Anda di halaman 1dari 12

DATA IKAN YANG DIDARATKA

UPTD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAM


BULAN OKTOBER 2016
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

NAMA IKAN
A. Alat Tangkap Purse Seine
Alu-Alu
Alu-Alu
Bandeng
Bandeng
Banyar
Bawal
Bawal
Biji Nangka
Cakalang
Cakalang
Cendro
Cucut Botol
Cucut Botol
Cucut Dolok
Cucut Dolok
Cucut Lanyam
Cucut Lanyam
Cucut Macan
Cucut Mako
Cucut Martil
Cucut Tikus
Cumi-Cumi
Kakap
Kakap
Kambing-Kambing
Kerapu Macan
Kerapu Macan
Kerapu Sunu
Kerapu Sunu
Kurisi
Kwee
Kwee
Layang
Layang Deles
Layur
Lemadang
Lemadang
Lencam
Lencam
Lisong
Lolosi
Peperek
Selar
Siro
Sunglir
Sunglir
Talang-Talang
Tembang
Tenggiri
Tenggiri
Teri
Tetengkek

HASIL TANGKAPAN
KRJ
EKOR
Kg
4
32
-

TOTAL HARGA

2,764,150,000
1,430,000

61,950,000

1,500,280,000
900,000

20,700,000

36,400,000
14,250,000
84,800,000

1,400,000
1,056,000
4,000,000
1,600,000

53.
54.
55.
56.
57.
58.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.

Tongkol Komo
Tongkol Komo
Tongkol Krai
Tongkol Krai
Tuna (Yellow Fin)
Tuna (Yellow Fin)

202

1,513

450,000

2,362,500,000
39,585,000

Jumlah Tangkapan Purse Seine

1,545

6,902,201,000

NAMA IKAN
B. Alat Tangkap Pancing Ulur
Alu-Alu
Alu-Alu
Bandeng
Bandeng
Bawal
Bawal
Biji Nangka
Cakalang
Cakalang
Cendro
Cucut Botol
Cucut Botol
Cucut Dolok
Cucut Dolok
Cucut Lanyam
Cucut Lanyam
Cucut Macan
Cucut Mako
Cucut Martil
Cucut Tikus
Gurita
Kakap
Kakap
Kerapu Macan
Kerapu Macan
Kerapu Sunu
Kerapu Sunu
Kurisi
Kwee
Kwee
Layang
Layaran
Layur
Lemadang
Lemadang
Lencam
Lencam
Lisong
Pari Burung
Pari Juhang
Pari Kekeh
Pari Kelelawar
Pari Kembang
Pari Kembang
Pari Luncur
Pari Macan
Pari Tanjung
Setuhuk

HASIL TANGKAPAN
KRJ
EKOR
Kg
3
29
7
306
18
502
16
118
2
24
4
137
12
706

6,750,000

TOTAL HARGA
285,000
479,000

252,750,000

5,508,000
3,600,000

23,970,000
62,480,000
12,910,000
280,000
4,014,000
16,150,000

624,000
350,000
1,723,000

17,374,000

49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
NO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.

Sunglir
Sunglir
Talang-Talang
Tenggiri
Tenggiri
Tetengkek
Tongkol Komo
Tongkol Komo
Tongkol Krai
Tongkol Krai
Tuna (Yellow Fin)
Tuna (Yellow Fin)

2
54
23

16
336
1,125

6,600,000
368,000

251,590,000
45,235,000

Jumlah Tangkapan Pancing Ulur

3,299

722,590,000

NAMA IKAN
C. Alat Tangkap Pancing Rawai
Alu-Alu
Alu-Alu
Bandeng
Bandeng
Bawal
Bawal
Biji Nangka
Cakalang
Cakalang
Cendro
Cucut Botol
Cucut Botol
Cucut Dolok
Cucut Dolok
Cucut Lanyam
Cucut Lanyam
Cucut Macan
Cucut Mako
Cucut Martil
Cucut Tikus
Gurita
Kakap
Kakap
Kerapu Macan
Kerapu Macan
Kerapu Sunu
Kerapu Sunu
Kurisi
Kwee
Kwee
Layang
Layaran
Layur
Lemadang
Lemadang
Lencam
Lencam
Lisong
Pari Burung
Pari Juhang
Pari Kekeh
Pari Kelelawar

HASIL TANGKAPAN
KRJ
EKOR
Kg
4
112
1
28
5
30
12
336
-

13,300,000
3,000,000

TOTAL HARGA

4,480,000

1,000,000

11,790,000

43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Pari Kembang
Pari Kembang
Pari Luncur
Pari Macan
Pari Tanjung
Setuhuk
Sunglir
Sunglir
Talang-Talang
Tenggiri
Tenggiri
Tetengkek
Tongkol Komo
Tongkol Komo
Tongkol Krai
Tongkol Krai
Tuna (Yellow Fin)
Tuna (Yellow Fin)

Jumlah Tangkapan Pancing Rawai


Total Hasil Tangkapan Bulan Oktober 2016
Keterangan :
MT : Motor Tempel
KRJ : Keranjang
1 Keranjang = 28 Kg

56
-

640,000

562
5,406

17,910,000
7,642,701,000

KEPALA UPTD PELABUHAN PERIKANAN SAMUDERA LAMPULO

ALIMAN, S.Pi, M.Si


PEMBINA / NIP. 19750210 200312 1 005

ATA IKAN YANG DIDARATKAN DI


RIKANAN SAMUDERA LAMPULO KOTA BANDA ACEH
BULAN OKTOBER 2016
> 30 GT

JUMLAH KAPAL YANG BONGKAR


20 s/d 30 GT 10 s/d 20 GT 5 s/d 10 GT

HASIL KOREKSI
MT

Kg
36
-

1,681

1,717
> 30 GT

JUMLAH KAPAL YANG BONGKAR


20 s/d 30 GT 10 s/d 20 GT 5 s/d 10 GT

HASIL KOREKSI
MT

Kg
32
340
558
131
27
152
784

18
373
1,250

3,666
> 30 GT

JUMLAH KAPAL YANG BONGKAR


20 s/d 30 GT 10 s/d 20 GT 5 s/d 10 GT

HASIL KOREKSI
MT

Semua
Sampai tanggal 05 Okt

Kg
124
31
33
373
-

62
-

624
6,007

NAN SAMUDERA LAMPULO

M.Si

0 200312 1 005

PETUGAS PENCATAT DATA IKAN

SUBHAN, S.T
NIP. 23091980

HASIL KOREKSI
Rp
3,071,277,778
1,588,889
68,833,333
1,666,977,778
1,000,000
23,000,000
40,444,444
15,833,333
94,222,222
1,555,556
1,173,333
4,444,444
1,777,778

500,000
7,500,000
2,625,000,000
43,983,333

7,669,112,222
HASIL KOREKSI
Rp
316,667
532,222
280,833,333
6,120,000
4,000,000
26,633,333
69,422,222
14,344,444
311,111
4,460,000
17,944,444
693,333
388,889
1,914,444
19,304,444

7,333,333
408,889
14,777,778
3,333,333
279,544,444
50,261,111

802,877,778
HASIL KOREKSI
Rp
4,977,778
1,111,111
13,100,000
-

711,111
-

19,900,000
8,491,890,000

Anda mungkin juga menyukai