Anda di halaman 1dari 2

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN

TARIKH / HARI/
MASA
MATA PELAJARAN
BIDANG
PEMBELAJARAN
STANDARD
KANDUNGAN
STANDARD
PEMBELAJARAN

: 4.8.2016 / Khamis / 2.00-3.00

Kelas :

1 Terbilang

: Asas Sains Komputer


: 4.0 Kod Arahan
: 4.2 Kod Arahan HTML
: Di akhir pembelajaran, murid dapat:
4.2.7 menghasilkan pull down menu melalui atur cara
HTML
4.2.8 menghasilkan ruang komen melalui atur cara HTML

BAHAN BANTU
BELAJAR
AKTIVITI

: Komputer, sambungan internet


: Aktiviti 1
1. Guru menerangkan fungsi pull down kepada murid.
2. Guru menunjuk cara menghasilkan pull down melalui
atur cara HTML.
3. Murid diminta untuk cuba menggunakan pull down
dengan berpandukan langkah-langkah yang telah
ditunjukkan oleh guru.
4. Murid yang telah dapat menggunakan pull down
dengan baik diminta membimbing rakan yang lemah.
Aktivti 2
1. Guru menerangkan fungsi ruang komen.
2. Guru menerangkan langkah-langkah menggunakan
ruang komen melalui aturcara HTML yang dibina
menggunakan kaedah tunjuk cara.
3. Murid diminta menggunakan ruang komen
berpandukan langkah-langkah yang telah ditunjukkan
oleh guru.
4. Murid yang telah menguasai langkah-langkah yang
digunakan diminta membimbing rakan yang lemah.

I-THINK

: Peta alir

KBAT

: Memahami dan mengaplikasi

ELEMEN
MERENTASI
KURIKULUM
STRATEGI
PENGAJARAN DAN
PEMBELAJARAN
NILAI / PROFIL
MURID
REFLEKSI

: Teknologi Maklumat dan Komunikasi

: Pembelajaran masteri, pembelajaran koperatif dan


kolaboratif
:
:

Bersifat ingin tahu