Anda di halaman 1dari 16

( SPPE 2212)

AMALI KERJA BATA

LAPORAN AMALI IKATAN


KEPALA BATA
PENSYARAH :
DR DAYANA FARZEEHA BINTI ALI
NAMA :
SITI NUR SHA , IRAH BT MAT GHANI (A14PP3115)

ISI KANDUNGAN
1

PERKARA

MUKA SURAT
3
3
4-5
6-11
12-15
16
17

1.0 PENGENALAN
2.0 OBJEKTIF
3.0 BAHAN-BAHAN
4.0 ALATAN-ALATAN
5.0 PROSES KERJA
6.0 REFLEKSI
7.0 RUMUSAN

1.0 PENGENALAN
Batu bata merupakan salah satu bahan binaan yang digunakan bagi tujuan
pembinaaan. Bahan yang digunakan untuk menghasilkan batu bata ialah seperti
tanah liat, pasir dan kapur serta pasir dan simen. Bata berbentuk segiempat bujur
yang diperbuat daripada bahan tidak organik yang keras dan lasak. Saiz bata
biasanya adalah di dalam ukuran standard iaitu 215 mm x 102.5 mm x 65 mm.
Pemasangannya boleh digunakan dengan pelbagai corak mengikut rekabentuk
pengguna sendiri. Tebal sambungannya adalah 10 mm.
Terdapat pelbagai jenis ikatan dalam kerja menyusun bata. Tujuan ikatan bata
adalah untuk mendapatkan ikatan bata yang kuat, susunan yang cantik dan
menarik dan sesuai dengan kerja ikatan. Antara salah satu ikatan adalah ikatan
kepala bata. Pada ikatan kepala bata, tiap-tiap lapisan di dalam tembok yang dibina
2

mengandungi kepala bata sahaja. Jenis ikatan ini sesuai digunakan pada bahan
asas atau pada tembok yang berbentuk bulat atau melengkung.
2.0 OBJEKTIF
Mengenalpasti alatan khas kerja bata
Mengetahui fungsi alatan khas kerja bata
Mengetahui nisbah bancuhan mortar yang betul
Mengetahui kaedah ikatan kepala bata dengan betul

3.0 BAHAN-BAHAN
a) Bata

Fungsi :

digunakan untuk membuat tembok penahan, dinding serta membuat pagar

konkrit.
saiz piawaian batu bata adalah 215 mm x 102.5 mm x 65 mm

b) Kapur

Fungsi :

sejenis bahan pengikat dalam penghasilan mortar

c) Pasir

Fungsi :

pasir yang biasa digunakan adalah pasir halus dan pasir kasar
pasir halus adalah sesuai digunakan dalam kerja menerap bata dan
menghasilkan mortar yang baik

d) Air

Fungsi :

digunakan sebagai pengikat antara pasir dan kapur di dalam bancuhan


mortar.

4.0 ALATAN-ALATAN
a) Baldi

Fungsi :

digunakan untuk mengisi mortar yang telah siap dibancuh dan dibawa ke
tempat kerja mengikat bata

b) Penimbang Air

Fungsi :

digunakan untuk menentukan lapisan bata itu rata dan sama ketinggiannya.

c) Sudip

Fungsi :

digunakan untuk meletak dan meratakan simen mortar ke atas lapisan simen

d) Sponge Trowel

Fungsi :

digunakan untuk meratakan permukaan lepaan untuk menampakkan


permukaan pasir

e) Pemaras Bata

Fungsi :

Digunakan untuk membuat lengkuk pada mortar diantara setiap bata

f)

Tali Pembenang

Fungsi :

digunakan sebagai panduan semasa proses mengikat bata


untuk memastikan setiap lapisan simen selanjar dan stabil keduudkannya

g) Penyedok Mortar

Fungsi :
digunakan untuk menggaul bancuhan mortar.
digunakan secara kedah insani iaitu menggunakan tenaga tangan manusia
sepenuhnya.
h) Plastering Trowel

Fungsi :
digunakan untuk kerja-kerja melepa dan kerja mengikat bata

i)

Wooden Trowel

Fungsi :
digunakan untuk kerja-kerja melepa dan kerja mengikat bata
j)

Bekas Pemegang Mortar

Fungsi :
digunakan untuk memindahkan mortar semasa kerja melepa ataupun
mengemas ikatan
9

k) Sarung Tangan

Fungsi :
digunakan bagi mengelakkan tangan menjadi kasar

10

5.0 PROSES KERJA


1) Sebelum kerja ikat bata dilakukan, bahan-bahan dan alatan-alatan kerja
perlulah disediakan terlebih dahulu.
2) Sediakan bancuhan mortar iaitu nisbah 1:3. Bancuhan mortar adalah
campuran kapur, pasir dan air.

3) Kemudian, tentukan tempat, sudut dan jenis ikatan bata untuk mendirikan
tembok ikatan bata. Ikatan yang saya gunakan adalah ikatan kepala bata.
4) Tali pembenang akan diikat pada setiap sudut supaya aras ukuran bata
tersebut sebagai panduan dalam memastikan keselanjaran setiap butir bata
dan lapisannya.

11

5) Simen mortar yang siap dibancuh akan diisikan ke dalam baldi.

6) Kemudian, mortar diletakkan lebih kurang sama dengan saiz asal bata simen.
7) Letakkan bata penuh di atas mortar tadi dan ratakan dengan mengetuk bata
tersebut dengan sudip simen.

12

8) Selepas itu, uji kestabilan bata dengan menggunakan penimbang air.

9) Kemudian pula diikuti dengan bata penuh sebagai bata kedua bagi lapisan
yang pertama.
10) Ulang langkah 6 8 sehingga bata siap dilekatkan bagi lapisan pertama.

11) Ratakan mortar disekeliling bata tersebut dengan menggunakan plaster


trowel dan bekas pemegang mortar.

13

12) Ulang langkah 6 11 sehingga lapisan kelima.

13) Akhir sekali, dibiarkan kering.

14

6.0 REFLEKSI
Asalamualaikum dan salam sejahtera. Syukur ke hadrat ALLAH S.W.T kerana
dengan izin-Nya saya telah diberikan ruang dan peluang untuk menyiapkan
tugasan ini dengan jayanya. Saya telah diberikan tugasan untuk menyiapkan
laporan

kerja

amali

berkaitan

proses

pembinaan

tembok

bata

dengan

menggunakan ikatan kepala bata yang dilakukan di bengkel kelas saya iaitu di N26,
UTM pada dua minggu yang lalu. Semasa aktiviti amali kerja bata dijalankan, saya
terlebih dahulu didedahkan dengan definisi bata, jenis-jenis ikatan bata dan
peralatan yang digunakan semasa kerja bata. Pada mulanya saya tidak dapat
mengenal pasti bagaimana saya boleh membina tembok dengan menggunakan
ikatan kepala tersebut, tetapi setelah pensyarah saya iaitu Dr.Dayana Farzeeha
menerangkan kesemuanya berkaitan ikatan bata kepada saya, saya lebih faham
dan berasa teruja untuk melakukan amali tersebut walaupun pada pertama kali.
Encik Mohayiddin dan Encik Hasni iaitu pembantu kepada Dr.Dayana Farzeeha
banyak membantu saya bagaimana untuk membuat ikatan kepala bata. Walau
bagaimanapun, pensyarah saya, Dr.Dayana Farzeeha merupakan tunjang utama
saya dalam memahami apa itu ikatan bata dan mendedahkan saya dengan lebih
mendalam tentang bata dan ikatan-ikatan bata dalam dunia binaan.
Sebelum kerja-kerja amali dimulakan, saya juga didedahkan dengan peraturan
keselamatan serta pemakaian keselamatan yang betul sebelum kerja-kerja
mengikat bata dijalankan. Saya juga dapat mengenal segala peralatan yang
digunakan semasa kerja mengikat bata seperti sudip mortar, trowel, penimbang
air dan sebagainya. Saya juga dapat merasai pengalaman baru semasa mengikat
bata ini. Jika sebelum ini, saya hanya didedahkan melalui buku-buku dan internet
sahaja. Kini, saya sendiri telah merasai dan lalui bagaimana ikatan bata dibina dan
digunakan di tapak bina. Sesungguhnya kerja amali mengikat bata ini memberi
saya impak yang positif dan menyeronokkan.
Akhir kata, saya berharap aktiviti amali seperti mengikat bata ini diperluaskan bukan
sahaja kepada saya pelajar SPPQ malah kepada semua pelajar binaan. Saya juga
berharap dapat mempelajari kaedah mengikat bata yang lebih mencabar dan
menggunakan ikatan bata yang berlainan semasa pembelajaran saya di kelas
kelak. Sekian daripada saya.
7.0 RUMUSAN
15

Kesimpulannya, bata merupakan satu bahan yang penting dalam kerja-kerja


pembinaan. Hal ini dapat dilihat daripada faktor kegunaannya. Bata terdiri daripada
pelbagai jenis keperluan penggunaan samada digunakan untuk kerja berat,
sederhana dan kerja ringan. Bata juga mempunyai pelbagai jenis ikatan bata.
Antaranya adalah Ikatan Inggeris, Ikatan Flemish, Ikatan Kepala Bata dan
sebagainya. Saya dapat belajar dengan sendiri cara ikatan bata dengan
menggunakan prinsip-prinsip kerja bata yang betul.
Saya juga dapat mempelajari cara mengemas ikatan bata supaya nampak lebih
menarik dan tersusun. Saya menggunakan kaedah melepa untuk mengemas ikatan
kepala bata saya. Akhir sekali, saya dapat mengenalpasti setiap peralatan yang
digunakan di dalam kerja ikatan bata dan fungsi-fungsinya.

16