Anda di halaman 1dari 114

LKRETM

ARAPA
RENC
ALIMA KTABI
YAZARLAR
Yrd. Do. Dr. Mehmet Ali Klay ARAZ
Selahattin DEMRC
Murat DEMR

DEVLET KTAPLARI
BRNC BASKI
.. 2015

GIRIS CK.indd 1

12.02.2015 09:56:38

MLL ETM BAKANLII YAYINLARI : 6041


DERS KTAPLARI DZS ....................................: 1663
15.00.Y.0002.4478

Her hakk sakldr ve Mill Eitim Bakanlna aittir. Kitabn metin, soru ve ekilleri
ksmen de olsa hibir surette alnp yaymlanamaz.

EDTR
Yrd. Do. Dr. Erdin DORU
GRSEL TASARIM UZMANI
Bar CAN
PROGRAM GELTRME UZMANI
Hasan TOPAL
REHBERLK UZMANI
Esra DEMR
LME DEERLENDRME UZMANI
Mehmet Akif KARAKU

ISBN: 978-975-11-3908-5

Mill Eitim Bakanl, Talim ve Terbiye Kurulunun 16.12.2014 gn ve 106 sayl karar ile ders kitab
olarak kabul edilmi, Destek Hizmetleri Genel Mdrlnn 10.04.2015 gn ve 3897207 sayl
yazs ile birinci defa 154.542 adet baslmtr.

GIRIS CK.indd 2

12.02.2015 09:56:38

Korkma, snmez bu afaklarda yzen al sancak;


Snmeden yurdumun stnde tten en son ocak.
O benim milletimin yldzdr, parlayacak;
O benimdir, o benim milletimindir ancak.

Bastn yerleri toprak diyerek geme, tan:


Dn altndaki binlerce kefensiz yatan.
Sen ehit olusun, incitme, yazktr, atan:
Verme, dnyalar alsan da bu cennet vatan.

atma, kurban olaym, ehreni ey nazl hill!


Kahraman rkma bir gl! Ne bu iddet, bu cell?
Sana olmaz dklen kanlarmz sonra hell.
Hakkdr Hakka tapan milletimin istikll.

Kim bu cennet vatann uruna olmaz ki feda?


heda fkracak topra sksan, heda!
Cn, cnn, btn varm alsn da Huda,
Etmesin tek vatanmdan beni dnyada cda.

Ben ezelden beridir hr yaadm, hr yaarm.


Hangi lgn bana zincir vuracakm? aarm!
Kkremi sel gibiyim, bendimi iner, aarm.
Yrtarm dalar, enginlere smam, taarm.

Ruhumun senden lh, udur ancak emeli:


Demesin mabedimin gsne nmahrem eli.
Bu ezanlar -ki ehadetleri dinin temeliEbed yurdumun stnde benim inlemeli.

Garbn fkn sarmsa elik zrhl duvar,


Benim iman dolu gsm gibi serhaddim var.
Ulusun, korkma! Nasl byle bir iman boar,
Medeniyyet dediin tek dii kalm canavar?

O zaman vecd ile bin secde eder -varsa- tam,


Her cerhamdan lh, boanp kanl yam,
Fkrr ruh- mcerret gibi yerden nam;
O zaman ykselerek ara deer belki bam.

Arkada, yurduma alaklar uratma sakn;


Siper et gvdeni, dursun bu hayszca akn.
Doacaktr sana vadettii gnler Hakkn;
Kim bilir, belki yarn, belki yarndan da yakn

Dalgalan sen de afaklar gibi ey anl hill!


Olsun artk dklen kanlarmn hepsi hell.
Ebediyyen sana yok, rkma yok izmihll;
Hakkdr hr yaam bayramn hrriyyet;
Hakkdr Hakka tapan milletimin istikll!

Mehmet kif Ersoy

GENLE HTABE
Ey Trk genlii! Birinci vazifen, Trk istikllini, Trk Cumhuriyetini,
ilelebet muhafaza ve mdafaa etmektir.
Mevcudiyetinin ve istikbalinin yegne temeli budur. Bu temel, senin en
kymetli hazinendir. stikbalde dahi, seni bu hazineden mahrum etmek
isteyecek dhil ve hric bedhahlarn olacaktr. Bir gn, istikll ve cumhuriyeti
mdafaa mecburiyetine dersen, vazifeye atlmak iin, iinde bulunacan
vaziyetin imkn ve eraitini dnmeyeceksin! Bu imkn ve erait, ok
namsait bir mahiyette tezahr edebilir. stikll ve cumhuriyetine kastedecek
dmanlar, btn dnyada emsali grlmemi bir galibiyetin mmessili
olabilirler. Cebren ve hile ile aziz vatann btn kaleleri zapt edilmi, btn
tersanelerine girilmi, btn ordular datlm ve memleketin her kesi bilfiil
igal edilmi olabilir. Btn bu eraitten daha elm ve daha vahim olmak zere,
memleketin dhilinde iktidara sahip olanlar gaflet ve dallet ve hatt hyanet
iinde bulunabilirler. Hatt bu iktidar sahipleri ahs menfaatlerini,
mstevllerin siyas emelleriyle tevhit edebilirler. Millet, fakr u zaruret iinde
harap ve btap dm olabilir.
Ey Trk istikbalinin evld! te, bu ahval ve erait iinde dahi vazifen,
Trk istikll ve cumhuriyetini kurtarmaktr. Muhta olduun kudret,
damarlarndaki asil kanda mevcuttur.
Mustafa Kemal Atatrk

: 9......................................
1

10........................

:


21.........................

:

17...............................
:: 25.............................
2

: 26..................................


: 30.................................


: 34...........................40.............................................
3
:

41......................................


:
: 46..........................................


51......................................
:
57......................................
4
:

58...............................

:


62..............................

:


66................................

:

: 70............................................
5

71..............................


:

75..................................


:
( ) 79..............................:
: 83.......................................
6

84..........................................
:


92.............................

:

96....................................:

109............................................................
117.....................................................
7

12.02.2015 09:56:39

GIRIS CK.indd 7

ORGANZASYON EMASI
Tema Ad

Tema Numaras
Kanc tema olduunu gsterir.

Tema erikleri
Temada ilenecek
konular gsterir.

-1

Etkinlik Ynergesi

Tm etkinlik ynergeleri
koyu mavi renkte verilmitir.

.........
:

.........
:

......... .
:

Sayfa Numaras

Her sayfann altnda


Arapa yazl verilmitir.

.
: .........

84

8
12.02.2015 09:56:40

GIRIS CK.indd 8

12.02.2015 09:57:24

UNITE 1 CK.indd 9


-1

!
: ....................
.
.............................. :

: ....................

: .......................
.: ..........................
: . ...............................


: .......................

.
:

..........................

.
............................ :
: . ...........................

10
12.02.2015 09:57:25

UNITE 1 CK.indd 10

-2

.......................................................

.......................................................

.......................................................


-3

2
3
4
5
6
11
12.02.2015 09:57:26

UNITE 1 CK.indd 11


-4.
:


:
.

:
.
:
:
.

:!
.

.-1
........................................................................................

.-2

........................................................................................


.-3

........................................................................................


.-4

........................................................................................

12
12.02.2015 09:57:27

UNITE 1 CK.indd 12

-5

.......................................................

.......................................................

.......................................................

.......................................................

( )

..............................
13
12.02.2015 09:57:27

UNITE 1 CK.indd 13

-6

.
-1

.
-2
-3 .
-4 .

- 5
.

-6
.


.
-7
.
-8
.
-9

-1
-2
-3
-4

- 5
-6
-7
-8
-9

..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................
..............................................................................................

14
12.02.2015 09:57:29

UNITE 1 CK.indd 14

-7

15
12.02.2015 09:57:31

UNITE 1 CK.indd 15

-8

.
12.02.2015 09:57:31

16

UNITE 1 CK.indd 16
:
-1

.
:

.
................................ :

: ........................ .........................
: ........................... .
:
............................
...........................

: ........................... .
........................... .
:
. ...........................
:

17
12.02.2015 09:57:31

UNITE 1 CK.indd 17


-2-1
.

-2
.
....................................
...................................
-3
................................... .
-4


-5
.
...................................

-6
.
...................................

-3

..........................

..........................

..........................

..........................

..........................

3
18
12.02.2015 09:57:36

UNITE 1 CK.indd 18

-4

-5


-1

- .

......................................................
-

-2 -
-3 -
-4

......................................................

......................................................

......................................................

19
12.02.2015 09:57:36

UNITE 1 CK.indd 19

-5

- .

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

.....................................................................

-6

.....................................................................

..............................................................................................

..........................................................................................

.................................................................

20
12.02.2015 09:57:37

UNITE 1 CK.indd 20

-1


: ................

................ : .

:
................

: ................

............... :

: . ...............

: . ................


: .

-2

21
12.02.2015 09:57:38

UNITE 1 CK.indd 21-3

.


-1 . ......................................................................... -

. ......................................................................... -2
-3

. ......................................................................... -

-4

. ......................................................................... -

-5

. ......................................................................... -

.( )

- ......................................................................... -1 .

- . ........................................................................ -2 .
- ......................................................................... -3 .

.
- . ........................................................................ -4
22
12.02.2015 09:57:39

UNITE 1 CK.indd 22

-5


.
............................................................................. -/ .

............................................................................. -/ .
............................................................................. -/ . .
............................................................................. - -/

-6


( )


- 1

) .................. ( -2

....................................................................................

) .................. ( -3

....................................................................................

) .................. ( -4

....................................................................................


) .................. ( -5
....................................................................................


) .................. ( -6

....................................................................................) .................. ( -7
....................................................................................

23

12.02.2015 09:57:41

UNITE 1 CK.indd 23

.

-7

.
.

24
12.02.2015 09:57:41

UNITE 1 CK.indd 24

12.02.2015 09:58:14

UNITE 2 CK.indd 25

-1

- - - -
- -
-

-
-
- -


. ........................
. .............................
........................

.................. .

....................


............................ .


. .............................. ..............................
.


.............................. . ............................

..................... .
................... .

26
12.02.2015 09:58:15

UNITE 2 CK.indd 26


-2

-1
-2

-3

-4
-5

-6
-7

-1
.................................. -2
.................................. -3
.................................. -4
.................................. -5
.................................. -6
................................. -7


-3

27
12.02.2015 09:58:15

UNITE 2 CK.indd 27

-4.


.

. .

-5

28
12.02.2015 09:58:15

UNITE 2 CK.indd 28


-6
-1

. ............................................................... -2
. ..............................................

-3

. ...............................................................

-4

. .............................................................

-1

. .......................................

-2

. ...............................................................

-3

. ...............................................................

-4

. .............................................................

-1

. .................................................

-2

. ...............................................................

-3

. ...............................................................

-4

. .............................................................

29
12.02.2015 09:58:16

UNITE 2 CK.indd 29

-1


:
: ..! ..........................

: !
................................. .

: .............................

:
.
..........................

.

: .............................
.
:
.............................


30
12.02.2015 09:58:16

UNITE 2 CK.indd 30

-2
-1 -

.................................................................................................................................................

-

-2
.................................................................................................................................................

-
-3 -
.................................................................................................................................................-4


.................................................................................................................................................

-3


.......................

.............................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................
. ................................................................................................................................................................

. ............................

31
12.02.2015 09:58:16

UNITE 2 CK.indd 31-4

- 1

-2

-3

-4

-5


-6


-7

-8

-9

-10

32
12.02.2015 09:58:16

UNITE 2 CK.indd 32

-5

33
12.02.2015 09:58:17

UNITE 2 CK.indd 33

:
-1

- -
- - -

.......................... .
.............................


................................... .
. ........................ .......................... .

...................................

.

...................................
.

....................................

2014
29

...................................

34
12.02.2015 09:58:17

UNITE 2 CK.indd 34

-2

-1
( - )
.


( -
-2
)
. .................................

-3 .................... ( .
-)( - )
-3 . .................................
( - )
..................... .

-4

(
)
-5 ................................. .
-

-3

-1 .

.......................................................

-2 .

.......................................................

-3
.

.......................................................

-4 .

.......................................................

-5
.

.......................................................

35
12.02.2015 09:58:17

UNITE 2 CK.indd 35

-4

-1


-2

-3 1
-4

-5
.

-6 .
.


-7
.
-8

.
-9

-10 .

.
-11

36
12.02.2015 09:58:18

UNITE 2 CK.indd 36


-5

-
- - - - -

- - -

-6

12.02.2015 09:58:18

37

UNITE 2 CK.indd 37

-7


38
12.02.2015 09:58:20

UNITE 2 CK.indd 38
-8

-1

-3

-2

...............................................

...............................................

-4

...............................................

-6

...............................................

-8

...............................................

-10

-5
-7
-9

-11

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

...............................................

-12

...............................................

-9

-1
( - -)
.

....................................

-2 . ....................................

)
( - -

-3 ( . .................................... -
- )

( - - )

-4 . ....................................

(
- - )

-5 ....................................
.

39
12.02.2015 09:58:20

UNITE 2 CK.indd 39

:

12.02.2015 09:59:17

UNITE 3 CK.indd 40


:
-1

. .
.
..............
.

.
.............. .
.

.

.............. . .
.
.............. .
. .
.............. .
.
.

12.02.2015 09:59:19

. .
.

.
..............

41
UNITE 3 CK.indd 41

- 2

- - -

-
- - -

.

- - -

- -


-3

-1

-2
-3

-4
42
12.02.2015 09:59:19

UNITE 3 CK.indd 42-4
.

43
12.02.2015 09:59:20

UNITE 3 CK.indd 43

-544
12.02.2015 09:59:21

UNITE 3 CK.indd 44

-6
- - - -

45
12.02.2015 09:59:21

UNITE 3 CK.indd 45

-1

- -

.
:

: ...........................

.
: ...........................

:
...........................
: ........................... !


........................... .
:

: .

46
12.02.2015 09:59:22

UNITE 3 CK.indd 46

-2

- - -

- -

- - -

- --3

:

-1 .

( - )

-2 . ..............................

( -)

-3 . ..............................

( -)

-4 . ..............................

( - )

.
-5 ................................

( - )

-6
. ................................

( - )

47

12.02.2015 09:59:22

UNITE 3 CK.indd 47-4
1

-4 . .............................
-1 .
-2 . .........................
-5 . .............................
-3 -6 . ............................. . .............................
48
12.02.2015 09:59:23

UNITE 3 CK.indd 48


-5-1
.
-2

-3

-4

-5

49
12.02.2015 09:59:24

UNITE 3 CK.indd 49


-6
.

( )

( )

( )

( )
( )
( )
( )

50
12.02.2015 09:59:25

UNITE 3 CK.indd 50

-1
- - - - -

.

.

. .


......................... .

. .

.........................

..........................

.
!

......................... ..

......................... . .

51
12.02.2015 09:59:25

UNITE 3 CK.indd 51

-2-
-


-
-3

.

52
12.02.2015 09:59:26

UNITE 3 CK.indd 52-4


-1

( - )

-2 ..................................

( - )

-3 ..................................

( - )

-4

..................................

( - )

-5 ..................................

( - )

-6 ..................................

( -)
53

12.02.2015 09:59:27

UNITE 3 CK.indd 53

-5

- - - -

........................................

........................................

........................................

13

4
5

........................................

54
12.02.2015 09:59:27

UNITE 3 CK.indd 54


-6


.

. .

. .
.

55
12.02.2015 09:59:28

UNITE 3 CK.indd 55

-7

- - - -

- - - - -

..................................................................................................................


- - - -
..................................................................................................................


- - - -
..................................................................................................................

56
12.02.2015 09:59:28

UNITE 3 CK.indd 56

12.02.2015 10:00:06

UNITE 4 CK.indd 57

-1

- -

- -
-
-
!
:! ...................................

:
:

................................: ...................................
.

: ...................................


................................... : .
.
: ...................................
58
12.02.2015 10:00:07

UNITE 4 CK.indd 58

-2 ( ) ( )


.
-1
-2 .

.
-3

.
-4
.
-5
.
-6
.
-7
.
-8

.
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................
................................................................

59
12.02.2015 10:00:09

UNITE 4 CK.indd 59


-3

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

............................................................

60
12.02.2015 10:00:09

UNITE 4 CK.indd 60

-4

( )3 /

)4( -1

................................................/................................................

)5( -2

................................................/................................................

)6( -3

................................................/................................................

-5

61
12.02.2015 10:00:09

UNITE 4 CK.indd 61

-1


: .

: .....................

.

: ......................
:
.........................

..........................: .

: ...................... .

...................... : .


.
: ......................

: . ...........................

62
12.02.2015 10:00:10

UNITE 4 CK.indd 62


-2


-1

....................................................................................................................................

-2

....................................................................................................................................


-3

....................................................................................................................................

-4

....................................................................................................................................


-3

.........................................................

.........................................................

.........................................................

3
6
2

.........................................................

.........................................................

63
12.02.2015 10:00:12

UNITE 4 CK.indd 63

() ()
-4
()

()

-1 .

-2

-3 .
1

.
-4
.
-5

-6


-7

-8
-9

-10

-11 .

-5
...................................................................- ................................................................... ...................................................................- ................................................................... ...................................................................- ................................................................... ...................................................................- ......................................................................................................................................- ................................................................... -

64
12.02.2015 10:00:12

UNITE 4 CK.indd 64

-6


- - -
-1 -
............................................................................................................

-
-2
-
- -

............................................................................................................

-3 - -

............................................................................................................

-

-4 - - -
............................................................................................................


-7

()1

.

-1

) 2 (.....................

-2

) 3 (.....................


-3

) 4 (.....................

-4

) 5 (.....................

-5
) 6 (.....................
65
12.02.2015 10:00:12

UNITE 4 CK.indd 65

:
-1


.......................


...........
...................

........................ ..................
........................
. ........................

66
12.02.2015 10:00:12

UNITE 4 CK.indd 66

( 1 ) 6
-2


.
. ....................................................

......................................................

. ....................................................

......................................................

. ....................................................

......................................................

. ....................................................

......................................................

. ....................................................

......................................................

-3
-

( - )3 .

-1 ................. ( - )1 ........................................
-2 ................... ( - )4 ........................................

-3 .................... ( - )2 ........................................

-4 ................. ( - )6 ........................................

-5 ................. ( - )5 . .......................................
67
12.02.2015 10:00:12

UNITE 4 CK.indd 67

-4


.
-

()1

-1
)2( . ..............................

-2
)3( . ...................................

-3
)4( . ...................................

-4
)5( . ...................................
68
12.02.2015 10:00:15

UNITE 4 CK.indd 68-5
2

3
4

12

11

10

6 5

................................................

3
4

12

6 5

11

10

................................................

3
4

12

11

10

6 5

................................................

3
4

12

11

10

6 5

................................................

3
4

12

6 5

11

10

................................................

3
4

12

6 5

11

10

................................................

-6

-1 - - - -

.....................................................................................................................................................

- -
-2 -

.....................................................................................................................................................

-3 - - -

.....................................................................................................................................................


-4 - - - -

.....................................................................................................................................................

- - -
-5 -

......................................................................................................................................................

69
12.02.2015 10:00:16

UNITE 4 CK.indd 69

)
(

12.02.2015 10:00:42

UNITE 5 CK.indd 70

-1

.
........................ :


: ( ...................... )9

: .................... .

: .....................

...................... .
:


. ...........................
: . ...........................

: . ...........................

71
12.02.2015 10:00:43

UNITE 5 CK.indd 71

( ) x
-2 ( )

.

-1
- 1 X ..

-2

....................................................

.
-3

....................................................

.

-4

....................................................

-5 .

....................................................

-6 .

....................................................

72
12.02.2015 10:00:44

UNITE 5 CK.indd 72


-3


....................................................

.....................................................

.................................................

............................................................

73
12.02.2015 10:00:45

UNITE 5 CK.indd 73

-4

- -
-
-1

.................................................................................................................................

- -
-2 -

.................................................................................................................................

-
- - - -
-3

.................................................................................................................................

- - - - -
-4 -
.................................................................................................................................

-5 - - -

.................................................................................................................................

-5
/

()12
.................................................... /....................................................
)10(-1
/.................................................... )9(-2
/.................................................... )8(-3

/....................................................)11( -4

/.................................................... )7( -5

....................................................
....................................................
....................................................
....................................................

74
12.02.2015 10:00:45

UNITE 5 CK.indd 74

-1


......................
:

.
:
......................
:

.
:

......................

: ......................

.


: ......................
: ..................... .
: ......................

......................
:


...................... .

: . ......................

........................... : !
75
12.02.2015 10:00:45

UNITE 5 CK.indd 75


-2


-1

..............................................................................................................................

-2
..............................................................................................................................


-3
..............................................................................................................................
-4
..............................................................................................................................


-3
7

10

32 1

6 54

11
98 7

12 11 10

12
76
12.02.2015 10:00:45

UNITE 5 CK.indd 76

()
()
-4

()


.
-1

-2

-3


-4

()


.
.

.
,


-5

-6

-7

-5
...................................................................... - ...................................................................... -

...................................................................... - ...................................................................... -

...................................................................... - ...................................................................... -

...................................................................... - ...................................................................... -

77
12.02.2015 10:00:46

UNITE 5 CK.indd 77


-6

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

...................................................

78
12.02.2015 10:00:46

UNITE 5 CK.indd 78

)
(

:
-1!

:

: .............................
. .............................
:
.


............................. :
.
: .............................
.....................
:
.........................
:: ........................ .
. ...................
:
: .

79
12.02.2015 10:00:46

UNITE 5 CK.indd 79


-2

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

.........................................................

80
12.02.2015 10:00:47

UNITE 5 CK.indd 80-3

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

...........................................

81
12.02.2015 10:00:48

UNITE 5 CK.indd 81

-4


82
12.02.2015 10:00:48

UNITE 5 CK.indd 82

12.02.2015 10:01:27

UNITE 6 CK.indd 83

-1


......................
:

......................

...................... .
:

.
: ......................

84
12.02.2015 10:01:28

UNITE 6 CK.indd 84


-2

...........................................................................................

.................................................................................................

...........................................................................................

Bisiklet

.................................................................................................

...........................................................................................

.................................................................................................

...........................................................................................

.................................................................................................

85
12.02.2015 10:01:29

UNITE 6 CK.indd 85


-3

86
12.02.2015 10:01:29

UNITE 6 CK.indd 86

-4

1
.

3
4
5
6
87
12.02.2015 10:01:29

UNITE 6 CK.indd 87

-5

/ / / /

/ / / /
/ /88
12.02.2015 10:01:29

UNITE 6 CK.indd 88-6
19

18

17

13
.

18

16

89
12.02.2015 10:01:29

UNITE 6 CK.indd 89

-1- - -
-
-

.

.
.

.

.................. .

.
..................
...................


.................. .


......................... .

.

90

12.02.2015 10:01:30

UNITE 6 CK.indd 90-2

-1


-2
-3


-4 -

-5
-

-
...............................................
..............................................
..............................................
..............................................-3

.
*

* ......................................................................................................................................
* ......................................................................................................................................
* ......................................................................................................................................
* ......................................................................................................................................
91
12.02.2015 10:01:30

UNITE 6 CK.indd 91-4

.

.
.

.

-5

1
1
92
12.02.2015 10:01:31

UNITE 6 CK.indd 92

-6

.


.


.
.


. .
.. .

.

93
12.02.2015 10:01:31

UNITE 6 CK.indd 93


-1


: .

.
.........................


.................................................. .

:
:

......................... :

: !

:
. ....................

......................... : . .........................

94
12.02.2015 10:01:31

UNITE 6 CK.indd 94

-2


.
/ / / /
/

/
.


/ /

/ / /
/
/ .

/ / / / .
/

-3

95
12.02.2015 10:01:32

UNITE 6 CK.indd 95


-4

96
12.02.2015 10:01:33

UNITE 6 CK.indd 96

-5

3


4
5
6
97
12.02.2015 10:01:33

UNITE 6 CK.indd 97

-6

98
12.02.2015 10:01:33

UNITE 6 CK.indd 98

Z DEERLENDRME FORMU

Bu form kendinizi deerlendirmek amacyla hazrlanmtr. almalarnz en doru


yanstan seenee (x) iareti koyunuz.
rencinin;
Ad ve Soyad

Snf

Numaras

DERECELER
DEERLENDRME LTLER

Her zaman

Bazen

Hibir zaman

(3)

(2)

(1)

1. retmenimin nerilerini dinledim.


2. Ynergeyi izledim.
3. devlerimi zamannda tamamladm.
4. Anlamadm yerlerde sorular sordum.
5. almalarm srasnda zamanm
akllca kullandm.
6. almalarm srasnda deiik
materyaller kullandm.
7. Okul ve Eitim temasndan neler rendim?
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Okul ve Eitim temas srasnda en iyi yaptm eyler:
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

99
UNITE 6 CK.indd 99

12.02.2015 10:01:34

Z DEERLENDRME FORMU

Bu form kendinizi deerlendirmek amacyla hazrlanmtr. almalarnz en doru


yanstan seenee (x) iareti koyunuz.
rencinin;
Ad ve Soyad

Snf

Numaras

DERECELER
DEERLENDRME LTLER

Her zaman

Bazen

Hibir zaman

(3)

(2)

(1)

1. retmenimin nerilerini dinledim.


2. Ynergeyi izledim.
3. devlerimi zamannda tamamladm.
4. Anlamadm yerlerde sorular sordum.
5. almalarm srasnda zamanm akllca kullandm.
6. almalarm srasnda deiik materyaller kullandm.
7.Yaadmz yer temasndan neler rendim?
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Yaadmz yer temas srasnda en iyi yaptm eyler:
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

100
UNITE 6 CK.indd 100

12.02.2015 10:01:34

Z DEERLENDRME FORMU

Bu form kendinizi deerlendirmek amacyla hazrlanmtr. almalarnz en doru


yanstan seenee (x) iareti koyunuz.
rencinin;
Ad ve Soyad

Snf

Numaras

DERECELER
DEERLENDRME LTLER

Her zaman

Bazen

Hibir zaman

(3)

(2)

(1)

1. retmenimin nerilerini dinledim.


2. Ynergeyi izledim.
3. devlerimi zamannda tamamladm.
4. Anlamadm yerlerde sorular sordum.
5. almalarm srasnda zamanm
akllca kullandm.
6. almalarm srasnda deiik
materyaller kullandm.
7. Aile temasndan neler rendim?
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Aile temas srasnda en iyi yaptm eyler:
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

101
UNITE 6 CK.indd 101

12.02.2015 10:01:34

Z DEERLENDRME FORMU

Bu form kendinizi deerlendirmek amacyla hazrlanmtr. almalarnz en doru


yanstan seenee (x) iareti koyunuz.
rencinin;
Ad ve Soyad

Snf

Numaras

DERECELER
DEERLENDRME LTLER

Her zaman

Bazen

Hibir zaman

(3)

(2)

(1)

1. retmenimin nerilerini dinledim.


2. Ynergeyi izledim.
3. devlerimi zamannda tamamladm.
4. Anlamadm yerlerde sorular sordum.
5. almalarm srasnda zamanm
akllca kullandm.
6. almalarm srasnda deiik
materyaller kullandm.
7. Gnlk Hayat temasndan neler rendim?
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Gnlk Hayat temas srasnda en iyi yaptm eyler:
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

102
UNITE 6 CK.indd 102

12.02.2015 10:01:34

Z DEERLENDRME FORMU

Bu form kendinizi deerlendirmek amacyla hazrlanmtr. almalarnz en doru


yanstan seenee (x) iareti koyunuz.
rencinin;
Ad ve Soyad

Snf

Numaras

DERECELER
DEERLENDRME LTLER

Her zaman

Bazen

Hibir zaman

(3)

(2)

(1)

1. retmenimin nerilerini dinledim.


2. Ynergeyi izledim.
3. devlerimi zamannda tamamladm.
4. Anlamadm yerlerde sorular sordum.
5. almalarm srasnda zamanm
akllca kullandm.
6. almalarm srasnda deiik
materyaller kullandm.
7. Alveri temasndan neler rendim?
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Alveri temas srasnda en iyi yaptm eyler:
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

103
UNITE 6 CK.indd 103

12.02.2015 10:01:34

Z DEERLENDRME FORMU

Bu form kendinizi deerlendirmek amacyla hazrlanmtr. almalarnz en doru


yanstan seenee (x) iareti koyunuz.
rencinin;
Ad ve Soyad

Snf

Numaras

DERECELER
DEERLENDRME LTLER

Her zaman

Bazen

Hibir zaman

(3)

(2)

(1)

1. retmenimin nerilerini dinledim.


2. Ynergeyi izledim.
3. devlerimi zamannda tamamladm.
4. Anlamadm yerlerde sorular sordum.
5. almalarm srasnda zamanm
akllca kullandm.
6. almalarm srasnda deiik
materyaller kullandm.
7. Bo Vakitler temasndan neler rendim?
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
8. Bo Vakitler temas srasnda en iyi yaptm eyler:
. ........................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................

104
UNITE 6 CK.indd 104

12.02.2015 10:01:34

GRUP Z DEERLENDRME FORMU

Grubun ad:
Gruptaki rencilerin adlar:

Aklama: Verilen ifadelerle ilgili olarak grubumuzun durumunu en iyi ifade eden kutucuun
iine (X) iareti koyalm.

Her zaman

DEERLENDRME LTLER

(3)

DERECELER
Bazen
Hibir zaman
(2)

(1)

1. Aratrma plan yaptk.


2. Grev dalm yaptk.
3. Aratrmada eitli kaynaklardan yararlandk.
4. Etkinlikleri birlikte hazrladk.
5. Grlerimizi rahatlkla syledik.
6. Grupta uyum iinde altk.
7. Birbirimizin grlerini ve nerilerini
dinledik.
8. Grup iinde birbirimize gvenerek altk.
9. Grup yeleri olarak birbirimizi takdir ettik.
10. almalarmz srasnda birbirimizi
cesaretlendirdik.
11. Sorumluluklarmz tam anlamyla yerine
getirdik.
12. almalarmz tablo, grafik, ema ve
resimlerle zenginletirdik.
13. almalarmz baarl bir biimde sunduk.
TOPLAM

105
UNITE 6 CK.indd 105

12.02.2015 10:01:34


stiyorum.
Mzik dinlemek
Uyanmak
Uyanrm.
zgnm. / Af
edersiniz.
Siyah
Aalar
Destekliyorum.
Sesler
En iyi dileklerimle
Koyunlar
Kahvalt
Ylan
Ufuk
Askeri Akademi
Bilgisayar oyunlar
Yoksa..., veya...
nnde

lkokul
Dilerim
On iki
ki
cretiniz
Otur. (mennes)
stiyorum/seviyorum
On bir

En yeni
Kendini dene
Ders alyorum. /
renim gryorum.
yleyse

Gidiyorum.

Drt
On drt
Daha ucuz
Biniyorum. / Binerim.

Tavan

106
UNITE 6 CK.indd 106

12.02.2015 10:01:35

nekler
Kahverengi
Evimiz
Arasnda

den oluur.

Uyanr. (mennes)
Dokuz

Alveri yapt.
(mennes)
stiyorsun (mennes)

Sen (mennes)

renci
Timsah
Abdest ald. (mennes)

niyorum.
Ah!

lk kez
Birinci

Hangi takm
destekliyorsun?

De, da, ayn zamanda

Okulun kaps
Vapur
Lazm, htiya var.
Turuncu
Posta

Krmz soan
Penguen

Seni bekliyorum.

Televizyon

Sen

Buyrun. (mennes)

UNITE 6 CK.indd 107

ok zgnm.

On dokuz

Sekizinci

Ben

Gider.

Kapnn nnde

...

Dokuzuncu

nc

Bazen, biraz
...den uzak

107
12.02.2015 10:01:35

Hayvanat bahesi
zgn
Pekiyi, gzel

Tren, kutlama, parti


Tren, merasim,
kutlama, parti

Sekiz
On sekiz
Deeri, fiyat

Atatrk Mahallesi

niversite
Hazr

ok, gerekten
Yeni

Adalar

Gzel

On birinci

Otobs

Okul servisi, okul


otobs

Otobs gecikti.

Oturuyor

Diyalog

Onbe

Sonra

efkatli, sevimli

Be

On

Salyangoz

Utanga

Gerekten mi?

Beinci

Din Kltr

Torun (mennes)

Dar, darda

Torun

Hizmetiler

kinci

At (hayvan)

Lise

108
UNITE 6 CK.indd 108

12.02.2015 10:01:35

On yedi
Alt
On alt
Fiyat
Mutlu
Kaplumbaa

iman
Sper market

Yunus bal

Gitmek

air
Aa

Mracaat etti,
bavurdu.
Binici, binen, biniyor
Mthi, harika
Resim

Uzun sa
Ksa sa
Baka bir ey

Beden Eitimi
Matematik

Yedinci
Geen, gemi

Altnc
Saat yedi.
Yzme, yzmek

Bisiklete binmek

Drdnc

Deniz kys, sahil

Arkada / arkadalar

Rol

Tavuk

Gen (mennes)

Toplant salonu

taraf, i

Bastne

Sabrl

Yedi

109
UNITE 6 CK.indd 109

12.02.2015 10:01:35

Asabi, sinirli
Yaz tatili
Apartman

rmcek
Adres, balk

Pahal
Oturma odas
Benim odam

Fare
Kelebek
Benim fikrim
Yeil biber
de, da, iinde
Saat yedide.
Snfta
Durakta

Fil

Balk avlama, balk


tutma
Yaz mevsimi

Canm skld.

Zayf, gsz
Kurbaalar
Kurbaa
Konuk, misafir

Uzun

Genellikle

Onuncu
Bakent

Yal (mennes)

Aceleci

On
Yirmi

Sereler

Koy, brak.

110
UNITE 6 CK.indd 110

Snf

de, da, yannda

Kk


12.02.2015 10:01:35

Kpekler

Kpek

Ka?

stemiyorum.
ngilizce
Trke
Arapa
Renk

Neyin var?
konusunda ne
dnyorsun?
Hayrl olsun.
Gler yzl
Erken
Tutar
Ge
Ne zaman?
alkan
alkan (mennes)
Sevimli, efkatli, irin
Okul

UNITE 6 CK.indd 111

irkin, kt

iir okuma

Okumak

e yakn
Arapa hikaye
Ksa

Kedi
Tkenmez kalem
Kurun kalem

Salam, gl

...

Senin (mzekermennes)
Byk
Byk (mennes)

Masa tenisi
Voleybol

Hentbol

Sandalye

Vagon

Tembel
Her gn

111


12.02.2015 10:01:35

Faydal

Senin yerin

(
)

krtasiye

Spor yapmak
Uzanm
Elenceli

O nereli?
Kiminle gryorum?
Uygun
Alarm, korna, alar saat
nemli
Mhendis
Konu
Yaynlar, eserler

Zayf, ince
stikll Mar
Aktif, alkan, faal

Askeri Rtiye Mektebi

Mahalle Mektebi

den, dan

Ar (hayvan)

Ortaokul

Okul kyafeti, niforma

Ona seslen, ar onu.

Askeri Lise

emsi Efendi lkokulu


Okulum
Yarn akam
Hastane

Dinleyici, dinleyen
Cami, mescit
Hzlca, hzl bir ekilde
Televizyon izlemek
Film izlemek

Tiyatro izlemek

Yry
Birlikte, beraber

retmen (mennes)
tercih edilen

112
UNITE 6 CK.indd 112

12.02.2015 10:01:35

lk gn
Sal
Cuma
Perembe
Cumartesi
retmenler gn

Temiz

Gndz

yi tr, iyi cins

Onu, onun (mennesmzekker)

Sakin, sessiz
Sakin (mennes)

Bir sorunun mu var?


O (mzekker)
Hobiler
O(mennes)

Bir
Geni
Pembe

Aman Yarabbi! Aman


Allah'm!
Geiyor, dnyor.
Pazartesi
Pazar
aramba

113
UNITE 6 CK.indd 113

12.02.2015 10:01:35


Altnay, Bayram vd. (2006). New Bridge to Success, stanbul, Mill Eitim Bakanl Yaynlar
Dyson, John (2001), Exploring English, stanbul, Best Kitabevi.
El-Fevzn, Abdurrahman b. brhm vd. (2002), El-Arabiyye Beyne Yedeyk, Riyad, Mu'assasat El-Vakf El-slam.
Mahmut smail Sini, El-Kavaid El Arabiyyet-l Myessera, Canta Yaynevi.
Jones, Leo (2002), Let's Talk, Cambridge, Cambridge Universty Press.
MAK Alagha and Sindibad Multimedia, (1996), Hadigatul Huruf, 5 Prnces Gate, London.
Zyid, drs vd. (1988), El-Ktb El-Ess F Ta'lim El-Luga El-Arabiyye Li Gayr En-Ntikn
Bih, Tunus, El-Munazzame El-Arabiyye Li't-Terbiye ve's-Sekfe ve'l-Ulm
Yldz Musa ve etinkaya Hayrullah.(2013), Trke evirileriyle Arapa Seme Fkralar,
Ankara, Grafiker Yaynlar.
https://www.m.youtube.com. (25 Kasm 2011)/watch?v=dvd-4g44N30. Eriim tarihi : 12.12.2014,
saat: 15:15.
http://www.muslimvideo.com. (30 Ocak 2008)/tv/watch/0ae62e3b1396831a8398/Ummi. Eriim tarihi : 12.12.2014, saat: 15:00.

114
UNITE 6 CK.indd 114

12.02.2015 10:01:35