Anda di halaman 1dari 38

BALOK "T" DENGAN TULANGAN TUNGGAL

be

0.85.fc
'

0.00
3
s'

hf

y
h

0.85.fc
'

Cf

Cc

d
d -y

bw

As = As1 + Asf

As1 = As - Asf

As = .bw.d

Asf = f.bw.d

0.85.fc'.hf.(be - bw) = Asf.fy


Asf =

Ts1

Tsf

= w + f
b' = (be - bw)

0.85.fc'.hf.b'
fy
0.85.fc'.hf.b'

f.bw.d =

===>

fy

f =

0.85.fc'.hf.b'
fy.bw.d

Tinjau regangan
0.003
y

y
d-y

0.003d - 0.003y = y.y


0.003d = y.y + 0.003y
0.003d = y.(0.003 + y)
THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

y=

0.003d

...selanjutnya dianggap sebagai y balance

0.003 + y

yb =

0.003d
0.003 + y

Kesetimbangan gaya H = 0
0.85.fc'.a.bw = As1.fy

, dimana a = 1.y

0.85.fc'.1.y.bw = As1.fy

...selanjutnya y = yb

yb =

yb =

(As - Asf).fy

...pers ini dikali 1 dengan variable d /d

0.85.fc'.1.bw
(As - Asf)
bw.d

fy.d

subt pers yb = 0.003d/(0.003 + fy)

0.85fc'.1

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

0.003d
0.003 + y
0.003d
0.003 + y
600
600 + fy

- f =

(As - Asf)
bw.d

- f

- f

0.85.1

0.85.1

fy.d

0.85fc'.1

fy

d
fc' 0.85.1

, dimana y = fy /Es

, dan Es = 200000 MPa

fy

1
fc' 0.85.1

fc'

600

fy

600 + fy

fc'

600

fy

600 + fy

Tinjauan Kopel Momen /Momen Nominal


Mn = 0.85 fc'.1.yb.bw.[ d - .1.yb ] + 0.85 fc'.hf.b' [ d - hf ]
Mn = 0.85 fc'.1.yb.bw.d - 0.85 fc'..yb.bw + 0.85 fc'.hf.b'. [ d - hf ]

Mn =

0.85 fc'.1.

- f ]

fy.d
0.85. fc'.1

+ 0.85 fc'.hf.b'. [ d - hf ]
THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

x bw.d - 0.85 fc'..bw.

- f ]

fy.d
0.85. fc'.1

kedua ruas dibagi bw.d


Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

Mn
bw.d

0.85 fc'.1.
bw.d

- f ]

fy.d
0.85. fc'.1

+ 0.85 fc'.hf.b'. [ d - hf ]/bw.d

Rn =

0.85 fc'.1.
bw.d

- f ]

fy
0.85. fc'.1

bw.d -

0.85 fc'..bw.

- f ]

bw.d

fy.d
0.85. fc'.1

Mn/bw.d = Rn

x bw.d -

0.85 fc'..bw.d

- f ]

bw.d

fy 2
2
2
0.85.2 fc'.
1

+ 0.85 fc'.hf.b'. [ d - hf ]/bw.d

Rn =

0.85 fc'.1.

- f ]

fy
0.85. fc'.1

- 0.85 fc'..

- f ]

fy 2
2
2
0.85.2 fc'.
1

+ 0.85 fc'.hf.b'. [ d - hf ]/bw.d

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

Rn =

- f ].fy -

- f ]

Rn =

- f ].fy -

- f ]

Rn =

- f ].fy -

- f ]

w.fyw.

Rn =

fy
1.7 fc'

w -

fy.w.

fy
1.7 fc'

Rn -

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

fy
1.7 fc'
fy
1.7 fc'
fy
1.7 fc'

f.fy
d
f.fy
d

0.85 fc'.hf.b'

[ d - hf ]

bw.d
0.85 fc'.hf.b'

fy

fy.bw.d

f.fy
d

d - hf

suku ketiga dikalikan 1 dg


variable fy/fy

[d - hf]

dimana w =

d - hf

d - hf

===> Pers. Kuadrat (PK) dalam variable w

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

Rn =

- f ].fy -

- f ]

fy

1.7 fc'

f.fy

d - hf

dari pers di atas diperoleh

Rn =

.fy - f.fy - ( - 2..f + f)

Rn =

.fy - f.fy -

fy.

fy
1.7 fc'

- 2.f.fy +

1.7 fc'

1.7 fc'

f.fy

d - hf

fy.f
1.7 fc'

f.fy
d

d - hf

[ ( )] [ ]
[ ( )][ ]
( )[ ] ]

fy . f
fy2
fy2
fy
2
Rn=
+2
+ fy. f . fy
2 + f
1. 7fc'
1 .7fc'
1. 7fc' f
d

fy . f
fy2
fy2
fy
Rn=
2 + 2
+ fy f . fy
2 + f
1. 7fc'
1 . 7fc'
1. 7fc' f
d

] [

] [

hf
2

hf
2

2 . fy2 . f
h
fy2
fy2
fy
2

+ fy + f . fy
2 f
. d f + Rn =0
1 .7fc'
1 .7fc'
1. 7fc' f
d
2

Pers. Kuadrat (PK) dalam variable (Untuk Tulangan Tunggal)

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

BALOK "T" DENGAN TULANGAN GANDA


be
d'

hf

0.85.f
c'

0.00
3
s'
y

0.85.f
c'

Cf

Cc

Cs

d
d -y

s
bw

Ts1

Tsf

Ts2

As = As1 + As2 + Asf

As'
=
As

'
=

Dengan kesetimbangan gaya-gaya diperoleh pers sbb :


H=0

0 . 85fc'. 1 . y b . bw + 0. 85fc'. h f . b'+ As'. fy=As. fy

0 . 85fc'. 1 . y b . bw =( AsAs' ). fy0 . 85fc'. hf . b'


y=

y=

0. 85 . fc'. h f . b'
( AsAs') . fy

0 . 85fc'. 1 .b w 0 . 85 . fc'. 1 . bw

h . b'
As( 1 ). fy
f
0 . 85 . fc. 1 . b w 1 . b w

y=

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

( 1 ). fy . d hf . b'

0 . 85 . fc. 1
1 . bw

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

Atau y dihitung dg cara sbb :

0 . 85. fc' . 1 . y b . b w =( AsAs' ). fyAsf . fy


( AsAs'Asf ). fy
0 . 85. fc' . 1 . b w
( AsAs'Asf ) fy. d
y=
.
bw . d
0 . 85 . fc'. 1
y=

y=( ' f ).

fy. d
0 . 85 . fc'. 1

selanjutnya y = yb

y b =( . f ).

ingat

'/ =

fy . d
0. 85 . fc'. 1

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

Tinjauan dg Mn untuk mendapatkan pers

Mn=0 . 85 . fc'. 1 . y b . bw d

Mn=0 . 85fc'. 1 . d . b w . y b
Mn = 0.85.fc'.1.d.bw

1 . y b
2

[ ]

+Asf . fy . d

hf
2

+ . As.(d d'). fy

[ ]

hf
0 . 85
. fc' . 2 . bw . y 2 +Asf . fy . d + . As.(dd'). fy
1
b
2
2

( - - f).

fy.d
0.85.fc'.1

- .0.85.fc'.1.bw.

Mn = ( - . - ).fy.d.bw - .0.85.fc'.1.bw.( - . - f) fy.d


0.85.fc'.1

Rn =

( - . - f) fy.d.bw - ( - - f). fy.d.bw


bw.d

1.7.fc'.d.bw

Rn =

( - - f) fy - ( - - f).

Rn =

( - - f) fy - ( - - f).

Rn =

fy - fy - f.fy -

fy
1.7.fc'
fy
1.7.fc'

( - - f).

0.85.fc'.1

+ Asf.fy.(d - .hf) + .As.(d - d').fy

+ Asf.fy.(d - .hf) + .As.(d - d').fy

kedua ruas dibagi dg bw.d

[Asf.fy.(d - .hf) + .As.(d - d').fy]/bw.d

Asf.fy.(d - .hf) + .As.(d - d').fy


bw.d
f

bw.d

fy (d - hf/2) +

fy (d - d')
d

( - 2 - 2.f + 2...f + . + f )

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

fy.d

fy
1.7.fc'

fy (d - hf/2) +
d

fy (d - d')
d

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

fy - fy - f.fy -

Rn =

Rn =

fy (1 - ) - f.fy -

fy.(1 - 2.)
1.7.fc'

(.(1 - 2 + ) - 2..(f + f) + f )

fy
1.7.fc'

fy (d - hf/2) +
d

fy (d - d')
d

(fy/1.7fc'). (1 - 2 + ). + (2.fy / 1.7.fc') (f - f). - (fy f/1.7.fc') + f.fy/d.(d - hf/2) + [ .(d - d').(fy/d) ].

2.fy.(f - .f)
1.7.fc'

fy.(1 - ) + .(d - d')

fy
d

f.fy

fy.f
1.7.fc'

fy
d

(d - .hf)

Pers. Kuadrat (PK) dalam variable ( Untuk Tulangan Ganda )

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

Asf.fy.(d - .hf) + .As.(d - d').fy

kedua ruas dibagi dg bw.d

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

7.fc') (f - f). - (fy f/1.7.fc') + f.fy/d.(d - hf/2) + [ .(d - d').(fy/d) ].

THE "T" FORMULA FROM ANDREZ_KO

Rn

Created by : SONDRA RAHARJA, ST from ANDRE NOVAN, ST

BALOK PERSEGI DENGAN TULANGAN TUNGGAL


0.85fc'

0.85fc'

b
Cc

a/2

Z
Ts

fy

GAMBAR
REGANGAN

Luas Efektif
penampang
d

GAMBAR
TEGANGAN

GAMBAR GAYA

GAMBAR MO

Perbandingan luas efetif penampang dengan luas tulangan baja tarik


disebut ratio tulangan

As
bd

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 21 dari 38 halaman

Notasi :
b=
h=
d=
As =
c=
a=
=

lebar balok
tinggi balok
jarak titik berat tulangan tarik ke tepi atas balok/ ketepi atas bagian tekan penampang
luas tulangan tarik
jarak garis netral /centroid plastis penampang ketepi atas bagian tekan penampang.
tinggi blok tegangan tekan beton.
koefisien pengali untuk tinggi blok teg. Tekan beton, tergantung mutu beton.

=
y =
c

Regangan beton sebesar 0.003

fc' =
fy =
Ec =
Es =

Regangan baja sebesar fy/Es


tegangan beton atau mutu beton
tegangan leleh pada saat bertepatan baja leleh.
Modulus elastisitas beton
Modulus elastisitas baja sebesar 200.000 M.Pa

0.003
200,000 M.Pa

Es =

Gaya tekan/ desak beton (Compression Concrete)


Gaya tarik baja (Tension Steel)
Gaya tekan baja (Compression Steel)
Ratio tulangan, yaitu perbandingan luas penampang efektif dengan luas tulangan tarik.

Cc =
Ts =
Cs =
=

Ec=4700. fc '
y=

fy
Es

As=bd
a=c

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 22 dari 38 halaman

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 23 dari 38 halaman

c
c

c dc
=
c y
c
dc
=
0 . 003 y
( d c )
c=0 . 003 .
y
0 . 003( dc )
c=
fy
Es
0 . 003( dc )
1
c=
fy
Es
E 0 . 003( dc )
c= s
fy
2000000 . 003( d c )
c=
fy
c . fy=600( d c )
c . fy=600 d600 c
c . fy+600 c=600 d
c ( fy +600 )=600 d
600 d
c=
fy+ 600

c
d
=
c c + y
c
d
=
0 . 003 0 .003+ y
0 . 003 d
c=
fy
0 . 003+
Es
0 . 003 d
1
c=
0 . 003 E s fy
+
Es
Es
E 0 . 003 d
c= s
0 . 003E s + fy
2000000 . 003 d
c=
0 . 003200000+ fy
600 d
c=
600+ fy

atau

c=

600 d
600+ fy

. .. . . . Pers .(1)

0.85fc'
b
Cc
a

Ts

Gaya-gaya yg bekerja adalah ;


Cc=0 .85 fc 'ab
Ts= Asfy
Kesetimbangan gaya yang bekerja ;
H =0
Ts=Cc
Asfy=0 . 85 fc' ab
a=c
As=bd
maka;
bdfy=0 . 85 fc' cb
0. 85 fc' c
=
fyd
=

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

0 . 85 fc ' c
fyd

. .. . . .. . . Pers.(2 )

Hal 24 dari 38 halaman

Subtitusikan persamaan (1) ke persamaan (2)

600 d
c=
600+ fy
=

. .. . . . Pers.(1)

0 . 85 fc ' c
fyd

. .. . . .. . . Pers.(2 )

0. 85 fc '
=

d
(600
600+fy )

fyd
0 . 85 fc ' (600 d )
(600+fy )
=
fyd
1
0 . 85 fc '(600 { d )
=
fyd(600+fy )
0. 85 fc ' 600
=

fy
600+fy

0 . 85 fc ' 600
=

fy
600+fy

Jika mencari luas tulangan tarik dari Mu (Momen ultimate akibat beban luar) maka dapat dihitun
dengan menghubungkan Mn (Momen nominal tampang) dgn Mu.
MR = .Mn
Mu MR
MR =
Mu =

Adalah Momen Resisten /Momen tahan yg direncanakan


Adalah Momen Ultimate yang ditimbulkan akibat beban luar

Mn dihitung berdasarkan tarik


tekan/desak beton, karena yg
tulangan baja (As)

Mn=Asfy z
1
z=d a
2
Mn=Asfy ( d

1
2

a)

As . fy
(
0 .85 . fcb )
bdfy
Mn=bdfy ( d
0 .85 . fcb )
0 .5fy
Mn=bd fy ( 1
)
0 .85 . fc
0 .5 fy
Mn=bd fy ( 1
.
0 .85 fc ' )
Mn=bdfy d1 2
1

. .. . .. . . .. . . . Pers.(3 )

Mn=bd fy 1

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

0 . 5 fy
.
0. 85 fc '

. . .. . Pers. (4 )

Hal 25 dari 38 halaman

dari pers. (4) akan diperoleh 1 dan 2 dalam bentuk rumus ABC dari sebuah persamaan kuadrat.

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 26 dari 38 halaman

DENGAN TULANGAN TUNGGAL

Cc

Z =d-a

Ts

GAMBAR MOMEN

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 27 dari 38 halaman

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 28 dari 38 halaman

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 29 dari 38 halaman

Cc

Ts

Gaya-gaya yg bekerja adalah ;


Cc=0 .85 fc 'ab
Ts= Asfy
Kesetimbangan gaya yang bekerja ;
H =0
Ts=Cc
Asfy=0 . 85 fc' ab
a=c
As=bd
maka;
bdfy=0 . 85 fc' cb
0. 85 fc' c
=
fyd
=

0 . 85 fc ' c
fyd

Asfy=0 . 85 fc 'ab
Asfy
a=
0 . 85 fc 'b

. .. . . .. . . Pers.(2 )

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 30 dari 38 halaman

ari luas tulangan tarik dari Mu (Momen ultimate akibat beban luar) maka dapat dihitung
nghubungkan Mn (Momen nominal tampang) dgn Mu.

Mn dihitung berdasarkan tarik baja bukan berdasarkan


tekan/desak beton, karena yg akan dihitung adalah luas
tulangan baja (As)

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 31 dari 38 halaman

4) akan diperoleh 1 dan 2 dalam bentuk rumus ABC dari sebuah persamaan kuadrat.

Catatan-catatan kecil SONDRA RAHARJA, ST

Hal 32 dari 38 halaman

b = 400

d1
d2
d3
d4
d5

Cs5

Cs4

Z2
Z3
Z4
Z5

Z5

h = 400
h = 400

b = 400

d1
d2
d3
d4
d5

Cc

Cc
Cs3

Cs2

Cs1
Z2

Z3
Z4

Cs5

Cs4

Cs3

Cs2

Cs1