Anda di halaman 1dari 2

Kepada:

Pimpinan HRD
PT. PAPANDAYAN COCOA Ind
Jl. Raya Dayeuhkolot No.84 Pasawahan
Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat
40258
Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama

Tika Vicha Kesumawati

NIM

13 113 097

Jurusan

SARJANA TEKNOLOGI INDUSTRI

Perguruan Tinggi

Sekolah Tinggi Teknologi Bandung

Tempat, Tgl.Lahir

: Sukoharjo, 24 Oktober 1994

Jenis Kelamin

: Perempuan

Nomor Handphone

: 081542875799

Sehubungan dengan program pendidikan yang sedang saya tempuh,


mengharuskan saya untuk mengikuti agenda magang pada bulan
september ini, maka dengan ini saya bermaksud untuk menyampaikan
permohonan saya magang di PT. Cocoa Industries .
Saya sangat berharap PT. Cocoa Industries berkenan untuk memberikan
saya kesempatan magang diperusahaan yang Bapak/Ibu pimpin. Berikut
saya juga melampirkan Curiculum Vitae yang sekiranya bisa dijadikan
bahan pertimbangan.
Demikian surat permohonan magang ini saya buat, atas perhatian dan
kesediaan Bapak mengabulkan permohonan saya, saya sampaikan
banyak terimakasih.
Bandung, 30 Agustus 2016
Hormat saya,

Tika Vicha

Anda mungkin juga menyukai