Anda di halaman 1dari 2

Kursus kepimpinan pengawas sekolah SKJRSA

KALI 1(2016)

MODUL LDK DAN FASILITATOR


ICE BREAKING 2
Masa : 4.15-4.45 ptg
Bahan : Kad manila dan marker pen.
Tujuan
Menanamkan sifat kepimpinan dan potensi dalam diri peserta.
Melatih bagaimana bermesyuarat, membuat keputusan yang
rasional dalam membuat perancangan.
Menimbulkan nilai-nilai murni.
Kaedah
Peserta dibahagikan ke dalam beberapa kumpulan.
Peserta diminta untuk melukis logo kumpulannya, lengkap
dengan organisasi dan rasional menghasilkan logo tersebut.

NOTA : 4.45 5.00 PEMBENTANGAN HASIL


KERJA KUMPULAN

Kursus kepimpinan pengawas sekolah SKJRSA


KALI 1(2016)

Aspek

Markah

Kreativiti
Rasional pemilihan logo
Pemilihan ahli organisasi
Kerjasama dalam
kumpulan
Borang penilaian bagi Ice breaking 2
Jumlah markah

Aspek
Kreativiti
Rasional pemilihan logo
Pemilihan ahli organisasi
Kerjasama dalam
kumpulan

Markah