Anda di halaman 1dari 2

JURUTEKNIK KOMPUTER (PEMBANGUNAN SISTEM)

GRED FT19 (KONTRAK)


Deskripsi Tugas
1.

Melakukan kerja-kerja penyelenggaraan dan baikpulih perkakasan komputer dan sistem rangkaian.

2.

Melaksanakan installasi perisian aplikasi mengikut keperluan pengguna.

3.

Memantau dan mengesahkan kerja baikpulih yang dilakukan oleh kepakaran luar dan memastikan ia
berfungsi dengan baik.

4.

Membantu memberi khidmat sokongan teknikal dan latihan dalam penggunaan peralatan dan aplikasi ICT.

5.

Melakukan kerja-kerja penyelenggaraan pencegahan perkakasan dan aplikasi komputer.

6.

Menerima aduan kerosakan dari pengguna (help desk) berkaitan penggunaan sistem.

7.

Menerima aduan kerosakkan sistem dan aplikasi daripada pengguna.

8.

Melaksanakan segala urusan pinjaman peralatan laptop untuk kegunaan pembangunan dan pengujian
sistem.

6.

Pembangunan dan Penyelenggaraan Sistem

Membantu kerja-kerja membangunkan program, menguji program, dan pengujian perisian


pembangunan sistem.

Membantu menyelenggara sistem serta berkeupayaan di dalam menyelesaikan masalah


(troubleshooting dan problem solving) yang berkaitan dengan program dan sistem di sesebuah
organisasi.

Membantu dalam pengawalan perkakasan, perisian dan jaringan data.

Kompetensi
1.

Berpengamalan di dalam menyelenggara server dan pangkalan data.

JURUTEKNIK KOMPUTER (MULTIMEDIA)


GRED FT19 (KONTRAK)
Deskripsi Tugas
1.

Melakukan kerja-kerja penyeleggaraan dan baikpulih perkakasan multimedia.

2.

Bertanggungjawab dalam pembangunan sistem multimedia seperti membuat editing gambar, brosur digital
dan maklumat-maklumat PKNS untuk paparan digital di setiap peralatan multimedia di Ibu Pejabat Baru
PKNS.

3.

Melaksanakan installasi perisian aplikasi multimedia pada peralatan multimedia.

4.

Membantu memberi khidmat sokongan teknikal dan latihan dalam penggunaan peralatan dan aplikasi
multimedia.

5.

Melakukan kerja-kerja penyengaraan pencegahan perkakasan dan aplikasi multimedia.

6.

Menjalankan ujian ke atas perkakasan dan perisian multimedia yang baru dibeli.

7.

Memberi nasihat kepada pengguna jika berlaku kerosakan berkaitan aplikasi dan peralatan multimedia.

Kompetensi
1.

Mahir dalam penggunaan Software Adobe Photoshop dan Adobe Illustrator.

2.

Mahir dalam penggunaan Software Adobe Flash.

3.

Pernah menggunakan Software Omnitapps dan MagicInfo.