Anda di halaman 1dari 5

Pameran RINTIS 2012 (Pameran Seni 2012) adalah anjuran Jabatan

Pendidikan Seni Visual (JPSV) Institut Pendidikan Guru Kampus Ilmu Khas
(dulu dikenali sebagai Maktab Perguruan Ilmu Khas). JPSV wujud sejak
tertubuhnya Special Teachers Training Institut (STTI) pada 1960.
Tujuan JPSV ketika itu ialah untuk memberi latihan dalam perkhidmatan
bagi guru-guru terlatih dari sekolah menengah dan rendah. IPG Kampus Ilmu
Khas

merupakan satu-satunya maktab perguruan yang dapat memberi

peluang kepada guru-guru untuk menambahkan lagi kemahiran dan


pengetahuan mengajar Pendidikan Seni Visual (PSV) dan pada masa yang
sama dapat membina dan meningkatkan lagi bakat seni lukis.
Pameran RINTIS 2012 memberi ruang dan peluang kepada pelbagai
generasi warga IPG Kampus Ilmu Khas untuk memperagakan karya dan
melunaskan tanggungjawab sosial dalam mendidik masyarakat untuk
menghargai dan mencintai seni. Pameran seni merupakan aktiviti tahunan
yang dikendalikan dan dilaksanakan oleh Jabatan Seni Visual.
RINTIS diambil bersempena singkatan perkatan Research and
Inovation Towards Integeration and Sustainability. Satu kertas kerja telah
dibuat bagi program pameran seni visual yang dianjurkan oleh kelas J 3.6 di
Dewan Dato Razali, IPG Kampus Ilmu Khas. Program ini meleibatkan semua
warga kampus. Sebanyak 29 orang guru pelatih yang menaungi pameran ini
dibantu dengan dua orang pensyarah.

Dalam pendidikan seni visual, pengajaran dan pembeljarannya adalah


berkesan menuju ke arah obkektif dan matlamat yang telah ditetapkan.
Pelbagai cara dilakukan untuk melengkapkan misi dan visi yang ingin
dicapai. Objektif dan matamat adalah seperti berikut;

1. Memberi pendedahan kepada warga IPG Kampus Ilmu Khas mengenali


dengan lebih rapat tentang bidang seni visual.
2. Memberi pemantapan ilmu seni visual dalam kehidupan
3. Membuka minda masyarakat di luar lingkuangan Seni Visual akan
perkembangan Seni Visual, khususnya dalam bidang pendidikan.
4. Mencungkil bakat dan peluang seni lukis dari kalangan pelajar, bekas
pelajar, guru seni dan pensyarah-pensyarah Institut Pendidikan Guru (IPG)
untuk mempamerkan bakat dan kreativiti seni masing-masing.
5. Berusaha untuk memelihara dan mengetengahkan idea dan bentuk
kelestarian dan diterjemah ke dalam bentuk seni

6. Meletakkan satu tanda aras baru professioanalisme dari segi pengurusan


pameran seni

7. Membina jarinag antara warga kampus


8. Mencari golongan pelapis yang bepotensi tinggi untuk menampilkan hasil
karya yang kreatif, inovatif dan berkualiti.
9. Mempamerkan tahap kandungan dan hubungan antara karya dengan
hubungan sosial dan budaya menerusi stail dan kreativiti melalui
Pendidikan Seni Visual.
Pembangunan modal insan yang berpengetahuan tinggi
Menanamkan budaya kreativiti dan inovasi dalam semua bidang
Memberi pemantapan ilmu dan pendedahan terhdap prospek kerjaya

10.
11.
12.

Seni Visual.

Berdasarkan tugasan yang diberi pada, saya dapat


mendalami dan memahami cara mengendalikan sesebuah
pameran dengan nilai yang tersendiri. Justeru ini mengajar
saya agar menghargai sesebuah karya dengan memahami
apa

yang

cuba

pengkarya

ingin

sampaikan

melalui

karyanya. Walaupun pada sebelum ini tidak penah diberi


tugasan untuk melaksanakan sesebuah aktiviti pameran
seperti ini yang melibatkan ramai pihak khasnya, warga
IPGM Kampus Ilmu Khas.
Sesebuah pameran perlu dilaksanakan dengan tempoh
yang lama supaya segala aktiviti yang dirancang mengikut
programnya.
melaksanakan

Walaupun
tugasan

masa
ini

amat

yang
padat,

diberi
tetapi

untuk
saya

berusaha dengan bersungguh-sungguh untuk memastikan


suapaya kertas kerja ini dapat disiapkan mengkiut tempoh
yang diberi.
Sebenarnya,

banyak

maanfat

yang

saya

dapati

daripada melaksanakan kertas kerja ini. Ini kerana setiap

aktiviti yang dilakukan mesti ada maanfaatnya yang


tersendiri.

Setiap

kertas

kerja

yang

dilaksana

mesti

mempunyai objektif yang baik dengan memupuk nilai-nilai


murni di dalam aktiviti yang dilaksanakan.
Sesungguhnya
memberi

banyak

masyarakat.

mengendalikan
manfaat

Masyarakat

sesebuah

kepada

akan

lebih

pameran

semua

lapisan

menghayati

dan

memahami nilai-nilai murni apabila melihat sesebuah karya


diapaparkan pada sudut ruang pameran. Bahkan ini akan
memupuk semangat untuk mendalami seni dalam jiwa
serta mencungkil bakat yang selama ini hanya disimpan
tanpa dibuat apa-apa.
Selain itu, kertas kerja yang dilaksanakan ini dapat
dijadikan sebagai bahan rujukan apabila telah mengajar
kelak apabila diberi tugasan untuk melaksanakan pameran
mahupun anjuran program-program besar. Justeru, ini
mengajar

saya

supaya

lebih

bersiap

sedia

untuk

menghadapi sebarang situasi dengan mudah.


Bahkan, pameran seperti ini dapat menjulang nama
IPG Kampus Ilmu Khas kerana mengeluarkan guru-guru
yang berkualiti tidak hanya tertumpu kepada bidang

tertentu sahaja. Ini kerana melalui seni, daya kreativiti


mereka dapat dicungkil dengan pelbagai cara dan langkah
agar lebih mudah untuk menyampaikan dan memahami
Akhir, saya berharap agar program pameran RINTIS ini
dapat dilaksanakan kerana ia membawa maksud yang
mendalam kepada setiap individu serta banyak memberi
manfaat kepada kehidupan seharian kita.