Anda di halaman 1dari 1

Nama-Nama 10 Malaikat dan Tugasnya

1. Malaikat Jibril yang menyampaikan wahyu Allah kepada nabi dan rasul.
2. Malaikat Mikail yang bertugas memberi rizki / rejeki pada manusia.
3. Malaikat Israfil yang memiliki tanggung jawab meniup terompet
sangkakala di waktu hari kiamat.
4. Malaikat Izrail yang bertanggungjawab mencabut nyawa.
5. Malikat Munkar yang bertugas menanyakan dan melakukan
pemeriksaan pada amal perbuatan manusia di alam kubur.
6. Malaikat Nakir yang bertugas menanyakan dan melakukan pemeriksaan
pada amal perbuatan manusia di alam kubur bersama Malaikat Munkar.
7. Malaikat Raqib / Rokib yang memiliki tanggung jawab untuk mencatat
segala amal baik manusia ketika hidup.
8. Malaikat Atid / Atit yang memiliki tanggungjawab untuk mencatat
segala perbuatan buruk / jahat manusia ketika hidup.
9. Malaikat Malik yang memiliki tugas untuk menjaga pintu neraka.
10. Malaikat Ridwan yang berwenang untuk menjaga pintu sorga / surga.

Perbedaan Malaikat dengan Jin, Setan / Syetan dan Iblis


lihat:
Malaikat terbuat dari cahaya atau nur sedangkan jin berasal dari api atau
nar. Malaikat selalu tunduk dan taat kepada Allah sedangkan jin ada yang
muslim dan ada yang kafir. Yang kafir adalah syetan dan iblis yang akan
terus menggona manusia hingga hari kiamat agar bisa menemani mereka
di neraka.
Malaikat tidak memiliki hawa nafsu sebagaimana yang dipunyai jin. Jin
yang jahat akan selalu senantiasa menentang dan menjalankan apa yang
dilarang oleh Tuhan Allah SWT. Malaikat adalah makhluk yang baik dan
tidak akan mencelakakan manusia selama berbuat kebajikan, sedangkan
syetan dan iblik akan selalu mencelakakan manusia hingga hari akhir.

Semoga dengan ini semuanya bisa mengigat kembali para MalikatMalaikat kita & tugas-tugas-Nya dan bisa menyebarkannya ke penjuru
dunia,Amiiinnn.