Anda di halaman 1dari 2

Konsep dan Peranan Raja di Vietnam

Institusi beraja di Vietnam menerima pengaruh dari Sistem Pemerintahan Negara China yang dipengaruhi
falsafah Conucius serta ajaran agama Buddha.Pemerintah mesti mempunyai pendidikan Confucius serta ajaran
agama Buddha yang baik.Maharaja dianggap sebagai Thein-Tu atau Son of Heaven.Maharaja dianggap sebagai anak
Tuhan yang dikatajan mendapat mandat dari syurga untuk memerintah Negara. Maka kesejahteraan rakyat dan
Negara dikatakan bergantung sepenuhnya terhadap kebijaksanaan dan kewibawaan Maharaja yang memerintah.
Raja akan kehilangan mandate dari dyurga jika berlaku penyelewengan kuasa.Jika Maharaja mengabaikan
tanggungjawab terhadap rakyat,maka akan memberi kesan kepada Negara dan dipercayai akan berlaku malapetaka
seperti bencana alam,pemberontakan, kebuluran, wabak penyakit dan sebagainya.Konsep ini diterap dalam institusi
kemaharajaan di Vietnam.Hal ini berlaku kerana Vietnam berada di bawah pertuanan Negara China.Pemerintah
Vietnam mengakui kedaulatan Negara China melalui pembayaran ufti tahunan secara tetap.Setiap Maharaja akan
ditabalkan oleh wakil daripada Maharaja China sebelum baginda dianggap sebagai Maharaja yang sah.Ia bermula
pada 1788 apabila keluarga Tayson menaiki takhta pemerintahan dengan gelaran Maharaja Quang Trung.Manakala
pada tahun 1804,Maharaja Gia Long dari keluarga Nguyen mendapat pengiktirafan daripada Maharaja China.

Peranan Raja Vietnam


a.

Ketua Pemerintah
Pemerintah berkuasa mutlak dalam pemerintahan dan urusan kerajaan berpusat di Hue. Maharaja berperanan
sebagai ketua Negara dan ketua pentadbir.Maharaja mempunyai kedudukan yang tertinggi dan berkuasa penuh
dalam politik,ekonomi dan social. Maharaja berkuasa melantik golongan pembesar dan pegawai kerajaan bagi
membantu mentadbir Negara dengan baik dan berkesan.Hal ini membolehkan maharaja melantik pegawai dalm
kalangan kerabat diraja untuk menjalankan tugas rasmi kerajaan.Contohnya, Maharaja Gia Long telah melantik
golongan pembesar dalam kalangan golongan intelektual yang lulus cemerlang dalam peperiksaan Awam China
berdasarakan ajaran Confucius.Golongan ini dikenali sebagai golaongan Mandarin atau Quan. Oleh itu,
Maharaja Gia Long terpaksa mengenepikan kuasa dan hak istimewa golongan bangsawan sebagai golongan
pembesar dengan membayar satu gaji tetap.

b.

Ketua Hakim
Pemerintah Vietnam juga bertindak sebagai penjamin dan penegak keadilan.Maraja merupakan sumber kepada
undang-undang dan mempunyai kuasa tertinggi. Maharaja merupakan ketua hakim yang bertanggungjawab
menggubal undang-undang dan menjatuhkan hukuman kepada pesalah.Maharaja tidak boleh didakwa walaupun
mempunyai kesalahan. Undang-undang dibentuk untuk menyelesaikan kes-kes jenayah, kes awam dan kes
tanah. Golongan agama merupakan penasihat kepada Maharaja dalam menggubal undang-undang.Sekiranya
rakyat tidak bersetuju dengan undang-undang yang digubal, rakyat akan dianggap sebagai penderhaka. Oleh itu
Maharaja berhak menjatuhkan hukuman termasuklah membabitkan hukuman bunuh. Jadi jelas bahawa undangundang tersebut sebenarnya untuk mengukuhkan kedudukan Maharaja dalam pentadbiran.

c.

Penguasa ekonomi
Maharaja Vietnam menguasai segala hasil ekonomi Negara contohnya hasil cukai, perkhidmatan, hasil
pertanian dan aktiviti perdagangan.Pegawai akan dilantik untuk melaksanakan tugas bagi pihak Maharaja
seperti mengutip cukai,duti import serta seksprt barangan tempatan.Maharaja menjalinkan hubungan yang baik
dengan kawasan pedalaman yang membekalkan sumber barangan supaya bekalan sentiasa mencukupi.
Kemajuan ekonomi bergantung kepada coak pentadbiran Maharaja kerana baginda menentukan hala tuju dan
dasar ekonomi Negara.

d.

Ketua Agama

Dalam bidang keagamaan Mahara Vietnam mempunyai pengaruh yang sangat besar iaitu baginda merupakan ketua
agama yang bertindak sebagai ketua rumah berhala kerana Maharaja dianggap sebagai suci dan sangat hampir
dengan Tuhan. Maharaja juga mendapat mandat dari syurga untuk menjalankan pemerintahan kerana baginda
merupakan Anak Syurga yang mendapat pengiktirafan dari Tuhan untuk memerintah.Maharaja bertanggungjawab
secara langsung dalam segala bidang dan upacara keagamaan yang dikendalikan oleh golongan pendeta
e.

Sebagai Pelindung,lambang perpaduan dan keamanan

Maharaja juga bertindak sebagai pelindung dan tonggak perpaduan untuk menyatukan seluruh rakyat serta
bertanggungjawab mengekalkan keamanan Negara.Maharaja bertanggungjawab melindungi rakyatnya daripada
perbuatan penganiayaan, ancaman luar dan factor alam.Hal ini berkait dengan konsep mandat dari syurga,Maharaja
mempunyai kebolehan dalam menentukan ketenteraman dan keesjahteraan hidup seluruh rakyat.