Anda di halaman 1dari 9

1

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

Minggu
1.

TAJUK/
BIDANG
Nyanyian

OBJEKTIF
Mengetahuai dan memahami teknik
nyanyian

3 Jan 5 Jan

Penerokaan bunyi

Memperkenalkan ekspresi diri dan


daya kreatif

8 Jan 12 Jan

Persepsi estetik /
Irama

Mengetahui dan memahami konvensi


penulisan muzik

15 Jan 19 Jan
15 Jan Cuti Keputeraan
Sultan Kedah

Permainan Alat Perkusi

Menyanyi secara muzikal

Membuat Latihan :
1. Postur
2. Pernafasan
3. sebutan lirik

KONTRAK LATIHAN
OBJEKTIF

- Mengesan detik dalam lagu


- Mengenal detik berkala
- Mengesan tekanan detik pertama dalam
lagu
- Menyanyi lagu pilihan

Menunjukkan cara , teknik yang betul


bermain dram getar dan dram tenor
berdasarkan teknik konvensional.
Bermain dram mengikut beberapa corak
irama mudah.

Menyanyi menikut meter

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam


meter 2 , 3 dan 4 secara berkumpulan
4 4 4 dengan tumpuan kepada tempo,
pic, dan dinamik

SUBJEKTI

- Menyanyi lagu yang di gemari


Meniru bunyi alam sekitar menggunakan
bahan improvisasi dengan ketepatan
yang paling hampir.
- beg plastik - bunyi hujan
- air dalam botol - bunyi ombak
- tong kosong - bunyi guruh

Mengetahui dan memahami teknik


bermain alat

22 Jan 26 Jan

5
29 Jan 2 Feb

KEMAHIRAN

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

6
5 Feb 9 Feb
5 Feb Cuti Maulidur
Rasul
7
12 Feb 16 Feb

Improvisasi lirik

Menperkambangkan ekspresi diri dan


daya kreatif.

notasi

Membaca dan menulis notasi muzik.

Mengenal penjarian asas rekoder.

Melengkapkan lirik lagu yang diberi


dengan perkataan-perkataan yang sesuai.

- Memperkenalkan lambing not muzik


dalam skor lagu.
- Menulis nilai not dan tanda rehat.

8
19 Feb 23 Feb

Permainan Rekoder

9
26 Feb 1 Mac

Permainan Rekoder secara


berpandu

Bermain rekoder mengikut penjarian


rekoder yang betul.

10
4 Mac 8 Mac
Ujian Mac
11
18 Mac 22 Mac

Permainan Rekoder secara


muzikal

Bermain rekoder mengikut penjarian


rekoder yang betul.

Memainkan tiga pic yang dipelajari


dengan tepat mengikut notasi
menggunakan penjarian yang ditetapkan.
- membunyikan empar atau lima pic
yang dipelajari ( penjarian not C D )

12
25 Mac 29 Mac

Nanyian
- Menyanyi sofa

Memperkambangkan kemahiran
menyanyi dengan teknik yang betul

13
1 Apr 5 APr

Persepsi estetik / Notasi

Membaca dan menulis notasi muzik.

Menyanyi melodi mudah yang


mengandungi pic [ la, so, fa , mi , re ,
do ] dengan betul secara berpandu.
- mengenal pasti lambang not muzik
dalam skor lagu.
- menulis nilai not dan tanda rehat
- menulis corak irama mudah yang
diperdengarkan dengan betul.

14
8 Apr 12 Apr

Permainan alat perkusi


secara muzikal

Bermain alat perkusi mengiringi lagu

Menunjuk cara/teknik yang betul


bermain rekoder :
Postur, penjarian, penglidahan,
pernafasan, emboucher,
penghasilan ton.
- Memainkan rekoder dengan
mempraktikkan teknik yang betul secara
berpandu.
- Mengenal penjarian rekoder not BAG.

- kemahiran bermain alat perkusi ringan,


dram getar, dan dram tenor.
- Bermain alat perkusi diatas mengiringi
nyanyian mengikut corak irama mudah

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

dari segi detik , tekanan dan tempo,

14
8 Apr 12 Apr

15
15 Apr 19Apr

16
22 Apr 26 Apr

17
29 Apr 3 Mei
1 Mei Cuti Hari
Pekerja

17
29 Apr 3 Mei

Bermain alat perkusi


secara muzikal

Nyanyian secara muzikal

Bermain alat perkusi mengiringi lagu


dan instrumental

Nyanyian lagu Petriotk

Permainan alat perkusi


secara muzikal

Bermain alat perkusi mengikut corak


irama

Persepsi estetik / Notasi

Membaca dan menulis notasi muzik

Permainan rekoder secara


muzikal

Memainkan lagu mudah

Nyanyian
Permainan alat perkusi

Permainan rekoder.
- Melodi

- kemahiran bemain dan membaca corak


irama
- Mengiringi nyanyian dan instrumental
dengan cekap mengikut skor.

Mengamalkan teknik postur , pernafasan


dan penghailan ton yang baik ketika
menyanyi.
- Menyanyi mengikut dinamik-mud

Memainkan corak irama menggunakan


nilai krocet , minim , kuaver dan rehat
krocet dengan betul dari segi detik,
tekanan, tempo dan dinamik.
* Mengenakpasti lambang not muzik
dalam skor lagu dengan betul
* Menulis not B, A, G, C dan D pada
baluk mengikut nama pic yang diberikan.

Meniup rekoder dengan memainkan


melodi

Menyanyi tiga buah lagu berlainan meter


, tempo dan ekspresi dengan baik.
Mengiringi nyanyian dengan cekap
mengikut skor.
- latihan bermain alat perkusi secara
esembel.
Memainkan melodi sepanjang 4 bar
dengan betul daripada lagu-lagu dalam
meter 2 dan 4

- kemahiran bermain dan membaca


notasi.
- Membaca notasi dan membuat latihan
B,A,G C D
- Meniup rekoder dengan memainkan
melodi mudah
Memperkembangkan ekspresi dan daya
kreatif
Bermain alat mengiringi nyanyian
menggunakan bahan improvisasi

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

44
18
6 Mei 10 Mei

Permainan rekoder.
- Melodi

Meniup rekoder dengan memainkan


melodi

Nyanyian solfa

Menyanyi secara solfa.

19
13 Mei 17 Mei
16 Mei
Hari Guru

19
13Mei 17 Mei

Notasi
{ pic }

21
10 Jun 14 Jun

Bermain rekoder secara


muzikal.
- melodi
- irama
Bermain rekoder secara
muzikal
- Harmoni

Memainkan dan mengecam aras pic


- Mengenalpasti aras pic tertinggi dan
terendah dengan betul berdasarkan 4 not
yang diperdengarkan
- Mengecap aras pic dalam siri bunyi
yang dimainkan.
Memainkan lagu mengikut skor

Memainkan lagu atau keratan legu


mengikut skor berpandukan penjarian
not B, A, G, C & D

Memainkan lagu secara harmoni

Memainkan melodi kaunter dengan betul


mengikut skor secara ensemble.

22
17 Jun 21 Jun
17 Jun Cuti Isra
Mikraj
18 Jun Cuti Lembaga

Notasi.
- Corak irama

Menulis corak irama mengikut bunyi


yang didengar.

23
24 Jun 28 Jun

Permainan alat perkusi.

Kemahiran bermain dengan membaca


notasi.
- corak irama

27 Jun - Kejohanan

Bermain secara solo dan kumpulan.


Memainkan melodi sepanjang 4 bar
dengan betul daripada lagu-lagu dalam
meter 2 dan 4 3
444
memainkan lagu atau keratan lagu
pilihan mengikut skor.
- Menyanyi lagu melodi mudah yang
mengandugi pic la, so, far, mi, re, do
dengan betul.
- latihan melodi mudah dengan
menggunakan solfa.
-

- Mengecam nilai not dan tanda rehat


yang dimainkan dengan betul.
- Menulis corak irama yang
diperdengarkan dengan betul.
-

- Mengiringi muzik nyanyian dan


instrumental dengan cekap mengikut
skor.

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

Olahraga ke 53

- latihan permainan perkusi secara


ensemble.

28 Jun Cuti Lembaga


24
1 Julai 5 Julai

25
8 Julai 12 Julai

Nyanyian secara muzikal.

Menyanyi secara terkawal mengikut


rentak inang.

Notasi,
tanda isyarat, dan istilah.

Mengenal tanda isyarat dan istilah yang


tertentu.

Rekoder

Meniru bunyi alam sekitar


menggunakan rekoder.

8 Julai HAC
9 Julai Cuti Lembaga
26
15 Julai 19 Julai

Bermain alat perkusi


secara muzikal.

Meneroka bunyi melalui bahan


improvisasi.

27
22 Julai 26 Julai

Nyanyian secara muzikal.

Menyanyi lagu patriotik.

21 Julai Awal
Ramadhan

28
29 Julai 2 Ogos

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam


meter 2 dan 4 dengan tumpuan
44
kepada rentak inang.
- Mendengar dan menyanyi lagu
berentak inang.

- Mengenal pasti tanda isyarat yang


dipaparkan secara terasing dengan betul.
- Mengecam, menyalin, latihan bertulis
tanda-tanda isyarat dan istilah muzik.

- Meniru bunyi alam sekitar


menggunakan alat tiup rekoder dengan
ketepatan yang terhampir : bunyi siren,
burung, wisel.
- Menghasilkan gabungan bunyi yang
sesuai daripada dua jenis kesan bunyi
rekoder.
Menghasilkan gabungan kesan bunyi
yang sesuai menggunakan lebih daripada
tiga jenis bahan improvisasi.
- pasir dalam botol.
- Menyanyi lagu patriotik pilihan
mengikut tanda dinamik.

Improvisasi.

Mereka corak irama

Menulis corak irama berpandukan bunyi


yang diperdengarkan dan menghasilkan
rentak mac, masri atau inang.

Rekoder.

Memainkan kaunter melodi secara


Gnsemble.

Memainkan kaunter melodi dengan


rekoder bagi mengiringi nyanyian.

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

29
5 Ogos 9 Ogos

Persembahan.

Keseimbangan kesepaduan
- Mengawal keseimbangan dan menjaga
kesepaduan suara dan muzik dengan baik
ketika menyanyi dan bermain alat muzik
secara berpandu.

30
12 Ogos 16 Ogos
Ujian Bulanan
Persembahan

Etika.

31
26 Ogos 30 Ogos

Reka cipta.

Mencipta corak irama.

31
26 Ogos 30 Ogos

Muzik
Nyanyian

Meneliti muzik nyanyian.

Permainan alat.

Memahami dan mengenalpasti tanda


isyarat

Bermain alat perkusi ringan, dram dan


rekoder bagi mengiringi nyanyian lagu
pilihan.

Bahasa Muzik

Mengenal istilah dan tanda isyarat.

Permainan alat.

Bermain alat secara gabungan.

Mengenal dan menulis tanda isyarat p


(piano) dan f (forte) serta tanda ulangan.
Bermain alat muzik secara gabungan
untuk merasai jalinan polifoni, melodi,
kaunter, ostinato, corak irama.

Reka cipta.

Memperkembangkan ekspresi diri dan


daya kreatif.

- Mencipta satu corak irama sepanjang 2


bar mengikut meter yang ditetapkan.
- Mencipta corak irama dengan
menggunakan perkusi badan atau alat
perkusi.

- Mengenalpasti warna ton, tekstur,


tempo dan mud dengan betul
berdasarkan beberapa lagu yang
diperdengarkan.
- Menyatakan perbezaan warna ton,
tekstur, tempo dan mud daripada lagu
yang diperdengarkan dengan pernyataan
yang sesuai.

31 Ogos Hari
Kebangsaan

32
2 Sept 6 Sept

Mengawal disiplin yang baik dan


tatacara persembahan yang ditetapkan
semasa persembahan.

2 Sept Cuti Berganti


33
9 Sept 13 Sept
11-12 Sept - UPSR
34
16 Sept 20 Sept
16 Sept Hari Malaysia

- Mencipta lebih daripada 2 corak irama


sepanjang 2 bar mengikut meter yang
ditetapkan.

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

- Menyusun kad-kad notasi untuk


mencipta irama.
Rekoder secara muzikal.
35
23 Sept 27 Sept

36
30 Sept 4 Okt

37
7 Okt 11 Okt
Peperiksaan Akhir Tahun

38
14 Okt 18 Okt

Bermain rekoder sambil membaca skor.

Memainkan melodi lagu secara membaca


skor.

- Meneliti fungsi
- Membuat folio

- Menyatakan fungsi lagu-lagu


masyarakat Malaysia yang dipelajari
dengan betul.
- Menyediakan folio tentang muzik
masyarakat Malaysia.

Nyanyian.

Menyanyi lagu pilihan.

Notasi.

Mengenal tanda isyarat dan istilah


muzik.

Menyanyi pelbagai jenis lagu dalam


meter 2 , 3 , 4 , secara kumpulan dengan
444
tumpuan kepada tempo dan dinamik.
Mengenal pasti tanda isyarat dan istilah
dalam skor dengan betul.
- andante
- allegro

Rekoder secara muzikal.

Bermain secara harmoni.

Bermain rekoder secara harmoni dengan


gabungan 2 kumpulan ensembel.
- melodi.
- Kaunter melodi.

Permainan alat secara


muzikal.

Improvisasi / alat permainan.

Menggabungkan permainan alat perkusi


ringan dengan bahan improvisasi bagi
menghasilkan bunyi ensembel.

Muzik instrumental.

Objektif 9

Muzik masyarakat
Malaysia.

- Membanding beza konsep muzik dalam


3 atau lebih muzik instrumental.
- Menginterpretasi muzik yang didengar
dalam bentuk grafik.
Nyanyian

Memperkembangkan ekspresi diri dan


daya kreatif.

- Menyanyi lagu pusingan.


- Menyanyi lagu dalam bentuk
monofoni, homofoni, polifoni mengikut
kemampuan murid.

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

39
21 Okt 25 Okt
24 Okt Pesta 1M1S
25 Okt Cuti Berganti
26 & 27 Okt Hari Raya
Haji

Notasi

Mencipta corak irama menjadi melodi.


- Murid mendengar beberapa corak
irama / melodi yang diperdengarkan.
- Menggabungan corak irama tersebut
menjadi satu melodi mudah.

Rekoder Secara muzikal

Meniup melodi lagu


- Meniup rekoder mengikut melodi yang
disediakan bagi menghasilkan lagu
tertentu.
- Meniup secara harmoni Triad tonik.

40
28 Okt 1 Nov
28 Okt Cuti Berganti
1 Nov Hari Anugerah
Kualiti

Permainan alat perkusi.


Nyanyian.

Mengenal dan mengetahui cara


penjagaan alat .

- Gotong royong membersih.

Mengenalpasti pergerakan pic.


- Menyatakan perbezaan pergerakan pic
dalam lagu / keratan lagu yang
diperdengarkan.

Nyanyian

Menenalpasti perubahan tempo.


- Mengenalpasti tempo lagu-lagu yang
diperdengarkan.
- Menyatakan jenis perubahan tempo
dalam lagu yang diperdengarkan
( ansur cepat / ansur lambat )

41
4 Nov 8 Nov

Permainan alat.

Bermain alat perkusi berpic.

41
4 Nov 8 Nov

Rekoder secara muzikal.

Memainkan lagu-lagu tertentu.

Improvisasi lirik.

Melengkapkan lirik lagu kepada corak


irama.

- Bermain alat-alat perkusi berpic


sound blok, melodian membuat lagu
mudah dengan iringan alat perkusi tidak
berpic.
Membaca skor dan bermain rekoder
mengikut notasi menggunakan penjarian
yang ditetapkan.
- Memadankan perkataan yang sesuai

NRZ2013

PENDIDIKAN MUZIK TAHUN 4 / 2013

bagi melengkapkan lirik lagu yang


diberi.
- Membina satu corak irama balas
sepanjang yang sesuai sebagai jawapan
kepada corak irama yang
diperdengarkan.

NRZ2013