Anda di halaman 1dari 12

MINIT MESYUARAT PANITIA PENDIDIKAN MORAL KALI 1/2016

SMK TAMAN INDAH


Tarikh

: 07 Januari 2016

Masa
Tempat

: 3.15 petang
: Bilik Gerakan

AGENDA MESYUARAT:
1.0 Ucapan Pengerusi
2.0 Pengesahan Minit Mesyuarat yang Lalu
3.0 Perkara Berbangkit
4.0 Perkara yang dibincangkan:
4.1 Post Mortem Keputusan Peperiksaan Akhir Tahun 2015
4.2 Program Panitia 2016
4.3 Perancangan Strategik Panitia
4.4 Proses Pembelajaran dan Pengajaran Tahun 2016
4.5 Belanjawan Panitia
5.0 Hal-hal lain
6.0 Penutup
Kehadiran
Pengerusi

: 1. En.Hamzah bin Hj.Abd Hamid (GKMP Kemanusiaan) 2.


3.
4.
5.
4.

Tidak Hadir :

1.0

Cik Nur Fatiehah bt. Zulkifli (Ketua Panitia)


Pn. Farhana Mastura bt. Mazlan (Setiausaha)
En. A.P. Rajan a/l Arumugam
Pn. Rahina bt. Zaidan
Pn.Zanariah bt. Md.Saaid
Tiada

Ucapan Pengerusi

1.1 En. Hamzah mewakili ketua panitia mengalu-alukan kehadiran


semua guru dalam
mesyuarat panitia kali pertama bagi tahun
2016.
Tindakan : Makluman

1.2 Bagi tahun ini, 6 fail akan dibangunkan bagi setiap panitia. Ketua
panitia
dikehendaki
mengeluarkan
semua
isi
kandungan dalam fail lama dan bahagikan
mengikut
6
bahagian yang berkaitan. Setelah kandungan disiapkan, ketua panitia
sendiri akan cari isi dan butiran yang sesuai untuk difailkan.
Tindakan : Ketua Panitia
1.3 Minit mesyuarat hendaklah diserahkan sebelum 22 Januari 2016.
(2 salinan
untuk GKMP Bidang Kemanusiaan, 1 salinan panitia
dan 1 salinan bagi setiap
guru mengajar P. Moral)
Tindakan Setiausaha
1.4 Pelantikan Setiausaha - Mesyuarat bersetuju melantik Pn.
Farhana Mastura bt.
Mazlan
untuk
memegang
jawatan
setiausaha.
Tindakan : Makluman
2.0

Pengesahan Minit Mesyuarat yang lalu

3.1 Pn. Zanariah mencadangkan minit mesyuarat yang lalu disahkan


dan disokong
oleh En. A.P. Rajan.
Tindakan : Makluman
3.0

Perkara Berbangkit
4.1

4.0

Tiada

Perkara yang Dibincangkan


4.1

Post Mortem Peperiksaan Akhir Tahun 2015


4.1.1 Analisa Keputusan Tingkatan 1 Amanah:

Bil.
Muri
d
Hadi
r
27

Tida
k
Hadi
r

Gre
dA

Gre
dB

Gre
dC

Gre
dD

KEKUATAN

Gre
dE

Bil.
Lulu
s

%
Lulu
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

21

77.
8

22.2

4.04

KELEMAHAN
2

1. Semua pelajar kelas tersebut 1. 4 orang pelajar yang mendapat


dapat memahami Bahasa Melayu gred D dan gred E. Pelajar
dengan baik.
tersebut sukar memberi tumpuan
di dalam kelas.
2. Semua pelajar membuat nota
dan latihan yang diberikan oleh
guru.
Tindakan: Cik Nurfatiehah

4.1.2 Analisa Keputusan Tingkatan 1 Bersih:


Bil.
Muri
d
Hadi
r
15

Tida
k
Hadi
r

Gre
dA

Gre
dB

Gre
dC

Gre
dD

Gre
dE

Bil.
Lulu
s

%
Lulu
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

10

66.
7

33.3

2.5

KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Sebahagian pelajar India agak 1. Pemahaman dan penguasaan


baik dalam menguasai B. Melayu. B. Melayu lemah terutama pelajar
Cina
2. Sebahagian pelajar memberi
kerjasama yang baik semasa P&P
seperti menyiapkan latihan.
Tindakan: Pn. Zanariah

4.1.3 Analisa Keputusan Tingkatan 1 Cekap:


Bil.
Muri
d
Hadi
r
14

Tida
k
Hadi
r

KEKUATAN

Gre
dA

Gre
dB

Gre
dC

Gre
dD

Gre
dE

Bil.
Lulu
s

%
Lulu
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

16.
7

11

61.1

4.5

KELEMAHAN
3

1. Vinoth, Sivanesan dan Kavita 1. Terdapat 4 orang yang tidak


menguasai B. Melayu dengan hadir semasa peperiksaan.
agak baik. Mereka berpotensi
2. Kebanyakan pelajar tidak
untuk lulus dalam P. Moral.
menguasai
Bahasa
Melayu
2. Pelajar rajin membuat nota dan dengan baik.
latihan yang diberi oleh guru.
2. Terdapat beberapa
orang
pelajar
India
yang
tidak
menumpukan perhatian dan suka
mengganggu pelajar lain semasa
P&P.
Tindakan: Pn. Farhana Mastura

4.1.4 Analisa Keputusan Tingkatan 2 Amanah:


Bil.
Muri
d
Hadi
r
19

Tida
k
Hadi
r

Gre
dA

Gre
dB

Gre
dC

Gre
dD

Gre
dE

Bil.
Lulu
s

%
Lulu
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

18

94.
7

5.3

2.4

KEKUATAN

KELEMAHAN

1. Kebanyakan pelajar boleh 1. Hanya seorang pelajar Cina


menguasai B. Melayu dengan gagal dan agak lemah dalam
agak baik.
memahami B. Melayu.
2. Pelajar memberi kerjasama
yang baik semasa P&P seperti
membuat nota dan latihan.
Tindakan: Pn. Zanariah

4.1.5 Analisa Keputusan Tingkatan 2 Bersih:


Bil.
Muri
d
Hadi

Tida
k
Hadi
r

Gre
dA

Gre
dB

Gre
dC

Gre
dD

Gre
dE

Bil.
Lulu
s

%
Lulu
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P
4

r
19

KEKUATAN

13

68.
4

31.6

5.47

KELEMAHAN

1. Terdapat 4 orang pelajar yang 1. 6 orang memperoleh gred F


memperoleh gred D. Pelajar ini dengan markah 20 - 36.
berpotensi untuk peroleh gred
2. 4 orang memperoleh gred E
yang lebih baik.
dengan markah 40 - 44.
2.
Pelajar
yang
sentiasa
Pelajar
lemah
dalam
menunjukkan sikap yang positif 3.
penguasaan
dan
pemahaman
B.
semasa guru mengajar.
Melayu.
4.
Pelajar
tidak
menguasai
kemahiran membaca dan menulis.
Tindakan: Pn. Rahina

4.1.6 Analisa Keputusan Tingkatan 2 Cekap:


Tida
k
Hadi
r

Gre
dA

Gre
dB

Gre
dC

Gre
dD

Gre
dE

Bil.
Lulu
s

%
Lulu
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

8.7

25

91.3

7.00

1. Semua pelajar membuat nota 1. Semua pelajar kurang


dan latihan yang diberikan oleh lemah dalam penguasaan
guru.
pemahaman B. Melayu.

dan
dan

Bil.
Muri
d
Hadi
r
27

KEKUATAN

KELEMAHAN

2. Hanya 2 orang pelajar yang


lulus dalam subjek ini tapi pada
gred yang paling rendah iaitu gred
C dan gred E.
Tindakan: Cik Nurfatiehah

4.1.10
Bil.
Murid
Hadir
9

Analisa Keputusan Tingkatan 4 Sains:

Tida
k
Had
ir

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

A+

A-

B+

C+

KEKUATAN

Bil.
%
Lulu Lulu
s
s

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

11.1

6.1

88.
9

KELEMAHAN

1. Segelintir pelajar
kerjasama semasa pdp.

memberi 1. Seorang pelajar perempuan


India sering tidak hadir ke
sekolah.
2.
Segelintir
pelajar
sering
bertanya guru cara menjawab 2. Pelajar Cina tidak menghafal
soalan mengikut teknik SPM yang nilai-nilai
dan
gagal
betul.
mengaplikasikannya
semasa
menjawab soalan.
3.
Sikap
pelajar
yang
menganggap subjek P. Moral tidak
begitu penting.
Tindakan: Pn. Zanariah

4.1.11
Bil.
Murid
Hadir
9

Analisa Keputusan Tingkatan 4 Prinsip Akaun:

Tida
k
Had
ir

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

A+

A-

B+

C+

KEKUATAN

Bil.
%
Lulu Lulu
s
s

88.
9

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

11.1

4.33

KELEMAHAN

1. Semua pelajar memahami 1. Sebilangan pelajar malas


arahan yang diberi oleh guru.
membuat
nota
dan
latihan
(pelajar lelaki).
2. Pelajar perempuan sangat rajin
membuat soalan dan bertanyakan 2. Sangat lemah untuk menguasai
soalan yang tidak difahami.
definisi nilai dan kata kunci nilai.
6

3.
Sangat
sukar
memahami
kehendak soalan dan malas untuk
berfikir
dalam
menyelesaikan
soalan yang diberi oleh guru.
Tindakan: Cik Nurfatiehah

4.1.12
Bil.
Murid
Hadir
18

Gre
d

Analisa Keputusan Tingkatan 4 Teknikal:

Tida
k
Had
ir

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

A+

A-

B+

C+

KEKUATAN

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Bil.
%
Lulu Lulu
s
s

0.0

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

18

100.
0

9.0

KELEMAHAN

1. Segelintir pelajar memberi 1. Keseluruhan pelajar Cina dan


kerjasama semasa pdp walaupun India
sangat
lemah
dalam
pemahaman B. Melayu mereka pemahaman B. Melayu.
lemah.
2. Pelajar tidak menghafal nilai
dan kata kunci.
Tindakan: Pn. Zanariah

4.1.13
Bil.
Murid
Hadir
7

Gre
d

Analisa Keputusan Tingkatan 4 MPV:

Tida
k
Had
ir

Gre
d
A+

A-

B+

C+

KEKUATAN

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Gre
d

Bil.
%
Lulu Lulu
s
s

14.
3

Bil.
Gag
al

%
Gag
al

GPM
P

85.7

8.57

KELEMAHAN

1. Semua pelajar sangat rajin 1. Semua pelajar Cina dan India


membuat kerja sekolah yang tidak
menguasai
B.
Melayu
diberikan oleh guru walaupun dengan baik.
tidak / kurang memahami. B.
7

Melayu.

2. Semua pelajar malas bertanya


guru tentang soalan yang tidak
difahami.
3. Tidak memahami kehendak
soalan
dan
lemah
dalam
mengingati nilai-nilai moral dan
maksud nilai.
Tindakan: Cik Nurfatiehah

4.1.14
bagi setiap tingkatan

Semua guru dikehendaki menyediakan head count


yang di ajar.

i)
TOV tingkatan 5 berdasarkan keputusan
Peperiksaan Akhir
Tahun
2015 Tingkatan
4.
ii)
Tingkatan 2 dan 3 TOV berdasarkan Peperiksaan
Akhir Tahun
2015 Tingkatan 1 dan 2.
iii)
Tingkatan 1 TOV berdasarkan markah Ujian Selaras 1
2016.
4.1.15

Lengkapkan TOV dan ETR setiap tingkatan dalam

buku rekod
Tindakan : Semua
guru

4.2

Program Panitia Tahun 2016

4.3.1 PBS diteruskan. Guru-guru dikehendaki melaksanakan PBS


seperti biasa.
Tindakan : Semua guru
4.3.2 Kelas tambahan dan bengkel kecemerlangan
Tingkatan 5 akan
diadakan
mengikut
jadual
disediakan oleh pihak pentadbir sekolah.

bagi
yang

Tindakan : Guru P. Moral Ting. 5


4.3.3 Teknik Menjawab
Penceramah luar atau
memberi pendedahan tentang teknik
Moral.

SPM P. Moral akan diteruskan.


dalaman akan dijemput untuk
menjawab
P.
Tindakan : Ketua Panitia dan Kaunselor
8

4.3.4 Latih tubi akan dilaksanakan oleh guru semasa pdp


mengikut kelas
pengajaran masing-masing.
Tindakan : Semua guru
4.3.5 Program Minggu Kemanusiaan akan dijalankan pada bulan
Jun 2016.
Panitia P. Moral akan menjalankan kuiz atau
pertandingan silang kata di
kalangan
pelajar.
Hadiah
akan disediakan oleh panitia.
Tindakan : Semua guru

4.3

Perancangan Strategik Panitia


4.3.1 Isu 1 - Meningkatkan kualiti pencapaian keputusan P. Moral

SPM.
kertas

4.4

Pemantapan kemahiran berfikir.


Pemantapan penulisan bahagian B dalam
peperiksaan P. Moral SPM
Tindakan : Guru P. Moral Ting. 5

Proses Pembelajaran dalam Pengajaran Tahun 2016


4.4.1 Penulisan dan penghantaran buku rekod mengajar.
Tindakan : Semua guru
4.4.2 Sukatan pelajaran dan rancangan pelajaran tahunan

disediakan.
Tindakan : Semua guru
4.4.3 Guru-guru panitia P. Moral dan tingkatan yang diajar:
BIL
.

NAMA GURU

TINGKATAN
YANG DIAJAR

1.

Nurfatiehah bt. Zulkifli

1A, 2C, 3A, 5TK,


5MPV

2.

En. A.P. Rajan a/l Arumugam

5SC, 5PA

3.

Pn. Rahina bt. Zaidan

2B, 3B, 4SC, 4TK

4.

Pn. Zanariah bt. Md. Saaid

1B, 2A, 3C, 4MPV,


4PA
9

5.

Pn. Farhana Mastura bt.


Mazlan

1C
Tindakan : Makluman

4.4.4 Penyelarasan buku nota murid dan buku latihan murid.


Mesyuarat
bersetuju menggunakan satu buku sahaja.
Tindakan : Makluman
4.4.5 Semakan buku nota dan buku latihan murid akan
dijalankan oleh pihak
pentadbir mengikut jadual yang
telah ditetapkan. . (Rujuk Manual
Pengurusan yang
telah diberi kepada semua guru pada Mesyuarat Guru
Kali Pertama 2016 yang lalu)
Tindakan : Pentadbir Sekolah
4.4.6 Pemantauan proses pengajaran dalam pembelajaran (pdp)
akan
dijalankan mengikut jadual yang telah
ditetapkan. . (Rujuk Manual
Pengurusan yang telah diberi
kepada semua guru pada Mesyuarat Guru
Kali
Pertama 2016 yang lalu)
Tindakan : Pentadbir Sekolah
4.4.7 Guru memperbanyakkan penggunaan peta pemikiran (iThink) dan teknik
penyoalan yang boleh meningkatkan
kemahiran berfikir aras tinggi
(KBAT) semua pelajar
dalam pdp.
Tindakan : Semua guru
4.4.8 Lengkapkan headcount dan target pencapaian murid
dalam buku rekod
dan sistem SAPS.
Tindakan : Semua guru
4.4.9 Pengagihan guru penyedia soalan untuk ujian selaras dan
peperiksaan
dalaman sekolah bagi matapelajaran P.
Moral 2016 :

GURU

UJIAN
SELARAS 1

PEPERIKSAA
N
PERTENGAH
AN TAHUN
2016

UJIAN
SELARAS 2

PEPERIKSAA
N AKHIR
TAHUN 2016

10

TINGKATAN
1

Pn. Zanariah

Pn. Farhana

Pn. Farhana

Cik Fatiehah

TINGKATAN
2

Pn. Rahina

Cik Fatiehah

Cik Fatiehah

Pn. Zanariah

TINGKATAN
3

Cik Fatiehah

Pn. Rahina

Percubaaan
PT3

PT3

TINGKATAN
4

Pn. Rahina

Pn. Zanariah

Pn.Zanariah

Pn. Rahina

TINGKATAN
5

En. A.P.Rajan

En. A.P.Rajan

En. A.P. Rajan

SPM

Tindakan :
Makluman

4.6

Belanjawan Panitia
4.6.1 Bajet peruntukan untuk sekolah masih belum diketahui.
Tindakan : Makluman

4.6.1 Semua
berkaitan penyediaan

guru

dikehendaki menyenaraikan barangan


bahan bantu mengajar untuk dibeli.
Tindakan : Semua guru

4.6.2 Cik Fatiehah menyatakan bahawa bajet untuk hadiah


pelajar sempena
Minggu Kemanusiaan boleh gunakan
bajet panitia.
Tindakan : Makluman

5.0

Hal-hal Lain

5.1 En. Rajan menyatakan bahawa soalan peperiksaan SPM pada


tahun ini mungkin
mengalami perubahan. Kertas soalan
mengandungi soalan struktur dan 3 esei.
Penandaan
adalah mengikut aras iaitu aras rendah, sederhana dan tinggi.
Taklimat akan diberikan kepada semua guru P. Moral tentang
perubahan ini.
Lembaga Peperiksaan telah keluarkan
arahan untuk semua matpelajaran yang
terlibat termasuk
P. Moral. Beliau akan mengadakan latihan dalam
11

perkhidmatan (LDP) pada semua guru P. Moral mengenai teknik


menjawab
soalan yang terbaru ini. Cadangan LDP ialah :
Pada
Pukul
Tempat

: Hari Isnin minggu ke-3


: 3.00 - 5.00 petang
: Bilik Gerakan
Tindakan :

Makluman
6.0

Penutup

6.1 Pengerusi mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua guru


yang sudi hadir
pada petang ini dan berharap guru-guru dapat
meneruskan dan meningkatkan
semangat untuk terus
melaksanakan tanggungjawab yang digalas serta dapat
meningkatkan pencapaian akademik anak didik kita.
Tindakan : Makluman

Mesyuarat ditangguhkan pada jam 4.30 petang.


Disediakan oleh,

Disemak Oleh,

.......................
...................
(Farhana Mastura bt. Hj. Mazlan)
(En.Hamzah B Hj.Abd
Hamid)
Setiausaha Panitia P.Moral
GKMP Kemanusiaan,
SMK Taman Indah
SMK Taman
Indah

12