Anda di halaman 1dari 1

SHASHA BINTI MAZLAN

336 AP, KTR GURU, FELDA LEPAR UTARA 8


26400 BANDAR PUSAT JENGKA ,PAHANG.
April 2016

Tarikh: 18

___________________________________________________________________________
Kepada syarikat insuran ,
Tuan,
PEMBATALAN POLISI INSURANS : UL201500729533
Adalah saya dengan hormatnya merujuk kepada perkara di atas, saya
seperti butir-butir polisi berikut:
Nama : SHASHA BINTI MAZLAN
K/P : 900503-01-7028
Jenis Polisi : MEDICAL CARD
Nombor Polisi : UL201500729533
2.
Pembatan polisi ini kerana saya tidak berminat lagi dengan polisi
tersebut. Sehubungan dengan itu ,diharap pihak tuan dapat mengambil
tindakan agar premium bayaran sebanyak RM180.00 tidak lagi dipotong
dari akaun bank rakyat saya bermula pada tarikh surat ini. Sebarang
lebihan potongan/ nilai serahan (sekiranya ada) sila kembalikan kepada
saya melalui cek ke alamat sebagaimana tertera diatas..
Kerjasama dan perhatian dari pihak tuan saya ucapkan terima kasih.
Saya yang benar,

..................................................
(Shasha Binti Mazlan)