Anda di halaman 1dari 28

XBOH 2103

FACULTY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY

MAY 2016

XBOH 2103

OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH MANAGEMENT

NO. MATRIKULASI

940124086767001

NO. KAD PENGENALAN

940124086767

NO. TELEFON

0174967673/0135951540

E-MEL

speckytaufiq@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

P. PINANG LEARNING CENTRE

XBOH 2103

PENGENALAN MENGENAI SISTEM PENGURUSAN KESELAMATAN DAN


KESIHATAN PEKERJAAN (SPKKP)

Dalam sesebuah organisasi, pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan ( KKP ) adalah
satu perkara wajib yang perlu ada bagi menjaga segala kebajikan terhadap seseorang pekerja dan
ia menjadi tanggungjawab majikan serta aspek penting berlandaskan Akta Kesihatan Dan
Keselamatan Pekerjaan 1994.Pengurusan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan ini berperanan
dalam sesebuah organisasi atau syarikat kerana ia mewujudkan satu budaya keselamatan bukan
hanya pada seorang pekerja sahaja, malahan individu-individu yang berada sekitar kawasan
tempat bekerja.Berteraskan akta kesihatan dan keselamatan pekerjaan 1994, beberapa garis
panduan tentang sistem pengurusan keselamatan dan kesihatan pekerjaan telah diperluaskan oleh
satu pertubuhan yang dikenali sebagai Pertubuhan Buruh Antarabangsa ( ILO ) .Pertubuhan ini
bertujuan adalah untuk membantu syarikat atau organisasi mencapai pelbagai segala pembaikan
kearah memperbaiki prestasi KKP dalam sesebuah organisasi.
Bagi mencapai matlamat untuk mengurangkan kes kemalangan di tempat kerja, OSH telah
mengenal pasti:
a) Amalan dua hala yang membina antara majikan dan pekerja akan mewujudkan persekitaran
yang sihat dan selamat.
b) Pihak yang terlibat dalam aktiviti kerja (majikan, pekerja dan lain-lain) lazimnya merupakan
pihak terbaik untuk memutuskan tindakan yang spesifik bagi memastikan tempat kerja
selamat.
c) Perlunya satu sistem pengurusan risiko yang sistematik bagi mengurangkan kadar
kemalangan di tempat kerja.

XBOH 2103

Prinsip-prinsip ini disokong dengan hakikat bahawa:


a) Majikan khususnya pengurusan tertinggi syarikat mempunyai kuasa dan pengaruh serta
bertanggungjawab dalam memastikan keselamatan dan kesihatan pekerja dan
persekitarannya.
b) Pekerja juga bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain.
c) Untuk mencapai timbal balas tanggungjawab tersebut, kerjasama yang baik antara majikan
dan pekerja amat diperlukan.
d) Penyertaan pekerja dalam isu keselamatan dan kesihatan akan membawa kepada budaya
yang mengutamakan keselamatan di tempat kerja.

SYARIKAT YANG DIPILIH

XBOH 2103

Nama Syarikat : INARI TECHNOLOGY SDN BHD


Alamat Syarikat : Plant 3, Plot 51, Hilir Sungai Keluang4, Phase 4, Bayan Lepas Free Industrial
Zone, 1900 Bayan Lepas, Pulau Pinang
EMAIL : lilawati@inari-tech.com (HR Officer)
WEB SITE : www.inari-tech.com

Inari Amertron Berhad adalah sebuah syarikat penyedia perkhidmatan pembuatan elektronik
(EMS), menyediakan perkhidmatan pembuatan dan sokongan kepada Frekuensi Radio,
4

XBOH 2103

sektor Testing & Measurement Equipment Optoelektronik,dan gentian Optik.


Inari Amertron telah disenaraikan di Pasaran ACE Bursa Malaysia
Securities Berhad(Bursa Malaysia) pada 19 Julai 2011, dan dipindahkan ke Pasaran Utama Bursa
Malaysia bertarikh 3 Jun 2014.
Beribu pejabat yang terletak di Bayan Lepas, Pulau Pinang, Inari Amertron mengendalikan
sejumlah 10 kilang (sehingga September 2015), yang terletak di Malaysia (Pulau Pinang, Johor),
Rakyat Republik China (Kunshan) dan Filipina (ClarkField, Paraaque ); menggunakan tenaga
kerja seramai kira-kira 6,000 pekerja.

Sejarah Penubuhan

XBOH 2103

Inari Amertron Berhad telah ditubuhkan berikutan penggabungan dan pengambilalihan dua
pembekal EMS: Inari Berhad dan Amertron Inc. (Global) Limited.Inari Berhad telah ditubuhkan
pada 2006 sebagai pembekal EMS perkhidmatan pembungkusan semikonduktor kepada
Frekuensi Radio (RF) industri mudah alih, termasuk pemprosesan akhir wafer dan ujian
RF. produk RF Inari ini digunakan terutamanya dalam sektor telekomunikasi tanpa wayar,
termasuk telefon pintar, peranti 3G, telefon bimbit, dan peranti pengkomputeran tanpa wayar.
Amertron Inc. (Global) Limited telah ditubuhkan pada tahun 1988 dan terlibat dalam pembuatan
optoelektronik (LED), paparan LED, sensor optik dan sensor inframerah digunakan di pusatpusat data, automotif dan pertahanan sektor, peranti komputer pengguna dan automasi
industri); dan penyelidikan gentian optik, reka bentuk dan pembuatan (pemancar gentian optik
dan penerima yang digunakan dalam industri telekomunikasi seperti pusat data dan suis server).
Pada 25 Jun 2013, Nama Kumpulan yang diperbesarkan kemudiannya ditukar kepada Inari
Amertron Berhad berkuat kuasa 5 Julai 2013.

Inari Amertron Berhad adalah sebuah syarikat pegangan pelaburan yang mempunyai empat
perniagaan teras, iaitu:
i
ii
iii
iv

Bersepadu pembungkusan semikonduktor dan perkhidmatan ujian


Pembuatan Optoelektronik, pengujian dan pemasangan
Penyelidikan Fibre-Optics, Pembangunan dan Penyelidikan
Pengujian elektronik ODM dan pengukuran peralatan.

Di bawah merupakan anak-anak syarikat yang dimiliki oleh INARI AMETRON SDN BHD:
Inari Technology Sdn Bhd (anak syarikat 100% IAB)
terlibat dalam back-end pemprosesan wafer, pemasangan pakej dan ujian akhir komponen
semikonduktor.

XBOH 2103

Inari South Keytech Sdn Bhd (anak syarikat 100% IAB)


terlibat dalam penyelidikan dan pembangunan (R & D) dan pembuatan komponen gentian
optik, mis pemancar optik dan penerima
Ceedtec Sdn Bhd (51% anak syarikat IAB)
adalah Design Manufacturer Asal (ODM) ujian dan pengukuran elektronik peralatan untuk
automotif dan makmal aplikasi.
Inari International Limited (100% anak syarikat IAB)
adalah syarikat induk Amertron Inc. (Global) Limited, yang mempunyai dua anak syarikat
100% milik: Amertron Incorporated yang Amertron Technology (Kunshan) Co Ltd, keduaduanya terlibat dalam pembuatan, pengujian dan pemasangan produk optoelektronik.
Inari Global (HK) Limited (100% anak syarikat IAB) adalah terlibat dalam perniagaan
komponen semikonduktor.
Simfoni Bistari Sdn Bhd (anak syarikat 100% IAB) adalah terlibat dalam hartanah dan
pelaburan induk.

Inari Semiconductor Labs Sdn Bhd (99.9% anak syarikat IAB) terlibat dalam hartanah
dan pelaburan induk.

Antara Produk-Produk Keluaran INARI AMETRON SDN BHD:

XBOH 2103

Komponen Fiber Optik

Sensor Inframerah

Cip Telefon Bimbit

Paparan LED

a.1 POLISI

XBOH 2103

1.1 POLISI KKP


Polisi perlulah sentiasa dikaji dan disemak untuk jangkamasa tertentu bagi menentukan
kesesuaiannya.Dalam setiap polisi juga menerangkan penglibatan pekerja dalam semua elemen
keselamatan dan kesihatan pekerjaan serta memberi segala peningkatan bagi
mencapainya.Pengurusan KKP juga melalui garis panduan polisi setiap syarikat perlu
memastikan setiap pengurusan dan pekerja mempunyai kelayakan yang diiktiraf serta memahami
hak diri sendiri serta syarikat untuk dijadikan panduan.Selain itu, dalam perkara lain polisi juga
perlu merangkumi memberi segala peruntukan data, sumber dan sentiasa memberi
penambahbaikkan dalam polisi secara berterusan.

Gambarajah 1.0 : Polisi bagi Inari


Ametron Sdn Bhd

a.2 PENGLIBATAN PEKERJA

XBOH 2103

Penglibatan pekerja ialah dimana pekerja terlibat dalam cara membuat keputusan mengenai isu
keselamatan dan kesihatan di dalam perniagaan organisasi.Penglibatan pekerja-pekerja
seharusnya digalakkan oleh pihak pengurusan kerana ianya membuktikan pemilikan tingkah laku
yang selamat di peringkat pelaksanaan, di mana ia adalah yang paling sesuai. Penglibatan
pekerja adalah dalam pelbagai bentuk. Mungkin terdapat melalui penglibatan atau melalui
pusingan keselamatan yang kerap berjumpa dalam bentuk kumpulan kecil untuk berbincang cara
isu-isu keselamatan dapat di buat penambahbaikan.
Oleh itu,pekerja haruslah:
Bertindak secara bertanggungjawab supaya tidak mendedahkan orang lain kepada apaapa bahaya dan

risiko kepada keselamatan dan kesihatan akibat dari aktiviti yang

dijalankan.
Memberikan komitmen penuh dan menyertai semua program keselamatan dan kesihatan
yang dianjurkan.
Mematuhi segala arahan dan prosedur tentang langkah-langkah keselamatan dan
kesihatan yang ditetapkan
oleh majikan.
Memaklumkan kepada majikan akan apa-apa status tempat kerja yang difikirkan boleh
mendatangkan bahaya dan isiko kepada kesihatan samaada kepada diri sendiri atau pun
orang lain yang berkaitan dengan aktiviti yang dijalankan.

Penglibatan pekerja boleh melalui:

Jawatankuasa OSH dimana pekerja dipilih oleh jawatankuasa OSH

10

XBOH 2103

Wakil OSH wakil yang dipilih adalah daripada perkerja lain perniagaan itu

Gambarajah 2.0 : Penglibatan Pekerja


dalam KKP

2.0 PENGANJURAN

2.1 TANGGUNGJAWAB & KEBERTANGGUNGJAWABAN


Majikan bertanggungjawab secara keseluruhan bagi menjaga keselamatan dan kesihatan pekerja
dan menunjukkan kepimpinan untuk aktiviti OSH dalam organisasi.Majikan memperuntukkan
tanggungjawab, akauntabiliti dan autoriti untuk pembangunan, melaksanakan dan perlaksanaan
OSHMS dan pencapaian yang selari dengan objektif OSH. Tanggungjawab dan akauntabiliti
semua personal di OSH hendaklah jelas, didokumenkan dan disampaikan kepada semua
kakitangan masing-masing. Peraturan, tanggungjawab, kebertanggungjawaban dan kuasa semua
pekerja yang menjalankan tugas adalah sebahagian daripada OSHMS hendaklah dinyatakan
dengan jelas, didokumenkan dan disampaikan kepada pekerja berkenaan. Ini dapat diterangkan
dalam keterangan kerja, manual dan prosedur
11

XBOH 2103

Majikan telah melantik seseorang di peringkat pengurusan tertinggi sebagai wakil pengurusan
OSH untuk membangunkan, melaksanakan, menyemak dan menilai OSHMS, laporan terhadap
prestasi OSHMS dan menggalakkan penyertaan didalam mencapai objektif OSH yang sebenar.
Wakil pengurusan akan dibantu oleh orang lain yang telah diwakilkan untuk memantau
keseluruhan operasi OSHMS.

2.2 KELAYAKAN DAN LATIHAN

Semua pekerja haruslah memiliki keperluan kemahiran mental (seperti pengatahuan asas),
fizikal, persiapan dan pengatahuan kepada kerja selamat. Pengurusan dan pekerja haruslah
menunjukkan kecekapan yang selamat semasa menjalankan dan menyelia kerja. Kecekapan ini
diperolehi melalui kombinasi pelajaran, kelulusan, pengalaman dan latihan kerja. Apabila
mampu organisasi boleh mendapatkan perunding berwibawa daripada luar. Melalui latihan yang
betul dan mencukupi, pengurus, penyelia dan pekerja akan dapat menguruskan bahaya di tapak
kerja. Tanpa mengira saiz organisasi latihan hendaklah menjadi alat untuk mencegah kemalangan
di tempat kerja dan mungkin mendatangkan kecederaan dan kesakitan.
Terdapat 4 langkah utama yang perlu dilakukan untuk menjadikan latihan yang dijalankan lebih
berkesan dan mantap:

12

XBOH 2103

Langkah 1 : mengenal pasti apakah keperluan latihan organisasi dan menyediakan latihan
matrik OSH
Latihan matrik OSH adalah alat yang dapat membantu majikan dan penyelia mengenalpasti
apakah keperluan latihan untuk pekerja mereka.
Langkah 2 : menyediakan pelan latihan
Menyediakan pelan latihan mengikut keutamaan modul latihan dan membangunkan jadual
latihan untuk organisasi.
Langkah 3: memberikan latihan
Apabila pelan telah dibangunkan, melatih pekerja adalah mengikut kepada pelan latihan dan
jadual.Memastikan bahawa maklumat adalah senang untuk difahami dan cuba gunakan kaedah
latihan yang pelbagai untuk menyampaikan mesej..
Langkah 4: penilaian latihan
Penilaian akan dapat membantu majikan atau penyelia menentukan jumlah pembelajaran telah
dicapai dan sama ada prestasi pekerja telah meningkat dalam kerja.
Terdapat beberapa kaedah latihan yang dilakukan di Inari iaitu:
Pendapat peserta
Borang kaji selidik atau perbincangan tidak formal dengan peserta akan membantu majikan
menentukan tahap kesesuaian program latihan.
Pemantauan penyelia
Penyelia adalah bahagian yang terbaik untuk memantau prestasi pekerja sebelum dan selepas
latihan. Penyelia haruslah mencatat kekurangan dan membantu melaksanakan penambahbaikan
Penambahbaikan tempat kerja

13

XBOH 2103

Kejayaan program latihan akan dapat mengurangkan kemalangan dan kecederaan di tempat
kerja.Penilaian latihan akan memberikan majikan keperluan maklumat untuk menentukan sama
ada pekerja telah mencapai hasil yang diinginkan dan sama ada latihan harus dilakukan lagi.
Akhirnya, semak keperluan latihan OSH, pelan dan modul latihan berkala.

2.3 DOKUMENTASI

Dokumentasi OSHMS haruslah dibentuk dan dikekalkan. Dokumentasi merangkumi :


Dasar OSH dan objektif organisasi.
Peruntukkan utama peranan pengurusan OSH dan tanggungjawab bagi pelaksanaan untuk
OSHMS;
Bahaya dan risiko OSH yang signifikan timbul daripada aktiviti organisasi dan pengaturan untuk
kawalan dan pencegahan mereka.
Prosedur, arahan atau lain-lain dokumen dalaman yang telah digunkaan dalam rangka kerja
OSHMS

14

XBOH 2103

Dokumentasi OSHMS haruslah :


Ditulis dengan jelas dan dibentangkan sehingga difahami kepada mereka yang akan
menggunakannya.
Disemak secara berkala, disemak sebagai keperluan, disampaikan dan mudah diakses oleh semua
ahli yang bersesuaian atau yang terkesan dalam organisasi; dan
Dilupuskan atau dibuang daripada edaran apabila tidak digunakan mengikut prosedur.
Rekod OSH haruslah ditubuhkan dan dikekalkan mengikut keperluan organisasi. Ianya harus
dikenalpasti, dikesan, diperolehi dan masa pengekalannya harulah dinyatakan secara terperinci.
Umumnya, dokumentasi OSHMS terdiri daripada:

Manual OSHMS
Standard prosedur operasi (SOPs)
Kawalan operasi/ arahan kerjaspesifik kepada proses dan loji
Borang untuk menyokong dokumentasi di atas.

Mengekalkan rekod adalah penting untuk menunjukkan pengurusan perniagaan yang baik.
Rekod dapat menunjukkan pematuhan organisasi kepada OSHMS. Rekod diperlukan untuk
menunjukkan pematuhan dengan obligasi undang-undang. Ianya juga dapat digunakan untuk
membantu dalam pelaksanaan dan operasi OSHMS dan menyediakan maklumat yang berguna
yang dapat membantu semakan prestasi keselamatan. Rekod adalah keterangan atau bukti
bahawa tindakan tertentu telah diambil dan boleh digunakan untuk mengesahkan bahawa syaratsyarat tertentu telah dipenuhi dan tindakan telah diambil.
Antara rekod OSH:

Kemalangan/kejadian/hampir kehilangan
Semakan dan audit
Permit untuk bekerja, lesen, sijil kejuruteraan
Laporan kejadian dan kegagalan sistem
Tanggungjawab
Minit keahlian OSH/ minit mesyuarat toolbox

15

XBOH 2103

Latihan

Dengan penyelenggaraan rekod secara teratur, organisasi akan cepat bertindakbalas kepada
permintaan pengatur dan juruaudit persijilan seperti mana kawalan operasi mereka dan lebih
berkesan melalui pengenalpastian trend atau aktiviti-aktiviti yang tidak sesuai yang mengakibat
ketidakpatuhan.

Gambarajah 3.0 : Rajah menunjukkan dokumen dan rekod skema pengurusan. Ianya

menunjukkan hubungan antara peringkat tertinggi, kenyataan dasar, prosedur, arahan


kerja, dan akhirnya rekod

16

XBOH 2103

2.3 KOMUNIKASI

Prosedur ini diwujudkan dan dikekalkan bagi:


a) Penerimaan, dokumentasi dan tindak balas dalaman yang sewajarnya dan komunikasi
luaran yang berkaitan dengan OSH;
b) Memastikan komunikasi dalaman untuk maklumat OSH di antara peringkat-peringkat yang
berkenaan dan fungsi-fungsi organisasi hendaklah turut melindungi kontraktor, pembekal
dan pelawat; dan
c) Memastikan bahawa kebimbangan, idea dan input untuk pekerja dan wakil mereka
d)
e)
f)
g)
h)
i)

mengenai pekara OSH diterima, dipertimbangkan dan ada tindak balas


Taklimat OSH kepada pekerja dan pihak berkepentingan
Papan tanda yang mengandungi data prestasi OSH, buletin, poster dan sebagainya
Menyediakan sesi bimbingan dan demontrasi
Buku panduan organisasi
Menghantar memo
Internet

17

XBOH 2103

3.0 PERANCANGAN DAN PELAKSANAAN


3.1 SEMAKAN AWAL

Semakan awal dilakukan oleh majikan dengan penolongnya yang berkelayakan, di dalam
berunding dengan pekerja dan/atau wakil mereka. Keputusan semakan dalaman haruslah:
i.
ii.

Didokumenkan
Menjadi perkara asas untuk perancangan dan membuat keputusan berhubung dengan

iii.

pelaksanaan OSHMS; dan


Menyediakan satu garis asas daripada penambahbaikan berterusan organisasi OSHMS
boleh diukur.

3.2 OBJEKTIF KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN


Selaras dengan dasar OSH dan berdasarkan semakan awal, pengurusan, pengukuran objektif
OSH haruslah ditubuhkan, yang mana;

Spesifik kepada organisasi, bersesuaian dan mengikut saiz dan sifat aktiviti.

Selaras dengan kerelevanan dan digunapakai oleh peraturan dan undang-undang negara,
dan teknikal dan kewajipan perniagaan organisasi perlu mengambil kira OSH

Fokus ke arah penambahbaikan berterusan melindungi OSH pekerja untuk mencapai


perlaksanaan OSH yang terbaik.

Realistik dan boleh dicapai.

Didokumenkan, dan disampaikan kepada semua fungsi yang relevan dan peringkatperingkat organisasi.

18

XBOH 2103

3.3 PENCEGAHAN HAZARD

Pengawalaturan termasuk dalam prosedur dokumentasi yang seharusnya dibuat untuk


mengenalpasti bahaya, penilaian dan kawalan risiko. Aktiviti ini memerlukan penyertaan pekerja
atau wakil mereka.Pengenalpastian bahaya haruslah mempertimbangkan perlbagai jenis bahaya
seperti fizikal, kimia, biologi dan bahaya psikologi yang mana banyak ditemui di tempat kerja.
Organisasi mewujudkan kaedah proses pengenalpastian bahaya yang spesifik dan menanganinya
pada masa yang sama. Keutamaan mesti diberikan kepada kawasan-kawasan plant, bahan-bahan,
proses atau persekitaran yang berbahaya
Pekerja yang berkerja dalam kawasan harian yang berpengalaman yang terdedah kepada bahaya
mesti terlibat dalam proses pengenalpastian bahaya.
Bahaya yang berkaitan dengan aktiviti semua pekerja haruslah dikenalpasti. Aktiviti haruslah
termasuk rutin, bukan rutin dan tidak normal. Mengenalpasti bahaya haruslah menentukan semua
sumber, keadaan, dan situasi di tempat kerja dengan potensi untuk kecederaan manusia dan
kesihatan, merosakkan harta benda dan persekitaran atau kombinasinya.
Penilaian risiko
Organisasi mengganggar dan menilai peringkat-peringkat risiko yang berkaitan dengan bahaya
yang dikenalpasti. Keputusan penilaian ini dipertimbangkan untuk membuat keputusan dan
untuk menentukan langkah kawalan.

19

XBOH 2103

Kawalan risiko
Selepas mengenal pasti kawalan risiko, keutamaan diberikan untuk mengawal pilihan selaras
dengan perintah berikut

Menghapuskan bahaya/risiko

Mengawal bahaya/risiko pada sumbernya, dengan menggunakan kawalan kejuruteraan


atau langkah-langkah organisasi

Mengurangkan bahaya/risiko dengan reka bentuk tempat kerja yang selamat, langkahlangkah kawalan pentadbiran selamat; dan

Dimana sisa bahaya/risiko tidak dapat dikawal dengan pengukuran yang kolektif,
majikan harus menyediakan program yang bersesuaian untuk kelengkapan pelindungan peribadi.
Kawalan ditubuhkan dan dilaksanakan untuk mengurus risiko ke tahap yang boleh diterima.
Urutan dan keutamaan kawalan dicadangkan di sini kerap telah merujuk kepada hirarki kawalan
OSH. Semua ini adalah hierarki

menghapuskan/penyingkiran (elimination),

penggantian

pengasingan

kawalan kejuruteraan

kawalan pentadbiran

peralatan kawalan personal Personal Protective Equipment (PPE)

20

XBOH 2103

4.0 PENILAIAN
4.1 PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN PRESTASI
Pengaturan untuk memantau, mengukur dan merekod pelaksanaan organisasi OSH secara tetap
telah dibangunkan, ditubuhkan dan disemak secara berkala.
Pelaksanaan dan pemantauan Pengukuran harus termasuk kedua-dua pemantauan aktif dan
reaktif dan direkodkan. Keputusan pengukuran dan pemantauan haruslah:

Memberikan maklum balas mengenai pelaksanaan OSH

Memberikan maklumat untuk menentukan sama ada pengaturan hari demi hari untuk
pengenalpastian bahaya dan risiko, pencegahan dan kawalan di tempat dan beroperasi dengan
berkesan

Boleh digunakan sebagai satu jalan untuk menentukan sejauh mana dasar dan objektif
OSH sedang dilaksanakan dan risiko dapat dikawal
Pelaksanaan dan pemantauan adalah penting dalam menguruskan isu-isu yang berkaitan dengan
OSH dalam sesebuah organisasi. Mereka memberikan maklum balas ke atas apa yang berlaku
yang mungkin kita boleh membentuk tindakan yang bersesuaian untuk bertindak balas ke atas
keadaan tersebut. Mereka memberikan maklumat ke atas :

Apa yang berlaku di sekitar anda

bagai mana melakukan perkara tersebut

Apa yang telah berlaku sehingga kini

21

XBOH 2103

Amaran ke atas masalah atau bahaya yang akan berlaku yang mungkin perlu diambil
tindakan bagi menggelakkannya
Pengaturan untuk melaksanakan pemantauan dan pengaturan mestilah:

Berasaskan pengenalpastian bahaya ataupun risiko yang akan wujud dalam organisasi,
komitmen dalam dasar dan objektif OSH; dan

Membantu dalam proses penilaian organisasi termasuk semakan pengurusan.


Pelaksanaan pemantauan dan pengukuran akan:

Digunakan sebagai cara untuk menentukan sejauh mana dasar dan objektif OSH boleh
dilaksanakan dan mengawal risiko

Meliputi/ termasuk pemantauan secara aktif dan reaktif serta tidak hanya ke atas kehilang
upayaan, kerja-kerja yang berkaitan kematian, sakit, pemyakit, ketidakupayaan

Direkodkan
4.2 PENYIASATAN
Pengaturan termasuk prosedur dokumentasi haruslah ditubuhkan, dilaksanakan dan diselenggara
untuk penyiasatan insiden yang akan dapat mengenalpasti sebarang kelemahan dalam OSHMS
dimana perlu insiden yang berkaitan dengan kerja haruslah dimaklumkan kepada pihak berkuasa
berkenaan dalam mengikut undang-undang negara. Penyiasatan haruslah dijalankan oleh orang
yang cekap, dengan penyertaan bersesuaian dari pekerja-pekerja dan wakil mereka. Organisasi
hendaklah menubuhkan, melaksanakan dan mengekalkan prosedur untuk memberitahu, rekod
menyiasat, analisis dan mendokumenkan semua kemalangan berkenaan OSH. Semua kerja yang
berkaitan dengan kematian, kecederaan, ketidakupayaan, keuzuran dan kehilangan upayaan
hendaklah diberitahu kepada majikan dan/atau pihak berkuasa berkenaan mengikut undangundang kebangsaan untuk ianya dapat disiasat oleh organisasi.
Usaha untuk mencegah ianya berulang penyiasatan mesti menentukan punca sebab semua
kejadian yang membawa kepada pengenalpastian:

22

XBOH 2103

a)
b)
c)
d)

Keperluan tindakan pembetulan


Peluang untuk tindakan pencegahan
Peluang untuk penambaikan berterusan
Semua kejadian mesti disiasat secepat mungkin. Semua tugas untuk mengendalikan
penyiasatan kejadian seharusnya berwibawa. Pekerja dan wakil mereka akan turut serta
untuk mendapat faedah daripada penyiasatan tersebut.

4.3 AUDIT
Pengaturan termasuk prosedur dokumentasi untuk menjalankan audit-audit berkala hendaklah
ditubuhkan untuk menentukan sama ada OSHMS dan elemen yang berada di tempatnya,
mencukupi dan berkesan dalam melindungi keselamatan dan kesihatan perkerja dan mencegah
insiden
Program audit hendaklah dibangunkan, yang termasuk jenis kepakaran juruaudit, skop audit
kaedah audit dan pelaporan. Audit termasuk penilaian terhadap kesemua elemen-elemen
organisasi OSHMS atau subset ini, sebagaimana yang sesuai.
4.4 SEMAKAN PENGURUSAN
Pengurusan tertinggi hendaklah menyemak OSHMS untuk memastikan kesesuaian, kecukupan
dan keberkesanan. Frekuansi dan skop semakan pengurusan OSHMS hendaklah dirancang dan
ditentukan mengikut keadaan dan keperluan-keperluan organisasi.
Penemuan semakan pengurusan hendaklah direkodkan, didokumenkan dan disampaikan kepada
mereka yang berkenaan.Semakan pengurusan seharusnya dikeluarkan oleh majikan serta
pengurusan tertinggi ke atas secara tetap (contohnya suku pertama tahun setiap tahun atau
separuh tahun ) dan boleh mengeluarkannya menerusi mesyuarat atau melalui makluman.
Sebahagian perlaksanaan semakan pengurusan OSHMS boleh dilakukan dengan lebih kerap jika
bersesuaian. Semakan berbeza mungkin boleh mengenalpasti elemen yang berbeza dari
keseluruhan semakanWakil pengurusan adalah bertanggungjawab untuk memastikan laporan ke

23

XBOH 2103

atas semua pelaksanaan OSHMS kepada majikan serta pengurusan senior bagi tujuan semakan
semula.

5.0 TINDAKAN UNTUK PENAMBAHBAIKKAN


5.1 TINDAKAN PENCEGAHAN DAN PEMBETULAN
Pengaturan hendaklah ditubuhkan dan diselenggara untuk tindakan pencegahan dan pembetulan
daripada keputusan pengukuran dan pemantauan pretasi OSHMS, audit OSHMS dan semakan
pengurusan.
Apabila penilaian sistem pengurusan OSH dan sumber yang lain menunjukkan tindakan
pencegahan dan pembetulan untuk bahaya dan risiko tidak mencukupi atau berkemungkinan
untuk menjadi tidak mencukupi, pengukuran hendaklah mengenalpasti langkah-langkah kawalan
yang diiktiraf, lengkap dan didokumenkan, yang bersesuaian dan tepat pada masanya

5.2 PENAMBAHBAIKAN BERTERUSAN


Apabila penilaian sistem pengurusan OSH dan sumber yang lain menunjukkan tindakan
pencegahan dan pembetulan untuk bahaya dan risiko tidak mencukupi atau berkemungkinan
untuk menjadi tidak mencukupi, pengukuran hendaklah mengenalpasti langkah-langkah kawalan
yang diiktiraf, lengkap dan didokumenkan, yang bersesuaian dan tepat pada masanya
Pengaturan untuk penambaikan yang berterusan harus membangunkan meliputi langkahlangkah-langkah berikut;

24

XBOH 2103

Langkah 1 : analisis elemen-elemen berterusan berdasarkan maklumat berikut


a)
b)
c)
d)

Objektif organisasi OSH


Hasil pengenalpastian bahaya dan pengenalpastian risiko
Hasil pelaksanaan pemantauan dan pengukuran
Penyiasatan kerja yang berkaitan kematian, kecederaan, penyakit, keuzuran, kehilang

upaya dan hasil serta cadangan audit hasil daripada semakan pengurusan.
e) Cadangan untuk penambaikan dari semua ahli dalam organisasi termasuk jawatankuasa
keselamatan dan kesihatan yang sedia ada
f) Perubahan peraturan dan undang-undang, program sukarela dan persetujuan kolektif
maklumat baru yang berkaitan
g) Hasil pengawasan kesihatan pekerja, pencegahan kesihatan dan program promosi.
Langkah 2 : penerokaan peluang untuk penambahbaikan seperti ;

Pengurangan sumber
Pengurangkan keuzuran
Pengurangan insiden tempat kerja
Meningkatkan penyertaan perkerja
Meningkatkan laporan

Langkah 3 ; membentuk pelan tindakan


Langkah 4 : pelan tindakan komunikasi terhadap mereka yang berkaitan
Langkah 5 : pelan pelaksanaan pemantauan
Hasil penambahbaikan berterusan boleh menyumbang kepada perkara berikut :
Keputusan tahunan yang lebih baik seperti mengukur kadar kegagalan semua kerjakerja yang berkaitan dengan kematian , kecederaan, ketidakupayaan, keuzuran dan
penyakit dan near misses
Mencapai keputusan yang mantap/ stabil atau bertambah baik dalam mencapai target
OSHMS yang baik
Keadaan yang mengerakkan budaya merentasi keseluruhan organisasi ke arah yang
lebih efektif dan berkesan

25

XBOH 2103

Penambahbaikan sistem itu sendiri adalah lebih komprehensif/ menyeluruh, mudah


difahami atau lebih baik daripada sebelumnya.

KESIMPULAN

Sesebuah organisasi memerlukan Sistem Pengurusan Keselamatan dan Kesihatan


Pekerjaan kerana ia adalah satu petunjuk dan tanda aras bagaimana sesebuah organisasi itu
bertindak dalam menangani pengurusan KKP dengan cemerlang.Oleh itu, setiap
majikan dan organisasi perlu menghargai setiap warga kerja kerana mereka adalah tunjang utama
dalam pembangunan organisasi. Perkara ini sangat penting kerana tanpa mereka nescaya
produktiviti akan merudum. Oleh itu, setiap majikan dan organisasi perlu menyediakan PPE,
latihan dan kesedaran keselamatan dan kesihatan pekerjaan kepada semua anggota kerja dalam
pendedahan keselamatan bekerja dengan selamat.
Sejajar dengan itu, pelbagai program telah diatur oleh pihak INARI SDN BHD dari
pelbagai sudut yang mengikut perundangan dalam memantapkan Sistem Pengurusan
Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan di INARI.Natijahnya jelas sekali, bahawa AKKP 1994
adalah sebagai batu loncatan dalam memupuk kesedaran dan budaya keselamatan dan kesihatan
pekerjaan samada pada majikan mahupun pekerja supaya mengikut undang-undang dan saranan
kerajaan supaya bekerja dalam keadaan yang selamat dan harmoni tanpa kecelakaan.

26

XBOH 2103

(3540 patah perkataan)


Rujukan / Bibliografi:

JKKP (2005).Garis Panduan Peraturan Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan


( Pemberitahuan Mengenai Kemalangan, Kejadian Berbahaya, Keracunan
Pekerjaan dan Penyakit Pekerjaan 2004) K.Lumpur: Pertubuhan Kebajikan dan Sukan
Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Malaysia.
Tey Chin Yuen (2015). Kursus Latihan Pertolongan Cemas Pekerjaan (CPR)
Subang: ER Emergency Responder Academy Sdn.Bhd

Kadir.A , Kadaruddin .A, Azhar.A & Muhammad.R.R (2010). Sistem Pengurusan Keselamatan
dan Kesihatan Pekerjaan (OSHAH:18001) Analisis Kepada Penerimaan Faedah Pelaksanaanya
Kepada Organisasi Di Malaysia.Dimuat turun pada September 01, 2015, Dari
http://eprints.uthm.edu.my/573/1/JTS_Voll_F2

Haspriza Ashari (2004).Keselamatan Dan Kesihatan Pekerjaan Tanggungjawab Siapa


Dimuat turun pada September 17, 2015, Dari http://www.fppsm.utm.my/download/doc
download/99-keselamatan-dan-kesihatan-pekerjaan-tanggungjawab-siapa-html

Haspriza Ashari (2004). Peranan Jawatankuasa Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Dalam
Organisasi;Suatu Perspektif Undang-Undang.Dimuat turun pada September 17, 2015, Dari
http://www.fppsm.utm.my/downloads/doc download/ 84-peranan-jawatankuasa-keselamatan-dan
kesihatan-pekerjaan-dalam-organisasi-suatu-perspektif.html

27

XBOH 2103

Haslinda Isamail (Attorney Chambers Of Malaysia).Pengenalan Kepada Perundangan


Keselamatan Pekerja Di Malaysia.Dimuat turun pada September 21,2015 Dari
http://www.agc.gov.my/index.php?option=com_content&view=article&id=906:p
engenalan-kepada-perundangan-keselamatan-dan-kesihatan-pekerja-di-malaysia

Mohd Rosyaidi (2013).Quality, Safety, Health, Environmental, Radiation, and Hygiene


Management.Dimuat turun pada Oktober 13,2015 Dari http://rosyaidi.blogspot.my/2013/05/ms17222011.html

28

Beri Nilai