Anda di halaman 1dari 149
MATEMATIK DIEDIT UNTUK FORMAT BAHARU UPSR MULAI 2016
MATEMATIK
DIEDIT UNTUK FORMAT BAHARU UPSR MULAI 2016

SEKOLAH :PPD TUARAN RUMUSAN JSI SESI TAHUN : 2016

MATA PELAJARAN:

MATEMATIK

 

PEPERIKSAAN:

AR3 (PERCUBAAN UPSR)

 
 
 

No. Item

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

Kertas 1

Konstruk

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MKM

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MKM

MP

MKM

MKM

MP

Jawapan

C

C

C

B

A

B

B

D

A

A

 
 • C A

C

D

 

B

C

B

A

D

B

B

A

D

A

D

C

B

D

B

C

A

A

B

 
 

No. Soalan

1

2

3

4

5

6

7

8

 

9

 

10

 

11

 

12

 

13

 

14

Kertas 2

Sub Soalan

i

ii

i

ii

i

ii

i

ii

i

ii

 
 • i i

ii

 

ii

i

ii

i

ii

iii

i

ii

iii

i

ii

iii

i

ii

iii

i

ii

iii

i

ii

Konstruk

MM

MM

MM

MM

MP

MM

MP

MA

MM

MKM

MP

X

MA

MN

MM

MP

MM

MM

MKM

MP

MN

X

MA

MN

X

MA

MKM

MKM

MA

MP

MKM

MM

MC

Markah

1

1

1

1

2

1

2

3

1

2

3

0

2

3

1

3

1

1

2

2

3

0

2

3

0

1

2

2

1

2

2

2

3

Kod Konstruk / Topik

MM

Mengetahui & Memahami

MKM

Melaksana Kem. Mengira

 

MP

Mengaplikasi

MA

Menganalisis

MN

Menilai

MC

Mencipta

Peringatan:

- Tandakan X di ruangan konstruk jika tiada soalan yang terlibat.

- Untuk memastikan Analisis Item ARCA Matematik dapat digunakan untuk semua tahun, m pastikan Kertas 2, soalan 1 hingga 8 hanya melibatkan sub soalan (i) dan (ii) dan soalan 9 boleh melibatkan sub soalan (i), (ii) dan (iii).

34 35 36 37 38 39 40 MP MP MP MP MP MP MP C C

34

35

36

37

38

39

40

MP

MP

MP

MP

MP

MP

MP

C

C

B

D

C

A

C

   

15

iii

i

ii

iii

X

MA

MKM

X

0

2

2

0

aka perlu

hingga 15

SEKOLAH :PPD TUARAN

MATA PELAJARAN:

MATEMATIK

 

KELAS:

TAHUN 6

PEPERIKSAAN:

AR3 (PERCUBAAN UPSR)

 

KERTAS 1

 

No. Soalan

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Konstruk soalan

MM

MM MM MM MM MM MM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MKM MP MP MP MP MP MP MKM MKM MKM MKM

Skema Jawapan

 • C C

C

C

B

A

B

B

D

A

A

C

D

A

B

C

B

A

D

B

B

A

D

A

D

C

B

D

B

C

A

Nama Murid

 

Jawapan Calon

 
 • 1. ADVENDRO MALINTON

 

C

 • C A

C

D

A

B

B

D

C

 

C

B

A

A

C

C

B

C

D

B

B

D

C

A

D

B

A

A

B

B

D

 • 2. ADVENTCHER BITIUS

 
 • C A

D

 

A

B

C

B

B

D

A

C

B

C

B

C

C

B

C

B

C

C

D

A

C

B

A

B

A

C

A

C

 • 3. ANGELENA DE ROZZA HASMUMTAJ

 

C

 • C A

C

D

B

B

B

D

C

 

C

D

C

A

C

C

B

B

A

B

B

B

A

A

A

A

B

C

B

A

C

 • 4. CARLOS ENRICO PISOL

 
 • C A

C

 

A

A

D

B

C

B

B

B

 

C

C

 

D

A

D

A

B

D

B

B

C

C

B

B

A

B

A

D

 • 5. CATHY JONTIRI

 

C

 • C B

C

B

A

B

B

B

   

D

 

D

A

B

C

B

A

D

B

B

A

A

D

C

C

B

A

B

A

B

 • 6. CORRIE MALVIN MARATIN

 

C

 • C A

C

B

A

B

B

D

A

 

C

A

D

A

D

C

B

A

D

B

B

B

 

A

D

C

B

A

A

A

C

 • 7. JAYVIER JAMES

 

C

 • C A

C

B

A

C

B

D

B

 

C

A

D

A

D

C

B

D

D

B

B

D

A

A

A

C

B

C

B

A

C

 • 8. JESSY ANN STEPHEN

 

C

 • C A

C

B

A

D

B

D

A

 

C

C

D

A

B

C

B

C

D

B

B

A

B

B

A

C

A

B

C

B

A

 • 9. KHAIRUN NIZAR ABD LATIFF

 

C

 • C A

C

B

A

C

B

C

A

 

C

C

D

A

B

C

B

B

D

B

B

A

A

A

C

C

B

C

B

A

C

 • 10. MAGDELINE HANNY MICHAEL

 

C

 • C A

C

B

B

D

B

D

C

 

C

B

B

A

C

C

B

C

A

C

C

D

A

C

B

C

B

B

C

C

D

 • 11. MARY MARIA ROLAND

 

C

 • C A

C

C

B

A

B

D

C

 

C

B

B

A

C

B

B

D

B

B

B

B

A

A

C

C

C

B

D

B

D

 • 12. MARYCRUZ ROBERT

 

C

 • C A

C

A

A

B

B

C

A

 

C

C

D

A

B

C

B

D

D

B

B

A

A

D

D

D

B

C

B

C

B

 • 13. MELVIANEY MALATI

 

C

 • C A

C

B

A

B

B

D

A

 

C

C

D

A

B

C

B

D

D

B

B

A

A

A

C

C

B

D

B

C

D

 • 14. NURUL HASNIZAH MARCO

 • C B

 

C

B

A

B

B

C

A

A

C

C

D

A

B

C

B

D

C

B

B

A

A

C

C

B

B

B

B

C

B

 • 15. OLIVER RODDICK HADI

 
 • C A

C

 

D

A

B

B

C

B

A

B

B

B

B

B

A

B

B

C

C

C

C

C

C

B

C

B

C

D

A

D

 • 16. REBECCA PAGI

 

C

 • C A

C

B

A

B

B

A

A

A

 

C

D

A

B

C

B

B

D

B

B

C

 

C

C

C

B

B

B

 

C

 • 17. ROVIE SAGGON

 
 • C A

B

 

A

A

C

B

B

A

A

C

D

A

B

B

B

A

B

C

D

A

D

B

D

C

C

B

A

D

A

C

 • 18. RUDY NICKOLAS JESUIE

 

C

 • C B

C

A

C

A

B

C

B

A

 

A

D

A

B

C

B

D

A

B

A

A

C

C

B

C

B

B

B

A

D

 • 19. SHAROL RODIN

 

C

 • C A

C

D

B

D

B

D

   

C

 

D

A

B

C

B

A

A

B

A

D

D

C

D

A

A

A

C

B

A

 • 20. SITI NUR ZHARIANI SARUMIN

 

C

 • C A

C

B

B

B

B

B

C

 

C

B

D

A

B

C

B

D

B

C

B

B

A

A

D

A

A

C

B

C

B

 • 21. SITI SARASH AINNIE SAIN

 

C

 • C B

C

D

A

B

B

B

A

 

C

C

D

A

B

C

B

B

B

B

B

C

D

A

B

D

B

C

D

B

B

22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
Jumlah Calon
21
21
21
21
21
21
21
21
20
20
21
18
21
21
20
21
21
21
21
21
21
21
19
21
21
21
21
21
21
20
21
 

Bil. Jawab Betul

21

18

17

10

14

11

21

9

9

18

16

7

13

17

13

17

19

3

9

16

14

7

2

9

5

12

16

1

12

5

2

% Jawab Betul

100

85.7

81

47.6

66.7

52.4

100

42.9

45

90

76.2

38.9

61.9

81

65

81

90.5

14.3

42.9

76.2

66.7

33.3

10.5

42.9

23.8

57.1

76.2

4.76

57.1

25

9.52

SEKO

 

MATA PELAJARAN:

MATEMATIK

 

KELAS:

TAHUN 6

PEPERIKSAAN:

AR3 (PERCUBAAN UPSR)

   

32

33

34

35

36

37

38

39

40

 

No. Item

1i

1ii

2i

2ii

3i

3ii

4i

4ii

5i

5ii

6i

MP MP MP MP MP MP MP

MP MP

SKOR

Markah Penuh

 • 1 1

  • 1 2

1

1

2

3

1

2

3

A

B

C

C

B

D

C

A

C

Konstruk

MM

MM

MM

MM

MP

MM

MP

MA

MM MKM MP

   

No. Urutan Murid

 

A

D

D

A

C

A

B

A

A

20

 • 1. ADVENDRO MALINTON

 
 • 0 1

1

 • 1 0

1

   

2

0

1

0

0

     

C

         

8

 • 2. ADVENTCHER BITIUS

 
 • 1 1

1

 • 1 0

1

       

1

   

C

D

B

C

A

C

C

C

C

19

 • 3. ANGELENA DE ROZZA HASMUMTAJ

 
 • 1 1

1

 • 1 0

1

   

2

3

1

0

0

A

D

D

C

A

B

B

B

B

9

 • 4. CARLOS ENRICO PISOL

 
 • 0 1

1

 • 1 0

0

             

A

C

C

A

B

A

C

B

D

24

 • 5. CATHY JONTIRI

 
 • 1 0

1

 • 1 0

1

   

2

3

1

0

3

A

D

D

D

C

B

A

C

D

24

 • 6. CORRIE MALVIN MARATIN

 
 • 1 1

1

 • 1 2

1

   

2

3

1

0

3

A

A

A

C

D

D

B

D

C

24

 • 7. JAYVIER JAMES

 
 • 1 1

1

 • 1 2

1

   

2

0

1

2

3

C

A

 

A

B

A

C

C

A

24

 • 8. JESSY ANN STEPHEN

 
 • 1 1

1

 • 1 0

1

   

2

3

1

2

3

A

C

C

C

B

C

B

C

A

27

 • 9. KHAIRUN NIZAR ABD LATIFF

 
 • 1 1

1

 • 1 2

1

   

2

3

1

0

3

A

C

D

D

C

C

B

B

A

15

 • 10. MAGDELINE HANNY MICHAEL

 
 • 1 1

0

 • 1 0

0

   

2

2

1

   

B

C

A

B

C

B

C

B

A

14

 • 11. MARY MARIA ROLAND

 
 • 1 1

1

 • 1 0

0

   

2

0

1

0

0

A

D

C

A

B

A

B

A

C

28

 • 12. MARYCRUZ ROBERT

 
 • 1 1

1

 • 1 0

1

   

2

3

1

2

3

A

B

C

C

B

D

C

A

C

36

 • 13. MELVIANEY MALATI

 
 • 1 1

1

 • 1 2

1

   

2

3

1

2

3

A

A

C

C

D

C

B

B

C

25

 • 14. NURUL HASNIZAH MARCO

 
 • 1 1

1

 • 1 0

1

   

2

3

1

2

3

B

B

C

B

B

C

A

C

B

13

 • 15. OLIVER RODDICK HADI

 
 • 0 1

0

 • 1 0

0

   

0

0

1

0

0

A

B

C

C

C

D

B

B

C

27

 • 16. REBECCA PAGI

 
 • 1 1

 • 1 1

1

     

2

3

1

2

2

A

C

B

A

A

D

C

C

D

12

 • 17. ROVIE SAGGON

 
 • 1 0

1

 • 1 0

0

   

0

0

1

0

0

B

A

D

A

D

D

C

B

C

18

 • 18. RUDY NICKOLAS JESUIE

 
 • 0 1

  • 1 1

           

1

   

C

A

C

A

A

B

B

C

C

19

 • 19. SHAROL RODIN

 
 • 1 1

1

 • 1 0

1

   

0

0

1

0

0

B

B

C

A

D

A

A

C

A

20

 • 20. SITI NUR ZHARIANI SARUMIN

 
 • 1 1

  • 1 1

       

2

 

1

2

 

A

C

C

C

A

D

B

D

D

23

 • 21. SITI SARASH AINNIE SAIN

 
 • 1 1

1

 • 0 1

1

2

 

0

0

 

0

0

0 22 0 23 0 24 0 25 0 26 0 27 0 28 0 29
0
22
0
23
0
24
0
25
0
26
0
27
0
28
0
29
0
30
0
31
0
32
0
33
0
34
0
35
0
36
0
37
0
38
0
39
0
40
0
41
0
42
0
43
0
44
0
45
0
46
0
47
0
48
0
49
0
50
20
20
19
21
20
20
20
20
20
JUMLAH CALON
21
21
21
19
18
21
18
17
20
17
16
JUMLAH SKOR
17
20
19
14
10
19
28
29
20
14
26
   

13

4

10

9

6

6

7

3

8

65

20

52.6

42.9

30

30

35

15

40

MIN SKOR

0.8

1.0

0.9

0.7

0.6

0.9

1.6

1.7

1.0

0.8

1.6

Indeks Kesukaran

0.8

1.0

0.9

0.7

0.3

0.9

0.8

0.6

1.0

0.4

0.5

 

MARKAH

 

0

19%

5%

10%

26%

72%

10%

22%

41%

0%

59%

44%

1

81%

95%

90%

74%

0%

90%

0%

0%

100%

0%

0%

2

       

28%

 

78%

6%

 

41%

6%

3

             

53%

   

50%

LAH :PPD TUARAN

MATA PELAJARAN:

KELAS:

PEPERIKSAAN:

MARKAH PENUH:

BAHAGIAN B

   

6ii

7i

7ii

8i

8ii

9i

9ii

9iii

10i

10ii

10iii

11i

11ii

11iii

12i

12ii

12iii

13i

13ii

13iii

14i

14ii

14iii

15i

15ii

15iii

 

0

 • 2 3

 • 1 1

  • 3 1

 • 2 1

2

3

0

2

0

 • 3 2

 
 • 2 3

1

 • 2 2

  • 2 2

0

2

0

SKOR

   

X

MA

MN

MM

MP

MM

MM

MKM MP

MN

X

MA

MN

X

MA MKMMKM MA

MP MKM MM

MC

X

MA MKM

X

K1

K2

 

MARKAH CALON

   

0

 • 2 0

   
 • 1 1

 • 0 1

   

0

0

 • 0 1

0

0

 
 • 0 2

0

     

1

 
 • 0 1

  • 2 2

   
 • 2 0

0

 

0

0

23

20

23

           

1

             

1

   

1

     

1

       

10

8

10

0

 
 • 0 0

 
 • 0 0

 • 0 1

   

1

3

 • 0 1