Anda di halaman 1dari 4

1.

Pasangan besaran pokok, satuan dalam SI dan alat ukur pada tabel berikut yang benar
adalah
Besaran pokok
Satuan SI
Alat Ukur
a.
Massa
Kg
Neraca
b.
Panjang
Km
Jangka sorong
c.
Suhu
C
Termometer
d.
Waktu
Jam
Stopwatch
2. Berikut ini yang merupakan satuan besaran turunan adalah .
a. newton
b. kilogram
c. meter
d. Sekon
3. Massa 1 karung beras adalah 25 kg. Berdasarkan pernyataan tersebut kg
menyatakan ....
a. Besaran
b. Nilai besaran
c. Satuan
d. Waktu
4. Kelompok berikut ini yang termasuk besaran turunan adalah ....
a. Luas, volume, dan kecepatan
b. Waktu, panjang, dan massa
c. Panjang, massa dan volume
d. Luas, kecepatan dan suhu
5. Satuan waktu menurut SI adalah....
a. Hari
b. Jam
c. Menit
d. Sekon
6. Perhatikan gambar berikut!

Alat tersebut dapat digunakan untuk mengukur tebal pelat-pelat yang tipis atau tebal
kertas. Nama alat tersebut adalah ....
a. Mistar
b. Jangka sorong
c. Mikrometer sekrup
d. Neraca
7. Ali membeli 1 karung beras dengan berat sebesar 2,5 ton. Massa beras tersebut jika
dinyatakan dalam SI adalah ....
a. 100 kg

b. 1000 kg
c. 250 kg
d. 2500 kg
8. Perhatikan pernyataan berikut!
1. Mempunyai nilai tetap
2. Mudah diterima
3. Dapat digunakan di seluruh dunia
4. Mudah dibawa
Pernyataan yang merupakan persyaratan Satuan Internasional adalah ....
a. 1 dan 3
b. 1 dan 4
c. 2 dan 3
d. 2 dan 4
9. Konversi dari 500 dm adalah ....
a. 0,5 km
b. 0,05 km
c. 50 m
d. 5000 m
10. Ampere adalah Satuan Internasional dari besaran ....
a. Kuat arus
b. Jumlah zat
c. Kecepatan
d. Massa
11. Konversi dari 0,04 kg adalah ....
a. 0,4 gram
b. 4 gram
c. 40 gram
d. 400 gram
12. Andi mengerjakan ulangan selama 90 menit, berarti andi mengerjakan ulangan selama
... jam.
a. 1 jam
b. 1,5 jam
c. 2 jam
d. 2,5 jam
13. Larutan yang bersifat basa akan mengubah kertas lakmus biru menjadi ....
a. Merah
b. Biru
c. Kuning
d. Hijau
14. Larutan yang tidak mengubah warna lakmus adalah ....
a. Cuka
b. Air sabun
c. Gula
d. Air jeruk
15. Air sabun bila di uji menggunakan kertas indikator universal akan membuat kertas
indikator berwarna biru. Hal ini menunjukkan air sabun bersifat...
a. Netral
b. Garam
c. Basa
d. Asam

16. Obat magh bersifat basa, maka obat magh mempunyai pH ....
a. 0
b. = 7
c. < 7
d. > 7
17. Senyawa yang terdapat pada pembersih lantai yang dapat membersihkan debu
adalah ....
a. Asam sulfat (H2SO4)
b. Asam klorida (HCl)
c. Amonia (NH3)
d. Natrium hidroksida (NaOH)
18. Larutan yang mempunyai pH = 7 mempunyai sifat ....
a. Netral
b. Asam
c. Asin
d. Basa
19. Larutan yang dapat mengubah lakmus biru menjadi merah adalah ....
a. Cuka
b. Air sabun
c. Obat magh
d. Air murni
20. Berikut ini yang merupakan sifat basa adalah ....
a. bersifat korosif
b. bersifat kaustik dan licin di kulit
c. didalam air akan menghasilkan ion H+ (hidrogen)
d. dapat memerahkan kertas lakmus
21. Pupuk merupakan contoh zat yang bersifat ....
a. Garam
b. Basa
c. Asam
d. Netral
22. Suatu sampel larutan diuji dengan kertas lakmus merah berubah menjadi biru dan
diuji dengan kertas lakmus biru tidak berubah warna (tetap biru). Larutan tersebut
bersifat ....
a. Garam
b. Basa
c. Asam
d. Netral
23. Perbandingan skala untuk termometer celcius, fahrenheit dan reamur berturut-turut
adalah ....
a. 4 : 5 : 9
b. 4 : 9 : 5
c. 5 : 9 : 4
d. 9 : 5 : 4
24. Apabila termometer Celcius menunjukkan suhu 50 0C, maka termometer Reamur
akan menunjukkan suhu ....
a. 80 0R
b. 60 0R
c. 40 0R

d. 20 0R
25. Besar titik tetap bawah dan titik tetap atas termometer celcius adalah ....
a. 0 0 dan 80 0
b. 0 0 dan 100 0
c. 32 0 dan 212 0
d. 273 0 dan 373 0
26. Termometer laboratorium yang isinya berwarna merah, biasanya menggunakan zat
muai ....
a. Udara
b. Raksa
c. Logam
d. Alkohol
27. Apabila termometer Kelvin menunjukkan suhu 434 K maka termometer celcius akan
menunjukkan suhu ....
a. 40 0C
b. 50 0C
c. 60 0C
d. 70 0C
28. Titik tetap atas termometer Celcius dibuat dengan cara mencelupkan termometer
tanpa skala ke dalam ....
a. Es yang melebur
b. Larutan garam
c. Air yang sedang mendidih
d. Campuran es dan garam
29. Salah satu keuntungan alkohol sebagai pengisi termometer adalah ....
a. Tidak berwarna
b. Pemuaiannya tidak teratur
c. Dapat mengukur suhu yang sangat tinggi
d. Dapat mengukur suhu yang sangat rendah
30. Jika suhu suatu zat adalah 25 0C, maka suhu zat tersebut dalam skala fahrenheit
adalah ....
a. 32 0F
b. 40 0F
c. 52 0F
d. 77 0F
Esai !
1. Tuliskan besaran pokok dan satuannya berdasarkan SI!
2. Jelaskan kelebihan dari termometer raksa!
3. Jelaskan perbedaan asam dan basa (minimal 4)!
4. Sebutkan dan jelaskan macam-macam alat ukur panjang beserta fungsi dan ketelitiannya!