Anda di halaman 1dari 143

Versi 2016a

Dasar dan Hala Tuju

2016 2018
Sekolah Kebangsaan Pulat

Contoh Hasil
Perbengkelan
Pemudah Cara

Abdul Razak bin Alias


Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

abdulrazakal@iab.edu.my
srikemuningindah.orgfree.com

Untuk
Kumpulan
NPQEL Ambilan 2/2013
______________________________________
Kumpulan SB3
peserta]
IPG Keningau, [nama
Sabah
Contoh ini adalah bagi tujuan pembelajaran.

RANGKA KERJA MEMBINA PELAN PEMBANGUNAN ORGANISASI


Misi

Visi

Nilai

JANGKA MASA PANJANG


(3 5 TAHUN)
Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 1

Objektif 1

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 2

Matlamat / Bidang
Keberhasilan Utama
(KRA) 3

JANGKA MASA PENDEK


(1 TAHUN)
Strategi 1

Pelan Taktikal

Objektif 2

Strategi 2

Operasi 1
Operasi 2
Operasi 3
Operasi 4

Objektif 3

Strategi 3 dan

Pelan Operasi
1

Pelan Operasi
2

Pelan Operasi
3

Pelan Operasi
4

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara
Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)


murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu

Murid

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yang kuat (untuk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan


5 ASPIRASI SISTEM (Aspirasi = Cita-cita, Hasrat)
1. Akses: 100% enrolmen (murid yang berdaftar) merentas semua
peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas
menjelang tahun 2020.
2. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh
15 tahun.
3. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
4. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
5. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.
6 ASPIRASI MURID
1. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis
dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan
Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia
dan Dunia.
2. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.

3. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai


potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
4. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum
akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
5. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.
6. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik
atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang (SMKST) berusaha atau giat membangun
(memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap murid untuk mereka mempunyai
pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin, kemahiran dwibahasa, etika dan
kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan dibangunkan oleh SMKST dengan
pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya
yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan,
pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;
Hormat
Kolaboratif

Semua warga SMKST mengamalkan pendekatan yang melibatkan


kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga SMKST akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan


dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga SMKST akan memastikan setiap perkara yang dilakukan


adalah elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga SMKST akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu


yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti

Semua warga SMKST menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai


amalan.

Hormat

Semua warga SMKST mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima


kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami
Murid
1.
2.

Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
Latihan akan disemak dan dikembalikan dalam tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.

Kepada Guru Dan Kakitangan


3.
4.

Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.

Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)


5.
6.

Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

1.
2.
3.
4.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1

KRA3
Pencapaian
prestasi sukan
& kokurikulum
yang tinggi
oleh semua
murid

Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid

KRA4

KRA2
Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua
murid

Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF

1.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


1A

1.1
1.2
1.3

100 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2018.
Lebih daripada 2.00 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2018.
Kurang daripada 2.30 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada
tahun 2018.
1B

1.4
1.5
1.6

1.8
1.9

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5

100 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu, Sejarah) dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.
Lebih daripada 2.00 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam peperiksaan Sijil
Pelajaran Malaysia pada tahun 2018.
Kurang daripada 4.50 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada
tahun 2018.
1D

1.10
1.11
1.12

PT3, Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3

100 peratus murid memperoleh pencapaian sekurang-kurangnya E (Tahap Minimum) semua


mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2018.
Lebih daripada 5.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap Cemerlang) semua mata
pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun 2018.
Kurang daripada 4.50 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada tahun
2018.
1C

1.7

Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)

Literasi dan Numerasi

100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada tahun 2018.
100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2018.
100 peratus murid mencapai standard numerasi pada tahun 2018.
1E

Kemahiran Dwibahasa

1.13

73.00 peratus murid menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa (mata pelajaran bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris) pada tahun 2018.

2.

Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.


2A

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


2.1 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif
(berdasarkan SKPM) pada tahun 2018.
[Memperlihatkan kekemasan diri; Memperlihatkan keyakinan diri;
Memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-menghormati;
Mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan; Menjaga kebersihan sekolah;
Menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandalisme.]

2B

Salah Laku Disiplin


2.2 Lebih daripada 98.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2018.

2.3 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana
pada tahun 2018.
2.4 Lebih daripada 99.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada
tahun 2018.
2C

Kehadiran Ke Sekolah
2.5 100 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 90.00 peratus kehadiran setahun
setiap murid pada tahun 2018.

2D

Ujian PAFA
2.6 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2018.

3.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.


3A

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


3.1 Lebih daripada 90.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif
kokurikulum sekurang-kurang 7.00 pada tahun 2018.

3B

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


3.2 100 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan ke atas dalam
penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2018.
3.3 100 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan ke atas dalam
penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2018.
3.4 100 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan ke atas dalam
prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2018.

3C

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum


3.5 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2018.
3.6 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
anugerah aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2018.
3.7 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
khidmat masyarakat aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2018.
3.8 100 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke atas dalam aspek
nilam aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2018.

3D

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)


3.9 100 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body Mass Index BMI)
pada tahap normal pada tahun 201.

3E

Pencapaian Sukan dan Permainan


3.10
10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah
dalam sukan dan permainan pada tahun 2016 2018.

3.11
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2016 2018.
3F

Pencapaian KoAkademik
3.12
10 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah
dalam ko-akademik pada tahun 2016 2018.
3.13
5 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik
pada tahun 2016 2018.

3G

Pencapaian Unit Beruniform


3.14
4 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah
dalam unit pakaian seragam pada tahun 2016 2018.
3.15
2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit pakaian
seragam pada tahun 2016 2018.

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang


4A

Sekolah berada dalam band 3 pada tahun 2018.

4B

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru


4.1 100 peratus guru memperolehi sekurang-kurangnya skor 5 dalam Standard 4
SKPM pada 2018.

4C

Prestasi Kewangan
4.2 Sekolah menerima Laporan Audit Cemerlang pada tahun 2018.

4D

Kepuasan Pelanggan
4.3 Kurang daripada 10 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada
tahun 2018.
4.4 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >4.00 pada tahun 2018.

4E

Penglibatan Ibu Bapa


4.5 Lebih daripada 80.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada
tahun 2018.

4F

Hubungan Luar
4.6 Lebih daripada 5 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2018.

4G

Sarana Sekolah
4.7 Tahap Cemerlang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2018.
4.8 Tahap Cemerlang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2018.

4.9 Tahap Cemerlang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun
2018.
4.10
Tahap Cemerlang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2018.
4.11
Tahap Cemerlang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2018.
4.12
Tahap Cemerlang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun
2018.
4H

Sarana Ibu Bapa


4.13
Kurang daripada 5.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.
4.14
45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam pembelajaran
anak-anak pada tahun 2018.
4.15
Lebih daripada 50.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 2018.

10

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI TERBILANG
MISI

VISI

NILAI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera

Kolaboratif; Kepelbagaian;
Kecemerlangan; Inovasi;
Integriti; Hormat

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh
semua murid.

Objektif

1A Ujian
Penilaian
Sekolah
Rendah
(UPSR)

1B PT3,
Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

Sasaran

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

TOV

% Murid Lulus

98.50

% Murid
Memperoleh A
Semua Mata
Pelajaran

1.00

Gred Purata
Sekolah

2.45

2016
[AR]

2017
[AR]

2018
[AR]

>99.00
[100.0
0

>99.50

100.00

>1.50

>2.00

<2.35

<2.30

>97.00

100.00

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran
Gred Purata

1.

Fokus Jelas dan Dikongsi


Memastikan guru-kakitangan
dan ibu bapa tahu di mana
mereka akan pergi dan
mengapa. Fokus adalah untuk
mencapai misi-visi yang
dikongsi dan semua
memahami peranan mereka
dalam mencapai misi-visi.
Fokus dan misi-visi
dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai
yang sama, mewujudkan arah
yang konsisten untuk semua
yang terlibat.

1.1.

Sekolah ini mempunyai tujuan


kewujudannya (hala tuju) yang
jelas.
Guru-guru dan kakitangan
mempunyai kefahaman yang
jelas tentang apa yang sekolah
sedang cuba mencapainya.
Guru-guru dan kakitangan
berkongsi kefahaman tentang
apa yang pihak sekolah ingin
mencapainya.

>1.25
[1.75]

<2.40
[2.42]
93.00

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

Strategi

>95.00
[95.50]

3.50

>4.50

>5.00

>4.00
[4.12]

1.2.

1.3.
5.25

<4.75
<5.00
[4.95]

<4.50

Pegawai
Bertanggungjawab

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

% Murid Layak
Mendapat Sijil
(Lulus BM, SJ)

Gred Purata
Sekolah
% Murid
Menguasai Literasi
Bahasa Melayu
% Murid
Menguasai Literasi
Bahasa Inggeris

1.00

2. Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua murid

2A Sikap dan
Tingkah Laku
Positif Murid
a.
memperlihatkan kekemasan diri.
b.
memperlihatkan keyakinan
diri.
c.
memperlihatkan

100.00

% Murid
Menguasai
Numerasi
% Murid Berupaya
(Tahap Minimum)
% Murid
Memperlihatkan
sikap dan
perlakuan positif
(berdasarkan
SKPM)

1.5.
>1.75

>2.00

>1.50
[1.65]
1.6.
5.50

<4.75

<4.50

>99.00

100.00

>98.00

100.00

100.00

100.00

>72.00

>73.00

>96.00

>98.00

<5.00
[4.74]
97.00

96.00
98.00

92.00

>97.00
[97.55]
>99.00
[98.56]
>71.00
[72.50]
>94.00
[95.00]

Guru-guru dan kakitangan


adalah komited (menunjukkan
sikap memberikan sepenuh
tenaga dan perhatian) untuk
mencapai matlamat sekolah.
Guru-guru dan kakitangan
sentiasa memastikan matlamat
sekolah di fikiran mereka
apabila membuat keputusan
penting.
Penekanan utama sekolah
adalah meningkatkan
pembelajaran murid.

2.

Standard dan Jangkaan yang


Tinggi untuk Semua Murid
Membina kepercayaan guruguru dan kakitangan bahawa
semua murid boleh belajar dan
mencapai standard yang tinggi.
Mengambil kira bahawa
beberapa murid mesti
mengatasi halangan-halangan
yang ketara, halanganhalangan ini tidak dilihat
sebagai tidak dapat diatasi.
Murid ditawarkan dengan
pembelajaran yang bercita-cita
tinggi dan ketat.

2.1.

Semua murid dijangkakan


mencapai standard yang tinggi.
Guru-guru buat apa sahaja
untuk membantu semua murid
mencapai standard akademik
yang tinggi.
Guru-guru percaya semua
murid boleh belajar konsepkonsep yang kompleks.
Semua murid sentiasa dicabar
oleh kurikulum yang rapi dan
ketat.
Guru-guru menggunakan
strategi yang berkesan untuk
membantu murid berprestasi

>98.00
[98.65]

70.00
1E Kemahiran
Dwibahasa

>99.00
>97.00
[99.50]

% Murid
Memperoleh A
Semua Mata
Pelajaran
1D Linus

1.4.
95.00

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]

Sekolah
1C Sijil
Pelajaran
Malaysia
(SPM)
Tingkatan 5

Strategi

2.2.

2.3.
2.4.
2.5.

11

PK
Akademik

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

kemesraan,
kesopanan
dan sikap
hormatmenghormati.
d. mengamalkan ketepatan
masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan
sekolah.
f. menjaga
harta benda
sekolah
dengan tidak
melakukan
vandalisme.
2B Salah Laku
Disiplin

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2018
[AR]

3.

97.00

>97.75

>98.00

>98.75

>99.00

>99.25

>99.50

>97.50
[97.60]
98.00
% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Ringan

>98.50
[98.60]
98.75
>99.00
[99.15]
95.00

>98.00

2D PAFA

% Lulus

3A
Pencapaian
Markah
Kokurikulum

% Murid Mencapai
Purata Nilai Gred
Kumulatif
Sekurangkurangnya 7.00

100.00
2.
3.

98.00
% Murid Hadir Ke
Sekolah Melebihi
90.00 Peratus
Kehadiran Setahun

1.

>96.00
[97.00]

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Berat

3. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid.

Pegawai
Bertanggungjawab

rendah mencapai standard


akademik yang tinggi.

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Sederhana

2C Kehadiran
Ke Sekolah

2017
[AR]

Strategi

100.00

100.00

100.00
[100.0]
80.00

4.
>85.75

>90.00

>85.00
[85.55]
97.00

5.
>99.00

100.00

>98.00
[98.30]

97.00

6.

>99.00

100.00

Kepimpinan Sekolah
Berkesan Membangunkan
kepimpinan pengajaran dan
pentadbiran berkesan yang
diperlukan untuk
melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin
berkesan secara proaktif
mendapatkan bantuan yang
diperlukan. Mereka memupuk
program pengajaran dan
budaya sekolah yang kondusif
untuk pembelajaran dan
perkembangan profesional.
Pemimpin yang berkesan
mempunyai gaya dan peranan
yang berbeza guru dan
kakitangan lain.
Guru-guru dan
kakitangan menunjukkan gaya
kepimpinan mereka dalam
beberapa cara.
Pemimpin sekolah
menyokong pengajaran yang
berkesan untuk semua murid.
Mereka yang memimpin
bertindak dengan integriti.
Pentadbir sekolah
mengambil kira pelbagai
pandangan apabila membuat
keputusan.
Pemimpin sekolah
memastikan guru-guru
bertanggungjawab untuk
meningkatkan pembelajaran
murid.
Guru-guru dan
kakitangan berasa suka
dengan kepimpinan sekolah
kerana mengambil berat
tentang mereka.

12

PK Hal
Ehwal Murid

Matlamat
Strategik

Objektif
3B Aspek
Pentaksiran
Sukan dan
Kokurikulum

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

% Murid
Memperoleh
Markah 30
(daripada 50) dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan
% Murid
Memperoleh
Markah 24
(daripada 40) dan
Ke Atas Dalam
Penyertaan

2016
[AR]
>98.00
[98.59]

97.00

2017
[AR]

4.

Kerjasama dan Komunikasi


Tahap Tinggi Membina
kerjasama yang kuat di kalangan
guru-guru di semua peringkat dan
dengan kakitangan yang lain.
Semua orang terlibat dan saling
berkait antara satu sama lain,
termasuk ibu bapa dan anggota
komuniti untuk mengenal pasti
masalah dan bekerja terhadap
penyelesaian.

>99.00

100.00

>99.00

100.00

1.

>99.00

100.00

2.

>98.00
[98.70]

3C Aspek
Pentaksiran
Aktiviti Ekstra
Kurikulum

% Murid
Memperoleh
Markah 12
(daripada 20) dan
Ke Atas Dalam
Prestasi
% Murid
Memperoleh Skor 6
(daripada 10) dan
Ke Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan
% Murid
Memperoleh Skor 6
(daripada 10) dan
Ke Atas Dalam
Aspek Anugerah
% Murid
Memperoleh Skor 6
(daripada 10) dan
Ke Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat

3D Indeks
Jisim Badan /

% Murid
Memperoleh Skor 6

97.00
>98.00
[98.32]

3.
97.00

>99.00

100.00

>98.00
[97.86]
4.
97.00

>99.00

100.00

>99.00

100.00

>98.00
[98.55]
97.00
>98.00
[98.21]
4
Bola
Sepak
Bola

5.

3
3
[4]
Bola

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]

>98.00
[97.50]

97.00

Strategi

4
6.

Sekolah ini
menggunakan sistem
bagi mendapatkan
pelbagai perspektif
apabila membuat
keputusan.
Guru-guru
membincangkan isu-isu
pengajaran secara
tetap.
Guru-guru dan
kakitangan bekerja
bersama-sama untuk
menyelesaikan
masalah-masalah yang
berkaitan dengan isuisu sekolah.
Guru-guru dan
kakitangan bekerja
dalam pasukan di
semua peringkat gred
untuk membantu murid
meningkatkan
pembelajaran.
Guru-guru dan
kakitangan secara tetap
kerja bersama-sama
untuk merancang apa
yang akan diajar.
Guru-guru
berkomunikasi secara
kerap dengan keluarga

13

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Body Mass
Index (BMI)

dan Ke Atas Dalam


Aspek Nilam

3E
Pencapaian
Sukan dan
Permainan

% Murid
Memperoleh BMI
Tahap Normal

Sasaran
TOV
Jaring

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun
Bilangan
Pencapaian
Sekurangkurangnya Tempat
Ke Tiga Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun
Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

3
Bahas
BM

7.

3
[2]
Bahas
BI
Choral
Speaking

1.
1

2
[2]
Pantun
Bahas
BM

2.

3.
1
Penga
-kap

1
[1]
Penga
-kap

4.
5.

1
[-]

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]

1
[2]
Catur
Badminton
2
Pantun
Bahas
BI

3G
Pencapaian
Unit
Beruniform

2017
[AR]

5.
Bilangan
Pencapaian
Sekurangkurangnya Tempat
Ke Tiga Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

3F
Pencapaian
Ko Akademik

2016
[AR]
Sepak
Hoki
Olahraga
Takraw

Strategi

1
6.

7.

murid-murid mereka.
Guru-guru dan
kakitangan
mempercayai satu
sama lain

Kurikulum, Pengajaran dan


Penilaian Selaras dengan
Standard Memastikan
kurikulum sebenar dan
dirancang sejajar dengan
keperluan pembelajaran
akademik yang asas. Strategi
pengajaran dan bahan-bahan
yang digunakan berasaskan
penyelidikan. Kakitangan
memahami peranan penilaian
bilik darjah dan negeri, apa
ukuran penilaian, dan
bagaimana kerja murid dinilai.
Pelaksanaan kurikulum
di sekolah sejajar dengan
standard kebangsaan
(kurikulum kebangsaan).
Guru-guru memahami
dengan baik standard
kebangsaan (kurikulum
kebangsaan) dalam bidang
yang mereka mengajar.
Bahan-bahan
pengajaran yang sejajar
dengan standard kebangsaan
(kurikulum kebangsaan)
disediakan untuk guru.
Pengajaran diasaskan
kepada apa yang murid-murid
sudah tahu.
Kerja sekolah adalah
bermakna kepada murid-murid.
Guru-guru
menggunakan pelbagai
pendekatan dan aktiviti untuk
membantu murid belajar.
Aktiviti-aktiviti di bilik

14

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)
Bilangan
Pencapaian
Sekurangkurangnya Tempat
Ke Tiga Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

4. Pencapaian
prestasi
kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

4A Penarafan
Sekolah
Berdasarkan
SKPM

Bilangan
Pencapaian
Tempat Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

Sasaran
TOV

2016
[AR]
5

2017
[AR]
4

Strategi

2018
[AR]
3

8.

4
[4]
9.

80.00

>90.00

100.00

Baik

Cemer
-lang

<12

<10

>3.90

>4.00

>70.00

>80.00

6.

>85.00
[88.00

Band Sekolah
Berteguran

4F PdP Guru

Tanpa
Teguran
[Baik]

20
<15
[14]
3.75

4B Prestasi
Kewangan

% Guru
Memperolehi
Sekurangkurangnya Skor 5
Standard 4 SKPM

>3.80
[3.81]
40.00
>60.00
[68.76]

1.

Laporan Audit
4C Kepuasan
Pelanggan

T/S

4D
Penglibatan
Ibubapa

>3

>5

Sedang

Cemer
-lang

>2
[2]
Bilangan Aduan
Pelanggan

2.
Asas
Sedang
[Sedang]

Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan
Asas
% Kehadiran

Sedan

3.
Sedang

Pegawai
Bertanggungjawab

Cemer
-lang

darjah merangsang intelektual.


Guru-guru tahu
penyelidikan yang menjadi
asas strategi pengajaran yang
digunakan.
Guru-guru
menggunakan keputusan
penilaian pembelajaran murid
untuk membantu merancang
aktiviti pengajaran.
Pemantauan PengajaranPembelajaran yang Kerap
Melaksanakan satu kitaran
penilaian yang berbeza bagi
mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih
banyak sokongan dan masa
pengajaran disediakan, sama
ada waktu persekolahan biasa
atau di luar waktu
persekolahan biasa.
Pengajaran diselaraskan
berdasarkan pemantauan
kemajuan dan keperluan murid
yang kerap. Keputusan
penilaian digunakan untuk
memberi tumpuan dan
memperbaiki program
pengajaran.
Murid-murid menerima
maklum-balas secara tetap
mengenai apa yang mereka
perlu lakukan untuk
memperbaiki pembelajaran
mereka.
Murid-murid menerima
bantuan lebih daripada biasa
jika mereka memerlukannya.
Guru-guru
mengubahsuai amalan
pengajaran mereka
berdasarkan maklumat
penilaian bilik darjah.

15

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

4E Hubungan
Luar

Ibubapa Ke
Program Sekolah

4F Sarana
Sekolah

Bilangan Sekolah
Luar Hadir
Melaksanakan
Penandaarasan

Sasaran
TOV

2016
[AR]
[Sedang]

Asas
Sedan
[Sedang]
Asas
Tahap Pencapaian
Aspek Iklim
Sekolah

Sedang
[Sedang]
Asas

Tahap Pencapaian
Aspek Komunikasi
Berkesan

Sedang
[Sedang]

Tahap Pencapaian
Aspek Sokongan
Terhadap Kejayaan
Murid

Asas

Tahap Pencapaian
Aspek
Tanggungjawab
Bersama

50.00

Tahap Pencapaian
Aspek Keputusan
Bersama

45.00

Sedang
[Sedang]

2017
[AR]

Strategi

2018
[AR]
4.

Sedang

Cemer
-lang
5.

Sedang

Cemer
-lang

Sedang

Cemer
-lang

7.

Sedang

Cemer
-lang

7.

<10.00

<5.00

>45.00

>45.00

6.

<30.00
[36.00]

>45.00
[45.70]
1.

4G Sarana Ibu
Bapa

Tahap Pencapaian
Aspek Kerjasama
Dengan Komuniti
% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

5.00

>45.00
>25.00
[18.30]

Pegawai
Bertanggungjawab

>50.00
2.

3.

Guru-guru menerima
maklum-balas secara tetap
mengenai bagaimana mereka
lakukan dalam pengajaran.
Pengajaran dan
pembelajaran adalah menjadi
fokus pemerhatian dan
penilaian kepada guru-guru.
Guru-guru memberi
maklum balas antara satu
sama lain untuk membantu
memperbaiki amalan
pengajaran.
Hasil kerja yang
berkualiti tinggi dijangka
daripada orang dewasa yang
bekerja di sekolah.
Memberi Fokus
Pembangunan Profesional
Memberi penekanan pada
latihan guru-guru dan
kakitangan dalam bidang yang
paling memerlukan. Maklum
balas daripada pengajaranpembelajaran fokus penting
pembangunan profesional
yang luas dan berterusan.
Sokongan itu juga sejajar
dengan misi-visi dan objektif
sekolah atau daerah.
Keputusan penilaian
akan digunakan untuk
menentukan aktiviti
pembelajaran profesional.
Guru-guru dan
kakitangan akan mendapatkan
bantuan dalam bidang yang
diperlukan untuk
mempertingkatkan keupayaan
mereka.
Aktiviti-aktiviti
pembangunan profesional
adalah konsisten dengan

16

PK
Kokurikulum

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)
% Tahap Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.
% Tahap
Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran
Anak-anak.

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
4.
5.

6.

matlamat sekolah.
Saya mempunyai cukup
peluang untuk berkembang
secara profesional.
Guru-guru dan
kakitangan yang berbeza dari
masa ke semasa mengetuai
aktiviti pembangunan
profesional untuk guru-guru
dan kakitangan lain.
Guru-guru melihat diri
mereka sebagai orang yang
belajar dan juga guru.

8.

Persekitaran Pembelajaran
Menyokong Memastikan
sekolah mempunyai
persekitaran yang selamat,
sivil, sihat dan secara
intelektual merangsang
pembelajaran. Murid rasa
dihormati dan mempunyai
hubungan dengan guru-guru
dan kakitangan dan terlibat
dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi
dan persekitaran pembelajaran
kecil meningkatkan hubungan
pelajar dengan guru.

1.

Murid-murid berasa
selamat berada di sekolah
sewaktu sesi persekolahan.
Persekitaran sekolah
adalah kondusif untuk
pembelajaran.
Guru-guru menunjukkan
sikap mengambil berat semua
murid mereka.
Guru-guru dan
kakitangan menghormati
warisan budaya murid.
Murid-murid
menghormati murid lain yang
berbeza daripada mereka.

2.
3.
4.
5.

PK Hal
Ehwal Murid

17

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
6.
7.
8.

9.

Pengajaran disesuaikan
untuk memenuhi keperluan
individu murid.
Masalah disiplin murid
adalah diurus dengan baik.
Guru-guru dan
kakitangan berasa bebas untuk
menyatakan idea dan
pendapat sesama mereka.
Penglibatan Keluarga dan
Komuniti Tahap Tinggi
Membangunkan rasa yang semua
mempunyai tanggungjawab untuk
mendidik murid, bukan hanya
guru-guru dan kakitangan
sekolah. Keluarga, ahli
perniagaan, agensi-agensi
perkhidmatan sosial, dan komuniti
kolej / universiti semuanya
memainkan peranan yang penting
dalam usaha ini.

1.

2.

3.

4.
5.

Guru-guru dan
kakitangan yakin yang muridmurid akan belajar dengan
lebih baik melalui sokongan
keluarga yang berkesan.
Sekolah ini
bekerjasama dengan banyak
organisasi komuniti untuk
menyokong muridnya.
Sekolah membuat
usaha khas untuk
menghubungi keluarga murid
yang sedang berhadapan
masalah dengan pembelajaran
mereka.
Guru-guru kerap
berhubung dengan ibu bapa
murid mereka.
Sekolah ini
menyediakan maklumat yang
mencukupi untuk keluarga
murid mengenai cara untuk

PK Hal
Ehwal Murid

18

PK
Kokurikulum

PK Hal
Ehwal Murid

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
6.

membantu anak-anak mereka


berjaya di sekolah.
Ramai ibu bapa terlibat
sebagai sukarelawan di
sekolah.

PK Hal
Ehwal Murid

10. Memberi Fokus


Pembangunan Kemahiran
Insaniah (soft skill)
1.1.

1.2.

1.3.

Tanggungjawab Sosial;
a. Bertanggungjawab
terhadap diri sendiri.
b. Bertanggungjawab
terhadap orang lain.
c. Prihatin terhadap masalah
sendiri.
d. Prihatin terhadap masalah
orang lain.
e. Bersemangat patriotik
dengan menyertai aktiviti
yang berkaitan.
f.
Menghormati orang lain.
g. Toleransi terhadap
kepelbagaian budaya.
Menghargai Alam Sekitar
a. Menyokong aktiviti-aktiviti
berkaitan dengan
penghargaan alam
sekitar.
b. Memberi respons positif
terhadap keperluan
menjaga alam sekitar.
c. Menunjukkan tingkah laku
menjaga alam sekitar.
d. Melibatkan diri dengan
aktiviti menjaga alam
sekitar secara berterusan.
Etika, Moral dan
Profesionalisme;
a. Menampilkan pemakaian
santun dan sesuai dengan
keperluan.
b. Menunjukkan tingkah laku
profesional sesuai dengan

PK 19
Kokurikulum

PK

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
etika kerjaya.
Melaksanakan
tanggungjawab dengan
integriti dan amanah.
d. Menerima teguran secara
positif dan memperbaiki
diri.
e. Mengurus dan menepati
masa.
Kerohanian / Spiritual;
a. Mengikuti aktiviti
kerohanian yang
diluluskan oleh pihak
sekolah.
b. Bertingkah laku selaras
dengan nilai kerohanian
agama (contoh: sabar,
bersopan, lemah lembut
dan tabah)
c. Bertingkah laku secara
jujur dalam semua
keadaan.
d. Memberi respons secara
positif terhadap aktiviti
kerohanian.

Kokurikulum

c.

1.4.

1.5.

Komunikasi;
a. Menunjukkan kemahiran
bukan lisan yang
berkesan (gerak tubuh
dan nada suara).
b. Memberi maklum balas
terhadap isu-isu yang
dikemukakan pada setiap
peringkat melalui saluran
yang sedia ada (melalui
peti aduan dll.)
c. Menyampaikan idea
secara lisan dengan
berkesan.
d. Menyampaikan idea
secara bertulis dengan
berkesan.
e. Membuat pembentangan
secara menyakinkan dan

20

PK
Kokurikulum

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
berkesan.
Melakukan perundingan
sehingga mencapai
matlamat yang
dikehendaki.
g. Menunjukkan kebolehan
berinteraksi secara
berkesan.
h. Membuat rumusan
dengan berkomunikasi.
Berfikiran Kritikal &
Menyelesaikan Masalah;
a. Mengenal pasti dan
mensintesiskan (proses
menyatukan pelbagai
unsur, bahagian, bahan,
dsb menjadi suatu
kesatuan atau
keseluruhan yg kompleks,
penyatuan,
penggabungan,
pemaduan;) masalah
dengan tepat.
b. Menjana bukti dan data
yang menyokong dengan
tepat dan menyeluruh.
c. Membezakan dengan
jelas fakta dengan
pendapat.
d. Mengenal pasti konteks
serta skop isu /
permasalahan yang dikaji
dengan jelas.
e. Mengenal pasti
kemungkinan berlaku
ketidakadilan atau bias.
f.
Membuat keputusan
dengan tepat.
g. Menjelaskan implikasi
keputusan yang dibuat.
h. Mempersembahkan
maklum balas terhadap
keputusan secara objektif.
Kepimpinan;
a. Bersedia menerima
f.

1.6.

1.7.

PK
Kokurikulum

21

PK
Kokurikulum

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]

1.8.

tanggungjawab
(melaksanakan
tanggungjawab yang
diberikan sehingga
selesai).
b. Menerima dan mengambil
kira pandangan orang
lain.
c. Berkebolehan merancang
dan mengurus dengan
cekap dan berfokus pada
matlamat kumpulan
organisasi.
d. Kebolehan memberi
arahan dengan jelas dan
mengagihkan tugas
dengan baik.
e. Kebolehan memimpin
perundingan secara
bijaksana sehingga
mencapai persetujuan.
f.
Berkebolehan membuat
keputusan untuk
kepentingan bersama.
g. Berkebolehan mengenal
pasti dan
mengembangkan potensi
ahli yang dipimpin.
h. Melaksanakan tugasan
kumpulan atau
menyelesaikan masalah
multi dimensi.
Kerja Sepasukan;
a. Kebolehan membina kerja
sepasukan untuk
mencapai matlamat yang
disepakati.
b. Berkebolehan menjadi
pemimpin atau menjadi
pengikut mengikut
kesesuaian konteks.
c. Menghormati pandangan,
pendirian dan
kepercayaan orang lain.
d. Boleh menerima

PK
Kokurikulum

22

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
kepelbagaian ahli
kumpulan atau pasukan.
e. Berkebolehan
menyumbang kepada
perancangan serta
menyelaraskan usaha
kumpulan atau pasukan.
f.
Bertanggungjawab
terhadap keputusan
kumpulan.
g. Membantu rakan-rakan
secara proaktif (bersikap
positif dengan merangka
dan mengawal tindakan
yang dilakukan jauh lebih
awal daripada jangkaan
akan berlakunya sesuatu
perkara atau kejadian).
1.9. Keusahawanan;
a. Mencambahkan idea atau
cadangan atau
perancangan setelah
meneliti pelbagai pilihan.
b. Mencadangkan idea atau
inovasi baharu.
c. Memilih maklumat yang
sesuai dan
mengaplikasikannya
dalam kertas cadangan.
d. Membentangkan
cadangan yang
menyakinkan berasaskan
fakta dan penghujahan.
e. Mempamerkan
kebabasan dalam
mengurus sumber dan
melaksanakan
perancangan.
f.
Menilai pulangan atau
hasil kepada cadangan
dan perancangan yang
dibuat.
1.10. Pengurusan;
a. Pempamerkan
kemampuan untuk

PK
Akademik

23

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
membuat perancangan
aktiviti secara sistematik.
b. Mempamerkan
kemampuan untuk
menyusun aktiviti dan
tugasan yang diberi.
c. Penurunan kuasa dan
kebertanggungjawaban
kepada individu lain.
d. Memastikan pelaksanaan
tugasan secara konsisten
bersesuaian dnegan
perancangan atau
objektif.
e. Mengkoordinasi aktiviti
atau individu untuk
membolehkan
pelaksanaan tugasan
secara berkesan.
f.
Membentangkan idea
atau cadangan atau
perancangan secara
yegas berasaskan fakta
serta penghujahan.
1.11. Teknologi Maklumat dan
Komunikasi;
a. Menggunakan istilah
teknologi makluat dan
komunikasi.
b. Mengamalkan
penggunaan komputer
secara berkesan.
c. Menguruskan fial
elektronik secara cekap
dan berkesan.
d. Menggunakan internet
secara cekap dan
berkesan.
e. Menggunakan teknik yang
berkesan semasa
melakukan penyelidikan
elektronik.
f.
Menghasilkan dokumen
atau bahan menggunakan
perisian-perisian

PK
Akademik

24

PK
Akademik

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
Microsoft.
Menghasilkan penerbitan
menggunakan prisian
penerbitan mesa
(Microsoft Publisher).
h. Menjelaskan isu
kesahihan, sosial dan
etika berkaitan teknologi
maklumat dan
komunikasi.
1.12. Pembelajaran Sepanjang
Hayat;
a. Merancang strategi untuk
mendapatkan bahanbahan rujukan.
b. Meneroka isu atau
masalah yang
memerlukan penyelesaian
masalaah secara kendiri.
c. Mengaitkan keperluan
maklumat dengan
sumber.
d. Memilih sumber yang
berkualiti dengan cekap
secara kendiri.
e. Menentukan maklumat
yang diperoleh mencukupi
utuk menyokong
kesimpulan.
f.
Mengumpul dan
mengurus maklumat
secara kendiri.
g. Membina struktur koheren
(ada kesinambungan;
keterikatan antara satu
ayat dengan ayat yang
lain supaya mudah
difahami) dan berfokus.
h. Menggabungkan
maklumat untuk membut
keputusan dan
penyelesaian.
i.
Menyusun semula
maklumat penting supaya
mudah dicapai bagi
g.

25

23

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

2018
[AR]
meningkatka kefahaman.
1.13. Globalisasi;
a. Kecekapan pertuturan
dalam Bahasa Inggeris
dan selesa berhadapan
dengan khalayak.
b. Membina struktur ayat
yang bermakna dalam
penulisan.
c. Segera menyesuaikan diri
dalam persekitaran
pelbagai budaya.
d. Gigih meneroka ilmu
baharu secara kendiri.
e. Menyatakan pendapat
sendiri sepenuhnya
secara bebas tanpa
gentar dan gementar.
f.
Menjangkakan tekanan
pada maa akan datang
dan menyesuaikan
perancangan untuk
menghadapinya.
Pengajaran - Pembelajaran
1.

Kualiti Pengajaran
Menyampaikan pengajaran dan
kemahiran yang mudah difahami,
mudah dingati dan
menyeronokkan murid.
1.1.
1.2.
1.3.

1.4.
1.5.

Guru merancang
pengajaran terlebih dahulu.
Guru pelbagai kaedah
pengajaran.
Guru mengaitkan isi
pelajaran dengan
pengetahuan dan
pengalaman lepas murid.
Guru menggunakan
pelbagai alat bantu
mengajar.
Guru mempastikan
ketepatan isi pelajaran.

Pegawai
Bertanggungjawab

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

2018
[AR]
1.6.

Guru memantau kemajuan


dan kefahaman murid.
1.7. Guru menyampaikan isi
pelajaran secara sistematik,
jelas dan mudah difahami.
1.8. Pengajaran guru dapat
menarik minat dan
menyeronokkan murid untuk
terus belajar.
1.9. Guru banyak memberi
latihan dan kerja rumah.
1.10. Kesemua isi pelajaran
dalam sukatan pelajaran
atau buku teks diajar oleh
guru.
1.11. Guru mereka bentuk dan
melaksanakan rancangan
pengajaran supaya murid
menggunakan pelbagai
kemahiran berfikir seperti
menganalisis dll.
2.

Aras Pengajaran yang Sesuai


Melaksanakan pengajaranpembelajaran bersesuaian
dengan kebolehan dan
keupayaan murid.
1.
2.

3.
4.

5.

Guru mengajar
mengikut aras
kebolehan murid.
Guru mempraktikkan
murid untuk cepat
memahami konsep dan
menguasai kemahiran
asas.
Guru memastikan murid
mempunyai sikap mahu
belajar.
Guru mengumpulkan
murid berdasarkan
kebolehan dan
penguasaan sesuatu
kemahiran.
Guru memastikan

Pegawai
Bertanggungjawab

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

2018
[AR]

6.

7.

semua murid dapat


menguasai kemahiran
asas.
Guru memastikan
ketepatan dan
mempunyai
pengetahuan yang
terkini mengenai isi
kandungan mata
pelajaran yang diajar
dan penguasaan bahan
yang berkaitan.
Guru meletakkan
harapan yang tinggi
terhadap pencapaian
murid.

3.

Insentif Memberi motivasi


kepada murid untuk terus belajar
dan menyiapkan kerja-kerja yang
diberi.
1. Guru memberitahu
murid supaya belajar
sampai ke universiti.
2. Guru memberi ganjaran
atau pujian kepada
murid yang berusaha
mencapai kejayaan.
3. Guru memberi dendaan
kepada murid yang
malas belajar.
4. Guru memberi
semangat supaya murid
belajar bersungguhsungguh.

4.

Masa Memastikan pengajaranpembelajaran yang cukup untuk


murid mempelajari sesuatu
pengetahuan dan kemahiran
(time-on-task, guru memberi
pelbagai latihan dan cukup masa
untuk menyiapkan tugasan dan
engaged time, guru
menggunakan masa sepenuhnya

Pegawai
Bertanggungjawab

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]
seperti mana yang diperuntukkan
untuk mengajar).
1.

2.

3.
4.

Guru menggunakan
masa sepenuhnya
seperti mana yang
diperuntukan untuk
mengajar.
Guru memberi pelbagai
latihan/kerja dan cukup
masa untuk menyiapkan
latihan/kerja rumah.
Guru masuk kelas untuk
mengajar tepat pada
waktunya.
Guru keluar selepas
mengajar tepat pada
waktunya.

26

24

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]

27

25

28

25

TEKNIK PENYOALAN DATA SKEMATIK


Gambarajah 1: Proses Punca Penyoalan Data (Format Garis Kasar)
Set data yang manakah digunakan?
Untuk tujuan apa?
Apakah yang saya nampak dalam data?
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Apakah soalan yang saya ada tentang apa yang saya nampak dalam data?
1a.
1b.
1c.
2a.
2b.
2c.
3a.
3b.
3c.
4a.
4b.
4c.
5a.
5b.
5c
6a.
6b
6c.
Teknik Penyoalan Data Skematik

Apakah soalan yang saya ada tentang perkara yang saya lihat?

Apakah yang Saya Lihat?


Apakah yang Saya Lihat? LAPORAN

Apakah soalan yang saya ada tentang perkara yang saya lihat?

PENYELESAIAN MASALAH

LANGKAH PENYELESAIAN
MASALAH

1. Memilih masalah dan


menentukan pernyataan
masalah.

2. Menentukan hasil yang


diingini
matlamat dan objektif
(ukuran kejayaan)

3. Menyenaraikan punca
masalah yang berpotensi.

4. Mengenalpasti halangan
dan rintangan yang
berpotensi.

5. Mengenalpasti tindakan
untuk menangani punca
masalah dan
menyelesaikan masalah.

6. Membangunkan garis masa


pelaksanaan dan
menugaskan
tanggungjawab untuk
tindakan.
7. Melaksanakan, memantau
kemajuan, dan menyemak
semula rancangan.

MEMBUAT KEPUTUSAN

29

LANGKAH MEMBUAT
KEPUTUSAN

1. Menentukan keputusan
yang anda ingin buat.

2. Menentukan hasil yang


anda inginkan, tujuan dan
objektif anda (kemestian /
kemahuan).

3. Mengenalpasti alternatif
keputusan dan pilihan.

4. Memilih alternatif terbaik.

5. Mengenalpasti halangan
dan rintangan yang
berpotensi.

6. Membangunkan pelan
tindakan atau pelaksanaan.

7. Melaksanakan, memantau
kemajuan, dan menyemak
semula rancangan.

30

Dasar dan Hala Tuju

2016 2018
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Taktikal
2016

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti
Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara
Sejahtera

MISI
Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti Untuk Membangunkan Potensi
Individu Bagi Memenuhi Aspirasi Negara

Membangun

Usaha atau kegiatan membangun (memajukan atau mengembangkan)


murid

Potensi

Kemampuan murid untuk mencapai, menghasilkan, atau melakukan


sesuatu; keupayaan

Individu

Murid

Melestarikan

Membiarkan atau memelihara sesuatu supaya kekal

Sistem

Keteraturan, teratur

Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Memenuhi

Mencapai sesuatu yang diperlukan

Aspirasi

Keinginan yg kuat (utk mencapai, mengadakan, dll sesuatu),


cita-cita

Aspirasi Negara

Merujuk kepada Aspirasi Negara dalam Pendidikan


5 ASPIRASI SISTEM
6. Akses: 100% enrolmen merentas semua peringkat pendidikan
daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020.
7. Kualiti: Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam
pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh
15 tahun.
8. Ekuiti: 50% pengurangan dalam jurang pencapaian (bandar-luar
bandar,sosioekonomi,gender) menjelang tahun 2020.
9. Perpaduan: Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian
pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai
kepelbagaian.
10. Kecekapan: Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid
mengikut peruntukan sedia ada.
6 ASPIRASI MURID
7. Pengetahuan: Setiap kanak-kanak akan dapat membaca, menulis
dan mengira, menguasai mata pelajaran teras seperti Matematik dan
Sains dan mempunyai pengetahuan kukuh mengenai Malaysia, Asia
da Dunia.
8. Kemahiran Berfikir: Setiap kanak-kanak akan belajar cara
mendapat pendidikan sepanjang hayat, cara untuk menghubung kait
pelbagai pengetahuan yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.
9. Kemahiran Memimpin: Setiap kanak-kanak akan dapat mencapai
potensi diri sepenuhnya melalui peluang bekerja berkumpulan dan
memegang peranan kepimpinan formal dan informal.
10. Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanak-kanak pada tahap minimum
akan dapat menguasai Bahasa Malaysia dan Bahasa Ingggeris,
digalakkan mempelajari bahasa tambahan.
11. Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak akan mempunyai asas moral
yang kukuh untuk mendepani pelbagai cabaran kehidupan dan
membantu mereka, dengan berani membuat keputusan yang tepat.

12. Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak tanpa mengira agama, etnik


atau status sosio ekonomi akan berasa bangga dikenali sebagai
anak Malaysia.
SMKST berusaha atau giat membangun (memajukan atau mengembangkan) kemampuan setiap
murid untuk mereka mempunyai pengetahuan, kemahiran berfikir, kemahiran memimpin,
kemahiran dwibahasa, etika dan kerohanian dan identiti nasional. Kemampuan ini akan
dibangunkan oleh SMKST dengan pengekalan keteraturan Ilmu didik yang baik kualitinya; tinggi
nilainya.

VISI
Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik Negara Sejahtera
Pendidikan

Ilmu pengetahuan. Latihan atau ajaran Ilmu didik, ilmu mendidik,


pengetahuan mendidik

Berkualiti

Melebihi yang lain. Baik kualitinya; tinggi nilainya

Insan

Manusia (murid)

Terdidik

Mendapat latihan (asuhan, pengajaran dll) yang sempurna;


terlatih

Negara

Malaysia

Sejahtera

Bebas daripada segala macam kesusahan dll; aman sentosa


dan makmur; selamat

SMKST adalah institusi yang memberi ilmu pengetahuan yang baik kualitinya; tinggi nilainya
yang akan menghasilkan atau mengeluarkan kumpulan murid yang mendapat asuhan,
pengajaran yang sempurna ke arah membina negara Malaysia yang aman sentosa dan makmur.

NILAI
Kolaboratif;
Kepelbagaian;
Kecemerlangan;
Inovasi;
Integriti;

Hormat
Kolaboratif

Semua warga sekolah mengamalkan pendekatan yang melibatkan


kerjasama dan interaksi dua atau lebih individu dalam merancang,
melaksana dan menyelesaikan sebarang masalah secara berkesan.

Kepelbagaian

Semua warga sekolah akan menggunakan berbagai-bagai pendekatan


dalam amalan pengajaran, pembelajaran dan pengurusan.

Kecemerlangan

Semua warga akan memastikan setiap perkara yang dilakukan adalah


elok / indah / gemilang.

Inovasi

Semua warga sekolah akan menghasilkan dan menggunakan sesuatu


yang baru dalam pendekatan pengajaran, pembelajaran dan
pengurusan.

Integriti

Semua warga sekolah menjadi sifat kejujuran dan ketulusan sebagai


amalan.

Hormat

Semua warga sekolak mengamalkan sifat untuk beralah atau menerima


kehendak atau pendapat orang lain

PIAGAM PELANGGAN
Sekolah Menengah Kebangsaan Sri Terbilang komited dan berjanji akan memberikan perkhidmatan yang
baik kepada semua pelanggan kami
Murid
1. Pengajaran dan pembelajaran akan bermula dalam tempoh 5 minit waktu jadual bermula.
2. Latihan akan disemak dan dikembalikan dan tempoh 2 hari selepas latihan diserahkan.
Kepada Guru Dan Kakitangan
3. Buku Rekod Mengajar yang disahkan akan dikembalikan dalam tempoh 1 hari selepas
diserahkan.
4. Bahan dan peralatan yang telah diluluskan pembelian akan serahkan kepada pemohon dalam
tempoh 1 minggu selepas pesanan diterima.
Kepada Waris (Ibu Bapa / Penjaga)
5. Setiap aduan akan diberi maklumbalas dalam tempoh 1 minggu aduan diterima.
6. Laporan ujian, pentaksiran dan peperiksaan akan diserahkan dalam tempoh 2 minggu selepas
dilaksanakan.

MATLAMAT STRATEGIK

1.
2.
3.
4.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


Pencapaian prestasi sukan dan kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.
Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid
Pencapaian prestasi pengurusan dan kepimpinan yang cemerlang.

KRA1

KRA3
Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua
murid

Pencapaian
prestasi
akademik
yang tinggi
oleh semua
murid

KRA4
Pencapaian
prestasi
kepimpinan
dan
pengurusan
sekolah yang
cemerlang

KRA2
Pencapaian
prestasi sukan
& kokurikulum
yang tinggi
oleh semua
murid

Empat (4) Bidang Keberhasilan Utama Sekolah

OBJEKTIF, 2016
1.

Pencapaian prestasi akademik yang tinggi oleh semua murid.


1A

Ujian Penilaian Sekolah Rendah (UPSR)


1.1 Lebih daripada 99.00 peratus murid lulus dalam Ujian Penilaian Sekolah Rendah
pada tahun 2016.

1.2 Lebih daripada 1.25 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam
Ujian Penilaian Sekolah Rendah pada tahun 2016.
1.3 Kurang daripada 2.40 Gred Purata Sekolah dalam dalam Ujian Penilaian
Sekolah Rendah pada tahun 2016.
1B

PT3, Pentaksiran Pusat (PP) Tingkatan 3


1.4 Lebih daripada 95.00 peratus murid memperoleh pencapaian sekurangkurangnya E (Tahap Minimum) semua mata pelajaran Pentaksiran Pusat
Tingkatan 3 pada tahun 2016.
1.5 Lebih daripada 4.00 peratus murid memperoleh pencapaian A (Tahap
Cemerlang) semua mata pelajaran dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan 3 pada
tahun 2016.
1.6 Kurang daripada 5.00 Gred Purata Sekolah dalam Pentaksiran Pusat Tingkatan
3 pada tahun 2016.

1C

Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) Tingkatan 5


1.7 Lebih daripada 97.00 peratus murid layak mendapat sijil (lulus Bahasa Melayu,
Sejarah) dalam peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2016.
1.8 Lebih daripada 1.50 peratus murid memperoleh A semua mata pelajaran dalam
peperiksaan Sijil Pelajaran Malaysia pada tahun 2016.
1.9 Kurang Daripada 5.00 Gred Purata Sekolah dalam peperiksaan Sijil Pelajaran
Malaysia pada tahun 2016.

1D
1.10
1.11
1.12

Literasi dan Numerasi

100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Melayu pada tahun 2016.
100 peratus murid mencapai standard literasi Bahasa Inggeris pada tahun 2016.
100 peratus murid mencapai standard numerasi pada tahun 2016.
1E

Kemahiran Dwibahasa

1.13

73.00 peratus murid menguasai tahap minimum kemahiran dwibahasa (mata pelajaran bahasa
Melayu dan bahasa Inggeris) pada tahun 2016.

2.

Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid.


2A

Sikap dan Tingkah Laku Positif Murid


2.1 Lebih daripada 94.00 peratus murid memperlihatkan sikap dan perlakuan positif
(berdasarkan SKPM) pada tahun 2016.
[Memperlihatkan kekemasan diri; Memperlihatkan keyakinan diri;
Memperlihatkan kemesraan, kesopanan dan sikap hormat-menghormati;
Mengamalkan ketepatan masa dan kesegeraan; Menjaga kebersihan sekolah;
Menjaga harta benda sekolah dengan tidak melakukan vandalisme.]

2B

Salah Laku Disiplin


2.2 Lebih daripada 97.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes ringan pada
tahun 2016.
2.3 Lebih daripada 98.50 peratus murid tidak tercatat melakukan kes sederhana
pada tahun 2016.
2.4 Lebih daripada 99.00 peratus murid tidak tercatat melakukan kes berat pada
tahun 2016.

2C

Kehadiran Ke Sekolah
2.5 Lebih daripada 96.00 peratus murid hadir ke sekolah melebihi 90.00 peratus
kehadiran setahun setiap murid pada tahun 2016.

2D

Ujian PAFA
2.6 100 peratus murid lulus ujian PAFA pada tahun 2016.

3.

Pencapaian prestasi kokurikulum yang tinggi oleh semua murid.


3A

Pencapaian Markah Kokurikulum Murid


3.1 Lebih daripada 85.00 peratus murid mencapai purata nilai gred kumulatif
kokurikulum sekurang-kurang 7.00 pada tahun 2016.

3B

Aspek Pentaksiran Sukan dan Kokurikulum


3.2 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperoleh markah 30 (daripada 50) dan
ke atas dalam penglibatan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2016.
3.3 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperoleh markah 24 (daripada 40) dan
ke atas dalam penyertaan aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2016.
3.4 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperolehi markah 12 (daripada 20) dan
ke atas dalam prestasi aktiviti sukan dan kokurikulum pada tahun 2016.

3C

Aspek Pentaksiran Aktiviti Ekstra Kurikulum


3.5 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke
atas dalam aspek perkhidmatan aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2016.
3.6 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke
atas dalam aspek anugerah aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2016.
3.7 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke
atas dalam aspek khidmat masyarakat aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2016.
3.8 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperolehi skor 6 (daripada 10) dan ke
atas dalam aspek nilam aktiviti ekstra kurikulum pada tahun 2016.

3D

Indeks Jisim Badan / Body Mass Index (BMI)


3.9 Lebih daripada 98.00 peratus murid memperoleh Indeks Jisim Badan (Body
Mass Index BMI) pada tahap normal pada tahun 201.

3E

Pencapaian Sukan dan Permainan


3.10
3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah
dalam sukan dan permainan pada tahun 2016.
3.11
1 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam sukan dan
permainan pada tahun 2016.

3F

Pencapaian KoAkademik
3.12
3 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah
dalam ko-akademik pada tahun 2016.

3.13
2 pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam ko-akademik
pada tahun 2016.
3G

Pencapaian Unit Beruniform


3.14
1 pencapaian sekurang-kurangnya tempat ketiga di peringkat daerah
dalam unit pakaian seragam pada tahun 2016.
3.15
Tiada pencapaian tempat pertama di peringkat daerah dalam unit
pakaian seragam pada tahun 2016.

Pencapaian prestasi kepimpinan dan pengurusan sekolah yang cemerlang


4A

Sekolah berada dalam band 4 pada tahun 2016.

4B

Pengajaran dan Pembelajaran (PdP) oleh Guru


4.1 Lebih daripada 85.00 peratus guru memperolehi sekurang-kurangnya skor 5
dalam Standard 4 SKPM pada 2016.

4C

Prestasi Kewangan
4.2 Sekolah menerima Laporan Audit Tanpa Teguran pada tahun 2016.

4D

Kepuasan Pelanggan
4.3 Kurang daripada 15 bilangan aduan pelanggan yang diterima sekolah pada
tahun 2016.
4.4 Skor Tahap Kepuasan Pelanggan melebihi skor >3.80 pada tahun 2016.

4E

Penglibatan Ibu Bapa


4.5 Lebih daripada 60.00 peratus kehadiran ibu bapa ke program sekolah pada
tahun 2016.

4F

Hubungan Luar
4.6 Lebih daripada 2 sekolah luar hadir melaksanakan penandaarasan pada tahun
2016.

4G

Sarana Sekolah
4.7 Tahap Sedang aspek Iklim Sekolah pada tahun 2016.
4.8 Tahap Sedang aspek Komunikasi Berkesan pada tahun 2016.
4.9 Tahap Sedang aspek Sokongan Terhadap Kejayaan Murid pada tahun 2016.
4.10
Tahap Sedang aspek Tanggungjawab Bersama pada tahun 2016.
4.11
Tahap Sedang aspek Keputusan Bersama pada tahun 2016.
4.12
Tahap Sedang aspek Kerjasama Dengan Komuniti pada tahun 2016.

4H

Sarana Ibu Bapa


4.13
Kurang daripada 30.00 peratus tahap Asas penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2016.
4.14
Lebih daripada 45.00 peratus tahap Sedang penglibatan ibu bapa dalam
pembelajaran anak-anak pada tahun 2016.
4.15
Lebih daripada 25.00 peratus tahap Cemerlang penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak pada tahun 20r5.

10

29

PELAN TAHUNAN 2016


MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, STRATEGI
Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi
akademik yang
tinggi oleh semua
murid.

Objektif

1A Ujian
Penilaian
Sekolah
Rendah
(UPSR)

1B PT3,
Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

1C Sijil
Pelajaran
Malaysia
(SPM)
Tingkatan 5

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran

Strategi

TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

% Murid Lulus

98.50

>98.75
[60.21]

>98.90
[80.76]

>99.00
[98.00]

% Murid
Memperoleh A
Semua Mata
Pelajaran

1.00

>1.10
[0.00]

>1.20
[1.10]

>1.25
[1.75]

Gred Purata
Sekolah

2.45

<2.44
[3.56]

<2.42
[3.03]

<2.40
[2.42]

93.00
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)
Semua Mata
Pelajaran

>94.00
[82.33]

>94.50
[85.34]

>95.00
[95.67]

3.50

>3.50
[2.55]

>3.75
[2.65]

>4.00
[4.12]

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)
Semua Mata
Pelajaran

5.25

<5.25
[5.87]

<5.15
[5.55]

<5.00
[4.95]

95.00

>95.50
[90.00]

>96.00
[95.56]

>97.00
[96.00]

1.00

>1.20
[0.00]

>1.30
[1.10]

>1.50
[1.65]

5.50

<5.50
[6.21]

<5.25
[5.98]

<5.00
[4.74]

Gred Purata
Sekolah
% Murid Layak
Mendapat Sijil
(Lulus BM, SJ)
% Murid
Memperoleh A
Dalam Semua Mata
Pelajaran

Pegawai
Bertanggungjawab

1.

Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan


guru-kakitangan dan ibu bapa tahu di
mana mereka akan pergi dan mengapa.
Fokus adalah untuk mencapai misi-visi
yang dikongsi dan semua memahami
peranan mereka dalam mencapai misivisi. Fokus dan misi-visi dibangunkan
daripada kepercayaan dan nilai-nilai yang
sama, mewujudkan arah yang konsisten
untuk semua yang terlibat.

PK Akademik

2.

Standard dan Jangkaan yang Tinggi


untuk Semua Murid Membina
kepercayaan guru-guru dan kakitangan
bahawa semua murid boleh belajar dan
mencapai standard yang tinggi.
Mengambil kira bahawa beberapa murid
mesti mengatasi halangan-halangan yang
ketara, halangan-halangan ini tidak dilihat
sebagai tidak dapat diatasi. Murid
ditawarkan dengan pembelajaran yang
bercita-cita tinggi dan ketat.

PK Akademik

3.

Kepimpinan Sekolah Berkesan


Membangunkan kepimpinan pengajaran
dan pentadbiran berkesan yang diperlukan
untuk melaksanakan proses perubahan.
Pemimpin berkesan secara proaktif
mendapatkan bantuan yang diperlukan.
Mereka memupuk program pengajaran
dan budaya sekolah yang kondusif untuk
pembelajaran dan perkembangan
profesional. Pemimpin yang berkesan
mempunyai gaya dan peranan yang
berbeza guru dan kakitangan lain.

PK Akademik

4.

Kerjasama dan Komunikasi Tahap


Tinggi Membina kerjasama yang kuat di
kalangan guru-guru di semua peringkat

PK Hal Ehwal
Murid

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Strategi

OTI2
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]

Gred Purata
Sekolah
97.00

>98.00
[98.65]

96.00

>97.00
[97.55]

98.00

>99.00
[98.56]

70.00

>70.25
[65.88]

>70.50
[69.88]

>71.00
[72.50]

92.00

1D Linus

dan dengan kakitangan yang lain. Semua


orang terlibat dan saling berkait antara
satu sama lain, termasuk ibu bapa dan
anggota komuniti untuk mengenal pasti
masalah dan bekerja terhadap
penyelesaian.

11
PK Akademik

% Murid Menguasai
Literasi Bahasa
Melayu
% Murid Menguasai
Literasi Bahasa
Inggeris
1E Kemahiran
Dwibahasa
2. Pencapaian
sahsiah terpuji
oleh semua murid

2A Sikap dan
Tingkah Laku
Positif Murid
a. memperlihatkan kekemasan diri.
b. memperlihatkan keyakinan
diri.
c. memperlihatkan
kemesraan,
kesopanan dan
sikap hormatmenghormati.
d. mengamalkan ketepatan
masa dan
kesegeraan
e. menjaga
kebersihan
sekolah.
f. menjaga
harta benda
sekolah

% Murid Menguasai
Numerasi
% Murid Berupaya
(Tahap Minimum)

>94.00
[95.00]

5.

Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian


Selaras dengan Standard Memastikan
kurikulum sebenar dan dirancang sejajar
dengan keperluan pembelajaran akademik
yang asas. Strategi pengajaran dan
bahan-bahan yang digunakan berasaskan
penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri,
apa ukuran penilaian, dan bagaimana
kerja murid dinilai.

6.

Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran
yang Kerap Melaksanakan satu kitaran
penilaian yang berbeza bagi mengenal
pasti murid yang memerlukan bantuan.
Lebih banyak sokongan dan masa
pengajaran disediakan, sama ada waktu
persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran
diselaraskan berdasarkan pemantauan
kemajuan dan keperluan murid yang
kerap. Keputusan penilaian digunakan
untuk memberi tumpuan dan memperbaiki
program pengajaran.

7.

Memberi Fokus Pembangunan


Profesional Memberi penekanan pada
latihan guru-guru dan kakitangan dalam
bidang yang paling memerlukan. Maklum
balas daripada pengajaran-pembelajaran
fokus penting pembangunan profesional
yang luas dan berterusan. Sokongan itu
juga sejajar dengan misi-visi dan objektif
sekolah atau daerah.

8.

Persekitaran Pembelajaran Menyokong


Memastikan sekolah mempunyai

PK Akademik

% Murid
Memperlihatkan
sikap dan perlakuan
positif (berdasarkan
SKPM)

PK Akademik

PK Kokurikulum

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Strategi

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

dengan tidak
melakukan
vandalisme.
97.00

>97.50
[99.00]

>97.50
[98.00]

>97.50
[97.60]

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Ringan

98.00

>98.50
[99.50]

>98.50
[99.00]

>98.50
[98.60]

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Sederhana

98.75

>99.00
[100.0]

>99.00
[99.87]

>99.00
[99.15]

% Murid Tidak
Tercatat Melakukan
Kes Berat

95.00

>96.00
[99.12]

>96.00
[98.25]

>96.00
[97.00]

persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan


secara intelektual merangsang
pembelajaran. Murid rasa dihormati dan
mempunyai hubungan dengan guru-guru
dan kakitangan dan terlibat dalam
pembelajaran. Pengajaran bersifat
peribadi dan persekitaran pembelajaran
kecil meningkatkan hubungan pelajar
dengan guru.

2B Salah Laku
Disiplin

2C Kehadiran
Ke Sekolah

2D PAFA

% Murid Hadir Ke
Sekolah Melebihi
90.00 Peratus
Kehadiran Setahun

98.00

% Lulus
3A Pencapaian
Markah
Kokurikulum
3B Aspek
Pentaksiran
Sukan dan
Kokurikulum

% Murid Mencapai
Purata Nilai Gred
Kumulatif Sekurangkurangnya 7.00
% Murid
Memperoleh
Markah 30
(daripada 50) dan
Ke Atas Dalam
Penglibatan

9.

Penglibatan Keluarga dan Komuniti


Tahap Tinggi Membangunkan rasa
yang semua mempunyai tanggungjawab
untuk mendidik murid, bukan hanya guruguru dan kakitangan sekolah. Keluarga,
ahli perniagaan, agensi-agensi
perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej /
universiti semuanya memainkan peranan
yang penting dalam usaha ini.

12

PK Hal Ehwal
Murid

10. Memberi Fokus Pembangunan


Kemahiran Insaniah (soft skill)

80.00
3. Pencapaian
prestasi sukan &
kokurikulum yang
tinggi oleh semua
murid.

Pegawai
Bertanggungjawab

97.00

100.00
[100.0]
>85.00
[85.55]

a.
b.
c.

Tanggungjawab Sosial;
Etika, Moral dan Profesionalisme;
Kerohanian / Spiritual;

d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.

Menghargai Alam Sekitar


Komunikasi;
Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan
Masalah;
Kepimpinan;
Kerja Sepasukan;
Keusahawanan;
Pengurusan;

k.
l.
m.

Teknologi Maklumat dan Komunikasi;


Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Globalisasi

PK Hal Ehwal
Mrurid
PK Kokurikulum

>98.00
[98.30]

PK Akademik
97.00

>98.00
[98.59]

PK Akademik
Pengajaran - Pembelajaran

% Murid
Memperoleh
Markah 24
(daripada 40) dan

97.00

>98.00
[97.50]

1.

Kualiti Pengajaran Menyampaikan


pengajaran dan kemahiran yang mudah
difahami, mudah dingati dan

13

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Strategi

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

Ke Atas Dalam
Penyertaan
% Murid
Memperoleh
Markah 12
(daripada 20) dan
Ke Atas Dalam
Prestasi

menyeronokkan murid.

97.00

>98.00
[98.70]

3C Aspek
Pentaksiran
Aktiviti Ekstra
Kurikulum
% Murid
Memperoleh Skor 6
(daripada 10) dan
Ke Atas Dalam
Aspek
Perkhidmatan

97.00

>98.00
[98.32]

97.00

>98.00
[97.86]

97.00

>98.00
[98.55]

97.00

>98.00
[98.21]

2
Bola
Sepak
Bola
Jaring

2
[2]
Bola
Sepak
Hoki

1
[2]
Olahraga
Takraw

3
[4]
Bola
Sepak
Hoki
Olahraga
Takraw

% Murid
Memperoleh Skor 6
(daripada 10) dan
Ke Atas Dalam
Aspek Anugerah
% Murid
Memperoleh Skor 6
(daripada 10) dan
Ke Atas Dalam
Aspek Khidmat
Masyarakat
3D Indeks
Jisim Badan /
Body Mass
Index (BMI)
3E Pencapaian
Sukan dan
Permainan

% Murid
Memperoleh Skor 6
dan Ke Atas Dalam
Aspek Nilam
% Murid
Memperoleh BMI
Tahap Normal
Bilangan

2.

Aras Pengajaran yang Sesuai


Melaksanakan pengajaran-pembelajaran
bersesuaian dengan kebolehan dan
keupayaan murid.

3.

Insentif Memberi motivasi kepada murid


untuk terus belajar dan menyiapkan kerjakerja yang diberi.

4.

Masa Memastikan pengajaranpembelajaran yang cukup untuk murid


mempelajari sesuatu pengetahuan dan
kemahiran (time-on-task, guru memberi
pelbagai latihan dan cukup masa untuk
menyiapkan tugasan dan engaged time,
guru menggunakan masa sepenuhnya
seperti mana yang diperuntukkan untuk
mengajar).

Pegawai
Bertanggungjawab

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)
Pencapaian
Sekurangkurangnya Tempat
Ke Tiga Di Peringkat
Daerah Dalam
Tempoh 3 Tahun

3F Pencapaian
Ko Akademik

Bilangan
Pencapaian Tempat
Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun

Bilangan
Pencapaian
Sekurangkurangnya Tempat
Ke Tiga Di Peringkat
Daerah Dalam
Tempoh 3 Tahun
3G Pencapaian
Unit Beruniform

Bilangan
Pencapaian Tempat
Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3
Tahun
Bilangan
Pencapaian
Sekurangkurangnya Tempat
Ke Tiga Di Peringkat
Daerah Dalam
Tempoh 3 Tahun

4. Pencapaian
prestasi
kepimpinan dan
pengurusan
sekolah yang

4A Penarafan
Sekolah
Berdasarkan
SKPM

Bilangan
Pencapaian Tempat
Pertama Di
Peringkat Daerah
Dalam Tempoh 3

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Strategi

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

1
[1]
Catur

[1]
Badminton

1
[2]
Catur
Badminton

1
Pantun

1
[1]
Bahas
BI

2
[1]
Choral
Speaking

3
[2]
Bahas
BI
Choral
Speaking

1
Bahas
BM

2
[2]
Pantun
Bahas
BM

2
[2]
Pantun
Bahas
BM

1
Pengakap

1
[1]
Pengakap

1
[1]
Pengakap

[-]

4
[4]

80.00

>85.00

Pegawai
Bertanggungjawab

14

Matlamat
Strategik

Objektif

cemerlang

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Strategi

OTI2
[AR]

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]
[88.00

Tahun
4F PdP Guru
Band Sekolah

4B Prestasi
Kewangan

4C Kepuasan
Pelanggan

4D Penglibatan
Ibubapa
4E Hubungan
Luar

% Guru
Memperolehi
Sekurangkurangnya Skor 5
Standard 4 SKPM

Tanpa
Teguran
[Baik]

20

15
[14]

3.75

40.00

>40.00
[56.00]

>60.00
[68.76]

>60.00
[68.76]

T/S

1
[2]

1
[-]

>2
[2]

Asas

Sedang
[Sedang]

Asas

Sedang
[Sedang]

Asas

Sedang
[Sedang]

Asas

Sedang
[Se-

Laporan Audit

Skor Tahap
Kepuasan
Pelanggan

Bilangan Sekolah
Luar Hadir
Melaksanakan
Penandaarasan

>3.80
[3.81]

Tahap Pencapaian
Aspek Iklim Sekolah

Tahap Pencapaian
Aspek Komunikasi
Berkesan

15

Bilangan Aduan
Pelanggan

% Kehadiran
Ibubapa Ke
Program Sekolah
4F Sarana
Sekolah

Berteguran

16

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)
Tahap Pencapaian
Aspek Sokongan
Terhadap Kejayaan
Murid
Tahap Pencapaian
Aspek
Tanggungjawab
Bersama

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

Strategi

OTI2
[AR]

ETR
[AR]
dang]

Asas

Sedang
[Sedang]

Asas

Sedang
[Sedang]

50.00

<30.00
[36.00]

45.00

>45.00
[45.70]

5.00

>25.00
[18.30]

Tahap Pencapaian
Aspek Keputusan
Bersama
4G Sarana Ibu
Bapa

Tahap Pencapaian
Aspek Kerjasama
Dengan Komuniti

% Tahap Asas
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anakanak.
% Tahap Sedang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anakanak.
% Tahap Cemerlang
Penglibatan Ibu
Bapa Dalam
Pembelajaran Anakanak.

Pegawai
Bertanggungjawab

Matlamat
Strategik

TOV:
ETR:
OTI:

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

Take Of Value (Nilai Titik Mula)


Expected Targeted Result (Sasaran Keputusan Dianggarkan)
Operational Targeted Increment (Sasaran Kenaikan Operasional)

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]

AR:

Actual Results (Keputusan Sebenar)

17

PELAN TAKTIKAL 1 / 2015

18

19

STRATEGI

Bil

Program / Projek

1-1 Pembangunan Dasar dan


Hala Tuju Sekolah (DHTS) 2015
- 2017

1-2 Perkongsian DHTS kepada


semua warga sekolah melalui
mesyuarat, taklimat khas, surat
berita dll.

1-3 Kajian Semula DHTS

Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang terlibat
Tanggungjawab
PK Akademik

PK Akademik

PK Akademik

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
Nov Dis
2014

Jan Feb
setiap tahun

Jun, Dis
setiap tahun
(2 kali
setahun)

Kos/
Sumber
Tiada

RM 1,000.00 /
SUWA

Tiada

Sasaran

Output / Outcome

KPI

JK
Pembangunan
Sekolah,
Semua gurukakitangan, JK
PIBG dan wakil
murid

Sekolah ini mempunyai tujuan


kewujudannya (dasar dan hala
tuju) yang jelas.

Dihasilkan

Penekanan utama sekolah adalah


meningkatkan pembelajaran murid
(kemenjadian murid).

Skor Tahap
Persepsi

Semua gurukakitangan, Ahli


PIBG, murid
dan PPD
sebagai
pemegang
taruh (stake
holder)

Guru-guru dan kakitangan


mempunyai kefahaman yang jelas
tentang apa yang sekolah sedang
cuba mencapainya.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru dan kakitangan


berkongsi kefahaman tentang apa
yang pihak sekolah ingin
mencapainya.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru dan kakitangan adalah


komited (menunjukkan sikap
memberikan sepenuh tenaga dan
perhatian) untuk mencapai
matlamat sekolah.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru dan kakitangan


sentiasa memastikan matlamat
sekolah di fikiran mereka apabila
membuat keputusan penting.

Skor Tahap
Persepsi

JK
Pembangunan
Sekolah

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 2 / 2015

Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan warga sekolah dan ibu bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk
mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang terlibat
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

20

21

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid Membina kepercayaan guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini
tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
Tanggungjawab

1-1 Pencerapan Rakan Sejawat


[Membantu untuk "menjadi
cermin" tingkah laku di bilik
darjah supaya guru boleh
membuat penyesuaian jika
perlu.]

PK Akademik

1-2 Rakaman Video


[Boleh memberikan maklum
balas.]

PK Akademik

1-3 Kajian Kepuasan


Pelanggan
[Mendengar pandangan dan
maklumbalas daripad murid,
guru, atau pihak ketiga;, boleh
menggunakan kaji selidik untuk
meminta persepsi murid
terhadap aktiviti bilik darjah dan
persekitaran.]

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

2-1 Bimbingan Coach (Guru)


dan Coachee (Murid)

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

2-2 Kelas Pemulihan

PK Akademik

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
1 Kali Setiap
Guru

Kos/
Sumber
Tiada

2-4 Hadiah Kecemerlangan

Guru
Bimbingan
dan
Kaunseling

PK Akademik

Semua guru

1 Kali Setiap
Guru

RM 200.00 / SUWA

1 Kali
Setahun

Tiada

Guru, Murid

Tiada

Guru, Murid

Output / Outcome

Semua murid dijangkakan (oleh


guru-guru dan kakitangan)
mencapai standard yang tinggi.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru percaya semua murid


boleh belajar konsep-konsep yang
kompleks.

Skor Tahap
Persepsi

Semua murid sentiasa dicabar


oleh kurikulum yang rapi dan
ketat.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru buat apa sahaja untuk


membantu semua murid mencapai
standard akademik yang tinggi.
RM 500.00 / PIBG

Murid
Berprestasi
Rendah

Tiada

Murid T1 dan
T4

RM 1,000.00 /

Semua Murid

Januari

KPI

Semua Guru

Sepanjang
Tahun

Sepanjang
Tahun
2-3 Cita-cita Masa Depan

Sasaran

Guru-guru menggunakan strategi


yang berkesan untuk membantu
murid berprestasi rendah
mencapai standard akademik
yang tinggi.

Skor Tahap
Persepsi
Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek
Berdasarkan Pencapaian Gred
Purata Murid (Bukan
Berdasarkan Kedudukan.Bagi
memastikanlebih ramai murid
mendapat peluang menerima
hadiah)

PELAN TAKTIKAL 3 / 2015

Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid Membina kepercayaan guru dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan
mencapai standard yang tinggi. Mengambil kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan ini
tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercita-cita tinggi dan ketat.
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
Setiap Kali
Peperiksaan
Akhir Tahun

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

PIBG

22

23

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Bengkel Kerja Penyelesaian


Masalah dan Membuat
Keputusan

Kepimpinan Sekolah Berkesan Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah
yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza guru
dan kakitangan lain.
Tanggungjawab
Guru
Bimbingan &
Kaunseling

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
Ogos

Kos/
Sumber
RM 150.00 / SUWA

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Penolongpenolong
Kanan, Guruguru Kanan
Mata Pelajaran,
Guru
Bimbingan &
Kaunseling

Guru-guru dan kakitangan


menunjukkan gaya kepimpinan
mereka dalam beberapa cara.

Skor Tahap
Persepsi

Pentadbir sekolah mengambil kira


pelbagai pandangan apabila
membuat keputusan.

Skor Tahap
Persepsi

Pemimpin sekolah memastikan


guru-guru bertanggungjawab
untuk meningkatkan pembelajaran
(akademik, sahsiah, kokurikulum)
murid.

Skor Tahap
Persepsi

Pemimpin sekolah menyokong


pengajaran (akademik, sahsiah,
kokurikulum) yang berkesan untuk
semua murid.

Skor Tahap
Persepsi

2-1 Bengkel Kerja Pengurusan


Persatuan dan Unit Beruniform

PK
Kokurikulum

Januari

RM 150.00 / SUWA

Ketua Guru
Persatuan dan
Unit Beruniform

2-2 Bengkel Kerja Pengurusan


Sukan dan Permainan

PK
Kokurikulum

Januari

RM 150.00 / SUWA

Ketua Guru
Persatuan dan
Unit Beruniform

2-3 Bengkel Kerja Pengurusan


Bilik Darjah

PK Hal Ehwal
Murid

Januari

RM 150.00 / SUWA

Guru Kelas

2-4 Bengkel Kerja Penetapan


Headcount

PK Akademik

Februari

RM 150.00 / SUWA

Semua Guru

Mereka yang memimpin bertindak


dengan integriti.

Skor Tahap
Persepsi

2-5 Bengkel Kerja Pengurusan


Panitia

PK Akademik

Mac

RM 150.00 / SUWA

Semua Ketua
Bidang dan
Ketua Panitia

Guru-guru dan kakitangan berasa


suka dengan kepimpinan sekolah
kerana mengambil berat tentang
mereka.

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 4 / 2015

Kepimpinan Sekolah Berkesan Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses
perubahan. Pemimpin berkesan secara proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan budaya sekolah
yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza guru
dan kakitangan lain.
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

24

25

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi Membina kerjasama yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan kakitangan yang
lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti masalah dan
bekerja terhadap penyelesaian.
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

1-1 Pembangunan Laman


Sesawang Sekolah (Ruangan
Peti Cadangan)

PK Akademik

Mac

RM 200.00 / SUWA

JK Pembangun
Laman
Sesawang
Sekolah

Sekolah ini menggunakan sistem


bagi mendapatkan pelbagai
perspektif apabila membuat
keputusan.

Skor Tahap
Persepsi

1-2 Mewujudkan Kumpulan


Whatsapp

PK
Kokurikulum

Februari

Tiada

Semua guru

Guru-guru membincangkan isu-isu


pengajaran secara tetap.

Skor Tahap
Persepsi

1-3 Memantapkan
Jawatankuasa Permuafakatan
Sekolah

PK Hal Ehwal
Murid

Mac

Tiada

Wakil sekolah,
ibu bapa dan
komuniti
setempat

Guru-guru dan kakitangan bekerja


bersama-sama untuk
menyelesaikan masalah-masalah
yang berkaitan dengan isu-isu
sekolah.

Skor Tahap
Persepsi

1-4 Hari Bersama Pelanggan

PK Hal Ehwal
Murid

November

RM 200.00 / SUWA

Semua guru
dan ibu bapa /
penjaga

Skor Tahap
Persepsi

PK Akademik

Februari
Disember

Guru-guru dan kakitangan bekerja


dalam pasukan di semua
peringkat gred untuk membantu
murid meningkatkan
pembelajaran.

1-5 Membangunkan dan


Menggerakkan Kumpulan
Meningkat Mutu Kerja (KMK)

Tiada

Ahli Kumpulan
KMK

Guru-guru dan kakitangan secara


tetap kerja bersama-sama untuk
merancang apa yang akan diajar.
Guru-guru berkomunikasi secara
kerap dengan keluarga muridmurid mereka.
Guru-guru dan kakitangan
mempercayai satu sama lain

Skor Tahap
Persepsi
Skor Tahap
Persepsi
Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 5 / 2015

Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi Membina kerjasama yang kuat di kalangan guru-guru di semua peringkat dan dengan kakitangan yang
lain. Semua orang terlibat dan saling berkait antara satu sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti masalah dan
bekerja terhadap penyelesaian.
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

26

27

STRATEGI

Bil

Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

1-1 Pemantauan Buku Rekod


Mengajar

PK Akademik

Setiap Minggu

Tiada

Semua guru

1-2 Pencerapan Pengajaran


dan Pembelajaran

PK Akademik

2x Setahun /
Guru

Tiada

Semua guru

1-3 Lesson Study

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

Tiada

Semua guru

Program / Projek

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelaksanaan kurikulum di sekolah


sejajar dengan standard
kebangsaan (kurikulum
kebangsaan).

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru memahami dengan


baik standard kebangsaan
(kurikulum kebangsaan) dalam
bidang yang mereka mengajar.

Skor Tahap
Persepsi

Bahan-bahan pengajaran yang


sejajar dengan standard
kebangsaan (kurikulum
kebangsaan) disediakan untuk
guru.

Skor Tahap
Persepsi

Pengajaran diasaskan kepada apa


yang murid-murid sudah tahu.

Skor Tahap
Persepsi

Pencerapan Buku Latihan

PK Akademi

1x Sebulan

Tiada

Semua guru

Kerja sekolah adalah bermakna


kepada murid-murid.

Skor Tahap
Persepsi

3-1 Bengkel Kerja Pemantapan


Kaedah-kaedah Pengajaran
dan Pembelajaran

PK Akademik

Mac

RM 150.00

Semua guru

Guru-guru menggunakan pelbagai


pendekatan dan aktiviti untuk
membantu murid belajar.

Skor Tahap
Persepsi

3-2 Bengkel Kerja Kajian


Tindakan dalam Pengajaran
dan Pembelajaran

PK Akademik

Aktiviti-aktiviti di bilik darjah


merangsang intelektual.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru tahu penyelidikan yang


menjadi asas strategi pengajaran
yang digunakan.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru menggunakan
keputusan penilaian pembelajaran
murid untuk membantu
merancang aktiviti pengajaran.

Skor Tahap
Persepsi

April

RM 150.00

Semua guru

4-1 Bengkel Kerja Analisis Item


dan Penambahbaikan
Berterusan

PK Akademik

Mei

RM150.00

Semua guru

4-2 Bengkel Kerja Penandaan


Kertas Peperiksaan

PK Akademik

Mei

RM150.00

Semua guru

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 6 / 2015

Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard Memastikan kurikulum sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan
pembelajaran akademik yang asas. Strategi pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.
Tanggungjawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

28

29

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian digunakan
untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program pengajaran.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

1-1 Kursus Pencerapan


Pengajaran dan Pembelajaran
Berkesan

PK Akademik

Januari

Tiada

PK

Guru-guru mengubahsuai amalan


pengajaran mereka berdasarkan
maklumat penilaian bilik darjah.

Skor Tahap
Persepsi

1-2 Pencerapan Pengajaran


dan Pembelajaran

PK Akademik

2x Setahun

Tiada

Semua guru

Skor Tahap
Persepsi

1-3 Coaching Rakan Sejawat

PK Akademik

2x Setahun

Tiada

Semua guru

Guru-guru menerima maklumbalas secara tetap mengenai


bagaimana mereka lakukan dalam
pengajaran.

1-4 Lesson Study

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

Tiada

Semua guru

Pengajaran dan pembelajaran


adalah menjadi fokus pemerhatian
dan penilaian kepada guru-guru.

Skor Tahap
Persepsi

Guru-guru memberi maklum balas


antara satu sama lain untuk
membantu memperbaiki amalan
pengajaran.

Skor Tahap
Persepsi

Hasil kerja yang berkualiti tinggi


dijangka daripada orang dewasa
yang bekerja di sekolah.

Skor Tahap
Persepsi

Murid-murid menerima maklumbalas secara tetap mengenai apa


yang mereka perlu lakukan untuk
memperbaiki pembelajaran
mereka.

Skor Tahap
Persepsi

Murid-murid menerima bantuan


lebih daripada biasa jika mereka
memerlukannya.

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 7 / 2015

Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap Melaksanakan satu kitaran penilaian yang berbeza bagi mengenal pasti murid yang
memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu
persekolahan biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang kerap. Keputusan penilaian digunakan
untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program pengajaran.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

30

31

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Memberi Fokus Pembangunan Profesional Memberi penekanan pada latihan guru dan kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu juga sejajar
dengan miis-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

Keputusan penilaian akan


digunakan untuk menentukan
aktiviti pembelajaran profesional.
Guru-guru dan kakitangan akan
mendapatkan bantuan dalam
bidang yang diperlukan untuk
mempertingkatkan keupayaan
mereka.
Aktiviti-aktiviti pembangunan
profesional adalah konsisten
dengan matlamat sekolah.
Guru-guru mempunyai cukup
peluang untuk berkembang secara
profesional.
Guru-guru dan kakitangan yang
berbeza dari masa ke semasa
mengetuai aktiviti pembangunan
profesional untuk guru-guru dan
kakitangan lain.
Guru-guru melihat diri mereka
sebagai orang yang belajar dan
juga guru.

KPI

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 8 / 2015

Memberi Fokus Pembangunan Profesional Memberi penekanan pada latihan guru dan kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan.
Maklum balas daripada pengajaran-pembelajaran fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu juga sejajar
dengan miis-visi dan objektif sekolah atau daerah.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

32

33

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Persekitaran Pembelajaran Menyokong Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

RM 1,000.00 /
PIBG

Sasaran

Semua murid,
guru dan
kakitangan

Output / Outcome

Kempen Sekolah Selamat


Keselamatan Kebakaran,
Keselamatan Jalan Raya,
Keselamatan Gangguan
Seksual dll.

PK Hal Ehwal
Murid

Kebersihan, Keceriaan dan


Keselamatan Tandas

PK Hal Ehwal
Murid

Sepanjang
Tahun

RM500.00 / SUWA

Pertandingan Kebersihan,
Keceriaan dan Keselamatan
Kelas

PK Hal Ehwal
Murid

Sepanjang
Tahun

RM 1,000.00 /
PIBG

Semua murid
dan guru

Guru-guru dan kakitangan


menghormati warisan budaya
murid.

Mengukuhkan Budaya
Membaca Di Kalangan Murid,
Guru dan Kakitangan

PK Hal Ehwal
Murid

Mac

RM 2,000.00 /
SUWA, PIBG

Semua murid
dan guru

Murid-murid menghormati murid


lain yang berbeza daripada
mereka.

Sekolah Penyayang

PK Hal Ehwal
Murid

Sepanjang
Tahun

RM 2,000.00 /
SUWA, PIBG

Semua murid
dan guru

Pengajaran disesuaikan untuk


memenuhi keperluan individu
murid.

Sepanjang
Tahun

Kos/
Sumber

Murid-murid berasa selamat


berada di sekolah sewaktu sesi
persekolahan.
Persekitaran sekolah adalah
kondusif untuk pembelajaran.

JK Kebersihan
dan Keceriaan,
dan Kontraktor
Pembersihan
Kawasan

Guru-guru menunjukkan sikap


mengambil berat semua murid
mereka.

Masalah disiplin murid adalah


diurus dengan baik.
Guru-guru dan kakitangan berasa
bebas untuk menyatakan idea dan
pendapat sesama mereka.

KPI

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 9 / 2015

Persekitaran Pembelajaran Menyokong Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang selamat, sivil, sihat dan secara intelektual
merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan mempunyai hubungan dengan guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar dengan guru.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

34

35

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan
hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti semuanya
memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

Guru-guru dan kakitangan yakin


yang murid-murid akan belajar
dengan lebih baik melalui
sokongan keluarga yang
berkesan.
Sekolah ini bekerjasama dengan
banyak organisasi komuniti untuk
menyokong muridnya.
Sekolah membuat usaha khas
untuk menghubungi keluarga
murid yang sedang berhadapan
masalah dengan pembelajaran
mereka.
Guru-guru kerap berhubung
dengan ibu bapa murid mereka.
Sekolah ini menyediakan
maklumat yang mencukupi untuk
keluarga murid mengenai cara
untuk membantu anak-anak
mereka berjaya di sekolah.
Ramai ibu bapa terlibat sebagai
sukarelawan di sekolah.

KPI

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 10.1 / 2015

Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi Membangunkan rasa yang semua mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan
hanya guru-guru dan kakitangan sekolah. Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti semuanya
memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

36

37

STRATEGI

Bil

Program / Projek

1-1 Ceramah: Pengurusan Diri

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Tanggungjawab Sosial; Etika, Moral dan Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual;

Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Guru
Bimbingan &
Kaunseling

Ogos

1-2 Menguatkuasakan
Peraturan; 1) Semua pinggan
mangkuk gelas yang telah
digunakan oleh murid
dimasukkan oleh murid sendiri
ke dalam bekas yang
disediakan oleh pemaju kantin;
2) Semua bilik khas yang
memerlukan kasut di letak di
luar bilik, murid akan menyusun
kasut di atas rak disediakan.

PK Hal Ehwal
Murid

Sepanjang
Tahun

1-3 Lawatan Ke Rumah Orang


Tua

PK Hal Ehwal
Murid

Kos/
Sumber
RM 150.00

Sasaran

Semua murid
(T1)

Output / Outcome

Tanggungjawab Sosial;
Bertanggungjawab terhadap diri
sendiri.

Tiada

Semua guru
dan murid

KPI

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Bertanggungjawab terhadap orang


lain.
Prihatin terhadap masalah sendiri.
Prihatin terhadap masalah orang
lain.
Bersemangat patriotik dengan
menyertai aktiviti yang berkaitan.

3x Setahun

RM 450.00

Semua murid
(T1, T2, T4)

Menghormati orang lain.


Toleransi terhadap kepelbagaian
budaya.

2-1 1 Murid, 1 Sukan

PK
Kokurikulum

Sepanjang
Tahun

RM 3,000.00 /
SUWA

Semua murid

Etika, Moral dan


Profesionalisme;

2-2 1 Murid, 1 Unit Beruniform

PK
Kokurikulum

Sepanjang
Tahun

RM 3,000.00 /
SUWA

Semua murid

Menampilkan pemakaian santun


dan sesuai dengan keperluan.

2-3 Menubuhkan Rakan


Wajadiri, Rakan Sukan, Rakan
Masjid, Rakan Budaya dan
Rakan Rekreasi

PK
Kokurikulum

Sepanjang
Tahun

RM 6,000.00 /
PIBG

Semua murid

Menunjukkan tingkah laku


profesional sesuai dengan etika
kerjaya.

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Melaksanakan tanggungjawab
dengan integriti dan amanah.
Menerima teguran secara positif
dan memperbaiki diri.
Mengurus dan menepati masa
3

3-1 Bacaan Doa (Sebelum

PK Hal Ehwal

Setiap Hari /

Tiada

Semua murid

Kerohanian / Spiritual;

Skor Tahap

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek
Bermula Kelas)

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Tanggungjawab Sosial; Etika, Moral dan Profesionalisme; Kerohanian / Spiritual;

Tanggung
jawab
Murid

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Sepanjang
Tahun

Output / Outcome

KPI

Mengikuti aktiviti kerohanian yang


diluluskan oleh pihak sekolah.

Persepsi Guru
Terhadap
Murid

3-2 Bacaan Yasin (Setiap Pagi


Jumaat)

PK Hal Ehwal
Murid

Setiap Hari
Jumaat

Tiada

3-3 Solat Hajat Perdana

PK Hal Ehwal
Murid

2x Setahun

RM 1,000.00 /
PIBG

Semua murid
(T3 dan T5)

Bertingkah laku selaras dengan


nilai kerohanian agama (contoh:
sabar, bersopan, lemah lembut
dan tabah)

3-4 Kursus Pengurusan


Jenazah

PK Hal Ehwal
Murid

2x Setahun

RM 500.00 / PIBG

Semua murid
(T4)

Bertingkah laku secara jujur dalam


semua keadaan.

3-5 Forum Perdana

PK Hal Ehwal
Murid

Mei, Oktober

RM 1,000.00 /
PIBG

Semua murid

Memberi respons secara positif


terhadap aktiviti kerohanian

3-6 Kem Imam

PK Hal Ehwal
Murid

2x Setahun

RM 1,000.00 /
PIBG

Semua murid
(T4)

3-7 Kem Jati Diri

PK Hal Ehwal
Murid

Jun

RM 2,000.00 /
PIBG

Murid yang
mempunyai
rekod salahlaku
sederhana dan
berat

3-8 Pengubahsuaian Surau


Sekolah

PK Hal Ehwal
Murid

Jun

RM 5,000.00 /
PIBG

JK Khas

3-9 Sambutan Hari: Maulidur


Rasul, Hari Asyura, Hari Maal
Hijrah, Malam Nisfu Saaban dll.

PK Hal Ehwal
Murid

Hari
Sambutan

RM 500.00 / PIBG

Semua murid

PELAN TAKTIKAL 10.2 / 2015

Pelan
Kontingensi

Semua murid

38

39

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Pertandingan Ko Akademik

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Komunikasi; Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan
Tanggung
jawab
PK
Kokurikulum

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
Januari Mei

Kos/
Sumber
RM 5,000.00 /
SUWA

Sasaran

Semua murid

Output / Outcome

Komunikasi;

Bahas Bahasa Melayu Ala


Parlimen
Pantun
Forum Remaja
Drama Komsas
Sahibba
Pidato
Deklamasi Puisi dan Syair
Bicara Berirama

Menunjukkan kemahiran bukan


lisan yang berkesan (gerak tubuh
dan nada suara).

Bahasa Bahasa Inggeris Ala


Parlimen
Drama Bahasa Inggeris
Public Speaking
Choral Speaking

Menyampaikan idea secara lisan


dengan berkesan.

Pertandingan Kombo Sekolah


Pertandingan Nyanyian Solo
Kuiz Sejarah & Patriotisme

Membuat pembentangan secara


menyakinkan dan berkesan.

KPI

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Memberi maklum balas terhadap


isu-isu yang dikemukakan pada
setiap peringkat melalui saluran
yang sedia ada (melalui peti
aduan dll.)

Menyampaikan idea secara


bertulis dengan berkesan.

Melakukan perundingan sehingga


mencapai matlamat yang
dikehendaki.

Tilawah Al-Quran
Bercerita Dari Kisah Al-Quran
Hafazan
Syarahan Agama
Nasyid

Menunjukkan kebolehan
berinteraksi secara berkesan.
Membuat rumusan dengan
berkomunikasi.

Pertandingan Ko Akademik
(Rekacipta dan Inovasi)
Dapur Solar
Bot Solar
Kereta Solar
Pelancaran Roket
Saintis Muda
Inovasi Sains & Kejuruteraan

PK Akademik

Januari Mac

RM 1,000.00 /
SUWA

Semua murid

Berfikiran Kritikal &


Menyelesaikan Masalah;
Mengenal pasti dan
mensintesiskan (proses
menyatukan pelbagai unsur,
bahagian, bahan, dsb menjadi
suatu kesatuan atau keseluruhan
yg kompleks, penyatuan,
penggabungan, pemaduan;)

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek
National Robotic Competition
F1 In Schools
Lain-lain

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Komunikasi; Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

masalah dengan tepat.


Menjana bukti dan data yang
menyokong dengan tepat dan
menyeluruh.
Membezakan dengan jelas fakta
dengan pendapat.
Mengenal pasti konteks serta skop
isu / permasalahan yang dikaji
dengan jelas.
Mengenal pasti kemungkinan
berlaku ketidakadilan atau bias.
Membuat keputusan dengan tepat.
Menjelaskan implikasi keputusan
yang dibuat.

40

Mempersembahkan maklum balas


terhadap keputusan secara
objektif.
Keusahawanan;
Mencambahkan idea atau
cadangan atau perancangan
setelah meneliti pelbagai pilihan.
Mencadangkan idea atau inovasi
baharu.
Memilih maklumat yang sesuai
dan mengaplikasikannya dalam
kertas cadangan.
Membentangkan cadangan yang
menyakinkan berasaskan fakta
dan penghujahan.

40

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Komunikasi; Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Mempamerkan kebabasan dalam


mengurus sumber dan
melaksanakan perancangan.
Menilai pulangan atau hasil
kepada cadangan dan
perancangan yang dibuat.
3

3-1 1 Murid, 1 Jawatan

PK Hal Ehwal
Murid

Januari

Tiada

Semua murid

Kepimpinan;

3-2 Kursus Kepimpinan


Pengawas

PK Hal Ehwal
Murid

Januari

RM 150.00

Semua
Pengawas

Bersedia menerima
tanggungjawab (melaksanakan
tanggungjawab yang diberikan
sehingga selesai).

3-3 Kursus Kepimpinan Ketua


Kelas

PK Hal Ehwal
Murid

Januari

RM 150.00

Semua Ketua
Kelas

3-4 Kursus Kepimpinan Kelab /


Pasukan Sukan dan Permainan

PK
Kokurikulum

Januari

3-5 Kursus Kepimpinan


Persatuan Koakademik

PK
Kokurikulum

Januari

RM 150.00

Semua Ketua
Persatuan

3-6 Kursus Ketua Unit


Beruniform

PK
Kokurikulum

Januari

RM 150.00

Semua Ketua
Unit

3-7 Kursus Pengawas Pusat


Sumber Sekolah (PSS)

PK Akademik

Januari

RM 150.00

Semua
Pengawas PSS

3-8 Anugerah Kepimpinan


Cemerlang

PK
Kokurikulum

November

RM 1,000.00 /
PIBG

Semua murid

RM 150.00

Semua Ketua
Kelab /
Pasukan

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Menerima dan mengambil kira


pandangan orang lain.
Berkebolehan merancang dan
mengurus dengan cekap dan
berfokus pada matlamat kumpulan
organisasi.
Kebolehan memberi arahan
dengan jelas dan mengagihkan
tugas dengan baik.
Kebolehan memimpin
perundingan secara bijaksana
sehingga mencapai persetujuan.
Berkebolehan membuat
keputusan untuk kepentingan
bersama.
Berkebolehan mengenal pasti dan
mengembangkan potensi ahli
yang dipimpin.
Melaksanakan tugasan kumpulan
atau menyelesaikan masalah multi
dimensi.

41

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Komunikasi; Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Pengurusan;
Mempamerkan kemampuan untuk
membuat perancangan aktiviti
secara sistematik.
Mempamerkan kemampuan untuk
menyusun aktiviti dan tugasan
yang diberi.
Penurunan kuasa dan
kebertanggungjawab-an kepada
individu lain.
Memastikan pelaksanaan tugasan
secara konsisten bersesuaian
dnegan perancangan atau objektif.
Mengkoordinasi aktiviti atau
individu untuk membolehkan
pelaksanaan tugasan secara
berkesan.
Membentangkan idea atau
cadangan atau perancangan
secara yegas berasaskan fakta
serta penghujahan
4

4-1 Pertandingan Sukan dan


Permainan
Olahraga
Merentas Desa
Bola Sepak
Bola Jaring
Hoki
Sepak Takraw
Badminton
Softball
Kriket
Bola Keranjang
Bola Tampar
Squash

PK
Kokurikulum

Januari Mei

RM 5,000.00 /
SUWA, PIBG

Semua murid
Kerja Sepasukan;
Kebolehan membina kerja
sepasukan untuk mencapai
matlamat yang disepakati.

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Berkebolehan menjadi pemimpin


atau menjadi pengikut mengikut
kesesuaian konteks.
Menghormati pandangan,
pendirian dan kepercayaan orang
lain.

42

45

STRATEGI

Bil

Program / Projek
Ragbi
Catur

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Komunikasi; Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Boleh menerima kepelbagaian ahli


kumpulan atau pasukan.
Berkebolehan menyumbang
kepada perancangan serta
menyelaraskan usaha kumpulan
atau pasukan.
Bertanggungjawab terhadap
keputusan kumpulan.
Membantu rakan-rakan secara
proaktif (bersikap positif dengan
merangka dan mengawal tindakan
yang dilakukan jauh lebih awal
daripada jangkaan akan
berlakunya sesuatu perkara atau
kejadian).

43

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 10.3 / 2015

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Komunikasi; Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah; Kepimpinan; Kerja
Sepasukan; Keusahawanan; Pengurusan
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

44

45

STRATEGI

Bil

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Teknologi Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Globalisasi;
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

1-1 Kursus Akses Internet

PK Akademik

Januari Mei

Tiada

Semua murid
(T1)

Teknologi Maklumat dan


Komunikasi;

1-2 Kursus Pengurusan


Tugasan Berasaskan Komputer

PK Akademik

Januari Mei

Tiada

Semua murid
(T1)

Menggunakan istilah teknologi


maklumat dan komunikasi.

1-3 Program Jalinan Dengan


Sekolah Berprestasi Tinggi

PK HalEhwal
Murid

4x Setahun

RM 2,000.00

Semua murid
(T4)

Mengamalkan penggunaan
komputer secara berkesan.

Program / Projek

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

Menguruskan fail elektronik secara


cekap dan berkesan.
Menggunakan internet secara
cekap dan berkesan.
Menggunakan teknik yang
berkesan semasa melakukan
penyelidikan elektronik.
Menghasilkan dokumen atau
bahan menggunakan perisianperisian Microsoft.
Menghasilkan penerbitan
menggunakan perisian penerbitan
(Cth. Microsoft Publisher).
Menjelaskan isu kesahihan, sosial
dan etika berkaitan teknologi
maklumat dan komunikasi.
Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Merancang strategi untuk
mendapatkan bahan-bahan
rujukan.
Meneroka isu atau masalah yang
memerlukan penyelesaian
masalaah secara kendiri.

KPI

Skor Tahap
Persepsi Guru
Terhadap
Murid

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Teknologi Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Globalisasi;
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Mengaitkan keperluan maklumat


dengan sumber.
Memilih sumber yang berkualiti
dengan cekap secara kendiri.
Menentukan maklumat yang
diperoleh mencukupi utuk
menyokong kesimpulan.
Mengumpul dan mengurus
maklumat secara kendiri.
Membina struktur koheren (ada
kesinambungan; keterikatan
antara satu ayat dengan ayat yang
lain supaya mudah difahami) dan
berfokus.
Menggabungkan maklumat untuk
membut keputusan dan
penyelesaian.
Menyusun semula maklumat
penting supaya mudah dicapai
bagi meningkatka kefahaman.
Globalisasi;
Kecekapan pertuturan dalam
Bahasa Inggeris dan selesa
berhadapan dengan khalayak.
Membina struktur ayat yang
bermakna dalam penulisan.
Segera menyesuaikan diri dalam
persekitaran pelbagai budaya.
Gigih meneroka ilmu baharu
secara kendiri.

46

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Teknologi Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Globalisasi;
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Menyatakan pendapat sendiri


sepenuhnya secara bebas tanpa
gentar dan gementar.
Menjangkakan tekanan pada
masa akan datang dan
menyesuaikan perancangan untuk
menghadapinya.

47

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 11.1 / 2015

Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill) Teknologi Maklumat dan Komunikasi; Pembelajaran Sepanjang Hayat;
Globalisasi;
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

48

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Pemantauan Buku Rekod


Mengajar (BRM)

Pengajaran-Pembelajaran: Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan
menyeronokkan murid.
Tanggung
jawab
Pengetua

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
Setiap Jumaat
/ Sepanjang
Tahun

Kos / Sumber

Tiada

Sasaran

Semua guru

Output / Outcome

Guru merancang pengajaran


terlebih dahulu.
Guru mempastikan ketepatan isi
pelajaran.

KPI

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi
Ketiadaan
Pengetua
dikuasakan
kepada
Penolong
Kanan

Guru mereka bentuk dan


melaksanakan rancangan
pengajaran supaya murid
menggunakan pelbagai kemahiran
berfikir seperti menganalisis dll.
2

2-1 Bengkel Kerja Kaedahkaedah Pengajaran Berkesan


[Pedagogi Abad Ke 21 dll]

PK Akademik

Februari

RM 150.00 / SUWA

Guru yang
tidak mencapai
kompetensi
kaedah
pengajaran

Guru pelbagai kaedah pengajaran.

2-2 Minggu Mata Pelajaran

PK Akademik

April

RM 500.00

Semua guru

Guru menggunakan pelbagai alat


bantu mengajar.

Bengkel Kerja Penggunaan


Internet Sebagai Alat Bantu
Mengajar

PK Akademik

Mac

RM 150.00 / SUWA

Semua guru

4-1 Bengkel Kerja Pembinaan


Item

PK Akademik

Januari

Tiada

Semua guru

4-2 Bengkel Kerja Penandaan


Kertas Peperiksaan

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 150.00

Semua guru

4-3 Ujian Topikal

PK Akademik

3x Setahun

Tiada

Semua guru
dan murid

4-4 Bengkel Teknik Menjawab


Soalan Peperiksaan

PK Akademik

Jun

RM 300.00

Semua guru
dan murid

Pengajaran guru dapat menarik


minat dan menyeronokkan murid
untuk terus belajar.

Guru memantau kemajuan dan


kefahaman murid.
Guru mengaitkan isi pelajaran
dengan pengetahuan dan
pengalaman lepas murid.
Guru menyampaikan isi pelajaran
secara sistematik, jelas dan
mudah difahami.
Guru banyak memberi latihan dan
kerja rumah.
Kesemua isi pelajaran dalam
sukatan pelajaran atau buku teks
diajar oleh guru.

Pencerapan Rakan Sejawat

PK Akademik

1x Sebulan

Tiada

Guru yang
tidak mencapai

49

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Pengajaran-Pembelajaran: Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan
menyeronokkan murid.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos / Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

tahap
kompetensi
dalam kaedah
pengajaran
6

6-1 Pencerapan Buku Latihan


Murid

PK Akademik

4x Setahun

Tiada

Semua guru
dan murid

6-2 Penggunaan Modul Latihan

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 1,000.00 /
PIBG

Semua guru
dan murid

PELAN TAKTIKAL 11.2 / 2015

50

51

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos / Sumber

Sasaran

Output / Outcome

1-1 Bengkel Kerja


Pembelajaran Secara
Kumpulan / Kolaboratif

PK Akademik

Januari

RM 150.00 / SUWA

Semua guru

Guru mengumpulkan murid


berdasarkan kebolehan dan
penguasaan sesuatu kemahiran.

1-2 Menyusun Atur Kelas

PK HEM

Januari

Tiada

Semua guru
kelas

Guru mengajar mengikut aras


kebolehan murid.

2-1 Kelas Tambahan


(Pemulihan, Pengkayaan,
Pengukuhan)

PK Akademik

Mac

RM 500.00 / PIBG

Semua guru;
Murid yang
tidak
menguasai
kemahiran
asas

2-1 Guru Muda

Pengajaran-Pembelajaran: Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan dan
keupayaan murid.

PK Akademik

Setiap Petang
Jumaat

RM 500.00

Sepanjang
Tahun

Tiada

Pencerapan Rakan Sejawat


(Learning Walk; Peer Coaching
dll.)

PK Akademik

Minggu Mata Pelajaran

PK Akademik

April

RM 200.00

Bengkel Kerja Kesedaran


Kendiri dan Kesedaran Sosial

PK HEM

Julai

RM 300.00

Semua guru;
Murid yang
tidak
menguasai
kemahiran
asas
Semua guru

Guru mempraktikkan murid untuk


cepat memahami konsep dan
menguasai kemahiran asas.
Guru memastikan semua murid
dapat menguasai kemahiran asas.
Guru memastikan ketepatan dan
mempunyai pengetahuan yang
terkini mengenai isi kandungan
mata pelajaran yang diajar dan
penguasaan bahan yang
berkaitan.
Guru memastikan murid
mempunyai sikap mahu belajar.
Guru meletakkan harapan yang
tinggi terhadap pencapaian murid.

Semua guru
Semua guru

KPI

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 11.3 / 2015

Pengajaran-Pembelajaran: Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan dan
keupayaan murid.
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos / Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

52

53

STRATEGI

Bil

Program / Projek

1-1 Hadiah Kecemerlangan

1-2 Lawatan Ke Tempat-tempat


Yang Ada Kaitan Dengan Mata
Pelajaran
2

Kelas-kelas Pemulihan

Pengajaran-Pembelajaran: Insentif (Motivasi) Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

Tanggung
jawab
PK Akademik

Tempoh /
Hari /
Kekerapan
Setiap Kali
Selepas
Ujian /
Peperiksaan

PK Akademik
2x Setahun
PK Akademik

Kos/
Sumber
RM 300.00 / PIBG

Sasaran

Murid yang
memperoleh
Gred Purata <
1.50

RM 2,000.00 /
Peserta

40 murid
cemerlang

RM 150.00

Murid yang
gagal

Output / Outcome

Guru memberitahu murid supaya


belajar sampai ke universiti dll.
Guru memberi semangat supaya
murid belajar bersungguhsungguh.
Guru memberi ganjaran atau
pujian kepada murid yang
berusaha mencapai kejayaan.

Setiap Sabtu
Guru memberi dendaan kepada
murid yang malas belajar.

KPI

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

PELAN TAKTIKAL 11.4 / 2015

Pengajaran-Pembelajaran: Insentif (Motivasi) Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

54

55

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru
memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukkan untuk mengajar).
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

1-1 Kelas Ganti (Kepada Guru


yang Bertugas di Luar)

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

Tiada

Guru yang
bertugas di luar

1-2 Modul Guru Ganti

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 300.00 / SUWA

Guru yang
bertugas di luar

Output / Outcome

Guru menggunakan masa


sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukan untuk mengajar.

Modul Latihan

PK Akademik

Sepanjang
Tahun

RM 300.00 / SUWA

Semua guru

Guru memberi pelbagai latihan /


kerja dan cukup masa untuk
menyiapkan latihan / kerja rumah.

Rekod Kawalan Kelas

PK HEM

Sepanjang
Tahun

Tiada

Semua guru

Guru masuk kelas untuk mengajar


tepat pada waktunya.
Guru keluar selepas mengajar
tepat pada waktunya.

KPI

Skor Tahap
Persepsi

Pelan
Kontingensi

STRATEGI

Bil

Program / Projek

Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru
memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukkan untuk mengajar).
Tanggung
jawab

Tempoh /
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

56

Dasar dan Hala Tuju

2015 2017
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Operasi
2016

PELAN OPERASI
Strategi

Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan warga sekolah dan ibu

bapa tahu di mana mereka akan pergi dan mengapa. Fokus


adalah untuk mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua
memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus
dan misi-visi dibangunkan daripada kepercayaan dan nilai-nilai
yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang
terlibat
Nama Program / Projek

Perkongsian DHTS kepada semua warga sekolah

Objektif Program / Projek

100 peratus warga sekolah dan ibu bapa melebihi skor 4.0
(Bersetuju dan Sangat Bersetuju) persepsi terhadap DHTS

Tanggungjawab

Guru Akademik

Tempoh / Hari

Jan - Feb

Tempat

Sekolah

Sasaran

Guru, Kakitangan, Murid, Ibu Bapa dan Pegawai PPD

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 1,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Akademik
Penolong Kanan HEM
Penolong Kanan Kokurikulum
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3

Ringkasan Program

Sesi penerangan khas berfokus kepada DHTS dilaksanakan


mengikut kelompok.

Kelompo
k
Guru
Kakitanga
n
Murid
Ibu Bapa
PPD

Tarikh

Pengerusi
Timbalan Pengerusi 1
Timbalan Pengerusi 2
Timbalan Pengerusi 3
Penyelaras/SU

Catatan

10 Januari
12 Januari

Taklimat Khas
Taklimat Khas

19 Januari
21
Februari
26 Januari

Perhimpunan Khas
Semasa Mesyuarat Agung
PIBG
Taklimat Khas

Kajian Persepsi Terhadap DHTS, 6 Bulan Selepas Taklimat


1
2
3
4
5

Sangat Tidak Bersetuju


Tidak Bersetuju
Kurang Bersetuju
Bersetuju
Sangat Bersetuju

1. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju)


yang jelas.
2. Saya mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang
sekolah sedang cuba mencapainya.
3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang
apa yang pihak sekolah ingin mencapainya.
4. Semua guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan
sikap memberikan sepenuh tenaga dan perhatian) untuk
mencapai matlamat sekolah.
5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat
sekolah di fikiran mereka apabila membuat keputusan
penting.
6. Penekanan utama sekolah ini adalah meningkatkan
pembelajaran murid.

Langkah
1

Tanggungjawab

Proses Kerja
Mesyuarat Jawatankuasa:

Tarikh
Jangkaan

KPI

PK Akademik

5 Jan 15

Kertas
cadangan
diluluskan

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
2

Taklimat kepada yang


terlibat

Mempromosikan program

Guru B & K

6 Jan 15

Surat
makluman
diedarkan

- surat pemberitahuan
- surat jemputan
4

Penyediaan bahan

AJK

7 Jan 15

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

9, 19 & 26
Jan ; 20 Feb
15

Siap untuk
digunakan

Pelaksanaan Program
Taklimat Khas kepada
Kelompok
Guru
Kakitangan
Murid
Pegawai PPD
Ibu Bapa
Penilaian, Pelaporan dan
Post Mortem
Kajian
Mesyuarat Pelaporan dan
Post Mortem

Guru B & K

Status /
Pelan
Kontigensi

Pengetua
PK Akademik
PK HEM
PK
Kokurikulum
Guru B & K
AJK
Perancangan
Sekolah
-

Guru
Kakitangan
Murid
Ibu Bapa
Pegawai PPD
Tiada

Tiada

Keakuran
jadual
10 Jan 15
12 Jan 15
19 Jan 15
26 Jan 15
21 Feb 15

Penyelaras
Program

Sasaran

1 5 Jun 15
29 Jun 15

Guru
Kakitangan
Murid
Pegawai PPD
Ibu Bapa
Kajian
Persepsi
Terhadap
DHTS

Pengetua
PK Akademik
PK HEM
PK
Kokurikulum
Guru B & K
AJK
Perancangan
Sekolah

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

TERIMA KASIH.
Pensyarah Kanan
Jabatan Mentoring & Coaching
Institut Aminuddin Baki
Bandar Enstek

Pengalaman Mengajar & Mentadbir


1990

Mula mengajar, SMK Kuala Krau

1992 1999

PK Kokurikulum SMK Kuala Krau


PK HEM, SMK Kuala Krau

Bidang Latihan
di IAB

Coaching &
Mentoring

GKMP T & V, SMK Kuala Krau

SENARAI SEMAK INTERVENSI SEKOLAH DENGAN ASPIRASI MURID

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

ASPIRASI MURID

INTERVENSI
(Program / Aktiviti)
1. Gerak Gempur Kecemerlangan
2.

Pengetahuan: Setiap kanak-kanak


akan dapat membaca, menulis dan
mengira, menguasai mata pelajaran
teras seperti Matematik dan Sains dan
mempunyai pengetahuan kukuh
mengenai Malaysia, Asia da Dunia.

Kemahiran Berfikir: Setiap kanakkanak akan belajar cara mendapat


pendidikan sepanjang hayat, cara untuk
menghubung kait pelbagai pengetahuan
yang berbeza dan cara untuk menjana
pengetahuan baru.

1. Kajian lapangan
2. Pertandingan Reka Cipta
3.

Kemahiran Memimpin: Setiap kanakkanak akan dapat mencapai potensi diri


sepenuhnya melalui peluang bekerja
berkumpulan dan memegang peranan
kepimpinan formal dan informal.

Kemahiran Dwibahasa: Setiap kanakkanak pada tahap minimum akan dapat


menguasai Bahasa Malaysia dan
Bahasa Ingggeris, digalakkan
mempelajari bahasa tambahan.

Etika Kerohanian: Setiap kanak-kanak


akan mempunyai asas moral yang
kukuh untuk mendepani pelbagai
cabaran kehidupan dan membantu
mereka, dengan berani membuat
keputusan yang tepat.

1. Aktiviti Persatuan-persatuan
2. Pertandingan Sukan dan Permainan, Ko
Akademik
3. Kursus Kepimpinan
4. 1 Murid 1 Jawatan
5.
1. Pertandingan Choral Speaking
2. Kem Bahasa
3. Kelas Bahasa Arab dan Bahasa Mandarin
4. Pertandingan Syarahan Bahasa Melayu
dan Bahasa Inggeris
5.
1. Solat Hajat
2. Gotong Royong (Bulanan)
3.

Identiti Nasional: Setiap kanak-kanak


tanpa mengira agama, etnik atau status
sosio ekonomi akan berasa bangga
dikenali sebagai anak Malaysia.

1. Sambutan Bulan Kemerdekaan dan Hari


Malaysia
2.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Dasar dan Hala Tuju

2016 2018
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Panitia Matematik

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018


SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN SRI TERBILANG
Panitia Matematik
MISI

VISI

NILAI

Melestarikan Sistem Pendidikan Yang Berkualiti


Untuk Membangunkan Potensi Individu Bagi
Memenuhi Aspirasi Negara

Pendidikan Berkualiti Insan Terdidik


Negara Sejahtera

Kolaboratif; Kepelbagaian;
Kecemerlangan; Inovasi;
Integriti; Hormat

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi akademik
yang tinggi oleh
semua murid
dalam mata
pelajaran
MATEMATIK

Objektif

1A Ujian
Penilaian
Sekolah
Rendah
(UPSR)

1B
Pentaksiran
Pusat (PP)
Tahun 6

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran

Strategi

TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

2018
[AR]

% Murid Lulus

98.50

>98.75
[
]

>98.90
[
]

>99.00
[
]

% Murid
Memperoleh A

1.00

>1.10
[
]

>1.20
[
]

>1.25
[
]

Gred Purata Mata


Pelajaran

2.45

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)

<2.44
]
-

<2.42
]
-

1.

2.
3.

Gred Purata
Sekolah
% Murid
Memperoleh
Sekurang-

Kualiti Pengajaran Menyampaikan


pengajaran dan kemahiran yang mudah
difahami, mudah dingati dan
menyeronokkan murid.

<2.40
]

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)

1C Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tahun 6

Pengajaran - Pembelajaran
1.

Pegawai
Bertanggungjawab

4.
5.

6.

7.
8.

Guru merancang pengajaran


terlebih dahulu.
Guru pelbagai kaedah
pengajaran.
Guru mengaitkan isi pelajaran
dengan pengetahuan dan
pengalaman lepas murid.
Guru menggunakan pelbagai
alat bantu mengajar.
Guru mempastikan ketepatan isi
pelajaran.
Guru memantau kemajuan dan
kefahaman murid.
Guru menyampaikan isi
pelajaran secara sistematik, jelas
dan mudah difahami.
Pengajaran guru dapat menarik
minat dan menyeronokkan murid

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

Strategi

2017
[AR]

2018
[AR]

kurangnya E
(Tahap Minimum)

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)
1D PT3,
Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

Gred Purata Mata


Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)

untuk terus belajar.


Guru banyak memberi latihan
dan kerja rumah.
10. Kesemua isi pelajaran dalam
sukatan pelajaran atau buku teks
diajar oleh guru.
11. Guru mereka bentuk dan
melaksanakan rancangan
pengajaran supaya murid
menggunakan pelbagai
kemahiran berfikir seperti
menganalisis dll.
9.

17.00

>17.25
[
]

>17.50
[
]

>17.75
[
]
2.

0.00
[

>0.25
]

>0.50
]

>0.75
]

Aras Pengajaran yang Sesuai


Melaksanakan pengajaran-pembelajaran
bersesuaian dengan kebolehan dan
keupayaan murid.
1.

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)

5.35

<5.30
[
]

<5.25
[
]

<5.20
[
]

1E PS,
Pentaksiran
Sekolah (PS)
Tingkatan 3

2.

Gred Purata Mata


Pelajaran

3.
4.

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)

5.
6.

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap Cemerlang)
1F Sijil
Pelajaran
Malaysia
(SPM)
Tingkatan 5

67.65

>68.00
[
]

>69.00
[
]

>70.00
[ ]

Gred Purata Mata


Pelajaran

7.
2.94

% Murid Lulus
(Sekurang-kurangya
E)
% Murid

>4.00
]

>6.00
]

>8.00
]
3.

7.62

<7.50
[
]

<7.25
[
]

<7.00
[
]

Guru mengajar mengikut aras


kebolehan murid.
Guru mempraktikkan murid
untuk cepat memahami konsep
dan menguasai kemahiran asas.
Guru memastikan murid
mempunyai sikap mahu belajar.
Guru mengumpulkan murid
berdasarkan kebolehan dan
penguasaan sesuatu kemahiran.
Guru memastikan semua murid
dapat menguasai kemahiran
asas.
Guru memastikan ketepatan dan
mempunyai pengetahuan yang
terkini mengenai isi kandungan
mata pelajaran yang diajar dan
penguasaan bahan yang
berkaitan.
Guru meletakkan harapan yang
tinggi terhadap pencapaian
murid.

Insentif Memberi motivasi kepada murid


untuk terus belajar dan menyiapkan kerjakerja yang diberi.

Pegawai
Bertanggungjawab

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)
Memperoleh A

1G Linus

Sasaran
TOV
98.00

2016
[AR]
98.50
[
]

2017
[AR]
98.75
[
]

Strategi
2018
[AR]
>99.00
[
]

1.

Gred Purata Mata


Pelajaran

2.

% Murid Menguasai
Numerasi

3.
4.

4.

Guru memberitahu murid supaya


belajar sampai ke universiti.
Guru memberi ganjaran atau
pujian kepada murid yang
berusaha mencapai kejayaan.
Guru memberi dendaan kepada
murid yang malas belajar.
Guru memberi semangat supaya
murid belajar bersungguhsungguh.

Masa Memastikan pengajaranpembelajaran yang cukup untuk murid


mempelajari sesuatu pengetahuan dan
kemahiran (time-on-task, guru memberi
pelbagai latihan dan cukup masa untuk
menyiapkan tugasan dan engaged time,
guru menggunakan masa sepenuhnya
seperti mana yang diperuntukkan untuk
mengajar).
4.1 Guru menggunakan masa
sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukan untuk mengajar.
4.2 Guru memberi pelbagai latihan / kerja
dan cukup masa untuk menyiapkan
latihan / kerja rumah.
4.3 Guru masuk kelas untuk mengajar
tepat pada waktunya.
4.4 Guru keluar selepas mengajar tepat
pada waktunya.

Pegawai
Bertanggungjawab

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

2016
[AR]

2017
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

2018
[AR]

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Dasar dan Hala Tuju

2016 2018
Sekolah Menengah
Kebangsaan Sri Terbilang

Pelan Taktikal & Operasi


2016

Panitia Matematik

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAHUNAN 2016


MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN TAHUNAN, STRATEGI
Matlamat
Strategik

1. Pencapaian
prestasi akademik
yang tinggi oleh
semua murid
dalam mata
pelajaran
MATEMATIK

Objektif

1A Ujian
Penilaian
Sekolah
Rendah
(UPSR)

1B PT3,
Pentaksiran
Pusat (PP)
Tingkatan 3

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

% Murid Lulus

98.50

>98.75
[60.21]

>98.90
[80.76]

>99.00
[98.00]

% Murid
Memperoleh A

1.00

>1.10
[0.00]

>1.20
[1.10]

>1.25
[1.75]

Gred Purata Mata


Pelajaran

2.45

<2.44
[3.56]

<2.42
[3.03]

<2.40
[2.42]

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)

38.32

17.15
[19.47]

>17.20
[
]

>17.25
[
]

1.87

>0.10
[0.00]

>0.25
]

>0.25
]

<5.40
[5.67]

<5.35
]

<5.30
]

4.35
Gred Purata Mata
Pelajaran
16.22

>30.00
[65.00]

>50.00
[20.00]

1.35

>2.00
[10.00]

>3.00
[3.75]

>4.00
]

<8.25
[6.08]

<8.00
[8.36]

<7.50
]

% Murid Lulus
(Sekurang-kurangya
E)
% Murid
Memperoleh A+,
A, A-
8.50
Gred Purata Mata
Pelajaran
98.00

1G Linus

Pengajaran - Pembelajaran
1.

% Murid
Memperoleh
Pencapaian A
(Tahap Cemerlang)

1C Sijil
Pelajaran
Malaysia
(SPM)
Tingkatan 5

Strategi

% Murid Menguasai
Numerasi

>68.00
[
]

>99.00
[98.56]

Pegawai
Bertanggungjawab

Ketua Panitia

Kualiti Pengajaran Menyampaikan


pengajaran dan kemahiran yang mudah
difahami, mudah dingati dan
menyeronokkan murid.
1.1.

Guru merancang pengajaran terlebih


dahulu.
1.2. Guru pelbagai kaedah pengajaran.
1.3. Guru mengaitkan isi pelajaran
dengan pengetahuan dan
pengalaman lepas murid.
1.4. Guru menggunakan pelbagai alat
bantu mengajar.
1.5. Guru mempastikan ketepatan isi
pelajaran.
1.6. Guru memantau kemajuan dan
kefahaman murid.
1.7. Guru menyampaikan isi pelajaran
secara sistematik, jelas dan mudah
difahami.
1.8. Pengajaran guru dapat menarik
minat dan menyeronokkan murid
untuk terus belajar.
1.9. Guru banyak memberi latihan dan
kerja rumah.
1.10. Kesemua isi pelajaran dalam
sukatan pelajaran atau buku teks
diajar oleh guru.
1.11. Guru mereka bentuk dan
melaksanakan rancangan
pengajaran supaya murid
menggunakan pelbagai kemahiran
berfikir seperti menganalisis dll.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

1E PBS,
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (PS)
Tingkatan 1

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)

Sasaran

Strategi

TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

ETR
[AR]

50.00

>13.00
[50.00]

>15.00
[48.96]

>17.75
[
]

0.00

>0.25
[0.00]

>0.50
[0.00]

2.

>0.75
]

2.1.

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)

2.2.
4.86

Gred Purata Mata


Pelajaran
1F PBS,
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (PS)
Tingkatan 2

% Murid
Memperoleh A
(Tahap Cemerlang)
1G PBS,
Pentaksiran
Berasaskan
Sekolah (PS)
Tingkatan 4

Gred Purata Mata


Pelajaran
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)
% Murid
Memperoleh A+,
A, A- (Tahap
Cemerlang)
Gred Purata Mata
Pelajaran

<5.75
[4.86]

<5.50
[4.75]

>13.00
[62.24]

>15.00
[31.00]

<5.20
]

2.3.
2.4.

36.27
% Murid
Memperoleh
Sekurangkurangnya E
(Tahap Minimum)

Aras Pengajaran yang Sesuai


Melaksanakan pengajaran-pembelajaran
bersesuaian dengan kebolehan dan
keupayaan murid.

>17.50
[
]
2.5.
2.6.

1.96

0.50
[4.08]

>0.75
[1.00]

>0.50
[
]

4.39

<5.75
[4.39]

<5.50
[5.51]

19.05

>65.00
[19.05]

>67.00
[24.65]

>69.00
[
]

1.59

>2.00
[1.59]

>4.00
[2.15]

>6.00
[
]

<7.75
[8.35]

<7.50
[7.90]

<7.25
[
]

<5.25
]

2.7.
3.

Insentif Memberi motivasi kepada murid


untuk terus belajar dan menyiapkan kerjakerja yang diberi.
3.1.
3.2.
3.3.

8.35

3.4.
4.

Guru mengajar mengikut aras


kebolehan murid.
Guru mempraktikkan murid untuk
cepat memahami konsep dan
menguasai kemahiran asas.
Guru memastikan murid mempunyai
sikap mahu belajar.
Guru mengumpulkan murid
berdasarkan kebolehan dan
penguasaan sesuatu kemahiran.
Guru memastikan semua murid
dapat menguasai kemahiran asas.
Guru memastikan ketepatan dan
mempunyai pengetahuan yang
terkini mengenai isi kandungan mata
pelajaran yang diajar dan
penguasaan bahan yang berkaitan.
Guru meletakkan harapan yang
tinggi terhadap pencapaian murid.

Guru memberitahu murid supaya


belajar sampai ke universiti.
Guru memberi ganjaran atau pujian
kepada murid yang berusaha
mencapai kejayaan.
Guru memberi dendaan kepada
murid yang malas belajar.
Guru memberi semangat supaya
murid belajar bersungguh-sungguh.

Masa Memastikan pengajaranpembelajaran yang cukup untuk murid


mempelajari sesuatu pengetahuan dan

Pegawai
Bertanggungjawab

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]
kemahiran (time-on-task, guru memberi
pelbagai latihan dan cukup masa untuk
menyiapkan tugasan dan engaged time,
guru menggunakan masa sepenuhnya
seperti mana yang diperuntukkan untuk
mengajar).
4.1.
4.2.
4.3.
4.4.

Guru menggunakan masa


sepenuhnya seperti mana yang
diperuntukan untuk mengajar.
Guru memberi pelbagai latihan/kerja
dan cukup masa untuk menyiapkan
latihan/kerja rumah.
Guru masuk kelas untuk mengajar
tepat pada waktunya.
Guru keluar selepas mengajar tepat
pada waktunya.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Matlamat
Strategik

Objektif

Petunjuk Prestasi
Utama
(KPI)

Sasaran
TOV

OTI1
[AR]

OTI2
[AR]

Strategi

Pegawai
Bertanggungjawab

ETR
[AR]

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 1 / 2015

STRATEGI

Program/
Projek

Bil

Pemantauan RPH / RPT

Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.

Tanggung
jawab
Ketua Panitia

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
4 Kali
Setahun

Kos/
Sumber
Tiada

Sasaran

Semua Guru

Output / Outcome

1a Guru merancang
pengajaran terlebih
dahulu.
1b Guru mereka bentuk
dan melaksanakan
rancangan pengajaran
supaya murid
menggunakan pelbagai
kemahiran berfikir
seperti menganalisis dll.

KPI

Pelan
Kontingensi

% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.4 Perancangan dan
Persediaan Guru
Dalam Standard 4
SKPM
% Guru Menghabiskan
Isi Pelajaran Sukatan
Pelajaran

1c Kesemua isi
pelajaran dalam
sukatan pelajaran atau
buku teks diajar oleh
guru.
2

Bengkel Kerja Pengajaran dan


Pembelajaran Berkesan
Topik
a.
b.
c.
d.
e.

Pedagogi Abad Ke 21
Kaedah-kaedah
Pengajaran
VLE Frog (Pemantapan)
Coaching Dalam
Pencerapan Bilik Darjah
Teknik Penggunaan ICT
Dalam Pengajaran dan
Pembelajaran

Ketua Panitia

RM 300.00
Januari
Februari
Mac
April
Mei

Semua Guru

2a Guru pelbagai
kaedah pengajaran.
2b Guru menggunakan
pelbagai alat bantu
(sumber) mengajar.
2c Guru mengaitkan isi
pelajaran dengan
pengetahuan dan
pengalaman lepas
murid.
2d Guru mempastikan
ketepatan isi pelajaran.

% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.5 Kaedah
Penyampaian Dalam
Standard 4 SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.7 Penggunaan
Sumber Pendidikan
Dalam Standard 4
SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.10 Penguasaan Isi
Kandungan Dalam
Standard 4 SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

STRATEGI

Program/
Projek

Bil

Bengkel Kerja Penilaian dan


Pentaksiran
a.
b.

Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Ketua Panitia

Kos/
Sumber
RM 300.00

Jun
Julai

Bengkel Pembinaan Item


Bengkel Penandaan
Kertas Peperiksaan

Modul Latihan

a.
b.
c.

Kursus Komunikasi
Berkesan
Kursus Teknik Penyoalan
Berkesan
Mewujudkan Bilik Darjah
Yang Kondusif

Semua Guru

Output / Outcome

3a Guru banyak
memberi latihan dan
kerja rumah.
3b Guru memantau
kemajuan dan
kefahaman murid.

Ketua Panitia

RM 1,000.00

4a Murid banyak
membuat latihan dan
kerja rumah

RM 300.00

5a Guru menyampaikan
isi pelajaran secara
sistematik, jelas dan
mudah difahami.

Sepanjang
Tahun
5

Sasaran

Ketua Panitia
September

5b Pengajaran guru
dapat menarik minat
dan menyeronokkan
murid untuk terus
belajar.

KPI

Pelan
Kontingensi

4.3 Hasil Kerja Murid


Dalam Standard 4
SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.8 Pentaksiran Dalam
Standard 4 SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.3 Hasil Kerja Murid
Dalam Standard 4
SKPM
% Murid Menyiapkan
Latihan dan Kerja
Rumah
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.1 Penglibatan Murid
Dalam Standard 4
SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.2 Penguasaan
Pembelajaran Murid
Dalam Standard 4
SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.6 Kemahiran
Komunikasi Dalam
Standard 4 SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.9 Teknik Penyoalan
Dalam Standard 4

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

SKPM
% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.11 Pengurusan Kelas
(Bilik Darjah / Makmal /
Bengkel / Padang)
Dalam Standard 4
SKPM

% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.12 Amalan
Profesionalisme
Keguruan Dalam
Standard 4 SKPM

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami, mudah dingati dan menyeronokkan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 2 / 2015

STRATEGI

Bil

Program /
Projek

Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Semua Kelas

Output / Outcome

Bengkel Kerja Pembelajaran


Secara Berkumpulan /
Kolaboratif

Ketua Panitia

Januari

RM 50.00

Guru mengajar
mengikut aras
kebolehan murid.

Susun Stur Bilik Darjah Bagi


Tujuan Pembelajaran Secara
Kumpulan

Ketua Panitia

Sepanjang
Tahun

Tiada

Pembimbing Rakan Sebaya

Ketua Panitia

Sepanjang
Tahun

Modul Latihan Berasaskan


Tahap Penguasaan (Asas,
Pertengahan, Tinggi)

Ketua Panitia

Sepanjang
Tahun

Guru memastikan murid


mempunyai sikap mahu
belajar.

Kelas Pemulihan, Pengkayaan


dan Pengukuhan

Ketua Panitia

3 Kali Setiap
Kali Selepas
Ujian /
Peperiksaan

Guru mengumpulkan
murid berdasarkan
kebolehan dan
penguasaan sesuatu
kemahiran.

Guru mempraktikkan
murid untuk cepat
memahami konsep dan
menguasai kemahiran
asas.

KPI

Pelan
Kontingensi

% Guru Memperoleh
Skor 5 atau 6 Aspek
4.1 Penglibatan Murid
Dalam Standard 4
SKPM

Guru memastikan murid


menguasai kemahiran
asas.
Guru memastikan
ketepatan dan
mempunyai
pengetahuan yang
terkini mengenai isi
kandungan mata
pelajaran yang diajar
dan penguasaan bahan
yang berkaitan.
Guru meletakkan
harapan yang tinggi
terhadap pencapaian
murid.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

STRATEGI

Bil

Program /
Projek

Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian dengan kebolehan dan keupayaan murid.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Murid belajar mengikut


aras kebolehan.
Murid belajar untuk
cepat memahami
konsep dan menguasai
kemahiran asas.
Murid mempunyai sikap
mahu belajar.
Murid belajar
berdasarkan kebolehan
dan penguasaan
sesuatu kemahiran.
Murid menguasai
kemahiran asas.
Murid diletakkan
harapan yang tinggi
terhadap pencapaian.

10
10

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 3 / 2015

STRATEGI

Insentif Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

Program/
Projek

Tanggung
jawab

Lawatan Sambil Belajar Ke IPT

Ketua Panitia

Lawatan Sambil Belajar Ke


Pusat-pusat Rujukan (Seperti
Pusat Sains Negara, dll.)

Ketua Panitia

Galeri Kecemerlangan Hasil


Kerja

Ketua Panitia

Anugerah Guru Muda

Ketua Panitia

Minggu Matematik

Ketua Panitia

Bil

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
4 Kali
Setahun

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Guru memberitahu
murid supaya
belajar sampai ke
universiti.
Guru memberi
ganjaran atau
pujian kepada
murid yang
berusaha
mencapai
kejayaan.
Guru memberi
dendaan kepada
murid yang malas
belajar.
Guru memberi
semangat supaya
murid belajar
bersungguhsungguh.

11

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Insentif Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan menyiapkan kerja-kerja yang diberi.

Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

12

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN TAKTIKAL 4 / 2015

STRATEGI

Bil

Program/
Projek
Kelas Tambahan
Kelas Bimbingan (Pemulihan,
Pengukuhan dan Pengkayaan)
Modul Pembelajaran Kendiri
(Guru Ganti)
Kelas Ulang Kaji

Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru
memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana
yang diperuntukkan untuk mengajar).
Tanggung
jawab
Penyelaras
Tingkatan

Tempoh/
Hari /
Kekerapan
5 kali Selepas
Keputusan
Ujian
Diumumkan

Kos/
Sumber
RM 100.00

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

Guru
menggunakan
masa sepenuhnya
seperti mana yang
diperuntukan untuk
mengajar.
Guru memberi
pelbagai latihan /
kerja dan cukup
masa untuk
menyiapkan
latihan/kerja
rumah.
Guru masuk kelas
untuk mengajar
tepat pada
waktunya.
Guru keluar
selepas mengajar
tepat pada
waktunya.

13

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

STRATEGI

Bil

Program/
Projek

Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru
memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana
yang diperuntukkan untuk mengajar).
Tanggung
jawab

Tempoh/
Hari /
Kekerapan

Kos/
Sumber

Sasaran

Output / Outcome

KPI

Pelan
Kontingensi

14

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

PELAN OPERASI
Strategi

Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk


murid mempelajari sesuatu pengetahuan dan kemahiran (timeon-task, guru memberi pelbagai latihan dan cukup masa untuk
menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan
masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukkan untuk
mengajar).

Nama Program / Projek

Kelas Tambahan Lanjutan Petang

Objektif Program / Projek

Peningkatan pencapaian ujian bulanan

Tanggungjawab

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Tempoh / Hari

3 hari / 1 3 Jun 15

Tempat

Dewan Sekolah

Sasaran

Semua murid tingkatan 5

Kos / Anggaran Perbelanjaan

RM 5,000.00

Sumber

Sumbangan PIBG

Jawatankuasa

Pengetua
Penolong Kanan Hal Ehwal Murid
Guru Bimbingan & Kaunseling
Guru 1
Guru 2
Guru 3
Guru 4

Ringkasan Program

Murid-murid akan diberi motivasi berkaitan dengan hala


tuju masa depan dan langkah-langkah yang perlu diambil
menjelang peperiksaan SPM.

Penasihat
Pengerusi
Penyelaras/SU

15

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Langkah
1

Proses Kerja

Tanggungjawab

Tarikh
Jangkaan

KPI

Sasaran

Mesyuarat Jawatankuasa:

PK PTD

7 Mei 15

- Bentang kertas kerja


- Lantikan J/Kuasa
- Tetapkan tarikh
- Anggaran kos
- Agihan tugas
Taklimat kepada yang
terlibat

Kertas
cadangan
diluluskan

PK PTD
PK KOKU
Guru B & K
GKMP
Penyelaras
Program

Penyelaras
Program

11 Mei 15

Penerangan
program
disampaikan

Semua guru
dan murid

Penyelaras
Program

08 Mei 15

Surat
makluman
diedarkan

Pengerusi dan
JK PIBG
Semua ibu
bapa

Mempromosikan program
- surat pemberitahuan
- surat jemputan

Status /
Pelan
Kontigensi

Penceramah /
fasilitator luar
Tiada

Penyediaan bahan

AJK

28 Mei 15
hingga
1 Jun 15

Siap untuk
digunakan

Penyediaan tempat dan


peralatan

AJK

30 21 Mei 15

Siap untuk
digunakan

Tiada

Pelaksanaan Program

Penyelaras
Program

1 3 Jun 15

Keakuran
jadual

Jawatankuasa
dan murid

Penilaian, Pelaporan dan


Post Mortem

Penyelaras
Program

1 dan 3 Jun 15

Kajian
Keyakinan
Murid - Pra
dan Post

Murid

16

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

KEPERLUAN SEKOLAH BERPRESTASI TINGGI


Disusun oleh ABDUL RAZAK ALIAS

1. Fokus Jelas dan Dikongsi Memastikan guru-kakitangan dan ibu bapa tahu di mana mereka
akan pergi dan mengapa. Fokus adalah untuk mencapai misi-visi yang dikongsi dan semua
memahami peranan mereka dalam mencapai misi-visi. Fokus dan misi-visi dibangunkan daripada
kepercayaan dan nilai-nilai yang sama, mewujudkan arah yang konsisten untuk semua yang
terlibat.
1.1. Sekolah ini mempunyai tujuan kewujudannya (hala tuju) yang jelas.
1.2. Guru-guru dan kakitangan mempunyai kefahaman yang jelas tentang apa yang sekolah
sedang cuba mencapainya.
1.3. Guru-guru dan kakitangan berkongsi kefahaman tentang apa yang pihak sekolah ingin
mencapainya.
1.4. Guru-guru dan kakitangan adalah komited (menunjukkan sikap memberikan sepenuh tenaga
dan perhatian) untuk mencapai matlamat sekolah.
1.5. Guru-guru dan kakitangan sentiasa memastikan matlamat sekolah di fikiran mereka apabila
membuat keputusan penting.
1.6. Penekanan utama sekolah adalah meningkatkan pembelajaran murid.
2. Standard dan Jangkaan yang Tinggi untuk Semua Murid Membina kepercayaan guru-guru
dan kakitangan bahawa semua murid boleh belajar dan mencapai standard yang tinggi. Mengambil
kira bahawa beberapa murid mesti mengatasi halangan-halangan yang ketara, halangan-halangan
ini tidak dilihat sebagai tidak dapat diatasi. Murid ditawarkan dengan pembelajaran yang bercitacita tinggi dan ketat.
2.1 Semua murid dijangkakan mencapai standard yang tinggi.
2.2 Guru-guru buat apa sahaja untuk membantu semua murid mencapai standard akademik
yang tinggi.
2.3 Guru-guru percaya semua murid boleh belajar konsep-konsep yang kompleks.
2.4 Semua murid sentiasa dicabar oleh kurikulum yang rapi dan ketat.
2.5 Guru-guru menggunakan strategi yang berkesan untuk membantu murid berprestasi rendah
mencapai standard akademik yang tinggi.
3. Kepimpinan Sekolah Berkesan Membangunkan kepimpinan pengajaran dan pentadbiran
berkesan yang diperlukan untuk melaksanakan proses perubahan. Pemimpin berkesan secara
proaktif mendapatkan bantuan yang diperlukan. Mereka memupuk program pengajaran dan
budaya sekolah yang kondusif untuk pembelajaran dan perkembangan profesional. Pemimpin
yang berkesan mempunyai gaya dan peranan yang berbeza guru dan kakitangan lain.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5

Guru-guru dan kakitangan menunjukkan gaya kepimpinan mereka dalam beberapa cara.
Pemimpin sekolah menyokong pengajaran yang berkesan untuk semua murid.
Mereka yang memimpin bertindak dengan integriti.
Pentadbir sekolah mengambil kira pelbagai pandangan apabila membuat keputusan.
Pemimpin sekolah memastikan guru-guru bertanggungjawab untuk meningkatkan
pembelajaran murid.
3.6 Guru-guru dan kakitangan berasa suka dengan kepimpinan sekolah kerana mengambil berat
tentang mereka.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

4. Kerjasama dan Komunikasi Tahap Tinggi Membina kerjasama yang kuat di kalangan guruguru di semua peringkat dan dengan kakitangan yang lain. Semua orang terlibat dan saling berkait
antara satu sama lain, termasuk ibu bapa dan anggota komuniti untuk mengenal pasti masalah dan
bekerja terhadap penyelesaian.
4.1 Sekolah ini menggunakan sistem bagi mendapatkan pelbagai perspektif apabila membuat
keputusan.
4.2 Guru-guru membincangkan isu-isu pengajaran secara tetap.
4.3 Guru-guru dan kakitangan bekerja bersama-sama untuk menyelesaikan masalah-masalah
yang berkaitan dengan isu-isu sekolah.
4.4 Guru-guru dan kakitangan bekerja dalam pasukan di semua peringkat gred untuk membantu
murid meningkatkan pembelajaran.
4.5 Guru-guru dan kakitangan secara tetap kerja bersama-sama untuk merancang apa yang
akan diajar.
4.6 Guru-guru berkomunikasi secara kerap dengan keluarga murid-murid mereka.
4.7 Guru-guru dan kakitangan mempercayai satu sama lain
5. Kurikulum, Pengajaran dan Penilaian Selaras dengan Standard Memastikan kurikulum
sebenar dan dirancang sejajar dengan keperluan pembelajaran akademik yang asas. Strategi
pengajaran dan bahan-bahan yang digunakan berasaskan penyelidikan. Kakitangan memahami
peranan penilaian bilik darjah dan negeri, apa ukuran penilaian, dan bagaimana kerja murid dinilai.
5.1 Pelaksanaan kurikulum di sekolah sejajar dengan standard kebangsaan (kurikulum
kebangsaan).
5.2 Guru-guru memahami dengan baik standard kebangsaan (kurikulum kebangsaan) dalam
bidang yang mereka mengajar.
5.3 Bahan-bahan pengajaran yang sejajar dengan standard kebangsaan (kurikulum
kebangsaan) disediakan untuk guru.
5.4 Pengajaran diasaskan kepada apa yang murid-murid sudah tahu.
5.5 Kerja sekolah adalah bermakna kepada murid-murid.
5.6 Guru-guru menggunakan pelbagai pendekatan dan aktiviti untuk membantu murid belajar.
5.7 Aktiviti-aktiviti di bilik darjah merangsang intelektual.
5.8 Guru-guru tahu penyelidikan yang menjadi asas strategi pengajaran yang digunakan.
5.9 Guru-guru menggunakan keputusan penilaian pembelajaran murid untuk membantu
merancang aktiviti pengajaran.
6. Pemantauan Pengajaran-Pembelajaran yang Kerap Melaksanakan satu kitaran penilaian yang
berbeza bagi mengenal pasti murid yang memerlukan bantuan. Lebih banyak sokongan dan masa
pengajaran disediakan, sama ada waktu persekolahan biasa atau di luar waktu persekolahan
biasa. Pengajaran diselaraskan berdasarkan pemantauan kemajuan dan keperluan murid yang
kerap. Keputusan penilaian digunakan untuk memberi tumpuan dan memperbaiki program
pengajaran.
6.1 Murid-murid menerima maklum-balas secara tetap mengenai apa yang mereka perlu
lakukan untuk memperbaiki pembelajaran mereka.
6.2 Murid-murid menerima bantuan lebih daripada biasa jika mereka memerlukannya.
6.3 Guru-guru mengubahsuai amalan pengajaran mereka berdasarkan maklumat penilaian bilik
darjah.
6.4 Guru-guru menerima maklum-balas secara tetap mengenai bagaimana mereka lakukan
dalam pengajaran.
6.5 Pengajaran dan pembelajaran adalah menjadi fokus pemerhatian dan penilaian kepada
guru-guru.
6.6 Guru-guru memberi maklum balas antara satu sama lain untuk membantu memperbaiki
amalan pengajaran.
6.7 Hasil kerja yang berkualiti tinggi dijangka daripada orang dewasa yang bekerja di sekolah.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

7. Memberi Fokus Pembangunan Profesional Memberi penekanan pada latihan guru-guru dan
kakitangan dalam bidang yang paling memerlukan. Maklum balas daripada pengajaranpembelajaran fokus penting pembangunan profesional yang luas dan berterusan. Sokongan itu
juga sejajar dengan misi-visi dan objektif sekolah atau daerah.
7.1 Keputusan penilaian akan digunakan untuk menentukan aktiviti pembelajaran profesional.
7.2 Guru-guru dan kakitangan akan mendapatkan bantuan dalam bidang yang diperlukan untuk
mempertingkatkan keupayaan mereka.
7.3 Aktiviti-aktiviti pembangunan profesional adalah konsisten dengan matlamat sekolah.
7.4 Saya mempunyai cukup peluang untuk berkembang secara profesional.
7.5 Guru-guru dan kakitangan yang berbeza dari masa ke semasa mengetuai aktiviti
pembangunan profesional untuk guru-guru dan kakitangan lain.
7.6 Guru-guru melihat diri mereka sebagai orang yang belajar dan juga guru.
8. Persekitaran Pembelajaran Menyokong Memastikan sekolah mempunyai persekitaran yang
selamat, sivil, sihat dan secara intelektual merangsang pembelajaran. Murid rasa dihormati dan
mempunyai hubungan dengan guru-guru dan kakitangan dan terlibat dalam pembelajaran.
Pengajaran bersifat peribadi dan persekitaran pembelajaran kecil meningkatkan hubungan pelajar
dengan guru.
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8

Murid-murid berasa selamat berada di sekolah sewaktu sesi persekolahan.


Persekitaran sekolah adalah kondusif untuk pembelajaran.
Guru-guru menunjukkan sikap mengambil berat semua murid mereka.
Guru-guru dan kakitangan menghormati warisan budaya murid.
Murid-murid menghormati murid lain yang berbeza daripada mereka.
Pengajaran disesuaikan untuk memenuhi keperluan individu murid.
Masalah disiplin murid adalah diurus dengan baik.
Guru-guru dan kakitangan berasa bebas untuk menyatakan idea dan pendapat sesama
mereka.

9. Penglibatan Keluarga dan Komuniti Tahap Tinggi Membangunkan rasa yang semua
mempunyai tanggungjawab untuk mendidik murid, bukan hanya guru-guru dan kakitangan sekolah.
Keluarga, ahli perniagaan, agensi-agensi perkhidmatan sosial, dan komuniti kolej / universiti
semuanya memainkan peranan yang penting dalam usaha ini.
9.1 Guru-guru dan kakitangan yakin yang murid-murid akan belajar dengan lebih baik melalui
sokongan keluarga yang berkesan.
9.2 Sekolah ini bekerjasama dengan banyak organisasi komuniti untuk menyokong muridnya.
9.3 Sekolah membuat usaha khas untuk menghubungi keluarga murid yang sedang berhadapan
masalah dengan pembelajaran mereka.
9.4 Guru-guru kerap berhubung dengan ibu bapa murid mereka.
9.5 Sekolah ini menyediakan maklumat yang mencukupi untuk keluarga murid mengenai cara
untuk membantu anak-anak mereka berjaya di sekolah.
9.6 Ramai ibu bapa terlibat sebagai sukarelawan di sekolah.
10. Memberi Fokus Pembangunan Kemahiran Insaniah (soft skill)
10.1

Tanggungjawab Sosial;
10.1.1
10.1.2
10.1.3
10.1.4
10.1.5
10.1.6
10.1.7

Bertanggungjawab terhadap diri sendiri.


Bertanggungjawab terhadap orang lain.
Prihatin terhadap masalah sendiri.
Prihatin terhadap masalah orang lain.
Bersemangat patriotik dengan menyertai aktiviti yang berkaitan.
Menghormati orang lain.
Toleransi terhadap kepelbagaian budaya.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

10.2

Menghargai Alam Sekitar;


10.2.1
10.2.2
10.2.3
10.2.4

10.3

Etika, Moral dan Profesionalisme;


10.3.1
10.3.2
10.3.3
10.3.4
10.3.5

10.4

Menyokong aktiviti-aktiviti berkaitan dengan penghargaan alam sekitar.


Memberi respons positif terhadap keperluan menjaga alam sekitar.
Menunjukkan tingkah laku menjaga alam sekitar.
Melibatkan diri dengan aktiviti menjaga alam sekitar secara berterusan.

Menampilkan pemakaian santun dan sesuai dengan keperluan.


Menunjukkan tingkah laku profesional sesuai dengan etika kerjaya.
Melaksanakan tanggungjawab dengan integriti dan amanah.
Menerima teguran secara positif dan memperbaiki diri.
Mengurus dan menepati masa.

Kerohanian / Spiritual;
10.4.1 Mengikuti aktiviti kerohanian yang diluluskan oleh pihak sekolah.
10.4.2 Bertingkah laku selaras dengan nilai kerohanian agama (contoh: sabar, bersopan,
lemah lembut dan tabah)
10.4.3 Bertingkah laku secara jujur dalam semua keadaan.
10.4.4 Memberi respons secara positif terhadap aktiviti kerohanian.

10.5

Komunikasi;
10.5.1 Menunjukkan kemahiran bukan lisan yang berkesan (gerak tubuh dan nada suara).
10.5.2 Memberi maklum balas terhadap isu-isu yang dikemukakan pada setiap peringkat
melalui saluran yang sedia ada (melalui peti aduan dll.)
10.5.3 Menyampaikan idea secara lisan dengan berkesan.
10.5.4 Menyampaikan idea secara bertulis dengan berkesan.
10.5.5 Membuat pembentangan secara menyakinkan dan berkesan.
10.5.6 Melakukan perundingan sehingga mencapai matlamat yang dikehendaki.
10.5.7 Menunjukkan kebolehan berinteraksi secara berkesan.
10.5.8 Membuat rumusan dengan berkomunikasi.

10.6

Berfikiran Kritikal & Menyelesaikan Masalah;


10.6.1 Mengenal pasti dan mensintesiskan (proses menyatukan pelbagai unsur,
bahagian, bahan, dsb menjadi suatu kesatuan atau keseluruhan yg kompleks,
penyatuan, penggabungan, pemaduan;) masalah dengan tepat.
10.6.2 Menjana bukti dan data yang menyokong dengan tepat dan menyeluruh.
10.6.3 Membezakan dengan jelas fakta dengan pendapat.
10.6.4 Mengenal pasti konteks serta skop isu / permasalahan yang dikaji dengan jelas.
10.6.5 Mengenal pasti kemungkinan berlaku ketidakadilan atau bias.
10.6.6 Membuat keputusan dengan tepat.
10.6.7 Menjelaskan implikasi keputusan yang dibuat.
10.6.8 Mempersembahkan maklum balas terhadap keputusan secara objektif.

10.7

Kepimpinan;
10.7.1 Bersedia menerima tanggungjawab (melaksanakan tanggungjawab yang diberikan
sehingga selesai).
10.7.2 Menerima dan mengambil kira pandangan orang lain.
10.7.3 Berkebolehan merancang dan mengurus dengan cekap dan berfokus pada
matlamat kumpulan organisasi.
10.7.4 Kebolehan memberi arahan dengan jelas dan mengagihkan tugas dengan baik.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

10.7.5 Kebolehan memimpin perundingan secara bijaksana sehingga mencapai


persetujuan.
10.7.6 Berkebolehan membuat keputusan untuk kepentingan bersama.
10.7.7 Berkebolehan mengenal pasti dan mengembangkan potensi ahli yang dipimpin.
10.7.8 Melaksanakan tugasan kumpulan atau menyelesaikan masalah multi dimensi.
10.8

Kerja Sepasukan;
10.8.1 Kebolehan membina kerja sepasukan untuk mencapai matlamat yang disepakati.
10.8.2 Berkebolehan menjadi pemimpin atau menjadi pengikut mengikut kesesuaian
konteks.
10.8.3 Menghormati pandangan, pendirian dan kepercayaan orang lain.
10.8.4 Boleh menerima kepelbagaian ahli kumpulan atau pasukan.
10.8.5 Berkebolehan menyumbang kepada perancangan serta menyelaraskan usaha
kumpulan atau pasukan.
10.8.6 Bertanggungjawab terhadap keputusan kumpulan.
10.8.7 Membantu rakan-rakan secara proaktif (bersikap positif dengan merangka dan
mengawal tindakan yang dilakukan jauh lebih awal daripada jangkaan akan
berlakunya sesuatu perkara atau kejadian).

10.9

Keusahawanan;
10.9.1 Mencambahkan idea atau cadangan atau perancangan setelah meneliti pelbagai
pilihan.
10.9.2 Mencadangkan idea atau inovasi baharu.
10.9.3 Memilih maklumat yang sesuai dan mengaplikasikannya dalam kertas cadangan.
10.9.4 Membentangkan cadangan yang menyakinkan berasaskan fakta dan
penghujahan.
10.9.5 Mempamerkan kebabasan dalam mengurus sumber dan melaksanakan
perancangan.
10.9.6 Menilai pulangan atau hasil kepada cadangan dan perancangan yang dibuat.

10.10 Pengurusan;
10.10.1 Pempamerkan kemampuan untuk membuat perancangan aktiviti secara
sistematik.
10.10.2 Mempamerkan kemampuan untuk menyusun aktiviti dan tugasan yang diberi.
10.10.3 Penurunan kuasa dan kebertanggungjawaban kepada individu lain.
10.10.4 Memastikan pelaksanaan tugasan secara konsisten bersesuaian dnegan
perancangan atau objektif.
10.10.5 Mengkoordinasi aktiviti atau individu untuk membolehkan pelaksanaan tugasan
secara berkesan.Membentangkan idea atau cadangan atau perancangan secara
tegas berasaskan fakta serta penghujahan.
10.11 Teknologi Maklumat dan Komunikasi;
10.11.1
10.11.2
10.11.3
10.11.4
10.11.5
10.11.6
10.11.7

Menggunakan istilah teknologi makluat dan komunikasi.


Mengamalkan penggunaan komputer secara berkesan.
Menguruskan fail elektronik secara cekap dan berkesan.
Menggunakan internet secara cekap dan berkesan.
Menggunakan teknik yang berkesan semasa melakukan penyelidikan elektronik.
Menghasilkan dokumen atau bahan menggunakan perisian-perisian Microsoft.
Menghasilkan penerbitan menggunakan prisian penerbitan mesa (Microsoft
Publisher).
10.11.8 Menjelaskan isu kesahihan, sosial dan etika berkaitan teknologi maklumat dan
komunikasi.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

10.12 Pembelajaran Sepanjang Hayat;


10.12.1 Merancang strategi untuk mendapatkan bahan-bahan rujukan.
10.12.2 Meneroka isu atau masalah yang memerlukan penyelesaian masalaah secara
kendiri.
10.12.3 Mengaitkan keperluan maklumat dengan sumber.
10.12.4 Memilih sumber yang berkualiti dengan cekap secara kendiri.
10.12.5 Menentukan maklumat yang diperoleh mencukupi utuk menyokong kesimpulan.
10.12.6 Mengumpul dan mengurus maklumat secara kendiri.
10.12.7 Membina struktur koheren (ada kesinambungan; keterikatan antara satu ayat
dengan ayat yang lain supaya mudah difahami) dan berfokus.
10.12.8 Menggabungkan maklumat untuk membut keputusan dan penyelesaian.
10.12.9 Menyusun semula maklumat penting supaya mudah dicapai bagi meningkatka
kefahaman.
10.13 Globalisasi;
10.13.1 Kecekapan pertuturan dalam Bahasa Inggeris dan selesa berhadapan dengan
khalayak.
10.13.2 Membina struktur ayat yang bermakna dalam penulisan.
10.13.3 Segera menyesuaikan diri dalam persekitaran pelbagai budaya.
10.13.4 Gigih meneroka ilmu baharu secara kendiri.
10.13.5 Menyatakan pendapat sendiri sepenuhnya secara bebas tanpa gentar dan
gementar.
10.13.6 Menjangkakan tekanan pada maa akan datang dan menyesuaikan perancangan
untuk menghadapinya.
11. Pengajaran Pembelajaran;
11.1 Kualiti Pengajaran Menyampaikan pengajaran dan kemahiran yang mudah difahami,
mudah dingati dan menyeronokkan murid.
11.1.1
Guru merancang pengajaran terlebih dahulu.
11.1.2
Guru pelbagai kaedah pengajaran.
11.1.3
Guru mengaitkan isi pelajaran dengan pengetahuan dan pengalaman
lepas murid.
11.1.4
Guru menggunakan pelbagai alat bantu mengajar.
11.1.5
Guru mempastikan ketepatan isi pelajaran.
11.1.6
Guru memantau kemajuan dan kefahaman murid.
11.1.7
Guru menyampaikan isi pelajaran secara sistematik, jelas dan mudah
difahami.
11.1.8
Pengajaran guru dapat menarik minat dan menyeronokkan murid untuk
terus belajar.
11.1.9
Guru banyak memberi latihan dan kerja rumah.
11.1.10
Kesemua isi pelajaran dalam sukatan pelajaran atau buku teks diajar
oleh guru.
11.1.11
Guru mereka bentuk dan melaksanakan rancangan pengajaran supaya
murid menggunakan pelbagai kemahiran berfikir seperti menganalisis dll.
11.2 Aras Pengajaran yang Sesuai Melaksanakan pengajaran-pembelajaran bersesuaian
dengan kebolehan dan keupayaan murid.
11.2.1
Guru mengajar mengikut aras kebolehan murid.
11.2.2
Guru mempraktikkan murid untuk cepat memahami konsep dan
menguasai kemahiran asas.
11.2.3
Guru memastikan murid mempunyai sikap mahu belajar.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

11.2.4
Guru mengumpulkan murid berdasarkan kebolehan dan penguasaan
sesuatu kemahiran.
11.2.5
Guru memastikan semua murid dapat menguasai kemahiran asas.
11.2.6
Guru memastikan ketepatan dan mempunyai pengetahuan yang terkini
mengenai isi kandungan mata pelajaran yang diajar dan penguasaan bahan yang
berkaitan.
11.2.7
Guru meletakkan harapan yang tinggi terhadap pencapaian murid.
11.3 Insentif Memberi motivasi kepada murid untuk terus belajar dan menyiapkan kerjakerja yang diberi.
11.3.1
Guru memberitahu murid supaya belajar sampai ke universiti.
11.3.2
Guru memberi ganjaran atau pujian kepada murid yang berusaha
mencapai kejayaan.
11.3.3
Guru memberi dendaan kepada murid yang malas belajar.
11.3.4
Guru memberi semangat supaya murid belajar bersungguh-sungguh.
11.4 Masa Memastikan pengajaran-pembelajaran yang cukup untuk murid mempelajari
sesuatu pengetahuan dan kemahiran (time-on-task, guru memberi pelbagai latihan dan
cukup masa untuk menyiapkan tugasan dan engaged time, guru menggunakan masa
sepenuhnya seperti mana yang diperuntukkan untuk mengajar).
11.4.1
Guru menggunakan masa sepenuhnya seperti mana yang diperuntukan
untuk mengajar.
11.4.2
Guru memberi pelbagai latihan/kerja dan cukup masa untuk menyiapkan
latihan/kerja rumah.
11.4.3
Guru masuk kelas untuk mengajar tepat pada waktunya.
11.4.4
Guru keluar selepas mengajar tepat pada waktunya.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

INDIKATOR PENCAPAIAN PRESTASI STANDARD


PENGAJARAN DAN PEBELAJARAN (PdP)
Guru memperolehi skor 5 atau 6 dalam aspek
4.1

Aspek Penglibatan Murid

Penglibatan aktif murid membolehkan berlakunya pembelajaran berkesan.


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:

Keseluruhan (90-100%) murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan
murid / murid dengan guru / murid dengan bahan.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

4.2

Hampir keseluruhan (80-89%) murid terlibat secara aktif dalam aktiviti pembelajaran yang
menjurus ke arah pencapaian objektif seperti perbincangan / memberi respons terhadap soalan
guru / membuat catatan / kerja amali / membuat gerakan fizikal / arahan guru.
Hampir keseluruhan murid berinteraksi secara aktif dalam pelbagai hala seperti murid dengan
murid / murid dengan guru / murid dengan bahan.
Hampir keseluruhan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran sepanjang waktu pembelajaran.
Aspek Penguasaan Pembelajaran Murid

Penguasaan pembelajaran murid selaras dengan objektif yang ditetapkan


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:

Keseluruhan (90-100%) murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan/soalan guru.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Hampir keseluruhan (80-89%) murid dapat memberi respons dengan tepat terhadap arahan /
soalan guru.
Murid memberi pandangan / idea yang sesuai atau mengemukakan soalan untuk mendapatkan
maklumat tambahan berkaitan tajuk pelajaran.
Hampir keseluruhan murid dapat mencapai objektif pembelajaran.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

4.3

Hasil Kerja Murid

Hasil kerja murid yang berkualiti dapat mengukuhkan pembelajaran


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pembelajaran murid. Contohnya:

Keseluruhan (90-100%) murid dapat menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas,
mematuhi format dan prosedur / menyiapkan semua tugasan atau latihan (evidens) yang
diberikan / melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara konsisten.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Hampir keseluruhan (80-89%) murid menghasilkan tugasan atau latihan (evidens) dengan kemas,
mematuhi format dan prosedur.
Hampir keseluruhan murid menyiapkan tugasan atau latihan (evidens) yang diberikan.
Hampir keseluruhan murid berjaya melaksanakan tugasan atau latihan (evidens) dengan betul.
Hampir keseluruhan murid melakukan pembetulan bagi tugasan atau latihan (evidens) secara
konsisten.

4.4

Perancangan dan Persediaan Guru

Perancangan dan persediaan yang rapi meningkatkan keberkesanan pengajaran


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

Rancangan Pelajaran Harian (RPH) disediakan memenuhi keperluan SPI yang berkuat kuasa dan
mempunyai kelebihan seperti langkah pengajaran yang terperinci, sumber pendidikan yang sesuai,
unsur Elemen Merentas Kurikulum (EMK) yang jelas, dan bahan penilaian mengikut kebolehan
murid.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Rancangan Pelajaran Tahunan (RPT) disediakan meliputi sepanjang tahun persekolahan


berdasarkan sukatan dan huraian sukatan pelajaran (HSP) / Dokumen Standard Kurikulum (DSK)
terkini dan sesuai dengan takwim persekolahan.
RPH disediakan berdasarkan RPT.
Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan, boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan
murid.
Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Peraturan Penskoran PBS disediakan dengan tepat.


Guru menyediakan sumber pendidikan yang sesuai sebelum PdP bermula.
Refleksi dicatat bagi setiap pelajaran dengan merujuk objektif pelajaran.

4.5

Kaedah Penyampaian

Kaedah penyampaian yang sesuai meningkatkan pencapaian objektif pelajaran


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

Aktiviti PdP memberi peluang murid berfikir aras tinggi dengan menggunakan soalan aras tinggi /
peta pemikiran (i-Think) / peta minda.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Guru mewujudkan kesediaan belajar dalam kalangan murid.


Kaedah pengajaran sesuai dengan keperluan dan keupayaan murid
Guru mengamalkan prinsip-prinsip pengajaran asas (berasaskan pengetahuan dan pengalaman
sedia ada murid, mudah kepada kompleks, konkrit kepada abstrak).
Aktiviti PdP yang dilaksanakan menarik dan menjurus kepada pencapaian objektif.
Aktiviti pemulihan / pengayaan / pengukuhan dilaksanakan dengan berkesan.
Aktiviti PdP memupuk nilai dalam kalangan murid.
Guru menyampaikan pelajaran dengan luwes mengikut situasi.

4.6

Kemahiran Komunikasi

Komunikasi berkesan memudahkan pemahaman dan menggalakkan pembelajaran murid.


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

Komunikasi guru (lisan dan bukan lisan) yang berkesan dapat menarik minat murid untuk
menumpukan perhatian sepenuhnya dalam PdP.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Guru berkomunikasi dengan bahasa yang betul, mudah difahami, sebutan yang jelas, tepat dan
nada suara yang sesuai.
Guru berkemahiran mendengar dan memberi respons kepada soalan murid secara lisan atau
bukan lisan dengan berkesan.
Guru memotivasikan murid dengan memberi pujian atau galakan.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

4.7

Penggunaan Sumber Pendidikan

Penggunaan sumber pendidikan yang berkesan membantu mengukuhkan pembelajaran


murid.
Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

Guru memilih / menyediakan sumber pendidikan dan memanfaatkan sumber yang ada di
persekitaran bagi mengukuhkan pembelajaran murid.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Guru menggunakan sumber pendidikan yang sesuai dengan tajuk / objektif pelajaran dan tahap
keupayaan murid.
Guru menggunakan sumber pendidikan untuk mewujudkan suasana yang menarik bagi
meningkatkan minat murid dalam pembelajaran.
Guru memberi penekanan kepada cara penggunaan yang betul dan aspek keselamatan dalam
penggunaan sumber pendidikan (jika berkaitan).
Masa pelajaran digunakan secara optimum.

4.8

Pentaksiran

Pentaksiran yang berterusan meningkatkan keberkesanan PdP.


Skor 6
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovas / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:

Guru berjaya memilih kaedah/instrumen pentaksiran yang sesuai dan menggunakannya secara
berkesan untuk meningkatkan pembelajaran murid.
atau inisiatif lain yang sesuai.

Skor 5

Guru menggunakan lebih daripada satu kaedah / instrumen untuk membuat pentaksiran formatif
semasa PdP untuk mengukur dan mengesan kemajuan murid.
Guru menggunakan Peraturan Penskoran PBS untuk memastikan ketepatan pentaksiran murid.
Guru memberi pelbagai tugasan atau latihan yang mencukupi berdasarkan ketetapan kurikulum /
deskriptor PBS.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

Guru menggunakan maklum balas pentaksiran formatif untuk tindakan pembetulan dan
penambahbaikan segera dalam PdP.
Hasil kerja murid disemak secara konstruktif dan konsisten.

4.9

Teknik Penyoalan

Skor 6
Teknik penyoalan yang berkesan meningkatkan pemahaman murid.
Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5 perlu dipenuhi.
Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:
Guru berjaya memilih teknik penyoalan yang sesuai dan menggunakannya secara terancang untuk
meningkatkan pemahaman murid.
atau inisiatif lain yang sesuai.
Skor 5

Guru mengemukakan soalan yang bertepatan dengan dokumen yang berkaitan dengan PBS,
tahap penguasaan murid dan meliputi pelbagai aras kognitif.
Guru mengemukakan soalan yang mudah difahami, bertumpu, bercapah dan disebarkan ke
seluruh kelas.
Guru memberi masa yang mencukupi kepada murid untuk memikirkan jawapan / respons.
Guru memberi respons yang sesuai dan positif terhadap jawapan murid.
Guru berjaya meningkatkan minat hampir keseluruhan murid untuk terlibat dalam PdP.

4.10

Penguasaan Isi Kandungan

Skor 6
Penguasaan isi kandungan yang mendalam membolehkan pelajaran disampaikan dengan
yakin, jelas dan tepat.Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5
perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:
Guru mempunyai pengetahuan yang terkini, merentasi kurikulum dan melangkaui keperluan dalam
HSP / DSK serta berkemahiran memeringkatkan isi pelajaran mengikut potensi murid.
atau inisiatif lain yang sesuai
Skor 5

Guru berjaya menyampaikan isi pelajaran sesuai dengan objektif pelajaran.


Guru berjaya menjelaskan konsep / fakta atau memberi jawapan dengan yakin, jelas dan tepat.
Guru menghuraikan isi pelajaran dengan mengaitkan situasi semasa atau pengalaman murid.

BAHAN UNTUK LATIHAN SAHAJA

4.11

Pengurusan Kelas (Bilik Darjah/ Makmal/ Bengkel/Padang)

Skor 6
Pengurusan kelas yang cekap mewujudkan suasana yang kondusif untuk meningkatkan
keberkesanan PdP.Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam deskripsi skor 5
perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai pada usaha
meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:
Hasil kerja murid yang berkualiti atau sumber pendidikan yang sesuai dipamerkan di sudut mata
pelajaran, dikemas kini, relevan dengan konsep yang dipelajari dan dimanfaatkan.
atau inisiatif lain yang sesuai
Skor 5
Guru memastikan kelas berada dalam keadaan kondusif untuk proses PdP.
Guru berjaya mengawal tingkah laku murid dengan menegaskan pematuhan peraturan kelas serta
memastikan murid memberi tumpuan terhadap pelajaran.
Guru menegur salah laku murid (jika berlaku) dengan serta merta tanpa menjejaskan maruah mereka.
Susun atur kedudukan murid sesuai dengan aktiviti yang dilaksanakan dan ruang kelas digunakan secara
optimum untuk tujuan pembelajaran.
4.12

Amalan Profesionalisme Keguruan

Skor 6
Pematuhan etika kerja dan amalan nilai yang positif mewujudkan keyakinan dan
kepercayaan murid terhadap guru.Untuk memperoleh skor 6, semua kekuatan yang dihuraikan dalam
deskripsi skor 5 perlu dipenuhi. Terdapat unsur inovasi / kreativiti / amalan terbaik yang menambah nilai
pada usaha meningkatkan pencapaian murid. Contohnya:
Kesungguhan guru untuk memastikan murid menguasai pelajaran sangat menyerlah dan
memperlihatkan perlakuan yang mencerminkan etika keguruan yang tinggi untuk dicontohi oleh
guru-guru lain.
atau inisiatif lain yang sesuai.
Skor 5

Guru bersemangat dan bersungguh-sungguh dalam menyampaikan pelajaran.


Guru prihatin terhadap pendidikan murid dan bersikap adil serta bertimbang rasa terhadap
pelbagai kumpulan kebolehan murid dalam kelasnya.
Guru menepati masa.
Guru bersikap mesra, sabar dan mudah didekati.
Guru memperlihatkan perwatakan positif dan mengamalkan nilai murni yang boleh dicontohi murid

Anda mungkin juga menyukai