Anda di halaman 1dari 10

Soalan 1 hingga 5

Isi tempat kosong dengan kata ganti nama yang betul.

1. Jefri seorang murid

berasal dari Sabah.

 

A

Saya

C

Kamu

B

Dia

D

Awak

2.

akan belajar bersungguh-sungguh,” kata Azrul.

A

Beta

C

Kita

B

Awak

D

Saya

3.

mestilah sentiasa rajin berusaha.

 

A

Kita

C

Dia

B

Mereka

D

Baginda

Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah.

Mereka D Baginda Soalan 4 berdasarkan gambar di bawah. 4. Alif dan Saiful sedang bermain

4.

Alif

dan

Saiful

sedang

bermain

layang-layang.

bermain layang-layang di padang.

A

Beliau

 

C

Kita

B

Mereka

D

Awak

5.

Guru

kelas Zahir bernama Puan

 

dilahirkan di

Pulau

Pinang.

 

A

Saya

C

Awak

B

Beliau

 

D

Kita

2

Soalan 6 hingga 10

Pilih kata adjektif yang betul untuk mengisi tempat kosong.

Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah.

mengisi tempat kosong. Soalan 6 berdasarkan gambar di bawah. 6. Jangan bermain dengan pisau yang A

6. Jangan bermain dengan pisau yang

A cantik

C

buruk

B tinggi

D

tajam

7. Rumput yang

itu mesti ditebas.

A pendek

C

lebar

B nipis

D

panjang

8. Pastikan kelas ini

sebelum kamu pulang.

 

A

bersih

C

kotor

B

keras

D

putih

9. dapat melihat pemandangan yang

Saya

dari Menara

 

Kuala Lumpur.

 

A kecil

C

besar

B indah

D

buruk

10.

Suzila bukan sahaja

tetapi juga bersopan-

santun.

 
 

A tangan

C

segar

B kacak

D

cantik

3

Soalan 11 hingga 15

Isi tempat kosong dengan penjodoh bilangan yang betul.

11.

Ibu membeli dua

nasi lemak untuk kami.

A

kaki

C

bungkus

D

biji

D

buah

12.

Norita menyapu jem di atas

roti itu.

A sekeping

C

seulas

B seketul

D

seutas

13.

Harga

tembikai itu ialah RM8.00 sahaja.

A sebiji

C

sebuah

B sebatang

D

seikat

14.

Nenek memasukkan dua

pisang ke dalam raga.

A utas

C

pasang

B helai

D

sikat

15.

van telah terlibat dalam kemalangan itu.

 

A Sebiji

C

Sebuah

B Sebatang

D

Sebentuk

4

Soalan 16 hingga 20

Pilih kata tanya yang betul.

16.

A Apakah

awak berada semalam? C

Siapakah

B Mengapakah

D

Di manakah

17.

yang bermain di dalam kelas itu tadi?

18.

A Siapakah

B Bilakah

Bagaimanakah D Mengapakah

C

murid baharu itu tiba di sekolah?

 

A Bilakah

C

Apakah

B Di manakah

D

Siapakah

19.

kemalangan itu boleh berlaku?

A Bilakah

C

Bagaimanakah

B Siapakah

D

Apakah

20.

yang terjadi pada budak lelaki itu?

A Mengapakah

C

Di manakah

B Bilakah

D

Apakah

5

Soalan 21 hingga 25

Pilih kata sendi yang sesuai.

21. ini diperbuat

Meja

kayu.

A

dari

C

pada

B

ke

D

daripada

22. Setiap pagi, ibu yang menghantar Aleesya

sekolah.

A kepada

C

ke

B dari

D

dengan

23. Encik Syamsul baru sahaja tiba

Kuala Lumpur.

A dari

C

daripada

B kepada

D

pada

24. Diana pergi ke kedai

kakaknya.

A pada

C

kepada

B dengan

D

di

25. Sampai sahaja kelas.

sekolah, Masliya terus mengemas

A pada

C

dengan

B di

D

dari

6

Soalan 26 hingga 30

Isi tempat kosong dengan kata kerja yang betul.

26. masa lapang, Azri gemar

Pada

 

gambar pemandangan.

A

mengecat

C

melukis

B

menarik

D

menulis

27. Shahril pergi ke sekolah dengan

basikal.

A menaiki

C

menolak

B menampal

D

menunggang

Soalan 28 berdasarkan gambar di bawah.

D menunggang Soalan 28 berdasarkan gambar di bawah. 28. Encik Azman sedang rumput di belakang rumah.

28. Encik Azman sedang

rumput di belakang rumah.

A menghambat

C

menetak

B menebas

D

menyodok

29. Hanif suka

buku cerita sebelum tidur.

A membaca

C

memegang

B mengoyak

D

melihat

30. Polis berjaya

A menangkap

seorang pencuri semalam.

7

C

menonton

B melempar

Soalan 31 hingga 35

D

menggosok

Baca petikan dan jawab soalan berikutnya.

Semalam sekolah saya telah mengadakan sukan tahunan. Pagi-pagi

lagi, semua murid

pakaian sukan.

berkumpul

di padang

sekolah. Mereka memakai

Acara pertama ialah lumba lari untuk murid-murid tahun satu.

Diikuti acara untuk murid-murid tahun dua iaitu mengisi air ke dalam

botol. Manakala acara murid-murid tahun tiga pula ialah lari dalam guni.

Rumah

Kuning

telah

menjadi

johan

keseluruhan.

Murd-murid

sangat gembira. Hadiah telah disampaikan oleh guru besar. Sukan

tahunan berakhir pada pukul 6.00 petang.

31. Di

manakah semua murid berkumpul ?

A Di padang awam

B Di padang permainan

C Di padang sekolah

D Di padang rata

32. Apakah acara untuk murid-murid tahun satu ?

A Jalan kaki

B Lumba lari

C Lari dalam guni

8

D Mengisi air dalam botol

33. Apakah acara untuk murid-murid tahun tiga ?

A Lari dalam guni

B Lari dalam gelung

C Lari dalam kain

D Lari dalam pasir

34. Siapakah yang telah menyampaikan hadiah ?

A Guru disiplin

B Guru kelas

C Guru kaunseling

D Guru besar

35. Apakah perkataan seerti bagi perkataan johan ?

A juara

B kalah

C peserta

D kedudukan

9

Soalan 36 hingga 40

Baca petikan di bawah. Kemudian jawab soalan-soalan yang berikut.

Pada

cuti

sekolah

yang

lalu,

Amir

telah

melawat

ke

negeri

Terengganu.

Amir

melawat

bersama-sama

ayah

dan

ibu.

Adik

perempuannya pun ikut sama. Mereka ke sana dengan menaiki kereta.

Semasa di sana, mereka melawat ke tempat penyu bertelur.

Mereka juga melawat ke tempat membuat batik. Mereka berada di

Terengganu selama tiga hari. Amir berasa gembira. Ayah, ibu, dan adik

Amir juga berasa gembira. Mereka pasti akan ke sana lagi.

36. Negeri manakah yang Amir lawati ?

A Terengganu

B Kelantan

C Pahang

D Perlis

37. Siapakah yang pergi bersama Amir ?

A Ayah dan ibu

B Ayah, ibu, dan abang

C Ayah, ibu, dan adik perempuan

D Ayah, ibu, abang, dan adik perempuan

10

38. Bagaimanakah Amir pergi ke sana ?

A Menaiki kapal terbang

B Menaiki bas

C Menaiki kereta

D Menaiki van

39. Apakah tempat menarik yang Amir lawati ?

A Tempat membuat batik

B Tempat penyu bertelur

C Tempat itik bertelur dan membuat batik

D Tempat penyu bertelur dan membuat batik

40. Apakah perasaan Amir sekeluarga ?

A Sedih

B Gembira

C Sakit hati

D Geli hati

Disediakan oleh,

……………………………… (IDHAM KHALIL BIN ABDUL MULUK)

11