Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH / HARI/
MASA
MATA PELAJARAN
BIDANG
PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

: 9.1.2017 / Isnin / 7.00 8.00


pagi
: Asas Sains Komputer
: 4.0 Kod Arahan

Kelas :

1 Amanah

: 4.2 Kod Arahan HTML


: Di akhir pembelajaran, murid dapat:
4.2.4 menggunakan atur cara HTML menggunakan
paragraph heading

BAHAN BANTU
BELAJAR
AKTIVITI

: Komputer, sambungan Internet , surat khabr


: Aktiviti 1
1. Guru menunjukkan surat khabar kepada murid dan
meminta mereka menamakan bahagian yang
mempunyai tulisan bersaiz besar.
2. Murid diminta untuk membezakan di antara tajuk dan
isi pada surat khabar yang ditunjukkan.
3. Murid seterusnya dikehendaki mencari satu aritkel di
internet yang mempunyai konsep yang sama seperti
surat khabar.
4. Guru menerangkan konsep paragraph heading yang
digunakan pada artikel tersebut.
Aktivti 2
1. Guru menunjukkan contoh atur cara HTML untuk
menghasilkan paragraph heading
2. Pelajar dikehendaki menghasilkan satu contoh lain
dan membentangkan hasil kepada rakan-rakan murid
yang lain.
3. Guru membimbing murid dalam menghasilkan atur
cara HTML

I-THINK

: Peta buih, peta alir

KBAT

: Menganalisis

ELEMEN
MERENTASI
KURIKULUM
STRATEGI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NILAI / PROFIL
MURID
REFLEKSI

: Teknologi Maklumat dan Komunikasi


: Pembelajaran Berasaskan Inkuiri
: Pemikir, Bersifat ingin tahu
: