Anda di halaman 1dari 2

NAM

A:

KELA
S:

TARIKH
:

Nilai Tenaga dalam Sampel Makanan


Tujuan

________________________________________________________________

Pernyataan
masalah

Sampel makanan yang manakah mempunyai nilai tenaga yang lebih


tinggi?

Hipotesis

__________________________________________________________________

Pemboleh ubah

a) Dimanipulasikan: ___________________________________________________
b) Bergerak balas: _____________________________________________________
c) Dimalarkan: _______________________________________________________

Bahan

Kacang tanah, roti putih, mancis, air suling dan plastisin

Radas

Tabung didih, termometer, pin panjang, penimbang elektronik dan silinder


penyukat

Teknik

Mengukur suhu awal dan suhu akhir dengan menggunakan thermometer


dan merekod data

Prosedur

1. Timbang sebiji kacang tanah dan catatkan jisimnya.


2. Isikan satu tabung didih dengan 10ml air suling.
3. Sediakan susunan radas seperti yang ditunjukkan dalam Rajah di
bawah.

4. Catatkan suhu awal air.


5. Bakar kacang tanah dan letakkan sedekat mungkin dengan tabung
didih.
6. Kacau air.
7. Baca dan rekodkan suhu pada termometer apabila kacang tanah telah
habis terbakar.
8. Hitung nilai tenaga kacang tanah dengan menggunakan formula
berikut:
1

Nilai tenaga=

Jisimair ( g) x Muatanhaba spesifik air (J g ) x kenaikan suhu ()


Jisimkacang tanah ( g)

9. Ulang langkah 1 hingga 8 dengan menggunakan roti putih.

Keputusan
Suhu air ( )

Sampel makanan
Awal
Akhir
Perbezaan

Kacang tanah

Roti putih

Jisim air (g)


Jisim makanan (g)
Nilai tenaga (J g-1)

Perbincangan

1. Sampel manakah yang mempunyai nilai tenaga yang lebih tinggi?


2. Adakah jisim makanan mempengaruhi nilai tenaganya?

Kesimpulan

Anda mungkin juga menyukai