Anda di halaman 1dari 2

1.

Apa yang di maksud bilangan dan beri contohnya


a. Bilangan desimal
b. Bilangan biner
2. Apa yang di maksud bilangan dan beri contohnya
a. Bilangan octal
b. Bilangan hexadecimal
3. Apa yang di maksud dengan gerbang logika dan sebutkan minimal 7!
4. Apa yang di maksud dengan gerbang logika NOT dan gambarkan
lambangnya beserta tabel kebenaranya!
5. Konversikan bilangan di bawah ini beserta tulis caranya
a. 150 (8)
= .......................... (2)
b. 9CF (16)
= .......................... (2)
c. 1100111 (2) = .......................... (10)
d. 4B (16)
= .......................... (10)
6.

Isilah tabel kebenaran di


bawah ini
A
0
0
0
1
0
1

B
0
0
1
1
1
1

C
0
1
0
0
0
1

7.
Isilah tabel kebenaran di
bawah ini

A
0
0
0
0
1
1
1
1

B
0
0
1
1
0
0
1
1

INPUT
C
0
1
0
1
0
1
0
1

BC

OUTPUT
AC
F

8. Hitunglah penjumlahan di bawah ini beserta caranya!


a. 10000 (2) + 001100 (2) = .................................................. (2)
b. 0101 (2) + 0100 (2)
= .................................................. (2)
9. Hitunglah pengurangan di bawah ini
a. 1000 (2) - 0101 (2) = .................................................. (2)
b. 1001 (2) - 0100 (2) = .................................................. (2)
10. Isilah nama gambar di bawah ini

Lambang Gerbang Logika

Nama

a. .............................
b. ................................

c. ....................................

d. .........................................