Anda di halaman 1dari 2

KEW.

PS-13
LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN 2016

KEMENTERIAN/JABATAN/AGENSI
KATEGORI STOR

: SK BUIS, TELUPID
: STOR UNIT
KEDUDUKAN STOK

Sedia Ada
TAHUN
SEMASA

Pembelian

Pengeluaran

Stok Semasa

Bilangan
Stok

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

(i)

(a)

(ii)

(b)

(iii)

(c)

(i+ii)-(iii)

d = (a+b)-(c)

Baki Bawa
Hadapan

Baki Stok Akhir Tahun 0.. :

KADAR
PUSINGAN STOK
____c____
[(a + d)

Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun
Kedua

Suku Tahun
Ketiga

50

650

18

234

32

416

1.13

Suku Tahun
Keempat

Nilai Tahunan

Kadar Pusingan Stok Tahunan adalah: 0

Disediakan Oleh:

Diperakukan oleh:

(Tandatangan Pegawai Stor)


Nama: NUR FARAHIYAH BT MAT GHANI
Jawatan:PEGAWAI STOR
Tarikh:30 OGOS 2016
Cap Kementerian/Jabatan :

(Tandatangan Ketua Jabatan)


Nama:JAUPIS BIN GADUA
Jawatan:GURU BESAR
Tarikh:30 OGOS 2016
Cap Kementerian/Jabatan :

2]

KEW.PS-13
LAPORAN KEDUDUKAN STOK TAHUN 2015
Contoh Pengiraan KEW.PS-13
(Pengiraan tidak perlu ditunjukkan semasa mengemukakan laporan. Helaian ini hanya panduan kepada pengguna mengenai pengiraan)
KEDUDUKAN STOK
Sedia Ada
TAHUN
SEMASA

Bilangan
Stok
(i)

Pembelian

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(a)

(ii)

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(b)

(iii)

Baki Bawa
Hadapan
100

Suku Tahun
Kedua

50

Suku Tahun
Keempat

20

20

5,000

100

2,500

150

1,200

100

1,200

400

5,000

9,000

6,000

28,000

150

180

100

300

Stok Semasa

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

Bilangan
Stok

(c)

(i+ii)-(iii)

d = (a+b)-(c)

100

5,000

Baki Stok Akhir Tahun 2008 :

Suku Tahun
Pertama

Suku Tahun
Ketiga

Pengeluaran

7,500

10,300

6,000

20,800

Jumlah
Nilai Stok
(RM)

(100+100) (150)
= 50

(5,000 + 5,000)
(7,500)
= 2,500

(50 + 150) (180)


= 20

(2,500+9,000)
(10,300)
=1,200

(20 + 100) (100)


=20

(1,200 + 6,000)
(6,000)
=1,200

(20 + 400) (300)


=120

(1,200 + 28,000)
(20,800)
=8,400

KADAR
PUSINGAN STOK
(Suku Tahun)
____c____
[(a + d)

2]

____7,500____
[(5,000 + 2,500)

2]

= 2.00
____10,300____
[(2,500 + 1,200)

2]

=5.56
____6,000____
[(1,200 + 1,200)

2]

=5.00
____20,800____
[(1,200 + 8,400)

2]

=4.33

____44,600____

750

Nilai Tahunan

48,000

730

44,600

Kadar Pusingan Stok Tahunan adalah:

[(5,000 + 8,400)

= 6.66
Nota : Jumlah Nilai Stok adalah merujuk kepada jumlah harga pembelian asal bagi semua Stok diruangan Terimaan di Kad Kawalan Stok (Bahagian B)
Kadar Pusingan Stok Tahunan

____________Jumlah Nilai Stok Pengeluaran Tahunan___________


(Baki Stok Akhir Tahun Lepas + Baki Stok Akhir Tahun Semasa) 2

2]