Anda di halaman 1dari 3

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Nama Program : Lawatan ke Rumah Seri Kenangan


Matlamat : Mengeratkan silaturahim antara murid dan komuniti masyarakat setempat
Objektif : 1)Memupuk semangat kerjasama antara ahli kumpulan.
2) Memupuk kasih sayang antara masyarakat pada semua peringkat umur.
Tempoh : Mac
Sasaran : Semua murid Moral dan Tahun 4
Kos : RM 30
Langka
Proses Kerja
h
1

Tanggungjawab

Mesyuarat Jawatankuasa
- Guru Besar
1.1 Ucapan Guru Besar
- Guru Penolong
1.2 Perlantikan Jawatankuasa
Kanan
dan bidang tugas
- Ketua Panitia
- Guru Pendidikan
Moral
-Guru Besar
Taklimat Program
-Guru Penolong
a) Nama program
Kanan
b) Peruntukan masa
-Ketua Panitia
c) Cara pelaksanaan
-Guru
aktiviti
Pendidikan
Moral

Pelaksanaan program
a) Taklimat program
kepada semua murid
b) Proses kerja
-aktiviti 1 (mengutip
sampah)
-aktiviti 2 (menanam
pokok)
-Aktiviti 3 (celik
membaca)
-Aktiviti 4 (kudapan)
-Aktiviti 5
(sumbangan)

Penilaian / Post Mortem

Tempoh
2

kali

1 kali

-Semua guru
Mac
pendidikan moral
-Semua murid
terlibat

Status/Pelan Kontingensi
-Menyediakan kertas kerja

-Menyediakan bahan-bahan
yang diperlukan untuk
aktiviti

-Dijalankan di Rumah Seri


Kenangan selama 3 jam.
-Dengan kerjasama unit
Bimbingan dan Kaunseling

-ketua panitia
1 kali

-Pemantauan oleh
pentadbir

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Nama Program : Pertandingan membaca cerita bermoral


Matlamat : Mempelajari nilai murni yang terkandung dalam cerita
Objektif : 1) Mengambil pengajaran tentang sikap negatif atau positif yang terkandung dalam cerita teladan.
2) Memupuk semangat bekerjasama dalam kumpulan.
3) Memupuk keyakinan murid untuk berkomunikasi di khalayak ramai.
Tempoh : Fabruari hingga Oktober
Sasaran : Semua murid
Kos : RM 30
Langka
Proses Kerja
h

Tanggungjawab

Tempoh

Status/Pelan Kontingensi

Mesyuarat Jawatankuasa
-Guru Besar
1.1 Ucapan Guru Besar
-Guru Penolong
1.2 Perlantikan Jawatankuasa dan Kanan
bidang tugas
-Ketua Panitia
-Guru
pendidikan
moral

2 kali

-Menyediakan kertas kerja

Taklimat Program
a) Penyediaan bahan
b) Peruntukan masa
c) Cara pelaksanaan aktiviti

-Guru Besar
-Guru Penolong
Kanan
-Ketua Panitia
-Guru panitia
moral

1 kali

-Menyediakan bahan aktiviti

Pelaksanaan program
a) Taklimat kepada semua
murid
b) Proses kerja:
-Aktiviti 1 (membaca
petikan)
-Aktiviti 2 (bercerita)
-Aktiviti 3 (penyampaian
hadiah)

-Guru Besar
-Guru Penolong
Kanan
-Ketua Panitia
-Guru panitia
moral

Februari
hingga
Oktober

-Dengan kerjasama Panitia


Bahasa Melayu.

Penilaian / Post Mortem

-Ketua panitia

1 kali

-Pemantauan oleh pentadbir

PELAN OPERASI PANITIA PENDIDIKAN MORAL

Disediakan oleh,

Disemak oleh,

(NORNABILAH BINTI MANSOR )


Ketua Panitia Pendidikan Moral
SK Pendidikan Khas Taiping

( HANAFIAH BIN HAMBALI, PPT )


Guru Besar Cemerlang
SK Pendidikan Khas Taiping