Anda di halaman 1dari 21

Draf

151220
15

Kurikulum Standard Sekolah Menengah


KSSM

Draf
151220
15

MODUL
P1

Standard
kandungan:

1.1

Asas Pemikiran Komputasional

Standard
pembelajaran:

1.1.1

Menerangkan
teknik
Leraian
(Decomposition), Pengecaman Corak
(Pattern Recognition), Peniskalaan
(Abstraction)
dan
Pengitlakan
(Generalisation) dalam pemikiran
komputasional untuk menyelesaikan
masalah.

1.1.2

Menyelesaikan
sesuatu
tugasan
menggunakan teknik leraian dan
menentukan langkah secara tertib.

1.1.3

Mengesan unsur persamaan dan


perbezaan untuk pengecaman corak
dalam sesuatu situasi

1.1.4

Membuat
keputusan
bagi
menentukan aspek penting dalam
sesuatu masalah

1.1.5

Menentukan ciri ciri kesamaan


dalam sesuatu permasalahan

Draf
151220
15

Masa:

6 minggu

NOTA RUJUKAN
Apa itu Pemikiran Komputasional?
Pemikiran Komputasional merupakan satu proses
menyelesaikan masalah dengan cara berfikir secara
logik tentang masalah (dan dunia) dari segi proses
yang terlibat, data yang ada, dan langkah-langkah
yang perlu diikuti untuk mencapai matlamat yang
diingini

yang

melibatkan

empat

teknik

bagi

memahami masalah, menyelesaikan masalah yang


rumit

serta

menyenaraikan

penyelesaian

yang

sesuai bagi permasalahan tersebut.


Melalui

Pemikiran

Komputasional,

kompleks dan rumit dapat difahami

sesuatu

permasalahan

yang

dan diselesaikan dengan lebih

mudah.
Empat teknik Pemikiran Komputasional adalah :
1. Teknik Leraian (Decomposition)
Memecahkan masalah yang kompleks kepada bahagian
bahagian yang lebih kecil supaya masalah lebih mudah
difahami dan diselesaikan.
2. Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)
Melihat kepada unsur persamaan dan perbezaan yang
berlaku dalam masalah yang telah di leraikan (decompose).
3

Draf
151220
15

3. Teknik Peniskalaan (Abstraction)


Memfokuskan kepada maklumat atau perkara yang perlu
sahaja dengan cara
4. Teknik Pengitlakan (Generalisation)
Mengkelompokkan sesuatu masalah dalam kelompok yang
sama untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan
cara membuat kesimpulan umum tentang sesuatu peristiwa
atau fenomena dengan cara merumuskan atau membentuk
kesimpulan umum tentang sesuatu perkara.
Teknik Leraian (Decomposition)
memecahkan sesuatu masalah kepada bahagian bahagian yang
lebih kecil supaya masalah lebih mudah difahami dan mampu
diselesaikan
setiap bahagian yang dipecahkan akan diselesaikan satu persatusatu
Kepentingan Teknik Leraian
Lebih mudah memahami masalah
Mudah merancang penyelesaian masalah
Setiap masalah yang dipecahkan dapat dianalisa dengan lebih
terperinci

Draf
151220
15

Contoh 1:
Anda ingin menyediakan Sandwich untuk juadah minum petang. Anda
perlu menyediakan sendiri Sandwich tersebut.

Penyelesaian Masalah menggunakan Teknik Leraian


1. Senaraikan proses penghasilan langkah demi langkah dari mula
hingga akhir
2. Leraikan setiap langkah kepada bahagian yang lebih kecil
3. Ambil kira :
a. Jenis roti yang digunakan
b. Inti sandwich yang diperlukan
c. Inti tambahan yang diperlukan
d. Campuran inti sandwich
e. Cara hidangan sandwich
4. Kenalpasti pelaku dan tindakan dan perkara yang dilakukan dalam
setiap langkah

Draf
151220
15

Jawapan :
Langkah langkah menyediakan sandwich:
1. Sediakan roti
- Tentukan jenis roti
- Jenis roti : bagel/ putih/gandum penuh/
- Roti biasa atau perlu bakar
2. Sapukan marjerin pada roti
- Jenis marjerin: marjerin/mentega/butter
3. Sediakan inti sandwich
- Inti sandwich : Ikan tuna/sardine/ telur rebus/sosej/mentega
kekacang
- Inti tambahan : salad/tomato/timun/cili
4. Campurkan inti sandwich
- Pilihan jenis inti
- Jenis Inti bersama mayonis/tanpa mayonis/sos tomato/sos
cili
5. Sapu inti sandwich pada roti
Banyak atau sedikit
Letak kepingan keju atau tidak
6. Hidang sandwich di atas pinggan
- Pinggan kaca/plastic
- Potong sandwich /tidak perlu potong

Teknik Pengecaman Corak (Pattern Recognition)


6

Draf
151220
15

Melihat kepada pola persamaan, perbezaan dan kekerapan yang


berlaku dalam masalah yang telah di leraikan (decompose)
Masalah lebih mudah diselesaikan secara efektif kerana
Contoh 1:
Anda ingin menyediakan
Sandwich untuk
juadah minum petang.
Kepentingan
Teknik Pengecaman
Corak
Anda perlu menyediakan sendiri Sandwich tersebut.
Pola (pattern) adalah persamaan ciri ciri (ciri ciri sepunya)bagi
sesuatu masalah
Penyelesaian
Masalah
menggunakan
Teknik Pengecaman
Corakbanyak
Masalah lebih
mudah
dan cepat diselesaikan
apabila lebih
dikenalpasti.
1.pola
Kenalpasti
pola (pattern) dalam setiap proses
Sekiranya pola tidak dapat dikenalpasti, hasil penyelesaian
Contoh :
masalah mungkin terjejas.
Setiap sandwich memerlukan bahan yang sama (roti)
Roti yang digunakan perlu di bakar atau tidak perlu
dibakar
Setiap sandwich memerlukan bahan yang berbeza(untuk
inti)
Masa penyediaan sandwich
2. Pola (pattern) juga boleh wujud dalam masalah kecil yang
dileraikan (decompose)
3. Pola (pattern) yang dikenalpasti ialah :
a. Jenis roti
b. Bahan untuk inti
c. Masa penyediaan sandwich
4. Setiap pola (pattern)akan berulang dalam penghasilan jenis
sandwich yang berbeza.
5. Oleh yang demikian, kita akan tahu untuk menghasilkan roti
sandwich yang berbeza jenis melalui pola .

Draf
151220
15

Contohnya,
Setiap roti sandwich memerlukan kuantiti bahan yang spesifk
Bahan untuk dijadikan inti boleh disediakan
Setiap roti sandwich disediakan dalam satu tempoh masa
Apabila pola (pattern) dikenalpasti, kita boleh membuat penyelesaian
untuk sesuatu masalah
ROTI SANDWICH SARDIN

1. Sediakan roti
2. Sapukan marjerin pada roti
3. Sediakan inti sandwich seperti
berikut:
a. 1 tin sardin saiz besar dan
perlu dimasak terlebih
dahulu
b. 1 b i ji l im a u n i pi s
c. 2 l a b u ba wa n g b e s a r
d. 5 ta ng ka i c i li pa di di
h i r is - Ji ka s u ka p e da s
e. 1 b i ji t im un - d i kupa s
d a n h i ri s n ip i s
f. 1 i ka t da un s a la d
g. 1 /4 s u du te h - l a da
s ula h
h. 1 s u du be s a r m in ya k
ma s a k
i. ga r a m s e cu ku pn ya
2. Campurkan inti sandwich.
Tambahkan mayonis sekiranya
perlu
3. Sapu inti sandwich pada roti
4. Hidang sandwich di atas
pinggan

ROTI SANDWICH TELUR

1. Sediakan roti
2. Sapukan marjerin pada roti
3. Sediakan inti sandwich seperti
berikut:
a. 4 biji telur, direbus dan
dihancurkan
b. 2-3 sudu besar mayonis
c. 1/2 sudu kecil lada
hitam kisar
d. 1/4 sudu kecil garam
e. Daun salad
f. Tomato
4. Campurkan inti sandwich.
Tambahkan mayonis , lada
hitam dan garam sekiranya
perlu
5. Sapu inti sandwich pada roti
8
6. Hidang sandwich di atas
pinggan

Draf
151220
15

Teknik Peniskalaan (Abstraction)

Draf
151220
15

Teknik memfokuskan kepada maklumat yang penting dan perlu


sahaja (cirri ciri umum)
Huraian yang lebih jelas akan di senaraikan
Semua ciri ciri yang tidak perlu akan diabaikan
Kepentingan Teknik Peniskalaan
Membolehkan untuk mereka idea secara umum mengenai
masalah dan cara penyelesaiannya
Semua cirri ciri yang tidak perlu diasingkan dan dikeluarkan.
Membantu untuk menghasilkan model yang jelas berdasarkan
cirri ciri umum

10

Draf
151220
15

Contoh 1:
Anda ingin menyediakan Sandwich untuk juadah minum petang.
Anda perlu menyediakan sendiri Sandwich tersebut.

Penyelesaian

Masalah

menggunakan

Teknik

Peniskalaan

(Abstraction)
1. Beberapa ciri ciri umum penghasilan sandwich disenaraikan.
Contoh;
a. Setiap sandwich memerlukan bahan
b. Setiap bahan memerlukan kuantiti yang spesifik
c. Masa penyediaan sandwich
2. Semasa peniskalaan, hanya pola umum (relevant patterns)
yang penting sahaja di ambil kira.
Pola Umum

Penjelasan terperinci/ Perincian

Kita perlu tahu sandwich


memerlukan
bahan/ramuan

Kita tidak perlu tahu


bahan/ramuan sandwich

Kita perlu tahu setiap


bahan/ramuan
memerlukan kuantiti

Kita tidak perlu tahu setiap


bahan/ramuan memerlukan
kuantiti

Kita perlu tahu setiap


sandwich memerlukan
masa penyediaan

Kita tidak perlu tahu masa


penyediaan sandwich

11

Draf
151220
15

Langkah langkah penghasilan Roti sandwich sardine


5. Sediakan roti
6. Sapukan marjerin pada roti
7. Sediakan inti sandwich seperti berikut:
a. 1 tin sardin saiz besar dan perlu dimasak terlebih dahulu
b. 1 b i ji l im a u n i pi s
c. 2 l a b u ba wa n g b e s a r
d. 5 ta ng ka i c i li pa di di h ir i s - J i ka s uka pe da s
e. 1 b i ji t im un - d i kupa s da n hi r is n ip i s
f. 1 i ka t da un s a la d
g. 1 /4 s u du te h - l a da s u la h
h. 1 s u du be s a r m in ya k ma s a k
i. ga r a m s e cu ku pn ya
8. Campurkan inti sandwich.Tambahkan mayonis sekiranya perlu
9. Sapu inti sandwich pada roti
10.
Hidang sandwich di atas pinggan
Langkah langkah penghasilan Roti sandwich telur
7. Sediakan roti
8. Sapukan marjerin pada roti
9. Sediakan inti sandwich seperti berikut:
a. 4 biji telur, direbus dan dihancurkan
b. 2-3 sudu besar mayonis
c. 1/2 sudu kecil lada hitam kisar
d. 1/4 sudu kecil garam
e. Daun salad
f. Tomato
10.
Campurkan inti sandwich.Tambahkan mayonis , lada hitam dan
garam sekiranya perlu
11.
Sapu inti sandwich pada roti
12.
Hidang sandwich di atas pinggan

Rumusan :
12

Draf
151220
15

1. Kedua dua resepi ini melibatkan proses langkah demi langkah


yang sama secara umum.
2. Bahan yang diperlukan untuk menghasilkan inti sandwich
berbeza.
3. Teknik Peniskalaan ini akan menghasilkan model iaitu idea umum
tentang sesuatu masalah.
4. Contoh di sini, Model yang dihasilkan ialah langkah menghasilkan
sandiwich secara umum.
5. Model ini boleh digunakan untuk menyediakan sandwich lain
selain dari sandwich telur dan sandwich telur.
6. Teknik ini menumpukan kepada penyelesaian sesuatu masalah
tanpa melihat kepada masalah yang lain.

13

Draf
151220
15

Teknik Pengitlakan (Generalisation)


Proses mengenalpasti pola yang sama dalam beberapa masalah
berdasarkan ciri ciri sepunya
Hasil penyelesaian adalah sama untuk beberapa masalah yang
berbeza
Kepentingan Teknik Pengitlakan
Untuk meramalkan hasil penyelesaian

14

Draf
151220
15

Contoh 1:
Anda ingin menyediakan Sandwich untuk juadah minum petang.
Anda perlu menyediakan sendiri Sandwich tersebut.
Penyelesaian
Masalah
(Generalization)

menggunakan

Teknik

Pengitlakan

1. Model iaitu idea umum tentang sesuatu masalah yang


dikenalpasti dari Teknik Peniskalaan boleh digunakan untuk
Teknik Pengitlakan.
2. Langkah menghasilkan sandwich telur dan sandwich sardine
dapat diaplikasikan untuk menghasilkan roti sandwich
3. Proses penyediaan roti sandwich adalah sama dan bahan
untuk inti adalah berbeza, iaitu sosej dan keju.
4. Oleh yang demikian, proses menghasilkan sandwich sosej
berkeju dapat disediakan tanpa perlu merujuk kepada resepi
penghasilan sandwich langkah demi langkah.

15

Draf
151220
15

PENGETAHUAN SEDIA ADA MURID


1. Murid telah memahami konsep asas menyelesaikan masalah
langkah demi langkah dalam Modul Pengaturcaraan .
2. Murid telah menguasai kemahiran asas perisian persembahan.

KEPERLUAN PERKAKASAN
1.
2.
3.
4.

Set Komputer
Kertas Mahjong
Pen Marker
Blue tack

KEPERLUAN PERISIAN
1. Perisian Persembahan (MS Powerpoint)
2. P3.ppt

16

Draf
151220
15

AKTIVITI 1 (INDIVIDU)

Langkah Guru memaparkan persembahan dari P1.ppt yang


1:
menunjukkan dua video yang berbeza untuk penghasilan
air teh bergula dan air teh bersusu.
Langkah Murid di arahkan untuk membanding beza
kaedah 2:
kaedah menghasilkan air teh melalui video tersebut.
Langkah3 Murid diminta untuk menyenaraikan cara membuat air teh
:
langkah demi langkah menggunakan Teknik Pemikiran
Komputasional iaitu:
a. Teknik Leraian
b. Teknik Pengecaman Corak
c. Teknik Peniskalaan
d. Teknik Pengitlakan
Langkah Murid diminta membentangkan jawapan masing-masing
4:

PENILAIAN 1

17

Draf
151220
15

PENILAIAN 2

18

Draf
151220
15

PENILAIAN 3

LAPORAN PENCAPAIAN MURID


19

Draf
151220
15

20

Draf
151220
15

Rujukan:
Computers can be used to help us solve problems. However, before a problem can
be tackled, the problem itself and the ways in which it could be solved need to be
understood.
Computational thinking allows us to do this.
Computational thinking allows us to take a complex problem, understand what the
problem is and develop possible solutions. We can then present these solutions in
a way that a computer, a human, or both, can understand.

The four cornerstones of computational thinking


There are four key techniques (cornerstones) to computational thinking:

decomposition - breaking down a complex problem or system into smaller, more


manageable parts
pattern recognition looking for similarities among and within problems
abstraction focusing on the important information only, ignoring irrelevant detail

http://www.bbc.co.uk/education/topics/z7tp34j
is recognised as a key skill set for all 21st century learners whether they intend to
continue with Computing Science or not. It involves a set of thinking practices through which to view
the world:
Computational thinking

seeing a problem and its solution at many levels of detail (abstraction);


thinking about tasks as a series of steps (algorithms);
understanding that solving a large problem will involve breaking it down into a set of smaller problems
(decomposition);
appreciating that a new problem is likely to be related to other problems the learner has already solved (pattern
recognition);
realising that a solution to a problem may be used to solve a whole range of related problems (generalisation).

http://www.sserc.org.uk/index.php/computing-science/mobile-app-devtutor/1143-overview2/2726-computational-thinking

21