Anda di halaman 1dari 1

ANALISIS SWOT

Panitia Sains SK Sungai Tua Baharu 2016

KEKUATAN (S)
S1. Guru bermotivasi dan proaktif.
S2. Kesemua guru Sains terlatih dan
opsyen mata
Pelajaran.
S3. Seorang guru pemeriksa kertas
Sains UPSR.
S4. Sokongan dari pentadbir dalam apa
jua
aktiviti yang dijalankan.
S5. Kemudahan makmal yang lengkap
dan selesa.
S6. Asas pengetahuan Sains pelajar
yang baik.

PELUANG (O)
O1. Pentadbir yang sentiasa memberi
sokongan.
O2. Hubungan baik pihak sekolah
dengan PIBG
(wang dan sokongan).
O3. Hubungan baik dengan pegawai
PPD.
O4. Harapan ibu bapa yang tinggi.

KELEMAHAN (W)
W1. Sebahagian pelajar lemah dalam
kemahiran
proses Sains.
W2. Sebilangan besar pelajar tidak
membuat
ulangkaji di rumah.
W3. Kurang pengetahuan dalam teknik
menjawab soalan Bahgian B.
W4. Pelajar kurang motivasi dan hala
tuju yang
sebenar.

ANCAMAN (T)
T1. Pengaruh rakan sebaya.
T2. Ibu bapa kurang memberikan
peranan dalam
memberi motivasi kepada anakanak kea rah
kecemerlangan akademik.
T3. Pelajar tidak mengambil berat
tentang kerja
kelas dan kerja rumah yang
diberikan.
T4. Kebanyakan pelajar datang dari
keluarga yang
berpendapatan sederhana di mana
ibu dan
bapa pulang lewat.