Anda di halaman 1dari 40

<KOD KURSUS>

BACHELOR OF MANAGEMENT WITH HONOURS

SEMESTER 4 / TAHUN 2014

BBPW3103

FINANCIAL MANAGEMENT I

NO. MATRIKULASI

881005565370001

NO. KAD PENGNEALAN

881005565370

NO. TELEFON

010-7667905

E-MEL

fariesyakaka@gmail.com

PUSAT PEMBELAJARAN

BANGI LEARNING CENTRE

<KOD KURSUS>

PENGENALAN:
Apa itu kecairan (Liquidity)? Kecairan adalah keupayaan firma untuk menukar asetnya
secepat mungkin kepada wang tunai. Ia kira-kira yang mempunyai wang tunai yang ada
apabila diperlukan. Kita boleh melihat kecairan dalam satu cara lain - dari segi nilai aset.
Kecairan adalah penting dalam mengendalikan aktiviti perniagaan. Kecairan yang lemah
adalah tanda awal bahawa syarikat itu sedang menghadapi masalah asas.

Apa itu kecairan (Leverage)? Leverage adalah jumlah hutang atau liabiliti yang firma telah
mengambil untuk membiayai asetnya. Kita semua tahu bahawa untuk mengekalkan tahap
jualan atau mengembangkan tahap sedia ada operasi sumber tambahan yang diperlukan.
Sumber-sumber ini (baca: Aset) boleh dibiayai melalui ekuiti dan / atau hutang. Ia adalah
penting untuk menganalisis dan mengukur sama ada sesebuah syarikat mempunyai
keupayaan untuk mengekalkan dan menyokong hutang yang ia telah mengambil.

<KOD KURSUS>

LATAR BELAKANG NESTL :


Nestl telah menyediakan produk berkualiti kepada rakyat Malaysia sejak hampir 100 tahun
yang lalu. Nestl bermula di Malaysia pada tahun 1912 sebagai Anglo-Swiss Susu Pekat
Syarikat di Pulau Pinang dan kemudian, pertumbuhan dan pengembangan dibuat perpindahan
ke Kuala Lumpur pada tahun 1939.
Sejak tahun 1962, dengan kilang pertama di Petaling Jaya, Nestl Malaysia ini mengilang
produknya di 7 kilang dan beroperasi dari ibu pejabat di Mutiara Damansara.
Visi & Misi :

Menjadi syarikat multinasional yang terkemuka dalam makanan, pemakanan,

kesihatan dan kesejahteraan.


Mengeluarkan produk bertaraf dunia yang paling tinggi kualiti yang konsisten,
kebolehpercayaan dan kemudahan berdasarkan prinsip kecemerlangan perniagaan di

seluruh operasi kami.


Memaksimumkan penggunaan bahan-bahan mentah yang berkualiti tempatan.
Menjadi teladan majikan dengan sumber manusia yang progresif dan dasar sosial;
dengan gaya pengurusan yang berasaskan "Komitmen Pengurusan dan Penglibatan
Rakyat" Menjadi warga korporat yang bertanggungjawab, memenuhi semua obligasi

kepada kerajaan, pemegang saham, pelanggan, masyarakat dan pengguna.


Melindungi alam sekitar dengan yang komited kepada amalan perniagaan yang mesra
alam dan mengambil kira keperluan untuk mengekalkan sumber semula jadi dan

menjimatkan tenaga.
Jaminan bahawa semua produk yang dibuat, diimport dan diedarkan oleh Nestl

Malaysia adalah disahkan HALAL oleh badan-badan pensijilan Islam yang diiktiraf.
Menyampaikan nilai pemegang saham melalui pencapaian pertumbuhan jangka
panjang yang mampan dan menguntungkan

Syarikat telah secara terbuka disenaraikan di BSKL kini dikenali sebagai Bursa Malaysia
Berhad pada 13 Disember, 1989. Hari ini, Syarikat mempunyai lebih daripada 6000 orang
pekerja dan mengeluarkan serta pasaran lebih daripada 300 produk Halal di Malaysia.
Jenamanya itu mempunyai MILO, NESCAF, MAGGI, NESPRAY dan KIT KAT
telah menjadi nama isi rumah yang dipercayai dan dinikmati selama beberapa generasi.

<KOD KURSUS>

COMPANIES >> CONSUMER >> NESTLE (M) BHD (4707)


Share Price Movement

1D 3
M 6M 1Y Max
68.600 0.000
Volume
: 39
Ref
: 68.600
Open
: 68.600
High
: 68.600
Low
: 68.600
Share Price on 21 Nov 2014

* Price is 15 minutes delay.

<KOD KURSUS>

NESTLE Corporate Information


Website
: http://www.nestle.com.my
Corporate Name
: NESTLE (M) BHD
Symbol & Code
: NESTLE (4707)
Industry
: Consumer Products
Contact Details
: Nestle House No.4 LorongPesiaran Barat Petalling Jaya
Selangor, 46200
Malaysia
+60-3-79656000 (Phone)
+60-3-79656767 (Fax)
NESTLE Financial Information
Market Capital (RM)
: 16.087b
EPS (cent)
: 235.62 *
P/E Ratio
: 29.11
Par Value (RM)
: 1.000
NTA (RM)
: 3.070
Dividend (cent)
: 235.000
Dividend Yield (%)
: 3.43
Dividend Policy (%)
:0
* Calculated based on the net profit of the trailing twelve months and latest number of
shares issued.

<KOD KURSUS>

LATAR BELAKANG MRCB (MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION


BERHAD):
Malaysian Resources Corporation Berhad (MRCB) merupakan sebuah syarikat pegangan
pelaburan. Syarikat ini terlibat dalam pembangunan dan pelaburan hartanah, perkhidmatan
pengurusan bangunan, kejuruteraan alam sekitar, infrastruktur dan aktiviti kejuruteraan dan
pembinaan yang berkaitan. Syarikat adalah sebuah pemaju hartanah kediaman, komersial dan
industri di Malaysia. Ia ditubuhkan pada 1968dansaizsyarikatmeluputi1001hingga 5000
pekerja
Visi & Misi :
Visi
Visi kami adalah untuk menjadi sebuah organisasi terkemuka Malaysia, diiktiraf bagi
penyampaian perkhidmatan bertaraf dunia dalam setiap perniagaan teras kami, dengan
kehadiran korporat di negara-negara dan pasaran terpilih yang strategik. Dengan berbuat
demikian, kita akan berusaha untuk menjadi sebuah organisasi yang berbeza di seluruh dunia
untuk dedikasi kepada penghantaran sumber penting bagi pertumbuhan demi kepentingan
negara kita, pekerja, pemegang kepentingan, dan pelbagai masyarakat di negara-negara yang
kami beroperasi.
Misi
Dalam mencapai Misi kami, kami tegas kepada yang berikut:

Menyokong pertumbuhan ekonomi Malaysia dan usaha mencapai status negara maju
dengan membangun dan menyampaikan sumber kritikal untuk pengetahuan semasa

dan masa depan dan ekonomi yang didorong oleh IT.


Membina dan mengekalkan kedudukan kepimpinan

dalam

penyampaian

perkhidmatan yang cemerlang dalam setiap perniagaan teras kami melalui usaha

kreatif dan dedikasi pekerja mahir kami.


Meningkatkan kualiti hidup masyarakat di mana kami beroperasi melalui projekprojek dan aktiviti-aktiviti yang sosial, budaya dan bertanggungjawab terhadap alam

sekitar
Mewujudkan nilai pemegang saham bukan sahaja melalui pembangunan strategi
perniagaan yang berkesan dengan rakan kongsi dan pelabur, tetapi menegakkan
prinsip-prinsip tadbir urus korporat yang baik, integriti dan kejujuran.
5

<KOD KURSUS>

Memupuk budaya korporat yang meletakkan penekanan kepada pembelajaran,


perkongsian pengetahuan, kreativiti dan kelajuan penghantaran dalam usaha mencapai
kecemerlangan, melalui program-program latihan dan pembangunan kerjaya yang
efektif; menekankan nilai yang kami letakkan dalam kakitangan untuk menjadi
penggerak dalam mencapai Visi kami dan memenuhi Misi kami.

Ia beroperasi di lima segmen: kejuruteraan dan pembinaan, pembangunan hartanah,


infrastruktur dan alam sekitar, perkhidmatan bangunan, dan pegangan pelaburan dan lainlain. Pada 11 Oktober 2010, Bitar Enterprises Sdn. Bhd., Sebuah anak syarikat milik penuh
Syarikat telah mengambilalih 70% kepentingan dalam MRCB Land (Australia) Pty. Ltd. Pada
29 Oktober 2010, Syarikat telah mengambilalih baki kepentingan 60% dalam GSB Sentral
Sdn. Bhd. Pada 30 Disember, 2010, Syarikat telah memperolehi tambahan kepentingan 18%
di Cosy Bonanza Sdn. Bhd. (CBSB). Dengan pengambilalihan ini, CBSB menjadi anak
syarikat 65.7% milik Syarikat. Diantara jenama jenama yang dikeluarkan oleh MSCB
adalah MRCB Land,Kuala Lumpur Sentral CBD ,Platinum Sentral, Kuala Lumpur Sentral
CBD ,SookaSentral, Kuala Lumpur Sentral CBD ,Bandar Seri Iskandar (BSI), Perak Darul
Ridzuan ,Penang SentraldanEastern Dispersal Link Expressway (EDL), Johor

<KOD KURSUS>

COMPANIES >> CONSTRUCTION >> MALAYSIAN RESOURCES CORP (1651)


Share Price Movement

1D 3M 6M 1Y Max
1.490 0.000
Volume
: 7,941
Ref
: 1.490
Open
: 1.490
High
: 1.490
Low
: 1.470
Share Price on 21 Nov 2014
* Price is 15 minutes delay.
MRCB Corporate Information
Website
: http://www.mrcb.com.my
Corporate Name
: MALAYSIAN RESOURCES CORP
Symbol & Code
: MRCB (1651)
Industry
: Construction
Contact Details
: Level 21, 1 SentralJalan Travers Kuala Lumpur Sentral
Kuala Lumpur, 50470
Malaysia
7

<KOD KURSUS>

+60-3-27868080 (Phone)
+60-3-27807988 (Fax
MRCB Financial Information
Market Capital (RM)
: 2.623b
EPS (cent)
: 9.10 *
P/E Ratio
: 16.37
Par Value (RM)
: 1.000
NTA (RM)
: 1.132
Dividend (cent)
: 1.000
Dividend Yield (%)
: 0.67
Dividend Policy (%)
:0
* Calculated based on the net profit of the trailing twelve months and latest number of
shares issued.

NESTLE:
8

<KOD KURSUS>

BALANCE SHEET
9

<KOD KURSUS>

10

<KOD KURSUS>

11

<KOD KURSUS>

INCOME STATEMENT

12

<KOD KURSUS>

KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO):


Net Working Capital :
Modal kerja bersih adalah perbezaan antara jumlah aset semasa dengan jumlah liabiliti
semasa. Ia mengukur dana (wang tunai dan barang-barang yang boleh menjadi mudah ditukar
kepada wang tunai) yang dimiliki oleh syarikat dalam menguruskan hariannya aktiviti
operasi. Semakin tinggi nilai daripada modal kerja yang lebih baik, kerana ini menunjukkan
bahawa syarikat itu mampu menyelesaikan hutang jangka pendek yang mempunyai lebihan
dana untuk aktiviti operasi hariannya.
Pengiraan:
Net working capital: Current assets - Current liabilities
Year 2009

=RM 757671- RM 698779


= RM 58892

Year 2010

= RM 783869 RM 720915
= RM 62954

Year 2011

= RM 1015064 RM 914740
= RM 100324

Year 2012

= RM 840703 RM929392
= (RM 88689)

Jika diihat dari pengiraan ini, Pada tahun 2011 syarikat Nestle mempunyai modal kerja yang
tinggi

iaitu RM 100324 & ini mampu menyelesaikan hutang jangka pendek yang

mempunyai lebihan dana untuk aktiviti operasi hariannya manakala tahun 2012 syarikat
Nestle mengalami kekurangan modal kerja sebanyak - RM 88689. Melalui pengiraan in juga
dilihat, setiap tahun dari 2009 sehingga 2011 syarikat Nestle memperlihatkan penambahan
modal kerja kecuali pada tahun 2012.

13

<KOD KURSUS>

Current Ratio:
Nisbah semasa mengukur keupayaan syarikat untuk memenuhi pinjaman jangka pendek
menggunakan aset semasanya. Semakin tinggi nilai nisbah ini, semakin baik kecairan status
syarikat. Ini menunjukkan bahawa syarikat itu mampu menyelesaikan jangka pendek hutang
dengan menggunakan aset semasanya.
Pengiraan:
Current ratio = Current Assets
Current Liabilities
Year 2009

= 757671
698799
= 1.08

Year 2010

= 783869
720915
= 1.08

Year 2011

= 1015064
914740
=1.10

Year 2012

= 840703
929392
= 0.90

Jika diihat dari pengiraan ini, Pada tahun 2011 syarikat Nestle mempunyai nisbah yang paling
tinggi iaitu 1.08 & ini menunjukkan bahawa syarikat itu mampu menyelesaikan jangka
pendek hutang dengan menggunakan aset semasanya manakala tahun 2012 syarikat Nestle
mengalami nisbah yang rendah iaitu pada 0.90. Melalui pengiraan in juga dilihat, tiada
perubahan nisbah untuk tahun 2009 & tahun 2010.

14

<KOD KURSUS>

Quick Ratio:
Nisbah cepat mengukur keupayaan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan
cepat. Nisbah cepat adalah ujian mudah tunai yang lebih ketat berbanding dengan bersih
modal kerja dan nisbah semasa. Ini kerana nisbah cepat hanya mengambil pertimbangan tunai
dan aset yang boleh ditukar dengan wang tunai. Inventori tidak termasuk dengan aset cecair
lain kerana tempoh yang lebih lama untuk inventori yang hendak ditukar kepada wang tunai.
Perbelanjaan prabayar juga tidak termasuk kerana ia tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
Oleh itu, ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan liabiliti semasa.
Nisbah cepat diperoleh apabila aset semasa yang paling cair (tunai, boleh dipasarkan sekuriti
dan akaun belum terima) dibahagikan dengan liabiliti semasa. yang lebih tinggi Nisbah aset
yang cepat berbanding dengan liabiliti semasa, lebih baik kecairan tahap syarikat itu untuk
menyelesaikan pinjaman jangka pendek dengan cepat.
Pengiraan:
Quick ratio = Current assets - (Inventory + Prepayments)
Current liabilities
Year 2009

= 757671 (354381 + 370421)


698779
= 0.047 times

Year 2010

= 783869 (354303 + 380539)


720915
= 0.068 times

Year 2011

= 1015064 (517573)
914740
= 0.544 times

Year 2012

= 840703 (411170)
929392
=0.462 times

Jika diihat dari pengiraan ini, peningkatan quick ratio dari tahun 2009 sehingga 2011.
Pencapaian quick ratio adalah pada tahun 2011 dengan Nisbah aset yang cepat iaitu 05.44
times. Ianya bagus kerana ia mampu menyelesaikan pinjaman jangka pendek dengan cepat.
15

<KOD KURSUS>

Penurunan dilihat pada syarikat Nestle pada tahun 2012 dengan quick ratio 0.462 times
LEVERAGE RATIO
Debt Ratio:
Nisbah hutang mengukur peratusan daripada jumlah aset yang dibiayai oleh hutang.
Pemiutang lebih suka nisbah hutang yang lebih rendah dengan yang dibawah nisbah hutang,
semakin tinggi perlindungan untuk kerugian mereka apabila pembubaran. Tidak seperti
keutamaan pemiutang untuk nisbah hutang yang lebih rendah, pengurusan yang mungkin
memilih leverage yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan. Ini adalah kerana
mereka tidak suka mengeluarkan ekuiti baru kerana mereka takut kepada tahap kawalan
dalam syarikat itu akan mengurangkan. Semakin tinggi nisbah hutang, lebih tinggi peratusan
aset yang dibiayai oleh hutang.
Pengiraan :
Debt ratio = Total liabilities x 100
Total asset
Year 2009

= 1145538 x100
1712717
= 66.88 %

Year 2010

= 1165345 x100
1778681
= 65.52%
= 1358582 x100
2011301
= 67.55%

Year 2011

Year 2012

= 1153963 x100
1905169
= 60.57%

Jika diihat dari pengiraan ini, pada tahun 2011, syarikat Nestle mempunyai peratusan nisbah
hutang yg tinggi iaitu 67.55 % berbanding 2009, 2010 & 2012. Semakin tinggi nisbah
hutang, lebih tinggi peratusan aset yang dibiayai oleh hutang. Ini tidak bagus untuk
pertumbuhan syarikat. Akan tetapi pada tahun 2012, syarikat Nestle Berjaya mengurangkan
nisbah hutang sebanyak 6.98%

16

<KOD KURSUS>

Debt-equity Ratio:
Nisbah hutang-ekuiti mengukur jumlah hutang jangka panjang bagi setiap ringgit ekuiti.
Semakin rendah nisbah, lebih baik ia adalah kerana ia menunjukkan bahawa jumlah milik
ekuiti oleh syarikat itu melebihi hutang jangka panjang.
Pengiraan :
Debt-equity ratio = Long-term liabilities
Shareholders equity
Year 2009

= 446759 x100
567179
= 78.77%

Year 2010

= 444430 x100
613336
= 72.46%

Year 2011

= 443842 x100
652719
= 67.99%

Year 2012

= 224571 x100
751206
= 29.89%

Jika diihat dari pengiraan ini, Syarikat Nestle Berjaya mengurangkan nisbah setiap tahun dari
2009 sehingga 2012. Perbezaan sepanjang 2009 hingga 2012 adalah sebanyak 48.88%.
Semakin rendah nisbah, lebih baik ia adalah kerana ia menunjukkan bahawa jumlah milik
ekuiti oleh syarikat itu melebihi hutang jangka panjang.

17

<KOD KURSUS>

Equity Multiplier :
Pengganda ekuiti menunjukkan pemilikan aset bagi setiap ringgit ekuiti. nisbah hutang dan
pengganda ekuiti menyediakan maklumat yang sama tetapi dalam pendekatan yang berbeza.
Pengiraan :
Equity multiplier =

1____

1-Debt ratio
Year 2009

= 1712717
613336
= 2.79 times

Year 2010

= 1778681
613336
= 2.90 times

Year 2011

= 2011301
652719
= 3.08 times

Year 2012

= 1905169
751206
= 2.54 times

Mempunyai nisbah hutang dan pengganda ekuiti menyediakan maklumat yang sama tetapi
dalam pendekatan yang berbeza. Jika dilihat pada tahun 2011 mempunyai nisbah yang paling
tinggi berbanding tahun tahun lain iaitu sebanyak 3.08 times.
Interest Coverage Ratio :
Pemiutang dan pihak-pihak lain akan tahu keupayaan syarikat untuk membuat faedah
pembayaran secara berkala dengan menggunakan pendapatan operasi semasa. liputan faedah
nisbah digunakan untuk menentukan berapa kali syarikat itu boleh membayar balik semua
kepentingannya perbelanjaan dengan pendapatan semasa. Nisbah ini diperolehi dengan
membahagikan operasi keuntungan dengan perbelanjaan faedah.

18

<KOD KURSUS>

Pengiraan :
= Profit before interest and tax
Interest expenses
@
= Net profit Interest expenses Tax expenses
Interest expenses
Year 2009

= 440261
88468
= 4.98 times

Year 2010

= 465744
74346
= 6.26 times

Year 2011

= 558809
131681
= 4.24 times

Year 2012

= 637668
132316
= 4.82 times

Jika diihat dari pengiraan ini, Syarikat Nestle mempunyai Interest Coverage Ratio yang tinggi
pada tahun 2010 dengan nisbah 6.26 times. Akan tetapi ia menurun pada tahun 2011 & naik
sedikit pada tahun 2012.

19

<KOD KURSUS>

MRCB (MALAYSIAN RESOURCES CORPORATION BERHAD):

20

<KOD KURSUS>

BALANCE SHEET
Group
Group
31.12.2010
RM'000

31.12.2009
RM'000
(restated)

198,705
359,208
599,949
925,047
105,605
93,398
482
58,554
29,790

111,800
140,503
569,451
567,043
162,853
36,904
444
29,790

2,370,738

1,618,788

17,865
367,139
807,614
21,699
3,673
4,608
795,004

19,075
200,368
418,626
50,943
2,429
2,291
806,232

2,017,602

1,499,964

4,388,340

3,118,752

ASSETS
Non-current assets
Property, plant and equipment
Investment properties
Land held for property development
Expressway development expenditure
Subsidiaries
Associates
Jointly controlled entities
Available for sale financial assets
Intangible assets
Deferred tax assets

Current assets
Inventories
Property development costs
Trade and other receivables
Amounts due from subsidiaries
Amounts due from jointly controlled entities
Tax recoverable
Financial assets at fair value through profit or loss
Deposits, cash and bank balances

Total assets
21

<KOD KURSUS>

EQUITY
Equity attributable to equity holders of the Company
Share capital
Accumulated losses
Other reserves

1,382,432
(265,905)
169,698

907,625
(323,405)
87,699

Minority interests

1,286,225
35,252

671,919
18,393

Total equity

1,321,477

690,312

9,590
828,633
11,507
813,624
107,715
32,912

9,590
828,388
11,054
746,615
102,746
32,979

1,803,981

1,731,372

12,409
888,911
6,931
354,631

12,140
618,587
7,925
58,416

1,262,882

697,068

Total liabilities

3,066,863

2,428,440

Total equity and liabilities

4,388,340

3,118,75

LIABILITIES
Non-current liabilities
Loan stocks at cost
Provision for other liabilities and charges
Senior Sukuk
Post-employment benefit obligations
Long term borrowings
Long term liabilities
Deferred tax liabilities

Current liabilities
Provisions for other liabilities and charges
Trade and other payables
Amounts due to subsidiaries
Current tax liabilities
Short term borrowings

22

<KOD KURSUS>

23

<KOD KURSUS>

INCOME STATEMENT
Group

Group
2010
RM'000

2009
RM'000

1,067,579
(873,016)

921,616
(780,604)

194,563

141,012

21,754

4,024
31,401

(2,898)
(61,120)

(2,858)
(65,946)

(5,379)

1,502

(932)
(36,235)

(768)
(34,787)

30,847

27,980

(31,449)

(38,570)

Share of results of associates

(5,530)

(10,194)

Share of results of jointly controlled entities

(6,046)

(6,304)

Profit before income tax

97,575

46,492

(23,781)

(9,009)

Profit for the financial year

73,794

37,483

Other comprehensive income for the financial year, net of tax


- Revaluation reserve arising from acquisition of subsidiary
- Currency translation differences

28,090
1,467

15

Total comprehensive income for the financial year, net of tax

103,351

37,498

67,268

34,624

Revenue
Cost of sales
Gross profit
Other income:
- gain on disposal
- others
Selling and distribution costs
Administrative expenses
Other operating expenses:
- (allowance for)/write back of impairment losses
- write back of /(allowance for) doubtful debts
subsidiaries
others
- others
Finance income
Finance costs

Income tax expense

Profit attributable to:


Equity holders of the Company
24

<KOD KURSUS>

Minority interests

6,526

2,859

73,794

37,483

96,385
6,966

34,639
2,859

103,351

37,498

Earnings per share attributable to the ordinary equity holders


of the Company during the financial year (sen)
- Basic earnings per share

5.2

3.8

- Diluted earnings per share

5.2

3.8

Total comprehensive income for the financial year


attributable to:
Equity holders of the Company
Minority interests

KECAIRAN (LIQUIDITY RATIO):


Net Working Capital :
Modal kerja bersih adalah perbezaan antara jumlah aset semasa dengan jumlah liabiliti
semasa. Ia mengukur dana (wang tunai dan barang-barang yang boleh menjadi mudah ditukar
kepada wang tunai) yang dimiliki oleh syarikat dalam menguruskan hariannya aktiviti
operasi. Semakin tinggi nilai daripada modal kerja yang lebih baik, kerana ini menunjukkan
bahawa syarikat itu mampu menyelesaikan hutang jangka pendek yang mempunyai lebihan
dana untuk aktiviti operasi hariannya.
Pengiraan:
Net working capital: Current assets - Current liabilities
Year 2009

= RM 1499964 RM 697068
= RM 802896

Year 2010

= RM 2017602 RM 1262882
= RM 754720

Year 2011

= RM 2179414 RM 1542821
= RM 636593

Year 2012

=RM 2581511 RM 3498547


25

<KOD KURSUS>

= (RM 917036)
Jika diihat dari pengiraan ini, Pada tahun 2009 syarikat MRCB mempunyai modal kerja yang
tinggi dengan jumlah sebyk RM 802896 & ini mampu menyelesaikan hutang jangka pendek
yang mempunyai lebihan dana untuk aktiviti operasi hariannya. Akan tetapi, MRCB
memperlihatkan penurunan setiap tahun modal kerjanya.
Current Ratio:
Nisbah semasa mengukur keupayaan syarikat untuk memenuhi pinjaman jangka pendek
menggunakan aset semasanya. Semakin tinggi nilai nisbah ini, semakin baik kecairan status
syarikat. Ini menunjukkan bahawa syarikat itu mampu menyelesaikan jangka pendek hutang
dengan menggunakan aset semasanya.
Pengiraan:
Current ratio = Current Assets
Current Liabilities
Year 2009

= 1499964
697068
= 2.15

Year 2010

= 2017602
1262882
= 1.60

Year 2011

= 2179414
1542821
= 1.41

Year 2012

= 2581511
3498547
= 0.73

Jika diihat dari pengiraan ini, Pada tahun 2009 syarikat MRCB mempunyai nisbah yang
paling tinggi iaitu 2.15 & ini menunjukkan bahawa syarikat itu mampu menyelesaikan
jangka pendek hutang dengan menggunakan aset semasanya manakala tahun 2012 syarikat
MRCB mengalami nisbah yang rendah iaitu pada 0.73. Melalui pengiraan dilihat, penurunuan
nisbah setiap tahun dari 2010 hingga 2012.
Quick Ratio:
26

<KOD KURSUS>

Nisbah cepat mengukur keupayaan syarikat untuk membayar pinjaman jangka pendek dengan
cepat. Nisbah cepat adalah ujian mudah tunai yang lebih ketat berbanding dengan bersih
modal kerja dan nisbah semasa. Ini kerana nisbah cepat hanya mengambil pertimbangan tunai
dan aset yang boleh ditukar dengan wang tunai. Inventori tidak termasuk dengan aset cecair
lain kerana tempoh yang lebih lama untuk inventori yang hendak ditukar kepada wang tunai.
Perbelanjaan prabayar juga tidak termasuk kerana ia tidak boleh ditukar dengan wang tunai.
Oleh itu, ia tidak boleh digunakan untuk menyelesaikan liabiliti semasa.
Nisbah cepat diperoleh apabila aset semasa yang paling cair (tunai, boleh dipasarkan sekuriti
dan akaun belum terima) dibahagikan dengan liabiliti semasa. yang lebih tinggi Nisbah aset
yang cepat berbanding dengan liabiliti semasa, lebih baik kecairan tahap syarikat itu untuk
menyelesaikan pinjaman jangka pendek dengan cepat.
Pengiraan:
Quick ratio = Current assets - (Inventory + Prepayments)
Current liabilities
Year 2009

= 1499964 - (19075)
697068
= 2.12 times

Year 2010

= 2017602 (17865)
1262882
= 1.58 times

Year 2011

= 2179414 (16753)
1542821
= 1.40 times

Year 2012

= 2581511- (9749)
3498547
= 0.74times

Jika diihat dari pengiraan ini, penurunan quick ratio dari tahun ke tahun. Pada 2009 quick
ratio yg paling tinggi iaitu 2.12times dan menurun sehinggan 0.74 times pada tahun 2012.
LEVERAGE RATIO
Debt Ratio:

27

<KOD KURSUS>

Nisbah hutang mengukur peratusan daripada jumlah aset yang dibiayai oleh hutang.
Pemiutang lebih suka nisbah hutang yang lebih rendah dengan yang dibawah nisbah hutang,
semakin tinggi perlindungan untuk kerugian mereka apabila pembubaran. Tidak seperti
keutamaan pemiutang untuk nisbah hutang yang lebih rendah, pengurusan yang mungkin
memilih leverage yang lebih tinggi untuk meningkatkan pendapatan. Ini adalah kerana
mereka tidak suka mengeluarkan ekuiti baru kerana mereka takut kepada tahap kawalan
dalam syarikat itu akan mengurangkan. Semakin tinggi nisbah hutang, lebih tinggi peratusan
aset yang dibiayai oleh hutang.
Pengiraan :
Debt ratio = Total liabilities x 100
Total assets
Year 2009

= 2428440 x 100
318752
= 77.87 %

Year 2010

= 3066863 x100
4388340
= 69.87%

Year 2011

= 3994168 x 100
5408484
= 73.85%

Year 2012

= 4467472 x100
5954817
=75.02%

Jika diihat dari pengiraan ini, pada tahun 2009, syarikat MRCB mempunyai peratusan nisbah
hutang yg tinggi iaitu 77.87 % berbanding tahun tahun selepasnya. Semakin tinggi nisbah
hutang, lebih tinggi peratusan aset yang dibiayai oleh hutang. Ini tidak bagus untuk
pertumbuhan syarikat.. Pengurangan dilihat pada tahun 2010 dengan peratusan 69.87% akan
tetapi pada tahun 2011 & 2012 peratusan nisbah hutang naik semula.
Debt-equity Ratio:

28

<KOD KURSUS>

Nisbah hutang-ekuiti mengukur jumlah hutang jangka panjang bagi setiap ringgit ekuiti.
Semakin rendah nisbah, lebih baik ia adalah kerana ia menunjukkan bahawa jumlah milik
ekuiti oleh syarikat itu melebihi hutang jangka panjang.
Pengiraan :
Debt-equity ratio = Long-term liabilities
Shareholders equity
Year 2009

= 102746 x 100
690312
= 14.88 %

Year 2010

= 107715 x100
1321477
= 8.15%

Year 2011

= 1473
x 100
1414316
= 0.10 %

Year 2012

= 153
1487345
=0.01%

x100

Jika diihat dari pengiraan ini, Syarikat MRCB Berjaya mengurangkan nisbah setiap tahun
dari 2009 sehingga 2012. Pada tahun 2012 menunjukkan MRCB membpunyai peratusan yang
sgt rendah iaitu sebanyak 0.01% & menunjukkan MRCB kurang berhutang & mempunyai
asset yang kukuh.
Semakin rendah nisbah, lebih baik ia adalah kerana ia menunjukkan bahawa jumlah milik
ekuiti oleh syarikat itu melebihi hutang jangka panjang.
Equity Multiplier :
Pengganda ekuiti menunjukkan pemilikan aset bagi setiap ringgit ekuiti. nisbah hutang dan
pengganda ekuiti menyediakan maklumat yang sama tetapi dalam pendekatan yang berbeza.
Pengiraan :
Equity multiplier =

1____

1-Debt ratio
29

<KOD KURSUS>

Year 2009

= 3118752
690312
= 4.52 times

Year 2010

= 4388340
1321477
= 3.32 times

Year 2011

= 5408484
1414316
= 3.82 times

Year 2012

= 5954817
1487345
= 4 times

Mempunyai nisbah hutang dan pengganda ekuiti menyediakan maklumat yang sama tetapi
dalam pendekatan yang berbeza. Jika dilihat pada tahun 2009 mempunyai nisbah yang paling
tinggi berbanding tahun tahun lain iaitu sebanyak 4.52times.
Interest Coverage Ratio :
Pemiutang dan pihak-pihak lain akan tahu keupayaan syarikat untuk membuat faedah
pembayaran secara berkala dengan menggunakan pendapatan operasi semasa. liputan faedah
nisbah digunakan untuk menentukan berapa kali syarikat itu boleh membayar balik semua
kepentingannya perbelanjaan dengan pendapatan semasa. Nisbah ini diperolehi dengan
membahagikan operasi keuntungan dengan perbelanjaan faedah.
Pengiraan :
= Profit before interest and tax
Interest expenses
@
= Net profit Interest expenses Tax expenses
Interest expenses
Year 2009

= 46492
9009
= 5.16 times

Year 2010

= 97575
30

<KOD KURSUS>

23781
= 4.10 times
Year 2011

= 123313
15326
= 8.05 times

Year 2012

= 134002
42835
= 3.13 times

Jika diihat dari pengiraan ini, Syarikat MRCB mempunyai Interest Coverage Ratio yang
tinggi pada tahun 2010 dengan nisbah 8.05 times. Akan tetapi ia menurun pada tahun 2012
iaitu 3.13 times. Penurunan ini mungkin kerana MRCB mempunyai debt ratio yang rendah
untuk tahun 2012.

31

<KOD KURSUS>

Untuk terus bertahan, syarikat mesti dapat memenuhi jangka pendek mereka & membayar
pemiutang dan membayar balik hutang jangka pendek mereka. Oleh itu, kecairan syarikat itu
adalah satu ukuran kesihatan kewangan syarikat.
Perbezaan utama antara nisbah semasa dan nisbah cepat adalah yang kedua yang tidak
termasuk inventori, manakala bekas tidak. Nisbah yang merupakan langkah yang lebih baik
kedudukan jangka pendek firma? Dalam beberapa cara, nisbah cepat adalah standard yang
lebih konservatif. Jika nisbah yang cepat adalah lebih besar daripada satu, terdapat seolaholah tidak ada bahaya bahawa firma itu tidak akan dapat memenuhi tanggungjawab
semasanya. Jika nisbah cepat adalah kurang daripada satu, tetapi nisbah semasa adalah jauh
melebihi satu, status firma itu adalah lebih kompleks. Dalam kes ini, penilaian inventori dan
perolehan dalam laporan ini adalah jelas kritikal.
Setiap aset mempunyai kehidupan yang dan apabila itu dijual pada bila-bila masa, ia meraih
harga yang tertentu. Jadi, kecairan aset adalah keupayaan aset yang hendak dijual pada bilabila masa pada kerugian minimum. Kecairan aset boleh ditentukan dengan membandingkan
harga di mana aset itu dijual pada masa sekarang untuk harga yang ia akan sedar sekiranya ia
dijual dengan matang. Jumlah kecairan firma itu, oleh itu, ditentukan oleh gabungan kesan
kecairan semua aset.
Ia adalah penting untuk perniagaan untuk mempunyai kecairan yang mencukupi untuk dapat
merebut peluang yang mungkin timbul secara tiba-tiba. Juga, syarikat syarikat perlu dapat
memenuhi obligasi jangka pendek yang kena dibayar. Oleh itu, analisis yang 'kecairan
perniagaan memberi tumpuan kepada sejauh mana syarikat yang mempunyai wang tunai
yang cukup (atau aset yang mudah dan cepat boleh ditukar kepada wang tunai) untuk
membayar liabiliti semasa, itu kena dibayar.
32

<KOD KURSUS>

Seperti dengan langkah-langkah mudah tunai, masalah dalam pengukuran dan tafsiran juga
berlaku dalam langkah leverage. Masalah pusat ialah aset dan ekuiti biasanya diukur dari segi
nilai dibawa (buku) dalam penyata kewangan firma. Angka ini, bagaimanapun, sering
mempunyai sedikit kaitan dengan nilai pasaran firma itu, atau nilai yang boleh menerima
pemiutang firma itu telah dibubarkan.

Nisbah hutang kepada ekuiti berbeza di seluruh industri, dalam measure besar kerana ciriciri lain dari industri dan persekitarannya. Sebagai contoh, yang merupakan perniagaan yang
stabil, selesa boleh beroperasi dengan agak tinggi nisbah hutang-ekuiti. Sebuah perniagaan
yang lebih kitaran, seperti pembuatan kenderaan rekreasi, biasanya memerlukan D / Eperingatan yang lebih rendah perbandingan merentas industri nisbah ini biasanya tidak sangat
membantu.
Selalunya, penganalisis melihat nisbah hutang-ekuiti untuk menentukan keupayaan organisasi
untuk menjana dana baru daripada pasaran modal. Sebuah organisasi dengan hutang yang
besar sering dianggap mempunyai kapasiti baru-pembiayaan sedikit. Sudah tentu, keupayaan
pembiayaan keseluruhan organisasi probably mempunyai banyak yang perlu dilakukan
dengan kualiti produk baru organisasi yang ingin mengikuti seperti struktur kewangannya.
Walau bagaimanapun, memandangkan ancaman kebankrapan dan kos atendan, sangat tinggi
nisbah hutang ekuiti yang boleh membuat pembiayaan masa depan sukar. Ia telah berhujah,
misalnya, bahawa landasan kereta api pada 1970-an mendapati sukar untuk mencari dana
untuk pelaburan baru dalam penggendongan, peningkatan teknikal yang besar dalam
railroading, kerana ancaman kebankrapan daripada pelaburan sebelum miskin begitu tinggi
Antara faktor factor yang mempengaruhi keadaan syarikat :
Persekitaran yang dihadapi oleh syarikat
Pengukuran prestasi perlu mengambil kira perniagaan persekitaran di mana perniagaan
beroperasi dan memisahkan dikawal dari tidak terkawal. Sebagai contoh, jika syarikat yang
menghadapi perdagangan sukar persekitaran dan pasaran yang semakin mengecil,
ini mungkin di luar kawalan perniagaan dan boleh membawa kepada pengurangan dalam
jumlah jualan dan harga.
33

<KOD KURSUS>

Jenis perniagaan
Sifat perniagaan adalah satu lagi faktor untuk dipertimbangkan apabila menilai kewangan
prestasi. Perniagaan rendah margin (cth pasar raya) biasanya mempunyai perolehan aset yang
tinggi, manakala modal intensif industri (mis elektrik produk pengeluar) biasanya
mempunyai perolehan aset yang agak rendah tetapi keuntungan yang lebih tinggi.

Punca perubahan dalam nisbah


Biasanya tiada jawapan mutlak kepada soalan tafsiran, dan ingat mungkin ada petunjuk
dalam senario yang akan mengambil kira untuk mengenal pasti sebab-sebab yang munasabah
mengapa perubahan dalam nisbah syarikat dan wang tunai kedudukan. Sebagai contoh,
mudah tunai boleh telah merosot secara mendadak kerana pelaburan yang besar dalam bukan
semasa aset tetapi tanpa berkadar meningkatkan jualan. kedua-dua kewangan dan faktorfaktor bukan kewangan perlu dipertimbangkan apabila menentukan apa yang menyebabkan
perubahan dalam nisbah. Sebagai contoh, mudah tunai syarikat boleh juga terjejas oleh
ketersediaan kewangan lanjut dan tarikh tersebut daripada pinjaman jangka panjang.
Perhubungan pihak berkaitan dan urus niaga
Urus niaga ini mempunyai potensi memutarbelitkan keputusan syarikat; sebagai contoh,
kepakaran yang disediakan kepada syarikat kumpulan makhluk tanpa caj yang dibuat oleh
syarikat ini atau lain syarikat kumpulan. Sebuah syarikat mungkin telah membuat tertentu
perkiraan yang membuat sebelumnya keputusan tidak boleh dibandingkan dengan keputusan
semasa; sebagai contoh, jualan dan pengaturan pajakan semula.
Perhubungan Antara Berlainan Jenis Nisbah

Melihat kepada nisbah tunggal secara berasingan adalah jarang berguna dalam membina
kewangan penuh gambar. Sebaliknya, ia adalah perlu untuk mempertimbangkan satu jenis
nisbah di kombinasi dengan satu lagi jenis nisbah. Sebagai contoh, kita perlu melihat pada
nisbah kecekapan pengurusan apabila mentafsir nisbah semasa.
Perbandingan Antara Yang Berbeza Tempoh Dan Syarikat-Syarikat Yang Berbeza
34

<KOD KURSUS>

Untuk perbandingan antara syarikat dan perbandingan dibuat dari masa ke masa,
pertimbangan perlu dibuat kepada faktor-faktor yang boleh memutarbelitkan ini
perbandingan; faktor itu boleh termasuk perbezaan dalam dasar-dasar perakaunan, luar kunci
kira-kira pembiayaan, inflasi, perakaunan kreatif, dan perbezaan dalam asas pengiraan
nisbah.

KESIMPULAN:
Nisbah mudah tunai yang lebih lemah mungkin disebabkan oleh dasar-dasar pengembangan
agresif. Seperti biasa, adalah bijak untuk tidak banyak bergantung harap kepada satu set
nisbah, tetapi untuk penyelidikan firma itu secara keseluruhannya
Bukti yang kukuh untuk menunjukkan bahawa kecairan, leverage mempunyai signifikan
kesan positif ke atas keuntungan syarikat. Regresi dan korelasi analisis dilakukan bagi
menilai hubungan antara leverage, inflasi, kecairan dan keuntungan syarikat. Kajian ini
menyimpulkan bahawa kecairan, leverage secara langsung positif bersekutu pada keuntungan
syarikat. Hutang kepada aset dengan kukuh hubungan yang signifikan negatif dengan
pulangan ke atas aset. Jika hutang kepada aset meningkat pulangan ke atas aset menurun. Ia
tidak penting berhubung negatif dengan pulangan ke atas ekuiti. Hutang kepada ekuiti yang
tidak ketara berhubung dengan pulangan ke atas aset. Jika hutang ekuiti meningkat dan
pulangan ke atas aset menurun. Ia sangat negatif jika hubungan yang signifikan dengan
pulangan ke atas ekuiti.
Nisbah semasa yang tidak ketara berhubung dengan pulangan ke atas aset. Jika semasa nisbah
ditingkatkan dan pulangan ke atas aset menurun. Jika cepat nisbah peningkatan pulangan ke
atas aset menurun. Ia tidak penting berhubung negatif dengan pulangan ke atas ekuiti dan jika
cepat nisbah meningkat pulangan ekuiti menurun. Jika margin keuntungan bersih meningkat
pulangan atas aset meningkat. Ia tidak ketara berhubung dengan pulangan ke atas ekuiti.
Hubungan yang signifikan margin keuntungan operasi kukuh positif dengan pulangan ke atas
aset.
35

<KOD KURSUS>

Jika pulangan margin keuntungan operasi ke atas aset meningkat, Margin keuntungan kasar
yang tidak ketara berhubung dengan pulangan ke atas ekuiti. Jika margin keuntungan kasar
pulangan atas aset meningkat menurun. IA tidak penting berhubung dengan pulangan ke atas
aset tidak ketara dan berhubung dengan pulangan ke atas ekuiti. Pulangan ke atas aset tidak
ketara berhubung dengan pulangan ke atas aset dan hubungan yang signifikan positif dengan
kukuh dengan pulangan ke atas ekuiti. Jika pulangan atas aset meningkat kembali ke atas
ekuiti juga meningkat. Pulangan ke atas ekuiti hubungan yang signifikan positif dengan
kukuh dengan pulangan ke atas aset. Jika pulangan ke atas ekuiti meningkat pulangan ke atas
aset meningkat.
Kesimpulannya, kecairan pegangan korporat dipengaruhi oleh nisbah kecairan, saiz firma,
Modal kerja bersih, berhampiran kecairan, hutang jangka pendek, pelaburan, pengantara
bangsaan firma dan industri.

36

<KOD KURSUS>

RUJUKAN:
Financial

Ratios.

(2014,

November

14).

Retrieved

November

25,

2014,

from

25,

2014,

from

http://www.inc.com/encyclopedia/financial-ratios.html
Financial

Ratios.

(2014,

November

24).

Retrieved

November

http://www.inc.com/encyclopedia/financial-ratios.html
Home | Nestl Malaysia. (2014, November 22). Retrieved November 25, 2014, from
http://www.nestle.com.my/
How to deal with questions on assessing the performance of a company? (2014, November
16).

Retrieved

November

25,

2014,

from

http://www.hkiaat.org/images/uploads/articles/How.pdf
Liquidity

ratios.

(2014,

November

19).

Retrieved

November

25,

2014,

from

http://www.readyratios.com/reference/liquidity/
MALAYSIAN RESOURCES CORP. (2014, October 6). Retrieved November 25, 2014, from
http://www.klse.info/counters/view/stock/1651
Malaysian Resources Corporation Berhad. (2014, November 7). Retrieved November 25,
2014, from https://my.linkedin.com/company/mrcb

37

<KOD KURSUS>

Nestle

Malaysia.

(2014,

October

31).

Retrieved

November

25,

2014,

from

25,

2014,

from

25,

2014,

from

http://www.nestle.com.my/asset-library/documents/pdf/about
us/nestle_2012_acct_bm.pdf
Nestle

Malaysia.

(2014,

November

9).

Retrieved

November

http://www.nestle.com.my/asset-library/documents/pdf/about
us/2010_financialreport_eng.pdf
Nestle

Malaysia.

(2014,

November

10).

Retrieved

November

http://www.nestle.com.my/asset-library/documents/pdf/about
us/nestle_financial_report_2012.pdf

38

<KOD KURSUS>

39