dalam sektor sekuriti / pasaran saham.Insurans. Perhatian : Bagaimana menentukan agensi pelulus yang bersesuaian dengan syarikat anda? Tentukan jenis aktiviti dan kegiatan syarikat JABATAN IMIGRESEN 81 . MDeC. dan SC. 4. Multimedia Jawatan Pegawai Dagang / Ekspatriate dan Pekerja Development Mahir Asing bidang Teknologi Maklumat Corporation syarikat-syarikat yang telah diberi status" MSC ".Kewangan . BNM. Jabatan Perkhidmatan  Awam (JPA) Jawatan-jawatan Doktor dan Jururawat di hospital / klinik kerajaan (Meluluskan kontrak Pegawai Dagang)  Pensyarah / Tenaga Pengajar di IPTA  Jawatan kontrak Sektor Awam  Urusan Pengambilan ( tawaran kerja ) dibuat oleh SPA /Agensi yang berkaitan. bagi ( MDeC ) 3. JPA. Bank Negara Malaysia Jawatan-jawatan dalam sektor : (BNM) . 5.

Jabatan Imigresen Malaysia Urusetia JABATAN IMIGRESEN 82 . Kementerian Perdagangan Dalam Negeri & Hal Ehwal Ahli ( Wakil ) Pengguna ( KPDN & HEP ) 4. Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri Ahli ( Wakil ) ( MITI ) 3. Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan ( CIDB ) Ahli ( Wakil ) 7. Kementerian Pendidikan Malaysia Ahli ( Wakil ) 5. Majlis Amanah Rakyat ( MARA ) Ahli ( Wakil ) 8. Kementerian Dalam Negeri ( KDN ) Jawatan Pengerusi ( KSU / TKSU ) 2. Bil Anggota 1. Berikut adalah senarai keanggotaan Mesyuarat Jawatankuasa Pegawai Dagang.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Maklumat lanjut Mengenai Jawatankuasa Pegawai Dagang Jawatankuasa Pegawai Dagang terletak dibawah bidang kuasa Kementerian Dalam Negeri (KDN) dan Bahagian Pas Pengajian. Kementerian Sumber Manusia Ahli ( Wakil ) 6. Jabatan Imigresen bertindak urusetia.

Perbadanan Bio-teknologi Malaysia (Biotechcorp) Aktiviti berkaitan Bio-teknologi JABATAN IMIGRESEN 83 . Persatuan Bolasepak Malaysia Pemain bola sepak 4. Kementerian Pelancongan Agensi-Agensi Pelancongan 7.Bhd/ Berhad/ Limited/ Incorporated/ Yang Memohon Jawatan Pegawai Dagang Di Bawah JKPD. Jururawat dan Rawatan Perubatan Tradisional.KOLEKSI PROSEDUR KERJA SYARAT-SYARAT ASAS PERMOHONAN MELALUI JKPD Permohonan Pegawai Dagang dipertimbangkan berdasarkan syarat-syarat asas yang ditetapkan sebagai panduan.000 3.000 2. Jabatan Penerbangan Awam Juruterbang dan jawatan berkaitan sektor penerbangan 6. Modal berbayar minima Syarat Modal Berbayar Minima Bagi Syarikat-Syarikat Sdn. Kementerian Kesihatan Doktor.000 2. Tenaga Pengajar dan Guru 2. Kementerian Pengajian Tinggi / Kementerian Pelajaran Bidang Pensyarah. Malaysian Professional Golf Associates Berkaitan Golf 8. Syarat asas yang perlu dipenuhi adalah : 1. Mulai 1 Januari 2009. 3. syarat modal berbayar minima adalah seperti berikut :Bil Ekuiti Modal 1. Syarat Sokongan dari Agensi Kawal Selia Bil Agensi 1. Milik Bersama Tempatan RM 250. Milik Bersama Asing dan Tempatan RM 350. 100% Milik Asing RM 500. Majlis Sukan Negara Ahli Sukan dan Jurulatih Sukan 5.

sila kemukakan permohonan kepada :- Ketua Setiausaha Kementerian Dalam Negeri Bahagian Hal Ehwal Imigresen & Pendaftar Tingkat 5.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Kemukakan permohonan kepada :Urusetia Jawatankuasa Pegawai Dagang Bahagian Pas Pengajian Tingkat 3.Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62550 Putrajaya Wilayah Persekutuan *Dikemukakan sendiri (by hand) atau melalui pos Permohonan rayuan kali kedua (2). Blok 2G4 (Podium). Blok D2. Parcel D Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62570 Putrajaya Wilayah Persekutuan *Dikemukakan sendiri (by hand) atau melalui pos JABATAN IMIGRESEN 84 .

Sertakan surat kelulusan MIDA/ BNM/ SC/ JPA/ KHEDN mana yang berkenaan sahaja (serta kelulusan JKPD dan MDEC tidak perlu disertakan) b.00 di Pusat Setem) bagi permohonan PLKS d. Sertakan print out Corporate Information SSM ATAU borang 9.00 di Pusat Setem) ATAU personal bond (dimatikan setem RM10. 24. dan 49 bagi kelulusan MIDA dan kelulusan JKPD (sekiranya JKPD mengenakan syarat kenaikan modal) JABATAN IMIGRESEN 85 . Salinan lengkap pasport Pegawai Dagang (2 salinan bagi warganegara PRC) DAN (Jika berkaitan) a. Surat tawaran dan penerimaan tawaran kerja ATAU kontrak kerja (dimatikan setem RM10. Borang DP11 yang telah diisi selengkapnya berserta gambar berukuran pasport Pegawai Dagang c. DOKUMEN YANG PERLU DISERTAKAN Sediakan 1 set permohonan yang lengkap mengandungi : a.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PERMOHONAN PAS KERJA PENGENALAN Merupakan proses pengeluaran pas bagi permohonan Pegawai Dagang yang telah diluluskan oleh Jawatankuasa Pegawai Dagang (JKPD) ataupun agensi kawal selia yang berkaitan. Pengenalan sebagai wakil syarikat ATAU surat perlantikan wakil syarikat b.

Diploma/ Ijazah bagi jawatan bukan key post dibawah kelulusan MIDA (bagi jawatan yang diluluskan oleh MIDA bersama dengan penyandang TIDAK perlu dikemukakan dokumendokumen tersebut) d. Sertakan surat pelepasan dari majikan terdahulu jika Pegawai Dagang bertukar majikan Kemukakan permohonan kepada: Bahagian Pas Pengajian Tingkat 3.KOLEKSI PROSEDUR KERJA c. salinan sijil. Blok 2G4 ( Podium ) Presint 2 Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan 62550 Putrajaya Wilayah Persekutuan Atau Jabatan Imigresen Negeri (Negeri-negeri yang berkenaan)  Permohonan hendaklah dihantar sendiri ( by hand ) JABATAN IMIGRESEN 86 . Sertakan resume Pegawai Dagang.

00 1.00 45.00 150.00 dan Setahun (RM) 960.440. terdapat juga di kalangan Pegawai Dagang ( Ekspatriate Asing ) yang dibenarkan bekerja di negara ini hanya diberikan Pas Lawatan Kerja Sementara ( PLKS ) sahaja.800.800.00 2 Perladangan 540.00 c) Pengendalian Kargo 1.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Penentuan Pengeluaran Jenis Pas kepada Pegawai Dagang Pas Pengajian adalah merupakan pas yang diberikan kepada Pegawai Dagang ( Ekspatriate Asing ) bagi membolehkan mereka tinggal dan bekerja secara sah di negara ini.00 150.200. Bagi Pas Lawatan Sementara ( PLKS ) akan dikenakan bayaran levi mengikut sektor yang berkaitan.800.800.00 150.00 f) Gunting Rambut 1.00 g) Perniagaan Runcit & Borong 1.800.440.00 4 Pertanian 360.00 5 Perkhidmatan JABATAN IMIGRESEN 87 .440.00 150.00 1. 1.00 i) Barangan Logam.00 100.00 h) Perniagaan Tekstil 1. Kadar bayaran levi adalah seperti berikut: Kadar Bayaran Levi Pas Lawatan (Kerja Sementara) Kadar Bayaran Sabah Sarawak Bil Sektor Semenanjung 1 Perkilangan Setahun (RM) 1.00 1.00 360.440.00 150.00 540.00 2 Pembinaan 1.440.00 1.00 d) Dobi 1.00 1.00 1.440.800.200.00 b) Pencucian Dan Pembersihan 1.800.440.00 e) Kedi 1.800.00 1.00 150.800.00 a) Restoran 1. Lusuh & Terpakai 1.00 150.00 150.00 30.00 Sebulan (RM) 100.00 1.440. Bagaimanapun.00 1.00 150.440.00 960.

JABATAN IMIGRESEN 88 .00 150. 2. Pas Lawatan (Kerja Sementara) – RM 50. 1. tempoh kelulusan jawatan sekurang-kurangnya 2 tahun.KOLEKSI PROSEDUR KERJA 6 Rumah Kebajikan 7 Lain-Lain (selain di atas) 600. bagi kelulusan jawatan yang bergaji RM 5000 dan ke atas.00 setahun atau sebahagian darinya 3. Bayaran Proses “Journey Performed Visa” – RM 500.00 (Setiap Jawatan / Permohonan). Pas Penggajian – Tiada Levi Bayaran – Bayaran Lain 1. Jawatan Pengurusan / Atasan / Pertengahan / Profesional / Teknikal – RM 200. Jawatan Penting (Diluluskan oleh MIDA) – RM 300.00 1.00 1.800.440.00 600.00 50.00 (Setiap Jawatan / Permohonan) 2.00 setahun atau sebahagian darinya. Bayaran Proses Pas Penggajian.00 KADAR BAYARAN Pas Pengajian Mulai 1 Januari 2009.

Sila ambil maklum bahawa pas / i-kad yang dikeluarkan di Semenanjung Malaysia kepada Pegawai Dagang dan tanggungan mereka hanya berlaku di Semananjung Malaysia sahaja dan tidak termasuk di Sabah dan Sarawak. Bagi warganegara yang memerlukan Visa perlu mendapatkan Visa Dengan Rujukan (VDR) untuk kemudahan masuk ke Malaysia bagi tujuan bekerja.Visa Dengan Rujukan (VDR) boleh dipohon di Kedutaan Malaysia di luar negara setelah permohonan untuk bekerja diluluskan oleh Pejabat Imigresen di Malaysia. Anak angkat yang sah JABATAN IMIGRESEN 89 . PAS TANGGUNGAN Bagi Pegawai Dagang yang berkeluarga terdapat kemudahan kepada keluarga Pegawai Dagang iaitu dibawah Pas Tanggungan.KOLEKSI PROSEDUR KERJA Keperluan Menerusi Syarat-Syarat Imigresen 1. Anak kurang upaya iv. Anak yang berumur kurang dari 21 tahun iii. Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Pengajian Pegawai Dagang ataupun selepas Pas Pengajian Pegawai Dagang diluluskan. Isteri / suami ii. Kemudahan Imigresen Kepada Tanggungan Pegawai Dagang 1. (Sila rujuk Buku Panduan PEMUDAH Guidebook on the Employment of Expatriates) 2. SIAPA YANG LAYAK MEMOHON i. Pegawai Dagang dan tanggungan perlu membawa bersama dokumen perjalanan semasa membuat perjalanan keluar daripada Semenanjung Malaysia untuk pemeriksaan Imigresen.

Bayaran JP Visa – RM 500. Salinan lengkap pasport tanggungan (2salinan bagi warganegara PRC).00 (jika berkaitan) 4.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Anak tiri JABATAN IMIGRESEN 90 . 4. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat. Bayaran Pas – RM 90. Ibu bapa kepada pegawai dagang ii. 2. 5. Bayaran Visa – mengikut negara 2.00 3. 3. Borang DP 11A berserta gambar berukuran pasport. PAS LAWATAN SOSIAL Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Pengajian Pegawai Dagang ataupun selepas Pas Penggajian Pegawai Dagang diluluskan. Salinan lengkap pasport pegawai dagang/prinsipal BAYARAN 1. Common law wife (perlu mendapat pengesahan dari kedutaan) iii. SIAPA YANG LAYAK MEMOHON i. Anak yang berumur 21 tahun ke atas iv. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan). Bayaran Proses – RM 50.00 setahun atau sebahagian 2.

Salinan lengkap pasport pegawai dagang/prinsipal. Borang DP11A berserta gambar berukuran pasport.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. 3. Bayaran Pas – 3 bulan pertama (Gratis) 2. Bayaran visa – mengikut negara 3. BAYARAN 1. Bayaran proses – RM 50. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan) 5. SIAPA YANG LAYAK MEMOHON Isteri / suami dan anak bawah umur 21 tahun kepada Pegawai Dagang yang memegang PLKS JABATAN IMIGRESEN 91 .00 di Pusat Setem) 4.00 x 9 bulan 3. Bayaran JP Visa – RM 500.00 4.00 (jika berkaitan) 5. Salinan lengkap pasport tanggungan (2 salinan bagi warganegara PRC) 6. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat. Personal Bond (dimatikan setem RM 10. PAS LAWATAN SOSIAL (JANGKA PANJANG) Pas ini boleh dimohon bersama-sama dengan permohonan Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) Pegawai Dagang ataupun selepas PLKS Pegawai Dagang diluluskan. Bayaran bulan seterusnya – RM 50. 2.

Borang DP11A berserta gambar berukuran pasport iii. Tidak menjalankan aktiviti yang bertentangan dengan budaya dan etika warga tempatan 4. Surat iringan dan Surat Kuasa dari syarikat ii. Salinan lengkap pasport tanggungan (2salinan bagi warganegara PRC) v. Tidak mendapat bayaran tetap 3. Rumah orang tua ii. Bayaran Visa – mengikut negara Kemudahan lain yang disediakan A. Bayaran Pas – RM 90. KEBENARAN MEMBUAT KERJA AMAL KEBAJIKAN PROSEDUR PERMOHONAN 1.00 3. Kerja kebajikan dibenarkan meliputi i.00 setahun atau sebahagian 2. Membuat permohonan secara bertulis kepada Ketua Pengarah Imigresen atau Pengarah Bahagian Pas Pengajian atau Pengarah Imigresen Negeri 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN i. Rumah anak-anak yatim JABATAN IMIGRESEN 92 . Bayaran proses – RM 50. Salinan lengkap pasport pegawai dagang / prinsipal BAYARAN 1. Rumah kanak-kanak kurang upaya iii. Bukti pertalian dengan pegawai dagang (perlu disahkan oleh pihak kedutaan) iv.00 (jika berkaitan) 4. Bayaran JP Visa – RM 500.

Memenuhi syarat untuk mendapatkan Pas Pelajar JABATAN IMIGRESEN 93 . Persatuan Palang Merah vi. Anak Pegawai Dagang yang berusia 18 tahun ke bawah 2. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA iv. KEMUDAHAN BELAJAR KEPADA ANAK-ANAK PEGAWAI DAGANG SIAPA YANG LAYAK MEMOHON 1. Kes-kes khas yang ditimbang oleh Ketua Pengarah Imigresen SIAPA YANG LAYAK MEMOHON Isteri kepada Pegawai Dagang yang berada dinegara ini di atas Pas Tanggungan DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. SYARAT-SYARAT 1. Belajar di sekolah / institusi yang diiktiraf kerajaan 2. Rumah kebajikan (perlukan surat dari kebajikan masyarakat) v. Salinan pasport yang mengandungi cop Pas Tanggungan mengikut suami yang memegang Pas Pengajian BAYARAN Gratis / Percuma B. Surat tawaran dari majikan 3. Anak Pegawai Dagang di bawah Pas Tanggungan diberi kebenaran belajar tanpa perlu memohon Pas Pelajar terlebih dahulu.

PERKHIDMATAN DI KAUNTER EKSEKUTIF Kaunter Eksekutif disediakan di Ibu Pejabat. Tingkat 3. Precint 2.KOLEKSI PROSEDUR KERJA DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Borang ‘student’s personel data’ 5. D. JABATAN IMIGRESEN 94 . Lain-lain dokumen yang berkaitan BAYARAN Dikecualikan C. Surat perakuan dari IPTA / IPTS / Sekolah Menengah / Sekolah Rendah / Pra Sekolah 3. Salinan pasport Pegawai Dagang & tanggungan (pelajar) 4. Putrajaya sejak tahun 2005 dan telah dipanjangkan ke semua Pejabat Imigresen Negeri sejak Disember 2007. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat 2. Semua pegawai dagang yang memegang jawatan eksekutif / profesional serta jawatan pengurusan adalah dialualukan ke Kaunter Eksekutif. PERTINDIHAN PAS Pertindihan pas bagi tujuan pengambil alihan jawatan penting adalah dibenarkan sehingga maksimum 3 bulan. Blok 2G4. Bahagian Pas Pengajian.

5. Salinan muka surat biodata.00 setahun atau sebahagian 2. Bayaran Pas .RM 60. Bayaran Proses – RM 10.KOLEKSI PROSEDUR KERJA E. Surat iringan daripada majikan (Pegawai Dagang) 2. BAYARAN 1. Bayaran Levi – RM 360 JABATAN IMIGRESEN 95 . Tatacara Memohon Endorsemen Pas Pembantu Rumah - Permohonan boleh dibuat sebelum atau selepas Pegawai Dagang masuk ke Malaysia DOKUMEN YANG DIPERLUKAN 1. Bayaran Visa – mengikut negara 5. Borang DP11A 3.00 3. Kontrak kerja – Dimatikan setem (1salinan) 7. muka surat yang mengandungi bukti kemasukan terkini ke Malaysia (jika berkaitan) dan muka surat terakhir pasport PRA. KELULUSAN PEMBANTU RUMAH Kelulusan khas diberikan kepada Pegawai Dagang yang membawa Pembantu Rumah Asing tanpa mengira warganegara pembantu rumah asing tersebut.00 4.00 (jika berkaitan) 4. Kelulusan Philippine Oversea Employment Administration (POEA) bagi PRA Warganegara Filipina sahaja. Lulus pemeriksaan kesihatan oleh klinik yang berdaftar dengan FOMEMA 6. Bayaran JP Visa – RM 500. Personal Bond yang dimatikan setem RM 10.

Permohonan boleh dikemukakan semasa mendapatkan kelulusan pas tanggungan yang berkaitan atau pada bila-bila masa selepas pas tanggungan yang berkaitan diberikan. Ibu Pejabat Imigresen. JABATAN IMIGRESEN 96 . 2. Menyertakan dokumen-dokumen sokongan yang berkaitan iaitu:i. Syarat-syarat Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja Kepada Pasangan Pegawai Dagang 1. syarat-syarat permohonan tertakluk sebagaimana permohonan di Jawatankuasa Pegawai Dagang. Mendapat tawaran bekerja dengan mana-mana syarikat / agensi kerajaan. Endorsan kebenaran bekerja/berniaga ini adalah tidak dikenakan sebarang bayaran / gratis Bayaran hanya dikenakan bagi mendapatkan Pas Tanggungan serta bayaran Visa yang berkaitan sahaja.KOLEKSI PROSEDUR KERJA F. Salinan pasport lengkap Bayaran 1. Surat iringan dan surat kuasa dari syarikat ii. Telah memperolehi kelulusan dari agensi-agensi yang diberi kuasa melulus (MIDA. Tatacara Memohon Endorsmen Kebenaran Bekerja 1. 3. 3. 2. Permohonan boleh dibuat di Bahagian Pas Penggajian.Jabatan Perkhidmatan Awam) jika berkaitan. KEBENARAN BEKERJA KEPADA TANGGUNGAN Suami / Isteri kepada Pegawai Dagang yang memegang Pas Tanggungan adalah dibenarkan bekerja tanpa perlu menukar Pas Tanggungan mereka kepada Pas Kerja yang berkaitan dengan syarat mendapat endorsan kebenaran bekerja dari Jabatan Imigresen Malaysia.Bank Negara. Borang DP11 iii.MDEC.SuruhanjayaSekuriti. Tawaran kerja/Kontrak kerja iv. Putrajaya atau di Pejabat Imigresen Negeri berdekatan. Bagi yang tidak mempunyai kelulusan dari mana-mana agensi.

Pas Lawatan Kerja Sementara (PLKS) iii. I-kad akan diserahkan di Ibu Pejabat Imigresen : Putrajaya kepada Pejabatpejabat negeri yang tiada printer i-kad. Pembantu Rumah Tatacara Memohon I-Kad 1. berlatarbelakang putih dan berpakaian gelap dan sesuai.0 cm.KOLEKSI PROSEDUR KERJA PENGELUARAN I-KAD Dikeluarkan kepada Warga Asing yang mempunyai Pas seperti berikut:i. Pemegang pas yang memohon untuk pendaftaran i-kad akan mengambil ikad yang telah siap diproses. mengimbas cap jari untuk data biometrik. Bayaran Tiada sebarang bayaran yang dikenakan (gratis) JABATAN IMIGRESEN 97 . Proses pendaftaran i-kad memerlukan pegawai membuat pendaftaran dan semakan di kaunter. 4. 2. mengimbas gambar dan memastikan gambar itu tepat untuk cetakan i-kad. Pas Penggajian dan Pas Tanggungan ii. Spesifikasi gambar ialah berukuran 5.0 cm x 3. 3.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA CONTOH BORANG JABATAN IMIGRESEN 98 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- JABATAN IMIGRESEN 99 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- JABATAN IMIGRESEN 100 .

if any : ………………………………………………… 3.…. 9. On : …………………………………… Valid until : ……………………. Profession or Occupation : ……………………………………………………………….. …………………………………………………………………………. JABATAN IMIGRESEN 101 . Marital status : ………………………………. Sex : …………………………….. Reference in Malaysia.. Marital Status : ………………………………………………………………. ……………………………………………………….. Telephone Number : ………………………………………………………………... ………………………………………………. Date of Birth : ………………………………………………………. Passport (If refugee or stateless person should state the title of Travel Document) No : …………………………………… Issued at : ………………………………. 2. state name if wife / husband : ………………………………………………... 8. 4.. Address during stay in Malaysia : ……………………………………………………….. 10. Citizenship : ………………………………………………………….. Other name. If married.. ………………………………………………………………………. Province/Country 7. 5.. Place of Birth : ………………………………………………………. Name : ………………………………………………………………. Estimated date of arrival in Malaysia : ………………………………………………….. Day/Month/Year 6... ………………………………………………………………………….. if any : (PRA-SPM) Name : ………………………………………………………………… Address : ………………………………………………………………… Relationship To Applicant : ……………………………………………………………... Home Address : …………………………………………………………………………. 3.KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- LAMPIRAN ‘B’ STUDENT’S PERSONAL DATA 1. 11.. 12.

(Please attach also relevant document which can verify Financial resources) 17. …………. …………………………………………………………………………………. 4.. Name of sponsor : ……………………………………………………………………….. …………………………. Details of academis qualification: 1.. Occupation : …………………………………………………………………………….…………………. …………. 14. (Please bring along original copies during submission of this form) 15. JABATAN IMIGRESEN ……………………………………. …………. …………………………………………………………………………………. 3. Signature of Application 102 . Relationship : ……………………………………………………………………………. Financial Recources : …………………………………………………………………….…….KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- 13. Particulare if children who will be accompaying applicant Name Sex …………………………. ………….…… …………………………. 2... I have been accepted for admission (a) University : ………………………………………………………………………… (b) College : ………………………………………………………………………… Others : ………………………………………………………………………… (Please attach a copy of documentary proof of acceptance by above institution) 16... Address : ………………………………………………………………………………….. ……………. …………………….. 5.. I herby declare that the particulars in the application are true Date …………………………………. Date of Birth …………………… …………………… …………………… …………………… Place Of Birth …………………… …………………… ..

.M 12 of 1949) (Immigration Of Regulation 1963) (P.. Address of Witness : ……………………………………….in the State of ……………………………………… Signature of the abovenamed ……………………………. day of ……………………………………20 ……………………… at …………………. ………………………………………. of ……………………… do hereby bind myself that I said …………………………………………………………will comply with the provisions imposed in respect of or instruction endorsed on such ……………………………. of …………………………………………………………………… that there furnished …………………………………………. FILE REF : ……………………………………. Pass. Signature of Witness : …………………………... Signed and executed by the abovenamed ……………………………. JABATAN IMIGRESEN 103 . Full name of Witness : …………………………. Now I ………………………………………………………………….making default therein.L. security in the sum …………………………………………... I hereby bind myself to forfeit to the Government of Malaysia to sum of ………………………………………… dollars. dollars as a guarantee that I/the said ………………………………………………………… will comply with the provisions of the Ordinance and of any Regulations made thereunder and with any conditions imposed in respect of or instructions endorsed on such pass. by me / on behalf of the said ………………………. AND in case of my/the said …………………………………………………….N 228/83) PERSONAL BOND (Regulation 18) WHEREAS it is a condition of the issue of …………………………………………… Pass to me/the said …………………………………………………………………………….. in my presence.. NRIC NO ……………………………………..KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Ordinance 1959 (F. Date this ………………………….

SURAT ULASAN / SOKONGAN AGENSI KAWALSELIA (BAGI BIDANG / AKTIVITI BERKAITAN) : i.PELANCONGAN .KEMENTERIAN PENGAJIAN TINGGI / KEMENTERIAN PENDIDIKAN MALAYSIA ii. SURAT PERMOHONAN DARI SYARIKAT YANG MENERANGKAN MENGENAI AKTIVITI SYARIKAT DAN JUSTIFIKASI JAWATAN (SURAT RAYUAN BAGI KES RAYUAN) 4.EKUESTRIAN .MAJLIS SUKAN NEGARA vi.KEMENTERIAN KESIHATAN MALAYSIA iii.JABATAN PENERBANGAN MALAYSIA v.LESEN CIDB / KONTRAK PROJEK – (SEKTOR PEMBINAAN SAHAJA) ii.LESEN JUALAN LANGSUNG DARI KPDN & HEP – (JUALAN LANGSUNG SAHAJA) iii. 24 & 49 YANG TERKINI (SALINAN PERLU DISAHKAN OLEH SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA) 6.BOLASEPAK . i. LESEN PERNIAGAAN DARI PIHAK BERKUASA TEMPATAN (PBT) 8.PERSATUAN BOLASEPAK MALAYSIA vii.KEMENTERIAN PELANCONGAN MALAYSIA iv.SURAT KELULUSAN WRT DARI KPDN & HEP – (PERNIAGAAN BORONG & RUNCIT / RESTORAN YANG ADA EKUITI ASING) PEGAWAI IMIGRESEN BOLEH MENOLAK PERMOHONAN YANG DIDAPATI TIDAK LENGKAP / TIDAK MEMENUHI SENARAI SEMAK INI JABATAN IMIGRESEN 104 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOHSENARAI SEMAK PERMOHONAN JAWATAN PEGAWAI DAGANG BARU LANJUTAN RAYUAN SILA JILID PERMOHONAN MENGIKUT SUSUNAN : 1.SALINAN KELAYAKAN ACADEMIC PEGAWAI DAGANG 5.PENDIDIKAN . SALINAN DOKUMEN PENDAFTARAN SYARIKAT (SSM).JAWATAN DALAM SYARIKAT 2.SALINAN MYKAD ii. RESUME PEGAWAI DAGANG i. BORANG DP 10 YANG LENGKAP DIISI 3. BORANG 9. SURAT KUASA SYARIKAT DENGAN SUSUNAN : i.SUKAN .PERUBATAN (MODEN / TRADISIONAL) .PERSATUAN SUKAN EKUESTRIAN MALAYSIA 7.PENERBANGAN .

Menyurat 8 Kegiatan Syarikat Secara Ringkas Dan Menyeluruh : _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________ 9 Tarikh Memulakan Pengeluaran / Perniagaan 10 Pasaran Barangan : (a) 11 a) Jumlah Keseluruhan Jawatan P/P* : b) Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Tempatan : c) Jumlah Jawatan P/P* yang diisi oleh Pegawai Dagang : d) Jumlah Jawatan P/P* yang telah diwarganegarakan (diambilalih oleh Pegawai Tempatan) : Dalam Negeri : % (b) Luar Negeri (eksport) % *Jawatan Professional / Pengurusan yang bergaji RM 3000. Pendaftaran : (Sila sertakan Sijil Pendaftaran Syarikat) 3 Nombor Telefon Syarikat : - 4 Nombor Fax Syarikat : - 5 E-mail Syarikat : 6 Alamat Pejabat / Kilang 7 Alamat Surat .00 sebulan 12 Modal Syarikat : Modal dibenar (RM) Modal dibayar (RM) Pinjaman Dalam Negeri Luar Negeri (Jika berkaitan sertakan surat persetujuan FIC) 13 Struktur Ekuiti : Milik Syarikat Malaysia Bumiputra (%) Bukan Bumiputra (%) JABATAN IMIGRESEN Negara % Milik Asing Negara % Negara % 105 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- BORANG DP10 1 Nama Syarikat : 2 No.

nyatakan nama. alamat dan tempoh berkhidmat dengan majikan dahulu : Tidak ______________________________________________________ ______________________________________________________ ii)Alasan berhenti kerja Tamat Kontrak Alasan lain (sila nyatakan) 18 Letak Jawatan : _____________________________________________________ PENGAKUAN (PENGANJUR / PENAJA) Saya mengaku dan mengesahkan bahawa segala maklumat yang dinyatakan di dalam permohonan ini adalah benar : Tandatangan : Nama : Jawatan : Tarikh : Cop Rasmi Syarikat : JABATAN IMIGRESEN 106 .KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- MAKLUMAT PEGAWAI DAGANG DAN JAWATAN YANG DISANDANG 14 Jawatan Dipohon (Dlm Bahasa Inggeris) Bil Status *B/L/R Nama Pegawai Dagang Jantina Tempoh Berkhidmat Di Malaysia Tempoh Dipohon Gaji RM/Bulan Tarikh Lahir Warganegara No Dokumen Perjalanan *B/L/R – Baru / Lanjutan / Rayuan 15 Ringkasan Tugas Pegawai Dagang : (Sertakan Lampiran) 16 Kemukakan Carta Organisasi yang menunjukkan kedudukan jawatan dipohon : Penyandang pernah / sedang berkhidmat di Malaysia dengan majikan lain : (Sertakan Lampiran) Ya i)Jika YA.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- JABATAN IMIGRESEN 107 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- JABATAN IMIGRESEN 108 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- JABATAN IMIGRESEN 109 .

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- JABATAN IMIGRESEN 110 .

(Masukkan nama Kerajaan yang mengeluarkan) (Tempat dikeluarkan) (Tarikh dikeluarkan) Kad Pengenalan No……………………………………………………………………………………… (Tempat dikeluarkan) (Tarikh dikeluarkan) Visa dikehendaki bagi negeri …………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… Tarikh ……………………… ……………………………. Tandatangan Pemohon (UNTUK KEGUNAAN PEJABAT) (Konsol Visa/………………….Kerakyatan ……………………………………. Alamat di luar negeri …………………………………………………………………………………….. IMM/ C/97/66 (12). 12 tahun 1964. Pasport No………………………………………………………………………………………………. Pekerjaan………………………………………………………………………………………………… Alamat di Malaysia ……………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………… [Borang ini diterjemahkan oleh Peguam Negara..E 630612 Borang ini dikenakan bayaran sebanyak RM1.Negeri lahir ……………………………….KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- (IM 38 – Pin 1/93) PERMOHONAN UNTUK VISA No.…… Loghat ………………………………………………... Malaysia menurut Pemberitahu Undangan No.) …………………………………………………………... (Dengan huruf cerai) Nama dalam Tulisan Cina (Jika berkenaan – SILA TULIS DENGAN TERANG) Jantina ……………… Tarikh lahir ………………………………………….00 Visa No ……………………… Nama penuh……………………………………………………………………………….] JABATAN IMIGRESEN 111 .…………….... (Tarikh Saringan Akhir……………………. 3630/5-1. P.) ………………………………………………………………………...N.

KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- KENYATAAN PENAJA FAIL RUJ. Apakah pekerjaan anda dan dimanakah anda bekerja? …………………………………………………………………………………………………………. Apakah hubungan anda dengan pemohon? ………………………………………………………………………………………………………….... Alamat : …………………………………………………………………….. JABATAN IMIGRESEN 112 . ………………………………………………………………………………………………………….. 9. No.. ……………………………………………………………………. 7. …………………………………………………………………………………………………………. 4. 8. Pemohon mempunyai berapa orang anak dan apakah taraf kewarganegaraan mereka? …………………………………………………………………………………………………………. Telefon : …………………………………………………………………….. 6. 2. Apakah taraf kerakyatan anda? …………………………………………………………………………………………………………. 10. 5. Bagaimana anda mengenalinya? ………………………………………………………………………………………………………….……… Kenyataan dari (Nama Penaja) : ……………………………………………………………………. tarikh lahir dan tempat lahir pemohon? …………………………………………………………………………………………………………. Apakah taraf perkahwinan anda? ………………………………………………………………………………………………………….. ……………………………………………………………………. Berapakah pendapatan anda sebulan? ………………………………………………………………………………………………………….. Direkodkan oleh : ……………………………………………………………………. : ……………………………………………………………. ……………………………………………………………………... 3.. 1. …………………………………………………………………………………………………………. Bila dan dimanakah anda dilahirkan? …………………………………………………………………………………………………………. Siapakah nama. Bila dan dimanakah anda berkahwin? …………………………………………………………………………………………………………..

. 16. Jika bekerja. dimanakah pemohon bekerja dan berapakah pendapatannya? ………………………………………………………………………………………………………….. Adakah anda sanggup untuk hadir ke pejabat ini dengan mengemukakan dokumen yang berkaitan untuk setiap kali lanjutan dipohon? ………………………………………………………………………………………………………….. 15. Segala kenyataan yang saya berikan adalah benar. Tandatangan Penaja JABATAN IMIGRESEN Dihadapan saya. 14....... Apakah tujuan pemohon datang ke Malaysia sebelum ini? …………………………………………………………………………………………………………. 18. 17. 13.. …………………………………………………………………………………………………………. Apakah pasport yang digunakan oleh suami/isteri pemohon semasa berkahwin? …………………………………………………………………………………………………………. bila? ………………………………………………………………………………………………………….. Pernahkah pemohon datang ke Malaysia?Jika ya. Apakah pekerjaan pemohon? …………………………………………………………………………………………………………..KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- 11. ……………………………………………………. Apakah taraf perkahwinan pemohon kini? ………………………………………………………………………………………………………….. Apakah taraf kerakyatan isteri pemohon? …………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………. ………………………………… Tandatangan Pegawai Imigresen 113 . 12. …………………………………………………………………………………………………………. Apakah taraf perkahwinan pemohon sebelum kini? …………………………………………………………………………………………………………. 19.

hb…………………20……... Yang Dipertua Mahkamah Tengah..... Diperbuat dan dengan sebenarnya di akui oleh Yang tersebut nama-nama di atas: Iaitu………………………………. Pengadil atau Pesuruhjaya Sumpah JABATAN IMIGRESEN 114 .) (Nama Penaja) (……………………………………) (Tandatangan Penaja) Di Johor Bahru pada………..KadPengenalan………………………. …………………………………………………………………………………………………………. Yang beralamatdi………………………………………………………………………………………. Saya membuat Surat Akuan ini dengan kepercayaan bahawa apa-apa yang tersebut di dalamnya adalah benar serta menurut Akta Berkanun Tahun 1960...KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- MALAYSIA (NEGERI JOHOR) SURAT AKUAN MENURUT UNDANG-UNDANG SURAT AKUAN 1960 Saya………………………………………………No.......) Dihadapan saya: …………………………………………………………………. Saya akan bertanggungjawan dan sanggup menyara segala perbelanjaan hidup serta menjaga beliau semasa berada di Malaysia dan akan tinggal bersama saya. Dengan sesungguhnya dan sebenar-benarnya mengaku bahawa: 1..

……. Now I ……………………………………………………………………….will comply with the provisions of the above Ordinance and of any regulation made thereunder and with any conditions imposed in respect of or instructions endorsed on such ……………………... NRIC NO ………………………………………… of …………………………………… do hereby bind myself that I the said ……………………………………………………….1963) (P..KOLEKSI PROSEDUR KERJA -CONTOH- GOVERNMENT OF MALAYSIA Immigration Ordinance 1959(F. Malaysia. ………………………………………………………………… FILE REF : ……………………………………………………………………….. AND in case of my / the said …………………………………………………. Signed and executed by the above named ……………………………in my presence.dollars as a guarantee that I / the said………………………………………………………… will comply with the provisions of the Ordinance and of any Regulations made thereunder and with any conditions imposed in respect of or instructions / endorsed on such ………………… Pass . Signature of Witness : ………………………………………………………………… Full name of Witness : ………………………………………………………………. Which i do hereby deposit with the Government of Malaysia vide Receipt No …………………………………………… Date this ……………………………………………..………….L. making default therein.... JABATAN IMIGRESEN 115 . …………………………pass. 20………………………….N.M 12 of 1949) (Immigration Of Regulation.. Address of Witness : ……………………………………………………………….. in the state of ………………………. dollars. Signature of the above name ……………………………………. 228/83) SECURITY BOND (Regulation 18) WHEREAS it is a condition of the issue of ………………………………………… Pass to me . day of ……………………………….………………………………………….of ……………………………… that there furnished by me / on behalf of the said ………………………………………… security in the sum of ……………………………………….. I hereby bind myself to forfeit to the Government of Malaysia to sum of ………………………………………………………….