Anda di halaman 1dari 7

PUSAT LATIHAN PENGAJAR DAN

KEMAHIRAN LANJUTAN ( CIAST )


PETI SURAT 7012 JALAN PETANI 19/1
SEKSYEN 19, 40900 SHAH ALAM
SELANGOR DARUL EHSAN

PELAN MENGAJAR TEORI


(THEORY LESSON PLAN)

KOD DAN NAMA


PROGRAM / PROGRAM
CODE AND NAME

NYATAKAN KOD DAN NAMA PROGRAM


MENGIKUT NOSS

TAHAP / LEVEL

NYATAKAN TAHAP

NO DAN TAJUK UNIT


KOMPETENSI /
COMPETENCY UNIT
NUM. AND TITLE

NYATAKAN NO. DAN TAJUK UNIT KOMPETENSI

NO DAN PERNYATAAN
AKTIVITI KERJA / WORK
ACTIVITIES NO AND
STATEMENT

SENARAIKAN NO. DAN PENYATAAN AKTIVITI


KERJA SEPERTI YANG TERDAPAT PADA CoCU

NO. KOD
Kod NOSS -No. CU/No. Kertas
Penerangan/PM
NO. KOD / CODE NUM.
CONTOH
HT-110-3:2011-C01/P(1/9)/PM

Muka : 1 Drp :
23
Muka surat
nyatakan jumlah
helaian Kertas
Penerangan

29

TEMPAT :

TEMPOH :

NO. KOD / CODE NUM.:

Muka :

Drp :

TAJUK/TITLE :
Nyatakan dengan jelas dan tepat

TUJUAN PENGAJARAN/INSTRUCTIONAL AIMS :


Pelatih-pelatih mesti boleh:1.

Mulakan dengan active verb


(Kenyataan ini hendaklah boleh diukur dan dinilai)

2.

Sediakan sekurang-kurangnya Dua (2) Tujuan Pengajaran

ALAT BANTUAN MENGAJAR /


INSTRUCTIONAL AIDS

TAJUK /
TITLE

BAHAN
PEMBELAJARAN /LEARNING
MATERIALS

Kertas Penerangan
Kertas Tugasan

ALAT PANDANG DENGAR /


AUDIO VISUAL AIDS

Power Point Slide


White board

PERALATAN, KELENGKAPAN DAN


BAHAN /
TOOLS, EQUIPMENTS AND
MATERIALS

Komputer
LCD

NO. KOD /
CODE NO.

30

NO. KOD / CODE NUM.:

Muka :

AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities )

INST.
AIDS

Drp :
MASA

PERSEDIAAN/PREPARATION :

1. Selesakan pelatih dengan ucapan alu-aluan/tanya khabar/pastikan


keselesaan dalam kelas.
2. Semak senarai kehadiran
3. Tekan

aspek

disiplin/beri

kerjasama/pakaian/merokok/telefon

bimbit/tata-tertib/ kebersihan
4. Mulakan perbincangan dengan motivasi / perbincangan dua hala /
minta relaks / bertenang / ceria / jaga kesihatan
5. Dapatkan perhatian dan timbulkan minat kepada pelatih
- kaitkan idea/kemahiran dengan pengalaman kerja atau pelatihan
lepas untuk dapatkan tajuk.
6. Nyatakan tajuk dan tuliskan di White Board
7. Berikan tujuan dan tuliskan di White Board
- rujuk pada Tujuan Pengajaran
8. Nyatakan tujuan/kepentingan/faedah dari pelatihan ini.
9. Siasat pengetahuan pelatih berkenaan tajuk yang akan dipelatihi
melalui sessi soal-jawab
-

Pernahkah anda lihat/dengar/ikuti kursus dan sebagainya.


31

NO. KOD / CODE NUM.:


TOPIK PENGAJARAN
( Instructional Topic )

Muka :
AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities )

INST.
AIDS

Drp :
MASA

PENYAMPAIAN/PRESENTATION :
1. Tuliskan Instructional Aims
No. 1
(sama bilangan dengan aims
yang ada)
Pecahan

kepada

setiap

Instructional Aims
a. Ajar mengikut langkah (nyatakan
langkah demi langkah untuk
mencapai Instructional Aims
b. Ajar dengan logik
c. Penyampaian terang dan jelas
d. Tekankan perkara mustahak
e. Aspek keselamatan dijelaskan
f. Ajar pada tahap pelatih
g. Hadkan kandungan sewajarnya
Sertakan GAMBARAJAH jika
perlu di ruang ini

32

NO. KOD / CODE NUM.:


AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities )

Muka :
INST.
AIDS

Drp :
MASA

PENGGUNAAN/APPLICATION :

1. Edarkan Kertas Penerangan .


2. Beri masa untuk pelatih membaca dan memahami Kertas Penerangan
yang diberi.
3. Minta pelatih bertanya sekiranya tidak faham.
4. Uji kefahaman pelatih dengan bertanyakan soalan berkaitan tajuk yang
telah dipelatihi
S1 :
J1 :
S2 :
J2 :
- minta pelatih jawab
5. Segera bantu/perbetulkan kesilapan pelatih dan akui jawapan yang
diberi serta beri pujian/motivasi.

33

NO. KOD / CODE NUM.:


Muka :
AKTIVITI PENGAJARAN
( Instructional Activities )

INST.
AIDS

Drp :
MASA

PENGESAHAN/CONFIRMATION :

1. Arahkan pelatih untuk menyimpan Kertas Penerangan.


2. Beritahu pelatih semua soalan adalah berdasarkan kepada pelajaran
yang telah dipelajari.
3. Edarkan Kertas Tugasan.
4. Nyatakan masa yang diberikan - 5 minit
5. Beri peluang kepada pelatih untuk mendapat penjelasan atau
bertanya.
6. Maklumkan bila MULA menjawab dan masa hampir TAMAT.
7. Beri ringkasan mengenai apa yang telah diajar dan faedahnya
8. Beritahu tajuk pelajaran yang akan datang dan minta bersedia.

TAJUK : _______________________

9. Ucapan perpisahan.

34

35