Anda di halaman 1dari 9

PERBEZAAN ALIRAN SENI CATAN BARAT

Definisi/Huraian
Impressionsme

Tema

Nama Aliran ini di ambil

Aktiviti Sosial

daripada catan Claude

dan Landskap

Monet iaitu

Teknik
Teknik
Impasto

Impression,sunrise.
Berkembang sekitar 1870

Media

minyak

Contoh Karya

Claude

Monet,
Pierre

Cat

Auguste

di Perancis
Bertahan selama 15 tahun.
Merakamkan kesan
semulajadi dengan
menekankan kesan

Tokoh

cahaya.
Pelukis lebih meneroka

Renoir,
Edouard

Monet,
Pissaro
Sisley
Cloude Monet
Impression,sunrise
1872
Cat Minyak
Canvas

tentang teori warna secara


saintifik dan hubungan
dengan cahaya.

Post

Impressionisme

Melepasi had

Figura, Potrait

Impresionisme.

Landskap dan

Teknik

Cat

aktiviti sosial

Impasto

Minyak

Persekitaran
sebagai hal
benda.

Kajian cahaya
dan warna lebih

Vincent Van
Gogh

memberi
penumpuan
terhadap visual.

Warna secara
bertindih dengan
kombinasi
beberapa warna.

Self Potrait 1889


Vincent Van Gogh
Kiubisme

Diperkembangkan

Figura dan

oleh Pablo Picasso

Landskap

Hard Edge

Cat

Pablo Picasso

minyak

dan Georges

dan Georges Braque

dan Media

di Paris.

Campuran

Braque

Tidak melihat pada


emosi atau luahan
tetapi bersifat
penerokaan dan
akademik seni lukis.

Objek kelihatan
seperti serpihan dan
bersudut.

Terdapat 2 gaya

Chick from Avignon


Pablo Picasso
1907
Cat minyak atas

aliran Kubisme:

-Proto (1902- 1908)

Kubisme Analitik :
Bentuk geometrik dan
warna yang terbatas
(Monokromatik) 19081911.

Kolaj (1902-1912)alam benda sebagai


tema utamaTampalan

Kubisme Sintetik
(1912-1930): Rupa
yang lebih
dekoratif,penggunaan
elemen huruf stensil
& kolaj.

kanvas

Ekspressionisme

Pelukis menyuarakan

Figura dan

Palitan

Akrilik

Franz Marc,

rasa hati dan

landskap yang

warna terus

Wassily

meluahkan tekanan

diolah menjadi

pada kanvas

Kandisky,Edvard

serta kekecewaan

lebih kasar dan

melalui lukisan

bebas.

Munch.

1905- Kumpulan Die


Brucke/The Bridge
telah mengadakan
pameran lukisan yang
pertama.

Die Brucke/The
Bridge dipelopori
Franz Marc & Wassily
Kandinsky

Kumpulan Blue Rider.


(Blue Mountain)

Warna terang
melambangkan
luahan hati pelukis
yang
memberontak,marah
dan tertekan.

The Scream1893
Edvard Munch

Dadaisme

Menentang keras

Gerakan yang

Melahirkan

Media

Marcel

peperangan dan

lahir akibat

imej seolah-

Campuran

Duchamp

kezaliman

perang dunia

olah tidak

dan Cat

pertama,

bermakna

minyak

dihasilkan secara

Menentang

(suasana

spontan,intuitif dan

peperangan

selepas

Bersifat protes dan

fantastik.

Kadangkala bersifat

dan protes pada

berperang)

kezaliman

jenaka, sardonik dan


absurd.

Beranggapan
kehidupan tidak
bermakna dan hasil
seni juga tidak
bermakna dan tiada
mesej.

Fountain
Marcel Duchamp

Futurisme

Berasal dari Italy.

Keindahan

Cat

Perkembangan sains

ruang dan

Minyak

dan teknologi.

kecanggihan

dan Media

Memanifestasikan

teknologi.

Campuran

kemajuan,

Mengutamakan

perkembangan

ruang dan

teknologi melalui

pergerakkan

persoalan tema

Umberto

Buccioni
Carlo Carra
Luigi

Russolo
Giacomo

Balla
Gino
Serverini

perindustrian,perkilan
gan, jentera dan
penemuan baharu.

Karya-karya
menunjukkan ciri-ciri
kemajuan, kelajuan,
dinamis serta
penerokaan fizik.

The City Rises 1910


Umberto Buccioni

Surealisme

Surealisme Super

Pencarian dan

Cat

dan Realisme-

penerokaan

manifestasi

dunia

dan media

ditonjolkan dalam

psikik,fantasi

campuran

catan,teater

dan alam

kesusasteraan,

bawah sedar

falsafah dan muzik.

serta melanggar

Minyak

Salvador Dali,
dan Marc
Chagall

hukum logik.

The Persistance of
Memory 1931.
Cat Minyak atas Kanvas
Salvador Dali
Minimalisme

Gaya yang
menggunakan unsur-

Geometri

Media
Campuran

Don Judd,
Flavin,, Carl

unsur reka bentuk.


Bersifat kesatuan

Andre, Robert

antara geometri dan

Frank Stella

Morris dan

bahan industri.
Minimalism bekerja
atas dasar bentukbentuk geometri
(sebagai the basic

Nevelson 1965

forms), bentuk yang


sudah dikenali umum
seperti segi empat,
bulatan, kubus,
prisma, limas,

selinder, kon, dll.


Bentuk dasar ini tidak
membawa erti apaapa. Dengan sengaja
permukaan bentuk
dibuat bersih seperti
pada alat-alat teknikal

biasa.
Seni Minimal
merupakan visualisasi
suatu sistem logik
yang bertitik tolak dari
sifat khas yang
dipunyai oleh sebuah
modul tertentu.

Seni Pop

Istilah Pop merujuk

Objek atau

Teknik

Ink

Andy Warhol

kepada budaya

subjek yang

cetakan

popular yang menjadi

popular menjadi

saring

amalan.

subjek utama.

sutera.

Wujud di Britain dan


Amerika Syarikat
Pertengahan 1950-an

Membentuk sistem

Marilyn Monroe

formal dalam seni

1967

halus.

Cetakan sarigraf di atas


kertas
Andy Warhol