Anda di halaman 1dari 33

Panduan Tatabahasa

NOTA TATABAHASA UNTUK PANDUAN GURU & MURID

KATA NAMA AM & KATA NAMA KHAS

1. Kata Nama Am digunakan bagi menyebut sesuatu secara am atau umum.

Manusia , orang

ayah, perempuan, kerani, polis, guru, doktor, askar dll ayam, gajah, kerbau anjing, kuda, burung, ikan dll pokok, betik, rumput, lalang dll pasir, kayak, radio, rumah. Motorkar, pen, buku, dll pejabat, pulau, sekolah, kampung, bandar, negeri dll

binatang

tumbuh- tumbuhan

benda

tempat

2. Kata nama khas ialah kata nama yang secara khususnya digunakan untuk menyebut nama

sesuatu benda sama ada benda yang bernyawa dan yang tidak bernyawa. Digunakan bagi

menyebut sesuatu yang tertentu, khusus atau khas.

a) benda; misalnya : Seri Aman, Volvo, Parker 45, Hikayat Hang Tuah, dll

b) orang; misalnya : Cik Rafidah, Inspektor Azman, Dr. Long dll

c) binatang ; misalnya : Blacky, Pak Belang, Sang Kancil,dll

d) tempat ; misalnya : Kampung Bahru, Shah Alam, Kuala Lumpur dll

Perbandingan Kata Nama Am dan Kata Nama Khas

Kegunaan

Kata Nama Am

Kata Nama Khas

Benda

bangunan

Bangunan Tabung Haji Proton Saga Bahasa Melayu S.K. Darau

kereta

buku

sekolah

Orang

doktor

Doktor Efendi

kerani

Puan Zainun

guru

Cikgu Azmi

budak lelaki

Muhamad Fauzi

Binatang

kucing

Si Tompok

lembu

Lembu Sapi

katak

Katak Puru

ayam

Ayam Belanda

burung

Burung Murai

Tempat

negeri

Terengganu Jerteh Kampung Pasir Akar Tasek Perdana

bandar

kampung

tasek

Tumbuhan

pisang

Pisang Emas

cili

Cili Padi

jambu

Jambu Batu

limau

Limau Kasturi

KATA NAMA TERBITAN Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :

di

awal kata ( awalan )

di

akhir kata ( akhiran )

di

awal dan di akhir kata ( apitan )

Sila teliti contoh-contoh imbuhan :

di

awal kata

pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke- -ita, -man, -wati, -an, dan -wan per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an

di

akhir kata

di

awal dan di akhir kata

Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

kelas kata

kata dasar

kata terbitan

kata kerja

peraga

peragawati

latih

latihan

bawa

pembawaan

lawan

perlawanan

kata sendi

oleh

perolehan

untuk

peruntukan

kata nama

lombong

perlonbongan

rumah

perumahan

guru

perguruan

kata adjektif

cantik

kecantikan

besar

pembesar

tinggi

ketinggian

KATA GANTI NAMA DIRI

1. Kata ganti diri pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang

bercakap.

2. Kata ganti diri kedua digunakan ketika kita berbual dengan seseorang.

3. Kata ganti diri ketiga ialah bagi merujuk kepada orang ketiga, seperti mereka, beliau,

baginda.

Kata Ganti Nama Diri

Tunggal

Bilangan Banyak / Jamak kami kita

Diri Pertama

aku

(

Orang yang bercakap )

saya

 

patik

 

hamba

Diri Kedua

awak

awak semua

(

Orang yang dilawan bercakap )

kamu

kamu semua

 

engkau

saudara sekalian

encik

saudari sekalian

cik

encik-encik

saudara

cik-cik

 

saudari

tuan-tuan

tuan

puan-puan

puan

anda semua

anda

kalian

tuanku

Diri Ketiga ( Orang yang diceritakan halnya)

dia

mereka

ia

 

nya

beliau

baginda

KATA GANTI NAMA TANYA

1. Kata ganti tanya ialah perbuatan untuk menggantikan nama benda, orang, tempat,

masa, bilangan dan hal dengan maksud pertanyaan.

2. Kata ganti nama pertanyaan ditambah “kah” dan tanda soal.

3. Digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

Benda

Orang

Tempat

Masa

Hal

B

apakah

siapakah

manakah

bilakah

bagaimanakah

bera

kenapakah

mengapakah

Kata Ganti Nama

Penggunaannya digunakan untuk menanyakan nama benda atau bilangan digunakan untuk menanyakan orang atau nama orang digunakan untuk menanyakan orang, binatang, benda, dan tempat

apa

siapa

mana

KATA GANTI NAMA TEMPAT

1. Kata ganti tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.

2. Contoh kata ganti tempat dan penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Ganti Tempat

Penggunaannya

sana

digunakan untuk tempat yang dianggap jauh

sini

digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap

situ

digunakan untuk tempat yang agak jauh, tetapi tidak sejauh sana

Benda, orang, Binatang

ini, itu

Tempat

sini ( Digunakan bagi tempat yang hampir / dekat dengan penutur) sana ( Digunakan bagi tempat yang dianggap jauh) situ ( Digunakan bagi tempat yang tidak begitu jauh)

Keadaan

begini, begitu, demikian

KATA GANTI NAMA TAK TENTU

1.

Kata ganti tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu

2. Contoh kata ganti tak tentu serta penggunaannya adalah seperti yang berikut:

Kata Ganti Umum / Tak Tentu

Ayat-ayat contoh

apa-apa

1. Entah apa-apa yang dibawanya

2. Azman tidak berkata apa-apa setelah dimarahi

gurunya.

Siapa-siapa

1. Tidak ada siapa-siapa dalam bangunan itu.

2. Siapa-siapa saja boleh menjaksikan pertunjukan it

Mana-mana

1. Jangan ke mana-mana , duduklah di sini sahaja.

2. Pilihlah mana-mana pakaian yang awak suka.

Kata Ganti Tak Tentu siapa-siapa mana-mana, masing-masing, seseorang,dan sesuatu siapa-siapa atau sesiapa

Penggunaannya digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu digunakan untuk menggantikan orang yang tidak ten

KATA ADJEKTIF Kata Adjektif ialah perkataan yang menerangkan sifat atau keadaan sesuatu kata nama seperti hitam, besar, kuat, banyak dan sedikit. sifat atau keadaan sesuatu benda, orang, tempat, binatang, dan sebagainya.

1. Kata adjektif juga dikenal sebagai kata sifat.

2. Kata adjektif boleh disertai kata keterangan amat, paling, sangat, dan sebagainya yang

bertugas sebagai penguat. Contohnya; sangat cantik, amat rajin, paling tinggi, dan sebagainya.

Contoh Kata Adjektif

Contah Ayat

nakal

Chee Keong seorang budak yang nakal. Lembu jantan itu sangat garang. Rumah besar itu sangat cantik. Buku itu tebal. Pembaris ini lurus.

garang

besar

tebal

lurus

KATA KERJA

Kata kerja terbahagi kepada :

A. Kata Kerja Transitif

B. Kata Kerja Tak Transitif

A. Kata Kerja Transitif

1. Kata Kerja Transitf ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuatnya kepada benda

(objek)

2. Kata kerja ini biasanya mempunyai imbuhan ‘me-‘

1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai oleh objek, iaitu kata nama.

Contohnya:

Subjek ( pembuat )

Kata kerja transitif

penyambut ( Objek )

Dia suka

membaca

buku

Jamilah

memukul

seekor ular

Abidin

menjual

kuih-muih

Ramli

berjalan

ke sekolah

Kereta itu

melanggar

seekor lembu

B. Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ialah segala perbuatan yang dilakukan oleh pembuat itu sendiri kepada diri pembuat itu sendiri, tidak kepada benda atau orang lain. Contohnya ::

Subjek ( pembuat )

Kata kerja tak Transitif

keterangan

Kami

mandi

di tasek itu.

Dia

senyum

semasa berjalan

Saya

menyanyi

dengan kuat

Hassan

berjalan

ke sekolah

KATA PERINTAH Kata perintah ialah perkataan yang digunakan untuk menunjukkan arahan. Kata perintah boleh ditambah partikel –lah di belakangnya. contoh

Jangan

Sila

tolong

Harap

usah

jemput

Minta

 

Contoh ayat

1. Jangan tolak meja itu ke situ.

2. Silalah datang ke rumah saya jika ada masa lapang.

3. Tolong buang sampah ke dalam tong sampah.

KATA PENGUAT

1. Kata Penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif.

2. Kata penguat boleh hadir sebelum atau selepas kata adjektif.

Contoh

Paling

Agak

Sungguh

Amat

Terlalu

Nian

Benar

Paling

3. Kata penguat seperti agak, pling, dan terlalu diletakkan sebelum kata adjektif.

4. Kata penguat seperti sekali, benar, dan nian diletakkan selepas kata adjektif.

5. Kata penguat seperti sangat, amat, dan sungguh bleh diletakkan sama ada sebelum atau

selepas kata adjektif.

Contoh

1. Murid yang paling pintar di sekolah ialah Latipah.

2. Pemandangan di tepi pantai itu sungguh indah.

3. Suhu di kawasan kutup amat sejuk.

KATA PENEGAS Kata penegas ialah kata yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat.

Contoh

-kah

-lah

-tah

jua

Juga

Sahaja

Hanya

Memang

Lagi

pun

   

Contoh

1. Itulah rumah saya.

2. Pernahkah awak makan sup daging arnab.

3. Apatah dayaku untuk menolongnya.

4. Kucing itu dibawa juga ke rumah neneknya.

5. Hanya Kamal yang belum membayar yuran.

6. Dia seorang sahaja yang berbaju Melayu.

KATA NAFI

1. Kata nafi ialah perkataan yang digunakan untuk menafikan sesuatu pernyataan.

2. Terdapat dua kata nafi, iaitu bukan dan tidak.

3. Kata nafi bukan digunakan untuk menafikan frasa nama dan frasa sendi nama. Contoh

a)

Lelaki yang berbaju merah itu bukan ayah saya.

b)

Baju ini bukan untuk Suzi, tetapi untuk adik saya.

4.

Kata nafi tidak digunakan untuk menafikan frasa kerja dan frasa adjektif.

Contoh

a)

Melepak di pusat membeli-belah tidak memberikan sebarang faedah.

b)

Sungai di belakang rumah saya tidak dalam sangat.

5.

Kata nafi TIDAK boleh hadir sebelum frasa kerja dan frasa adjektif jika ayat itu tidak

setara.

Contoh

a) Budak itu bukan pandai sangat tetapi dia rajin belajar.

b) Anjing itu bukan garang tetapi suka bermanja.

KATA PEMERI

1. Kata Pemeri ialah perkataan yang menghubungkan subjek dengan frasa-frasa utama dalam

prediket.

2. Terdapat dua kata pemeri, iaitu ialah dan adalah.

3. Kata pemeri ialah diletakkan di hadapan kata nama atau kata frasa nama.

4. Kata pemeri adalah diletakkan di hadapan frasa adjektif dan frasa sendi nama.

Contoh

a) Perempuan yang berambut panjang itu ialah kakak saya.

b) Hariza adalah antara pelajar yang cemerlang di sekolah itu.

c) Dalaman kereta Proton Exora adalah luas dan selesa

PENJODOH BILANGAN

1. Penjodoh bilangan digunakan sebelum sesuatu kata atau nama yang menunjukkan jumlah atau

bilangan.

2. Kadangkala kata bilangan disertai penjodoh bilangan seperti batang, buah, ekor, orang, dan

sebagainya.

3. Senarai penjodoh bilangan, penggunaannya, dan contohnya adalah seperti yang berikut:

Penjodoh

penggunaannya

Contohnya

Bilangan

angkatan

untuk sekumpulan manusia atau benda

kapal, tentera, pelukis, penulis

baris

untuk kedudukan benda/manusia yang berbaris

orang, kedai, rumah, pokok, tulisan, ayat, meja, kerusi

batang

untuk menunjukkan benda-benda yang panjang

sungai, lilin, galah, tiang, pen, pokok, gigi, tongkat, kapur, jambatan, jarum

bentuk

untuk benda-benda kecil yang berkeluk

mata kail, subang, cincin

berkas

untuk benda-benda yang diikat bersama-sama

kunci, lidi, kayu

bidang

untuk benda-benda yang terbentang luas

tanah, kain, sawah, permaidani, layar, kebun, tikar

biji

untuk jenis buah, sayur-sayuran, dan benda- benda yang kecil

labu, lobak, kubis, terung, bola, cawan, guli, belon, ketupat, batu, telur, gelas

Bilah

untuk benda-benda yang tajam

parang, pisau, golok, gunting, sabit, keris

buah

untuk benda-benda besar dan padu, yang tidak mempunyai bentuk yang tertentu

kereta, negeri, rumah, buku, kotak, radio, bandar, kampung, piano, komputer, kamera

buku

untuk benda-benda yang keadaannya berketul/berbongkah

sabun, roti, benang

butir

untuk benda-benda yang bulat atau kecil

telur, batu, manik, beras, peluru

carik/cebis

untuk benda-benda yang dikoyakkan

kertas, kain

cubit

untuk benda yang diambil sedikit dengan jari

garam, gula, kunyit

cucuk

untuk benda-benda yang dicucuk dengan lidi

sate

das

untuk bunyi letupan atau tembakan

meriam, pistol, senapang

deret

untuk benda-benda yang tersusun

bangunan, rumah, kedai, kereta

ekor

untuk semua jenis binatang

nyamuk, semut, kuda, buaya, musang, gajah, arnab, rama-rama

genggam

untuk benda-benda yang digenggam

pasir, beras, padi

gugus

untuk buah-buah ataupun benda

anggur, langsat, kelapa sawit, kunci

gulung

untuk benda-benda yang bergulung

filem, permaidani, tikar, dawai, kertas

helai

untuk benda-benda yang nipis dan lebar

daun, baju, kertas, kain, tuala, rambut, rumput

ikat

untuk benda-benda yang diikat

kayu, lidi, tebu, sayur, papan

iris

untuk benda-benda yang dipotong kecil-kecil

bawang, timun, daging, buahbuahan

jambak

untuk benda-benda yang bertangkai atau berangkai-rangkai

bunga, kunci

kaki

untuk benda-benda yang bertangkai

payung, cendawan, bungs

kawan

untuk kumpulan haiwan

lembu, kambing, lebah, gajah, merpati

kelompok

untuk sekumpulan manusia, haiwan, dan benda

burung, awan, pulau, bintang

kepal

untuk benda-benda yang dikepal dengan tangan

nasi, pulut, tanah

keping

untuk benda-benda yang nipis atau pipih

roti, papan, kad, gambar, biskut, tanah

kerat

untuk bahagian benda-benda yang dipotong

roti, tiang

Ketul

untuk benda-benda yang berketul dan padu

ais, daging, tulang, sabun, roti

Kotak

untuk benda-benda yang diisikan di dalam kotak

mancis, pensel, rokok, sabun, ubat nyamuk

kuntum

untuk bunga

mawar, melati, anggerik

Laras

untuk senjata api

pistol, senapang, meriam

lembar

benda-benda yang lurus dan panjang

kertas, dawai, benang

longgok

untuk benda-benda yang berada dalam longgokan

durian, pakaian, tanah, cili

naskhah

untuk bahan bacaan yang berjilid

surat khabar, risalah, majalah, makalah, buku

Orang

untuk manusia

guru, jururawat, doktor, pekedai, runcit, posmen

Papan

untuk benda-benda yang berbentuk kepingan

coklat, petai, mercun

pasang

untuk benda dan manusia yang berpasangan

pakaian, kasut, subang, suami isteri, anak

pangsa

untuk bahagian dalam buah

durian

pasukan

untuk sekumpulan orang yang berpakaian seragam

pemain kompang, polis, tentera pengakap

patah

untuk kata

perkataan, kata-kata

potong

untuk benda-benda yang sudah dipotong

kuih, daging, roti

pucuk

untuk benda-benda yang halus serta tipis dan senjata api

jarum, surat, pistol, meriam, senapang, rebung

puntung

untuk sebahagian benda yang masih menyala

rokok, bara, kayu api

rangkap

untuk puisi

pantun, sajak, syair

rawan

untuk benda-benda yang halus, labuh, dan bersirat

jala, jaring, pukat

ruas

untuk benda yang beruas-ruas

tebu, buluh

rumpun

untuk tumbuhan yang tumbuh rapat-rapat

buluh, tebu, serai, pandan, padi

sikat/sisir

untuk buah pisang

pisang

tandan

untuk buah-buahan yang bertandan

pisang, kelapa, pinang, kelapa sawit

tangkai

untuk buah-buahan, bunga-bungaan, dan daun yang bertangkai

rambutan, duku, kenanga, padi, daun

titik

untuk cecair yang menitis

air, darah, dakwat, embun

tongkol

untuk buah yang bertongkol

jagung

ulas

untuk isi buah-buahan yang berpangsa

durian, limau, nangka, cempedak

urat

untuk benda-benda yang halus dan panjang

rambut, benang, dawai,

utas

untuk benda-benda yang panjang

tali, dawai, rantai

KATA BILANGAN

1. Perkataan yang digunakan untuk menyatakan banyak atau bilangan sesuatu.

2. Kata bilangan ada tujuh jenis, iaitu:

Jenis Kata Bilangan

contohnya

kata bilangan tentu

satu, dua, tiga, dan seterusnya

kata bilangan tak tentu

beberapa, segala, seluruh, sekalian, setengah- setengah, dan sebagainya

kata bilangan pecahan

suku, setengah, separuh, tiga suku, dan sebagainya

kata bilangan pisahan

setiap dan tiap-tiap

kata bilangan himpunan

kedua-dua, ketiga-tiga, berpuluh-puluh, berminggu-minggu, berbulan- bulan, ribuan, dan sebagainya

kata bilangan tingkat

pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya

kata bilangan tanya

berapa

KATA SENDI

1. Kata sendi adalah kata yang digunakan untuk menyambungkan frasa nama dengan kata

atau frasa-frasa dalam ayat.

2. Yang berikut ini adalah panduan tentang penggunaan kata sendi dalam ayat.

Kata Sendi

Penggunaannya

 

Ayat Contoh

akan/ kepada/

untuk menunjukkan emosi

1. Adik sayang akan kucing.

terhadap

dan sikap

2. Ya Allah, kepadaMu, aku berserah.

3. Dia mengambil berat terhadap pelajaran.

bagi/untuk

untuk menentukan sesuatu yang dibezakan daripada yang lain

 

1. Pen itu dibeli untuk anaknya.

2. Jamuan itu bagi guru-guru baru.

dari

untuk menunjukkan tempat dan masa

 

1. Mereka baru pulang dari Johor.

2. Dia tidak sedar diri dari pagi tadi.

daripada

untuk orang, perbandingan, asal kejadian, dan menunjukkan keanggotaan

1.

Pasukan Kedah lebih hebat daripada pasukan

Johor.

2. Kuih itu dibuat daripada tepung sagu.

 

3. Anggota pancaragam itu terdiri daripada

muridmurid sekolah.

di

untuk tempat

Di dalam dompet itu ada wang.

dengan

untuk menyatakan makna bersama-lama, bandingan setara, keterangan cara, dan penggunaan sesuatu sebagai alat

1. Mak Jah ke klinik dengan anaknya.

2. Dia dapat melepaskan diri dengan bersusah payah.

3. Adik menulis dengan pensel.

4. Markah saya sama dengan markahnya.

hingga/

untuk menunjukkan

1. Dia bekerja hingga malam.

sampai

peringkat masa, tempat, dan had tertentu

2. Dia berjalan kaki sampai Ipoh.

ke

untuk tempat dan benda konkrit

1. Kereta api menuju ke Padang Besar.

2. Cawan itu terhempas ke batu.

kepada

untuk menunjukkan orang atau kata ganti diri

Kes itu diserahkan kepada pihak polis.

oleh

untuk menunjukkan perlakuan pasif yang berawalan di- dan ter-

1. Buku itu dibaca oleh Salmi.

2. Bukit yang tinggi itu terdaki olehnya.

pada

untuk menunjukkan masa dan tempat, manusia, binatang, benda abstrak, dan benda konkrit tertentu

1. Kereta api tiba pada pukul lima petang.

2. Novel itu ada pada Rahim.

3. Perkara itu benar pada pandangan saya.

4. Serikaya itu disapukan pada roti.

sejak

untuk menyatakan makna suatu jangka masa

Dia tidak makan sejak semalam.

seperti/

untuk menunjukkan persamaan dengan yang lain

1.

Suasana dalam kelas itu bising seperti keadaan di

umpama/bak

pasar.

2. Badannya besar umpama ahli gusti.

 

3. Hidungnya mancung bak seludang.

tentang

untuk menyatakan makna mengenai sesuatu

Beliau berucap tentang masalah penagihan dadah.

KATA HUBUNG

1. Kata hubung ialah perkataan yang digunakan untuk menggabungkan perkataan dengan perkataan rangkai kata dengan rangkai kata & ayat dengan ayat.

2.

Kata hubung terbahagi kepada tiga iaitu:

(a)

kata hubung gabungan,

(b)

kata hubung pancangan,

(c)

kata hubung berpasangan.

Kata Hubung Gabungan / Pancangan

Contoh

Ayat Contoh

agar

Saya berharap agar kamu dapat menghubungi dia segera.

apabila

Mukanya pucat apabila disoal.

atau

Awak boleh menaiki bas atau teksi untuk ke sana.

bahawa

Kami yakin bahawa yang dikatakannya itu benar.

dan

Leela dan Siu Lan berjiran.

hingga

Ayah dan kawannya berbual hingga larut malam.

Jika

Saya berpayung jika hujan.

Jikalau

Jikalau saya kaya, saya akan membina rumah kebajikan.

kecuali

Semua murid hadir kecuali Gopal.

kerana

Aini menangis kerana terlalu sedih.

lalu

Burung itu terbang lalu hinggap di dahan pohon.

manakala

Baju Karim bersih manakala baju adiknya kotor.

sambil

Zalifah bernyanyi sambil menari.

serta

Zahid serta abangnya menonton wayang.

semenjak

Saya berkawan dengannya semenjak kecil.

sementara

Berusahalah sekuat mungkin sementara badan masih sihat.

sungguhpun

Sungguhpun buta, orang Itu mampu berdikari.

supaya

Belajarlah bersungguhsungguh supaya pandai.

walaupun

Walaupun letih, diselesaikannya jugs kerja ItU.

tetapi

Badannya besar tetapi penakut.

Kata Hubung Berpasangan

Contoh

Ayat Contoh Baik lelaki mahupun perempuan sama-sama bergotong royong membersihkan Baik Daud baik adiknya samasama pintar. Fuad bukan sahaja nakal malah suka ponteng sekolah. Jangan lekas percaya akan janjinya, entah betul entah tidak. Jangankan sepuluh ringgit, seringgit pun dia tak ada. Kian lama kian banyak orang yang ke sana. Guru Besar meminta sama ada bapa ataupun ibu murid hadir ke Sekolah. Sedangkan Gunung Kinabalu terdaki olehnya inikan pula Bukit Larut. Encik Husin semakin kaya semakin pemurah. Sungguhpun badannya gemuk tetapi dia kuat berlari. Walaupun cacat namun Guan rajin berusaha.

Baik - mahupun

 

Baik- baik

bukan sahaja malah

 

entah

entah

 

Jangan – pun

Kian – kian

Sama ada – ataupun

 

sedangkan

inikan

pula

semakin

semakin

 

sungguhpun

tetapi

walaupun

namun

Kata hubung dalam bentuk Akar

Dan

hingga

lalu

ketika

Dengan

yang

tetapi

jika

Kerana

serta

kalau

kemudian

demikian

walhal

walau

agar

atau

demi

supaya

 

Kata hubung dalam bentuk terbitan.

semasa

sementara

seharusnya

andaikata

semoga

seketika

sebaliknya

sedangkan

setelah

sesungguhnya

walaupun

itupun

sewaktu

seandainya

meskipun

sekali[un

mudah-mudahan

moga-moga

jikalau

bagaimanapun

padahal

   

KATA BANTU

Kata bantu ialah kata yang digunakan untuk menerangkan masa sesuatu perbuatan atau ragam yang berkaitan dengan perbuatan.

Contoh

Akan

Belum

Masih

Telah

Sudah

Harus

Boleh

Dapat

Hendak

Mesti

Patut

 

1. Kereta api dari utara telah sampai.

3.

Adik Rahimah belum tahu berjalan.

4. Ayah dapat menyiapkan tugas ini dengan segera.

5. Encik Borhan hendak pergi memancing esok.

KATA GANDA

1. Kata Gandaan ialah satu proses pengulangan perkataan.

2. Terdapat empat jenis kata Gandaan iaitu :

a. Gandaan Seluruh Kata

b. Gandaan Separa / Separuh

c. Gandaan Berirama

d. Gandaan Menyaling

Gandaan Seluruh Kata

Gandaan kata nama

Gandaan Kata kerja

Gandaan Adjektif /sifat manis-manis besar-besar awal-awal bulat-bulat

buku-buku

baring-baring

lembu-lembu

pandang-pandang

murid-murid

jalan-jalan

kawan-kawan

usik-usik

Catatan:

1. Kata ganda semu ialah kata ganda yang terbentuk daripada kata yang digandakan seluruhnya

dan diberi tanda sempang.

2. Kata ganda semu mempunyai makna yang khusus. Satu perkataan sahaja membawa maksud

lain

3.

Kata ganda semu terdiri daripada kata nama.

Contoh : Kata Ganda Semu Agar-agar /anai-anai/ angkut-angkut /antinanting/ biri-biri / dekak-dekak /epok-epok /gula-gula/ jemput-jemput/ jentik-jentik/ kanak-kanak/ kisi-kisi/ kunang-kunang/ kuda-kuda /kupu-kupu/ kura-kura/labah-labah/ layang-layang/ oleh-oleh/ onde-onde/ panji-panji/ pijat-pijat/ rama-rama/ sumpah-sumpah/ ubun-ubun/ umang-umang/ undang-undang

Kata Ganda Separa

1. Kata ganda separa terbentuk apabila sebahagian daripada kata saja yang digandakan.

2. Semua kata ganda separa terdiri daripada kata nama.

Contohnya :

lelaki

bebola

lelabah

pepohon

jejari

kekuda

jejentik

kekabu

dedaun

kekisi

Lain-lain Kata Ganda Separa bebawang /bebenang /bebudak /cecair /dedalu /dedaun /dedawai /gegendang /geguli /jejari / jejarum/ jejentik/ kekabu /kekisi /kekunci/ kekuda /lelaki /lelangit /lelayang/ pepejal /pepijat /pepenjuru / rerambut /sesiku /sesungut /tetamu /tetangga

Kata Ganda Bersajak/Berima

1. Kata ganda bersajak atau berima ialah kata ganda yang mengalami persamaan atau

penyesuaian bunyi (rima) di pangkal, di hujung, atau seluruhnya apabila digandakan. Contohnya:

Persamaan Bunyi di Pangkal batu-batan beli-belah bengkang-bengkok corat-coret degap-degup dentam-dentum desas-Jesus gembar-gembur gerak-geri

Persamaan Bunyi di Hujung anak-pinak calar-balar cerai-berai comot-momot gotong-royong karut-marut kaya-raya kuih-muih pindah-randah

Penyesuaian bunyi Seluruhnya bolak-balik compang-camping dolak-dalik gopoh-gapah gunung-ganang haru-biru huru-hara huyung-hayang kacau-bilau

Gandaan Menyaling

1. Gandaan Menyaling dibina dengan mengekalkan kata dasarnya tetapi diikuti dengan kata

berimbuhan.

2. Perkataan keduanya ditambah me ( N )

contoh :

tahu-menahu

tolong-menolong

jahit-menjahit

tarik-menarik

kejar-mengejar

sulam-menyulam

tawar-menawar

kata-mengata

sepak-menyepak

karang-mengarang

tari-menari

tangis-menangis

rampas-merampas

tumbuk-

simpan-

menumbuk

menyimpan

KATA SERU

1. Kata seru adalah kata yang menyatakan perasaan seseorang seperti sakit, marah, terkejut,

hairan, sindiran, sedih, takut, terperanjat, hiba, dan sebagainya.

2. Cara penggunaannya disesuaikan dengan intonasi pengucapan iaitu dengan nada meninggi

atau menurun.

3. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan.

4. Contoh kata seru, penggunaannya, serta ayat contoh adalah seperti yang berikut.

Kata Seru

Penggunaannya

Ayat Contoh

aduh

untuk menyatakan perasaan sakit dan kagum

1. Aduh, sakitnya tanganku!

2. Aduh, besarnya rumahmu!

aduhai

untuk menyatakan perasaan sedih

Aduhai, malang sungguh nasibku!

ah

untuk menyatakan tidak setuju atau menolak sesuatu

1. Ah, saya tetap tidak mengaku bersalah!

2. Ah, alasan itu tidak dapat kuterima!

amboi/wah

untuk menyatakan

1. Amboi, mahal betul kereta itu!

 

perasaan hairan atau kagum

2. Wah, berani betul budak itu!

cis/cih

untuk menyatakan perasaan marah dan benci

1. Cis, berani dia menentangku!

2. Cih, mereka tidak kenal siapa aku !

eh

untuk menyatakan perasaan hairan atau terkejut

1. Eh, kamu sudah sampai!

2. Eh, tadi dia ads di sini!

hai

untuk menegur seseorang atau menarik perhatian

1. Hai, diamlah sikit!

2. Hai, sudah lama kits tidak bertemu!

Contoh lain kata seru dan ayat

Kata Seru

maksud

Contoh ayat

wahai

menyatakan

Wahai adik ku sayang !

perasaan sayang

atau merayu

amboi

menunjukkan

Amboi, tingginya bangunan KLCC ini !

perasaan kagum

hai

 

Hai, ke mana kamu menghilang selama ini !

nah

 

Nah, terimalah habuanmu !

aduh

perasaan sakit

Aduh, sakitnya tanganku ini !

wah

perasaan hairan

Wan, cantiknya merak ini !

ceh

 

Ceh, usah membantah kata-kataku ini !

bedebah

marah

Bedebah, berani engkau berkata begitu kepadaku !

cis

marah atau jijik

Cis, awak rupanya yang menjadi batu api !

oh

terkejut hairan,

Oh, itu rupanya rumah kamu ! Oh, Tuhan, ampunilah dosa-dosaku !

gembira atau

mengharap

 

eh

hairan

Eh, bila ia terjadi !

syabas

gembira, puas, memuji atau ucap tahniah

Syabas, awak berjaya juga akhirnya !

alahai

menghina

Alahai, itu pun awak tak boleh buat !

alamak

terkejut

Alamak, sudah pukul 8.00 pagi !

ha

hairan

Ha, budak itu yang menang !

Ya-Allah

terkejut

Ya-Allah, apa akan berlaku nanti !

Masya- Allah

hairan atau marah

Masya-Allah, sanggup dia melakukan perbuatan biadap itu !

KATA PENEGAS

Kata penegas ialah perkataan yang digunakan untuk memberikan penekanan atau menegaskan bahagian-bahagian yang tertentu dalam ayat. Contoh

- kah

- lah

- tah

Jua

Juga

Sahaja

Hanya

Memang

Lagi

Pun

   

Contoh ayat Itulah rumah saya. Pernahkah awak makan sup daging arnab ? Apatah dayaku untuk menolongnya. Kuciing itu dibawa juga ke rumah neneknya. Hanya Kamal yang belum bayar yuran. Dia seorang sahaja yang berbaju Melayu.

KATA ARAH

Kata arah ialah perkataan yang hadir sebelum frasa nama dan selepas kata sendi nama. Kata arah digunakan untuk menunjuk arah.

Contoh

Atas

Bawah

Tepi

Antara

Hadapan

Utara

Sisi

Luar

Semua hidang itu diletakkan di atas meja. Kucing Siam itu tidur di bawah pokok. Anjing liar itu masuk ke dalam semak setelah dihalau oleh ayah.

KATA PEMBENAR

1. Kata pembenar ialah perkataan yang digunakan untuk mengaskan sesuatu pernyataan.

2. Kata pembenar yang selalu digunakan ialah ya, benar, dan betul.

Contoh ayat “Ya, saya akan datang esok”, kata Zulkefli kepada Mat Jani. “Benar, merekalah yang memancing di situ”, kata Ali kepada Padin. “Betul, begitulah caranya memotong bawang”, kata ibu kepada adik.

KATA KETERANGAN

1. Perkataan yang digunakan untuk menerangkan sesuatu perbuatan.

(a)

Adik belum mandi lagi. (Kata keterangan belum menerangkan kata kerja mandi)

(b)

Sayur-sayuran di kebun itu sangat subur. (Kata keterangan sangat menerangkan kata adjektif

subur.)

2. Kata keterangan terdiri daripada beberapa jenis. Perhatikan jenis-jenis kata keterangan

tersebut, penggunaannya, serta ayat contohnya di bawah ini. Contoh

Jenis Kata

Penggunaan dan Contohnya

Ayat Contoh

Keterangan

Kata Keterangan Cara

untuk menerangkan cara Contoh: begini, begitu,betapa, demikian, dan sebagainya

1.

Tidak dapat digambarkan betapa gembiranya ibu

melihat kejayaan abang.

 

2. Janganlah bercakap begitu kepada anak-anak.

Kata Keterangan Bantu

untuk menerangkan sikap pada sesuatu pelakuan atau perasaan Contoh: akan, belum, kelak, masih, sedang, sebentar, dan sebagainya

1. Adik belum tidur walau hari sudah larut malam.

2. Abang masih menuntut di Universiti Malaysia

 

Sarawak.

 

untuk menerangkan masa Contoh: belum, kelak, sekarang, semalam, lusa, kadang-kadang, masih, pernah, sedang, sebentar, sejurus, selalu, seketika sentiasa, sudah, dan sebagainya

1. Saya harus pergi sekarang.

Kata Keterangan Masa

2. Encik Gan akan bertolak esok.

Kata Keterangan Tanya

untuk menerangkan cara, keadaan, masa, dan sebab Contoh: bagaimana, bila, dan sebagainya

1. Bilakah majlis perkahwinan itu akan diadakan?

2. Bagaimanakah cara membuat kuih itu?

 

3. Mengapakah ayah lambat pulang?

Kata Keterangan Darjah

untuk menerangkan darjah kata adjektif Contoh: agak, amat, nian, paling, sangat, dan sebagainya

1. Kelakuan budak itu agak ganjil.

2. Sedap betul masakan di restoran itu.

 

3. Menara Kembar Petronas adalah bangunan yang paling

 

tinggi di Malaysia.

Kata Keterangan Nafi

untuk menafikan atau menyangkal Contoh: bukan, tak, atau tidak

1. Dia bukan orang kampung itu.

2. Teksi itu tidak bergerak sejak semalam.

Kata Keterangan Tak Tentu

untuk menerangkan sesuatu yang belum pasti Contoh: agaknya, barangkali, entah-entah, mungkin, dan sebagainya

1. Hingga kini rombongan itu belum tiba, entah-entah

 

tersesat.

 

2.

Pengemis itu barangkali telah ditangkap oleh pihak

Jabatan Kebajikan Masyarakat.

kata Keterangan

untuk menyatakan penegasan Contoh: hanya, jua

Dia hanya membeli sebuku roti.

Penegas

Kata

untuk menyatakan kekerapan berlakunya peristiwa Contoh: sering, selalu, dan sebagainya

 

1. Dia selalu berkunjung ke rumah neneknya.

Keterangan

2. Kami sentiasa mendoakan kesejahteraan kamu.

Kekerapan

 

Kata Keterangan Umum

untuk menyatakan sesuatu secara umum Contoh: nyaris, langsung

Pasu bunga itu nyaris terlepas daripada genggamannya.

IMBUHAN 1. Imbuhan mempunyai 3 fungsi :

a] membentuk kata terbitan

b] mengubah golongan kata

c] mencipta perkataan baru

2.

Dalam Bahasa Melayu imbuhan boleh dibahagikan kepada 4 jenis

awalan

akhiran

IMBUHAN apitan

sisipan

di awal

di akhir

[di awal dan di akhir

tersisip di tengah

perkataan

perkataan

perkataan]

perkataan]

IMBUHAN AWALAN

Awalan Ber-

Awalan

catatan

contoh perkataan

ber-

wujud apabila bertemu kata akar kecuali kata akar dibawah.

Berjalan, bercukur, berkaki

bel-

wujud apabila awalan ber- bertemu dengan kata akar ajar

belajar

be-

wujud apabila kata kar bermula dengan huruf ‘ r ‘

bekerja, berumah, berada, beraja

Awalan ke- Imbuhan awalan ke- berfungsi bagi membentuk kata bilangan tingkat, kata nama, dan kata bilangan himpuan.

Lima

kelima [ kata bilangan tingkat ]

tiga

ketiga [ keta bilangan himpunan ]

tua

ketua [ kata nama ]

kasih

kekasih [ kata nama ]

hendak

kehendak [ kata nama ]

Awalan se-

Erti

perkataan

seluruh

se-Malaysia

sedunia

sama

sejenis

sepadan

satu

seribu

sekampit

sama-sama di …

sekampung

serumah

sama dengan

sepanjang

seberat

Awalan ter-

1. Awalan ter- terbahagi kepada tiga jenis, iaiyu :

a] ter- adjektif

Awalan

contoh perkataan

keterangan

te-

teramai, terendam. Teroboh, terasuk

Apabila bertemu dengan kata dan huruf pangkalnya huruf ‘ r’

ter-

tersayang, tersenyum, terbawa, tercetus

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf lain selain daripada huruf ‘r’

Awalan men- Awalan me- boleh menjadi me-, men-, meng- dan menge- yang wujud berdasarkan huruf pertama yang diimbuhkan dengannya seperti di bawah :

Awalan

perkataan

keterangan

me-

meyakinkan

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf l,m,n,ng, ny, y, r, dan w

menganga

menyanyi

menanti

 

melawat

 

men + keluh = mengeluh men + surat = menyurat

 

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf k, s, p, dan t huruf k menjadi ng huruf s akan menjadi ny huruf p bertukar menjadi m huruf t berubah menjadi n

men + pilih

= memilih

mem-

membawa

apabia bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f

membaling

men-

mancuba

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf c, d, dan j

mendarat

meng-

mengasah

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf seperti a, I, e, o, u, g, dan h

mengikat

mengubat

menge-

mengecap

Apabila bertemu dengan kata yang terdiri daripada satu suku kata.

mengecap

mengebom

mengesah

 

Awalan pen-

Awalan

Perkataan

Keterengan

pe-

pewangi

Apabila beremu kata yang bermula dengan huruf m, n, l, ny, w, dan p

penyanyi

pelajar

 

pemakai

penasihat

pemusnah

pem-

pemfitnah

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf b dan f

pembohong

pembawa

 

pen-

penjahit

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf c, d, j, sy, dan z

pendengar

pencabar

 

pensyarah

peng-

pengkhayal

Apabila bertemu kata yang bermula dengan huruf a, I, e, o, u, g, h, dan kh

pengedar

 

pengubah

 

pengikut

penge-

pengecat

Apabila bertemu dengan kata yang cuma terdiri daripada satu suku kata.

pengebom

pengetin

 

pengesah

Awalan per-

Awalan

Perkataan

Keterangan

pe-

pelakon

Apabila bertemu kata yang ada kaitan dengan kata-kata berawalan ber-

pekerja

pekedai

pel-

pelajar

Apabila bertemu dengan kata ‘ ajar’

per-

perburu

Apabila bertemu dengan kata yang bermula dengan huruf t dan b

pertapa

pertendang

Awalan memper-

Erti

Perkataan

Keterangan

menjadikan lebih

memperdalam

menjadikan lebih dalam

memperkaya

memperluas

Membahagi

memperempat

membahagikan kepada empat

memperlapan

Memperlakukan sebagai …… atau menggunakan sebagai …

memperalat

menggunkan sebagai alat melakukan memeperlakukan sebagai isteri

memperisteri

 

memperhamba

IMBUHAN AKHIRAN

Imbuhan akhiran -wan, -wati, -ita

erti

perkataan

keterangan

bergiat dalam sesuatu bidang

olahragawati

seseorang perempuan yang bergiat dalam bidang olahraga seseorang yang bergiat dalam bidang penulisan seseorang yang bergiat dalam bidang sejarah

wartawan

sejarahwan

orang yang ber…

hartawan

orang yang berharta orang yang berderma

dermawan

orang yang ahli dalam sesuatu hal

budayawan

orang yang ahli dalam hal-hal budaya orang yang ahli dalam hal-hal negara

negarawan

IMBUHAN APITAN

Imbuhan Apitan me- …

- i

erti

perkataan

keterangan

mengalami sifat terhadap

meragui

mengalami sifat ragu terhap mengalami sifat cintai

mencintai

melakukan berkali-kali

memukuli

memukul berkali-kali menerajang berkali-kali

menerajangi

memiliki dan memberikan sifat

mengecapi

memiliki dan memberikan sifat kecap kepada memiliki dan memberikan sifat kotor kepada

mengotori

melakukan perbuatan di ……

melalui

melakukan perbuatan lalu di … melakukan perbuatan batas di ……

membatasi

memperlakukan dengan sifat

membersihi

memperlakukan dengan sifat bersih memperlakukan dengan sifat kasar

mengasari

menjadi

mengepali

menjadi kepala

membanjiri

menjadi banjir

memberikan kepada

menasihati

memberikan nasihat kepada memberikan hadiah kepada

menghadiahi

Imbuhan Apitan Men- … -kan

erti

perkataan

keterangan

membawa

melarikan

membawa lari membawa terjun menyebabkan akibat menyebabkan musnah menyebabkan berjalan menyebabkan berguna menyebabkan jadi takut menyebabkan jadi rapat menganggap betul menganggap mudah menjadikan sebagai hamba menjadikan sebagai calon memasukkan ke dalam botol memasukkan ke dalam penjara menggunakan kayu untuk pukul menggunakan pedang untuk mema mengambil untuk seseorang menjelas untuk seseorang membawa ke tingkat membawa naik

menerjunkan

menyebabkan

mengakibatkan

memusnahkan

menyebabkan berlaku

menjalankan

menggunakan

menyebabkan jadi

menakutkan

merapatkan

menganggap

membetulkan

memudahkan

menjadikan sebagai

menghampakan

mencalonkan

memasukkan ke dalam

membotolkan

memenjarakan

menggunakan sesuatu sebagai alat dalam melakukan perbuatan

memukulkan [kayu] memancungkan

melakukan perbuatan untuk seseorang

mengambilkan

menjelaskan

membawa ke……

meningkatkan

menaikkan

Imbuhan apitan ke-… an

erti

perkataan

keterangan

perihal

kepergian

perihal pergi

kehadiran

perihal hadir

sifat atau keadaan

kemuraman

sifat atau keadaan muram sifat atau keadaan jalur

kejahatan

daerah atau tempat bertugas

kerajaan

daerah raja tempat duta bertugas

kedutaan

hal tentang sesuatu

keagamaan

hal tentang agama hal tentang ilmu

keilmuan

tampat duduk yang di ……. !

kedudukan

tempat yang diduduki tempat yang dialami

kediaman

sesuatu / yang di …

!

ketaatan

seseorang yang ditaatkan sesuatu yang dimahukan

 

kemahuan

seperti / agak

kebiruan

sesuatu yang berwarna biru sesuatu yang berwarna seakan-akan kuning

kekuningan

ditimpa

kehausan

ditimpah rasa haus ditimpa kecurian

kecurian

Imbuhan Apitan Memper

(kata adjektif)

erti

perkataan

keterangan

menjadi…….kepada

memperbesar

menjadi lebih besar menjadi lebih cantik

mempercantik

menjadikan seseorang beroleh sesuatu

memperkuat

menjadikan seseorang lbh kuat

menjadikan sesuatu/memperoleh semula

memperteguh

menjadikan teguh semula menjadikan elok semula

memperelok

Imbuhan Apitan Memper

(kata

kerja)

kan

erti

 

perkataan

Menyebabkan sesuatu dapat

mempersembahkan

(

tarian )

memperlihatkan

(

kecekapannya )

Menjadikan sesuatu atau seseorang ber-….

Mempergunakan

mempertahankan

 

memperdebatkan

Menjadikan sesuatu sebagai sebab berbuat

masalah barangan tempatan ) memperbualkan ( saham )

(

ANALISIS KESALAHAN TATABAHASA

keterangan menyebabkan tarian disampaikan menyebabkan kecekapannya dapat

menjadikan berguna menjadikan seseorang berjuang menjadikan masalah barangan tem sebagai sebab untuk berdebat menjadikan saham sebagai sebab untuk berbual

Hukum DM “Perkara yang diterangkan mesti mendahului “penerang”

contoh ayat :

Kakak saya sedang memasak gulai nangka. Dia menyenduk seketul nangka gulai

dan menyuruh saya merasanya.

 

(Dalam frasa nama *gulai nangka*, unsur yang diterangkan ialah gulai. Dalam frasa nama *nangka gulai* , unsur yang diterangkan ialah nangka. )

salah

Betul Sos cili Perpustakaan mini Restoran Zaleha Klinik Jaya

Cili sos Mini perpustakaan Zaleha Restoran Jaya Klinik

Kata jamak

salah

betul mereka semua kereta para pelajar empat orang abang

mereka-mereka semua kereta-kereta para-para pelajar empat orang abang-abang

kata penguat (ter-/paling tidak boleh ditambah dengan sekali)

salah

betul

tertinggi sekali paling indah sekali

tertinggi

paling indah

kata adjektif dan imbuhan “ter” tanpa penguat.

Salah

betul Sani mendapat markah yang tertinggi . Hassan ialah peserta yang termuda dalam pertandin

Sani mendapat markah yang tertinggi sekali. Hassan ialah peserta yang termuda sekali dalam pertandingan itu.

kata hubung

salah

betul Sally sedang membaca apabila saya tiba di rumahn Badannya besar tetapi kakinya kecil.

Sally sedang membaca bila saya tiba di rumahnya. Badannya besar kecuali kakinya kecil.

Kata bilangan

salah

betul Sekolah itu telah menjalankan berbagai-bagai aktiv “Minggu Penyayang”. Beribu- ribu peniaga tidak membayar cukai pendap Setengah- setengah remaja suka membuang masa d raya.

Sekolah itu telah menjalan berbagai aktiviti semasa “Minggu Penyayang”. Beribu peniaga tidak membayar cukai pendapatan. Setengah remaja suka membuang masa di pasar raya.

Kata Sendi

i - Dari

salah

betul Umar telah berpindah dari sekolah ini bulan lalu. Dari hari ini, saya akan belajar bersungguh-sungguh.

Umar telah berpindah daripada sekolah ini bulan lalu. Daripada hari ini, saya akan belajar bersungguh- sungguh.

ii - Daripada

salah

betul Tilam itu dibuat daripada getah asli. Sukarmi lebih tinggi daripada abangnya. Tinggal di rumah lebih baik daripada tinggal di asrama.

Tilam itu dibuat dari getah asli. Sukarmi lebih tinggi dari abangnya. Tinggal di rumah lebih baik dari tinggal di asrama.

iii - Pada

salah

Saya selalu pergi ke ibu kota di Hari Kebangsaan.

Di

petang semalam , saya pergi ke perpustakaan

awam. Kita mestilah menumpukan taat setia dengan negara.

iv - Di

betul Saya selalu pergi ke ibu kota pada Hari Kebangsaan. Pada petang semalam , saya pergi ke perpustakaan awam. Kita mestilah menumpukan taat setia pada negara.

salah Saya dilahirkan diSarawak. Ayah awak bekerja dimana ?
salah
Saya dilahirkan diSarawak.
Ayah awak bekerja dimana ?

Penjodoh bilangan

salah Setiap orang pelajar. Sesetengah orang rakyat. Seluruh buah negeri. Semua ekor binatang.
salah
Setiap orang pelajar.
Sesetengah orang rakyat.
Seluruh buah negeri.
Semua ekor binatang.

Kata ganti diri

betul Saya dilahirkan di Sarawak. Ayah awak bekerja di mana ?

betul Setiap pelajar. Sesetengah rakyat. Seluruh negeri. Semua binatang.

salah

betul Pencuri itu telah ditangkap. Dia dibawa ke balai polis. “Cikgu tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.

Pencuri itu telah ditangkap. Beliau dibawa ke balai polis. “Kau tinggal di mana ?” tanya Siva kepada gurunya.

Kata adjektif

salah

betul Masakan yang dihidangkan oleh ibunya lazat benar

Masakan yang dihidangkan oleh ibunya benar lazat. Pemandangan di pantai yang nian indah

Pemandangan di pantai itu indah nian

kata kerja transitif

salah

betul Ibu sedang menjahit baju kurung. Ayah selalu mecuci keretanya.

Ibu sedang jahit baju kurung. Ayah selalu cuci keretanya.

Ayat pasif

salah

betul Cerpen itu telah saya karang Latihan itu mesti kaubuat.

Cerpen itu telah dikarang oleh saya. Latihan itu mesti dibuat oleh kau.

Kata tanya

salah

betul Kamu berasal dari mana ? Siapakah nama pengawas itu ? Bilakah ayah akan pulang ? Binatang peliharaan awak bernama apa ?

Kamu berasal dari manakah ? Apa nama pengawas itu ? Bila ayah akan pulang ? Binatang peliharaan awak bernama siapa ?

Ejaan

salah

betul Kanak-kanak itu dibawa oleh ibunya ke hospital.

Kanak-kanak itu di bawa oleh ibunya ke hospital. Kucing itu tidur dibawah meja. Amin mendapat tempat ke tiga dalam acara itu. Ke tua mereka seorang yang bertanggungjawab. Ibu bapa mestilah menunjukkan tauladan yang baik kepada anak-anak. Orang tua itu mewasiatkan harta pesakanya kepada anaknya yang bongsu.

Kucing itu tidur di bawah meja. Amin mendapat tempat ketiga dalam acara itu.

Ketua mereka seorang yang bertanggungjawab.

Ibu bapa mestilah menunjukkan teladan yang baik kepada Orang tua itu mewasiatkan harta pusakanya kepada anakn bongsu.

Kata Ganti Diri

1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.

2. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Misalnya:

*Kucing itu mati. la dilanggar lori. (salah)

Kucing itu mati dilanggar lori. (betul)

3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa, guru,

menteri atau orang tuatua, dan bukan kanakkanak. Misalnya:

*Beliau ditangkap kerana mengedarkan dadah. (salah) Dia ditangkap kerana mengedarkan dadah. (betul)

4. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi *kamukamu, *andaanda,

*mereka-mereka, dan sebagainya. Misalnya:

*Merekamereka yang bersalah akan dihukum. (salah) Mereka yang bersalah akan dihukum. (betul)

5. Kata ganti ia dan nya tidak boleh digabungkan menjadi "ianya. Misalnya:

*Jika tidak dirawat, mungkin ianya akan lumpuh. (salah) Jika tidak dirawat, mungkin is akan lumpuh. (betul)

Kata Bilangan

1.

Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda,

misalnya satu, dua, dan seterusnya, atau beberapa, semua, dan sebagainya.

2. Kata bilangan tak tentu setengahsetengah, kata bilangan pisahan tiaptiap, dan kata

bilangan himpunan keduadua, dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenan-gwenangnya.

Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:

(a) *Setengah orang tidak suka akan durian. (salah)

Setengah-setengah orang tidak suka akan durian. (betul)

(b) *Tiap pelajar harus berdisiplin. (salah)

*Tiap-tiap pelajar harus berdisiplin. (betul)

(c) *Kedua orang itu anggota polis. (salah)

Kedua-dua orang itu anggota polis. (betul)

(d) `Berbagai usul dikemukakan­nya. (salah)

Berbagaibagai usul dikemukakannya.(betul

3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi parapara. Lihatlah contoh

kesalahan dan pembetulan yang berikut:

*Para-para peserta sedang berbaris.(salah) Para peserta sedang berbaris. (betul)

4. Kata bilangan tentu seperti satu, dua, tiga, dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus

dengan kata bilangan pecahan. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:

(a) *Sudah dua suku jam dia menunggu. (salah)

Sudah dua jam suku dia menunggu. (betul)

(b) *Harganya tiga setengah ringgit. (salah)

Harganya tiga ringgit setengah. (betul)

3 Penjodoh Bilangan

1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

2. Walau bagaimanapun, penjodoh bilangan tidak perlu digunakan ,bersamasama dengan kata

bilangan seperti para, segala, sekalian, seluruh, semua, sebahagian, setengahsetengah, dan sebilangan. Misalnya:

(a)

*para orang pelajar (salah) Para pelajar (betul)

(b)

*segala ekor binatang (salah) segala binatang (betul)

(c)

*sekalian orang peserta (salah) sekalian peserta (betul)

(d)

*seluruh buah negeri (salah) seluruh negeri (betul)

(e)

*semua orang gadis (salah) semua gadis (betul)

4 Kata Sendi

1. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersamasama dengan frasa nama untuk

menghubungkan frasa nama itu dengan katakata lain dalam ayat.

2.

Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kata kerja tak transitif,

kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Misalnya:

(a)

*Ravi suka durian. (salah) Ravi suka akan durian. (betul)

(b)

*Kami lalu jalan itu supaya cepat sampai. (salah)

Kami lalu di jalan itu supaya cepat sampai. (betul)

(c) *Abang sudah pergi pejabat.(salah)

Abang sudah pergi ke pejabat. (betul)

(d)

*Kita mesti hormat guru. (salah) Kita mesti hormat akan/kepada/ terhadap guru. (betul)

(e)

*Saya bertemu Ali di pasar pagi tadi. (salah)

Saya bertemu dengan Ali di pasar pagi tadi. (betul) 3 .Elakkan penggunaan kata sendi yang diberikan dalam kurungan.

Para pelancong dari Jepun. (bukan *daripada)

(b) Ucapan itu daripada Encik Jamal. (bukan *dan)

Ali lebih tinggi daripada Ahmad. (bukan *dari)

(d)

Bekas itu dibuat daripada plastik. (bukan *dari)

(e)

Buku ini terdiri daripada tiga bahagian. (bukan *dari)

(f)

Pada waktu petang, saya membantu ayah. (bukan * di)

(g)

Buku itu ada pada Sheila. (bukan *dengan)

h) Pasu itu terhempas ke tanah. (bukan *di)

(i) Encik Azman sudah berpindah ke Kelang. (bukan * di)

j)Buku itu sudah saga pulangkan kepada pustakawan. (bukan *ke) k)Isa tertarik oleh kejelitaan gadis itu. (bukan * dengan) l)Kami mengucapkan terima kasih atas kerjasama yang saudara­

saudara berikan. (bukan * diatas)

5 Kata Kerja Tak Transitif

1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang

penuh.

2. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber, atau men, atau ter, misalnya: berbincang, berkata,

bertanya, melompat, tersenyum, dan sebagainya tidak boleh ditiadakan awalannya.

Contohnya:

(a)

*Dia kata kepada saya. (salah) Dia berkata kepada saya. (betul)

(b)

*Jangan lompat. (salah) Jangan melompat. (betul)

(c)

*Dia senyum kepada saya. (salah) Dia tersenyum kepada saya. (betul)

6 Kata Kerja Transitif

1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja

yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.

2. Objeknya mestilah frasa nama.

3. Kecuali kata makan dan minum serta kata yang berapitan ber

transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan men, Misalnya:

(a) *Dia suka baca buku. (salah)

kan, semua kata kerja

Dia suka membaca buku (betul

(b) *Ahmad tendang bola itu. (salah)

Ahmad menendang bola itu. (betul)

4. Kata kerja transitif yang berapitan men

digunakan dengan berhati-hati. Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:

(a) *Dia memberikan saya sebatang pena. (salah)

Dia memberi saya sebatang pena. (betul) Dia memberikan sebatang pena kepada saya. (betul)

(b) *Hakim menjatuhkan orang itu hukuman mati. (salah)

Hakim menjatuhi orang itu hukuman mati. (betul) Hakim menjatuhkan hukuman mati terhadap orang itu. (betul)

kan

dan men

i

berbagai-bagai maknanya dan mesti

7 Kata Tanya

1. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

2. Beberapa contoh kata tanya yang biasa digunakan ialah apa, bagaimana, berapa, mana,

mengapa,

dan siapa

3.

Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya Bering berlaku pada kata apa dan siapa.

4.

Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang

saja.

5.

Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.

6.

Lihatlah contoh kesalahan dan pembetulan yang berikut:

(a)

*Nama kucing ini siapa? (salah) Nama kucing ini apa? (betul)

(b)

*Apa nama anak saudara ini?

(salah)

Siapa nama anak saudara ini? (betul)

8 Kata Hubung

1. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak

memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat.

2. Elakkan penggunaan kata hubung yang diberikan di dalam kurungan.

(a)

Koding berdiri lalu memberikan jawapan. (bukan *maka)

(b)

Gadis itu cantik tetapi sombong. (bukan *meskipun)

(c)

Dia akan tidur di rumah saya atau di hotel. (bukan *dan)

(d)

Siti menangis apabila mendengar berita itu. (bukan *bila)

(e)

Saya terkejut apabila Lili menjerit. (bukan *bila)

(f)

Kita mestilah yakin bahawa Tuhanlah yang menentukan segalagalanya. (bukan "agar)

(g)

Sekiranya saya terlupa, tolong ingatkan saya. (bukan *maka)

(h)

Bayi itu lapar maka dia menangis. (bukan *hingga)

(i)

Jamal rajin membaca buku tetapi adiknya malas. (bukan * meskipun)

(j)

Buku ini berguna bukan saja bagi para pelajar tetapi juga bagi para guru. (bukan *

baik ataupun)

9 Penggunaan Kata yang Tidak Tepat

1.

Dalam bahasa Malaysia, ada beberapa kata yang seakanakan sama ejaannya tetapi berlainan

maknanya.

2. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika

menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus, maka berlakulah kesalahan ini.

3. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah

dalam ayat.

Kata dan Keterangannya

Contoh Kesalahan dan Pembetulan Salah

Adakah dan Apakah

Kata adakah digunakan untuk mendapat jawapan ya atau tidak.

i.

(a)

*Apakah benar ceritamu itu?

(b)

*Apakah Ali datang semalam?

ii.

Kata apakah digunakan untuk mendapat

(c)

*Apakah kamu bermimpi?

jawapan tentang nama binatang,benda, keterangan tentang sesuatu, dan untuk

Betul

(a)

Adakah benar ceritamu itu?

menanyakansesuatu yang tidak khusus.

(b)

Adakah Ali datang semalam?

iii.

Kesalahan dalam penggunaan kata berlaku

(c)

Adakah kamu bermimpi?

apabila kata apakah digunakan pada tempat

 

adakah.

Banyak dan Ramai

Salah (a)* Ramai orang yang hadir dalam majlis itu.

i.

Kata banyak mempunyai hubungan dengan

jumlah atau bilangan sama ada manusia, benda, atau binatang.

(b)

*Tidak ramai orang yang suka akan ikan air tawar

(c)

*Sudirman mempunyai peminat yang ramai.

ii.

Kata ramai pula mempunyai hubungan

Betul

dengan keadaan riuh-rendah,

(a)

Banyak orang yang hadir dalam majlis itu.

riang, gembira, meriah, serba gist, sibuk, tidak sunyi, dan pen- duduk yang banyak. Jadi, kata ramai menunjukkan suasana atau keadaan.

(b)

Tidak banyak orang yang suka akan ikan air tawar.

(c)

Sudirman mempunyai peminat yang banyak.

iii.

Kesalahan penggunaan kata berlaku