Anda di halaman 1dari 2

Kandungan Nutrien dalam Sampel Makanan

Tujuan
Bahan
Larutan Benedict, asid hidroklorik cair, serbuk natrium bikarbonat, larutan
kanji, bahan uji Millon, kertas turas, air suling, ubi kentang, kacang tanah,
minyak masak, putih telur dan larutan sukrosa
Radas
Tabung uji, pemegang tabung uji, bikar, silinder penyukat 5 ml, jubin putih,
tungku kaki tiga, penunu Bunsen, kasa dawai, lesung dan alu
Prosedur
1. Jalankan ujian makanan terhadap sampel makanan mengikut langkahlangkah yang tersenarai dalam bahagian pemerhatian.
2. Rekodkan semua pemerhatian anda.
Pemerhati
Eksperimen
Sampel
Pemerhatian
an
makanan
A. Menentukan kehadiran gula
penurun
Putih telur
(albumen)
1. Masukkan 1 ml putih
telur(albumen) dan 1 ml
larutan Benedict ke dalam satu
tabung uji.
2. Panaskan campuran tersebut
dalam kukus air.
Larutan
3. Rekodkan perubahan
sukrosa
kandungan.
4. Ulang langkah 1 hingga 3
dengan menggunakan larutan
sukrosa.
B. Menentukan kehadiran gula
bukan penurun
1. Masukkan 1 ml larutan sukrosa
dan beberapa titik asid
hidroklorik ke dalam satu
tabung uji.
2. Panaskan campuran dalam
kukus air selama 5 minit.
3. Sejukkan tabung uji itu di
bawah aliran air pili.
4. Tambahkan serbuk natrium
bikarbonat sehingga tiada
pembuakan lagi.
5. Jalankan ujian Benedict.
Catatkan pemerhatian anda.
6. Ulang langkah 1 hingga 5
dengan menggunakan putih
telur.
C. Menentukan kehadiran kanji
1. Titiskan beberapa titik larutan
iodin ke atas sekeping ubi
kentang. Perhatikan warnanya.
2. Ulang langkah 1 dengan
menggunakan kacang tanah.
D. Menentukan kehadiran protein
1. Tambahkan beberapa titik

Larutan
sukrosa

Putih telur
(albumen)

Ubi kentang

Kacang tanah
Kacang tanah

2.
3.
4.
E.

Perbincan
gan

Kesimpula
n

bahan uji Millon pada ampaian


kacang tanah.
Panaskan campuran tersebut
dalam kukus air.
Perhatikan sebarang
perubahan yang berlaku.
Ulang langkah 1 hingga 3
dengan menggunakan ubi
kentang dan putih telur.
Menentukan kehadiran lipid

Ubi kentang

Putih telur
(albumen)

Kacang tanah
1. Sapu sedikit kacang tanah
yang dihancurkan pada sehelai
kertas turas.
2. Biarkan kertas turas kering.
Minyak masak
3. Pegang kertas turas
menghadap cahaya.
Perhatikan sama ada tompok
lut cahaya terbentuk atau
tidak.
4. Ulang langkah 1 hingga 3
Ubi kentang
dengan menggunakan minyak
masak dan ubi kentang yang
dihancurkan.
1. Apakah hasil akhir bagi ujian Benedict?
2. Terangkan proses kimia yang menyebabkan pembentukan hasil yang
dinyatakan dalam Soalan 1.
3. Mengapakah sampel makanan dipanaskan dengan asid hidroklorik cair
dalam eksperimen gula bukan penurun?
4. Apakah tujuan natrium bikarbonat digunakan dalam eksperimen gula bukan
penurun?
5. Mengapakah sampel makanan perlu diuji untuk gula penurun sebelum ujian
untuk gula bukan penurun dijalankan?