Anda di halaman 1dari 1

1 Minggu/Hari/Tarikh :

2 Kelas / Masa / Mata Pelajaran:


3 Tema/ Tajuk Standard
Pembelajaran:
4 Objektif Pembelajaran:

5 Aktiviti PDP :

6 Pengisian Kurikulum:
6.1 Ilmu/ Nilai
6.2 EMK / KB / BCB
7 Bahan Bantu Mengajar

8 Penilaian PDP / Pentaksiran PDP:

9 Refleksi

43/ Khamis / 3/11/2016


Tahun 4 / 11.50-12.50 / Pendidikan Seni Visual

Objek Buatan Manusia & Ukiran


Pada akhir pembelajaran murid dapat :
1. Murid dapat memahami dan menggunakan
bahasa seni
visual dalam menghasilkan model ukiran.
Aktiviti Perdana
1. Guru bersoal jawab tentang ukiran.
2. Guru menunjukkan satu cara menghasilkan
ukiran dengan
sabun
3. Murid mula menghasilkan ukiran
4. Guru memulakan aktiviti proses penghasilan
ukiran
pada sabun
5. Murid mempamerkan dan menceritakan hasil
karya
seni yang mereka hasilkan

Sains/ berusaha, yakin Keusahawanan


Keusahawanan, kreativiti, inovasi . TMK dan Nilai
Murni
Alat
: Pen Marker, Pencungkil gigi dan bahan
yang sesuai
Bahan : sabun
Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti kraf
tradisional model
parang berdasarkan Empat standard kandungan.
diberi sebelum beralih ke kemahiran berikutnya.