Anda di halaman 1dari 1

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH / HARI/
MASA
MATA PELAJARAN
BIDANG
PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

: 28.7.2016 / Khamis / 2.00-3.00

Kelas :

1 Terbilang

: Asas Sains Komputer


: 4.0 Kod Arahan
: 4.2 Kod Arahan HTML
: Di akhir pembelajaran, murid dapat:
4.2.9

Mengesan sebarang ralat yang berlaku dalam


atur cara HTML yang dibina.
4.2.10 Membina laman sesawang interaktif yang
memaparkan Banner, Menu, Ruangan Komen,
Frame dan Pull down menu.
BAHAN BANTU
BELAJAR
AKTIVITI

: Komputer, sambungan Internet

I-THINK

: Peta Alir

KBAT

: Mengaplikasi, Menganalisis, Mencipta

ELEMEN
MERENTASI
KURIKULUM
STRATEGI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NILAI / PROFIL
MURID
REFLEKSI

: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

: Aktiviti 1
1. Pelajar dikehendaki untuk membina satu laman
sesawang interaktif yang memaparkan Banner, Menu,
Ruangan Komen, Frame dan Pull down menu dengan
menggunakan Atur Cara HTML.
2. Pelajar yang telah siap dikehendaki untuk membuat
ujian dan mengesan sebarang ralat yang berlaku
dalam aturcara HTML dengan bimbingan guru.
3. Pelajar membentangkan hasil kerja masing-masing.

: Kerja Projek ASK

: Mahir Berkomunikasi, Pemikir, Bersifat Ingin Tahu


: