Anda di halaman 1dari 54

Disediakan oleh :RAMMUDO A/L E.

SINNATHAMBY
Guru Disiplin & Pengawas

JAWATANKUASA INDUK

Penasihat (Guru Besar)

EN.SV.KUNASEGARAN

Pengerusi (GPK HEM)

PN.D.SANTHAKUMARI

Naib pengerusi (GPK -1)

PN.P.ANANTHY

Penolong Pengerusi (GPK Kokurikulum)

PN.R.RADHA

Guru Disiplin & Pengawas

En.S.RAMMUDO

AHLI JAWATANKUASA

Ketua Pengawas

C.Raythan

Penolong Ketua Pengawas

J.Simmon Raja

Setiausaha

G.Bavani

Penolong Setiausaha

R.Bavatharani

wakil Tahun 2

R.Yogaran

wakil Tahun 3

S.Suganthan

wakil Tahun 4A

A.Misha

wakil Tahun 5A

P.Tamil Malar

wakil Tahun 5B

T.Vinouh

wakil Tahun 6A

R.Narendran

JAWATANKUASA UNIT DISIPLIN SEKOLAH 2012

Penasihat
Pengerusi
Naib Pengerusi
Penolong Pengerusi
Setiausaha/G.Displin
AJK

Tuan Guru .(En.SV.Kunasegaran)

:
:

PN.D.SANTHAKUMARI

PN.R.RADHA

PN.P.ANANTHY

:
En.S.Rammudo
: 1. Pn.A.Sivagamy 5.Cik.R.Sunthary
: 2. Cik.T.Marlin
6.Pn.Nalamani selvi
: 3. En.K.Megalan 7.En.P.Kugan
: 4.Cik.A.Nancy

8.Pn.R.Tangam

Panduan Pengurusan Sepanjang Tahun:


1.

Perjumpaan Jawatankuasa Badan Disiplin Dan Pengawas.

2.

Merancang tugas dan kegiatan pengawas sepanjang tahun.

3.

Berusaha menyebarkan undang-undang dan peraturan sekolah.

4.

Tindakan susulan tugas jawatankuasa dan jadual pengawas.

5.

Rekod murid bermasalah dan hantar ke unit kaunseling.

6.

Perjumpaan bulanan.

7.

Kegiatan kebajikan.

8.

Ceramah dan bimbingan.

Takwim Perancangan Aktiviti 2012


BULAN

AKTIVITI
Mesyuarat kali-1:

SASARAN

CATATAN /
KOS

1. Membincangkan Aktiviti Unit


Januari

2. Agihan tugas AJK pengawas mengikut bahagian

Semua AJK
Pengawas

masing-masing
3. Motivasi dalaman
4. Mendedahkan dan menyedarkan murid tentang tugas
dan tanggungjawab
5. Perjumpaan mingguan sepanjang tahun

Mesyuarat kali-2:
Februari

1. Membincangkan motivasi untuk semua pengawas

Semua Pengawas

2. Pemantauan perkembangan awal pengawas


3. Mengenalpasti murid bermasalah disiplin

Perjumpaan bulanan
Mac

1. Menjalankan motivasi untuk semua pengawas di

Semua Pengawas

sekolah
2. Penilaian semula aktiviti motivasi
3. Kawad kaki

Mei

Pemantauan perjalanan dan mengemas kini tugas-tugas guru Semua Pengawas


dan para pengawas

Julai

Pertandingan kawad kaki (kumpulan):


1. Menambahkan keyakinan diri murid

Semua Pengawas

2. Memupuk sikap kerjasama dan berpasukan


Ogos

3. Pemilihan pengawas 2013


Pemilihan pengawas terbaik dan pemecatan pengawas yang
tidak menjalankan tugas dengan baik
1. Membuat analisa prestasi setiap pengawas
2. Menjadikan murid lebih komitmen terhadap tugas
Semua Pengawas

September

Pemantauan teliti dibuat oleh guru untuk pemilihan pengawas


2014

Pemilihan Pengawas dan Perancangan 2013


Oktober

1. Memilih calon pengawas yang berkaliber

Semua AJK dan

2. Membincangkan aktiviti unit

murid terpilih

3. Agihan utgas AJK mengikut bahagain tugas masingmasing.

November

Jamuan
1. Menghargai jasa pengawas
2. Memberi penghargaan atas komitmen yang
ditunjukkan

Semua pengawas

RM 10

dan AJK

3. Motivasi pendedahan tugas kepada pengawas


2013
Fail dan
Disember

BIL

Mesyuarat akhir

Guru

NAMA PENGAWAS

dokumen

KELAS

1
2
3
4

YOGARAJAN

MONITA

LOGAAMBIGAI

VAISAHIEE

SAVINESH

SUGANTHEN

10

ABIRAMI

11

KRITHIGA

12

GAJENDRAN

13

USHA

14

RINESH NAIDU

15

GAYATHRI

16

VIMELESHWARY

17
18
19
20
21

MISHA

22

PUGANESWARY

23

VINOUH

24

NIVAN RAJA

25

BAVATHRANE

26

SIMMON RAJ

27

TARSHINI

28

NIVAN RAJA

25
26

TAMIL MALAR

A
L
A
P
A
P
A
P
A
L
A
L
A
P
A
P
A
L
A
P
A
L
A
L
A
L
A
P

A
P
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L
A
L

RAMMUDO
3

AKANATHAN
3

RAVICHANDRAN
3

SREEDHARAN
3

RATNASAMY
SHANMUGAM

4
4

ARUMUGAM
4

GUNA SEGARAN
4

PONVALLIAPPAN
4

SREEDHARAN
RATNASAMY

PONMALAGAN

RAVICHANDRAN

ANANDAN NAIDU

JD KALIMUTHU

6
6

TAMIL MARAN
6

PARAMESWARAN
6

RAMESH
6

JAMES
6

CHANDRAN
6

PARAMESWARAN
6

PONVALLIAPPAN

SENARAI NAMA KETUA & PENOLONG KELAS 2010

Bil
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Nama

Tahun

Skop Tugas Dan Tanggungjawab


1) Merangka dan menentukan dasar-dasar disiplin dan peraturan sekolah berpandukan
pekeliling Kementerian dan Jabatan Pendidikan.
2) Memastikan semua guru adalah guru disiplin dalam usaha menguatkuasakan
Peraturan sekolah.
3) Mencadangkan perlantikan pengawas-pengawas sekolah.
4) Menjadi penasihat kepada Lembaga Pengawas Sekolah.
5) Sebagai setiausaha kepada jawatankuasa Penasihat Hal Ehwal Murid.
6) Merekod segala kesalahan/hukuman denda yang dikenakan ke atas murid-murid.
7) Membantu Guru Besar/GPK HEM dalam menguatkuasakan peraturan sekolah.
8) Bekerjasama dan sentiasa berhubung rapat dengan Guru Bimbingan dan Kaunseling
dalam membantu serta menyelesaikan masalah murid.
9) Bekerjasama dengan Guru Bertugas Mingguan /Harian dan Lembaga Pengawas
Sekolah untuk mengurus dan mengadakan kawalan di sekolah.
10) Menjalankan pemeriksaan mengejut dan tugastugas lain yang diarahkan oleh
Guru Besar.
11) Menyedia dan membekalkan data dan maklumat disiplin kepada
Kementerian/Jabatan Pelajaran / PPD.
12) Merancang dan melaksanakan program dalam meningkatkan kesedaran dan
penghayatan disiplin murid.

Lembaga Pengawas
SJK(T) BANDAR SEGAMAT
Tugas dan Tanggungjawab Pengawas
1. Mengawal disiplin pelajar.
2. Mementingkan imej diri dan menunjukkan teladan yang baik kepada pelajar dan
pengawas junior.
3. Menjaga imej dan nama baik sekolah.
4. Membantu guru, pembantu kepada para guru dari segi penyampaian arahan atau
maklumat kepada rakan-rakan pelajar.
5. Memastikan keceriaan sekolah dijaga.
6. Mematuhi peraturan sekolah sambil menguatkuasakannya.
7. Memimpin rakan-rakan pelajar.
8. Mencegah kes jenayah di sekolah.
9. Menghormati guru.
10. Tidak memberat sebelah dalam tugas harian.
11. Serius dan bersikap positif semasa menjalankan setiap tugas, sentiasa menjalankan
tugas dengan penuh dedikasi.
12. Mendisiplinkan diri sebelum mendisiplinkan pelajar lain.
13. Memastikan diri sendiri mencapai prestasi yang cemerlang dalam bidang akademik,
kokurikulum, sahsiah dan disiplin.
14. Sentiasa peka terhadap apa yang berlaku dan memberikan cadangan dan pendapat
kepada Lembaga Pengawas untuk memperbaiki keadaan.
15. Mengenalpasti pelajar-pelajar yang bermasalah disiplin dan cuba sedaya upaya untuk
mengubah sikap mereka.
16. Mempengaruhi para pelajar untuk berdisiplin dan memberikan teguran kepada mereka
yang bersalah.
17. Menyimpan rekod atau maklumat pelajar yang bersalah sebagai panduan masa
hadapan.
18. Patuh kepada ketepatan masa. Para pengawas harus sampai ke tempat tugas lebih
awal daripada masa yang ditetapkan.
19. Memastikan para pelajar beratur semasa membeli makanan di kantin, pergi ke makmal
sains atau bengkel dan di luar kelas sebelum nyanyian lagu Negaraku pada setiap pagi
dan selepas waktu rehat.

Bidang Tugas:Guru Disiplin


1. Pilih pengawas pada setiap hujung tahun untuk bertugas pada tahun berikutnya.
2. Menentukan pemilihan pengawas adalah berdasarkan pencapaian dalam bidang
akademik, kebolehan dan kemampuan pelajar dalam bidang sukan dan permainan.
3. Memastikan perlantikan para pengawas adalah berdasarkan pengalaman, sahsiah,
daya kepimpinan dengan mengambil kira pandangan dan sokongan para guru. Pemilihan
akhir dilakukan oleh para pelajar dengan cara undi, jikalau didapati sesuai dan boleh
dilaksanakan setelah dipersetujui oleh pihak guru.
4. Pemilihan calon dilakukan oleh guru-guru sendiri dan tidak dicalonkan oleh pelajar.
5. Menentukan Ketua dan Penolong Ketua Pengawas dilantik oleh guru penasihat
lembaga pengawas dengan nasihat guru-guru lain.
6. Mengaturkan mesyuarat lembaga pengawas yang diadakan dari semasa ke semasa
di sekolah.
7. Mengawasi disiplin dan akhlak para pelajar di sekolah sepanjang hari persekolahan.
8. Menerima laporan daripada para pengawas dan mengambil segala langkah dan
tindakan yang sesuai.
9. Menentukan segala peraturan dan undang-undang sekolah sentiasa dipatuhi oleh
para pelajar sekolah.
10. Mempamerkan peraturan dan undang-undang sekolah di papan-papan kenyataan
dan di dalam bilik darjah.
11. Membantu Guru Besar dalam mengesan dan mengesahkan kesalahan-kesalahan
besar yang dilakukan oleh pelajar yang boleh membawa kepada penggantungan sementara
atau pembuangan sekolah.
12. Merekodkan segala kesalahan, hukuman dan denda yang dijatuhkan kepada
pelajar di sekolahnya.
13. Berhubung rapat dengan guru bimbingan / kaunseling untuk menyelesaikan
masalah pelajar.
14. Bekerjasama dengan guru-guru bertugas harian atau mingguan untuk
menguruskan kawalan terhadap pelajar pada hari perhimpunan, upacara dan majlis-majlis
yang diadakan oleh pihak sekolah.
15. Menguruskan pertandingan kebersihan bilik darjah pada tiap-tiap minggu dan
mengumumkan kelas yang terbersih.

Peraturan-Peraturan Sekolah
1. Kehadiran Sekolah.
1.1. Waktu persekolahan bermula pada pukul 7:30 pagi.

Murid-murid dikehendaki

berada dalam kelas masing-masing pada pukul 7:25 pagi.


1.2. Kehadiran di sekolah dan dalam kelas adalah wajib dan mana-mana murid yang
ponteng sekolah/kelas akan dikenakan tindakan disiplin. (Pek. Ikt. Bil. 6/95)
1.3. Kehadiran diambil pada waktu pertama oleh guru kelas dan juga pada setiap waktu
pengajaran oleh guru-guru subjek.
1.4. Buku rekod Kehadiran hendaklah berada di pejabat pada atau sebelum pukul 9.00
pagi.
1.5. Murid-murid yang tidak dapat hadir oleh sebab-sebab tertentu
memberitahu pihak sekolah melalui

hendaklah

surat ibubapa/penjaga atau Surat Akaun

Doktor/pegawai kesihatan.
1.6. Murid-murid yang tidak

dapat mengikuti latihan jasmani atau sukan

hendaklah membuktikan dengan mengemukakan Surat Akaun Doktor atau Surat


Ibubapa/Penjaga.
1.7. Kelas-kelas Tambahan/Gantian adalah dianggap sebagai waktu persekolahan biasa
dan wajib dihadiri.
1.8. Murid-murid tidak dibenarkan keluar dari kawasan sekolah semasa waktu
persekolahan. Mereka yang hendak keluar dari kawasan sekolah hendaklah mendapat
kebenaran daripada Pengetua atau guru-guru

yang

telah diberi kuasa

oleh Guru

besar.
1.9. Murid-murid yang hendak ke klinik hendaklah mendapat kebenaran keluar
daripada Pengetua atau pegawai-pegawai yang telah diberi kuasa untuk memberi
kebenaran.

Murid-murid

berkenaan hendaklah pulang segera ke sekolah/rumah

masing-masing

setelah mendapat rawatan dan menunjukkan kad/surat yang telah

ditandatangani oleh pegawai perubatan apabila balik ke sekolah.


1.10. Murid yang memerlukan rawatan perubatan harus mendapat kebenaran
bertulis/surat pengesahan daripada Guru Besar atau pegawai-pegawai yang telah
diberi kuasa sebelum keluar dari kawasan sekolah.
1.11. Selepas mendapat

kebenaran, murid dikehendaki mencatat nama dan butir-

butir yang diperlukan di dalam buku pergerakan murid

yang disimpan di pejabat

sekolah. Sebelum keluar dari kawasan sekolah, murid hendaklah memberitahu guru
kelas/guru subjek.
1.12. Murid

yang hendak keluar ke tandas atau ke lain tempat hendaklah mendapat

kebenaran daripada guru yang mengajar pada masa itu dan bawa bersamanya kad
kebenaran keluar.
1.13. Murid yang sakit dan ingin balik ke rumah hendaklah memohon kebenaran
daripada Guru Besar atau mana-mana pegawai yang telah diberi kuasa untuk memberi
kebenaran. Murid hanya dibenarkan balik sekiranya ibu bapa atau penjaga datang
untuk mengambilnya dari sekolah.
1.14. Semua murid hendaklah

terlibat aktif dalam matapelajaran Pendidikan

Jasmani dan kesihatan, kecuali terdapat laporan kesihatan daripada doktor yang
mengesahkan dia tidak boleh terlibat.
1.15. Murid

yang

mendaftar

untuk

menjadi ahli kegiataan tersebut

mana-mana

kegiatan

hendaklah hadir

kokurikulum

semasa aktiviti

dan

tersebut

diadakan.

2. Pakaian Seragam.

2.1. Pakaian seragam Murid Lelaki:


a. Seluar panjang warna biru gelap.
b. Baju putih lengan pendek.
c. Kasut kanvas putih. (Pek. Ikt. Bil. 8/85)
d. Setokin putih.

(-sda-)

2.2. Pengawas:
a.

Pengawas lelaki memakai baju lengan panjang berwarna biru muda & seluar berwarna
biru tua serta bertali leher.

b.

Pengawas perempuan memakai baju lengan panjang berwarna biru muda & skirt
berwarna biru tua serta bertali leher.

2.3 Pemakaian lencana sekolah dan tanda nama adalah diwajibkan untuk semua
murid.
Lencana dan nama hendaklah dipakai di sudut kiri bahagian atas dada atau di atas
saku baju.
2.4 Murid-murid dibenarkan memakai tali pinggang;

warna hitam atau coklat, lebar di

antara 2.5 cm/ 3 cm, kepala sama besar dengan tali pinggang, tanpa haisan.
2.5 Murid-murid dilarang sama sekali menggunakan alat solek dan barang-barang
kemas atau perhaisan tiruan.
2.6

Pakaian seragam hendaklah dipakai semasa hari persekolahan, waktu menghadiri


kelas atau aktiviti sekolah atau mengikuti rombongan kecuali dibenarkan oleh
Pengetua. Pakaian seragam wajib dipakai semasa peperiksaan.

2.7

Murid-murid dilarang memakai selipar ke sekolah, walaupun hari hujan.

3. Pakaian Pendidikan Jasmani (Bil. 12/78)

3.1. Murid-murid lelaki dan perempuan dikehendaki memakai baju T sekolah/ pakaian
yang

sesuai

yang lain daripada pakaian seragam sekolah ketika

Pendidikan Jasmani atau menyertai kegiataan kumpulan:

matapelajaran

pakaian hendaklah sesuai

bagi membolehkan murid-murid bergerak dengan bebas dan selesa dan yang dapat
meresap peluh.
3.2. Murid-murid perempuan dibenarkan memakai seluar panjang waktu bermain atau
menjalankan Pendidikan Jasmani.
3.3. Murid-murid tidak dibenarkan memakai cermin mata yang berwarna gelap
atau berbentuk luar biasa.
4. Potongan Rambut. (Bil. 2/76)

4.1.

Murid-murid lelaki tidak boleh berambut panjang.


Istilah rambut panjang adalah seperti berikut:

4.1.1. Di belakang: rambut jatuh melebih garisan di bawah cuping telinga.


4.1.2. Di depan: rambut menutup garisan tengah dahi.
4.1.3. Di sebelah: rambut menutup kedua-dua telinga atau sebahagian daripadanya dan
sideburn melebihi garisan tengah hidung.
4.1.4. Di atas: rambut lebih daripada 6 inci panjang.

4.1.5. Potongan rambut murid hendaklah mengikut stail yang dibenarkan dan bukan
mengikut fesyen semasa.
4.1.6. Murid-murid tidak dibenarkan mewarnakan rambut.

Murid yang mewarnakan

rambut akan diarahkan mewarnakannya semula seperti warna asli.


4.2.

Murid-murid tidak dibenarkan menyimpan misai, janggut atau jambang.

4.3.

Bagi murid-murid perempuan, rambut hendaklah jangan jatuh ke bahu.

Tetapi jika

ada murid perempuan berambut panjang mereka hendaklah mengikat rambut


mereka sebagai toncang atau ekor kuda dengan reben berwarna biru, putih atau
hitam.
5. Yuran Dan Harta Benda Sekolah.

5.1.

Setiap murid wajib menjelaskan

yuran yang telah ditetapkan oleh sekolah

dalam tempoh yang ditetapkan.


5.2.

Hartabenda sekolah ialah segala benda kepunyaan sekolah.

Jika sesuatu harta

benda dirosakkan sama ada sengaja/tidak sengaja, murid yang terlibat akan
dikenakkan hukuman setimpal/membuat ganti rugi.
5.3.

Buku-buku teks dan Buku-buku Latihan.

5.3.1. Buku teks adalah kepunyaan Kementerian Pendidikan dan dipimjamkan kepada
murid-murid.
5.3.2. Adalah

menjadi

tanggungjawab

murid-murid

menjaga

kebersihan

dan

keselamatan buku tersebut.


5.3.3. Murid-murid diwajibkan membalut buku-buku tersebut.
5.3.4. Murid-murid dilarang menconteng atau mengotorkan buku-buku teks.
murid dilarang

merosakkan

buku itu seperti mengunting

Murid-

gambar-gambar atau

mana-mana bahagian dalam buku tersebut.


5.3.5. Murid-murid dilarang meninggalkan buku tersebut

di dalam bilik darjah

setelah tamat tempoh waktu belajar pada hari itu.


5.3.6. Murid-murid dilarang melekatkan gambar atau poster yang tidak sesuai pada
bahagian muka depan, belakang atau mana-mana bahagian pada buku teks dan
buku latihan.
5.3.7. Jika didapati murid-murid merosak, mengotor atau mengabaikan keselamatan
buku tersebut maka pihak sekolah berhak merampas atau meminta ganti sama
ada mengantinya dengan buku atau membayar harga buku tersebut.
5.3.8. Murid-murid hendaklah menyerahkan semua buku teks yang telah dipinjamkan
itu apabila diarahkan berbuat demikian oleh Pengetua.
5.3.9. Murid-murid yang gagal menyerahkan

buku teks pada masa

yang telah

ditetapkan pihak sekolah berhak mengambil tindakan ke atas murid tersebut.


5.3.10.

Murid-murid diwajibkan menggunakan buku-buku latihan yang dijual oleh

pihak koperasi sekolah. Buku-buku latihan selain daripada itu adalah tidak
dibenarkan dan boleh dirampas.
6. Tatatertib.

6.1.

Dalam bilik darjah murid-murid mestilah menjaga ketenteraman semasa


pengajaran/pembelajaran.

6.1.1. Murid-murid hendaklah mempunyai sikap positif semasa sesi pengajaran dan
tidak membuat kerja-kerja yang tidak berfaedah dalam kelas.
6.1.2. Murid-murid tidak boleh membuat bising dan menggangu orang lain sama ada
semasa guru mengajar, belajar persendirian atau belajar tambahan.
6.1.3. Murid-murid dilarang berkeliaran di luar kelas semasa kelas dan semasa berlaku
pertukaran subjek.
6.1.4. Murid tidak dibenarkan membuang sampah di merata-rata tempat di kawasan
sekolah atau dalam bilik darjah. Sampah mesti dibuang ke dalam tong sampah.
6.1.5. Murid yang bertukar kelas untuk ke makmal, padang permainan, perpustakaan dan
lain-lain hendaklah keluar ke tempat tersebut dengan teratur mengikut barisan
masing-masing.
6.1.6. Murid yang bertukar kelas atau meninggalkan kelas selepas waktu persekolahan
mesti menutup semua suis lampu, kipas dan lain-lain peralatan elektrik.
6.1.7. Kebersihan dan kecerian kelas hendaklah dijaga pada setiap masa.
6.1.8. Semua murid hendaklah

membawa buku teks, buku latihan dan semua

kelengkapan belajar yang diperlukan ke sekolah pada tiap-tiap hari persekolahan.


6.1.9. Setiap murid hendaklah mempunyai nota yang lengkap, kemas dan terkini.
6.1.10. Semua kerja rumah dan latihan yang diberi oleh guru mesti disiapkan mengikut
masa yang telah ditetapkan.
6.1.11. Murid dilarang

mengambil bahagian dalam apa sahaja bentuk pertandingan

ratu cantik, sama ada di dalam atau di luar kawasan sekolah.


6.1.12. Semua murid hendaklah berada di luar bilik darjah pada waktu rehat (kecuali
pada waktu hujan).
6.1.13. Murid dilarang pergi ke kantin/makan di kantin semasa waktu persekolahan.

6.1.14. Murid-murid akan diberi mata merit bagi setiap perbuatan yang baik dan
mata demerit bagi setiap pelanggaran disiplin atau pelanggaran peraturan sekolah

6.2. Perhimpunan sekolah

6.2.1. Perhimpunan sekolah akan diadakan pada setiap hari Rabu, kecuali diberitahu ada
perubahan.

Kehadiran

murid adalah wajib. Perhimpunan juga boleh diadakan

pada bila-bila masa Pengetua rasa ia diperlukan.


6.2.2. Di hari perhimpunan murid-murid hendaklah berhimpun di tempat yang ditetapkan
lebih awal daripada masa perhimpunan sebenarnya.

6.2.3. Semasa perhimpunan murid-murid tidak dibenarkan membuat bising atau menggangu
majlis tersebut.
6.3.

Kawasan larangan: Semasa waktu rehat murid-murid dilarang berada di kawasankawasan yang dilarang.

Murid-murid dilarang keluar dari pagar sekolah/ ke rumah

tanpa kebenaran daripada Pengetua.


6.4.

Murid-murid yang

melanggara undang-undang negara atau melakukan perbuatan

jenayah atau berbentuk jenayah akan dilaporkan ke pihak polis untuk tindakan
selanjutnya.

7. Peraturan Khusus.
Murid-murid hendaklah mematuhi peraturan-peraturan khusus untuk:
7.1. Bilik makmal sains
7.2. Bilik SRT/SPT
7.3. Perpustakaan
7.4. Kantin.
7.5. Bilik Komputer.
7.6. Dewan makan.
7.7. Dapur sekolah.
7.8. Bilik mesyuarat.
7.9. Koperasi.
7.10. Surau
7.11. Asrama
7.12. Pejabat.
7.13. Gelanggang-gelanggang permainan.
7.14. Lain- lain peraturan khusus yang dikeluarkan oleh sekolah.

8.

Amalan Ibadat.

8.1. Pentadbiran sekolah mengalakkan murid-murid melakukan amalan ibadat pada masa
dan tempat yang sesuai.
8.2. Murid-murid dilarang sama sekali menghina/mencemar amalan/kesucian mana-mana
agama.
9.

Ujian/Peperiksaan.

9.1. Kehadiran dalam semua ujian/peperiksaan adalah wajib.


9.2. Murid-murid hendaklah menjawab semua soalan peperiksaan

dengan serius dan

tekun.
9.3. Murid-murid tidak dibenarkan bising, meminjam alat-alat daripada kawan atau tidur
semasa peperiksaan.

9.4. Murid-murid yang mempersendakan peperiksaan dalam apa bentuk sekalipun

akan

dikenakan tindakan disiplin.


9.5. Murid-murid hendak menjauhkan

diri daripada sebarang penyelewengan atau

ketidakjujuran dalam peperiksaan.


9.6. Untuk peperiksaan PMR

dan SPM murid-murid hendaklah mematuhi arahan yang

dikeluarkan oleh Lembaga Peperiksaan Malaysia.


9.7. Memalsukan

tandatangan atau markah dalam kad/Buku Kemajuan Sekolah adalah

kesalahan serius.
9.8. Buku Rekod Kemajuan Murid harus disemak dan ditandatanggani oleh ibu bapa atau
penjaga.
10. Kegiatan Kokurikulum.
10.1. Yang dimaksudkan dengan kegiatan kokurikulum adalah gerakkerja yang dijalankan
oleh sekolah di luar masa belajar seperti:
10.1.1.

Kegiatan sukan.

10.1.2.

Kegiatan persatuan

10.1.3.

Kegiatan Persatuan pakaian seragam.

10.1.4.

Kegiataan keagamaan.

10.2. Murid-murid diwajibkan mengambil bahagian dalam sekurang-kurangnya satu kegiatan


Pasukan Pakaian Seragam.
10.3. Murid-murid yang telah mendaftarkan diri untuk mana-mana aktiviti wajib hadir untuk
setiap kegiatan yang dijalankan.
10.4. Murid-murid yang tidak hadir mana-mana kegiatan kokurikulum yang

dia telah

mendaftar sebagai ahli akan dikenakan tindakan disiplin.


10.5. Untuk kegiatan Persatuan Pakaian Seragam, murid-murid diwajibkan memiliki pakaian
seragam yang sesuai.
10.6. Semua murid diwajibkan memakai pakaian seragam mengikut persatuan masingmasing pada setiap hari Rabu.

11. Kesalahan-Kesalahan Berat. (Bil. 9/75)

11.1. Menjadi ahli dalam pertubuhan haram.


11.2. Membawa senjata yang merbahaya dengan tujuan jahat.
11.3. Memukul guru-guru.
11.4. Mengancam guru-guru atau Pengetua.
11.5. Melanggar peraturan-peraturan dan undang-undang yang ditubuhkan oleh sekolah
dan Jabatan Pendidikan.
11.6. Menulis kepada surat khabar tanpa kebenaran pihak yang berkuasa sekolah.
11.7. Sengaja merosakkan harta benda sekolah.

11.8. Sengaja merosakkan harta persendirian guru-guru atau murid-murid.


11.9. Mencuri
11.10.

Mengancam murid-murid lain ancaman yang serius dan berbahaya.

11.11.

Merokok dan mengambil dadah.

11.12.

Berjudi

11.13.

Meminum minuman keras atau yang memabukkan.

11.14.

Masih membantah hukuman guru sekalipun sudah tiga atau empat amaran.

11.15.

Menunjukkan sifat bongkak dan membuat penghinaan kepada guru/Pengetua.

11.16.

Sengaja menimbulkan sesuatu perkara yang sensitif dengan tujuan menimbulkan

kacau bilau dan perpecahan kaum.


11.17.

Melanggar

peraturan-peraturan

tatatertib

atau

menangkis

yang

menurut

budibicara Pengetua sebagai pelanggaran tatatertib yang berat.


11.18.

Membawa, menyimpan, mengedar dan bermain mercun serta bunga api.

12. Larangan-Larangan.

(Education

Ordinance

1957)

Peraturan-Peraturan

Muridan (Disiplin Sekolah) 1959)


(Peraturan 4.

Guru Besar sesebuah sekolah adalah bertanggungjawab atas disipilin

sekolah dan bagi maksud itu hendaklah mempunyai kuasa ke atas Guru-guru dan muridmurid sekolah itu.
Peraturan 6. Guru Besar sesebuah sekolah boleh dari semasa ke semasa tertakluk kepada
apa-apa syarat dan hal yang difikirnya patut, mewakilkan kuasa disiplin sekolah dan kuasa
menjalankan hukum kepada guru-guru lain di sekolah itu atau kepada murid-murid yang
ditetapkan olehnya bagi maksud itu; tetapi kecuali yang disebut di atas tidak seorangpun,
guru atau murid, boleh menjalankan kuasa itu melainkan dengan arahan tertentu: Dengan
syarat bahawa kuasa menjalankan hukuman dera tidak boleh diwakilkan kepada mana-mana
orang selain daripada guru berdaftar.
Peraturan 7. 12.1. Murid-murid di bawah 21 tahun adalah dilarang mengambil bahagian
dalam aktiviti politik.
12.2.

Berkempen untuk mendapat undi

bagi pihak sebarang parti politik atau

organisasi atau sebarang calon di mana-mana tempat pengundian.


12.3.

Dengan hasrat menyokong atau menentang sebarang parti politik atau

organisasi atau pencalonan

sebarang individu atau pihak yang lain di sebarang

pengundian, berpidato atau menghalang sebarang perkumpulan orang ramai yang


diluluskan oleh undang-undang.
12.4.

Mengedar atau menyebabkan pengedaran sebarang risalah politik atau

dokumen atau propanganda bagi pihak atau menyokong sebarang parti poitik atau

organisasi atau ada kaitan dengan seseorang calon yang bertanding dalam
sebarang pengundian.
12.5.

Berterusan menganggu peraturan-peraturan sebarang kumpulan orang ramai

dengan cara yang mungkin menghalang mesyuarat.


12.6.

Mengambil bahagian dalam sebarang perarakan yang dikelolakan

atau

diadakan dengan tujuan menyokong atau menentang sebarang parti politik atau
sebarang

calon

yang

bertanding

dalam

sebarang

pengundian.

Dalam

pengundian bermaksud pengundian bagi ahli Dewan Undangan Negeri atau


sebarang Majlis Tempatan.

Peraturan 8.

Pada bila-bila masa sahaja didapati dengan memuaskan hati Guru Besar

sesebuah sekolah:
a. sebagai perlu atau dikehendaki bagi maksud menjaga disiplin atau kententeraman
di mana-mana sekolah yang seseorang murid patut digantung persekolahannya
atau dibuang sekolah; atau
b.

yang seseorang murid telah melanggar peruntukan-peruntukan peraturan 7, ia


boleh dengan perintah menggantung murid itu dari hadir di sekolah selama suatu
tempoh yang difikirkannya patut, atau membuang murid itu dari sekolah.

Peraturan 11.

Sjil berhenti sekolah murid yang dibuang di bawah peruntukan 8 & 9

hendaklah dicatatkan oleh Guru Besar dengan catatan yang menyatakan murid itu telah
dibuang sekolah di bawah peruntukan-peruntukan peraturan-peraturan ini.
Peraturan 12. Seseorang murid yang telah dibuang sekolah dengan perintah yang dibuat
di bawah peraturan 9 tidak boleh selepas itu, (melainkan jika perintah itu telah terlebih
dahulu dimansuhkan oelh pihak berkuasa yang membuatkannya.
A. masuk atau dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah itu; atau
B. diterima masuk sebagai seorang murid di mana-mana sekolah lain, tanpa kebenaran
Pendaftar Besar.

12.7.

Surat menyurat.

12.7.1. Murid-murid dilarang menulis kepada kedutaan atau badan yang diiktiraf
sebagai blok komunis di dalam atau di luar negeri.
12.7.2. Murid-murid yang hendak menulis surat kepada badan-badan, sama ada di
luar atau di dalam negeri yang bukan blok komunis hendaklah membuat
demikian melalui Pengetua.
12.8. Murid-murid yang ingin menjadi ahli atau menyertai aktiviti badan luaran
hendaklah mendapat kebenaran daripada Pengetua.

12.9. Murid-murid tidak dibenarkan menyertai sebarang pertandingan ratu cantik atau
pertunjukan fesyen.
12.10. Murid-murid tidak dibenarkan berada/berkeliaran di kawasan-kawasan berikut
tanpa kebenaran: persikatan Bilik Guru, Pejabat, Bilik Makmal Sains, Stor-Stor
sekolah.
12.11. Membeli atau menganjur loteri iaitu permainan untung-untungan atau sesuatu
pengagihan wang atau hadiah-hadiah dengan cara bradu nasib. (bil. 9/77)
12.12. Ragging bertopengkan suaikenal. (bil 4/78)
12.13. Lain-lain yang tidak disebut dia atas yang menjadi kesalahan dalam undangundang awam.

13. Lawatan Dan Pelawat-Pelawat.


13.1.

Sesuatu lawatan keluar kawasan sekolah yang mengandungi lebih daripada

lima orang
hendaklah

dianggap sebagai satu rombongan.


mendapat

kebenaran

daripada

Semua rombongan sekolah

pengetua.

(peraturan-peraturan

sekolah, lawatan-lawatan 1957)


13.2.

Pelawat atau orang luar

setelah mendapat

tidak dibenarkan berjumpa dengan murid kecuali

kebenaran daripada Pengetua atau guru-guru yang telah

dipertugaskan.
13.3.

Murid-murid tidak dibenarkan membawa orang luar ke kawasan bilik darjah

atau ke dalam bilik darjah.


13.4.

Jika pelawat atau ibubapa/penjaga yang datang berhajat membawa keluar

murid

berkenaan kerana sesuatu sebab daurarat, maka kebenaran daripada

Pengetua hendaklah didapati dahulu.

14. Kebersihan.
14.1.

Pakaian yang bersih serta yang kemas dan kebersihan diri mencerminkan

peribadi atau personaliti seseorang murid. (Pek. Ikt. Bil. 1/96, 2/96)

Oleh itu

murid-murid mestilah:
14.1.1. Selalu menjaga kebersihan pakaian.
14.1.2. Selalu menjaga kebersihan diri, terutamanya rambut, kuku, gigi dan
keseluruhan badan.
14.2.

Semua

murid

dikehendaki

mengamalkan

semangat

bertanggungjawab

terhadap kebersihan bilik darjah, bangunan dan kawasan sekolah. (Pek. Ikt. Bil.
6/97)

15. Merokok.
15.1.

Sekolah adalah kawasan larangan merokok. Semua guru, ibu bapa,

pekerja, murid

dan mana-mana individu yang berada atau

berurusan dengan

sekolah tidak dibenarkan merokok di kawasan sekolah. (Pek. Iktisas Bil. 4/97)
(Peraturan-peraturan Kawalan Hasil Tembakau, 1993)
15.2.

Larangan merokok meliputi semua premis sekolah, sama ada di kawasan

terbuka, mahupun di bilik-bilik atau di tempat-tempat yang terselindung. (Pek. Ikt.


Bil 1/83)
15.3.

Murid-murid tidak dibenarkan membawa, membeli atau mengedar rokok.

15.4.

Murid-murid

ditegah

sama

sekali

merokok

di

kawasan

sekolah

atau

berdekatan dengan pintu/ pagar sekolah.


15.5.

Murid-murid yang ditangkap 5 kali merokok akan dibuang sekolah. (Pek.

Iktisas Bil. 4/97)

16. Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok. (Pek. Ikt. Bil 3/95)

16.1.

Setiap murid diwajibkan menyumbang kepada Skim Takaful berjumlah RM.

1.50 setahun.
16.2.

Murid-murid yang telah menyumbang kepada skim tersebut akan diberi

perlindungan 24 jam sehari meliputi seluruh dunia.


16.3.

Tempoh perlindungan bermula pada hari pertama persekolahan pada tempoh

setahun dan tamat pada hujung tahun.

17. Usaha Menaman Semangat Patriotisme (Pek. Ikt. Bil 6/94)


17.1.

Semua murid diwajibkan berdiri tegak dan menyanyi lagu NegaraKu dan

melafas ikrar sekolah pada tiap-tiap pagi sebelum waktu persekolahan bermula.
17.2.

Semua murid diwajibkan berdiri tegak dan menyanyi lagu NegaraKu semasa

perhimpunan sekolah.
17.3.

Murid-murid tidak dibenarkan bercakap, bermain-main atau melakukan apa

sahaja apabila lagu kebangsaan atau lagu negeri dinyanyikan.


18. Tatatertib Di Luar Kawasan Sekolah.

18.1.

Murid-murid dikehendaki sentiasa mengamal nilai-nilai baik dan sentiasa

menjaga nama baik sekolah.


18.2.

Murid tidak dibenarkan merokok di luar pagar sekolah.

18.3.

Murid harus menghormati dirinya sebagai murid dan tidak membuat apa

sahaja kesalahan semasa memakai pakaian seragam sekolah.


19. Peraturan Bilik Darjah.
19.1.

Semua murid mesti berada dalam kelas masing-masing pada pukul 6:55 pagi

waktu hari persekolahan.


19.2.

Murid yang membersihkan kelas dan berkerja memungut sampah hendaklah

datang ke sekolah lebih awal untuk menjalankan tugas masing-masing.


19.3.

Tugas membersihkan kelas, kawasan kelas dan kawasan-kawasan yang

ditetapkan adalah wajib dijalankan sebelum kelas bermula pada tiap-tiap pagi.
19.4.

Ketua kelas diberi kuasa untuk mengarah murid lain menjalankan tugas

mereka dan melaporkan nama mereka kepada

Pengetua atau Penolong Kanan

sekiranya mereka tidak berbuat demikian.


19.5.

Ponteng kelas/sekolah:
19.5.1. Murid-murid yang tidak hadir ke sekolah/kelas tanpa

kebenaran dan

alasan yang munasabah dianggap ponteng.


19.5.2. Murid tidak dibenarkan ponteng kelas atau ponteng sekolah.
19.5.3. Murid yang ponteng kelas/sekolah akan dikenakan tindakan disiplin.
19.5.4. Sekiranya

murid ponteng sekolah selama 3 hari berturut-turut guru

tingkatan, melalui Pengetua akan menghantar surat pertama kepada


ibubapanya.
19.5.5. Sekiranya murid tersebut masih ponteng selama 7 hari, maka surat
kedua akan dihantar kepada ibubapanya.
19.5.6. Setelah murid yang sama ponteng selama 2 minggu berturut-turut,
surat ketiga, iaitu surat tunjuk sebab kenapa dia tidak diberhentikan
daripada sekolah akan dihantar kepada ibubapa.
19.5.7. Ibubapa diberi masa 14 hari untuk menjawab surat tersebut dan
sekiranya gagal berbuat demikian, guru tingkatan akan membatalkan
nama murid tersebut daripada buku kedatangan murid dan pihak
sekolah akan mencatatkan namanya dalam pulangan bulanan sekolah.
19.5.8. Semua murid dikehendaki bangun dan memberi hormat serta salam
apabila Pengetua, guru, P.Kanan dan pelawat-pelawat memasuki kelas,
dan mengucapkan terima kasih apabila mereka keluar dari kelas.
19.5.9. Kebersihan dan ketenteraman kelas adalah tanggungjawab kelas itu
sendiri. Sekiranya kedapatan murid tidak berkerjasama membersihkan
kelas,

merosakan

harta

benda

dalam

kelas

atau

melawan

ketua/penolong ketua kelas, tindakan disiplin akan dikenakan ke atas


mereka.

19.5.10. Sewaktu guru tidak ada dalam kelas, ketua kelas dan penolongnya
bertanggungjawab
guru subjek

untuk menjaga ketenteraman kelasnya.

Sekiranya

lewat memasuki kelas, ketua kelas/penolong ketua kelas

bertanggungjawab memberitahu pengetua/P. Kanan dan selepas itu


mencari guru tersebut.
19.5.10.1.

Setiap bilik darjah harus dibersihkan dan dihias supaya suasana

kelas lebih ceria dan kondusif untuk proses pembelajaran.


19.5.11. Murid-murid dilarang melakukan perbuatan berikut:
19.5.11.1. Menulis di papan hitam/tulis kelas tanpa kebenaran daripada guru
19.5.11.2. Meninggalkan buku di atas meja selepas kelas.
19.5.11.3. Membuang sampah merata-rata dalam atau di luar

kelas atau

simpan sampah dalam laci meja.


19.5.11.4. Menggunakan meja dan kerusi guru.
19.5.11.5. Memindahkan

meja

dan

kerusi

dari

kelas

tanpa

kebenaran

Pengetua.
19.5.11.6. Menggunakan meja atau kerusi secara tidak cermat yang boleh
merosakkannya.
19.5.11.7. Merosakkan Kipas, lampu dan alat-alat eletronik lain dalam kelas.
19.5.11.8. Menconteng dinding, meja, kerusi atau gambar-gambar yang
dipamerkan.
19.5.11.9. Menconteng atau menanda buku teks.
19.5.11.10. Melawan percakapan, arahan atau ingkar guru.
19.6.

Murid hendaklah sentiasa menyalin dan mengemaskini nota serta membuat

latihan, kerja rumah dan kerja kursus yang diberi oleh guru.

20. Biasiswa.
20.1.

Biasiswa adalah kurnian wang oleh kerajaan atau agensi-agensi atas sokongan

pihak sekolah.

Oleh itu sekolah berhak mencadangkan perlanjutan atau

menamatkannya.
20.2.

Sebarang hutang sekolah hendaklah dijelaskan oleh pemegang biasiswa

melalui potongan biasiswa.


20.3.

Biasiswa murid akan ditahan atau diberhentikan terus apabila murid tersebut:
20.3.1. Melakukan kesalahan jenayah yang berat seperti yang ditakrifkan oleh
sekolah.
20.3.2. Tidak memperbaiki prestasi akademiknya yang merosot.
20.3.3. Sentiasa melanggar disiplin sekolah dan tidak menunjukkan perubahan
positif setelah diberi nasihat dan amaran.

20.4.

Murid tidak dibenarkan mengeluarkan wang melebihi daripada jumlah yang

telah ditetapkan.
20.5.

Pengeluaran wang biasiswa adalah khas untuk membeli keperluan sekolah.

Sebarang pengeluaran wang biasiswa untuk tujuan lain adalah tidak dibenarkan.

20.6.

Buku-buku biasiswa hendaklah disimpan seperti yang diarahkan oleh guru

biasiswa.
21. Gantung Sekolah.
21.1.

Murid-murid yang telah digantung sekolah tidak dibenarkan berada di

kawasan sekolah atau menghadiri mana-mana kelas.


21.2.

Mana-mana

murid

yang

berada

di

kawasan

tersebut

dianggap

telah

mencerobohi kawasan tersebut dan tindakan disiplin akan dikenakan ke atasnya.

22. Minum Dan Membawa Minuman Keras.


22.1.

Murid tidak boleh memiliki, membawa atau minum minuman keras

di

kawasan sekolah.
22.2.

Murid tidak dibenarkan

berada dalam kawasan sekolah dalam keadaan

mabuk/khayal.
23. Hubungan Lekaki Dan Perempuan.
23.1.

Murid-murid dilarang keras mengadakan perjumpaan antara lelaki dan

perempuan yang boleh menimbulkan keraguan di dalam atau di luar sekolah.


23.2.

Murid-murid dilarang menulis surat cinta kepada rakan lain.

23.3.

Murid-murid tidak dibenarkan melepak di kawasan-kawasan taman, bilik

darjah dan kawasan-kawasan lain di sekolah.


24. Penglibatan/Mengambil Bahagian Dalam Sukan Anjuran Pihak Luar.
24.1.

Murid-murid yang mengambil bahagian dalam sebarang aktiviti sukan yang

dianjurkan oleh pihak luar tanpa kebenaran daripada Pengetua, menanggung


semua risiko yang bakal dihadapi.
24.2.

Murid tidak dibenarkan mengadakan sebarang aktiviti secara berkumpulan di

kawasan sekolah tanpa kebenaran daripada Pengetua.

25. Lembaga Pengawas.


25.1.

Lembaga pengwas diwujudkan untuk membantu sekolah menyelia dan

menjaga disiplin murid.


25.2.

Pengawas-pengawas hendaklah menjalankan tugas mereka seperti mana

yang telah diarahkan.


25.3.

Pengawas-pengawas hendaklah memakai lencana pengawas dan pakaian

pengawas seperti mana yang telah ditetapkan.


25.4.

Menjalankan tugas-tugas yang diberi dari semasa ke semasa.

25.5.

Pengawas mesti berdisiplin baik pada setiap masa.

26. Larangan-Larangan
26.1.

Seluar ketat, berconteng, koyak, berkaki besar dan baju-T yang kotor dan

mempunyai tulisan yang tidak senonoh tidak dibenarkan dipakai di sekolah.


26.2.

Murid tidak dibenarkan keluar dari kelas tanpa kebenaran atau berkeliaran di

koridor apabila loceng pertukaran masa berbunyi.

26.3.

Murid ditegah berkeliaran di koridor/luar apabila loceng mula persekolaan

telah dibunyikan.
26.4.

Relajar tidak dibenarkan membawa telefon bimbit kecuali dengan kebenaran.

26.5.

Murid tidak dibenarkan membawa atau menggunakan telefon bimbit dalam

bilik

darjah.

Murid

menyimpankannya

yang

dengan

membawa
pengetua

telefon

atau

bimbit

penolong

ke

kanan

sekolah

mesti

pada

masa

persekolahan dan hanya boleh ambilnya apabila masa persekolahan tamat.


26.6.

Murid tidak dibenarkan memakai topi dalam bilik darjah.

26.7.

Murid dilarang mengondolkan rambut mereka atau memakai fesyen rambut

yang tidak dibenarkan di sekolah.


26.8.

Murid tidak dibenarkan mewarnakan rambut.

26.9.

Murid dilarang berludah sesuka hati di merata-rata tempat kerana amalan ini

adalah tidak sihat.


26.10. Murid perempuan tidak dibenarkan menggunakan alat-alat solek dan barangbarang kemas.
26.11. Murid tidak dibenarkan membawa dan menggunakan

pemadam cecair/liquid

paper di sekolah.
26.12. Murid dilarang menjerit sesuka hati, atau memanggil secara tidak sopan namanama guru atau pekerja sekolah.
26.13. Pelajar dilarang bergaduh/bertumbuk di kawasan sekolah dan di kawasan luar
berdekatan dengan sekolah.
26.14. Murid dilarang menyebar khabar angin/berita yang boleh menyebabkan
pergaduhan.
26.15. Murid

hendaklah sentiasa mematuhi arahan Guru besar, penolong kanan-

penolong kanan, penyelia petang dan guru-guru.


26.16. Murid dilarang melanggar mana-mana peraturan dan undang-undang negara.
26.17. Murid-murid dari sekolah lain dilarang memasuki dan berada di dalam kawasan
sekolah tanpa kebenaran.

Jenis-Jenis Salahlaku Dan Tindakan-Tindakan Yang Boleh Dikenakan (Mata Demerit


Juga Akan Diberi Berpandukan Kepada Sistem Merit-Demerit)
Bil
Tema
Kesalahan/
Pekililing
Tindakan sekolah
perlakuan
rujukan
1.

Tingkahlaku
jenayah

Salahguna
dadah

Pek. Iktisas
Bil. 7/75

1. Melaporkan kepada Pengarah


Pendidikan.
2. Menghubungi
pegawai
kebajikan masyarakat.
3. Merujuk kepada doktor
melalui pegawai kebajikan
masyarakat
untuk

pengesanan.
4. Rawatan doktor.
5. Pemulihan
dan
tindakan
ekoran oleh Pegawai Kebajikan
Masyarakat.
Tindakan Pengetua.
1. Nasihat/amaran

Surat
panggilan kepada ibubapa.
2. Melaporkan kepada polis
3. Pengakuan bertulis murid dan
ibubapa.
4. Gantung sekolah
2.

3.

Mengedar
dadah

Mencuri

1.

Pek. Iktisas
Bil. 9/75

Rujuk
kepada
Sekolah-Sekolah
Pendidikan)

Pendaftar
(Pengarah

2. Melaporkan kepada polis


3. Memanggil ibubapa
Murid
boleh
digantung
persekolahan
atau
dibuang
sekolah.
Tindakan Pengetua
1. Memulangkan balik barang
yang dicuri atau mengikut
nilai.
2. Meminta maaf pada empunya
barang dengan disaksi oleh
Pengetua.
3. Amaran
4. Hukuman rotan
5. Pengakuan bertulis murid dan
ibubapa untuk berkelakuan
baik.
6. Memanggil ibubapa

4.

Memeras ugut

Pek. Iktisas
Bil. 9/75

1. Memulang
balik
barang
diambil/nilainya.
2. Diberi amaran keras akhir.
3. Hukuman
rotan/gantung
sekolah
4. Akaun bertulis ibubapa dan
murid.
5. Memanggil ibubapa
6. Hukuman kerja amal
Jika melibatkan senjata.
7. Penggantungan sekolah
8. Laporan kepada polis.

5.

Berjudi

-sda-

1.
2.
3.
4.

Nasihat
amaran keras
Hukuman rotan.
Pengakuan bertulis murid dan
ibubapa.

6.

5.
6.
7.
1.
2.

Memukul,
bergaduh dan
mencedera

-sda-

7.

Membawa
senjata dan
berniat jahat

-sda-

3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.
5.

8.

Merosak harta
benda

-sda-

1.

Ahli kumpulan
haram

-sda-

9.

2.
3.
5.
6.

Kerja amal
Digantung persekolahan
Laporan kepada polis
Hukuman rotan
Dipaksa
berdamai
dan
meminta maaf.
Digantung persekolahan.
Kerja amal
Memanggil ibubapa
Pengakuan bertulis
Senjata dirampas
Memanggil ibubapa
Hukuman rotan.
Digantung persekolahan.
Amaran
dan
dilaporkan
kepada polis.
Membayar ganti rugi.
Hukuman rotan
Panggil ibubapa
Digantung persekolahan.
Pengakuan bertulis.

Rujuk kepada Pek. Iktisas 9/75

- ibubapa dihubungi
Fitnah

-sda-

- kaunseling
- amaran/ digantung sekolah

10.

Membaca,
menunjuk dan
menyebar
bahan-bahan
dan gambar
lucah.

-sda-

1. Dirampas
dan
disimpan
dengan berlakri sebagai bukti.
2. Rotan dan rujuk kepada guru
kaunseling
3. Kerja amal

Mengintai
murid-murid
perempuan

-sda-

1.

12.

Menulis surat
cinta

-sda-

13.

Bercumbu/berd
ua-duan dan
bercinta dalam
kawasan
sekolah

-sda-

11.

Tingkahlaku
lucah

2.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.

Rotan dan rujuk kepada guru


kaunseling
Kerja amal
Amaran dan nasihat
Rujuk kepada guru bimbingan
Kerja amal
Amaran dan nasihat
Gantung persekolahan
Panggil ibubapa
Buang sekolah

14.

Ditangkap
kerana
berkhalwat dan
didenda di
mahkamah

-sda-

15.

Menggunakan
kata-kata lucah

-sda-

16.

Menulis dan
melukis katakata lucah

-sda-

17.

Meraba dan/
memeluk murid
perempuan

-sda-

18.

Menganggu
murid
perempuan

-sda-

19.

Pelacuran/Zina/
hamil/homo/
lesbian/kahwin/
nikah gantung

20.

Tingkahlaku
anti sosial

Sengaja
mengotori
sekolah atau
kelas

Rujuk
kepada
Pendidikan.

Pengarah

-panggil ibubapa

1.
2.
3.
1.
2.
3.

Hukuman rotan
Kerja amal
Rujuk kepada guru kaunseling.
hukuman rotan
kerja amal
rujuk kepada guru kaunseling

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.

Rotan
Kerja amal
Rujuk kepada guru kaunseling
Panggil ibubapa
Gantung persekolahan
Laporan kepada polis
Rotan
Kerja amal
Rujuk kepada guru kaunseling

1.Panggil ibubapa
2.Rujuk
kepada
Pendidikan
Pek. Iktisas
Bil. 9/75
School (Gen.
Reg. 1951

21.

Sengaja
menganggu
ketenteraman
sekolah/kelas

Pek. Iktisas
Bil. 9/75

22.

Bergaduh
dengan murid
lain

23.

Berkelakuan
biadab dan
angkuh

-sda-

24.

Conteng
menconteng

Pek. Ikt. 9/75

25.

Benci dan tidak


menghormati
peraturan
sekolah dan

-sda

1.
2.
3.
4.
5.

Pengarah

Kelas tahanan
Hukuman rotan
Bayar gantirugi
Kerja amal

1. Hukuman rotan
2. Kerja amal
3. Rujuk kepada guru kaunseling

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
5.

Panggil ibubapa
Rotan
Nasihat dan amaran
Diarah berdamai dan minta
maaf
Digantung sekolah
Hukuman rotan
Rujuk kepada guru kaunseling
Amaran dan nasihat
Kerja amal
Panggil ibu bapa
Digantung sekolah
kelas tahanan
hukuman rotan
bayar ganti rugi
diberi nasihat
rotan
kerja amal
Panggil ibu bapa
Digantung sekolah

undang-undang
negara

6. dilapor kepada polis

26.

Makan dalam
kelas

-sda-

1. nasihat
2. membersihkan kelas

27.

Tidak
menghormati
NegaraKu, lagu
Negeri

-sda-

1.
2.
3.
4.

nasihat
rotan
amaran
Digantung sekolah

28.

Ponteng
perhimpunan/
majlis rasmi

-sda-

29.

Sengaja
membuat
sesuatu yang
boleh
memalukan
sekolah

-sda-

1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.

amaran
nasihat
kerja amal
hukuman rotan
Panggil ibu bapa
nasihat/amaran
hukuman rotan
kerja amal
digantung sekolah

PONTENG
SEKOLAH
(termasuk
murid yang
berada di
sekolah tetapi
tidak melapor
kepada guru
tingkatan dan
masuk ke
kelas)

KP(BS)8458/1
2/(17)

31.

Ponteng kelas
(meninggalka
n satu sesi
penggajaran
dan tidak
kembali)

-sda-

32.

Keluar dari
kelas tanpa
kebenaran
daripada guru

-sda-

1.
2.
3.
4.

33.

Meniru dalam
peperiksaan

-sda-

34.

Membohong

-sda-

1. markah
peperiksaan
dibatalkan
2. nasihat
3. kerja amal
4. hukuman rotan
5. memaklumkan kepada ibu
bapa
1. nasihat
2. rujuk kepada guru kaunseling
3. amaran keras

30.

Tingkahlaku
tidak jujur

Borang OM
9.2.77

1. Surat pemberitahuan kepada


ibubapa,
amaran,
rotan,
nasihat
2. Panggil ibu bapa.
3. Kerja amal
4. digantung sekolah
5. Jika murid ponteng sekolah
31 hari berturut-turut, Sijil
Berhenti
Sekolah
akan
dikeluarkan
6. Jika murid ponteng sekolah
60 hari secara selang seli,
Sijil Berhenti Sekolah akan
dikeluarkan
1. nasihat
2. kerja amal
3. hukuman rotan
4. digantung sekolah
5. panggil ibubapa
6.
diberi amaran
kerja amal
kaunseling
hukuman rotan

35.

Tingkahlaku
tidak sopan

4. hukuman
rotan
kesalahan seterusnya
1. memohon maaf
2. nasihat
3. hukuman rotan
4. amaran
5. kerja amal
6. kaunseling
7. panggil ibu bapa
1. amaran
2. hukuman rotan
3. kaunseling

Berkelakuan
dan berbahasa
kasar, memaki
dan mencarut
guru/murid

Per. Ikt. Bil


9/75

Tidak
menghormati/
memcabar
arahan
pengawas

-sda-

Tidak
berpakaian
kemas (tidak
masuk baju ke
seluar, tidak
pakai kasut,
tidak
menggunakan
tanda nama,
memakai
subang, gelang,
rantai)

Pek. Ikt. Bil.


3/71,2/72,
4/76.

1.
2.
3.
4.

38.

Berambut
panjang

Pek. Ikt. Bil


2/76

39.

Tidak menepati
masa

Pek. Ikt. Bil


9/75, school
(general)
regulation,
1951

1. diberi amaran
2. rambut dipotong
3. hukuman rotan
4. digantung sekolah
1. amaran dan nasihat
2. kaunseling
3. hukuman rotan
4. kerja amal
5. digantung sekolah
panggil ibu bapa

40.

Tidak
membawa buku
teks/buku
latihan dan lainlain keperluan
muridan

Peraturan Am
sekolah 1951

1.
2.
3.
4.
5.
6.

diberi nasihat/amaran
kaunseling
hukuman rotan
kerja amal
panggil ibu bapa
digantung sekolah

41.

Tidak
menyiapkan
kerja kursus,
latihan dan
kerja
rumah/tugasan

-sda-

1.
2.
3.
4.
5.
6.

amaran/nasihat
kaunseling
hukuman rotan
kerja amal
panggil ibu bapa
digantung sekolah

42.

Membuat bising
dalam kelas

Pek. Ikt. Bil


9/75

43.

Buang sampah

Peraturan am

1.
2.
3.
1.
2.

diberi amaran
kaunseling
hukuman rotan
diberi amaran/nasihat
kaunseling

36.

37.

Tingkahlaku
tabiat
(Habitual)

teguran/amaran
hukuman rotan
kerja amal
panggil ibu bapa

untuk

merata-rata

sek. 1951
Pek. Ikt. Bil
9/75

44.

Enggan bayar
yuran sekolah

Peraturan Am
sekolah 1951

45.

Tidak
memulangkan/
hilang buku
teks

-sda-

46.

Merokok

47.

Membawa
barang yang
dilarang ke
sekolah (rujuk
kepada
peraturan
sekolah kad
Merit Demerit
Kod D5)

48.

Membawa/berm
ain mercun di
kawasan
sekolah

3. diarah
membersihkan
kawasan
4. kerja amal
5. hukuman rotan
1. diberi nasihat
2. ibubapa dihubungi
3. sijil-sijil ditahan
1. Membayar nilai buku tersebut
2. Tidak layak diberi buku teks
pada tahun seterusnya

Pek. Ikt.Bil
1. hukuman rotan
6A/75, 4/1997 2. nasihat/kaunseling
3. digantung sekolah
4. panggil ibu bapa
5. buang sekolah selepas 5
kali ditangkap
1. dirampas dan dituntut balik
oleh ibu/bapa.
2. dirampas dan disimpan dan
diberi balik pada hujung
tahun.
3. Dirampas dan dimusnahkan.

1.
2.
3.
4.
5.

hukuman rotan
kaunseling
digantung sekolah
panggil ibu bapa
laporan kepada polis

Jenis-Jenis Salahlaku

Kod
D1.1
D1.2
D1.3
D1.4
D1.5
D1.6
D1.7
D1.8
D1.9
D1.10
D1.11
D1.12
D1.13
D1.14
D1.15
D1.16
D1.17
D1.18
D1.19
D1.20
D1.21
D1.22
D1.23

Salahlaku Jenayah . D1
Berjudi
Mencuri, memecah masuk kawasan larangan sekolah.
Melawan/mengancam/memukul/mencederakan
pentadbir,
murid,
kakitangan sekolah, guru
Melawan/mengancam/mencederakan pengawas
memeras ugut
membuli
menganggotai kumpulan haram/kongsi gelap
menyalahgunakan dadah
membawa senjata merbahaya
mencabul kehormatan
mengancam/memukul/mencederkan murid lain
menceroboh bilik kelas, bilik khas/kedai kantin/koperasi/pejabat
sekolah.
mengedar dadah
menunjukan perasaan/berpiket/menganggu ketenteraman sekolah
bertaruh secara besar-besaran
membawa masuk orang luar ke kawasan sekolah
membakar
memusnah/merosakkan dokumen rasmi
bergaduh
membawa/bermain mercun di sekolah
minum minuman keras
menghidu gam
membawa bahan-bahan yang menghayalkan.

Tingkahlaku Lucah/Tidak Senonoh .D2


D2.1
D2.2
D2.3
D2.4
D2.5
D2.6
D2.7

Bercumbu-cumbuan
Berkhalwat
Berdua-duan dalam kelas
Membawa bahan lucah ke sekolah.
Mengintai murid perempuan/menyentuh murid perempuan dengan niat
serong
Menggunakan kata-kata dan perkataan lucah
Melukis gambar-gambar/ menulis kata-kata lucah

Tingkah Laku Kekemasan Diri .D3


D3.1
D3.2
D3.3
D3.4
D3.5
D3.6
D3.7
D3.8
D3.9
D3.10
D3.11
D3.12
D3.13
D3.14

Berambut
panjang
untuk
lelaki/feysen
rambut
keterlaluan/
bertentangan dengan peraturan sekolah.
Berkuku panjang
Bermisai dan berjanggut
Memakai pakaian seragam yang tidak mengikut peraturan sekolah/
tiada lencana
Skirt sekolah atas paras lutut.
Baju kurung tidak dikancing.
Seluar sekolah berfesyen.
Tidak memakai pakaian seragam yang sesuai.
Memakai selipar (tanpa kebenaran pihak sekolah)
Memakai pakaian luar sekolah
Memakai pakaian berwarna di dalam pakaian seragam sekolah
Tidak memakai baju sukan semasa waktu PJ
Tidak memasukkan kemeja ke dalam baju sekolah (seluar) `Tuck-In
Tidak memakai pakaian seragam yang sesuai

Memakai Barang Perhiasan/Menghiaskan Diri.D4


D4.1
D4.2
D4.3
D4.4
D4.5
D4.6
D4.7
D4.8

Memakai barang kemas ke sekolah


Memakai lebih daripada sepasang subang
Lelaki memakai subang.
Mewarnakan kuku
Mewarnakan rambut
Membotakkan kepala
Mencabut bulu kening
Bersolek

Membawa Barang-Barang Yang Tidak Dibenarkan.D5


D5.1
D5.2
D5.3
D5.4
D5.5
D5.6
D5.7
D5.8
D5.9
D5.10
D5.11
D5.12
D5.13

Membawa semua jenis alatan tajam


Pemotong kuku
Membawa Radio/Walkman
Gambar-gambar tidak sopan.
Membawa liquid paper/marker pen
Membawa/pakai pakaian luar sekolah
Cermin mata hitam/teropong
Kosmetik/cermin/minyak wangi
Majalah hiburan/komik
Pita video DVD/VCD/CD/kaset.
Kad poker/barang untuk berjudi.
Tanda-tanda/lencana/label berunsur politik
Membawa telefon bimbit ke sekolah tanpa kebenaran pihak sekolah.

D6.Tingkah Laku Tidak Mementingkan Masa.


D6.1
D6.2
D6.3
D6.4
D6.5
D6.6
D6.7
D6.8
D6.9
D6.10
D6.11
D6.12
D6.13
D6.14
D6.15

Berkeliaran/merayau di kawasan sekolah semasa waktu pengajaran


Datang lewat ke sekolah
Ponteng perhimpunan
Lewat ke perhimpunan dan majlis yang diwajibkan sekolah.
Makan di kantin di luar waktu rehat.
Lewat masuk ke kelas.
Keluar-masuk kelas semasa sesi P & P berjalan.
Bermain dalam bilik darjah atau kaki lima
Keluar kelas tanpa kebenaran.
Keluar dari kawasan sekolah tanpa kebenaran.
Berada di kawasan larangan tanpa kebenaran.
Masuk ke kawasan sekolah pada hujung minggu/cuti sekolah tanpa
kebenaran.
Berada dalam tandas lebih 10 minit semasa P & P.
Berada di kantin di luar kawasan sekolah waktu persekolahan.
Tidak menjalankan tugas seperti yang ditetapkan dalam jadual
bertugas

D7.1

Tingkahlaku Kurang Sopan Dan Biadab.D7


Berkelakuan kasar terhadap guru.

D7.2

Berkelakuan kasar terhadap pengawas.

D7.3

Berkelakuan kasar terhadap rakan

D7.4

Memasuki kawasan larangan/kebun/kuarters pekerja sekolah dan lainlain.

D7.5

Berbahasa kesat/kasar.

D7.6

Mengedar/menyimpan rokok.

D7.7

Menghisap rokok

D7.8

Menganggu proses pengajaran pembelajaran

D7.9

Tidak menghormati/ membantah arahan guru.

D7.10

Tidak menghormati/ membantah arahan pengawas.

D7.11

Simpan/edar minuman keras/ sebarang minuman yang memabukkan.

D7.12

Membunyikan kereta kuat-kuat di kawasan sekolah.

D7.13

Tidak menghormati lagu kebangsaan/negeri.

D7.14

Menyimpan pemetik api/ mancis.

D7.15

Melanggar peraturan lalu lintas.

D7.16

Meletakkan kenderaan di dalam kawasan sekolah tanpa kebenaran.

D7.17

Terlibat dalam aktiviti yang mencemarkankan nama baik sekolah.

D7.18

Tidak mematuhi peraturan persatuan dan kelab di sekolah

D7.19

Membuat bising dalam kelas ketika guru tidak ada

D7.20

Mengejek seseorang dengan menyebut nama bapa atau emak dengan


tujuan menghina

D7.21

Menggunakan/menjawab telefon dalam kelas semasa guru mengajar

D.8 -Tingkahlaku Memusnah


D8.1

Merosak harta benda sekolah

D8.2

Merosak harta benda Pengetua dan guru-guru

D8.3

Merosakkan harta benda kantin/kedai koperasi/ stor SPBT

D8.4

Membazir air dan eletrik

D8.5

Menyalahgunakan peralatan eletrik

D8.6

Mengotorkan bangunan/kawasan sekolah.

D8.7

Mengotorkan kelas.

D8.8

Conteng dinding/papan notis/papan hitam/sudut mata muridan.

D8.9

Menconteng buku teks/buku latihan.

D8.10

Conteng /tulis perkataan gambar lucah/kesat di atas buku teks/buku


latihan/ buku rekod akademik.

D8.11

Merosak harta murid lain.

D9 -Tingkahlaku Tidak Jujur/Menipu.


D9.1

Menghasut rakan untuk bergaduh.

D9.2

Menyebarkan maklumat/ berita yang boleh menyebabkan pergaduhan.

D9.3

Menjalankan urusniaga yang tidak dibenarkan.

D9.4

Tidak memberi surat dari sekolah kepada ibu bapa.

D9.5

Tidak membawa ibu bapa jumpa pihak sekolah seperti yang diarah

D9.6

Penipuan melibatkan wang

D9.7

Menipu melibatkan kepercayaan/pecah amanah.

D9.8

Memalsukan keterangan/ rekod rasmi.

D9.9

Tidak memberi salam/ tidak berdiri semasa guru masuk/ keluar kelas

D9.10

Semua tingkahlaku yang dianggap serius oleh sekolah.

D10.Tingkah Laku Melanggar Peraturan Peperiksaan


D10.1

Bercakap semasa peperiksaan

D10.2

Membawa telefon bimbit ke bilis peperiksaan.

D10.3

Keluar awal dari bilik peperiksaan tanpa kebenaran

D10.4

Mencoteng kertas soalan/jawapan peperiksaan

D10.5

Menulis/mencoteng percatan/ gambar lucah/ kesat di atas yertas


soalan/ jawapan peperiksaan/ kad laboran.

D10.6

Meniru semasa ujian/ peperiksaan

D10.7

Lambat masuk ke kelas semasa peperiksaan.

D11-Tingkalaku Ponteng.
D11.1

Ponteng kelas (Termasuk kelas di luar sidang).

D11.2

Ponteng sekolah

D11.3

Ponteng perhimpunan/majlis sekolah

D11.4

Ponteng aktiviti kokurikulum

D11.5

Ponteng Ujian bulanan

D11.6

Ponteng peperiksaan

D11.7

Ponteng kelas tambahan

D11.8

Ponteng kerja pembersihan

D12-Tingkahlaku Memcemar Alam Sekitar


D12.1 Membuang sampah merata-rata.
D12.2 Tidak kerja membersih kelas dan kawasan sekolah.
D12.3 Tidak mematuhi peraturan pihak kecerian sekolah.
D12.4 Membuang air besar dan kencing dan
ditetapkan oleh pihak sekolah.

berkencing di kawasan yang tidak

D12.5 Lain-lain perkara yang ditentukan oleh Lembaga Disiplin Sekolah.

SURAT-SURAT PEKELILING IKTISAS


MENGENAI DISIPLIN PELAJAR
1. Pembuangan Murid-Murid Daripada Sekolah Rendah Kerana Kelakuan Curang
2. Tatatertib Di Sekolah-sekolah
3. Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Profesional"
4. Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajran 1959
5. Murid-Murid Menghisap Rokok
6. Salahguna Dadah - Garispanduan Untuk Guru Panduan Dan Guru Besar
7. Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid
8. Potongan Rambut Murid-Murid
9. Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah
10. Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah
11. Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah
12. Acara Suaikenal Di Sekolah-Sekolah
13. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah Yang
Memerlukan Pertolongan
14. Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch'
15. Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah
16. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah
17. Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan
18. Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah
19. Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang Melakukan Perbuatan Salah
Laku Yang Tidak DinyatakanDalam Peraturan-Peraturan Pelajaran
20. Perhimpunan Sekolah
21. Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4/84)
22. Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah (Pindaan)
23. Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah
24. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah
25. Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid
26. Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan
27. Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di sekolah

28. Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas
Dalam Bilik Darjah
29. Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah
30. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah
31. Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian
32. Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan DiKalangan Pelajar
33. Pelantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Di Sekolah
Menengah

1. Pembuangan Murid-Murid daripada sekolah rendah


kerana kelakuan curang

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
Bil.6/88
Bil.8543/(10)
10hb September
1968

ISI PENTING
1. Murid, ibu bapa dan penjaga diberi amaran bertulis
berkaitan dengan kesalahan dan satu salinan borang
jawapan disertakan untuk penjaga memberi akuan terima.

2. Surat amaran kedua dihantar kepada ibu bapa sekiranya


kelakuan murid tidak bertambah baik.
3. Sekiranya murid tidak patuh, Guru Besar/Pengetua boleh
mengantung persekolahan maksimum dua minggu.
4. Satu salinan semua amaran penggantungan atau
pembuangan mestilah dikirim kepada Pendaftar Sekolah dan
Pengarah Lembaga Sekolah.
5. Kelakuan curang yang serius, Guru-guru Besar/Pengetua
perlu memberhentikan murid sementara waktu untuk dibuat
penyelidikan. Jika munasabah murid tersebut boleh dibuang
sekolah.
6. Jika rayuan diterima, persetujuan Pendaftar Sekolah
hendaklah diperlukan.

2.Tatatertib Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
Bil.8/68
KP. 8543 02(12)
18hb. September
1968

ISI PENTING
1. Tatatertib ialah tindakan yang diambil untuk
menentukan supaya peraturan sekolah diikuti.

2. Guru-guru mempunyai peranan untuk menyelesaikan


masalah-masalah pelajar. Kesalahan berat diserah
kepada Guru Besar/Pengetua.
3. Kesalahan berat dikenakan tindakan pembuangan atau
penggantungan sementara (tidak melebehi 10 hari).
4. Pakaian mestilah sesuai dengan peraturan sekolah.

3. Tambahan Kepada Surat Pekeliling "Professional"

SURAT//NO.FAIL/
TARIKH
Bil.6/88 dan 9/68

ISI PENTING
1. Penggantungan pelajar, maksimum 14 hari.

KP.8543(11)
12hb Oktober 1968
2. Ibu bapa atau penjaga boleh membuat rayuan dalam
masa satu bulan selepas tarikh pembuangan kepada
Menteri Pendidikan.

4.Peraturan-Peraturan (Tatatertib Sekolah) Pelajaran


1959

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.Siri: Bil.1/1972
No.Fail:0504/11/
(144)
Tarikh: 4/2/1972

ISI PENTING
1. Hukuman dera terhadap murid-murid perempuan
adalah dilarang.

2. Hukuman dera terhadap murid lelaki dihadkan


pada pukulan dengan rotan kecil ke atas tapak
tangan atau punggung yang berlapik.
3. Hukuman hanya diberikan oleh Guru Besar atau
dengan kuasa yang diberikannya

5. Murid-Murid Menghisap Rokok

SURAT/NO.FAIL
/
TARIKH
No.siri:
Bil.6A/1975
No.Fail:K.P.8548/8/
(75)
Tarikh: 5/9/1975

ISI PENTING
1. Semasa perhimpunan Guru Besar dikehendaki
memaklumkan kepada pelajar bahawa :-

a. Penghisapan rokok adalah dilarang kerana sebabsebab kesihatan.


b. Tindakan disiplin akan diambil ke atas murid yang
tidak mematuhi peraturan.

c. Tempoh pengampunan selama seminggu kepada


pelajar untuk membuat pengukuran.
d. Selepas tempoh pengampunan murid yang merokok
akan menghadapi tindakan disiplin.
2. Langkah-langkah ke atas murid-murid yang
merokok.
a. Tindakan disiplin yang sewajarnya.
b. Ibu bapa/Penjaga pelajar diberitahu.
c. Murid dirujuk kepada guru panduan untuk nasihat.
d. Guru panduan menyimpan rekod untuk tujuan
penyelidikan Kementerian Pelajaran.

6.Salahguna Dadah - Garis Panduan Untuk Guru Dan Guru


Besar

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No. siri: 7/1975
No.Fail:K.P.8548/8/
(67)
Tarikh: 19/8/1975

ISIPENTING
1. Matlamat Kementerian Pelajaran membantu
pelajar dan mengelakkan dari publisiti.

2. Tindakan disiplin selepas pertolongan gagal dan


selepas berunding dengan Pengarah Pelajaran
Negeri.
3. Tindakan-tindakan yang harus diambil

a. Rujukan sendiri.
b. Rujukan oleh Guru-guru/murid.
c. Rujukan dibuat atas keputusan tindakan disiplin.
4. `Checklist tindakan yang harus diambil.
5. Jenis-jenis dadah yang disalah gunakan.

7.Peraturan-Peraturan Sekolah Untuk Murid-Murid

SURAT/NO.FAIL
/
TARIKH
No. siri: 9/1975
No. Fail: K.P.8543/
Vol.2(55)
Tarikh: 4/11/1975

ISI PENTING
1. Guru Besar dan semua guru bertanggungjawab
menjaga disiplin sesebuah sekolah.

2. Guru Besar dan semua guru mesti memahami


ordinan-ordinan/surat-surat Pekeliling /Pekeliling
Ikhtisas - Lampiran A.
3. Perkara-perkara Tatatertib yang dianggap berat Lampiran B.
4. Peraturan-peraturan Sekolah yang Bertulis untuk
murid-murid. Tindakan oleh tiap-tiap sekolah Lampiran C.
5. Peraturan-peraturan Khas untuk Asrama,
Perpustakaan dan Bilik-bilik Mata-mata Pelajaran
Praktikal.
6. Guru mesti menjadi teladan baik kepada murid.

8.Potongan Rambut Murid-Murid

SURAT/NO.FAIL
/
TARIKH

ISI PENTING

No.Siri: 2/1976
No. Fail: KP.8543/
Vol.II(58)
Tarikh : 7/1/1976

1. Peraturan merangkumi murid-murid sekolah, guru


dan kakitangan lain.

2. Rambut murid-murid lelaki.


3. Misai dan janggut.
4. Rambut murid-murid perempuan.
5. Menjadi tanggungjawab guru dan kakitangan lain
memberi teladan yang baik kepada pelajar.

9.Mengharamkan Semua Jenis Permainan Judi Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.Siri: 11/1976
No. Fail: K.P.8591-9
(11)
Tarikh: 9/10/1976

CATATAN
1. Permainan berunsur judi dilarang di sekolahsekolah.

2. Penjualan alat-alat permainan berunsur judi di


kantin sekolah dilarang.

10.Pengelolaan Walkaton Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAI

L/
TARIKH

ISI PENTING

No.Siri: Bil.7/77
No.Fail: 86103B(15)
Tarikh: 7/9/1977

1. Pengelolaan Walkaton dirancang dan dikawal supaya


tidak menjejas pelajaran, kebajikan dan keselamatan
pelajar.

2. Perkara-perkara yang perlu dipatuhi oleh Guru


Besar.
i.

Waktu mencari penaja.

ii.

Persetujuan ibu bapa murid.

iii.

Keselamatan dan kebajikan murid.

11.Menganjur Dan Menjual Loteri Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: 9/1977
No.Fail: K.P.8610/
(30)
Tarikh: 3/10/1977

ISI PENTING
1. Penjualan loteri oleh sekolah-sekolah melalui
Persatuan Ibu bapa dan Guru-guru dan badanbadan yang berkaitan dengan sekolah dilarang.

2. Penjualan loteri kepada murid-murid dalam


kawasan sekolah yang dianjur oleh mana-mana
pihak dilarang.
3. Pihak sekolah perlu berikhtiar dengan cara lain
untuk mendapatkan wang.

12.Acara Suaikenal Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No. siri: Bil.4/1978
No. Fail: KP.8542/07/
Jld.XI/(85)
Tarikh: 2hb Mei

ISI PENTING
1. Melarang `ragging yang bertopeng suaikenal di
sekolah-sekolah.

1978
2. Mereka yang terlibat akan diberhentikan dari
sekolah tanpa amaran.

13. Laporan Murid-Murid Dalam Keadaan Risiko Penyalahgunaan Dadah


Yang Memerlukan Pertolongan

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.2/1979
No.Fail: KP(BS)878651/Jld.IV/(20)
Tarikh: 26hb. Mac
1979

ISI PENTING
1. Arahan membuat laporan terperinci mengenai
pelajar-pelajar sekolah yang dalam keadaan risiko
penyalahgunaan dadah yang memerlukan
pertolongan.

14.Permainan 'Pin-Table, Video Game, Game Watch'

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil. 4/1982
No. Fail: KP.8591/
(97)
Tarikh: 1hb.Oktober
1982

ISI PENTING
1. Melarang pelajar sekolah:
a) bermain permarkahan `pin-table, video game
dan lain permainan yang seumpama.
b) membawa ke sekolah segala jenis `game
watch.
2. Mengambil tindakan yang sewajar terhadap
pelajar yang bersalah.

15.Garis Panduan Kempen Anti Merokok Di Sekolah-Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.1/1983
No.Fail: KP.8591/(99)
Tarikh: 25hb

ISI PENTING
1. Langkah-langkah positif bagi menjayakan kempen
anti-merokok.

Feb.1983

16.Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah

SURAT/NO.FAIL
/
TARIKH
No.siri: Bil.3/1983
No.Fail:KP(BS)859
1/
Jld.II/(2)
Tarikh: 9hb Mac
1983

ISI PENTING
1. Mengemaskini arahan yang berhubung dengan
pakaian murid-murid daripada sekolah rendah
hingga sekolah menengah dalam aspek-aspek:
a. Pakaian seragam sekolah
b. Pakaian ketika bersenam/ bersukan
c. Pakaian dalam Pasukan Beruniform
d. Pakaian murid-murid Islam hari Jumaat
e. Pakaian seragam khas
f.

Kasut

17.Larangan Bermain Bahan-Bahan Letupan

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.6/1983
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(6)
Tarikh: 23hb April
1983

ISI PENTING
1. Memberi ingatan mengenai bahaya dan larangan
bermain dan menggunakan bahan-bahan letupan
adalah satu langkah yang boleh diambil oleh
pihak sekolah untuk menyedar dan menginsafkan
murid-murid tentang bahayanya

18.Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan


Murid-Murid Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

CATATAN

No.siri: Bil.7/1983
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II.(7)
Tarikh: 11hb April
1983

1. Menyatakan beberapa prinsip dan garis panduan


mengenai pungutan derma yang dijalankan di
sekolah.

19.Mengenakan Hukuman Biasa Terhadap Murid-Murid Yang


Melakukan Perbuatan Salah Laku Yang Tidak Dinyatakan Dalam
Peraturan-Peraturan Pelajaran

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.8/1983
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(17)
Tarikh: 7hb
Nov.1983

ISI PENTING
1. Menyarankan kepada guru besar dan guru-guru
kepentingan mengenakan tindakan yang adil dan
sejajar bagi jenis kelolaan tersebut
2. Kewajipan Guru Besar dalam membimbing guruguru dalam menjalankan tugas mengenai disiplin
pelajar.
3. Guru Besar juga disarankan menjalankan langkahlangkah positif untuk mendisiplinkan muridmuridnya.

20.Perhimpunan Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.4/1984
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(24)
Tarikh: 14hb Jun
1984

ISI PENTING
1. Mewajibkan sekolah mengadakan perhimpunan
sekolah sebagai majlis rasmi pada setiap minggu.

2. Panduan mengelolakan perhimpunan sekolah


dalam aspek

a. masa
b. aturcara
3. Pihak sekolah dikehendaki memberi perhatian

dalam perkara berikut :


a. Surat Pekeliling Am Bil.23 Tahun 1996
b. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4/1975
c. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8.1975
d. Penglibatan semua guru/ pelajar
e. Menggalakkan penglibatan kakitangan bukan
guru
f.

Mengadakan aktiviti positif dan dilarang


menjalankan hukuman disiplin kepada pelajar

21.Perhimpunan Sekolah (Tambahan Kepada Surat Pekeliling Iktisas Bil 4/84)

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.4/1984
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(26)
Tarikh: 10 Sept.1984

ISI PENTING
1. Memasukkan Lagu `Malaysia Berjaya semasa
perhimpunan (selepas Lagu Kebangsaan dan Lagu
Negeri)

2. Perlu diadakan perhimpunan khas setiap hari


sebelum waktu pertama bermula untuk
menyanyikan lagu `Negaraku dan `Malaysia
Berjaya. Nyanyian dengan teratur dan tertib.

22.Pakaian Seragam Murid-Murid Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.8/1985
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(39)
Tarikh:22hb
Nov.1985

CATATAN
1. Kasut murid-murid sekolah rendah dan menengah
adalah berwarna putih dan diperbuat daripada
`canvas/bahan sintetik yang mempunyai daya
resap dan penyaluran gerak udara.

2. Setokin berwarna putih.

23.Langkah-Langkah Keberkesanan Disiplin Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.7/1986
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.II/(56)
Tarikh: 1hb Ogos
1986

ISI PENTING
1. Tumpukan kepada faktor sekolah yang boleh
dikawal dan diubah seperti mewujudkan iklim
yang baik dalam sekolah dan bilik darjah.

2. Pengetua atau Guru Besar mempunyai kuasa bagi


mengawal Organisasi Sekolah dan bagi
menentukan disiplin. Berkuasa menentukan
hukuman yang munasabah.
3. Perlu mempunyai maklumat ordinan pelajaran,
surat pekeliling dan buku panduan disiplin.
4. Menubuhkan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid
peringkat sekolah.
5. Pejabat Pelajaran Daerah juga perlu berusaha
mengambil langkah-langkah bagi mengurangi
masalah disiplin.

24.Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.8/1988
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.III/(10)
Tarikh : 1 Mac 1988

ISI PENTING
1. Diingatkan semua pihak di sekolah sentiasa
berwaspada terhadap kemungkinan berlakunya
kejadian-kejadian yang tidak diingini, ke atas diri
pelajar.

2. Menekankan aspek keselamatan melalui :-

- pengajaran, peraturan,latihan, bimbingan dan


amalan.
- memaklumkan kepada ibu bapa mengenai
penggal dan aktiviti sekolah.

- sistem kawalan rekod yang kemas


- menyediakan tempat berkumpul yang selamat
dan terkawal.
- Sistem berteman
- Mengawasi kawasan dengan kerap
- Menjadikan peraturan keselamatan sebagai
sebagai peraturan sekolah

25.Tata Kelakuan Pelajar Ketika Di Masjid

SURAT/NO.FAIL
/
TARIKH

ISI PENTING

No.siri:Bil.2/1991
No.Fail:KP(BS)859
1/
Jld.V/(60)
Tarikh: 5hb Feb.
1991

1. Pelajar tidak mempunyai tatatertib yang baik ketika


berada di masjid.

2. Tindakan yang perlu diambil:


i.

memperingatkan para pelajar mengenai adab dan


tatatertib di masjid.

ii.

Guru perlu mengawas kelakuan pelajar.

iii.

Pelajar dikelompok mengikut kumpulan dan diketuai


oleh seorang Pengawas.

26.Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi


Pendidikan

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri:Bil.3/1991
No.siri:Bil.3/1991

ISI PENTING
1. Cadangan undangan ke upacara tertentu
hendaklah dikemukakan kepada Kementerian
Pendidikan.

No.Fail:KP(BS)8591/
Jld.V(95)
Tarikh:16hb Mei 1991

27.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah

SURAT/ NO.FAIL/
TARIKH
No.siri:Bil.4/1991
No.Fail:KP(BS)8591(Jld.V/
(96)
Tarikh:16 Mei 1991

ISI PENTING
1. Pelajar menjadi mangsa kepada perbuatan
jenayah penceroboh dan pelajar terlibat
melancarkan mogok, merusuh, mencedera
dan bergaduh.

2. Pengetua dikehendaki dengan serta merta


melaporkan kepada Kementerian
Pendidikan, PPD dan Jabatan Pendidikan
Negeri.

28.Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman


Ringkas Dalam Bilik Darjah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.6/1994
No.Fail: KP(BS)8586/
090/Jld.5(11)
Tarikh: 12 Sept.1994

ISI PENTING
1. Semua pihak hendaklah bersama-sama
mengambil sikap yang serius mengenai
soal taat setia dan cinta terhadap negara.

2. YB. Menteri Pendidikan mengarah supaya


semangat patriotisme ini ditanam melalui
upacara perhimpunan mingguan atau
harian.
3. Semua upacara tersebut perlu dijalankan
dengan penuh penghayatan dari semua
pihak.
4. YB Menteri menyarankan supaya senaman
ringkas diadakan di dalam bilik darjah
sebelum memulakan P&P.
5. Semangat patrotisme dan senaman ringkas

disarankan supaya dapat diadakan di


semua sekolah dan serta-merta.

29.Menangani Masalah Ponteng Di Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.6/1995
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VIII/(9)
Tarikh: 5 Sept. 1995

ISI PENTING
1. Ponteng sekolah dan ponteng kelas dua masalah
yang perlu diatasi dengan segera oleh semua
pegawai yang berkaitan.

2. Pihak Kementerian telah menerbit dan


mengedarkan Buku Panduan bagi mengatasi
masalah ponteng di sekolah. Saranan dan
cadangan dalam buku ini diyakini dapat
mengatasi dua masalah di atas.

30.Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar


Sekolah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.7/1995
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VIII(10)
Tarikh: 11 Okt. 1995

ISI PENTING
1. Terdapat laporan mengatakan pihak sekolah telah
mengenakan tindakan dan hukuman yang
keterlaluan di atas kesalahan disiplin para pelajar
yang terlibat.

2. Keadaan ini boleh menjejaskan maruah dan


reputasi Kementerian Pendidikan.
3. Surat ini mengingatkan semua yang terlibat agar
mematuhi garis panduan seperti yang terkandung
dalam Lampiran ini.

31.Penampilan Diri Pelajar, Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

ISI PENTING

No.siri: Bil.2/1996
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VII(33)
Tarikh: 24 Jun 1996

1. Meminta semua sekolah mengambil langkahlangkah dan tindakan yang wajar, konsisten dan
tegas bagi mempastikan amalan-amalan ke arah
pembinaan sahsiah dan penampilan diri yang baik
di kawasan para pelajar.

32.Sikap Mengutamakan Keceriaan Dan Kebersihan Di Kalangan Pelajar

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH

ISI PENTING

No.siri: Bil.1/1996
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VIII(32)
Tarikh: 13 Feb. 1996

1. Sikap pelajar ke arah mengutamakan kebersihan


perlu dibina dalam diri pelajar.

2. Tindakan Pengetua dan Guru Besar


i.

Meningkatkan usaha dan menggunakan inisiatif


serta kreatif untuk memastikan sekolah dalam
keadaan bersih.

ii.

Mengambil tindakan positif dalam memupuk


kesedaran dan rasa tanggungjawab bagi menjaga
keindahan dan kebersihan sekolah.

33.Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa Sekolah Menengah

SURAT/NO.FAIL/
TARIKH
No.siri: Bil.3/1996
No.Fail: KP(BS)8591/
Jld.VII/(35)

ISI PENTING
1. Perlantikan Guru Kaunseling Sepenuh Masa telah
diluluskan dan dilaksanakan secara berperingkat.

Tarikh: 11 Julai 1996


2. Perlantikan perlu mengambil kira.

Disediakan oleh :-

i.

Kelulusan Iktisas,Bimbingan dan Kaunseling

ii.

Guru yang belum disahkan dalam jawatan.

iii.

Guru yang layak tetapi mengajar kelas


peperiksaan.

iv.

Guru yang layak tetapi menolak perlantikan


sebagai Kaunselor sepenuh masa.

EN.RAMMUDO.SINNATHAMBY
-Ketua Guru Disiplin dan Pengawas
SJK(T) Bandar Segamat
2012