Anda di halaman 1dari 112

Disediakan Oleh: Mohd Rajaei Bin Mohamad Ali

www.Maths-Catch.com

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

PAKEJ SOALAN
RAMALAN TOPIKAL 2015
TINGKATAN 4
MATEMATIK TAMBAHAN
TABLE OF CONTENTS / ISI KANDUNGAN
CHAPTER 1

Functions

4 - 16

CHAPTER 2

Quadratic Equation

17 - 23

CHAPTER 3

Quadratic Function

24 - 32

CHAPTER 4

Simulataneous Equation

33 - 36

CHAPTER 5

Indices and Logartihms

37 - 42

CHAPTER 6

Coordinate Geometry

43 - 57

CHAPTER 7

Statistics

58 - 69

CHAPTER 8

Circular Measures

70 - 77

CHAPTER 9

Differentiation

78 - 88

CHAPTER 10 :

Solution of Triangles

89 - 95

CHAPTER 11 :

Index Number

96 - 101

Professional Maths Centre

MATHS Catch

Terbaru
Soalan Kemahiran Berfikir
Aras Tinggi (KBAT)

1
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

KATA ALUAN
Setiap manusia diberikan kemampuan dan keistimewaan tersendiri.Tiada seorangpun anak yang
dilahirkan didunia ini adalah lemah, lembab atau tidak pandai dalam matematik.
Yang membezakan antara Anak yang cemerlang dan Kurang Cemerlang dalam Subjek Matematik
ialah,Anak-anak yang cemerlang ini sudahpun mempunyai satu sistem,strategi,kaedah dan teknik
yang berkesan , manakala anak yang lemah Matematik BELUM lagi menjumpai teknik atau strategi
yang berkesan dan sesuai dengan dirinya lagi.
Teruskan mencari ,sampai masanya pasti akan menjumpai juga.Walaupun masa hanya tingga
beberapa bulan,bahkan beberapa minggu sekalipun pelajar pada usia ini masih mampu mempelajari
matematik dengan pantas apabila sudah menjumpai teknik yang sesuai dengan dirinya.
Jika pelajar-pelajar lalu mampu mengubah gred penacapain matematik mereka dengan pantas kenapa
tidak anda? Lihat Disini komen-komen pencapaian mereka yang lalu
www.maths-catch.com/pendapat.php .
Diharapkan modul ini menjadi pemangkin untuk anda membuat langkah pertama mengubah Gred
Pencapaian Matematik masing-masing. Kata Orang tua-tua ,perjalananan yang beribu batu
jauhnya,bermula dengan satu langkah. Mulakan langkah anda sekarang,mudah-mudahan ianya
menjadi satu langkahan yang besar dalam kehidupan anda.Ikhlas daripada Cikgu Mohd Rajaei
Mohamad Ali (Maths Catch Principle) .jumpa lagi

6 CIRI UTAMA RAMALAN TOPIKAL INI :


SOALAN KBAT (HOTs Question) Menyediakan Contoh item Soalan berbentuk Kemahiran
Berfikir Aras Tinggi (KBAT) dengan memasukkan cirri-ciri berfikir secara kreatif , kritis,logik dan
metakognitif
NOTA memudahkan ulangkaji melalui nota ringkas dan padat pada Setiap permulaan topik Kertas
1 & 2, bertujuan membantu pelajar membuat rujukan dan memahami konsep yang telah dipelajari
TURUTAN TOPIKAL mengikut susunan Nombor Soalan SPM ,merangkumi Kertas 1 dan
Kertas 2
KLON PEPERIKSAAN Semua Soalan didalam modul ini adalah klon soalan-soalan terbaik
Percubaan pelbagai negeri
JAWAPAN Setiap soalan Disediakan bersama skema jawapan berserta langkah demi langkah.

2
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

LANGKAHAN UNTUK BERJAYA..


PAKEJ SOALAN RAMALAN TOPIKAL MATEMATIK TAMBAHAN (TOP AMF4) ini
bertujuan membantu calon-calon SPM memperkukuhkan pemahaman dan mempertajamkan
kemahiran Menjawab Matematik dari satu bab ke satu bab dengan lebih baik lagi.Bahan ini disusun
berorientasikan peperiksaan SPM.Semua soalan didalam modul ini berdasarkan Analisis Soalan
Peperiksaan Sebenar dan Peperiksaan Percubaan Negeri Seluruh Malaysia.
Didalam modul ini, pelajar akan didedahkan langkah demi langkah bagaimana menjawab matematik
dengan cara paling mudah dan tepat.

1. Teknik mengulangkaji secara berulang soalan-soalan bertaraf peperiksaan adalah satu teknik
terbaik yang dilakukan oleh ramai pelajar cemerlang.Oleh itu akhir kata manfaatkan semua
soalan-soalan didalam modul ini dengan Cara mengulang sekurang-kurangnya 2 kali dengan
faham sebelum menduduki peperiksaan Sebenar.Selamat Berjaya.
Cikgu Mohd Rajaei, Principal Maths Catch Team

3
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 1: FUNCTION / FUNGSI


BAHAGIAN 1

FORMULA PENTING
Kebiasaanya Q1-Q3 adalah dari tajuk function.Untuk menjawab soalan ini anda WAJIB tahu 4 perkara ini
a) Function Relation
b) Absolute Function
c) Composite Function
d) Inverse Function
CASE 1:FUNCTION RELATION/FUNCTION NOTAION
Domain
Codomain
Object
Image
Range

= {4, 9, 16}
= {2, 3, 4, 5}
= 4,9,16
= 2, 3, 4
= {2, 3, 4} *Image yang mempunyai objek sahaja*

Relation between set A and B? = f ( x)

CASE 2:ABSOLUTE FUNCTION


EXAM TIPS
Untuk (b) Sangat penting.jika anda mahu
hilangkan modulus l l maka Jawapanya
mestilah dipecah kepada dua iaitu (+) dan (-).

CASE 3: INVERSE FUNCTION


Exam Tips 3
Langkah 1: tambahkan sendiri y [penting]
Langkah 2 :terbalikkan kedudukan y dan x.ini
bertujuan untuk menghilangkan
sahaja

p 1

kepada p

Langkah 3: Cari nilai y.maka nila y yang


anda perolehi itulah inverse function

CASE 4: COMPOSITE FUNCTION


The functions of f and g are defined as f : x x 4
and fg : x 4x + 3. Find the function g.
EXAM TIPS
[4 marks]
Answer:
Given f(x) = x 4 and fg(x) = 4x + 3.
fg(x) = f[g(x)]
= g(x) 4
g(x) 4 = 4x + 3
g(x) = 4x + 7
g : x 4x + 7

Soalan ini sangat penting. Ideanya untuk


mendapatkan nilai g pelajar perlulah
membuat pemecahan nilai yang
besar.iaitu fg(x) dan bukanya f(x)

4
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

INPUT

OUTPUT

Given set M = {4, 5} and set N = {7, 8, 9}. Represent the relation
'is less than' from set M to set N using an arrow diagram.
Diberi set M = {4, 5} dan set N = {7, 8, 9}. Tunjukkan hubungan
'lebih kecil daripada' dari set M ke set N dengan menggunakan
gambar rajah anak panah.
[2 marks]
Answer:

Given set S = {6, 9, 10, 15} and set T = {2, 3, 5, 7}. Represent
the relation 'can be divided by' from set S to set T using an
arrow diagram.
Diberi set S = {6, 9, 10, 15} dan set T = {2, 3, 5, 7}. Tunjukkan
hubungan 'boleh dibahagikan dengan' dari set S ke set T
dengan menggunakan gambar rajah anak panah.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:

Given set P = {2, 3, 5} and set Q = {4, 6, 14}. Represent the


relation 'is the factor of' from set P to set Q using ordered pairs.
Diberi set P = {2, 3, 5} dan set Q = {4, 6, 14}. Tunjukkan
hubungan 'ialah faktor' dari set P ke set Q dengan menggunakan
pasangan tertib.
[4 marks]
Answer:
{(2, 4), (2, 6), (2, 14), (3, 6)}
Given set X = {2, 3, 7} and set Y = {8, 12, 15, 16}. Represent the
relation 'is the factor of' from set X to set Y using a graph.
Diberi set X = {2, 3, 7} dan set Y = {8, 12, 15, 16}. Tunjukkan
hubungan 'ialah faktor' dari set X ke set Y dengan menggunakan
graf.
[2 marks]
Answer:

Given set M = {5, 7, 9} and set N = {3, 8, 13}. Represent the


relation 'is bigger than' from set M to set N using ordered pairs.
Diberi set M = {5, 7, 9} dan set N = {3, 8, 13}. Tunjukkan
hubungan 'lebih besar daripada' dari set M ke set N dengan
menggunakan pasangan tertib.
[4 marks]
Answer:

Given set X = {2, 3, 5, 7} and set Y = {6, 9, 12, 14}. Represent


the relation 'is the factor of' from set X to set Y using a graph.
Diberi set X = {2, 3, 5, 7} dan set Y = {6, 9, 12, 14}. Tunjukkan
hubungan 'ialah faktor' dari set X ke set Y dengan
menggunakan graf.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

Diagram 1 shows the relation between set P and set Q in the arrow
diagram.
Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set P dan set Q dalam
gambar rajah anak panah.

Diagram 1 shows the relation between set S and set T in the


arrow diagram.
Rajah 1 menunjukkan hubungan antara set S dan set T dalam
gambar rajah anak panah.

State the relation in the form of ordered pairs.


Nyatakan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.

Diagram 1
State the relation in the form of ordered pairs.
Nyatakan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.

[2 marks]
[2 marks]

Answer:
{(4, 2), (6, 2), (6, 3), (9, 3), (16, 2)}
Diagram 2 shows the relation between set P and set Q in the graph
form.
Rajah 2 menunjukkan hubungan antara set P dan set Q dalam
bentuk graf.

Answer:

Diagram 2 shows the relation between set M and set N in the


graph form.
Rajah 2 menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam
bentuk graf.

5
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

State the relation in the form of ordered pairs.


Nyatakan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.

State the relation in the form of ordered pairs.


Nyatakan hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.

[2 marks]
Answer:
Jawapan:
(2, 4), (2, 6), (2, 14), (3, 6), (3, 15), (5, 15), (7, 14)}
Diagram 3 shows the relation between set M and set N in the
arrow diagram.
Rajah 3 menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam
gambar rajah anak panah.

[2 marks]
[2 markah]

Diagram 3
State the
Nyatakan
(a) images of 5
imej 5
(b) object of 8
objek 8
(c) domain of this relation
domain bagi hubungan ini
(d) range of this relation
julat hubungan ini

Diagram 3
State the
Nyatakan
(a) image of 3
imej 3
(b) object of 16
objek 16
(c) domain of this relation
domain bagi hubungan ini
(d) range of this relation
julat hubungan ini

[2 marks]
Answer:
a. 6, 8, 10, 12
b. 5
c. {5, 8, 11}
d. {6, 8, 10, 12}
Diagram 4 shows the relation between set M and set N in the
graph form.
Rajah 4 menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam
bentuk graf.

[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

Diagram 4
State the
Nyatakan
(a) images of 4
imej 4
(b) objects of 11
objek 11
(c) domain of this relation
domain bagi hubungan ini
(d) range of this relation
julat hubungan ini
Answer:
a. 6, 11, 16
b. 4, 5
c. {4, 5}
d. {6, 11, 16}
Given {(4, 2), (8, 2), (10, 2), (10, 5), (18, 2), (18, 3)}.
Diberi {(4, 2), (8, 2), (10, 2), (10, 5), (18, 2), (18, 3)}.

Diagram 4 shows the relation between set X and set Y in the


graph form.
Rajah 4 menunjukkan hubungan antara set X dan set Y dalam
bentuk graf.

Diagram 4
State the
Nyatakan
(a) images of 3
imej 3
(b) objects of 15
objek 15
(c) domain of this relation
domain bagi hubungan ini
(d) range of this relation
julat hubungan ini

[2 marks]

Answer:
Jawapan:
Diagram 3 shows the relation between set S and set T in the
arrow diagram.
Rajah 3 menunjukkan hubungan antara set S dan set T dalam
gambar rajah anak panah.

[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:
8

Given {(2, 16), (2, 18), (3, 9), (3, 18)}.


Diberi {(2, 16), (2, 18), (3, 9), (3, 18)}.

6
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

State the
Nyatakan
(a) image of 4
imej 4
(b) object of 5
objek 5
(c) domain of this relation
domain bagi hubungan ini
(d) range of this relation
julat hubungan ini

State the
Nyatakan
(a) images of 2
imej 2
(b) object of 16
objek 16
(c) domain of this relation
domain bagi hubungan ini
(d) range of this relation
julat hubungan ini

[3 marks]
Answer:
a. 2
b. 10
c. {4, 8, 10, 18}
d. {2, 3, 5}
Diagram 5 shows the relation between set M and set N in the
arrow diagram.
Rajah 5 menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam
gambar rajah anak panah.

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

State the type of the relation.


Nyatakan jenis hubungan itu.

State the type of the relation.


Nyatakan jenis hubungan itu.

[2 marks]
Answer:
Many-to-many relation
10

Diagram 6 shows the relation between set M and set N in the


graph form.
Rajah 6 menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam
bentuk graf.

Diagram 5 shows the relation between set S and set T in the


arrow diagram.
Rajah 5 menunjukkan hubungan antara set S dan set T dalam
gambar rajah anak panah.

10

[2 marks]
Answer:
Jawapan:
Diagram 6 shows the relation between set M and set N in the
graph form.
Rajah 6 menunjukkan hubungan antara set M dan set N dalam
bentuk graf.

Diagram 6
State the type of the relation.
Nyatakan jenis hubungan itu.

State the type of the relation.


[2 marks]

[2 marks]

11

Answer:
One-to-one relation
Given {(4, n), (9, q), (14, p), (14, n), (19, m)}.
Diberi {(4, n), (9, q), (14, p), (14, n), (19, m)}.
State the type of the relation.
Nyatakan jenis hubungan itu.

12

[2 marks]
Answer:
Many-to-many relation
Diagram 7 shows the relation between set X and set Y in the graph
form.
Rajah 7 menunjukkan hubungan antara set X dan set Y dalam
bentuk graf.

Answer:
11

Given {(3, b), (6, b), (9, a), (12, d)}.


Diberi {(3, b), (6, b), (9, a), (12, d)}.
State the type of the relation.
Nyatakan jenis hubungan itu.
[2 marks]
Answer:

12

Diagram 7 shows the relation between set S and set T in the


graph form.
Rajah 7 menunjukkan hubungan antara set S dan set T dalam
bentuk graf.

Diagram 7

7
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

State the
Nyatakan
(a) relation in the form of ordered pairs.
hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.
(b) type of the relation.
jenis hubungan itu.
(c) range of this relation
julat hubungan ini

13

State the
Nyatakan
(a) relation in the form of ordered pairs.
hubungan itu dalam bentuk pasangan tertib.
(b) type of the relation.
jenis hubungan itu.
(c) range of this relation
julat hubungan ini

[3 marks]]
Answer:
a. {(15, 3), (15, 5)}
b. One-to-many relation
c. {3, 5}
Diagram 8 shows the relation between set S and set T in the graph
form.
Rajah 8 menunjukkan hubungan antara set S dan set T dalam
bentuk graf.

[3 marks]
Answer:
Jawapan:

13

Diagram 8
State the
Nyatakan
(a) object of 6
objek 6
(b) domain of this relation
domain bagi hubungan ini

Diagram 8
State the
Nyatakan
(a) object of 3
objek 3
(b) domain of this relation
domain bagi hubungan ini

[4 marks]

14

Answer:
a. 3
b. {3, 5, 7}
Given function f : x 8x 9, find the
Diberi fungsi f : x 8x 9, cari
(a) image of 6
imej 6
(b) object which has the image 65
objek yang mempunyai imej 65

Diagram 8 shows the relation between set S and set T in the


graph form.
Rajah 8 menunjukkan hubungan antara set S dan set T dalam
bentuk graf.

[4 marks]
Answer:
14

Given function f : x 8x 5, find the


Diberi fungsi f : x 8x 5, cari
(a) image of 3
imej 3
(b) object which has the image 27
objek yang mempunyai imej 27

[3 marks]

15

Answer:
a. f(6) = 8(6) 9
= 57
b. f(x) = 65
8x 9 = 65
8x = 56
x=7
Given function f : x 6x2 + 9, find the
Diberi fungsi f : x 6x2 + 9, cari
(a) image of 5
imej 5
(b) object which has the image 159
objek yang mempunyai imej 159

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

15

Given function f : x 4x2 + 3, find the


Diberi fungsi f : x 4x2 + 3, cari
(a) image of 3
imej 3
(b) object which has the image 13
objek yang mempunyai imej 13

[4 marks]
Answer:
a. f(5) = 6(5)2 + 9
= 159
b. Langkah 1 : f(x) = 159
Langkah 2 : 6x2 + 9 = 159
6x2 = 150
x2 = 25
x = 5, 5

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

8
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
16

USAHA +DOA+TAWAKAL

Diagram 9 represents a function f: x x2 + bx + c.


Rajah 9 mewakili fungsi f: x x2 + bx + c.

16

Diagram 9
Find the
Cari
(a) values of b and c,
nilai b dan c,
(b) the image of 2 under the function.
imej 2 di bawah fungsi itu.

Diagram 9
Rajah 9
Find the
Cari
(a) values of b and c,
nilai b dan c,
(b) the image of 8 under the function.
imej 8 di bawah fungsi itu.

[4 marks]

17

Diagram 9 represents a function f: x x2 + bx + c.


Rajah 9 mewakili fungsi f: x x2 + bx + c.

Answer:
a. Langkah 1 : f(x) = x2 + bx + c
Langkah 2 : f(4) = 9
(4)2 + b(4) + c = 9
16 4b + c = 9
4b + c = 25 E1
Langkah 3 : f(1) = 16
(1)2 + b(4) + c = 16
1 + b + c = 16
b + c = 15 E2
Langkah 4 : E1 E2:
5b = 40
b=8
Langkah 5 : Substitute b = 8 into E1.
4(8) + c = 25
c=7
b. Langkah 1 : f(x) = x2 + 8x + 7
Langkah 2 : When imej, x = - 2
f(2) = (2)2 + 8(2) + 7
= 4 16 + 7
= 5
Diagram 10 represents a function f: x px2 + qx + 6.
Rajah 10 mewakili fungsi f: x px2 + qx + 6.

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

17

Diagram 10 represents a function f: x px2 + qx + 4.


Rajah 10 mewakili fungsi f: x px2 + qx + 4.

Diagram 10
Find the
Cari
(a) values of p and q,
nilai p dan q,
(b) the object which is mapped onto itself.
objek yang memetakan kepada diri sendiri.

Diagram 10
Find the
Cari
(a) values of p and q,
nilai p dan q,
(b) the object which is mapped onto itself.
objek yang memetakan kepada diri sendiri.

[2 marks]
[2 markah]

[2 marks]
Answer:
a. Langkah 1 : f(x) = px2 + qx + 6
f(6) = 6
p(6)2 + q(6) + 6 = 6
36p 6q + 6 = 6
36p 6q = 0 E1
Langkah 2 : f(5) = 1
p(5)2 + q(5) + 6 = 1
25p 5q + 6 = 1
25p 5q = 5 E2
Langkah 3 : E1 (5):
180p + 30q = 0 E3
Langkah 4 : E2 (6):
150p + 30q = 30 E4
Langkah 5 : E3 E4:
30p = 30

Answer:
Jawapan:

9
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

18

USAHA +DOA+TAWAKAL

p=1
Langkah 6 : Substitute p = 1 into E1.
36(1) 6q = 0
6q = 36
= 36
q=6
b. Langkah 1 : f(x) = x2 + 6x + 6
Langkah 2 : x2 + 6x + 6 = x
x2 + 5x + 6 = 0
(x + 2)(x + 3) = 0
x = 2, 3
Given the function f : x |2x + 4|.
Diberi fungsi f : x |2x + 4|.
(a) Find the images of 2, 0 and 7.
Cari imej bagi 2, 0 dan 7.
(b) Sketch the graph of f(x) for the domain 2 x 7.
Lukis graf f(x) bagi domain 2 x 7.

18

Given the function f : x |x + 4|.


Diberi fungsi f : x |x + 4|.
(a) Find the images of 3, 0 and 10.
Cari imej bagi 3, 0 dan 10.
(b) Sketch the graph of f(x) for the domain 3 x 10.
Lukis graf f(x) bagi domain 3 x 10.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

19

Given the function f : x |x2 5|.


Diberi fungsi f : x |x2 5|.
(a) Find the images of 8, 5 and 2.
Cari imej bagi 8, 5 dan 2.
(b) Find objects which have the image of 4.
Cari objek-objek yang mempunyai imej 4.

[2 marks]
Answer:
a. Langkah 1 : f(x) = |2x + 4|
Langkah 2 : f(2) = |2(2) + 4|
= |4 + 4|
= |8|
=8
Langkah 3 : f(0) = |2(0) + 4|
= |4|
=4
Langkah 4 : f(7) = |2(7) + 4|
= |14 + 4|
= |10|
= 10
b. Langkah 1 : f(x) = 0
Langkah 2 : |2x + 4|= 0
2x + 4 = 0
x=2

19

Given the function f : x |x2 5|.


Diberi fungsi f : x |x2 5|.
(a) Find the images of 9, 6 and 1.
Cari imej bagi 9, 6 dan 1.
(b) Find objects which have the image of 4.
Cari objek-objek yang mempunyai imej 4.
[3 marks]
Answer:
a. Langkah 1 : f(9) = |(9)2 5|
= |76|
= 76
Langkah 2 : f(6) = |(6)2 5|
= |31|
= 31
Langkah 3 : f(1) = |(1)2 5|
= |4|
=4
b. Langkah 1 : f(x) = 4
|x2 5| = 4
Langkah 2 : So, x2 5 = 4
x2 = 9
x = 3, 3

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

and (x2 5) = 4
x2 = 1
x = 1, 1

10
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
20

USAHA +DOA+TAWAKAL

Diagram 12 shows the linear function of g.


Rajah 12 mewakili fungsi linear g.

20

Diagram 12
Rajah 12

Diagram 12

21

(a) State the value of p.


Nyatakan nilai p.
(b) Using the function notation, express g in terms of x.
Menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan g dalam sebutan
x.
[3 marks]
Answer:
a. p = 5
b. g(x) = x + 8
Diagram 13 shows elements of set P and their images in setQ.
Rajah 13 menunjukkan unsur-unsur set P dan imej mereka di set
Q.

(a) State the value of p.


Nyatakan nilai p.
(b) Using the function notation, express g in terms of x.
Menggunakan tata tanda fungsi, ungkapkan g dalam
sebutan x.
[3 marks]
Answer:

21

Diagram 14 shows the graph of f(x) = |x 6| for domain 9 x


4.
Rajah 14 menunjukkan graf f(x) = |x 6| untuk domain 9 x
4.

Diagram 14
(a) State the value of m.
Nyatakan nilai m
(b) Find the range of f(x) corresponding to the given domain.
Cari julat f(x) berdasarkan domain yang diberi.
[3 marks]
Answer:
a. x 6 = 0
x = 6
m = 6
b. 0 x 10

Diagram 13 shows elements of set P and their images in setQ.


Rajah 13 menunjukkan unsur-unsur set P dan imej mereka di
set Q.

Diagram 13
(a) State the type of relation between set P and set Q.
Nyatakan hubungan antara set P dengan set Q.
(b) Using the function notation, write a relation between set P
and set Q.
Dengan menggunakan tata tanda fungsi, tulis satu
hubungan antara set P dengan set Q.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Diagram 13
(a) State the type of relation between set P and set Q.
Nyatakan hubungan antara set P dengan set Q.
(b) Using the function notation, write a relation between set P
and set Q.
Dengan menggunakan tata tanda fungsi, tulis satu hubungan
antara set P dengan set Q.
[3 marks]
Answer:
a. Many-to-one relation
b. Q = P2
22

Diagram 12 shows the linear function of g.


Rajah 12 mewakili fungsi linear g.

22

Diagram 14 shows the graph of f(x) = |3x + 4| for domain 2


x 4.
Rajah 14 menunjukkan graf f(x) = |3x + 4| untuk domain 2
x 4.

Diagram 14
Rajah 14
(a) State the value of m.
Nyatakan nilai m
(b) Find the range of f(x) corresponding to the given domain.
Cari julat f(x) berdasarkan domain yang diberi.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

11
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
23

24

25

USAHA +DOA+TAWAKAL

The functions of f and g are defined as f : x x + 4 and g : x x


4. Find the composite function of gf and fg.
[4 marks]
Answer:
Langkah 1: Given f(x) = x + 4 and g(x) = x 4.
Langkah 2 : gf(x) = g(f(x))
= g(x + 4)
= (x + 4) 4
=x
Langkah 3 : fg(x) = f(g(x))
= f(x 4)
= (x 4) + 4
=x
The functions of f and g are defined as f : x x 6 and g : x
6x 3. Find the composite function of gf and the value of gf(4).
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given f(x) = x 6 and g(x) = 6x 3.
Langkah 2 : gf(x) = g(f(x))
= g(x 6)
= 6(x 6) 3
= 6x + 33
Langkah 3 : gf(4) = 6(4) + 33
= 57
The functions of f and g are defined as f : x x 1 and g : x
x
. Find the composite function of fg and the value of fg(3).
8
[4 marks]
Answer:
x
Langkah 1 : Given f(x) = x 1 and g(x) = .
8
Langkah 2 : fg(x) = f(g(x))
x
=f
8
x
=
1
8
1
= x1
8
1
Langkah 3 : fg(3) = (3) 1
8
5
=
8
The functions of f and g are defined as f : x 5x + 5 and g : x
x2 3. Find the composite function of gf and the value of gf(2).
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given f(x) = 5x + 5 and g(x) = x2 3.
Langkah 2 : gf(x) = g(f(x))
= g(5x + 5)
= (5x + 5)2 3
= (25x2 + 50x + 25) 3
= 25x2 + 50x + 22
Langkah 3 : gf(2) = 25(2)2 + 50(2) + 22
= 222
The functions of f and g are defined as f : x 8x + 1 and g : x
x2
, x k. Find
x+6
(a) the value of k
(b) the composite function f2
fungsi gubahan f2
(c) the composite function gf
fungsi gubahan gf
[3 marks]
Answer:
a. x + 6 = 0
x = 6
k = 6

23

The functions of f and g are defined as f : x x 1 and g : x


x + 7. Find the composite function of gf and fg.
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x x 1 dan g : x
x + 7. Cari fungsi gubahan gf dan fg.
[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

24

The functions of f and g are defined as f : x x + 5 and g : x


x 6. Find the composite function of gf and the value of gf(1).
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x x + 5 dan g : x
x 6. Cari fungsi gubahan gf dan nilai gf(1).
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

25

The functions of f and g are defined as f : x x 8 and g : x


x
. Find the composite function of fg and the value of
2
fg(1).
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x x 8 dan g :
x
x . Cari fungsi gubahan fg dan nilai fg(1).
2
[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

26

The functions of f and g are defined as f : x 4x 5 and g : x


x2 1. Find the composite function of gf and the value of
gf(4).
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x 4x 5 dan g
: x x2 1. Cari fungsi gubahan gf dan nilai gf(4).
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

27

The functions of f and g are defined as f : x 5x + 7 and g : x


x+2

, x k. Find
x2
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x 5x + 7 dan g :
x+2
x
, x k. Cari
x2
(a) the value of k
nilai k
(b) the composite function f2
fungsi gubahan f2
(c) the composite function gf
fungsi gubahan gf
[3 marks]

()
()

26

27

12
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

f2 = f(f(x))
= f(8x + 1)
= 8(8x + 1) + 1
= 64x + 9
c. gf(x) = g(f(x))
= g(8x + 1)
(8x + 1) 2
=
(8x + 1) + 6
8x 1
=
, x 7
8x + 7
The functions of f and g are defined as f : x x 3 and fg : x
x 2. Find the function g.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given f(x) = x 3 and fg(x) = x 2.
Langkah 2 : fg(x) = f(g(x))
= g(x) 3
Langkah 3 : g(x) 3 = x 2
g(x) = 1 x
g:x1x
The functions of f and g are defined as f : x 8 3x and gf : x
x 8. Find the function g.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given f(x) = 8 3x and gf(x) = x 8.
Langkah 2 : gf(x) = g(f(x))
= g(8 3x)
Langkah 3 : g(8 3x) = x 8
Langkah 4 : Let y = 8 3x
8y
So, x =
3
8y
Langkah 5 : g(y) =
8
3
y8
=
8
3
y 32
=
3
x 32
Therefore, g : x
3
8
The functions of f and g are defined as f : x
and gf : x
x
8x + 8
, x 0. Find the function g.
x
[2 marks]
Answer:
8
8x + 8
Langkah 1 : Given f(x) =
and gf(x) =
.
x
x
Langkah 2 : gf(x) = g(f(x))
8
= g( )
x
b.

28

29

[3 markah]
Answer:
Jawapan:

28

The functions of f and g are defined as f : x x + 3 and fg : x


x 7. Find the function g.
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x x + 3 dan fg :
x x 7. Cari fungsi g.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

29

The functions of f and g are defined as f : x x 7 and gf : x


3x 8. Find the function g.
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x x 7 dan gf :
x 3x 8. Cari fungsi g.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

30

The functions of f and g are defined as f : x

( )
( )

30

2
and gf : x
x

x+4
, x 0. Find the function g.
x
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x

2
dan gf : x
x

x+4
, x 0. Cari fungsi g.
x
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

8
x
8
So, x =
y

Langkah 3 : Let y =

8
Langkah 4 : g(y) =

(8y ) + 8

8
y
8
y
= 8
y + 8 8
= y + 8

( ) ( )

Therefore, g : x x + 8

13
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
31

32

USAHA +DOA+TAWAKAL

Given the function f : x ax + b and the composite function f2 : x


16x 20, where a and b are constants and a > 0, find the values
of a and b.
Diberi fungsi f : x ax + b dan fungsi gubahan f2 : x 16x
20, di mana a dan b ialah pemalar dan a > 0, cari nilai a dan b.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : f2(x) = a(ax + b) + b
= a2b + ab + b
Langkah 2 : a2 = 16
a=4
Langkah 3 : ab+ b = 20
5b = 20
b = 4
The function f is defined as f : x x + 2. Find
Fungsi f ditakrifkan sebagai f : x x + 2. Cari
(a) f1(6)
(b) f1(x)
[2 marks]
Answer:
a. Langkah 1 : Let f1(6) = k
Langkah 2 : So f(k) = 6
k+2=6
k=4

31

Given the function f : x ax + b and the composite function f2 :


x 4x 27, where a and b are constants and a > 0, find the
values of a and b.
Diberi fungsi f : x ax + b dan fungsi gubahan f2 : x 4x
27, di mana a dan b ialah pemalar dan a > 0, cari nilai a dan b.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

32

The function f is defined as f : x x + 8. Find


Fungsi f ditakrifkan sebagai f : x x + 8. Cari
(a) f1(6)
(b) f1(x)
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

Therefore, f1(6) = 4
b.

33

34

Langkah 1 : Let f1(x) = y


Langkah 2 : So f(y) = x
y+2=x
y=x2

Therefore, f1(x) = x 2
The functions f and g are defined as f : x 3x 6 and g : x 3x
8.
Find gf1(x)
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let f1(x) = y
Langkah 2 : So f(y) = x
Langkah 3 : 3y 6 = x
x+6
y=
3
x+6
1
Therefore f (x) =
3
Langkah 4 : gf1(x) = g(f1(x))
x+6
= g(
)
3
x+6
= 3(
)8
3
= x 14
The functions f and g are defined as f : x x 6 and g : x 6x
7.
Find gf1(x).
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let f1(x) = y
Langkah 2 : So f(y) = x
Langkah 3 : y 6 = x
y = x 6
Therefore f1(x) = x 6

33

The functions f and g are defined as f : x 3 x and g : x 4


3x.
Find gf1(x).
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x 3 x dan g : x
4 3x.
Cari gf1(x).
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

34

The functions f and g are defined as f : x x 1 and g : x


5x + 7.
Find gf1(x).
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x x 1 dan g :
x 5x + 7.
Cari gf1(x).
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 4 : gf1(x) = g(f1(x))


= g(x 6)
= 6(x 6) 7
= 6x 43

14
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2/ KERTAS 2

INPUT
1

OUTPUT

6
The functions f and g are defined as f : x
, x 1 and
x 1
g : x 2x. Find
(a) f1(x)
(b) f1g(x)
(c) gf1(x)

2
, x 1 and
1x

g : x 4x. Find
Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x

2
,x1
1x

dan g : x 4x. Cari


(a) f1(x)
[4 marks]
[4 markah]

Answer:
(a) Langkah 1 : Let f1(x) = y

(b) f1g(x)

So, f(y) = x
6
Langkah 2 :
=x
y 1
Langkah 3 : 6 = x(y 1)
Langkah 4 : 6 = 1xy x
Langkah 5 : x + 6 = 1xy
x+6
Langkah 6 : y =
1x
Therefore f1(x) =

The functions f and g are defined as f : x

[3 marks]
[3 markah]
(c) gf1(x)
[3 marks]
[3 markah]
x+6
,x0
1x

(b) Langkah 1 : f1g(x) = f1[g(x)]


Langkah 2 : = f1(2x)
(2x) + 6
Langkah 3 : =
1(2x)
x+3
Langkah 4 : =
,x0
1x
1
(c) Langkah 1 : gf (x) = g(f1(x))
x+6
Langkah 2 : = g(
)
1x
x+6
Langkah 3 : = 2(
)
1x
2x + 12
Langkah 4 : =
,x0
1x

The functions f and g are defined as f : x

x+5
, x 1 and g :
7x + 7

x 7x. Find
(a) f1(x)
(b) f1g(x)
(c) gf1(x)

The functions f and g are defined as f : x


x 3x. Find

Fungsi-fungsi f dan g ditakrifkan sebagai f : x

[4 marks]
[4 markah]

Langkah 1 : Let f1(x) = y


So f(y) = x
y+5
Langkah 2 :
=x
7y + 7
Langkah 3 : y + 5 = x(7y + 7)
Langkah 4 : y + 5 = 7xy + 7x
Langkah 5 : y 7xy = 7x 5
Langkah 6 : y(1 7x) = 7x 5
7x 5
Langkah 7 : y =
1 7x
Therefore, f1(x) =

x6
,x1
1x

dan g : x 3x. Cari


(a) f1(x)

Answer:
(a)

x6
, x 1 and g :
1x

(b) f1g(x)
[3 marks]
[3 markah]
(c) gf1(x)
[3 marks]
[3 markah]

7x 5
1
,x
1 7x
7

(b) f1g(x) = f1(g(x))


= f1(7x)
7(7x) 5
=
1 7(7x)
49x 5
1
=
,x
49x + 1
49
(c) gf1(x) = g(f1(x))
7x 5
= g(
)
1 7x
7x 5
= 7(
)
1 7x
35 49x
1
=
,x
1 7x
7

15
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
BAHAGIAN

USAHA +DOA+TAWAKAL

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

KBAT 1
Given function g (x) = 3x + c dan gg (4) = 0.
Diberi fungsi g (x) = 3x + c dan gg (4) = 0.

KBAT 2
Given function p : x 3 2x. If q is another function in such a
way that pq: x 1 5x2, determine the function gp.
Diberi fungsi p : x 3 2x. Jika q adalah satu fungsi lain
dengan keadaan pq: x 1 5x2, tentukan fungsi gp.

Cari / Find
(a) Nilai c, / the value of c
(b) g1(-3)

KBAT 3
Given function m : x 3 1 and x
mh : x 4x 3, find the function h.
Diberi fungsi m : x 3 1 dan x
mh : x 4x 3, carikan fungsi h.

1
2
1
2

. The composite functions

KBAT 4
Given function f : x mx 4 and m 0 and
Diberi fungsi m : x 3 1 dan x
mh : x 4x 3, carikan fungsi h.

. Fungsi gubahan

1
2

. Fungsi gubahan

16
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 2: QUADRATIC EQUATIONS / PERSAMAAN KUADRATIK


1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada SPM 2007
hingga 2014.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara
keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar

CASE 1: Given one roots

EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
one of the roots.
Roots bermaksud nilai x
tersebut. Diberi x = -2 .gantikan
dalam persamaan diberi.maka
anda akan dapat nilai p

Jawapan

CASE 2: Given two roots


1
Given -3 and
are the roots of an equations
4
4x2 + bx + c = 0 .Find the value of b and c
Jawapan

Roots bermaksud nilai x tersebut.


Dalam soalan ini ada 2 nilai roots.

x 3 x 1

x2

EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
Apabila diberikan 2 roots

x 3
1
x
4

1
3
x 3x 0
4
4

Langkah 1
Langkah yang perlu anda lakukan adalah
pindahkan -3 ke sebelah kiri begitu juga
nilai pindahkan juga ke sebelah kiri

4 x 2 x 12 x 3 0
4 x 2 11x 3 0

Langkah 2
Bandingkan persamaan yang anda
perolehi dengan yang diberi didalam
soalan.

Compare with 4x2 + bx + c = 0


Thus b = 11 , c = -3

17
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CASE 3: Given two EQUALS roots

EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
Two equal roots
LANGKAH 1
-Tukarkan quadratic equation diberi
dalam bentuk (general form)
-Jadikan diakhir nilai = 0
LANGKAH 2
Kenal pasti formula yang perlu
digunakan.ada 3 sila buat pilihan.contoh
disebelah katakuncinya adalah two
equal roots.lain-lain sila Lihat dibawah

Jawapan

Quadratic Equations
Two real roots
b2-4ac > 0
Two equal roots
b2-4ac = 0
No real roots
b2-4ac < 0
**Buat pilihan menggunakan 3
persamaan ini**

CASE 4: STRAIGHT LINE+ CURVE


(SIMULTANEOUS EQUATION)
The straight line y = 7x + 6 does not intersect
with the curve y = x2 + 9x + n.
Find the range of values of n.
[3 marks]
Answer:
y = 7x + 6
y = x2 + 9x + n
x2 + 9x + n = 7x + 6
x2 + 2x + n 6 = 0

EXAM TIPS
Katakuncinya adalah
-Does not intersect bermaksud
b2 4ac < 0
-diberi Straight line dan curve equation
bermaksud penyelsaianya mestilah
menggunakan simultaneous equation

The equation does not intersect


b2 4ac < 0
(2)2 4(1)(n 6) < 0
4 + 4n 24 < 0
1+n6<0
n<5
LANGKAH 3
Kenal pasti formula yang perlu digunakan.ada 3
sila buat pilihan.contoh disebelah katakuncinya
adalah does not intersect = no real roots.lain-lain
sila Lihat dibawah
Quadratic Equations
Two real roots
b2-4ac > 0
Two equal roots
b2-4ac = 0
No real roots
b2-4ac < 0

LANGKAH 1
Gunakan kaedah simultaneous
equatiuon dengan cara samakan keduadua nilai y tersebut
LANGKAH 2
Pindahkan semua nilai supaya
disebelah kanannya bersamaan = 0

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

18
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

INPUT

OUTPUT

[Pelajari dan kaji dahulu soalan dibahagian ini]

[Selesaikan Semua Soalan dibahagian Ini]

2
It is given that is one of the roots of the quadratic equation 9x2 +
3
9x + n = 0. Find the value of n.
2
Diberi ialah salah satu punca bagi persamaan kuadratik 9x2 +
3
9x + n = 0. Cari nilai n.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
2
Langkah 1 : Replace x = into equation 9x2 + 9x + n = 0
3
2 2
2
9( ) + 9( ) + n = 0
3
3
Langkah 2 : Find value of n
4 6 + n = 0
n = 10
Quadratic equation x2 + 2x 24 = 0 has roots p and q, where p > q.
Persamaan kuadratik x2 + 2x 24 = 0 mempunyai punca-punca p
dan q, di mana p > q.
Find the values of p and q.
Cari nilai-nilai p dan q.

1
It is given that is one of the roots of the quadratic equation 8x2
2
+ 8x + m = 0. Find the value of m.
1
Diberi ialah salah satu punca bagi persamaan kuadratik 8x2
2
+ 8x + m = 0. Cari nilai m.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

2 Quadratic equation x2 2x 3 = 0 has roots h and k, where h > k.


Persamaan kuadratik x2 2x 3 = 0 mempunyai punca-punca h
dan k, di mana h > k.
Find the values of h and k.
Cari nilai-nilai h dan k.

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
Langkah 1 : x2 + 2x 24 = 0
Langkah 2 : (x + 6)(x 4) = 0
Langkah 3 : x + 6 = 0 or x 4 = 0
x = 6
x=4
Langkah 4 : Given that p > q
so, p = 4 and q = 6
If and are the roots of the equation 4x2 + 9x + 1 = 0, form a
quadratic equation with the roots 9 4 and 9 4.
Jika dan ialah punca-punca bagi persamaan 4x2 + 9x + 1 = 0,
bentuk satu persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 9
4 dan 9 4.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:

Form a quadratic equation

ax2 + bx + c = 0 Hafal

POR () =

Answer:
Jawapan:

3 If and are the roots of the equation 3x2 6x + 3 = 0, form a


quadratic equation with the roots 4 2 and 4 2.
Jika dan ialah punca-punca bagi persamaan 3x2 6x + 3 = 0,
bentuk satu persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca
4 2 dan 4 2.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 2:
(From equation)

Langkah 1:
(From formula)
4x2 + 9x + 1 = 0

SOR ( + ) =

[3 marks]
[3 markah]

9
b
=
4
a

c 1
=
a 4

SOR = +
= (9 4) + (9 4)
= 4 ( + ) + 18
9
= 4 ( ) + 18
4
= 27
POR =
= (9 4)(9 4)
= 16 36 36 + 81
1
9
= 16( ) 36( ) + 81
4
4
= 166

Langkah 3: New Equation


x2 - (SOR) x + POR = 0
x2 27x + 166 = 0

19
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
4

USAHA +DOA+TAWAKAL

Form the quadratic equation which has the roots 1 and 3.


Bentuk satu persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca 1
dan 3.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Langkah 1 : Let = -1 and = -3
Langkah 2 : Use formula x2 ( + )x + () = 0
x2 (1 3) + (1)(3) = 0
Langkah 3 : x2 (4)x + (3) = 0
Langkah 4 : x2 + 4x + 3 = 0
Solve the quadratic equation 8x(x 8) = (9 x)(5x + 2). Give
answer correct to four significant figures.
Selesaikan persamaan kuadratik 8x(x 8) = (9 x)(5x + 2). Beri
jawapan betul kepada 4 angka bererti.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Langkah 1 : 8x(x 8) = (9 x)(5x + 2)
Langkah 2 : 8x2 + 64x = 5x2 + 43x + 18
Langkah 3 : 3x2 + 21x 18 = 0
b b 2 4ac
Langkah 4 : Use quadratic formula x
2a
Langkah 5 : Identify a = -3, b = 21, c = -3
Langkah 6 : Find values of x
(21) (21)2 4(3)(18)
x=
2(3)
21 225
x=
6
21 + 225
21 225
x=
or x =
6
6
= 1000
= 6000
The quadratic equation (m 8)x2 8x + 9 = 0 has two different
roots, m is a constant.
Find the range of values of m.
Persamaan kuadratik (m 8)x2 8x + 9 = 0 mempunyai dua
punca berbeza, m ialah pemalar.
Cari julat nilai m.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : (m 8)x2 8x + 9 = 0
Langkah 2 : The equation has two different roots
b2 4ac > 0
Langkah 3 : Identify : a = (-m 8), b = -8, c = 9
Langkah 4 : Find values of m
(8)2 4(m 8)(9) > 0
64 + 36m + 288 > 0
36m > 352
88
m>
9
2
The quadratic equation 2x + (m + 1)x 8 = 0 has two equal roots,
m is a constant. Find the values of m.
Persamaan kuadratik 2x2 + (m + 1)x 8 = 0 mempunyai dua
punca yang sama, m ialah pemalar. Cari nilai m.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : 2x2 + (m + 1)x 8 = 0
Langkah 2 : The equation has two equal roots
b2 4ac = 0
Langkah 3 : Identify : a = -2, b = m + 1, c = -8
Langkah 4 : Find values of m
(m + 1)2 4(2)(8) = 0
m2 + 2m + 1 64 = 0
m2 + 2m 63 = 0
(m 7)(m + 9) = 0
m 7 = 0 or
m+9=0
m=7
m = 9

4 Form the quadratic equation which has the roots 2 and 1.


Bentuk satu persamaan kuadratik yang mempunyai punca-punca
2 dan 1.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

5 Solve the quadratic equation 7x(4 6x) = (5 8x)(2x 2). Give


answer correct to four significant figures.
Selesaikan persamaan kuadratik 7x(4 6x) = (5 8x)(2x 2).
Beri jawapan betul kepada 4 angka bererti.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

6 The quadratic equation (k 9)x2 + 3x 2 = 0 has two different


roots, k is a constant.
Find the range of values of k.
Persamaan kuadratik (k 9)x2 + 3x 2 = 0 mempunyai dua
punca berbeza, k ialah pemalar.
Cari julat nilai k.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

7 The quadratic equation 2x2 + (q + 1)x 8 = 0 has two equal


roots, q is a constant.
Find the values of q.
Persamaan kuadratik 2x2 + (q + 1)x 8 = 0 mempunyai dua
punca yang sama, q ialah pemalar.
Cari nilai q.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

20
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

The straight line y = x 7 does not intersect with the curve y = x2


+ x + p.
Find the range of values of p.
Garis lurus y = x 7 tidak bersilang dengan lengkung y = x2 + x
+ p.
Cari julat nilai p.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Langkah 1 : Given y = x 7 and y = x2 + x + p
Langkah 2 : x2 + x + p = x 7
Langkah 3 : x2 + 2x + p + 7 = 0
Langkah 4 : The equation does not have real roots
b2 4ac < 0
Langkah 5 : Identify a = -1, b = 2, c = p + 7
Langkah 6 : Find value of p
(2)2 4(1)(p + 7) < 0
4 + 4p + 28 < 0
1+p+7<0
p < 8
2
In
quadratic
equation
(s
+
6)x
+
2stx + t2 = 0, s and t are real
9
numbers. Show that this equation does not has any real roots no
matter what values s and t have.
Dalam persamaan (s2 + 6)x + 2stx + t2 = 0, s dan t adalah nombor
nyata. Tunjukkan bahawa persamaan ini tidak mempunyai punca
nyata bagi sebarang nilai s dan t.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Langkah 1 : Use formula b2 4ac
Langkah 2 : Solve
(2st)2 4(s2 + 6)(t2)
= 4s2t2 4s2t2 24t2
= 24t2
Langkah 3 : b2 4ac < 0
Therefore, the equation will always has no real roots
10 The quadratic equation 2x2 + nx 8 = x has two equal roots, n is a
constant.
Find the values of n.
Persamaan kuadratik 2x2 + nx 8 = x mempunyai dua punca
yang sama, n ialah pemalar
Cari nilai n.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Langkah 1 : 2x2 + nx 8 = x
2x2 + nx 8 + x = 0
2x2 + (n + 1)x 8 = 0
Langkah 2 : The equation has two equal roots
b2 4ac = 0
Langkah 3 : Identify a = -2, b = (n + 1), c = -8
Langkah 4 : Find values of n
(n + 1)2 4(2)(8) = 0
n2 + 2n + 1 64 = 0
n2 + 2n 63 = 0
(n 7)(n + 9) = 0
n7=0
or
n+9=0
n=7
n = 9
11 Solve the quadratic equation 3x2 + 7x + 2 = 0.
Selesaikan persamaan kuadratik 3x2 + 7x + 2 = 0.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Langkah 1 : 3x2 + 7x + 2 = 0
Langkah 2 : (3x + 1)(x + 2) = 0
Langkah 3 : Find values of x
3x + 1 = 0
or x + 2 = 0
1
x=
x = 2
3
8

8 The straight line y = x 7 does not intersect with the curve y = x2


+ 6x + p.
Find the range of values of p.
Garis lurus y = x 7 tidak bersilang dengan lengkung y = x2 +
6x + p.
Cari julat nilai p.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

9 In quadratic equation (s2 + 6)x + 2stx + t2 = 0, s and t are real


numbers. Show that this equation does not has any real roots no
matter what values s and t have.
Dalam persamaan (s2 + 6)x + 2stx + t2 = 0, s dan t adalah
nombor nyata. Tunjukkan bahawa persamaan ini tidak mempunyai
punca nyata bagi sebarang nilai s dan t.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

10 The quadratic equation 4x2 + nx + 4 = x has two equal roots, n is a


constant.
Find the values of n.
Persamaan kuadratik 4x2 + nx + 4 = x mempunyai dua punca
yang sama, n ialah pemalar.
Cari nilai n.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

11 Solve the quadratic equation 2x2 x 1 = 0.


Selesaikan persamaan kuadratik 2x2 x 1 = 0.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

21
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

12 The quadratic equation 3x2 + sx + t = 0 has roots 4 and 7. Find


the values of s and t.
Persamaan kuadratik 3x2 + sx + t = 0 mempunyai punca-punca 4
dan 7. Cari nilai s dan t.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:

12 The quadratic equation 2x2 + mx + n = 0 has roots 7 and 9. Find


the values of m and n.
Persamaan kuadratik 2x2 + mx + n = 0 mempunyai punca-punca
7 dan 9. Cari nilai m dan n.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 1 : Let a = -4 and b = -7


Langkah 2 : (x a)(x b) = 0
Langkah 3 : (x + 4)(x + 7) = 0
Langkah 4 : x2 + 11x + 28 = 0
Langkah 5 : 3x2 33x 84 = 0
Therefore, s = 33 and t = 84
BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2/ KERTAS 2

INPUT

OUTPUT

[Pelajari dan kaji dahulu soalan dibahagian ini]

[Selesaikan Semua Soalan dibahagian Ini]

(a) Solve the quadratic equation 5x2 26x 24 = 0.


Selesaikan persamaan kuadratik 5x2 26x 24 = 0.

[5 marks]
[5 markah]
(b) Quadratic equation px2 6qx 6 = 0, where p and q are constants,
has two equal roots. Express p in terms of q.
Persamaan kuadratik px2 6qx 6 = 0, di mana p dan q adalah
pemalar, mempunyai dua punca. Ungkapan p dalam sebutan q.
[5 marks]
[5 markah]
Answer:
(a) Langkah 1 : 5x2 26x 24 = 0
Langkah 2 : (5x 6)(x + 4) = 0
Langkah 3 : 5x 6 = 0
or
x+4=0
6
x= \
x = 4
5
(b) Langkah 1 : The equation has two equal roots, b2 4ac = 0
Langkah 2 : px2 6qx 6 = 0
Langkah 3 : Identify a = p, b = -6q, c = -6
Langkah 4 : (6q)2 4(p)(6) = 0
Langkah 5 : 36q2 + 24p = 0
Langkah 6 : Express p in terms of q
3
p = q2
2
2 The quadratic equation 5x2 + sx + t = 0 has roots 1 and 7. Find
Persamaan kuadratik 5x2 + sx + t = 0 mempunyai punca-punca 1
dan 7. Cari
(a) the values of s and t
nilai s dan t
[5 marks]
[5 markah]
(b) the range of the values of 5x2 + sx + t = 7p such that p does
not have real roots
julat nilai 5x2 + sx + t = 7p supaya p tidak mempunyai punca
nyata
[5 marks]
[5 markah]
Answer:

1 (a) Solve the quadratic equation 2x2 + 20x 18 = 0.


Selesaikan persamaan kuadratik 2x2 + 20x 18 = 0.
[5 marks]
[5 markah]
(b) Quadratic equation mx2 + 5nx + 9 = 0, where m and n are
constants, has two equal roots. Express m in terms of n.
Persamaan kuadratik mx2 + 5nx + 9 = 0, di mana m dan n
adalah pemalar, mempunyai dua punca. Ungkapan m dalam
sebutan n.
[5 marks]
[5 markah]

2 The quadratic equation 4x2 + mx + n = 0 has roots 4 and 7. Find


Persamaan kuadratik 4x2 + mx + n = 0 mempunyai punca-punca
4 dan 7. Cari
(a) the values of m and n
nilai m dan n
[5 marks]
[5 markah]
(b) the range of the values of 4x2 + mx + n = 8p such that p does
not have real roots
julat nilai 4x2 + mx + n = 8p supaya p tidak mempunyai
punca nyata
[5 marks]
[5 markah]

(a) Langkah 1 : Let a = -1 and b = 7


Langkah 2 : (x a)(x b) = 0
Langkah 3 : (x + 1)(x 7) = 0
Langkah 4 : x2 6x 7 = 0
Langkah 5 : 5x2 + 30x + 35 = 0
Therefore, s = 30 and t = 35

22
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(b) Langkah 1 : 5x2 + sx + t = 7p


Langkah 2 : 5x2 + 30x + 35 + 7p = 0
Langkah 3 : Identify a = -5, b = 30, c = 35 + 7p
Langakh 4 : The equation does not have real roots
b2 4ac < 0
Langkah 5 : (30)2 4(5)(35 + 7p) < 0
900 + 700 + 140p < 0
140p < 1600
80
p<
7
3 Quadratic equation x2 + 7x + 6 = 0 has roots m and n, where m > n.
Persamaan kuadratik x2 + 7x + 6 = 0 mempunyai punca-punca m dan
n, di mana m > n.
(a) Find the values of m and n.
Cari nilai-nilai m dan n.
[7 marks]
[7 markah]
(b) Using the values of m and n, form the quadratic equation which
has roots 3m + 5 and 8n + 8.
Dengan menggunakan nilai-nilai m dan n, bentuk persamaan
kuadratik yang mempunyai punca-punca 3m + 5 dan 8n + 8
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
(a) Langkah 1 : x2 + 7x + 6 = 0
Langkah 2 : (x + 6)(x + 1) = 0
Langkah 3 : x + 6 = 0
or
x+1=0
x = 6
x = 1
Langkah 4 : Given that m > n
So, m = 1 and n = 6
(b) Langkah 1 : 3m + 5 = 3(1) + 5
=2
Langkah 2 : 8n + 8 = 8(6) + 8
= 40
Langkah 3 : Let = 2 and = -40
Langkah 4 : Use formula x2 ( + )x + () = 0
Langkah 5 : New equation:
x2 (2 40)x + (2)(40) = 0
x2 + 38x 80 = 0

BAHAGIAN

3 Quadratic equation x2 + 13x + 42 = 0 has roots s and t, where s > t.


Persamaan kuadratik x2 + 13x + 42 = 0 mempunyai punca-punca s
dan t, di mana s > t.
(a) Find the values of s and t.
Cari nilai-nilai s dan t.
[7 marks]
[7 markah]
(b) Using the values of s and t, form the quadratic equation which
has roots 5s 8 and t 9.
Dengan menggunakan nilai-nilai s dan t, bentuk persamaan
kuadratik yang mempunyai punca-punca 5s 8 dan t 9
[3 marks]
[3 markah]

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

KBAT 1
Given m and n are the roots of the quadratic equation 3x2 - kx = 2x
15 where m = n + 4, find the possible values of k.
Diberi m dan n ialah punca-punca bagi persamaan kuadratik 3x2 kx = 2x 15 dengan keadaan m = n + 4, hitung nilai yang
mungkin bagi k.

KBAT 2

23
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 3: QUADRATIC FUNCTIONS / FUNGSI KUADRATIK


BAHAGIAN 1
1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada SPM 2006
hingga 2014.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara
keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar

KERTAS 1
CASE 1: QF and Graphs
EXAM TIPS
LANGKAH 1
Sila hafal general form quadratic function ini.
f ( x) a( x m)2 n

1
m = adalah nilai
x max atau min

2
n = adalah nilai
y max atau min

--kemudian bandingkan dengan equation yang


diberi

x min
y min

LANGKAH 2
SANGAT PENTINGsila bandingkan
f ( x) 2( x m)2 3
f ( x) a( x m)2 n
Jawapan (a)
Oleh itu n 3 .(ingat n adalah y min)

Jawapan
f ( x) 2( x m) 2 3

(a).m 2
(b).n 3
(c).x 2

Jawapan (b)
Untuk nilai m .tandanya anda perlulah mengambil
berlawanan dari yang diberi.jika .dalam kes diatas
x min -2.maka Jawapan m = 2 sahaja.
Jawapan (c)
untuk Soalan c axis symmetry adalah garisan yang
merentasi paksi x.dan pastikan anda meletak
x=-2 dan JANGAN letak =-2 sahaja.perkataan x
itu merujuk kepada persamaan (equation)

24
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

KERTAS 2
EXAM TIPS~Penting!
General Form quadratic equation ialah
f ( x) a ( x p ) 2 q

*Nilai q = y maks atau min*


*Nilai p = x maks atau min*
PENTING
Dalam kertas 2 ,janganlah anda abaikan
completing the square.ianya Sangat
penting.Jika soalan tajuk ini keluar
didalam SPM boleh dikatakan 99%
Ianya pasti akan menyoal completing
the square ini.
Ked11,Per11,Sel11,Mel11,Jhr11,Sar
awak11
Jawapan (a)
Coordinate A?Jika diperhatikan coordinate A adalah (0,y)
Maka y yang ingin di cari adalah y intercept..
Dari persamaan diberi y intercept adalah 11
Maka A= (0,11)

Anda perlu tukar dari f ( x) ax 2 bx c kepada


CTS a( x p)2 q

Jawapan (b)

Langkah 1: faktorkan nilai a (letak diluar)[jika


ada]
Langkah 2:tambahkan formula ini

f ( x) x kx 11
22 2


f ( x) [ x 2 kx 11]
2 2

Langkah 3: gantikan ruangan kosong dengan nilai


disebelah x. dalam soalan ini adalah nilai k
Langkah 4: jadikan

*Nilai p = x min* =

k k
f ( x) [ x 2 kx 11]
2 2

r
*Nilai q = y min*

k
k2
f ( x) [( x ) 2
11]
2
4

x min*

a( x p) 2 q

k
3, k 6
2
k2
11
4
(6) 2

11
4
2

Soalan (b)
Coordinate P adalah jenis y-intercept.oleh itu
coordinatenya COMFIRM (0,y).y nilah perlu
dicari.Langkah yang perlu anda buat gantikan
sahaja (0,y) didalam persamaan yang diberi

y min*

f ( x) 2 x 2 4 x c

BAHAGIAN 2

25
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1/ KERTAS 1

INPUT
1

OUTPUT

The graph of the quadratic function f(x) = (3q + 1)x2 + 3x + 1 touches


the x-axis at two points. Find the range of values of q.
Graf fungsi kuadratik f(x) = (3q + 1)x2 + 3x + 1 menyentuh paksi-x
pada dua titik. Cari julat nilai q.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given that, f(x) = (3q + 1)x2 + 3x + 1
Langkah 2 : The equation has two real roots
b2 4ac > 0
Langkah 3 : Identify a = 3q + 1, b = 3, c = 1
Langkah 4 : (3)2 4(3q + 1)(1) > 0
9 12q 4 > 0
12q > 5
5
q>
12
The graph of the quadratic function f(x) = 9x2 + (6 3h)x + 4 touches
the x-axis at only one point. Find the values of h.
Graf fungsi kuadratik f(x) = 9x2 + (6 3h)x + 4 menyentuh paksi-x
pada satu titik sahaja. Cari nilai h.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given that, f(x) = 9x2 + (6 3h)x + 4
Langkah 2 : The equation has two equal real roots
b2 4ac = 0
Langkah 3 : Identify a = 9, b = 6 3h, c = 4
Langkah 4 : (6 3h)2 4(9)(4) = 0
9h2 36h + 36 144 = 0
9h2 36h 108 = 0
h2 4h 12 = 0
(h 6)(h + 2) = 0
h 6 = 0 or
h+2=0
h=6
h = 2
The graph of the quadratic function f(x) = y = x2 2x + h + 4 does
not intersect with x-axis. Find the range of values of h.
Graf fungsi kuadratik f(x) = y = x2 2x + h + 4 tidak menyentuh
paksi-x. Cari julat nilai h.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given that, f(x) = y = x2 2x + h + 4
Langkah 2 : The equation does not have real roots
b2 4ac < 0
Langkah 3 : Identify a = -1, b = -2, c = h + 4
Langkah 4 : (2)2 4(1)(h + 4) < 0
4 + 16 + 4h < 0
4h < 20
h < 5
Quadratic function f(x) = 4x2 6x + 3 can be expressed in the form
f(x) = a(x + h)2 + k, where h and k are constants. Find the values of h
and k.
Fungsi kuadratik f(x) = 4x2 6x + 3 boleh diungkapkan dalam
bentuk f(x) = a(x + h)2 + k, di mana h dan k adalah pemalar. Cari
nilai k dan k.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : 4x2 6x + 3
Langkah 2 : Factorised out 4 to reduce the coefficient of x2 to 1
3
3
4(x2 x + )
2
4
2
Langkah 3 : Add and subtract where 1 coefficient of x
2
2 32
1
3

2
2
4
3
3
3
3
2
= 4(x x + ( )2 ( )2 + )
2
4
4
4

1 The graph of the quadratic function f(x) = (8h 1)x2 + 2x + 7


touches the x-axis at two points. Find the range of values of h.
Graf fungsi kuadratik f(x) = (8h 1)x2 + 2x + 7 menyentuh paksix pada dua titik. Cari julat nilai h.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

2 The graph of the quadratic function f(x) = 4x2 + (8 4k)x 9


touches the x-axis at only one point. Find the values of k.
Graf fungsi kuadratik f(x) = 4x2 + (8 4k)x 9 menyentuh
paksi-x pada satu titik sahaja. Cari nilai k.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

3 The graph of the quadratic function f(x) = y = x2 8x + p + 3


does not intersect with x-axis. Find the range of values of p.
Graf fungsi kuadratik f(x) = y = x2 8x + p + 3 tidak menyentuh
paksi-x. Cari julat nilai p.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

4 Quadratic function f(x) = 6x2 + 9x + 7 can be expressed in the


form f(x) = a(x + s)2 + t, where s and t are constants. Find the
values of s and t.
Fungsi kuadratik f(x) = 6x2 + 9x + 7 boleh diungkapkan dalam
bentuk f(x) = a(x + s)2 + t, di mana s dan t adalah pemalar. Cari
nilai s dan t.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

26
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

3
3
9 3
= 4(x2 x + ( )2
+ )
2
4
16 4
Langkah 4 : Factorised to become perfect square
3
9 3
= 4((x )2
+ )
4
16 4
3
3
= 4((x )2 +
)
4
16
Langkah 5 : Multiply 4 back into the bracket
3
3
= 4(x )2 +
4
4
3
3
Therefore, h = and k =
4
4
Diagram 1 shows the graph of a quadratic function f(x) = (x + s)2 + 8,
where s is a constant.

The curve y = f(x) has a minimum point (7, t), where t is a constant.
State
Lengkung y = f(x mempunyai titik minimum pada (7, t), di mana t
adalah pemalar. Nyatakan
(a) the value of s
nilai s
(b) the value of t
nilai t
(c) the equation of the axis of symmetry
persamaan paksi simetri
[3 marks]
Answer:
(a) s = 7
(b) t = 8
(c) x = 7
Diagram 2 shows the graph of a quadratic function f(x) = 5(x + s)2
6, where s is a constant.

The curve y = f(x) has a maximum point (7, t), where t is a constant.
State
Lengkung y = f(x mempunyai titik maksimum pada (7, t), di mana t
adalah pemalar. Nyatakan
(a) the value of s
nilai s
(b) the value of t
nilai t
(c) the equation of the axis of symmetry
persamaan paksi simetri
[3 marks]
Answer:
(a) s = 7
(b) t = 6
(c) x = 7
Given y = x2 + 2qx 9q has a maximum value of 14.
Diberi y = x2 + 2qx 9q mempunyai nilai maksimum 14.
[4 marks]

5 Diagram 1 shows the graph of a quadratic function f(x) = (x + s)2


+ 5, where s is a constant.

The curve y = f(x) has a maximum point (6, t), where t is a


constant. State
Lengkung y = f(x mempunyai titik maksimum pada (6, t), di mana t
adalah pemalar. Nyatakan
(a) the value of s
nilai s
(b) the value of t
nilai t
(c) the equation of the axis of symmetry
persamaan paksi simetri
[3 marks]
Answer:
6 Diagram 2 shows the graph of a quadratic function f(x) = 2(x +
m)2 + 8, where m is a constant.

The curve y = f(x) has a maximum point (4, n), where n is a


constant. State
Lengkung y = f(x mempunyai titik maksimum pada (4, n), di
mana n adalah pemalar. Nyatakan
(a) the value of m
nilai m
(b) the value of n
nilai n
(c) the equation of the axis of symmetry
persamaan paksi simetri
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

7 Given y = x2 + 2px + 2p has a maximum value of 8.


Diberi y = x2 + 2px + 2p mempunyai nilai maksimum 8.
[4 marks]

27
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Answer:
Langkah 1 : y = x2 + 2qx 9
Langkah 2 : Factorised out to reduce the coefficient of x2 to 1
= (x2 2qx + 9q)
2
Langkah 3 : Add and subtract where 1 coefficient of x
2
2
2
1 2q 2q
2
2
2q 2 2q 2
= (x2 2qx + (
) (
) + 9q)
2
2
2
2
2
= (x 2qx + (-q) q + 9q)
Langkah 4 : Factorised to become perfect square
((x q)2 q2 + 9q)
Langkah 5 : Multiply - back into the bracket
(x q)2 + q2 9q
Langkah 6 : Maximum value = q2 9q
q2 9q = 14
2
q 9q + 14 = 0
(q 7)(q 2) = 0
q = 7 or q = 2
8 Find the range of the values of x such that (4x + 3)(x 4) 23x 92.
Cari julat nilai x bagi (4x + 3)(x 4) 23x 92.
[3 marks]
Answer:

[4 markah]
Answer:
Jawapan:

Find the range of the values of x such that (2x + 3)(x 2) 17x 46.
Cari julat nilai x bagi (2x + 3)(x 2) 17x 46.
[3 marks]

(4x + 3)(x 4) 23x 92


4x2 13x 12 23x 92
4x2 36x + 80 0
4(x2 9x + 20) 0
4(x 4)(x 5) 0

The range of values of x is 4 x 5


10 Find the range of the values of x such that x(x + 2) 1.
Cari julat nilai x bagi x(x + 2) 1.

10 Find the range of the values of x such that x(x) 25.


Cari julat nilai x bagi x(x) 25.
[3 marks]

Answer:
Langkah 1 : x(x + 2) 1
Langkah 2 : x2 + 2x + 1 0
Langkah 3 : (x 1)(x 1) 0

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

The range of values of x is 1 x 1

28
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT

OUTPUT

1 Given y = x2 + hx + k = (x + m)2 + n.
Diberi y = x2 + hx + k = (x + m)2 + n
(a) Express h and k in terms of m and/or n.
Ungkapkan h dan k dalam sebutan m dan/atau n.
(b) If h = 10, state the axis of symmetry of the curve.
Jika h = 10, nyatakan paksi simetri lengkung itu.
(c) The straight line y = 6 touches the curve y = x2 + hx + k at one
point.
Garis lurus y = 6 menyentuh lengkung y = x2 + hx + k pada satu
titik.
(i) Express k in terms of h.
Ungkapkan k dalam sebutan h.
(ii) Hence, sketch the graph of the curve.
Maka, lakarkan graf lengkung itu.
Answer:
(a) Langkah 1 : y = x2 + hx + k
h
h
= x2 + hx + ( )2 ( )2 + k
2
2
h 2 h2
= (x + ) + k
2
4
h
h2
Langkah 2 : Compare (x + m)2 + n and (x + )2 + k
2
4
h
h2
m = and n = k
2
4
(b) Langkah 1 : Given that h = 10
Langkah 2 : Find value of m
h
m=
2
10
=
2
= 5
The axis of symmetry is x = 5
(c) (i) Langkah 1 : The minimum point of the curve is on y = 6
Langkah 2 : Express k in terms of h
h2
k =6
4
h2
k= +6
4
(ii) Langkah 1 : Given that h = 10
Langkah 2 : Find value of k
(10)2
k=
+6
4
= 25 + 6
= 31
When x = 0, y = k = 31

1 Given y = x2 + sx + t = (x + m)2 + n.
Diberi y = x2 + sx + t = (x + m)2 + n
(a) Express s and t in terms of m and/or n.
Ungkapkan s dan t dalam sebutan m dan/atau n.

2 Given y = x2 + 2kx + 2k has a maximum value of 63.


Diberi y = x2 + 2kx + 2k mempunyai nilai maksimum 63.
(a) Without using differentiation method, find the two possible values
of k.
Dengan tidak menggunakan kaedah pembezaan, cari dua nilai
yang mungkin untuk k.
(b) With the values of k, sketch the two graphs for y = x2 + 2kx + 2k
on the same axes.
Dengan nilai-nilai k, lakarkan dua graf y = x2 + 2kx + 2k pada
paksi yang sama.

2 Given y = x2 + 2mx + 3m has a maximum value of 28.


Diberi y = x2 + 2mx + 3m mempunyai nilai maksimum 28.
(a) Without using differentiation method, find the two possible
values of m.
Dengan tidak menggunakan kaedah pembezaan, cari dua nilai
yang mungkin untuk m.
[4 marks]
[4 markah]
(b) With the values of m, sketch the two graphs for y = x2 + 2mx +
3m on the same axes.

[2 marks]
[2 markah]
(b) If s = 10, state the axis of symmetry of the curve.
Jika s = 10, nyatakan paksi simetri lengkung itu.
[1 mark]
[1 markah]
(c) The straight line y = 7 touches the curve y = x2 + sx + t at one
point.
Garis lurus y = 7 menyentuh lengkung y = x2 + sx + t pada
satu titik.
(i) Express t in terms of s.
Ungkapkan t dalam sebutan s.
(ii) Hence, sketch the graph of the curve.
Maka, lakarkan graf lengkung itu.
[4 marks]
[4 markah]

29
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(c) State the coordinates of the maximum point of the graph y = x2 +


2kx + 2k.
Nyatakan koordinat titik-titik maksimum bagi graf y = x2 + 2kx
+ 2k.

Dengan nilai-nilai m, lakarkan dua graf y = x2 + 2mx + 3m


pada paksi yang sama.
[2 marks]
[2 markah]
(c) State the coordinates of the maximum point of the graph y = x2
+ 2mx + 3m.
Nyatakan koordinat titik-titik maksimum bagi graf y = x2 +
2mx + 3m.
[1 mark]
[1 markah]

Answer:
(a) Langkah 1 : y = x2 + 2kx + 2k
Langkah 2 : Factorised out to reduce the coefficient of x2 to 1
= (x2 2kx 2k)
2
Langkah 3 : Add and subtract where 1 coefficient of x
2
2
2
1 2k 2k
2
2
2k 2 2k 2
= (x2 2kx + (
) (
) 2k)
2
2
2
2
2
= (x 2kx + (-k) k + 9k)
Langkah 4 : Factorised to become perfect square
((x k)2 k2 2k)
Langkah 5 : Multiply - back into the bracket
(x k)2 + k2 + 2k
Langkah 6 : Maximum value = k2 + 2k
k2 + 2k = 63
2
k + 2k 63 = 0
(k 7)(k + 9) = 0
k7=0
or
k+9=0
k=7
k = 9
(b) y = (x 7)2 + 63
y = (x + 9)2 + 63

(c) (7, 63) and (9, 63)


3 (a) Sketch the graph of y = x2 + 7 for 3 x 4. Hence, state the
range of values of y.
Lakarkan graf y = x2 + 7 bagi 3 x 4. Selepas itu, nyatakan
julat nilai-nilai y.
[3 marks]
(b) Show that the function 6x2 4x + 5 is always positive for all real
values of x.
Tunjukkan bahawa 6x2 4x + 5 sentiasa positif bagi semua nilai
nyata x.
[4 marks]

3 (a) Sketch the graph of y = 3x2 3 for 3 x 2. Hence, state the


range of values of y.
Lakarkan graf y = 3x2 3 bagi 3 x 2. Selepas itu,
nyatakan julat nilai-nilai y.
[3 marks]
[3 markah]
(b) Show that the function 4x2 x + 2 is always positive for all real
values of x.
Tunjukkan bahawa 4x2 x + 2 sentiasa positif bagi semua nilai
nyata x.
[4 marks]
[4 markah]

Answer:
(a)

The range of values of y is 9 y 7


(b) Langkah 1 : 6x2 4x + 5
Langkah 2 : Factorised out 6 to reduce the coefficient of x2 to 1
2
5
= 6(x2 x + )
3
6
2
Langkah 3 : Add and subtract where 1 coefficient of x
2
2
1

2
1 2


2 3
3
2
1 2
1
5
2
= 6(x x + ( ) ( )2 + )
3
3
3
6

30
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

2
1
1 5
= 6(x2 x + ( )2 + )
3
3
9 6
Langkah 4 : Factorised to become perfect square
1
1 5
6((x )2 + )
3
9 6
Langkah 5 : Multiply 6 back into the bracket
1
13
6(x )2 +
3
3
1 2
Langkah 6 : 6(x ) is always positive.
3
Therefore, 6x2 4x + 5 is always positive for all real values of x.
4 Diagram 1 shows the curve of a quadratic function y = 2x2 + mx 4.
The curve has a maximum point at Q(2, h) and cuts the y-axis at point P.

4 Diagram 1 shows the curve of a quadratic function y = 2x2 + hx +


1. The curve has a maximum point at Q(2, s) and cuts the y-axis at
point P.
Rajah 1 menunjukkan lengkung bagi fungsi kuadratik y = 2x2 + hx
+ 1. Lengkung itu mempunyai titik maksimum pada Q(2, s) dan
memotong paksi-y pada titik P.

(a) State the coordinates of P.


[1 mark]
(b) By using method of completing the square, find the values of m and
h.
[4 marks]
(c) Determine the range of values of x, if y 4.
[2 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : x = 0
Langkah 2 : y = 2x2 + mx 4
Langkah 3 : Replace x = 0
y = 2(0)2 + m(0) 4
= 4
Therefore, P(0, 4)
(b) Langkah 1 : y = 2x2 + mx 4
Langkah 2 : Factorised out -2 to reduce the coefficient of x2 to 1
1
4
= 2(x2 mx + )
2
2

(a) State the coordinates of P.


Nyatakan koordinat P.
[1 mark]
[1 markah]
(b) By using method of completing the square, find the values of h
and s.
Dengan menggunakan kaedah penyempurnaan kuasa dua, cari
nilai h dan s.
[4 marks]
[4 markah]
(c) Determine the range of values of x, if y 1.
Tentukan julat nilai x, jika y 1.
[2 marks]
[2 markah]

2
Langkah 3 : Add and subtract where 1 coefficient of x

2
2
1 1 m 1 m
2 2
4
1
1
1
4
= 2[x2 mx + ( m)2 ( m)2 + ]
2
4
4
2
1
1 2
1 2 4
2
= 2(x mx + ( m)
m + )
2
4
16
2
Langkah 4 : Factorised to become perfect square
1
1 2 4
2[(x m)2
m + ]
4
16
2
Langkah 5 : Multiply 6 back into the bracket
1
1
2(x m)2 + m2 4
4
8
Langkah 6 : Maximum point = Q(2, h)
Langkah 7 : Find value of m
1
2 m=0
4
m=8
Langkah 8 : Find value of h, when m = 8
1 2
m 4=h
8
1 2
(8) 4 = h
8
h=4

31
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(c)

From the graph, when y 4,


the range of values of x is 0 x 4
5 Diagram 2 shows the graph of y = |m(x 1)2 + n|. The point (1, 8) is the
maximum point of the curve.
Rajah 2 menunjukkan graf y = |m(x 1)2 + n|. Tititk (1, 8) ialah titik
maksimum lengkung.

Find
Cari
(a) the values of m and n.
nilai-nilai m dan n.
[5 marks]

5 Diagram 2 shows the graph of y = |p(x + 1)2 + q|. The point (1,
12) is the maximum point of the curve.
Rajah 2 menunjukkan graf y = |p(x + 1)2 + q|. Tititk (1, 12) ialah
titik maksimum lengkung.

Find
Cari
(a) the values of p and q.
nilai-nilai p dan q.
[5 marks]
[5 markah]

(b) the range of values of y in the domain 1 x 6.


julat nilai y dalam domain 1 x 6.
[2 marks]

(b) the range of values of y in the domain 1 x 2.


julat nilai y dalam domain 1 x 2.
[2 marks]
[2 markah]

Answer:
(a)

Langkah 1: For the point (3, 0),


y = m(x 1)2 + n
m(3 1)2 + n = 0
4m + n = 0 (1)
Langkah 2 : For the point (1, 8),
8 = m(1 1)2 + n
n = 8
Langkah 3 : From (1),
4m 8 = 0
m=2
(b) Langkah 1 : y = |m(x 1)2 + n|
Langkah 2 : Replace m = 2 and n = -8 into equation
y = | 2(x 1)2 8|
Langkah 3 : When x = 6,
y = |42|
= 42
The range of values of y is 0 y 42

BAHAGIAN

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus
KBAT 1

+1
Solve x =
3

KBAT 2
Graph y = kx2 4x + k 3 does not touch the x-axis for k < m
or k > n, find the values of m and n.
Graf y = kx2 4x + k 3 tidak menyentuh paksi-x untuk k < m
or k > n , cari nilai m dan n.

dan xy < 6(2-x).

+1
Selesaikan x =
3

dan xy < 6(2-x).


32

TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 4: SIMULTANEOUS EQUATIONS / PERSAMAAN SERENTAK


BAHAGIAN 1
1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada SPM 2006
hingga 2014.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara
keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar

CASE 1: Simultaneous Equation Form 4


Solve the simultaneous equation 4x 3 y x 2 xy 8 .
Give your answer correct to four significant
figures.
[5 marks]

EXAM TIPS
Soalan ini Sangat
mudah.walaubagaimanapun ramai
pelajar ditolak markah jika tidak
berhati-hati.
Kunci UTAMA adalah anda perlu
membentuk EQUATION 3
Equation 3 datangnya dari equation
1.Equation 1 dipilih kerana Ianya lebih
mudah dari equation 2
TIPS PENTING!
*Didalam Add Maths Jawapan diakhir nanti
anda akan mendapat 4 JAWAPAN..Ianya
berbeza didalam matematik biasa iaitu 2
jawapan sahaja.
x ................., x ................

y ................., y ................

Ramai pelajar hilang markah


disini.INGAT! ada 4 jawapan.2 nilai x dan
2 nilai y.

*Soalan Ini Keluar didalam Kertas 2 Sahaja*

33
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT
1

OUTPUT

Solve the simultaneous equations


x 8y = 3
x2 10y2 = 1
[6 marks]

1 Solve the simultaneous equations


Selesaikan persamaan serentak
x 6y = 3
x2 4y2 = 2
[6 marks]
[6 markah]

Answer:
Langkah 1 : Classify the simultaneous equations
x 8y = 3 (1)
x2 10y2 = 1 (2)
Langkah 2 : From (1),
x = 3 + 8y (3)
Langkah 3 : Substitute (3) into (2).
(3 + 8y)2 10y2 = 1
64y2 + 48y + 9 10y2 = 1
54y2 + 48y + 10 = 0
27y2 + 24y + 5 = 0
(3y + 1)(9y + 5) = 0
1
5
y = or y =
3
9
1
Langkah 4 : Substitute y = into (3)
3
1
x = 3 + 8( )
3
1
=
3
5
Langkah 5 : Substitute y = into (3)
9
5
x = 3 + 8( )
9
13
=
9
1
1
13
5
x = , y = or x = , y =
3
3
9
9
2 Solve the simultaneous equations
x 4y + 2 = 0
x2 + 5y2 1 = 0
[6 marks]

2 Solve the simultaneous equations


Selesaikan persamaan serentak
x 5y + 7 = 0
x2 y2 10 = 0
[6 marks]
[6 markah]

Answer:
Langkah 1 : Classify the simultaneous equations
x 4y + 2 = 0 (1)
x2 + 5y2 1 = 0 (2)
Langkah 2 : From (1),
x = 2 + 4y (3)
Langkah 3 : Substitute (3) into (2).
(2 + 4y)2 + 5y2 1 = 0
16y2 16y + 4 + 5y2 1 = 0
21y2 16y + 3 = 0
(7y 3)(3y 1) = 0
3
1
y = or y =
7
3
3
Langkah 4 : Substitute y = into (3)
7
3
x = 2 + 4( )
7
2
=
7
1
Langkah 5 : Substitute y = into (3)
3
1
x = 2 + 4( )
3
2
=
3
2
3
2
1
x = , y = or x = , y =
7
7
3
3

34
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
3

USAHA +DOA+TAWAKAL

Solve the simultaneous equations


1x + 4y = 10
y
x
8 + 3 = 3
x
y
Give the answers correct to three decimal places.

3 Solve the simultaneous equations


Selesaikan persamaan serentak

[6 marks]
Answer:
Langkah 1 : Classify the simultaneous equations
1x + 4y = 10 (1)
y
x
8 + 3 = 3 (2)
x
y
Langkah 2 : From (1),
10 + x
y=
(3)
4
Langkah 3 : From (2),
8y2 + 3x2 = 3xy (4)
Langkah 4 : Substitute (3) into (4),
10 + x 2
10 + x
8(
) + 3x2 = 3x(
)
4
4
2
x + 20x + 100
30x + 3x2
8(
) + 3x2 =
16
4
x2 + 20x + 100
2
8(
) + 12x = 30x + 3x2
4
2x2 40x 200 + 12x2 = 30x + 3x2
7x2 70x 200 = 0
Langkah 5 : Use quadratic formula,
b b2 4ac
x=
2a
(70) (70)2 4(7)(200)
=
2(7)
70 10500
=
14
= 12.319 or 2.319
Langkah 6 : Substitute x = 12.319 into (3),
10 + (12.319)
y=
4
= 5.580
Langkah 7 : Substitute x = 2.319 into (3),
10 + (2.319)
y=
4
= 1.920
x = 12.319, y = 5.580 or x = 2.319, y = 1.920
4 Solve the simultaneous equations
3
3
x+ y=
5
5
y2 21 = 5x

10x + 11y = 5
y
x
11 + 5 = 5
x
y
Give the answers correct to three decimal places.
Beri jawapan betul kepada tiga tempat perpuluhan.
[6 marks]
[6 markah]

[6 marks]

4 Solve the simultaneous equations


Selesaikan persamaan serentak
1
7
x+ y=
4
4
y2 83 = 4x
[6 marks]
[6 markah]

Answer:
3
3
Langkah 1 : Multiply x + y = with 5 to remove the fraction
5
5
3
3
5(x + y = )
5
5
5x + 3y = 3 (1)
y2 21 = 5x (2)
Langkah 2 : From (1),
5x = 3 3y (3)
Langkah 3 : Substitute (3) into (2),
y2 21 = 3 3y
y2 + 3y 18 = 0
(y 3)(y + 6) = 0
y = 3 or y = 6
Langkah 4 : When y = 3,
and
When y = 6,
5x = 3 3(3)
5x = 3 3(6)
2
x = 2
x=3
5
2
x = 2 , y = 3 or x = 3, y = 6
5

35
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
5

USAHA +DOA+TAWAKAL

Solve the simultaneous equations


1
x+y=
4
y2 44 = 4x

5 Solve the simultaneous equations


Selesaikan persamaan serentak
3
7
x+ y=
4
4
[6 marks]
y2 33 = 4x
[6 marks]
[6 markah]

Answer:
1
Langkah 1 : Multiply x + y = with 4 to remove the fraction
4
1
(x + y = )
4
4x + 4y = 1 (1)
y2 44 = 4x (2)
Langkah 2 : From (1),
4x = 1 4y (3)
Langkah 3 : Substitute (3) into (2),
y2 44 = 1 4y
y2 + 4y 45 = 0
(y 5)(y + 9) = 0
y = 5 or y = 9
Langkah 4 : When y = 5,
and
When y = 9,
4x = 1 4(5)
4x = 1 4(9)
3
1
x = 4
x=9
4
4
3
1
x = 4 , y = 5 or x = 9 , y = 9
4
4

BAHAGIAN

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

KBAT 1
Diagram 1 shows a rectangular room. The shaded region is a
rectangular carpet which covered the room and placed 1 m from
each of the walls of the room.
Rajah 1 menunjukkan sebuah bilik yang berbentuk segi empat
tepat. Rantau belorek itu dilitupi oleh permaidani segi empat tepat
yang diletakkan 1 m daripada dinding-dinding bilik itu.

KBAT 2
Solve the simulateneous equations

log x (y + 3) = 2 + log x 4 and

2
4

Selesaikan persamaan serentak

log x (y + 3) = 2 + log x 4 and

32

= 2 .

2
4

32

= 2 .

If the area and perimeter of the carpet is 8.75 m2 and 12 m


respectively, find the measurement of the room.
Jika luas dan perimeter permaidani itu masing-masing ialah 8.75
m2 dan 12 m, cari ukuran bilik itu.

36
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 5: INDICES AND LOGARITHMS / INDEKS DAN LOGARITMA


BAHAGIAN 1
1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada SPM 2006
hingga 2014.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara
keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar

CASE 1 : Pelajar Perlu Faktorise


Solve the equation 2x 2 2x 1 8
(2 x 2 2 ) (2 x 21 ) 8

EXAM TIPS
Pelajar perlulah menguasai konsep asas matematik semasa
ditingkatan 3 dahulu iaitu Factorise.Cuma kalini ianya
agak tinggi sedikit.pelajar perlulah factorise nilai x dan
bukan lagi nombor seperti di tingkatan 3 dahulu.

2 x (2 2 21 ) 8
2 x (4 2) 8

Lihat contoh disebelah anda perlu factorisekan nilai 2x


Soalan ini juga kebiasaanya bermain dengan sifir.contoh
disebelah adalah sifir 2 dan dihujungnya adalah nilai 8.Ini
kerana 8 juga merupakan factor bagi 2

2 x (2) 8
8
2x
2
x
2 4
bandingkan

**Tips Penting!!
ada kemungkinan Soalan boleh bertanya menggunakan
sifir 3 dan dihujungkan adalah nilai 9,27,81 atau 243.
Jika sifir 4 dihujungnya adalah nilai 16 atau 64
Jika sifir 5 dihujungnya adalah nilai 25 atau 125
Sifir 6 dan ketas jarang ditanya kerana nilainya akan
menjadi terlalu besar.

2 x 22
x2

CASE 2 : Guna Konsep Sifir.


Solve the equation 27 2 x 3 1
9 x2

3 3( 2 x 3) 9 x 2

1
2

2 ( x 2) 12
3

( x 2)
3
Bandingkan
3(2 x 3) ( x 2)
x 1

EXAM TIPS
Sifir yang digunakan adalah sifir 3
Ini kerana nilai 9 dan 27 mempunyai nilai sepunyanya
adalah 3

37
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

LOGARITHMS
CASE 3 : BASE DIBERI ADALAH SAMA (Guna Teknik Factorise)

Solve the equation log5 (7x + 2) = log5 (3x + 4) + 1. [3 marks]


EXAM TIPS
Dalam Soalan case ini base nya adalah sama iaitu
5..Pelajar hanya perlu fikir bagaimana cara untuk
factorise kanya sahaja.

log5 (7x + 2) log5 (3x + 4) = 1


7x + 2
log5
=1
3x + 4
7x + 2
=5
3x + 4

Langkah 1
Pindahkan log5 (3x + 4) ke sebelah kiri
Langkah 2
Factorisekan kedua-dua log tersebut menggunakan
x
Laws of log iaitu

Log a x Log a y Log a
y

7x + 2 = 5(3x + 4)
7x + 2 = 15x + 20
9
x=
4

Langkah 3
Pindahkan log5 ke sebelah kanan bersamaan 51
x

Laws of indices Loga y c

**Mirip SPM 2011, Kertas 2 ,Soalan No 2**

x
a c
y

CASE 4 : BASE DIBERI TIDAK SAMA (Guna Teknik Samakan base + Factorise)

Given that log25 s log5 t = 0, express s in terms of t. [3 marks]


log25 s log5 t = 0
log25 s = log5 t
log5 s
= log5 t
log5 25
log5 s
= log5 t
2 log5 5
log5 s = 2 log5 t
log5 s = log5 t2
s = t2

EXAM TIPS
Soalan case ini base nya TIDAK SAMA.Langkah
pertama mestilah pelajar perlu fikir untuk samakan
base nya dahulu kemudian barulah guna Teknik
factorise untuk menyelesaikanya.

LOGARITHMS
CASE 5 : INDICES KEPADA LOG

Solve the equation 85x + 3 = 74x.

EXAM TIPS

Answer:
85x + 3 = 74x
log10 85x + 3 = log10 74x

Teknik ini mesti diguna apabila nilai


disebelah kiri dan kanan tiada factor sepunya
atau tiada sifir yang sesuai digunakan.

(5x + 3) log10 8 = 4x log10 7


5x + 3 log10 7
=
4x
log10 8
5x + 3
= 0.9358
4x
5x + 3 = 3.7432x
(5 3.7432)x = 3
3
x=
8.7432
= 0.3431

**Kiri (8) dan kanan (7)


Cara penyelesaianya.pelajar perlulah
tambahkan log disebelah kiri dan kanan

BAHAGIAN 2

38
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

INPUT
1

OUTPUT

1
Find the value of log3
.
27

1
[2 marks]

Answer:
Exam Tips : loga x = y
1
Langkah 1 : log3 = x
27

x=ay

[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

1
Langkah 2 : Convert to index form, 3 =
27
Langkah 3 : 3x = 33
x = 3
3
Find the value of x in logx 729 = .
2
x

2
[2 marks]

Answer:

1
Find the value of x in logx 5 = .
3
1
Cari nilai x dalam logx 5 = .
3
[2 marks]
[2 markah]

x=ay

Exam Tips : loga x = y


Langkah 1 : logx 729 =

1
Find the value of log2 .
4
1
Cari nilai log2 .
4

3
2

Answer:
Jawapan:
3

Langkah 2 : Convert to index form, 729 = x2


2

Langkah 3 : x = 7293
2

= 9
3

= 81
Express 8 logx a 5 logx b + logx ab as a single logarithm.
Ungkapkan 8 logx a 5 logx b + logx ab sebagai logaritma
tunggal.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : From question, 8 logx a 5 logx b + logx ab
Langkah 2 : Use formula, n loga x = loga xn
Langkah 3 : logx a8 logx b5 + logx ab
ab
= logx 8 5
ab
1
= logx 7 4
ab
Find the value of 5 log4 2 + log4 64 + log4 128.
Cari nilai 5 log4 2 + log4 64 + log4 128.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : From question, 5 log4 2 + log4 64 + log4 128
Langkah 2 : Use formula, n loga x = loga xn
Langkah 3 : log4 (2)5 + log4 64 + log4 128
= log4 (2)5 + log4 26 + log4 27
26 27
= log4 ( 5 )
2
= log4 256
=4
logx 27
Find the value of
.
logx 243
[2 marks]
Answer:

Express 6 logx a 7 logx b logx ab as a single logarithm.


Ungkapkan 6 logx a 7 logx b logx ab sebagai logaritma
tunggal.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

Find the value of 4 log8 2 log8 256 + log8 128.


Cari nilai 4 log8 2 log8 256 + log8 128.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

logx 32
.
logx 128
logx 32
Cari nilai
.
logx 128
Find the value of

[2 marks]
[2 markah]

logx 27

Langkah 1 : From question, log 243


x

Answer:
Jawapan:

Langkah 2 : Use formula, n loga x = loga xn


Langkah 3 :

log 33
x
log 35
x

39
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

3 logx 3
= 5 log 3
x

3
5
Given h = 2m and k = 2n, express each of the following in terms of m
and/or n.
h7k7
(a)
log2
16
(b) log4 h + log512 k
[3 marks]
Answer:
Exam Tips: loga xy = loga x + loga y, loga x = loga x loga y and n
y
loga x = loga xn
=

(a) log2

Given p = 4m and q = 4n, express each of the following in terms of


m and/or n.
Diberi p = 4m dan q = 4n, ungkapkan setiap yang berikut dalam
sebutan m dan/atau n.
16q9
(a)
log4 7
p
(b) log256 p log64 q
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

h7k 7
= log2 h7 + log2 k7 log2 16
16
= 7 log2 h + 7 log2 k 4 log2 2
= 7m + 7n 4

(b) log4 h + log512 k =

log2 h

log2 h

log2 4

log2 2

log2 h

2 log2 2

log2 k
log2 512

log2 k
log2 29

log2 k
9 log2 2

= mn
2 9
7

49 = s and logy 7 = t, express log49 x9y6 in terms of s

Given log

and/or t.

and/or q.
[3 marks]

Exam Tips: loga xy = loga x + loga y, loga x = loga x loga y and n


y
loga x = loga xn
log49 x y

25 = p dan logy 5 = q, ungkapkan log25 x2y9 dalam

Diberi log

Answer:

9 6

25 = p and logy 5 = q, express log25 x2y9 in terms of p

Given log

sebutan p dan/atau q.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

= log49 x + log49 y
= 9 log49 x + 6 log49 y
log

x
x

=9
log

+6

49

logy y
logy 49

2 log
= 9(

x
) + 6(

1
)
2 logy 7

18 6
+
s 2t
Given log16 x = log2 4, find the value of x.
Diberi log16 x = log2 4, cari nilai x.
=

Given log36 x = log6 4, find the value of x.


Diberi log36 x = log6 4, cari nilai x.

[3 marks]

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
Langkah 1 : log16 x = log2 4
log2 x
Langkah 2 :
= log2 4
log2 16
log2 x
Langkah 3 :
= log2 4
4 log2 2
Langkah 4 : log2 x = 4 log2 4
Langkah 5 : log2 x = log2 44
9

Answer:
Jawapan:

x = 256
64m
Given that log2 m = x and log2 n = y, express log8 (
) in terms of
n
x and y.

Given that log2 p = x and log2 q = y, express log8 (

512p
) in terms
q

of x and y.

40
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

512p
Diberi log2 p = x dan log2 q = y, ungkapkan log8 (
) dalam
q
sebutan x dan y.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Answer:
Exam Tips: loga xy = loga x + loga y, loga x = loga x loga y,
y
n
1
n loga x = loga x and loga a = 1
64m
log8 (
) = log8 64 + log8 m log8 n
n
log2 m log2 n
= log8 82 +

log2 8 log2 8
x y
=2+
3 3
10 Given that log625 s log5 t = 0, express s in terms of t.
Diberi log625 s log5 t = 0, ungkapkan s dalam sebutan t.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : log625 s log5 t = 0
Langkah 2 : log625 s = log5 t
log5 s
Langkah 3 :
= log5 t
log5 625
log5 s
Langkah 4 :
= log5 t
4 log5 5
Langkah 5 : log5 s = 4 log5 t
Langkah 6 : log5 s = log5 t4
11 Show that log3 xy = 3 log27 x + 3 log27 y.
Tunjukkan bahawa log3 xy = 3 log27 x + 3 log27 y.

10 Given that log128 s log2 t = 0, express s in terms of t.


Diberi log128 s log2 t = 0, ungkapkan s dalam sebutan t.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

s = t4
11 Show that log7 xy = 2 log49 x + 2 log49 y.
Tunjukkan bahawa log7 xy = 2 log49 x + 2 log49 y.
[3 marks]

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
Exam Tips: loga xy = loga x + loga y, loga

Answer:
Jawapan:

x
= loga x loga y
y

log3 xy = log3 x + log3 y


log27 x log27 y
=
+
log27 3 log27 3
log27 x log27 y
=
+
1
1
3
3
= 3 log27 x + 3 log27 y
12 Solve the equation 39x 2 = 82x.
Selesaikan persamaan 39x 2 = 82x.
Answer:

12 Solve the equation 94x 9 = 43x.


Selesaikan persamaan 94x 9 = 43x.
[3 marks]
[3 markah]

x
Exam Tips: loga xy = loga x + loga y, loga = loga x loga y,
y
n
and n loga x = loga x

Answer:
Jawapan:

Langkah 1 : 39x 2 = 82x


Langkah 2 : log10 39x 2 = log10 82x
Langkah 3 : (9x 2) log10 3 = 2x log10 8
9x 2 log10 8
Langkah 4 :
=
2x
log10 3
9x 2
= 1.8928
2x
Langkah 6 : 9x 2 = 3.7856x
Langkah 7 : (9 + 3.7856)x = 2
2
Langkah 8 : x =
5.2144
= 0.3836
Langkah 5 :

13 Solve the equation 96x 5 = 7297x 8.


Selesaikan persamaan 96x 5 = 7297x 8.

13 Solve the equation 96 7x = 812 2x.


Selesaikan persamaan 96 7x = 812 2x.
[4 marks]

Answer:
Langkah 1 : 96x 5 = 7297x 8
Langkah 2 : 32(6x 5) = 36(7x 8)

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 3 : 12x 10 = 42x 48


Langkah 4 : (12 + 42)x = 48 + 10
Langkah 5 : 54x = 38
Langkah 6 : x = 38
54
19
x=
27

41
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

14 Solve the equation 5123 3x = 16x 3.


Selesaikan persamaan 5123 3x = 16x 3.

14 Solve the equation 642x + 2 = 4x 1.


Selesaikan persamaan 642x + 2 = 4x 1.
[3 marks]

Answer:
Langkah 1 : 5123 3x = 16x 3
Langkah 2 : 29(3 3x) = 24(x 3)
Langkah 3 : 27 27x = 4x 12
Langkah 4 : (27 4)x = 12 27
Langkah 5 : 31x = 39

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 6 : x = 39

31

8
31
15 Solve the equation 2x + 5 2x + 4 = 2.
Selesaikan persamaan 2x + 5 2x + 4 = 2.
x=1

15 Solve the equation 2x + 9 2x + 8 = 1.


Selesaikan persamaan 2x + 9 2x + 8 = 1.

[4 marks]
Answer:
Langkah 1 : 2x + 5 2x + 4 = 2
Langkah 2 : 2x25 2x24 = 21
Langkah 3 : 32(2x) 16(2x) = 21
Langkah 4 : 16(2x) = 21
Langkah 5 : 2x + 4 = 21
Langkah 6 : x + 4 = 1
x = 3
16 Solve the equation log5 (7x + 2) log5 (7x + 5) = 3.
Selesaikan persamaan log5 (7x + 2) log5 (7x + 5) = 3.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : log5 (7x + 2) log5 (7x + 5) = 3
Langkah 2 : Use formula, loga x = loga x loga y
y
7x + 2
log5
=3
7x + 5
Langkah 3 : Use formula, loga x = y
x=ay
7x + 2
= 53
7x + 5

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

16 Solve the equation log7 (7x) log7 (7x + 4) = 1.


Selesaikan persamaan log7 (7x) log7 (7x + 4) = 1.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 4 : 7x + 2 = 125(7x + 5)
Langkah 5 : 7x + 2 = 875x + 625
Langkah 6 : 7x 875x = 625 2
Langkah 7 : 868x = 623
Langkah 8 : x =

623
868

x=

89
124

17 Solve the equation log8 (2x + 2) log8 (2x) = 1.


Selesaikan persamaan log8 (2x + 2) log8 (2x) = 1.

17 Solve the equation log2 (3x + 1) log2 (2x + 3) = 2.


Selesaikan persamaan log2 (3x + 1) log2 (2x + 3) = 2.
[3 marks]

Answer:
Langkah 1 : log8 (2x + 2) log8 (2x) = 1
x
Langkah 2 : Use formula, loga = loga x loga y
y
2x + 2
log8
=1
2x
Langkah 3 : Use formula, loga x = y
x=ay
2x + 2
=8
2x

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 4 : 2x + 2 = 8(2x)
Langkah 5 : 2x + 2 = 16x
Langkah 6 : 16x 2x = 2
Langkah 7 : 14x = 2
Langkah 8 : x =

2
14

BAHAGIAN

x=

1
7

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

KBAT 1
Given 4 = r dan 4 = s. Express 4 x2y in terms of r
and s.
Diberi 4 = r dan 4 = s. Ungkapkan 4 x2y dalam
sebutan r and s.

KBAT 2
Given 16 (y + 2) = 4 (y -5). Show that y2 11y + 23 = 0.
Diberi 16 (y + 2) = 4 (y -5). Tunjukkan bahawa y2 11y
+ 23 = 0.

42
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 6: COORDINATE GEOMETRY / GEOMETRI KOORDINAT


BAHAGIAN 1
1.0 FOCUS QUESTION Soalan + Jawapan +Exam Tips
Didalam bahagian pertama ini pelajar akan diperkenalkan dengan bentuk soalan yang pernah keluar pada SPM 2006
hingga 2014.Bahagaian ini boleh dikatakan sebagai pengenalan supaya pelajar mendapat gambaran secara
keseluruhan,apakah bentuk soalan yang biasa ditanyakan.Bahagian pertama ini perlu diberi FOKUS utama oleh pelajar
Berdasarkan ANALISIS 13 soalan Percubaan Negeri SPM 2014 menunjukkan tajuk ini terbahagi kepada 2 bentuk.

BENTUK 1
-perpendicular
-parallel
-Area

BENTUK 2
-collinear
-ratio
-Distance/locus

KERTAS 1
CASE 1: PERPENDICULAR

EXAM TIPS
Katakunci adalah perpendicular (900)
Langkah 1
Tuliskan formula yang ingin diguna
m1 m2 1

***m = gradient
*Kebiasanya 1 gradient diberi ( m1 ) dan satu lagi
perlu dicari ( m2 )*
Langkah 2
Cari gradient m1 melalui equation yang diberikan
1
x2
3
Bandingkan dengan
y mx c
y

Maka m1 1

Langkah 3
Dapatkan m2 melalui formula
m1 m2 1
1
m2 1
3
m2 3

Langkah 4
Cari Equation PQ
y y1 m( x x1 )
y 6 3( x 0)
y
3x 6

43
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CASE 2: PARALLEL

a = x - intercept
b = y - intercept
**bermakna dari soalan m 3
2

EXAM TIPS
Katakunci adalah parallel
Bermaksud m1 m2
Langkah 1
Cari gradient bagi kedua-dua persamaan
diberi.
px y 1
y px 1
Gradientnya,m1 = p

Langkah 2
Samakan keduanya
m1 m2
p

3
4

Untuk equation ini gradientnya boleh


diperolehi dari formula
x y
1,
a b

m2

b
a

CASE 3: AREA

EXAM TIPS
Katakunci adalah Area
Jangan lupa ulang semula coordinate
pertama dan letakkan di kedudukan terakhir

CASE 4: COLLINEAR
EXAM TIPS
Katakunci Collinear
Bermaksud segaris.maknanya tiada luas.
(Area = 0)

1 2 a
2 4 3

7
17

2
4

1
[(2)(3) 17a 7(4)] [4(a) 3(7) 17(2)]
2
1
0 21a 21
2
0 21a 21
21
a
21
1 a
0

44
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CASE 5: RATIO

EXAM TIPS
Katakunci adalah point Q divide PR with
ratio 2:1

nx mx2 ny1 my2


( x, y ) 1
,

mn
mn

CASE 6: DISTANCE/LOCUS
EXAM TIPS
Katakunci disini adalah 2PQ=QR
*Ianya bermaksud jarak QR bersamaan 2 PQ.*
**Penyelesaianya gunakan formula
distance/locus
2 PQ QR
2 ( x2 x1 ) 2 ( y2 y1 ) 2 ( x2 x1 ) 2 ( y2 y1 ) 2

45
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

KERTAS 2

EXAM TIPS
Tajuk ini adalah dalam kategori yang sukar.Dari 10
markah untuk lulus seharusnya pelajar mencuri
sekurang-kurang 3 markah dari soalan ini.bagaimana
caranya?

CASE 1

Melalui kajian soalan peperiksaan Sebenar SPM 20052011 serta 13 soalan percubaan negeri 2011
menunjukkan soalan geometri koordinat ini
mengandungi satu kata kunci yang sangat popular iaitu
perpendicular bermaksud 900
Anda wajib tahu katakunci ini kerana darinya akan
terbit formula ini

m1 m2 1
Soalan (a)-i
Bagi soalan disebelah
m1 merujuk kepada gradient QS
m2 merujuk kepada gradient OS
anda akan perolehi h disitu.
**cara untuk mendapatkan coordinate ada 3 cara.**
Cara 1 :Coordinate jenis Intercept (y atau x)
Cara 2: Coordinate Jenis Float Pakai simulatnaeous
equation
Cara 3.Coordinate jenis ratio pakai formula point
dividing segment
Soalan (a) - ii
Katakuncinya adalah coordinate S adalah jenis
FLOAT [Cara 2]
Untuk jenis ini penyelesainya adalah melalui kaedah
simultaneous equation
Soalan (b) - i
Katakuncinya adalah coordinate Q berada dalam ratio
SR: RQ
Penyelesaianya adalah melalui formula
dibawah..[diberi dalam peperiksaan]

nx mx2 ny1 my 2
( x, y ) 1
,

mn
mn

Soalan (b) - ii
Katakuncinya equation straight line maka pelajar wajib
tahu formulanya adalah

y y1 m( x x1 )
Soalan (c)
Katakuncinya LOCUS maka pelajar wajib tahu
formulanya adalah
QT = 2 TS

( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2 2 ( x2 x1 )2 ( y2 y1 )2

46
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

INPUT
1

OUTPUT

Find the distance between R(9, 1) and S(3, 6).


Carikan jarak antara R(9, 1) dan S(3, 6).

1 Find the distance between A(7, 4) and B(5, 1).


Carikan jarak antara A(7, 4) dan B(5, 1).
[2 marks]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
Exam Tips : Distance =

x 2 x1 2 y 2 y1 2

(1 p)2 + (7 9)2 = 2 (1 2)2 + (7 8)2


(1 p)2 + (2)2 = 2 (1)2 + (1)2
Langkah 3 : Squaring both sides,
(1 p)2 + 4 = 4(2)
(1 p)2 = 4
1 p = 2
p = 1 or p = 3
Find the coordinates of the midpoint of the straight line joining
H(9, 5) and K(6, 10).
Cari koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan
H(9, 5) dan K(6, 10).
[3 marks]
Answer:
x x2 y1 y2 9 6 5 10
Midpoint of HK = 1
,
=( 2 , 2 )
2
2

x 2 x1 2 y 2 y1 2

(4r + 9 r)2 + (10 6)2 = 5


(3r + 9)2 + 42 = 5
Langkah 3 : Squaring both sides,
(3r + 9)2 + 42 = 52
(3x + 9)2 = 25 16
(3x + 9)2 = 9
3x + 9 = 3
r = 2 or r = 4
The points A, B and C are (2, 8), (1, 7) and (p, 9) respectively. Given
the distance of BC is twice the distance of AB, find the possible
values of p.
Titik-titik A, B, dan C adalah (2, 8), (1, 7), dan (p, 9) masing-masing.
Diberi jarak BC adalah dua kali ganda jarak AB, cari nilai-nilai
yang mungkin untuk p.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given BC = 2AB
Langkah 2 : Distance =

Answer:
Jawapan:

RS = (3 + 9)2 + (6 + 1)2
= 122 52
= 169 = 13 unit
Given the distance between P(r, 6) and Q(4r + 9, 10) is 5 units. Find
the possible value of r.
Diberi jarak antara P(r, 6) dan Q(4r + 9, 10) ialah 5 unit. Carikan
nilai-nilai yang mungkin bagi r.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given, PQ = 5
Langkah 2 : Distance =

x 2 x1 2 y 2 y1 2

1
1
= (7 , 2 )
2
2
Given M(10, 2) is the midpoint of the straight line joining J(a, 13)
and K(15, b), find the values of a and b.
Diberi M(10, 2) adalah koordinat titik tengah bagi garis lurus yang
menyambungkan J(a, 13) dan K(15, b), carikan nilai a dan b.
Answer:

x1 x2 y1 y2
,

2
2

Langkah 1 : Use formula, Midpoint =

2 Given the distance between C(m, 4) and D(2m 5, 1) is 5 units.


Find the possible value of m.
Diberi jarak antara C(m, 4) dan D(2m 5, 1) ialah 5 unit.
Carikan nilai-nilai yang mungkin bagi m.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

3 The points E, F and G are (2, 7), (3, 3) and (j, 5) respectively.
Given the distance of FG is twice the distance of EF, find the
possible values of j.
Titik-titik E, F, dan G adalah (2, 7), (3, 3), dan (j, 5) masingmasing. Diberi jarak FG adalah dua kali ganda jarak EF, cari
nilai-nilai yang mungkin untuk j.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

4 Find the coordinates of the midpoint of the straight line joining


H(8, 8) and K(2, 4).
Cari koordinat titik tengah bagi garis lurus yang menyambungkan
H(8, 8) dan K(2, 4).
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

5 Given R(13, 3) is the midpoint of the straight line joining P(e,


12) and Q(11, f), find the values of e and f.
Diberi R(13, 3) adalah koordinat titik tengah bagi garis lurus
yang menyambungkan P(e, 12) dan Q(11, f), carikan nilai e dan
f.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

47
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

a 15 13 + b
Langkah 2 : (10, 2) = (
,
)
2
2

Langkah 3 : Equating the x-coordinates


a 15
= 10
2
a 15 = 2
a = 5
Langkah 4: Equating the y-coordinates
b + 13
=2
2
b + 13 = 4
b = 9
P(1, 4), Q(1, 8), R(6, 1) and S are the vertices of a parallelogram.
Find the coordinates of the point S.
P(1, 4), Q(1, 8), R(6, 1), dan S ialah bucu-bucu bagi suatu segi
empat selari. Carikan koordinat bucu S.
[3 marks]
Answer:

6 A(1, 8), B(9, 5), C(8, 5) and D are the vertices of a


parallelogram. Find the coordinates of the point D.
A(1, 8), B(9, 5), C(8, 5), dan D ialah bucu-bucu bagi suatu
segi empat selari. Carikan koordinat bucu D.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

x1 x2 y1 y2
,

2
2

Langkah 1 : Midpoint of PR =
1 + 6 4 + 1
,
)
2
2
5 5
=( , )
2 2
=(

x1 x2 y1 y2
,

2
2

Langkah 2 : Midpoint of QS =

1+x 8+y
,
)
2
2
Langkah 3 : Midpoint of QS = Midpoint of PR
1+x 8+y
5 5
(
,
)=( , )
2
2
2 2
1+x 5
=
2
2
x=4
8+y 5
=
2
2
y = 3
=(

S(4, 3)
The point A divides a straight line joining J(7, 8) and K(8, 5) in
the ratio 4 : 6. Find the coordinates of A.
Titik A membahagikan garis lurus yang menyambungkan J(7, 8)
dan 4 : 6 dalam nisbah 4 : 6. Carikan koordinat A.
[2 marks]
Answer:

x1 x2 y1 y2
,

2
2

A=

7 The point A divides a straight line joining E(4, 4) and F(2, 8) in


the ratio 2 : 1. Find the coordinates of A.
Titik A membahagikan garis lurus yang menyambungkan E(4, 4)
dan 2 : 1 dalam nisbah 2 : 1. Carikan koordinat A.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

6(7) + 4(8) 6(8) + 4(5)


=(
,
)
4+6
4+6
10 28
=(
,
)
10 10
14
= (1, )
5

48
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
8

USAHA +DOA+TAWAKAL

The point A(3, 5) divides a straight line joining E(9, 6) and F(9,
3) in the ratio p : q. Find the values of p and q.
Titik A(3, 5) membahagikan garis lurus yang menyambungkan
E(9, 6) dan A(3, 5) dalam nisbah p : q. Carikan nilai p dan q.
[2 marks]
Answer:

x1 x2 y1 y2
,

2
2

Langkah 1 : Use formula, Midpoint =


Langkah 2 : (3, 5) = (

8 The point A(5, 7) divides a straight line joining J(6, 8) and K(1,
3) in the ratio e : f. Find the values of e and f.
Titik A(5, 7) membahagikan garis lurus yang menyambungkan
J(6, 8) dan A(5, 7) dalam nisbah e : f. Carikan nilai e dan f.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

9q + 9p 6q 3p
,
)
p+q
p+q

9q + 9p
= 3
p+q
Langkah 4 : 9q + 9p = 3p 3q
Langkah 5 : 6q = 12p
p 1
Langkah 6 : =
q 2
Langkah 3 :

p = 1 and q = 2
The point K(a, b) divides a straight line joining J(3c, 3c) and M(4a,
3b) in the ratio 8 : 4. Express a in terms of b.
Titik K(a, b) membahagikan garis lurus yang menyambungkan J(3c,
3c) dan K(a, b) dalam nisbah 8 : 4. Ungkapkan a dalam sebutan b.
[3 marks]
Answer:

x1 x2 y1 y2
,

2
2

Langkah 1 : Use formula, Midpoint =

9 The point B(j, k) divides a straight line joining A(2m, m) and


C(15j, 13k) in the ratio 2 : 2. Express j in terms of k.
Titik B(j, k) membahagikan garis lurus yang menyambungkan
A(2m, m) dan B(j, k) dalam nisbah 2 : 2. Ungkapkan j dalam
sebutan k.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

4(3c) + 8(4a) 4(3c) + 8(3b)


K(a, b) = (
,
)
8+4
8+4
12c 32a 12c + 24b
=(
,
)
12
12
12c 32a
12
12a = 12c 32a (1)

Langkah 2 : a =

12c + 24b
12
12b = 12c + 24b

Langkah 3 : b =

c = b (2)
Langkah 4 : Substitute (2) into (1),
12a = 12(b) 32a
44a = 12b
3
a= b
11
10 Find the area of the triangle JKM with the vertices J(9, 5), K(1, 2)
and M(1, 3).
Cari luas segi tiga JKM dengan bucu-bucu J(9, 5), K(1, 2) dan
M(1, 3).
[3 marks]
Answer:

Area of JKM =

1 x1
2 y1

x2

x3

x1

y2

y3

y1

1
sum of product xy sum of product xy
2
1 9 1 1 9
= | 5 2 3 5 |
2
1
= |(18) + (3) + 5 (5) 2 (27)|
2
1
= |14|
2
= 7 unit2
=

10 Find the area of the triangle EFG with the vertices E(3, 7), F(6,
7) and G(10, 2).
Cari luas segi tiga EFG dengan bucu-bucu E(3, 7), F(6, 7) dan
G(10, 2).
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

49
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

11 Show that points J(8, 8), K(3, 7) and M(4, 4) lie on a straight
line.
Tunjukkan bahawa titik-titik J(8, 8), K(3, 7), dan M(4, 4)
adalah segaris.
[3 marks]
Answer:
Area of J(8, 8) =

1 x1
2 y1

x2

x3

x1

y2

y3

y1

1
sum of product xy sum of product xy
2
1 8 3 4 8
= | 8 7 4 8 |
2
1
= |(56) + (12) + 32 24 (28) (32)|
2
1
= |0|
2
= 0 unit2
Hence, J, K and M lie on a straight line.
12 Given the area of a triangle with vertices A(3, 2), B(5, 5) and C(9,
e) is 7 unit2. Find the possible values of e.
Diberi luas segi tiga dengan bucu-bucu A(3, 2), B(5, 5) dan C(9,
e) ialah 7 unit2. Carikan nilai yang mungkin bagi e.
[3 marks]
Answer:

11 Show that points J(3, 8), K(4, 6) and M(3, 4) lie on a straight
line.
Tunjukkan bahawa titik-titik J(3, 8), K(4, 6), dan M(3, 4)
adalah segaris.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Area of ABC =

1 x1
2 y1

x2

x3

x1

y2

y3

y1

1
sum of product xy sum of product xy
2
1 3 5 9 3
|
| = 7
2 2 5 e 2
1
((15) + 5e + (18) (10) (45) 3e) = 7
2
1
(22 + 2e) = 7
2
2e = 14 22
2e = 14 22
or 2e = -14 22
e = 4
e = 18
13 The straight lines 9x + ry = 10 and 6x + 4y = 8 are parallel. Find the
value of r.
Garis lurus 9x + ry = 10 dan 6x + 4y = 8 adalah selari. Carikan
nilai r.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Given 9x + ry = 10
9 10
Langkah 2 : y =
+
r
r
Langkah 3 : y = mx + c
9
m1 =
r
Langkah 4 : Given 6x + 4y = 8
3
Langkah 5 : y = x + 2
2
Langkah 6 : y = mx + c
3
m2 =
2
Langkah 7 : Formula for parallel line, m2 = m2
9
3
=
r
2
r=6
14 Find the equation of the straight line which passes through E(8, 9)
and is parallel to the straight line joining F(2, 3) dan G(7, 8).
Carikan persamaan suatu garis lurus yang melintasi E(8, 9) dan
selari dengan garis lurus yang menyambungkan F(2, 3) dan
G(7, 8).
[3 marks]

12 Given the area of a triangle with vertices P(4, 3), Q(9, 9) and
R(7, a) is 31 unit2. Find the possible values of a.
Diberi luas segi tiga dengan bucu-bucu P(4, 3), Q(9, 9) dan
R(7, a) ialah 31 unit2. Carikan nilai yang mungkin bagi a.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

13 The straight lines 6x + ay = 5 and 3x + 2y = 3 are parallel. Find the


value of a.
Garis lurus 6x + ay = 5 dan 3x + 2y = 3 adalah selari. Carikan
nilai a.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

14 Find the equation of the straight line which passes through J(5,
6) and is parallel to the straight line joining K(1, 3) dan M(7, 5).
Carikan persamaan suatu garis lurus yang melintasi J(5, 6) dan
selari dengan garis lurus yang menyambungkan K(1, 3) dan
M(7, 5).
[3 marks]

50
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Answer:

[3 markah]

y y1
Langkah 1 : Gradient of FG = 2
x 2 x1

Answer:
Jawapan:

8+3
7 2
11
=
9
11
Langkah 2 : Equation: y + 9 = (x 8)
9
9y 81 = 11x 88
11x + 9y 7 = 0
15 Find the equation of the straight line which passes through J(6, 8)
and is perpendicular to the straight line joining K(8, 9) dan M(9,
4).
Carikan persamaan suatu garis lurus yang melintasi J(6, 8) dan
berserenjang dengan garis lurus yang menyambungkan K(8, 9) dan
M(9, 4).
[2 marks]
Answer:
=

y 2 y1
x 2 x1

Langkah 1 : Gradient of KM =

15 Find the equation of the straight line which passes through P(5, 6)
and is perpendicular to the straight line joining Q(9, 10) dan R(3,
2).
Carikan persamaan suatu garis lurus yang melintasi P(5, 6) dan
berserenjang dengan garis lurus yang menyambungkan Q(9, 10)
dan R(3, 2).
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

4+9
9 8
13
=
17
Langkah 2 : Formula for perpendicular lines, (m1)(m2) = -1
=

13
( )m2 = 1
17
17
m2 =
13
17
(x + 6)
13
13y 104 = 17x + 102
17x 13y + 206 = 0

Langkah 3 : Equation: y 8 =

16 Given points E(1, 1) and F(5, 9). Find the equation of the
perpendicular bisectors of the straight line EF.
Diberi titik-titik E(1, 1) dan F(5, 9). Carikan persamaan
pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus EF.
[2 marks]
Answer:

y 2 y1
x 2 x1

Langkah 1 : Gradient of EF =

16 Given points A(9, 9) and B(7, 1). Find the equation of the
perpendicular bisectors of the straight line AB.
Diberi titik-titik A(9, 9) dan B(7, 1). Carikan persamaan
pembahagi dua sama serenjang bagi garis lurus AB.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

9 + 1
51
= 2
Langkah 2 : Formula for perpendicular lines, (m1)(m2) = -1
(2)m2 = 1
1
m2 =
2
=

x1 x2 y1 y2
,

2
2

Langkah 3 : Midpoint of EF =

1 + 5 1 9
,
)
2
2
= (3, 5)
1
Langkah 4 : Equation: y + 5 = (x 3)
2
2y + 10 = x 3
x 2y 13 = 0
17 Find the equation of the locus of a moving point P such that its
distance from M(2, 3) is 6 units.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let P = (x, y)
=(

17 Find the equation of the locus of a moving point P such that its
distance from C(3, 5) is 8 units.
Carikan persamaan lokus bagi titik bergerak P di mana jaraknya
dari C(3, 5) ialah 8 unit.
[3 marks]

51
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 2 : Given MP = 6
Langkah 3 : Distance =

[3 markah]

x 2 x1

y 2 y1

Answer:
Jawapan:

= (x + 2) + (y + 3)2
=6
Langkah 4 : Squaring both sides,
(x + 2)2 + (y + 3)2 = 36
x2 + 4x + 4 + y2 + 6y + 9 = 36
x2 + y2 + 4x + 6y 23 = 0
18 Find the equation of the locus of moving point R such that its
distances from C(1, 4) and D(3, 2) are equal.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let R = (x, y)
Langkah 2 : Given RC = RD
Langkah 3 : Distance =

x 2 x1 2 y 2 y1 2

(x 1)2 + (y + 4)2 = (x + 3)2 + (y + 2)2


Langkah 4 : Squaring both sides,
(x 1)2 + (y + 4)2 = (x + 3)2 + (y + 2)2
x2 2x + 1 + y2 + 8y + 16 = x2 + 6x + 9 + y2 + 4y + 4
2x y 1 = 0
19 Find the equation of the locus of moving point A such that its
distances from C(5, 8) and D(2, 7) are in the ratio 1 : 2.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let A = (x, y)
Langkah 2 : Given AC : AD = 1 : 2
2AC = AD
Langkah 3 : Distance =

x 2 x1 2 y 2 y1 2

18 Find the equation of the locus of moving point A such that its
distances from C(5, 4) and D(3, 6) are equal.
Carikan persamaan lokus bagi titik bergerak A di mana jaraknya
dari C(5, 4) dan D(3, 6) adalah sama.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

19 Find the equation of the locus of moving point C such that its
distances from R(10, 9) and S(8, 2) are in the ratio 3 : 2.
Carikan persamaan lokus bagi titik bergerak C di mana jaraknya
dari R(10, 9) dan S(8, 2) adalah dalam nisbah 3 : 2.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

2 (x 5)2 + (y 8)2 = (x 2)2 + (y + 7)2


Langkah 4 : Squaring both sides,
4[(x 5)2 + (y 8)2] = (x 2)2 + (y + 7)2
4[x2 10x + 25 + y2 16y + 64] = x2 4x + 4 + y2 + 14y + 49
4x2 40x + 100 + 4y2 64y + 256 = x2 4x + 4 + y2 + 14y + 49
x2 + y2 12x 26y + 101 = 0
BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT

OUTPUT

1 Diagram 1 shows a trapezium OEFG. The line OE is perpendicular to


the line EF which intersects with y-axis at the point H. It is given that
2
the equation of OE is y = x and the equation of EF is 2y = px 58.
5
Rajah 1 menunjukkan trapezium OEFG. Garis lurus OE adalah
berserenjang dengan garis lurus EF yang bersilang dengan paksi-y
2
pada titik H. Diberi persamaan OE ialah y = x dan persamaan EF
5
ialah 2y = px 58.

(a) Find
Carikan
(i) the value of p,
nilai p
(ii) the coordinates of E.
koordinat E.
[4 marks]
(b) Given EH : HF = 5 : 2, find

Diagram 1 shows a trapezium OJKM. The line OJ is


perpendicular to the line JK which intersects with y-axis at the
6
point N. It is given that the equation of OJ is y = x and the
7
equation of JK is 6y = px + 85.
Rajah 1 menunjukkan trapezium OJKM. Garis lurus OJ adalah
berserenjang dengan garis lurus JK yang bersilang dengan
6
paksi-y pada titik N. Diberi persamaan OJ ialah y = x dan
7
persamaan JK ialah 6y = px + 85.

(a) Find
Carikan
(i) the value of p,
nilai p
(ii) the coordinates of J.
koordinat J.

52
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Diberi EH : HF = 5 : 2, carikan
(i) the coordinates of H.
koordinat H.
(ii) the equation of the straight line FG.
persamaan garis lurus FG.

[4 marks]
[4 markah]

[4 marks]
(c) A point A moves such that 3AE = AF. Find the equation of the
locus of A.
Titik A bergerak dengan keadaan 3AE = AF. Carikan persamaan
lokus A.
[2 marks]
Answer:
2
(a) (i)
Langkah 1 : mOE =
5
5
Langkah 2 : mEF =
2
Langkah 3 : 2y = px 58
p
Langkah 4 : mEF =
2
p
5
=
2
2
p = 5
2
(ii)
Langkah 1 : y = x (1)
5
5
Langkah 2 : y = x 29 (2)
2
Langkah 3 : Substitute (1) into (2),
2
5
x = x 29
5
2
29
x = 29
10
x = 10
Langkah 4 : Substitute x = 10 into (1),
2
y = (10)
5
y = 4
Therefore, E = (10, 4)
(b) (i) Langkah 1 : From 2y = 5x 58,
Langkah 2 : H = (0, 29)
(2)(10) + 5x (2)(4) + 5y
(0, 29) = (
,
)
7
7
20 + 5x
=0
7
x=4
8 + 5y
Langkah 3 :
= 29
7
y = 39
Therefore, F = (4, 39)
2
(ii)
Langkah 1 : Equation of FG: y = x + c
5
2
Langkah 2 : 39 = (4) + c
5
203
c=
5
2
203
y= x
5
5
(c) Equation of locus A:
Given 3AE = AF,
3 (x + 10)2 + (y + 4)2 = (x 4)2 + (y + 39)2
9(x2 + 20x + 100 + y2 + 8y + 16) = x2 8x + 16 + y2 + 78y + 1521
8x2 + 8y2 + 188x 6y 493 = 0

(b) Given JN : NK = 7 : 11, find


Diberi JN : NK = 7 : 11, carikan
(i) the coordinates of N.
koordinat N.
(ii) the equation of the straight line KM.
persamaan garis lurus KM.
[4 marks]
[4 markah]
(c) A point E moves such that 2EJ = EK. Find the equation of
the locus of E.
Titik E bergerak dengan keadaan 2EJ = EK. Carikan
persamaan lokus E.
[2 marks]
[2 markah]

53
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
2

USAHA +DOA+TAWAKAL

Solution by scale drawing is not accepted.


Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.
Diagram 2 shows a triangle OEF. Point G(6, 3) lies on the
9
straight line EF. The coordinates of point F is ( , p).
2
Rajah 2 menunjukkan segi tiga OEF. Titik G terletak pada garis
9
lurus EF. Koordinate titik F ialah ( , p).
2

Diagram 2
(a) Find the equation of the locus of a moving point J such that
1
its distance from G is always 2 units.
2
Carikan persamaan lokus bagi titk bergerak J di mana
1
jaraknya dari G sentiasa 2 unit.
2
[2 marks]
(b) Given that point E and point F lie on the locus of J. Calculate
Diberi titik E dan titik F terletak pada lokus J. Kirakan
(i) the value of p,
nilai p,
(ii) the coordinates of E.
koordinat E.
[6 marks]
(c) Hence, find the area, in unit2, of triangle OEF.
Seterusnya, carikan luas, dalam unit2, segi tiga OEF.
[2 marks]
Answer:
5
(a)
Langkah 1 : Given JG =
2
Langkah 2 : Let J = (x, y),
5
Langkah 3 : (x + 6)2 + (y 3)2 =
2
Langkah 4 : Squaring both sides,
25
(x + 6)2 + (y 3)2 =
4
25
2
2
x + 12x + 36 + y 6y + 9 =
4
4x2 + 48x + 144 + 4y2 24y + 36 = 25
4x2 + 4y2 + 48x 24y + 155 = 0
9
(b) (i)
Langkah 1 : Given F( , p) lies on the locus of J,
2
9 2
9
Langkah 2 : 4( ) + 4p2 + 48( ) 24p + 155 = 0
2
2
81 + 4p2 216 24p + 155 = 0
4p2 24p + 20 = 0
p2 6p + 5 = 0
(p 5)(p 1) = 0
p = 5 or p = 1
Based on the diagram, p = 5
(ii) Langkah 1 : G is the midpoint of EF.
Langkah 2 : Let E = (x, y),
9
x
2
= 6
2
9
x = 12
2
15
x=
2

Solution by scale drawing is not accepted.


Penyelesaian secara lukisan berskala tidak diterima.
Diagram 2 shows a triangle OEF. Point G(8, 5) lies on the
13
straight line EF. The coordinates of point F is ( , a).
2
Rajah 2 menunjukkan segi tiga OEF. Titik G terletak pada garis
13
lurus EF. Koordinate titik F ialah ( , a).
2

Diagram 2
Rajah 2
(a) Find the equation of the locus of a moving point P such that
1
its distance from G is always 2 units.
2
Carikan persamaan lokus bagi titk bergerak P di mana
1
jaraknya dari G sentiasa 2 unit.
2
[2 marks]
[2 markah]
(b) Given that point E and point F lie on the locus of P.
Calculate
Diberi titik E dan titik F terletak pada lokus P. Kirakan
(i) the value of a,
nilai a,
(ii) the coordinates of E.
koordinat E.
[6 marks]
[6 markah]
(c) Hence, find the area, in unit2, of triangle OEF.
Seterusnya, carikan luas, dalam unit2, segi tiga OEF.
[2 marks]
[2 markah]

54
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

y+5
=3
2
y+5=6
y=1
1
The coordinates of E are (7 , 1)
2
9 15
(c)
1 0 0
Area of OEF = | 0 2 2 0 |
2
5 1
1
9 75
= | +
|
2
2 2
1
= |33|
2
1
= 16 unit2
2
Diagram 3 shows a triangle PQR with an area of 85.5 unit2. Given
3
Q(4, 10) and R(9, 8). The equation of the straight line PR is
11x + 14y + 13 = 0. The point S lies on the x-axis and divides the
straight line PR in the ratio j : k.
Rajah 3 menunjukkan segi tiga PQR dengan luas 85.5 unit2.
Diberi Q(4, 10) dan R(9, 8). Persamaan garis lurus PR ialah
11x + 14y + 13 = 0. Titik S terletak pada paksi-x dan
membahagikan garis lurus PR dalam nisbah j : k.

Find
Carikan
(a) the coordinates of the point P,
koordinate titik P,

Diagram 3 shows a triangle EFG with an area of 19 unit2. Given


F(2, 5) and G(4, 9). The equation of the straight line EG is 12x
y 57 = 0. The point H lies on the x-axis and divides the
straight line EG in the ratio a : b.
Rajah 3 menunjukkan segi tiga EFG dengan luas 19 unit2.
Diberi F(2, 5) dan G(4, 9). Persamaan garis lurus EG ialah
12x y 57 = 0. Titik H terletak pada paksi-x dan
membahagikan garis lurus EG dalam nisbah a : b.

Diagram 3

[8 marks]
(b) j : k

Find
Carikan
(a) the coordinates of the point E,
koordinate titik E,

[2 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : Area of PQR
1 x 4 9 x
= | y 10 8 y | = 85.5
2
1
| 10x + 32 + 9y + 4y + 90 + 8x | = 85.5
2
2x + 13y + 122 = 171
2x + 13y 49 = 0
Langkah 2 : 11x + 14y = 13 (1)
2x + 13y = 49 (2)
Langkah 3 : From (1),
14
13
x= y
(3)
11
11
Langkah 4 : Substitute (3) into (2),
14
13
2( y
) + 13y = 49
11
11
28
26
y+
+ 13y = 49
11
11
171
513
y=
11
11
y=3
Langkah 5 : Substitute y = 3 into (1),
11x + 14(3) = 13
11x = 55
x = 5
Hence P = (5, 3)

[8 marks]
[8 markah]
(b) a : b
[2 marks]
[2 markah]

55
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(b) k(3) + j(8)


=0
j+k
3k 8j = 0
j 3
=
k 8
j:k=3:8
The locus of a moving point R is given by x2 + y2 9x 7y + 20 =
4
0.
Lokus titik bergerak R diberi sebagai x2 + y2 9x 7y + 20 = 0.
Show that
Tunjukkan bahawa
(a) the locus R intersects the x-axis at two points.
lokus R bersilang dengan paksi-x pada dua titik.
[4 marks]
(b) the straight line y = 7x 3 is a tangent to the locus R.
garis lurus y = 7x 3 adalah tangen kepada lokus R.
[6 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : When y = 0,
Langkah 2 : x2 9x + 20 = 0
(x 4)(x 5) = 0
x = 4 or x = 5
Hence, locus R intersects the xaxis at (4, 0)and (5, 0).
(b) Langkah 1 : y = 7x 3 (1)
Langkah 2 : x2 + y2 9x 7y + 20 = 0 (2)
Langkah 3 : Substitute (1) into (2),
x2 + (7x 3)2 9x 7(7x 3) + 20 = 0
x2 + 49x2 42x + 9 9x2 49x + 21 + 20 = 0
50x2 100x + 50 = 0
x2 2x + 1 = 0
Langkah 4 : b2 4ac = (2)2 4(1)(1)
=0

Hence, y = 7x 3 is a tangent to the locus R.


Diagram 4 shows the curve y = x2 + 36 which cuts the x-axis at
the point A and C, and cuts the y-axis at point B. The straight line
BD, which is perpendicular to the straight line AB, cuts the curve
at the point D.
Rajah 4 menunjukkan lengkung y = x2 + 36 yang bersilang
dengan paksi-x pada titik A dan B, dan bersilang dengan paksi-y
pada titik B. Garis lurus BD adalah berserenjang dengan garis
lurus AB dan bersilang dengan lengkung itu pada titik D.

Find
Carikan
(a) the equation of the straight line AB,
persamaan garis lurus AB,
[3 marks]
(b) the equation of the straight line BC,
persamaan garis lurus BC,
[2 marks]
(c) the coordinates of the point D.
koordinat titik D.

The locus of a moving point A is given by x2 + y2 10x + 7y +


21 = 0.
Lokus titik bergerak A diberi sebagai x2 + y2 10x + 7y + 21 =
0.
Show that
Tunjukkan bahawa
(a) the locus A intersects the x-axis at two points.
lokus A bersilang dengan paksi-x pada dua titik.
[4 marks]
[4 markah]
(b) the straight line y = 8x + 4 is a tangent to the locus A.
garis lurus y = 8x + 4 adalah tangen kepada lokus A.
[6 marks]
[6 markah]

Diagram 4 shows the curve y = 3x2 48 which cuts the x-axis at


the point P and R, and cuts the y-axis at point Q. The straight
line QS, which is perpendicular to the straight line PQ, cuts the
curve at the point S.
Rajah 4 menunjukkan lengkung y = 3x2 48 yang bersilang
dengan paksi-x pada titik P dan Q, dan bersilang dengan paksiy pada titik Q. Garis lurus QS adalah berserenjang dengan
garis lurus PQ dan bersilang dengan lengkung itu pada titik S.

Diagram 4
Rajah 4
Find
Carikan
(a) the equation of the straight line PQ,
persamaan garis lurus PQ,
[3 marks]
[3 markah]

[5 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : y = 0 x2 + 36 = 0
x = 6
A = (6, 0)
Langkah 2 : x = 0, y = 36
B = (0, 36)

(b) the equation of the straight line QR,


persamaan garis lurus QR,
[2 marks]
[2 markah]
(c) the coordinates of the point S.

56
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 3 : Gradient of AB
36
= ( )
6
=6
Equation of AB: y = 6x + 36
1
(b)
Langkah 1 : Gradient of BD =
6

koordinat titik S.
[5 marks]
[5 markah]

1
Langkah 2 : Equation of BD: y = x + 36
6
1
(c)
Langkah 1 : y = x + 36 (1)
6
y = x2 + 36 (2)
Langkah 2 : Substitute (1) into (2),
1
x + 36 = x2 + 36
6
6x2 x = 0
1
x = or x = 0
6
1
x =
6
1 1
Langkah 3 : y = ( ) + 36
6 6
1295
=
36
1
35
D = ( , 35 )
6
36

BAHAGIAN

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

KBAT 1
Diagram below shows a straight line that passing through points P,
Q dan R.
Rajah dibawah menunjukkan suatu garis lurus yang melalui titiktitik P, Q dan R.

KBAT 2

Show that 3r + 2s = 25.


Tunjukkan bahawa 3r + 2s = 25.

57
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 7: STATISTICS / STATISTIK


Exam Tips
**Dalam bab ini terlalu banyak formula perlu difahami.bukan Lupakan yang lain.WAJIB HAFAL! 3 formula Penting dibawah
ISTILAH (Sangat Penting)

FORMULA

a)
b)

c)

Standard Deviation,
Mean, x

-Sum of Set Square Numbe =

(x)

-Sum of Set Number =

Variance, 2

x
N

(x) 2

Mean

F
C
median L 2
fm

fx
x f

WAJIB HAFAL!!
1. L=lower boundary of the MEDIAN CLASS
2. N=Total Frequency
3. F=cumulative frequency BEFORE median Class
5.

Median

4.

WAJIB HAFAL!

fx hasil.tambah... f titik .tengah


f hasil.tambah... f

f m =frequency of the median class


C=size class interval

58
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1
INPUT

OUTPUT

1 Table 1 shows the frequency distribution of the scores obtained by a


group of students in a game. \
Score
Number of students
9
20
20
4
31
9
42
3
53
8
Table 1
Calculate the mean score obtained by the group of students.
Kirakan min skor yang diperoleh oleh kumpulan pelajar itu.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Calculate fx as shown table below
Score, x Frequency, f
fx
9
20
180
20
4
80
31
9
279
42
3
126
53
8
424
f = 44
fx = 1089
fx 1089
Langkah 2 : Mean, x =
=
= 24.75
f
44
2 Table 2 shows the heights of a group of students.
Height (cm)
Number of student
141 147
9
148 154
2
155 161
17
162 168
21
169 175
1
Calculate the mean height of the students.
Kirakan min ketinggian pelajar-pelajar itu.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Calculate fx and midpoint as shown table below
Height
Midpoint
f
fx
141 147
144
9
1296
148 154
151
2
302
155 161
158
17
2686
162 168
165
21
3465
169 175
172
1
172
f = 50 fx = 7921
fx 7921
Langkah 2 : Mean, x =
=
= 158.42 cm
f
50
3 Table 3 shows the ages of the participants in a charity run.
Jadual 3 menunjukkan umur peserta dalam suatu larian amal.
Age (years) Number of participants
Umur (tahun)
Bilangan peserta
19 23
5
24 28
20
29 33
13
34 38
17
39 43
1
(a) State the modal class.
Nyatakan kelas mod.
(b) Estimate the modal age of the participants by drawing a histogram.
Anggarkan mod umur peserta dengan lukisan histogram.
[3 marks]

Table 1 shows the frequency distribution of the scores


obtained by a group of students in a game.
Jadual 1 menunjukkan taburan kekerapan bagi skor yang
diperoleh oleh sekumpulan pelajar dalam suatu permainan.
Score
Number of students
Skor
Bilangan pelajar
13
6
26
12
39
5
52
20
65
12
Table 1
Jadual 1
Calculate the mean score obtained by the group of students.
Kirakan min skor yang diperoleh oleh kumpulan pelajar itu.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Table 2 shows the heights of a group of students.


Jadual 2 menunjukkan ketinggikan sekumpulan pelajar.
Height (cm)
Number of students
Ketinggian (cm) Bilangan pelajar
129 137
13
138 146
13
147 155
24
156 164
4
165 173
27
Table 2
Jadual 2
Calculate the mean height of the students.
Kirakan min ketinggian pelajar-pelajar itu.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Table 3 shows the ages of the participants in a charity run.


Jadual 3 menunjukkan umur peserta dalam suatu larian
amal.
Age (years) Number of participants
Umur (tahun)
Bilangan peserta
13 22
4
23 32
20
33 42
6
43 52
18
53 62
2
(a) State the modal class.
Nyatakan kelas mod.
(b) Estimate the modal age of the participants by drawing a
histogram.

59
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Answer:
Exam Tips : Mode is frequency that highest
(a) Modal class = 24 28
(b)Langkah 1 : Find class boundary as shown table below
Age
Frequency Class boundary
19 23
5
18.5 23.5
24 28
20
23.5 28.5
29 33
13
28.5 33.5
34 38
17
33.5 38.5
39 43
1
38.5 43.5
Langkah 2 : Draw a histogram

Anggarkan mod umur peserta dengan lukisan


histogram.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 3 : Mode = 26.9


4 Table 4 shows the heights of a group of students.
Jadual 4 menunjukkan ketinggikan sekumpulan pelajar.
Height (cm)
Number of students
Ketinggian (cm) Bilangan pelajar
126 130
9
131 135
10
136 140
14
141 145
15
146 150
10
151 155
9
156 160
1
Table 4
Estimate the median height of the students without using ogive.
Kirakan median ketinggian pelajar-pelajar itu tanpa menggunakan ogif.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Find cumulative frequency
Height
Frequency
Cumulative frequency
126 130
9
9
131 135
10
19
136 140
14
33
141 145
15
48
146 150
10
58
151 155
9
67
156 160
1
68
68 th
Langkah 2 : Median = Observation ( )
2
= Observation 34th
Median class = 141 145
Langkah 3 : Lower boundary, L = 140.5
Langkah 4 : Size median class, C = upper boundary lower boundary
C = 146.5 140.5 = 5

Table 4 shows the heights of a group of students.


Jadual 4 menunjukkan ketinggikan sekumpulan pelajar.
Height (cm)
Number of students
Ketinggian (cm) Bilangan pelajar
134 138
9
139 143
15
144 148
22
149 153
27
154 158
19
159 163
13
164 168
5
Table 4
Jadual 4
Estimate the median height of the students without using
ogive.
Kirakan median ketinggian pelajar-pelajar itu tanpa
menggunakan ogif.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

60
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

F
2
c
Langkah 5 : Median, m = L m
fm

1
(68) 33
2
= 140.5 + (
)5
15
= 140.5 + 0.33
= 140.83
5 Table 5 shows the masses of a group of students.
Mass (kg)
Number of students
54 63
5
64 73
16
74 83
17
84 93
36
94 103
28
104 113
25
114 123
5
Table 5
Estimate the median height of the students.

[3 marks]
Answer:
Mass
Frequency
54 63
5
64 73
16
74 83
17
84 93
36
94 103
28
104 113
25
114 123
5

Cumulative frequency
5
21
38
74
102
127
132

Upper boundary
64.5
74.5
84.5
94.5
104.5
114.5
124.5

From the graph, the median is 91.3 kg.


6 Diagram 1 shows the scores obtained by a group of players in a game.
Rajah 1 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan pemain
dalam suatu permainan.
6, 2, 15, 11, 6, 7, 20
(a) Find the mean, median and mode for the scores.
Cari min, median dan mod bagi skor-skor itu.
(b) If the scores in Diagram 1 is multiplied by 3, and then added 5, find
the mean, median and mode for the scores.
Jika setiap skor dalam Rajah 1 didarab 3, dan kemudiannya
ditambah 5, cari min, median dan mod bagi skor-skor itu.
[3 marks]
Answer:

Table 5 shows the masses of a group of students.


Jadual 5 menunjukkan jisim sekumpulan pelajar.
Mass (kg)
Number of students
Jisim (kg)
Bilangan pelajar
37 43
2
44 50
8
51 57
19
58 64
39
65 71
19
72 78
18
79 85
5
Table 5
Jadual 5
Estimate the median height of the students.
Kirakan median ketinggian pelajar-pelajar itu.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Diagram 1 shows the scores obtained by a group of players


in a game.
Rajah 1 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan
pemain dalam suatu permainan.
20, 11, 10, 4, 10, 3, 17
(a) Find the mean, median and mode for the scores.
Cari min, median dan mod bagi skor-skor itu.
(b) If the scores in Diagram 1 is multiplied by 6, and then
added 5, find the mean, median and mode for the scores.
Jika setiap skor dalam Rajah 1 didarab 6, dan
kemudiannya ditambah 5, cari min, median dan mod
bagi skor-skor itu.
[3 marks]
Answer:

61
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

x
N
6 + 2 + 15 + 11 + 6 + 7 + 20
=
7
67
=
7
= 9.57
Langkah 2 : Median = 7
Langkah 3 : Mode = 6
(b) Langkah 1 : New mean = 3(9.57) + 5 = 33.71
Langkah 2 : New median = 3(7) + 5 = 26
Langkah 3 : New mode = 3(6) + 5 = 23
7 Table 6 shows the frequency distribution of the heights of a group of
students.
Height (cm)) Number of students
136 142
1
143 149
19
150 156
20
157 163
30
164 170
15
171 177
1
Table 6
Find the range o the data.
[3 marks]
Answer:
Range = (Midpoint highest class midpoint lower class)
171 + 177 136 + 142
=

2
2
= 174 139
= 35 cm
8 Diagram 7 shows the scores obtained by a group of students in a
contest.
Rajah 7 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan pelajar
dalam suatu pertandingan.
70, 55, 36, 65, 69, 63, 45
(a)

Langkah 1 : Mean, x =

Table 6 shows the frequency distribution of the heights of a


group of students.
Jadual 6 menunjukkan taburan kekerapan bagi ketinggian
sekumpulan pelajar.
Height (cm)
Number of students
130 137
5
138 145
9
146 153
21
154 161
23
162 169
7
170 177
2
Table 6
Find the range o the data.
Carikan julat data itu.
[3 marks]
Answer:

Diagram 7 shows the scores obtained by a group of students


in a contest.
Rajah 7 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan
pelajar dalam suatu pertandingan.
48, 36, 40, 67, 43, 70, 71

Find the interquartile range for the data.


Carikan julat antara kuartil bagi data itu.

Find the interquartile range for the data.


Carikan julat antara kuartil bagi data itu.
[3 marks]

Answer:
Langkah 1 : Rearrange the data,
36 45 55 63 65 69 70
Langkah 2 : First quartile, Q1 = 45
Langkah 3 : Third quartile, Q3 = 69
Langkah 4 : Interquartile range = Q1 Q3 = 69 45 => 24
9 Diagram 8 shows the mass of a group of students.
Rajah 8 menunjukkan jisim sekumpulan pelajar.
43, 37, 28, 27, 35, 44, 31, 42
Diagram 8
Rajah 8
Find the interquartile range for the data.
Carikan julat antara kuartil bagi data itu.

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Find the interquartile range for the data.


Carikan julat antara kuartil bagi data itu.

[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Rearrange the data,
27 28 31 35 37 42 43 44
28 + 31
Langkah 2 : First quartile, Q1 =
= 29.5
2
42 + 43
Langkah 3 : Third quartile, Q3 =
= 42.5
2
Langkah 4 : Interquartile range = Q1 Q3\
= 42.5 29.5
= 13
10 Table 9 shows the scores obtained by a group of players in a game
Jadual 9 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan pemain
dalam suatu permainan.

Diagram 8 shows the mass of a group of students.


Rajah 8 menunjukkan jisim sekumpulan pelajar.
31, 42, 32, 38, 35, 33, 29, 34
Diagram 8
Rajah 8

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

10

Table 9 shows the scores obtained by a group of players in a


game
Jadual 9 menunjukkan skor yang diperoleh oleh sekumpulan

62
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

pemain dalam suatu permainan.


Score
Number of players
Skor
Bilangan pemain
8
2
9
17
10
18
11
20
12
10
13
3
Table 9
Jadual 9

Score
3
4
5
6
7
8

Number of players
1
6
14
15
15
2
Table 9
Determine the interquartile range of the distribution.
Tentukan julat antara kuartil bagi taburan itu.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Find cumulative frequency
Score Frequency
Cumulative frequency
3
1
1
4
6
7
5
14
21
6
15
36
7
15
51
8
2
53
1
Langkah 2 : Q1 = (53)th observation
4
= 13.25th observation
=5
3
Langkah 3 : Q3 = (53)th observation
4
= 39.75th observation
=7
Langkah 4 : Interquartile range = Q1 Q3\
=75
=2
11 Table 10 shows the heights of a group of students.
Jadual 10 menunjukkan ketinggikan sekumpulan pelajar.
Height (cm)
Number of students
139 143
7
144 148
10
149 153
15
154 158
16
159 163
17
164 168
11
169 173
4
Table 10
Estimate the interquartile range without using ogive.
Kirakan julat antara kuartil tanpa menggunakan ogif.

Determine the interquartile range of the distribution.


Tentukan julat antara kuartil bagi taburan itu.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

11

Table 10 shows the heights of a group of students.


Jadual 10 menunjukkan ketinggikan sekumpulan pelajar.
Height (cm)
Number of students
Ketinggian (cm) Bilangan pelajar
133 137
9
138 142
19
143 147
28
148 152
21
153 157
14
158 162
6
163 167
3
Table 10
Jadual 10

[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Find cumulative frequency
Height
Frequency Cumulative frequency
139 143
7
7
144 148
10
17
149 153
15
32
154 158
16
48
159 163
17
65
164 168
11
76
169 173
4
80
1
Langkah 2 : Q1 = Observation (80)th
4
= Observation 20th
20 17
= 148.5 + (
)5
15
= 148.5 + 1
= 149.5

Estimate the interquartile range without using ogive.


Kirakan julat antara kuartil tanpa menggunakan ogif.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

63
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

3
Langkah 3 : Q3 = Observation (80)th
4
= Observation 60th
60 48
= 158.5 + (
)5
17
= 158.5 + 3.529
= 162.029
Langkah 4 : Interquartile range = Q1 Q3\
= 162.029 149.5
= 12.52901
12 Table 11 shows the masses of a group of students..
Mass (kg)
Number of students
Jisim (kg)
Bilangan pelajar
46 55
7
56 65
18
66 75
25
76 85
40
86 95
35
96 105
16
106 115
3
Table 1
Estimate the interquartile range.
Kirakan julat antara kuartil.

12

Table 11 shows the masses of a group of students.


Jadual 11 menunjukkan jisim sekumpulan pelajar.
Mass (kg)
Number of students
Jisim (kg)
Bilangan pelajar
54 63
10
64 73
19
74 83
33
84 93
24
94 103
15
104 113
14
114 123
5
Table 11
Jadual 11

[3 marks]
Answer:

Estimate the interquartile range.


Kirakan julat antara kuartil.

Langkah 1 : Find cumulative frequency and upper boundary


Mass Frequency Cumulative frequency
Upper boundary
Jisim Kekerapan Kekerapan longgokan
Sempadan atas
46 55
7
7
55.5
56 65
18
25
65.5
66 75
25
50
75.5
76 85
40
90
85.5
86 95
35
125
95.5
96 105
16
141
105.5
106 115
3
144
115.5
Langkah 2 : Draw ogive

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

1
Langkah 3 : Q1 = Observation (144)th
4
= Observation 36th
= 69.9
3
Langkah 4 : Q3 = Observation (144)th
4
= Observation 108th
= 90.6
Langkah 5 : Interquartile range = Q1 Q3\
= 90.6 69.9
= 20.7

64
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

13 A set of data consists of 3 numbers. The sum of the numbers is 54 and


the sum of the squares of the numbers is 3249.
Suatu set data terdiri daripada 3 nombor. Jumlah nombor-nombor itu
ialah 54 manakala jumlah kuasa dua nombor-nombor itu ialah 3249.
Find for the 3 numbers,
Carikan bagi 3 nombor itu,
(a) the mean,
min,
(b) the standard deviation.
sisihan piawai.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:
(a)

13

A set of data consists of 7 numbers. The sum of the numbers


is 42 and the sum of the squares of the numbers is 5929.
Suatu set data terdiri daripada 7 nombor. Jumlah nombornombor itu ialah 42 manakala jumlah kuasa dua nombornombor itu ialah 5929. Find for the 7 numbers,
Carikan bagi 7 nombor itu,
(a) the mean,
min,
(b) the standard deviation.
sisihan piawai.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

x
N
54
=
3
= 18

Mean, x =

(b)

x x
n
2

Standard deviation,

3249
- 182
3
= 759
= 27.55
=

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT

OUTPUT

1 Table 1 shows the marks obtained by 66 students in a test.


Jadual 1 menunjukkan markah yang diperoleh oleh 66 pelajar dalam
suatu ujian.
Marks
Markah
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99

Number
Bilangan
x
8
y
17
2
Table 1
Jadual 1

Given that the median mark is 75.5, find the values of x and y. Hence,
state the modal class.
Diberi markah median ialah 75.5, carikan nilai x dan y. Seterusnya
nyatakan kelas mod.
[8 marks]
Answer:
Langkah 1 : Find cumulative frequency
Marks
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99

Number
x
8
y
17
2

Table 1 shows the marks obtained by 102 students in a test.


Jadual 1 menunjukkan markah yang diperoleh oleh 102 pelajar
dalam suatu ujian.
Marks
Number
Markah
Bilangan
20 29
x
30 39
25
40 49
y
50 59
26
60 69
3
Table 1
Jadual 1
Given that the median mark is 44.5, find the values of x and y.
Hence, state the modal class.
Diberi markah median ialah 44.5, carikan nilai x dan y.
Seterusnya nyatakan kelas mod.
[8 marks]

Cumulative frequency
x
x+8
x+y+8
x + y + 25
x + y + 27

Langkah 2 : Given total marks of student is 66


x + y + 27 = 66
x + y = 39y = 39 x

65
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

F
2
c
Langkah 3 : Median, m = L m
fm

33 (x + 8)
75.5 = 69.5 + [
]10
y
Langkah 4 : Replace y = 39 x
25 x
6=(
)10
39 x
234 6x = 250 10x
4x = 16
x=4
Langkah 5 : When x = 4, so y = 39 4
= 35
Langkah 6 : Modal class = 70 79
2 Diagram 1 shows a set of data.
Rajah 1 menunjukkan satu set data.

12, 40, 46, 61, 90


Diagram 1
Determine the variance and standard deviation of the data.
Tentukan varians dan sisihan piawai data itu.

Determine the variance and standard deviation of the data.


Tentukan varians dan sisihan piawai data itu.
[8 marks]
[8 markah]

[8 marks]
Answer:
Langkah 1 : Draw table as shown below
x
(x x )2
12
1428.84
40
96.04
46
14.44
61
125.44
90
1616.04
= 249
(x x )2 = 3280.8
249
Langkah 2 : Mean, x =
5
= 49.8
2
x x
Langkah 3 : Variance, 2 =
n
3280.8
=
5
= 656.16
Langkah 4 : Standard deviation, =

Diagram 1 shows a set of data.


Rajah 1 menunjukkan satu set data.
15, 27, 45, 74, 87
Diagram 1
Rajah 1

var iance

= 656.16
= 25.62
3 Table 2 shows the scores distribution of a group of player in a game.
Jadual 2 menunjukkan taburan skor bagi sekumpulan pemain dalam
suatu pertandingan.
Scores
Frequency
Skor
Kekerapan
1
3
2
25
3
34
4
8
5
2
Table 2
Jadual 2

Determine the variance and standard deviation of the data.


Tentukan varians dan sisihan piawai data itu.
[8 marks]
[8 markah]
Answer:

Table 2 shows the scores distribution of a group of player in a


game.
Jadual 2 menunjukkan taburan skor bagi sekumpulan pemain
dalam suatu pertandingan.
Scores
Frequency
Skor
Kekerapan
3
1
4
14
5
42
6
32
7
4
Table 2
Jadual 2
Determine the variance and standard deviation of the data.
Tentukan varians dan sisihan piawai data itu.
[8 marks]
[8 markah]

66
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Langkah 1 : Draw table as shown below


x
f
fx
f(x x )2
1
3
3
9.0828
2
25
50
13.69
3
34
102
2.2984
4
8
32
12.7008
5
2
10
10.2152
f = 72
fx = 197 f(x x )2 = 47.98721
x
Langkah 2 : Mean, x =
N
197
=
72
= 2.74
2
f x x
Langkah 3 : Variance, 2 =
n
47.98721
=
72
= 0.67
Langkah 4 : Standard deviation, =

var iance

= 0.67
= 0.82
4 Table 3 shows the frequency distribution of the ages of residents in an
apartment.
Jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan umur bagi pendudukpenduduk di suatu pangsapuri.
Age (years)
Number
48
3
9 13
8
14 18
27
19 23
22
24 28
3
Table 3
Calculate the variance and the standard deviation of this distribution.
Kirakan varians dan sisihan piawai bagi taburan itu.
[8 marks]
Answer:
Langkah 1 : Draw table as shown below
Age
f
Midpoint, x
fx
f(x x )2
48
3
6
18
370.3
9 13
8
11
88
298.66
14 18
27
16
432
33.27
19 23
22
21
462
332.91
24 28
3
26
78
237.1
f = 63
fx = 1078 f(x x )2 = 1272.24
fx
Langkah 2 : Mean, x =
f
1078
=
63
= 17.11
2
f x x
Langkah 3 : Variance, 2 =
n
1272.24
=
63
= 20.19
Langkah 4 : Standard deviation, =

Table 3 shows the frequency distribution of the ages of


residents in an apartment.
Jadual 3 menunjukkan taburan kekerapan umur bagi pendudukpenduduk di suatu pangsapuri.
Age (years)
Number
Umur (tahun)
Bilangan
04
4
59
33
10 14
41
15 19
12
20 24
5
Table 3
Jadual 3
Calculate the variance and the standard deviation of this
distribution.
Kirakan varians dan sisihan piawai bagi taburan itu.
[8 marks]
[8 markah]

var iance

= 20.19
= 4.49

67
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

A set of scores x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7 has a mean of 19 and a standard
deviation of 4.9.
(a) Find
(i) the sum of the scores, x.
(ii) The sum of the squares of the scores, x2.
[5 marks]
(b) Each score is multiplied by 4 and then 6 is added to it. Find, for
the new set of scores,
(i) the mean,
(ii) The variance.
[4 marks]
Answer:
(a) (i) x = 7 19
= 133
(ii)
2
f x x
=
n
x2
4.9 =
(19)2
7
x2
(4.9)2 =
(19)2
7
x2 = 2695.07
(b) (i) New mean = 4(19) + 6
= 82
(ii) New variance = 42(4.9)2
= 384.16
6 A set of data consists of 3 numbers. The sum of the numbers is 21
and the sum of the squares of the numbers is 1296.
Satu set data terdiri daripada 3 nombor. Jumlah nombor-nombor itu
ialah 21 manakala jumlah kuasa dua nombor-nombor itu ialah
1296.
(a) Find, for the 3 numbers,
Carikan bagi 3 nombor itu,
(i) the mean,
min,
(ii) the variance.
varians.
[4 marks]
(b) When another number is added to the set of data, the mean
increased by 7. Find
Apabila satu lagi nombor ditambah ke dalam set data itu, min
bertambah 7. Carikan
(i) the value of this number,
nilai nombor itu,
(ii) the standard deviation of the set of 4 numbers.
sisihan piawai bagi set 4 nombor itu.
[5 marks]
Answer:
x
(a) (i)
Mean, x =
N
21
=
3
=7
(ii)
2
x
x 2
Variance, 2 =
n
1296
=
72
3
= 383
21 + n
(b) (i)
14 =
n = 35
4
(ii)
1296 + 352
New standard deviation =
142 = 20.839
4
5

A set of scores x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 has a mean of 9 and
a standard deviation of 3.5.
Satu set skor x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8, x9 mempunyai min 9 dan
sisihan piawai 3.5.
(a) Find
Carikan
(i) the sum of the scores, x.
jumlah skor-skor itu, x.
(ii) the sum of the squares of the scores, x2.
jumlah kuasa dua bagi skor-skor itu, x2.
[5 marks]
[5 markah]
(b) Each score is multiplied by 6 and then 2 is added to it. Find,
for the new set of scores,
Setiap skor didarab dengan 6 dan kemudian ditambah 2.
Carikan bagi set skor yang baru,
(i) the mean,
min,
(ii) the variance.
varians
[4 marks]
[4 markah]

A set of data consists of 4 numbers. The sum of the numbers is


20 and the sum of the squares of the numbers is 1296.
Satu set data terdiri daripada 4 nombor. Jumlah nombornombor itu ialah 20 manakala jumlah kuasa dua nombornombor itu ialah 1296.
(a) Find, for the 4 numbers,
Carikan bagi 4 nombor itu,
(i) the mean,
min,
(ii) the variance.
varians.
[4 marks]
[4 markah]
(b) When another number is added to the set of data, the mean
increased by 7. Find
Apabila satu lagi nombor ditambah ke dalam set data itu,
min bertambah 7. Carikan
(i) the value of this number,
nilai nombor itu,
(ii) the standard deviation of the set of 5 numbers.
sisihan piawai bagi set 5 nombor itu.
[5 marks]
[5 markah]

68
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
BAHAGIAN

USAHA +DOA+TAWAKAL

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

Category
Kategori
Cadet / Kadet
Junior / Junior
Murid / Pelajar

KBAT 1
Age
Umur
12 15
16 19
20 23

(a)

Number
Bilangan
a
b
c

The table and pie chart shows the frequency distribution of 3


categories of students who participated in Kangaroo Maths
Competition based on their age. Given that the total number of
students is 720, calculate
Jadual dan carta pai menunjukkan taburan frekuenci bagi 3
kategori pelajar yang menyertai Kangaroo Maths Competition
berdasarkan umur mereka. Diberi jumlah pelajar ialah 720,
hitungkan
(a) the values of a, b and c / nilai bagi a, b dan c
(b)the mean age / min umur

(b)

KBAT 2
Table shows the marks obtained by 180 candidates in
a test.
Jadual menunjukkan markah yang diperoleh 180
orang calon dalam satu ujian.
Marks
Number of candidates
Markah
Bilangan calon

(i)
(ii)

KBAT 3
A teacher wants to select one from two students for
the quiz competition. The data in Table below shows
the marks obtained by the two students in six of the
pre-quiz competition.
Seorang guru ingin memilih seorang daripada dua
orang murid untuk pertandingan kuiz. Jadual dibawah
menunjukkan markah yang diperoleh oleh dua orang
murid tersebut dalam enam pertandingan pra-kuiz.
Students A Students B
Murid A
Murid B

10-19
4
20-29
12
30-39
23
40-49
37
50-59
43
60-69
32
70-79
19
80-89
8
90-99
2
Estimate the median mark.
Anggarkan markah median.
Given 16.75 % of the candidates achieved an
excellent results, without drawing an ogive,
estimate the minimum mark to obtain the
excellent result.
Diberi 16.75 % calon mendapat keputusan
cemerlang, tanpa melukis ogif, anggarkan
markah minimum untuk mendapat markah
cemerlang.

KBAT 4

8
7
9
8
8
8
9
9
8
7
6
9
By using the value of mean and standard deviation,
determine which student will be selected to participate
in the quiz competition because of more consistent
achievement.
Dengan menggunakan nilai min dan sisihan piawai,
tentukan murid yang layak dipilih untuk menyertai
pertandingan kuiz kerana pencapaian yang kosisten.

69
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 8 : CIRCULAR MEASURE / SUKATAN MEMBULAT


BAHAGIAN 1: Formula
1)

rad = 180o

S
r

2. Arc Length of Circle

S = r

P
r
3. Area of Sector

A=

1 2
r
2

r
Q

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

INPUT

OUTPUT

1 Diagram 1 shows a circle.


Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan

Diagram 1 shows a circle.


Rajah 1 menunjukkan sebuah bulatan

Find the length of minor arc FG.


Carikan panjang lengkuk minor FG.
[2 marks]
Answer:
Length of minor arc FG, s = r
= 15 2.5
= 37.5 cm
2 Diagram 2 shows a circle.
Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan

Find the length of minor arc AB.


Carikan panjang lengkuk minor AB.
[2 marks]
Answer:
2

Diagram 2 shows a circle.


Rajah 2 menunjukkan sebuah bulatan

Find the length of major arc FG.


Carikan panjang lengkuk major FG.
[4 marks]
Answer:

) radians
180

= (360 79)
180
3.142
= 281
180
= 4.905 rad.
Langkah 2 : Length of major arc FG , s = r
= 1 4.905
= 4.905 cm

Find the length of major arc MN.


Carikan panjang lengkuk major MN.

Langkah 1 : Major angle = ( x

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

70
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

3 Diagram 3 shows two arcs, EH and FG, of two concentric circles with
centre O and having radius OE and OF.
Rajah 3 menunjukkan dua lengkok, EH dan FG, bagi dua bulatan
sepusat yang mempunyai jejari OE dan OF.

Find
Carikan
(a) the angle , in radian.
sudut , dalam radian.
(b) the perimeter of the shaded region, EFGH.
perimeter rantau berlorek, EFGH.

Diagram 3 shows two arcs, JN and KM, of two concentric


circles with centre O and having radius OJ and OK.
Rajah 3 menunjukkan dua lengkok, JN dan KM, bagi dua
bulatan sepusat yang mempunyai jejari OJ dan OK.

Diagram 3
Find
Carikan
(a) the angle , in radian.
sudut , dalam radian.
(b) the perimeter of the shaded region, JKMN.
perimeter rantau berlorek, JKMN.

[4 marks]
Answer:

[4 marks]
[4 markah]

(a) Length of arc FG = r


10.5 = (1 + 15)
10.5
=
16
= 0.66 rad.
(b) Langkah 1 : Length of arc EH = r
= 1 0.66
= 0.66 cm
Langkah 2 : Perimeter of the shaded region
= 10.5 + 0.66 + 15 + 15
= 41.16 cm
4 Diagram 4 shows a circle.
Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan

Answer:
Jawapan:

Find the area of minor sector AOB.


Carikan luas sektor minor AOB.

Diagram 4 shows a circle.


Rajah 4 menunjukkan sebuah bulatan

Find the area of minor sector MON.


Carikan luas sektor minor MON.

[3 marks]

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
1 2
1
r = (2)2(2.4)
2
2
Diagram 5 shows a circle.
Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan

Area of minor sector =


5

Answer:

= 4.8 cm2
5

Find the area of major sector MON.


Carikan luas sektor major MON.
[2 marks]

Diagram 5 shows a circle.


Rajah 5 menunjukkan sebuah bulatan

Find the area of major sector AOB.


Carikan luas sektor major AOB.
[2 marks]
[2 markah]

Answer:

Langkah 1 : = ( x
) radians
180

= (360 61)
180
= 5.219 rad.

Answer:
Jawapan:

71
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

1 2
r
2
1
= (10)2(5.219)
2
= 260.95 cm2
Diagram 6 shows a sector of a circle with centre O and radius 25 cm.
The length of the chord DE is 3 cm.
Rajah 6 menunjukkan sektor bulatan yang berpusat O dan mempunyai
jejari 25 cm. Panjang perentas DE ialah 3 cm.

Langkah 2 : Area of major sector =

Find
Carikan
(a) DOE in radians,
DOE dalam radian,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.

Diagram 6 shows a sector of a circle with centre O and


radius 30 cm. The length of the chord DE is 17 cm.
Rajah 6 menunjukkan sektor bulatan yang berpusat O dan
mempunyai jejari 30 cm. Panjang perentas DE ialah 17 cm.

Find
Carikan
(a) DOE in radians,
DOE dalam radian,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.

[3 marks]
Answer:
1.5
= 0.06
25
DOF = 3.44

Langkah 2 : = ( x
) radians
180

= 3.44
180
= 0.06 rad.
Langkah 3 : DOE = r
= 2 0.06
= 0.12 rad.
1
(b) Langkah 1 : Area of sector DOE = r2
2
1
= (25)2(0.12)
2
= 37.5 cm2
Langkah 2 : OF = 252 1.52
= 24.95 cm
1
Langkah 3 : Area of triangle ODE = 24.95 3
2
= 37.43 cm2
Langkah 4 : Area of the shaded region = 37.5 37.43
= 0.07 cm2
7 Diagram 7 shows the sector OPQ of a circle with centre O.
Rajah 7 menunjukkan sektor OPQ pada satu bulatan yang berpusat O.

[3 marks]
[3 markah]

(a) Langkah 1 : sin DOF =

Find
Carikan
(a) the angle in radians,
sudut dalam radian,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[4 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : Cos Adjacent
Hypothenus

Answer:
Jawapan:

Diagram 7 shows the sector OPQ of a circle with centre O.


Rajah 7 menunjukkan sektor OPQ pada satu bulatan yang
berpusat O.

Find
Carikan
(a) the angle in radians,
sudut dalam radian,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[4 marks]
[4 markah]

72
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

4
5
= 0.8
QOR = cos-1 0.8
= 36.87

Langkah 2 : = ( x
) radians
180

= 36.87
180
= 0.6436 rad.
1
(b)Langkah 1 : Area of sector OPQ = r2
2
1
= (5)2(0.6436)
2
= 8.04 cm2
1
Langkah 2 : Area of triangle ORQ = 3 4
2
= 6 cm2
Langkah 3 : Area of the shaded region = 8.04 6
= 2.04 cm2
8 Diagram 8 shows a circle with centre O and radius 14 cm.
Rajah 8 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan jejari 14 cm.

Answer:
Jawapan:

cosQOR =

Diagram 8 shows a circle with centre O and radius 16 cm.


Rajah 8 menunjukkan sebuah bulatan dengan pusat O dan
jejari 16 cm.

Diagram 8
Rajah 8

Given that OU = US and OUT = 90, find


Diberi OU = US dan OUT = 90, carikan
(a) UOT in radians,
UOT dalam radian,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[4 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : Cos Adjacent
Hypothenus
7
UOT = cos1( )
14
= 60

Langkah 2 : = ( x
) radians
180

= 60
180
= 1.0473 rad.
1
(b) Langkah 1 : Area of sector SOT = r2
2
1
= (14)2 1.047
2
= 102.635 cm2
1
Langkah 2 : Area of triangle OTU = 7 14 sin 60
2
= 42.438 cm2
Langkah 3 : Area of the shaded region = 102.635 42.438
= 60.197 cm2

Given that OF = FD and OFE = 90, find


Diberi OF = FD dan OFE = 90, carikan
(a) FOE in radians,
FOE dalam radian,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

73
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

9 Diagram 9 shows a sector OKM of a circle with centre O.


Rajah 9 menunjukkan sektor OKM sebuah bulatan yang berpusat O.

Given that KOM = 1.6964 radians and OJ = JK = ON = NM = 12 cm.


Diberi KOM = 1.6964 radian dan OJ = JK = ON = NM = 12 cm.
Find
Carikan
(a) the length of arc KM,
panjang lengkok KM,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[3 marks]
Answer:

Diagram 9 shows a sector OFG of a circle with centre O.


Rajah 9 menunjukkan sektor OFG sebuah bulatan yang
berpusat O.

Given that FOG = 0.4028 radians and OE = EF = OH =


HG = 20 cm.
Diberi FOG = 0.4028 radian dan OE = EF = OH = HG =
20 cm.
Find
Carikan
(a) the length of arc FG,
panjang lengkok FG,
(b) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:

(a) Length of arc KM = r


= 24 1.6964
= 40.714 cm
1
(b) Langkah 1 : Area of sector OKM = r2
2
1
= (24)2(1.6964)
2
= 488.563 cm2
1
Langkah 2 : Area of triangle OJN = ab sin C
2
1
= 12 12 sin 1.6964
2
= 71.433 cm2
Langkah 3 : Area of the shaded region = 488.563 71.433
= 417.13 cm2
BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT
1

OUTPUT

Diagram 1 shows a sector OJK of a circle with centre O. Point M lies


on OJ, point N lies on OK and MN is perpendicular to OK. The
length of OM is 19 cm and JOK is 1.5181 radians.

Diagram 1 shows a sector OPQ of a circle with centre O. Point


R lies on OP, point S lies on OQ and RS is perpendicular to OQ.
The length of OR is 11 cm and POQ is 1.388 radians.
Rajah 1 menunjukkan sektor OPQ sebuah bulatan yang
berpusat O. Titik R terletak pada OP, titik S terletak pada OQ
dan RS adalah berserenjang dengan OQ. Panjang OR ialah 11
cm dan POQ ialah 1.388 radians.

Diagram 1
Given that OM : OJ = 19 : 27.
[Use = 3.142]
Find
(a) the length of MJ,
[2 marks]
(b) the perimeter of the shaded region.

Given that OR : OP = 11 : 23.


Diberi OR : OP = 11 : 23.

[4 marks]
(c) the area of the shaded region.
[4 marks]

[Use = 3.142]
[Guna = 3.142]

Answer:

74
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(a) Langkah 1 : Given OM : OJ = 19 : 27


27
Langkah 2 : OJ =
19
19
= 27
MJ = 8

Find
Carikan
(a) the length of RP,
panjang RP,

(b)

(b) the perimeter of the shaded region.


perimeter rantau berlorek.

Langkah 1 : Sin

[2 marks]
[2 markah]

Opposite
Hypothenus

sin 1.5181 =

[4 marks]
[4 markah]

MN

19

(c) the area of the shaded region.


luas rantau berlorek.

MN = 19 sin 1.5181
= 18.974 cm
Langkah 2 : Cos Adjacent
Hypothenus
cos 1.5181 =

[4 marks]
[4 markah]

ON
19

ON = 19 cos 1.5181
= 1 cm
Langkah 3 : NK = 27 1
= 26 cm
Langkah 4 : Length of arc JK = 27 1.5181
= 40.989 cm
Langkah 5 : Perimeter of the shaded region = 18.974 + 26 + 40.989 + 8
= 93.963 cm
1 2
(c)
Langkah 1 : Area of sector OJK = r
2
1
= 272 1.5181
2
= 553.347 cm2
1
Langkah 2 : Area of triangle OMN = 1 18.974
2
= 9.487 cm2
Langkah 3 : Area of the shaded region = 553.347 9.487
= 543.86 cm2
Diagram 2 shows two circles. The larger circle has centre X and
2
radius 15 cm. The smaller circle has centre Y and radius 11 cm.
The circles touch at point U. The straight line ST is a common
tangent to the circles at point S and point T.
Rajah 2 menunjukkan dua bulatan. Bulatan yang lebih besar
mempunyai pusat X dan jejari 15 cm. Bulatan yang lebih kecil
mempunyai pusat Y dan jejari 11 cm. Kedua-dua bulatan
menyentuh pada titik U. Garis lurus ST ialah tangen sepunya
kedua-dua bulatan pada titik S dan titik T.

Diagram 2
[Use = 3.142]
Given that SXU = radians, calculate
Diberi SXU = radian, kirakan
(a) the value of ,
nilai ,

Diagram 2 shows two circles. The larger circle has centre S and
radius 22 cm. The smaller circle has centre T and radius 14 cm.
The circles touch at point R. The straight line PQ is a common
tangent to the circles at point P and point Q.
Rajah 2 menunjukkan dua bulatan. Bulatan yang lebih besar
mempunyai pusat S dan jejari 22 cm. Bulatan yang lebih kecil
mempunyai pusat T dan jejari 14 cm. Kedua-dua bulatan
menyentuh pada titik R. Garis lurus PQ ialah tangen sepunya
kedua-dua bulatan pada titik P dan titik Q.

Diagram 2
Rajah 2
[2 marks]

(b) the length of the minor arc TU,


panjang lengkok minor TU,
[3 marks]
(c) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[5 marks]
Answer:

[Use = 3.142]
[Guna = 3.142]
Given that PSR = radians, calculate
Diberi PSR = radian, kirakan
(a) the value of ,
nilai ,
[2 marks]
[2 markah]

75
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(a) Langkah 1 :
Adjacent
Cos
Hypothenus
4
cos =
26
4
= cos1 ( )
26
= 81.15

Langkah 2 : = ( x
) radians
180

= 81.15
180
= 1.4165 rad.
(b) Langkah 1 : TYU = 180
= 3.142 1.4165
= 1.7255 rad.
Langkah 2 : Length of minor arc TU = 11 1.7255
= 18.98 cm
(c) Langkah 1 : ST = 262 42
= 25.69 cm
1
Langkah 2 : Area of trapezium STYX = (15 + 11) 25.69
2
= 333.97 cm2
1
Langkah 3 : Area of sector SXU = r2
2
1
= 152 1.4165
2
= 159.356 cm2
1
Langkah 4 : Area of sector TYU= r2
2
1
= 112 1.7255
2
= 104.393 cm2
Langkah 5 : Area of the shaded region
= 333.97 159.356 104.393
= 70.221 cm2
Diagram 3 shows a semicircle JEMGK with centre H and a
3
rhombus EFGH.
Rajah 3 menunjukkan semi bulatan JEMGK yang berpusat H dan
rombos EFGH.

(b) the length of the minor arc QR,


panjang lengkok minor QR,
[3 marks]
[3 markah]
(c) the area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[5 marks]
[5 markah]

Given F(9, 18), H(9, 1) and K(33, 1), calculate


Diberi F(9, 18), H(9, 1) and K(33, 1), kirakan
(a) radius of the semicircle JEMGK,
jejari semi bulatan JEMGK,
[1 mark]
[1 markah]
(b) angle in radians,
sudut dalam radian,
[2 marks]
[2 markah]
(c) area of sector HEMG,
luas sektor HEMG,
[3 marks]
(d) area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[4 marks]

Diagram 3 shows a semicircle AJCMB with centre N and a


rhombus JKMN.
Rajah 3 menunjukkan semi bulatan AJCMB yang berpusat N
dan rombos JKMN.

Given K(1, 23), N(1, 6) and B(20, 6), calculate


Diberi K(1, 23), N(1, 6) and B(20, 6), kirakan
(a) radius of the semicircle AJCMB,
jejari semi bulatan AJCMB,
[1 mark]
[1 markah]
(b) angle in radians,
sudut dalam radian,
[2 marks]
(c) area of sector NJCM,
luas sektor NJCM,
[3 marks]
(d) area of the shaded region.
luas rantau berlorek.
[4 marks]

76
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Answer:
(a) HK = 33 9
= 24 cm
8.5
(b)
cos =
2 24

= 69.26
2
= 138.52
= 2.4179 rad.
1
(c)
Area of sector HEMG = r2
2
1
= 242 2.4179
2
= 696.355 cm2
1
(d)
Langkah 1 : Area of rhombus HEFG = 2 ab sin C
2
1
= 2 24 24 sin 2.4179
2
= 381.402 cm2
Langkah 2 : Area of shaded region
= 696.355 381.402
= 314.953 cm2

BAHAGIAN

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus

KBAT 1
Diagram shows a piece of a square tile.
Rajah menunjukkan sekeping jubin yang berbentuk segi empat
sama.

KBAT 2

The tile isdivided into 8 sectors with radius 8 cm and centre O.


Jubin itu dibahagikan kepada 8 sektor yang sama besar dengan
jejari 8 cm dan berpusat O.
(a) The length of the side of the tile. / panjang sisi jubin,
(b) The area, in cm2, of the shaded region.
Luas, dalam cm2,g kawasan berlorek
(c) The perimeter, in cm, of the unshaded region.
Perimeter, dalam cm, bagi kawasan yang tidakberlorek.

77
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 9: DIFFERENTIATION / PEMBEZAAN


BAHAGIAN 1: Formula
(a) Differentiation using First Principle

lim y
dy

dx x 0 x

(e) Quotient Rule (Bahagi)

d u
( )
dx v

(b) d ( a ) 0 , a = constant

dx
(c) d ( x n ) nx n 1 , a = constant
dx
(d) d ( ax n ) anx n 1 , a = constant
dx
(e) Product Rule (Darab)

d
dv
du ,
(uv ) U
V
dx
dx
dx

du
dv
U
dx
dx
v2
, dy 0

(f) Turning Point (Gradient = 0)

dx
dy
d2y
(g) Maximum Point ,
0, and ... 2 0
dx
dx
2
dy
d
y
(g) Minumum Point ,
0, and ... 2 0
dx
dx
(g) Rate Of Change (RC) , dy dy dx
dt dx dt
(g) Small Change

, y dy x
dx

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

INPUT

OUTPUT

1
Find lim (x + 5)
x4

Find lim (x + 7)
x5
[2 marks]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
Answer:
Jawapan:

Langkah 1 : Given lim (x + 5)


x4
Langkah 2 : Replace x = 4
=4+5
=9
2

2
Find lim (x2 2x 5)
x0

Find lim (x2 + 6x + 2)


x0
[2 marks]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
Answer:
Jawapan:

Langkah 1 : Given lim (x2 2x 5)


x0
Langkah 2 : Replace x = 0
=005
= 5
3

3
Find lim (x2 + 5x + 4)
x5

Find lim (x2 + 5x 4)


x3
[4 marks]

[4 marks]
[4 markah]

Answer:

Answer:
Jawapan:

Langkah 1 : Given lim (x2 + 5x + 4)


x5
Langkah 2 : Replace x = 5
= 25 + 25 + 4
= 54
x
1
Find lim
2
x

()

Find lim
x
[3 marks]

1
2

()

()

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
Langkah 1 : Given lim
x
Langkah 2 : Replace x =

1
6

Answer:
Jawapan:

78
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
=
5

1
2

()

USAHA +DOA+TAWAKAL

=> 0
5

x2 49
Find lim
x+7
x3
[3 marks]

x2 49
Cari had
x7
x8

Answer:
x2 49
Langkah 1 : Given lim
x+7
x3
Langkah 2 : lim
x3
Langkah 3 : lim
x3

x2 49
Find lim
x7
x8

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

x2 72
x7
(x + 7)(x 7)
x+7

Langkah 4 : lim (x 7)
x3
Langkah 5 : Replace x = 3
=37
= 4
6

5x2
Find lim
7 + x2
x
[4 marks]

4x2
Cari had
2 + x2
x

Answer:
5x2
Langkah 1 : Given lim
7 + x2
x

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

5x2
Langkah 2 : lim
7
x x2( 2 + 1)
x

4x2
Find lim
2 + x2
x

5
Langkah 3 : lim
7
x 2 + 1
x
Langkah 4 : Replace x =
5
=
0+1
=5
Differentiate 1 with respect to x.

7
[4 marks]

Differentiate 3 with respect to x.


Bezakan 3 terhadap x.

Answer:
Langkah 1 : Let y = 1

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan

Langkah 2 : y ax n dy nax n 1
dx

dy
=0
dx
Differentiate 6x with respect to x.

8
[4 marks]

Differentiate 2x with respect to x.


Bezakan 2x terhadap x.

Answer:
Langkah 1 : Let y = 6x

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan

Langkah 2 : y ax n dy nax n 1
dx

dy
= 1(6x1 1)
dx
=6
8
Differentiate x with respect to x.

9
[3 marks]

Differentiate 5x2 with respect to x.


Bezakan 5x2 terhadap x.

Answer:
Langkah 1 : Let y = x8

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 2 : y ax n dy nax n 1
dx

dy
= 8(x8 1) = 8x7
dx

79
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
10

Differentiate

USAHA +DOA+TAWAKAL

5
with respect to x.
x6

10
[2 marks]

Bezakan

Answer:
Langkah 1 : Let y =

Differentiate

9
with respect to x.
x3

9
terhadap x.
x3

5
= 5x6
x6

Langkah 2 : y ax
n

[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

dy
nax n 1
dx

dy
= 6(5x6 1)
dx
= 30x7
30
= 7
x
9
11
Differentiate 6 with respect to x.
5x

11

Differentiate

5
with respect to x.
4x5

[2 marks]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
9
9
= x6
5x6
5
dy
Langkah 2 : y ax n
nax n 1
dx
dy
9
= 6( x6 1)
dx
5
54 7
= x
5
54
= 7
5x
7
12
Differentiate
with respect to x.
(2x)3
7
Bezakan
terhadap x.
(2x)3

Answer:

Langkah 1 : Let y =

12

Differentiate
Bezakan

2
with respect to x.
(3x)3

2
terhadap x.
(3x)3

[3 marks]

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
Langkah 1 : Let y =

7
7
= x3
(2x)3
8

Langkah 2 : y ax
n

Answer:
Jawapan:

dy
nax n 1
dx

dy
7
= 3( x3 1)
dx
8
21 4
= x
8
21
= 4
8x
3
13 Differentiate 2x + x5 with respect to x.
Bezakan 2x3 + x5 terhadap x.

13

Differentiate 6x5 + x3 with respect to x.


Bezakan 6x5 + x3 terhadap x.

[3 marks]

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
Langkah 1 : Let y = 2x3 + x5

Answer:
Jawapan:

dy
n
nax n 1
Langkah 2 : y ax
dx
dy
= 3(2x2) + 5(x4)
dx
= 6x2 + 5x4
14 Differentiate (x 4)(x 2) with respect to x.
Bezakan (x 4)(x 2) terhadap x.

14

Differentiate (x 4)(x + 4) with respect to x.


Bezakan (x 4)(x + 4) terhadap x.

[4 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let y = (x 4)(x 2)
= x2 6x + 8

[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

Langkah 2 : y ax n dy nax n 1
dx

dy
= 2x 6
dx

80
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
15

Differentiate

USAHA +DOA+TAWAKAL

2x3 + x2
with respect to x.
x

15
[3 marks]

Answer:
Langkah 1 : Let y =
=

2x3 + x2
x

x 2x 2 x
x

3x4 + x4
with respect to x.
x
4
4
3x + x
Bezakan
terhadap x.
x
Differentiate

[3 marks]
[3 markah]

Answer:

= 2x2 + x
dy
Langkah 2 : y ax n
nax n 1
dx
dy
= 4x + 1
dx
3 2
16 Differentiate x (x + 2) with respect to x.
Bezakan x3(x2 + 2) terhadap x.

16

Differentiate x2(x4 + 4) with respect to x.


Bezakan x2(x4 + 4) terhadap x.

[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let y = x3(x2 + 2)
= x5 + 2x3
dy
Langkah 2 : y ax n
nax n 1
dx
dy
= 5x4 + 6x2
dx
17 Differentiate (3x2 + 2)(x4 + x2 + 1) with respect to x.
Bezakan (3x2 + 2)(x4 + x2 + 1) terhadap x.

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

17
[4 marks]

Answer:
Langkah 1 : Let y = (3x2 + 2)(x4 + x2 + 1)
Langkah 2 : Let u = 3x2 + 2
du
= 6x
dx
Langkah 3 : Let v = x4 + x2 + 1
dv
= 4x3 + 2x
dx
dy
dv
du
Langkah 4 : = u + v
dx
dx
dx
= (3x2 + 2)(4x3 + 2x) + (x4 + x2 + 1)(6x)
= 12x5 + 6x3 + 8x3 + 4x + 6x5 + 6x3 + 6x
= 18x5 + 20x3 + 10x
3
x +4
18
Differentiate 4
with respect to x.
x +4

18

Differentiate (2x2 + 3)(x2 + x2 + 1) with respect to x.


Bezakan (2x2 + 3)(x2 + x2 + 1) terhadap x.
[4 marks]
[4 markah]
Answer:
Jawapan:

Differentiate

x2 + 3
with respect to x.
x2 + 4

[2 marks]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
x3 + 4
x4 + 4
Langkah 2 : Let u = x3 + 4
du
= 3x2
dx
Langkah 3 : Let v = x4 + 4
dv
= 4x3
dx
du
dv
v u
dx
dx
dy
Langkah 4 : =
dx
v2
(x4 + 4)(3x2) (x3 + 4)(4x3)
=
(x4 + 4)2
3x6 + 12x2 4x6 16x3
=
(x4 + 4)2
6
x 16x3 + 12x2
=
(x4 + 4)2
dy
19
Given y = (5x5 5)3, find .
dx

Answer:
Jawapan:

Langkah 1 : Let y =

19

Given y = (6x5 2)5, find

[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let u = 5x5 5

dy
.
dx
[3 marks]

Answer:

81
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

du
= 25x4
dx
Langkah 2 : Let y = u3
dy
= 3u2
du
dy dy du
Langkah 3 : =

dx du dx
2
= 3u 25x4
= 3(5x5 5)2 25x4
= 75x4(5x5 5)2
dy
20
Given y = (x + 3)3(x + 4)4, find .
dx
dy
3
4
Diberi y = (x + 3) (x + 4) , cari .
dx

20

dy
.
dx
dy
Diberi y = (x + 2)3(x + 3)3, cari .
dx
Given y = (x + 2)3(x + 3)3, find

[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : Let u = (x + 3)3 and v = (x + 4)4
du
dv
= 3(x + 3)2 and
= 4(x + 4)3
dx
dx
dy
dv
du
Langkah 2 : = u + v
dx
dx
dx
= (x + 3)3[4(x + 4)3] + (x + 4)4[3(x + 3)2]
= 4(x + 3)3(x + 4)3 + 3(x + 4)4(x + 3)2
= (x + 3)2(x + 4)3[4(x + 3) + 3(x + 4)]
= (x + 3)2(x + 4)3(4x + 12 + 3x + 12)
= (x + 3)2(x + 4)3(7x + 24)
(8x 5)4
dy
21
Given y =
, find .
(9x + 2)9
dx

[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

21

Given y =

[2 marks]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
Langkah 1 : Let u = (8x 5)4 and v = (9x + 2)9
du
dv
= 32(8x 5)3 and
= 81(9x + 2)8
dx
dx
dy
du
dv
Langkah 2 : = v u
dx
dx
dx
(9x + 2)9[32(8x 5)3] (8x 5)4[81(9x + 2)8]
=
(9x + 2)18
9
32(9x + 2) (8x 5)3 81(8x 5)4(9x + 2)8
=
(9x + 2)18
3
(8x 5) (9x + 2)8[32(9x + 2) 81(8x 5)]
=
(9x + 2)18
(8x 5)3(9x + 2)8(288x + 64 648x + 405)
=
(9x + 2)18
3
(8x 5) (9x + 2)8(360x + 469)
=
(9x + 2)18
22 Find the gradient of the tangent to the curve y = 5x5 8x3 at the point
(2, 96).
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : y = 5x5 8x3
dy
= 25x4 24x2
dx
Langkah 2 : At point (2, 96),
dy
= 25(2)4 24(2)2
dx
= 304
Therefore, the gradient of the tangent at point (2, 96) = 304
23 Find the equation of the normal to the curve y = 2x2 + x3 at the point
(3, 9).
Cari persamaan normal kepada lengkung y = 2x2 + x3 pada titik
(3, 9).
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : y = 2x2 + x3

(5x 8)8
dy
, find .
(7x + 8)5
dx

Answer:
Jawapan:

22

Find the gradient of the tangent to the curve y = 4x3 x2 at


the point (2, 36).
Cari kecerunan tangen kepada lengkung y = 4x3 x2 pada
titik (2, 36).
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

23

Find the equation of the normal to the curve y = 8x2 x3 at


the point (2, 24).
Cari persamaan normal kepada lengkung y = 8x2 x3
pada titik (2, 24).
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

82
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

dy
= 4x + 3x2
dx
Langkah 2 : At point (3, 9),
dy
= 4(3) + 3(3)2
dx
= 15
The gradient of the tangent at point (3, 9) = 15
1
Langkah 3 : Gradient of normal =
15
1
Langkah 4 : Equation: y 9 = (x 3)
15
1
46
y= x+
15
5
2
24 The normal to the curve y = 2x + 12x 9 at a point P is parallel to the
straight line y = 5.
Find the equation of the normal to the curve at point P.
Garis normal kepada lengkung y = 2x2 + 12x 9 pada titik P adalah
selari dengan garis lurus y = 5.
Cari persamaan normal kepada lengkung itu pada titik P.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 : y = 2x2 + 12x 9
dy
= 4x + 12
dx
Langkah 2 : Gradient of normal = 0
Gradient of tangent = 0
dy
Langkah 3 : = 0
dx
4x + 12 = 0
x = 3
Langkah 3 : y = 2(3)2 + 12(3) 9
= 27
P = (3, 27)
Langkah 4 : Equation: y + 27 = 0(x + 3)
y = 27
dy
25
Given that the curve y = f(x) and = 5px 6, where p is a constant.
dx
3
The gradient of the curve at x = 5 is 12 .
4
Find the value of p.
dy
Diberi lengkung y = f(x) dan = 5px 6, dengan keadaan p ialah
dx
pemalar.
3
Kecerunan lengkung itu di x = 5 ialah 12 .
4
Cari nilai p.
[3 marks]
Answer:
Langkah 1 :

24

25

The normal to the curve y = 2x2 + 13x 15 at a point P is


1
parallel to the straight line y = x + 21.
17
Find the equation of the normal to the curve at point P.
Garis normal kepada lengkung y = 2x2 + 13x 15 pada
1
titik P adalah selari dengan garis lurus y = x + 21.
17
Cari persamaan normal kepada lengkung itu pada titik P.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

Given that the curve y = f(x) and

dy
= 7px 6, where p is a
dx

constant.
The gradient of the curve at x = 10 is 134.
Find the value of p.
dy
Diberi lengkung y = f(x) dan = 7px 6, dengan
dx
keadaan p ialah pemalar.
Kecerunan lengkung itu di x = 10 ialah 134.
Cari nilai p.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

dy
= 5px 6
dx

dy 51
=
dx 4
51
5p(5) 6 =
4
3
p=
4
26 Given y = (4x 2)(x 2). find
Diberi y = (4x 2)(x 2), cari
(a) dy
dx
(b) the value of x when y is maximum.
nilai x apabila y adalah maksimum.
(c) the maximum value of y.
nilai maksimum bagi y.
Langkah 2 : When x = 5,

26

[2 marks]

Given y = (6x 4)(x 6). find


Diberi y = (6x 4)(x 6), cari
(a) dy
dx
(b) the value of x when y is maximum.
nilai x apabila y adalah maksimum.
(c) the maximum value of y.
nilai maksimum bagi y.
[2 marks]

83
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

Answer:

[2 markah]
Answer:
Jawapan:

(a)Langkah 1 : y = (4x 2)(x 2)


= 4x2 + 6x + 4
dy
Langkah 2 : = 8x + 6
dx
dy
(b) When y is maximum, = 0
dx
8x + 6 = 0
3
x=
4
3
3
(c) y = (4( ) 2)(1( ) 2)
4
4
25
=
4
27

The curve y = 2x2 29x 28 has a minimum point at x = k, where k is a constant.


Find the value k.
Lengkung y = 2x2 29x 28 mempunyai titik minimum di x = k, dengan k ialah
pemalar.
Cari nilai k.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : y = 2x2 29x 28
dy
= 4x 29
dx
dy
Langkah 2 : When y is minimum, = 0
dx
4x 29 = 0
29
x=
4
29
k=
4

27

The curve y = x2 28x 26 has a maximum point at x = k, where


k is a constant.
Find the value k.
Lengkung y = x2 28x 26 mempunyai titik maksimum di x = k,
dengan k ialah pemalar.
Cari nilai k.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

28

The radius of a balloon in the shape of a sphere increases at the rate of 4 cm s1.
Find the rate of change of the volume of the balloon when the radius is 6 cm.
Jejari sebiji belon dalam bentuk sfera bertambah pada kadar 4 cm s1. Cari
kadar perubahan isi padu belon itu apabila jejarinya ialah 6 cm.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
[2 marks]
Answer:
4
Langkah 1 : V = r3
3
dV
Langkah 2 :
= 4r2
dr
dV dV dr
Langkah 3 :
=

dt dr dt
= 4r2 4
= 16r2
Langkah 4 :When r = 6,
dV
= 16(6)2
dt
= 576 cm3 s1
1
The volume of liquid, V m3, in a tank is given by V = h3 + 2h, where h m is the
3
height of the liquid in the tank. Liquid is added into the tank at the rate of 9 m3
s1.
Find the rate of change of the height of liquid, in m s1, at the instant when its
height is 5 m.
[3 marks]
Answer:
dV
Langkah 1 :
= h2 + 2
dh
Langkah 2 : When h = 5,
dV
= (5)2 + 2
dh
= 27
dh 1

=
dV 27
dh dh dV
Langkah 3 : =

dt dV dt
1
= 9
27
1
= m s1
3

28

The radius of a balloon in the shape of a sphere increases at the rate


of 6 cm s1. Find the rate of change of the volume of the balloon
when the radius is 13 cm.
Jejari sebiji belon dalam bentuk sfera bertambah pada kadar 6 cm
s1. Cari kadar perubahan isi padu belon itu apabila jejarinya ialah
13 cm.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
4 3
[Isi padu sfera, V = r ]
3
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

29

1
The volume of liquid, V m3, in a tank is given by V = h3 + 4h,
3
where h m is the height of the liquid in the tank. Liquid is added
into the tank at the rate of 13 m3 s1.
1
Isi padu cecair, V m3, dalam sebuah tangki diberi oleh V = h3 +
3
4h, dengan keadaan h m ialah tinggi cecair dalam tangki itu.
Cecair dimasukkan ke dalam tangki itu dengan kadar 13 m3 s1.

29

Find the rate of change of the height of liquid, in m s1, at the


instant when its height is 8 m.
Carikan kadar perubahan tinggi cecair, dalam m s1, pada ketika
tingginya ialah 8 m.
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

84
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
30

31

32

33

USAHA +DOA+TAWAKAL

A block of ice in the form of a cube with sides x cm, melts at a rate of 0.5 cm3
s1.
Find the rate of change of x at the instant when x = 13 cm.
[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : V = x3
dV
= 3x2
dx
dV
Langkah 2 :
= 0.5cm3 s1
dt
dx dx dV
Langkah 3 : =

dt dV dt
1
= 2 0.5
3x
0.5
= 2
3x
Langkah 4 : When x = 13,
dx
0.5
=
dt 3(13)2
= 0.0009860001 cm s1
The volume of a sphere increases at the rate of 20 cm3 s1. Find the radius of the
sphere at the instant when its radius is increasing at a rate of 0.2 cm s1.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
[3 marks]
Answer:
4
Langkah 1 : V = r3
3
dV
= 4r2
dr
dV
Langkah 2 :
= 20
dt
dr
Langkah 3 : = 0.2
dt
dV dV dr
Langkah 4 :
=

dt dr dt
20 = 4r2 0.2
20
4r2 =
0.2
4r2 = 100
r2 = 25
r = 5 cm
Find the small change in volume of a sphere when the radius increases from 6
cm to 6.02 cm.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
[2 marks]
Answer:
4
Langkah 1 : V = r3
3
dV
= 4r2
dr
Langkah 2 : r = 6.02 6
V dV
Langkah 3 :

r dr
dV
Langkah 4 : V
r
dr
= 4r2 0.02
= 4(6)2 0.02
= 2.88 cm3
6
Given y = 3 , find
x
(a) dy
dx
6
(b)
the approximate value of
correct to four decimal places..
(9.03)3
[2 marks]
Answer:
6
(a) Langkah 1 : y = 3
x
= 6x3
dy
Langkah 2 : = 18
dx
x4

30

A block of ice in the form of a cube with sides x cm, melts


at a rate of 1.13 cm3 s1.
Find the rate of change of x at the instant when x = 11 cm.
Seketul ais berbentuk kubus dengan sisi x cm, mencair pada
kada 1.13 cm3 s1.
Cari kadar perubahan x pada ketika x = 11 cm.
[2 marks]
Answer:

31

The volume of a sphere increases at the rate of 6.4 cm3 s1.


Find the radius of the sphere at the instant when its radius is
increasing at a rate of 0.1 cm s1.
Isi padu sebuah sfera bertambah bertambah pada kadar
6.4 cm3 s1. Cari jejari sfera itu pada ketika jejarinya
bertambah pada kadar 0.1 cm s1.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
4
[Isi padu sfera, V = r3]
3
[3 marks]
[3 markah]
Answer:
Jawapan:

32

Find the small change in volume of a sphere when the radius


increases from 6 cm to 6.07 cm.
Cari perubahan kecil dalam isi padu sebuah sfera apabila jejarinya
bertambah dari 6 cm ke 6.07 cm.
4
[Volume of sphere, V = r3]
3
4 3
[Isi padu sfera, V = r ]
3
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

33

6
, find
x2
6
Diberi y = 2 , cari
x
(a) dy
dx
(b)
the approximate value of
Given y =

nilai anggaran bagi

6
correct to four decimal places.
(4.01)2

6
betul kepada empat tempat
(4.01)2

perpuluhan.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

85
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(b) Langkah 1 : Let y = 6


93

= 0.002743
6
Langkah 2 : y
(9.03)3
y dy

x dx
dy
y x
dx
= 18 x

x4

34

35

36

= 18 (0.03)
94
= 0.000082
6
Langkah 3 :
y + y
(9.03)3
= 0.002743 0.000082
= 0.002661
= 0.0027
Given y = 4x2 + 4x 2,
dy
(a)
find the value of when x = 1.
dx
(b) express the approximate change in y, in terms of k, when x changes from 1
to 1 + k, where k is a small value.
[2 marks]
Answer:
(a) Langkah 1 : y = 4x2 + 4x 2
dy
= 8x + 4
dx
Langkah 2 : When x = 1
dy
= 8(1) + 4
dx
= 4
(b) Langkah 1 : x = (1 + k) 1
=k
dy
Langkah 2 : y = x
dx
= 4k
3
Two variables, x and y, are related by the equation y = 2 .
x
Express the approximate change in y, in terms of p, when x changes from 3 to 3
+ p, where p is a small value.
3
Dua pemboleh ubah, x dan y, dihubungkan oleh persamaan y = 2 .
x
Ungkapkan perubahan kecil bagi y, dalam sebutan p, apabila x berubah
daripada 3 kepada 3 + p, dengan keadaan p ialah nilai yang kecil.
[2 marks]
Answer:
3
Langkah 1 : y = 2
x
dy 6
= 3
dx x
Langkah 2 : When x = 3
dy
6
=
dx (3)3
2
=
9
Langkah 3 : x = (3 + p) 3
=p
dy
Langkah 4 : y = x
dx
2
= p
9
9 9 5
d2y
Given y = 3 + 2 + , find 2 .
x x x
dx
[2 marks]
Answer:
3
2
1
Langkah 1 : y = 9x + 9x + 5x
dy
Langkah 2 : = 27x4 18x3 5x2
dx
d 2y
Langkah 3 : 2 = 108x5 + 54x4 + 10x3
dx
108 54 10
= 5 + 4 + 3
x
x
x

34

35

36

Given y = 7x2 5x 2,
Diberi y = 7x2 5x 2,
dy
(a)
find the value of when x = 1.
dx
dy
cari nilai apabila x = 1.
dx
(b) express the approximate change in y, in terms of k, when x
changes from 1 to 1 + k, where k is a small value.
ungkapkan perubahan kecil bagi y, dalam sebutan k, apabila x
berubah daripada 1 kepada 1 + k, dengan keadaan k ialah
nilai yang kecil.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

2
.
x2
Express the approximate change in y, in terms of p, when x changes
from 9 to 9 + p, where p is a small value.
2
Dua pemboleh ubah, x dan y, dihubungkan oleh persamaan y = 2 .
x
Ungkapkan perubahan kecil bagi y, dalam sebutan p, apabila x
berubah daripada 9 kepada 9 + p, dengan keadaan p ialah nilai
yang kecil.
[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:
Two variables, x and y, are related by the equation y =

6
d2y
3x2 + 4x, find 2 .
x3
dx
6
d2y
2
Diberi y = 3 3x + 4x, cari 2 .
x
dx
Given y =

[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

86
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
37

USAHA +DOA+TAWAKAL

Given g(x) = 4x4 + 2x3 + x2, evaluate g''(3).


Diberi g(x) = 4x4 + 2x3 + x2, nilaikan g''(3).

37

Given g(x) = 4x4 + 4x3 + x2, evaluate g''(4).


Diberi g(x) = 4x4 + 4x3 + x2, nilaikan g''(4).

[2 marks]
Answer:
Langkah 1 : y = 4x4 + 2x3 + x2
Langkah 2 : g'(x) = 16x3 + 6x2 + 2x
Langkah 3 : g''(x) = 48x2 + 12x + 2
Langkah 4 : g''(3) = 48(3)2 + 12(3) + 2
= 470

[2 marks]
[2 markah]
Answer:
Jawapan:

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 1

INPUT
1

OUTPUT

The curve y = 2x3 24x2 + 72x + 1 passes through the point A(7, 15)
and has two turning points, C(6, 1) and D.
Lengkung y = 2x3 24x2 + 72x + 1 melalui titik A(7, 15) dan
mepunyai dua titik pusingan, C(6, 1) dan D.
Find
Cari
(a) the gradient of the curve at point A.
kecerungan lengkung itu pada A.

The curve y = x3 12x 8 passes through the point A(2, 8)


and has two turning points, P(2, 8) and Q.
Lengkung y = x3 12x 8 melalui titik A(2, 8) dan mepunyai
dua titik pusingan, P(2, 8) dan Q.
Find
Cari
(a) the gradient of the curve at point A.
kecerungan lengkung itu pada A.

[3 marks]
(b) the equation of the normal to the curve at A.
persamaan normal kepada lengkung itu pada A.
[3 marks]
(c) the coordinates of D and determine whether D is the maximum
or the minimum point.
koordinat D dan tentukan sama ada D adalah titik maksimum
atau titik minimum.
[4 marks]
Answer:

[3 marks]
[3 markah]
(b) the equation of the normal to the curve at A.
persamaan normal kepada lengkung itu pada A.
[3 marks]
[3 markah]
(c) the coordinates of Q and determine whether Q is the
maximum or the minimum point.
koordinat Q dan tentukan sama ada Q adalah titik
maksimum atau titik minimum.
[4 marks]
[4 markah]

(a) Langkah 1 : y = 2x3 24x2 + 72x + 1


dy
Langkah 2 : = 6x2 48x + 72
dx
Langkah 3 : Gradient at A(7, 15)
= 6(7)2 48(7) + 72
= 30
1
(b)
Langkah 1 : Gradient of normal =
30
1
Langkah 2 : Equation: y 15 = (x 7)
30
1
443
y= x
30
30
dy
(c)
Langkah 1 : = 0
dx
Langkah 2 : 6x2 48x + 72 = 0
(x 6)(x 2) = 0
x = 6 or x = 2
Langkah 3 : When x = 2
y = 2(2)3 24(2)2 + 72(2) + 1
= 65
D = (2, 65)
d2y
Langkah 4 : 2 = 12x 48
dx
Langkah 5 : At D(2, 65),
d2y
= 12(2) 48
dx2
= 24 < 0
D = (2, 65) is the maximum point.

87
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
BAHAGIAN

USAHA +DOA+TAWAKAL

#3#: Soalan Kemahiran Berfikir Aras Tinggi (KBAT) & Singapore Syllabus
KBAT 1

1
4

Given y = , find . Hence estimate the value of

to 3 significant figures.
1

Diberi y = 4 , find . Seterusnya anggakan nilai

kepada 3 angka beerti.

KBAT 2
Due to the drought, the residents of Bandar Uda have t fill the
water into the container for daily use. The water is poured into
the container with a constant rate. The volume of water, in V
cm3, in the container after t seconds, relatedbto the depth of

626 correct

626 betul

water, x cm, is given by formula V =

(x + 2). After 15
2

seconds, the depth of water is 10 cm. Find the rate of the depyj
of water increased when its depth is 7 cm.
Oleh kerana musim kemarau, penduduk Bandar Uda terpaksa
mengisi air ke dalam bekas untuk kegunaan harian. Air dituang
ke dalam bekas dengan kadar yang malar. Isipadu air, V cm3,
dalam bekas tersebut selepas t cm, diberi oleh rumus V =

(x
2

+ 2). Selepas 15 saat, kedalaman air ialah 10 cm. Cari kadar


kedalaman air bertambah apabila kedalmannnya ialah 7 cm.

KBAT 3
Diagram shows the right angled triangle PQR. ABCQ is a
rectangle inscribed in the right angled triangle PQR
Rajah menunjukkan segi tiga bersudut tegak PQR. ABCQ ialah
sisi empat yang terperap di dalam segi tiga bersudut tegak PQR.

KBAT 4

(a) Show that the area of the shaded region, A cm2, is given
6
by A = 60-12x + x2
5
Tunjukkan bahawa luas rantau berlorek , A cm2,
6
diberikan oleh A = 60-12x + x2
5
(b) Find the values of x and y such that the area of the
shaded region is minimum.
Cari nilai x dan y yang menjadikan luas rantau berlorek
ialah minimum.

88
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 10: SOLUTION OF TRIANGLES / PENYELESAIAN SEGI TIGA


BAHAGIAN 1: Formula
Sine Rule

Cosine Rule

a
b
c

SinA SinB SinC

Area Triangle

a 2 b2 c 2 2bc cos A

1
ab Sin.C
2

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT

OUTPUT

[Pelajari dan kaji dahulu soalan dibahagian ini]

[Selesaikan Semua Soalan dibahagian Ini]

1 Diagram 1 shows a quadrilateral JKMN with JK = 11cm, JN = 6 cm,


KNM = 54 and KMN = 58.
Rajah 1 menunjukkan sisi empat JKMN dengan JK = 11cm, JN = 6
cm, KNM = 54 dan KMN = 58.

Diagram 1 shows a quadrilateral JKMN with JK = 8cm, JN = 7


cm, KNM = 37 and KMN = 40.
Rajah 1 menunjukkan sisi empat JKMN dengan JK = 8cm, JN
= 7 cm, KNM = 37 dan KMN = 40.

Diagram 1
Rajah 1

Diagram 1
Rajah 1

Given the area of JKN = 25.97 cm2, calculate


Diberi luas JKN = 25.97 cm2, kirakan
(a) KJN,

Given the area of JKN = 23.13 cm2, calculate


Diberi luas JKN = 23.13 cm2, kirakan
(a) KJN,
[4 marks]
[4 markah]

(b) the length of KN,


panjang KN,

[4 marks]
[4 markah]
(b) the length of KN,
panjang KN,

[3 marks]
[3 markah]
(c) the length of KM,
panjang KM,

[3 marks]
[3 markah]
(c) the length of KM,
panjang KM,

[3 marks]
[3 markah]

[3 marks]
[3 markah]

Answer:
(a) Area of JKN =

1
ac sin B
2

1
= 11 6 sin KJN
2
1
25.97 = 11 6 sin KJN
2
sin KJN = 0.787
KJN = sin-1 0.787
KJN = 51.9
(b) KN2 = JK2 + JN2 2(JK)(JN) cos KJN
= 112 + 62 2(11)(6) cos 51.9
= 75.55
KN = 8.69 cm
KM
KN
(c)
=
sin KNM sin KMN
KM
8.69
=
sin 54 sin 58
KM = 8.29 cm

89
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

2 Diagram 2 shows a quadrilateral JKMN with JM = 16.8cm, JN = 10.7


cm, MN = 16.8 cm, KM = 11.1 cm, KJM = 31.2 and JKM is an
acute angle.
Rajah 2 menunjukkan sisi empat JKMN dengan JM = 16.8cm, JN =
10.7 cm, MN = 16.8 cm, KM = 11.1 cm, KJM = 31.2 dan JKM
adalah sudut tirus.

Diagram 2
(a) Calculate
Kirakan
(i) JKM
(ii) JNM
(iii) the area of quadrilateral JKMN.
luas sisi empat JKMN.

Diagram 2 shows a quadrilateral ABCD with AC = 19.9cm, AD


= 5.7 cm, CD = 19.1 cm, BC = 12.6 cm, BAC = 33.5 and
ABC is an acute angle.
Rajah 2 menunjukkan sisi empat ABCD dengan AC = 19.9cm,
AD = 5.7 cm, CD = 19.1 cm, BC = 12.6 cm, BAC = 33.5 dan
ABC adalah sudut tirus.

Diagram 2
Rajah 2

[6 marks]
(b) A triangle J'K'M' with measurements of J'M' = 16.8 cm, K'M' =
11.1 cm and K'J'M' = 31.2 has a different shape if compared to
triangle JKM.
Satu segitiga J'K'M' dengan ukuran =J'M' = 16.8 cm, K'M' =
11.1 cm dan K'J'M' = 31.2 mempunyai bentuk yang berbeza
dengan segitiga JKM.
(i) Sketch the triangle J'K'M'.
Lakarkan segitiga J'K'M'.
(ii) Calculate J'K'M'.
Kirakan J'K'M'.
[4 marks]
Answer:
16.8
11.1
(a) (i)
=
sin JKM sin 31.2
16.8 sin 31.2
sin JKM =
11.1
= 0.784
JKM = 51.63
(ii) 16.82 = 10.72 + 16.82 2 10.7 16.8 cos JNM
16.82 10.72 16.82
cos JNM =
2 10.7 16.8
= 0.3185
JNM = 71.43
(iii) Langkah 1 : JMK = 180 31.2 51.63
= 97.17
1
Langkah 2 : Area of JKM = 16.8 11.1 sin 97.17
2
= 92.51 cm2
1
Langkah 3 : Area of JMN = 10.7 16.8 sin 71.43
2
= 85.2 cm2
Langkah 4 : Area of quadrilateral 77JKMN = 92.51 + 85.2
= 177.71 cm2
(b) (i)

(a) Calculate
Kirakan
(i) ABC
(ii) ADC
(iii) the area of quadrilateral ABCD.
luas sisi empat ABCD.
[6 marks]
[6 markah]
(b) A triangle A'B'C' with measurements of A'C' = 19.9 cm,
B'C' = 12.6 cm and B'A'C' = 33.5 has a different shape if
compared to triangle ABC.
Satu segitiga A'B'C' dengan ukuran =A'C' = 19.9 cm, B'C'
= 12.6 cm dan B'A'C' = 33.5 mempunyai bentuk yang
berbeza dengan segitiga ABC.
(i) Sketch the triangle A'B'C'.
Lakarkan segitiga A'B'C'.
(ii) Calculate A'B'C'.
Kirakan A'B'C'.
[4 marks]
[4 markah]

(ii) J'K'M' = 180 51.63


= 128.37

90
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

3 Diagram 3 shows a triangle ABC.


Rajah 3 menunjukkan segitiga ABC.

Diagram 3
(a) Calculate the length of AC.
Kirakan panjang AC
[2 marks]
(b) A quadrilateral ABCD is now formed with AC as its diagonal,
ACD = 45.4 and AD = 9.9 cm. Calculate the two possible
values of ADC.
Satu sisi empat ABCD dibentuk dengan AC menjadi
pepenjurunya, ACD = 45.4 dan AD = 9.9 cm. Kirakan dua
nilai yang mungkin untuk ADC.
[4 marks]
(c) By using the acute ADC from (b), calculate
Dengan menggunakan sudut tirus ADC dari (b), kirakan
(i) the length of CD,
panjang CD,
(ii) the area of the quadrilateral ABCD.
luas sisi empat ABCD.
[4 marks]
Answer:
(a) AC2 = 122 + 172 2 12 17 cos 53.2
= 188.5984
AC = 13.73 cm
(b)

Diagram 3 shows a triangle EFG.


Rajah 3 menunjukkan segitiga EFG.

Diagram 3
Rajah 3
(a) Calculate the length of EG.
Kirakan panjang EG
[2 marks]
[2 markah]
(b) A quadrilateral EFGH is now formed with EG as its
diagonal, EGH = 30 and EH = 6.4 cm. Calculate the two
possible values of EHG.
Satu sisi empat EFGH dibentuk dengan EG menjadi
pepenjurunya, EGH = 30 dan EH = 6.4 cm. Kirakan
dua nilai yang mungkin untuk EHG.
[4 marks]
[4 markah]
(c) By using the acute EHG from (b), calculate
Dengan menggunakan sudut tirus EHG dari (b), kirakan
(i) the length of GH,
panjang GH,
(ii) the area of the quadrilateral EFGH.
luas sisi empat EFGH.
[4 marks]
[4 markah]

Langkah 1 : In ACD,
13.73
9.9
=
sin AD1C sin 45.4
13.73 sin 45.4
sin AD1C =
9.9
= 0.9875
AD1C = 99.07
Langkah 2 : AD2C = 180 99.07
= 80.93
(c) (i) Langkah 1 : CAD2 = 180 45.4 80.93
= 53.67
CD2
9.9
Langkah 2 :
=
sin 53.67 sin 45.4
9.9 sin 53.67
CD2 =
sin 45.4
= 11.2 cm
1
(d) (ii) Langkah 1 : Area of ABC = 12 17 sin 53.2
2
= 81.67 cm2
1
Langkah 2 : Area of ACD2 = 13.73 9.9 sin 53.67
2
= 54.75 cm2
Langkah 3 : Area of quadrilateral ABCD = 81.67 + 54.75
= 136.42 cm2

91
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

4 Diagram 4 shows a quadrilateral EFGH with acute angle FEH.


Rajah 4 menunjukkan sisi empat EFGH dengan sudut tirus FEH.

Diagram 4 shows a quadrilateral ABCD with acute angle BAD.


Rajah 4 menunjukkan sisi empat ABCD dengan sudut tirus
BAD.

Diagram 4
Rajah 4

Diagram 4
Rajah 4

Given that the area of ABD is 126.15 cm2, calculate


Diberi luas ABD ialah 126.15 cm2, kirakan
(a) BAD,

Given that the area of EFH is 63.5 cm2, calculate


Diberi luas EFH ialah 63.5 cm2, kirakan
(a) FEH,

[3 marks]
[3 markah]

[3 marks]
[3 markah]
(b) the length of BD.
panjang BD.

(b) the length of FH.


panjang FH.
[2 marks]
[2 markah]
(c) FHG,

[2 marks]
[2 markah]
(c) BDC,
[3 marks]
[3 markah]

[3 marks]
[3 markah]
(d) the area of quadrilateral ABCD.
luas sisi empat ABCD.

(d) the area of quadrilateral EFGH.


luas sisi empat EFGH.
[2 marks]
[2 markah]

[2 marks]
[2 markah]

Answer:
1
10.2 19.7 sin FEH
2
1
63.5 = 10.2 19.7 sin FEH
2
sin FEH = 0.632
FEH = 39.2
(b) FH2 = 10.22 + 19.72 2 10.2 19.7 cos 39.2
= 180.6953
FH = 13.44 cm
19.5
13.44
(c)
=
sin 57.8 sin FGH
13.44 sin 57.8
sin FGH =
19.5
= 0.5832
FGH = 35.68
FHG = 180 35.68
= 86.52
1
(d) Langkah 1 : Area of FGH = 13.44 19.5 sin 86.52
2
= 130.8 cm2
Langkah 2 : Area of quadrilateral EFGH= 63.5 + 130.8
= 194.3 cm2
(a) Area of EFH =

92
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

5 Diagram 5 shows a triangle ABC. ADFB, AEC and BGC are straight
lines. The straight line FG is perpendicular to BC.
Rajah 5 menunjukkan segitiga ABC. ADFB, AEC dan BGC adalah
garis lurus. Garis lurus FG adalah berserenjang dengan BC.

Diagram 5
Rajah 5
It is given that BD = 17.9 cm, AD = 11.3 cm, AE = 9.1 cm, DAE =
31 and FBG = 45.
Diberi BD = 17.9 cm, AD = 11.3 cm, AE = 9.1 cm, DAE = 31 dan
FBG = 45.
(a) Calculate the length of
Kirakan panjang
(i) DE
(ii) CE
[5 marks]
(b) The area of triangle ADE is the same as the area of triangle BFG.
Calculate the length of BG.
Luas segitiga ADE adalah sama dengan luas segitiga BFG.
Kirakan panjang BG.
[3 marks]
(c) Sketch triangle A'B'C' which has a different shape from triangle
ABC with A'B' = AB, A'C' = AC and A'B'C' = ABC.
Lakarkan segitiga A'B'C' yang mempunyai bentuk yang berbeza
dengan segitiga ABC dengan A'B' = AB, A'C' = AC dan A'B'C'
= ABC.
[2 marks]
Answer:
(a) (i) In ADE,
DE2 = 9.12 + 11.32 2 9.1 11.3 cos 31
= 34.21
DE = 5.85 cm
(ii) Langkah 1 : ABC = 180 31 45
= 104
Langkah 2 : In ABC
29.2
AC
=
sin 104 sin 45
29.2 sin 45
AC =
sin 104
= 21.28 cm
Langkah 3 : CE = 21.28 9.1
= 12.18 cm
(b) Area of ADE = Area of BFG
1
1
9.1 11.3 sin 31 = BG BG
2
2
1
26.48 = BG2
2
BG2 = 52.96
BG = 7.28 cm
(c)

Diagram 5 shows a triangle ABC. ADFB, AEC and BGC are


straight lines. The straight line FG is perpendicular to BC.
Rajah 5 menunjukkan segitiga ABC. ADFB, AEC dan BGC
adalah garis lurus. Garis lurus FG adalah berserenjang
dengan BC.

Diagram 5
Rajah 5
It is given that BD = 11.4 cm, AD = 7.1 cm, AE = 5 cm, DAE
= 33 and FBG = 45.
Diberi BD = 11.4 cm, AD = 7.1 cm, AE = 5 cm, DAE = 33
dan FBG = 45.
(a) Calculate the length of
Kirakan panjang
(i) DE
(ii) CE
[5 marks]
[5 markah]
(b) The area of triangle ADE is the same as the area of triangle
BFG. Calculate the length of BG.
Luas segitiga ADE adalah sama dengan luas segitiga
BFG. Kirakan panjang BG.
[3 marks]
[3 markah]
(c) Sketch triangle A'B'C' which has a different shape from
triangle ABC with A'B' = AB, A'C' = AC and A'B'C' =
ABC.
Lakarkan segitiga A'B'C' yang mempunyai bentuk yang
berbeza dengan segitiga ABC dengan A'B' = AB, A'C' =
AC dan A'B'C' = ABC.
[2 marks]
[2 markah]

93
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

6 Diagram 6 shows a trapezium EFGH. EH is parallel to FG and


FGH is an obtuse angle.
Rajah 6 menunjukkan trapezium EFGH. EH adalah selari dengan FH
dan FGH adalah sudut cakah.

Diagram 6 shows a trapezium PQRS. PS is parallel to QR and


QRS is an obtuse angle.
Rajah 6 menunjukkan trapezium PQRS. PS adalah selari
dengan QS dan QRS adalah sudut cakah.

Diagram 6
Rajah 6
Find
Carikan
(a) the length of QS.
panjang QS.

Diagram 6
Rajah 6
Find
Carikan
(a) the length of FH.
panjang FH.

[2 marks]
[2 markah]
[2 marks]
[2 markah]

(b) the length of GH.


panjang GH.

(b) the length of RS.


panjang RS.
[4 marks]
[4 markah]
(c) QRS,

[4 marks]
[4 markah]
(c) FGH,
[3 marks]
[3 markah]
(d) the area of triangle FGH.
luas segitiga FGH.

[3 marks]
[3 markah]
(d) the area of triangle QRS.
luas segitiga QRS.
[1 mark]
[1 markah]

[1 mark]
[1 markah]
Answer:
(a) In EFG,
FH
6.86
=
sin 50.5 sin 40.8
6.86
FH =
sin 50.5
sin 40.8
= 8.1 cm
(b) In FGH,
Langkah 1 : GFH = EHF
= 180 50.5 40.8
= 88.7
Langkah 2 : GH2 = 42 + 8.12 2 4 8.1 cos 88.7
= 80.14
GH = 8.95 cm
(c) In FGH,
8.1
8.95
Langkah 1 :
=
sin FGH sin 88.7
8.1 sin 88.7
sin FGH =
8.95
FGH = 64.16
Langkah 2 : FGH is obtuse,
FGH = 180 64.16
= 115.84
1
(d) Area of FGH = 4 8.1 sin 88.7
2
= 16.2 cm2

94
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
7

USAHA +DOA+TAWAKAL

Diagram 7 shows a pyramid JABC with triangle ABC as the


horizontal base. J is the vertex of the pyramid and the angle between
the inclined plane ABJ and the base is 55.82
Rajah 7 menunjukkan sebuah piramid JABC dengan segitiga ABC
sebagai tapak mengufuknya. J ialah bucu piramid dan sudut di
antara satah condong ABJ dan tapak ialah 55.82

Diagram 7
Given that JA = JB = 21.02 m and CA = CB = 17.18 m, calculate
Diberi JA = JB = 21.02 m dan CA = CB = 17.18 m, kirakan
(a) the length of AB if the area of the base is 92.09 m2,
panjang AB jika luas tapak ialah 92.09 m2,
[3 marks]
(b) the length of CJ if the angle between CJ and the base is 73.87,
panjang CJ jika sudut di antara CJ dan tapak ialah 73.87,
[3 marks]
(c) the area of triangle JBC.
luas segitiga JBC.
[4 marks]
Answer:

Diagram 7 shows a pyramid PJKM with triangle JKM as the


horizontal base. P is the vertex of the pyramid and the angle
between the inclined plane JKP and the base is 74.51
Rajah 7 menunjukkan sebuah piramid PJKM dengan segitiga
JKM sebagai tapak mengufuknya. P ialah bucu piramid dan
sudut di antara satah condong JKP dan tapak ialah 74.51

Diagram 7
Rajah 7
Given that PJ = PK = 20.59 m and MJ = MK = 19.86 m,
calculate
Diberi PJ = PK = 20.59 m dan MJ = MK = 19.86 m, kirakan
(a) the length of JK if the area of the base is 196.56 m2,
panjang JK jika luas tapak ialah 196.56 m2,
[3 marks]
[3 markah]
(b) the length of MP if the angle between MP and the base is
55.18,
panjang MP jika sudut di antara MP dan tapak ialah
55.18,
[3 marks]
[3 markah]
(c) the area of triangle PKM.
luas segitiga PKM.
[4 marks]
[4 markah]

(a) Langkah 1 : Let K = Midpoint of AB,


Langkah 2 : Area of ABC
1
17.182 sin ACB = 92.09
2
sin ACB = 0.624
ACB = 38.61
Langkah 3 : KCB = 19.31
Langkah 4 : In CKB,
KB
= sin 19.31
17.18
KB = 5.68 mAB
= 11.36 m
(b) Langkah 1 : In KJB,
JK2 = 21.022 5.682
JK = 20.24 m
Langkah 2 : In CJK
CJ
20.24
=
sin 55.82 sin 73.87
20.24 sin 55.82
CJ =
sin 73.87
= 17.43 m
(c) Langkah 1 : 21.022 = 17.432 + 17.182 2 17.43 17.18 cos JBC
21.022 17.432 17.182
cos JBC =
2 17.43 17.18
cos JBC = 0.2623
JBC = 74.79
1
Langkah 2 : Area of JBC = 17.43 17.18 sin 74.79
2
= 144.479 m2

95
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

CHAPTER 11: INDEX NUMBER / NOMBOR INDEKS


BAHAGIAN 1: Formula
Price Index

Composite Price Index

P1
100
P0

Where
P0 = Price at the base time
P1 = Price at specific time

Iw
w

Where
I = Price index or index number
P1 = weightage

BAHAGIAN 2
(B) INPUT learning & (B) OUTPUT learning PAPER 2

INPUT
1

OUTPUT

Table 1 shows the price indices for the year 2007 based on the
year 2003 and the percentages of usage of four ingredients in the
making a type of cake.
Ingredient Price Index
Percentange (%)
A
82
30
B
138
45
C
162
20
D
p
5

(a) Calculate
(i) the price of B in the year 2003 if its price in the year
2007 is RM3.50.
harga B pada tahun 2003 jika harganya pada tahun
2007 ialah RM3.50.
(ii) the price index of A in the year 2007 based on the year
1993 if its price index in the year 2003 based on the year
1993 is 148.
indeks harga bagi A pada tahun 2007 berasaskan tahun
1993 jika indeks harganya pada tahun 2003 berasaskan
tahun 1993 ialah 148.
[5 marks]
(b) The composite price index of the cost of the cake for the year
2007 based on the year 2003 is 124. Calculate
indeks harga gubahan bagi kos kek itu pada tahun 2007
berasaskan tahun 2003 ialah 124. Kirakan
(i) the value of p,
nilai p,
(ii) the price of a box of cake in the year 2003 if the price in
the year 2007 is RM27.70.
harga satu kotak kek itu pada tahun 2003 jika harga
pada tahun 2007 ialah RM27.70.
[5 marks]
Answer:
(a) (i)
P1

P0

100

3.5
100 = 138
P2003
P2003 = RM2.54
(ii) I2007
100
I1993
I2007 I2003
=

100
I2003 I1993
82 148
=

100
100 100
= 121.36
WI
(b) (i)
I =
W

Table 1 shows the price indices for the year 2006 based on the
year 2004 and the percentages of usage of four ingredients in
the making a type of cake.
Ingredient
Price Index
Percentange (%)
Bahan
Indeks Harga
Peratus (%)
A
105
15
B
p
50
C
191
5
D
129
30
Table 1
Jadual 1
(a) Calculate
Kirakan
(i) the price of D in the year 2004 if its price in the year
2006 is RM1.00.
harga D pada tahun 2004 jika harganya pada tahun
2006 ialah RM1.00.
(ii) the price index of C in the year 2006 based on the
year 2000 if its price index in the year 2004 based on
the year 2000 is 118.
indeks harga bagi C pada tahun 2006 berasaskan
tahun 2000 jika indeks harganya pada tahun 2004
berasaskan tahun 2000 ialah 118.
[5 marks]
[5 markah]
(b) The composite price index of the cost of the cake for the
year 2006 based on the year 2004 is 115. Calculate
indeks harga gubahan bagi kos kek itu pada tahun 2006
berasaskan tahun 2004 ialah 115. Kirakan
(i) the value of p,
nilai p,
(ii) the price of a box of cake in the year 2004 if the price
in the year 2006 is RM28.10.
harga satu kotak kek itu pada tahun 2004 jika harga
pada tahun 2006 ialah RM28.10.
[5 marks]
[5 markah]

96
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

6 82 + 9 138 + 4 162 + 1 p
6+9+4+1
2382 + p
124 =
20
p = 98
(ii) 27.7
100 = 124
P2003
P2003 = RM22.34
Table 2 shows the prices of four ingredients in the making a type
of cake.
Jadual 2 menunjukkan harga empat jenis bahan yang digunakan
dalam pembuatan sejenis kek.
124 =

Price per kilogram (RM)


Harga per kilogram (RM)
Year 1990
Year 1997
Tahun 1990
Tahun 1997
W
q
r
X
2.30
3.40
Y
7.20
8.06
Z
8.40
p
Table 2
(a) The price index of ingredient Z in the year 1997 based on the
year 1990 is 192. Calculate the value of p
Indeks harga bahan Z pada tahun 1997 berasaskan tahun
1990 ialah 192. Kirakan nilai p.
[2 marks]
(b) The price index of ingredient W in the year 1997 based on
the year 1990 is 160. The price per kilogram of ingredient W
in the year 1997 is RM4.80 more than its price in the year
1990. Calculate the values of q and r.
Indeks harga bahan W pada tahun 1997 berasaskan tahun
1990 ialah 160. Harga per kilogram bagi bahan W pada
tahun 1997 adalah RM4.80 lebih daripada harganya pada
tahun 1990. Kirakan nilai-nilai q and r.
[3 marks]
(c) The composite price index for the cost of making the cake in
the year 1997 based on the year 1990 is 165. Calculate
indeks harga gubahan bagi kos membuat kek itu pada tahun
1997 berasaskan tahun 1990 ialah 165. Kirakan
(i) the price of a cake in the year 1990 if its price in the
year 1997 is RM34.30,
harga satu kek pada tahun 1990 jika harganya pada
tahun 1997 ialah RM34.30,
(ii) the value of s if the quatities of ingredients W, X, Y and
Z are used in the ratio of 7 : s : 2 : 9.
nilai s jika kuantiti bahan W, X, Y and Z digunakan
dalam nisbah 7 : s : 2 : 9.
[5 marks]
Answer:
P1997
(a)
Price index, I =
100
P1990
p
192 =
100
8.4
p = 16.13
(b) Given
r
160 = 100
q
r = q + 4.8
q + 4.8
160 =
100
q
160q = 100q + 480
q = 8.00
r = 8 + 4.8
= 12.80
Ingredient
Bahan

Table 2 shows the prices of four ingredients in the making a


type of cake.
Jadual 2 menunjukkan harga empat jenis bahan yang
digunakan dalam pembuatan sejenis kek.
Price per kilogram (RM)
Harga per kilogram (RM)
Year 1989
Year 1999
Tahun 1989
Tahun 1999
P
9.40
a
Q
1.00
1.23
R
b
c
S
5.10
5.15
Table 2
Jadual 2
(a) The price index of ingredient P in the year 1999 based on
the year 1989 is 145. Calculate the value of a
Indeks harga bahan P pada tahun 1999 berasaskan tahun
1989 ialah 145. Kirakan nilai a.
[2 marks]
[2 markah]
(b) The price index of ingredient R in the year 1999 based on
the year 1989 is 101. The price per kilogram of ingredient
R in the year 1999 is RM0.09 more than its price in the
year 1989. Calculate the values of b and c.
Indeks harga bahan R pada tahun 1999 berasaskan tahun
1989 ialah 101. Harga per kilogram bagi bahan R pada
tahun 1999 adalah RM0.09 lebih daripada harganya pada
tahun 1989. Kirakan nilai-nilai b and c.
[3 marks]
[3 markah]
(c) The composite price index for the cost of making the cake
in the year 1999 based on the year 1989 is 131. Calculate
indeks harga gubahan bagi kos membuat kek itu pada
tahun 1999 berasaskan tahun 1989 ialah 131. Kirakan
(i) the price of a cake in the year 1989 if its price in the
year 1999 is RM39.50,
harga satu kek pada tahun 1989 jika harganya pada
tahun 1999 ialah RM39.50,
(ii) the value of d if the quatities of ingredients P, Q, R
and S are used in the ratio of 6 : 3 : 1 : d.
nilai d jika kuantiti bahan P, Q, R and S digunakan
dalam nisbah 6 : 3 : 1 : d.
[5 marks]
[5 markah]
Ingredient
Bahan

97
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
34.3
100
P1990
P1990 = RM20.79
(ii) Given I = 165
7 160 + s 148 + 2 112 + 9 192
165 =
7+s+2+9
3072 + 148s
165 =
18 + s
s=6
Table 3 shows the prices, the price indices for the year 1989 based
on the year 1987 and weightages for for four items.
Jadual 3 menunjukkan harga, indeks harga tahun 1989
berasaskan tahun 1987 dan pemberat bagi empat jenis barangan.

(c) (i)

USAHA +DOA+TAWAKAL

165 =

Price per unit (RM)


Year 1987
Year 1989
P
y
5.68
Q
9.60
x
R
2.70
2.46
S
5.40
10.37
Table 3
(a) Find the values of
Carikan nilai-nilai
(i) w
(ii) x
(iii) y
Item

Price
Weightage
index
129
3
188
9
91
z
w
1

[4 marks]
(b) The composite price index for the items in the year 1989
based on the year 1987 is 159. Calculate the value of z.
indeks harga gubahan bagi barangan-barangan itu pada
tahun 1989 berasaskan tahun 1987 ialah 159. Kirakan nilai
z.
[2 marks]
(c) The total expenditure for the items in the year 1987 is
RM2830. Calculate the total expenditure for the items in the
year 1989.
Jumlah perbelanjaan bagi barangan-barangan itu pada
tahun 1987 ialah RM2830. Kirakan jumlah perbelanjaan
bagi barangan-barangan itu pada tahun 1989.
[2 marks]
(d) The price index for item Q in the year 1995 based on the year
1987 is 116 . Calcualte the price index for item Q in the year
1995 based on the year 1989.
Indeks harga bagi barangan Q pada tahun 1995 berasaskan
tahun 1987 ialah 116. Kirakan indeks harga bagi barangan
Q pada tahun 1995 berasaskan tahun 1989.
[2 marks]
Answer:
P1989
(a) (i)
Price index I =
100
P1987
10.37
w=
100
5.4
= 192
x
(ii)
188 =
100
9.6
x = 18.05
5.68
(iii)
129 =
100
y
y = 4.40
3 129 + 9 188 + z 91 + 1 192
(b)
159 =
3+9+z+1
2271 + 91z
159 =
13 + z
z=3

Table 3 shows the prices, the price indices for the year 1995
based on the year 1989 and weightages for for four items.
Jadual 3 menunjukkan harga, indeks harga tahun 1995
berasaskan tahun 1989 dan pemberat bagi empat jenis
barangan.
Price per unit (RM)
Harga per unit (RM) Price index Weightage
Item
Barangan Year 1989 Year 1995 Indeks harga Pemberat
Tahun 1989 Tahun 1995
P
9.90
b
83
2
Q
1.00
1.63
a
5
R
c
11.71
183
1
S
7.70
12.70
165
d
Table 3
Jadual 3
(a) Find the values of
Carikan nilai-nilai
(i) a
(ii) b
(iii) c
[4 marks]
[4 markah]
(b) The composite price index for the items in the year 1995
based on the year 1989 is 153. Calculate the value of d.
indeks harga gubahan bagi barangan-barangan itu pada
tahun 1995 berasaskan tahun 1989 ialah 153. Kirakan
nilai d.
[2 marks]
[2 markah]
(c) The total expenditure for the items in the year 1989 is
RM1130. Calculate the total expenditure for the items in
the year 1995.
Jumlah perbelanjaan bagi barangan-barangan itu pada
tahun 1989 ialah RM1130. Kirakan jumlah perbelanjaan
bagi barangan-barangan itu pada tahun 1995.
[2 marks]
[2 markah]
(d) The price index for item P in the year 2003 based on the
year 1989 is 196 . Calcualte the price index for item P in
the year 2003 based on the year 1995.
Indeks harga bagi barangan P pada tahun 2003
berasaskan tahun 1989 ialah 196. Kirakan indeks harga
bagi barangan P pada tahun 2003 berasaskan tahun 1995.
[2 marks]
[2 markah]

98
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(c) P1989
100 = 159
2830
2830 159
P1989 =
100
= RM4499.70
I1995 I1987
(d) I1995
100 =

100
I1989
I1987 I1989
116 100
=

100
100 188
= 61.7
Diagram 1 shows the monthly expenditure on the items W, X, Y
4
and Z. Table 4 shows the prices, the price indices for the year
1999 based on the year 1996 and weightages for the items.

Item
W

Diagram 1
Price per unit (RM)
Year 1996
Year 1999
7.70
q

Diagram 1 shows the monthly expenditure on the items W, X, Y


and Z. Table 4 shows the prices, the price indices for the year
1987 based on the year 1984 and weightages for the items.
Rajah 1 menunjukkan perbelajaan bulanan pada barangan W,
X, Y dan Z. Jadual 4 menunjukkan harga, indeks harga tahun
1987 berasaskan tahun 1984 dan pemberat bagi barangan itu.

Price index
175

X
Y

r
9.70

3.84
9.80

137
p

6.90

11.87
Table 4

172

(a) Find the values of


(i) p
(ii) q
(iii) r
[4 marks]
(b) Calculate the composite price index for the items in the year
1999 based on the year 1996.
[2 marks]
(c) The total expenditure for the items in the year 1996 is
RM1440. Calculate the total expenditure for the items in the
year 1999.
[2 marks]
(d) The cost of the items increases by 48% from the year 1999 to
the year 2008. Find the composite price index for the year
2008 based on the year 1996.
[2 marks]
Answer:
P1999
(a) (i)
Price index I =
100
P1996
9.8
p=
100
9.7
= 101
q
(ii)
175 =
100
7.7
q = 13.47
3.84
(iii)
137 =
100
r
r = 2.80

Diagram 1
Rajah 1
Price per unit (RM)
Harga per unit (RM)
Item
Price index
Barangan Year 1984 Year 1987 Indeks harga
Tahun 1984 Tahun 1987
W
4.30
7.53
p
X
r
11.31
130
Y
8.60
6.97
81
Z
1.60
q
174
Table 4
Jadual 4
(a) Find the values of
Carikan nilai-nilai
(i) p
(ii) q
(iii) r
[4 marks]
[4 markah]
(b) Calculate the composite price index for the items in the
year 1987 based on the year 1984.
Kirakan indeks harga gubahan bagi barangan-barangan
itu pada tahun 1987 berasaskan tahun 1984.
[2 marks]
[2 markah]
(c) The total expenditure for the items in the year 1984 is
RM1140. Calculate the total expenditure for the items in
the year 1987.
Jumlah perbelanjaan bagi barangan-barangan itu pada
tahun 1984 ialah RM1140. Kirakan jumlah perbelanjaan
bagi barangan-barangan itu pada tahun 1987.
[2 marks]
[2 markah]
(d) The cost of the items increases by 49% from the year 1987
to the year 1994. Find the composite price index for the

99
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
(b)

USAHA +DOA+TAWAKAL

2 175 + 6 137 + 6 101 + 7 172


2+6+6+7
2982
=
21
= 142

year 1994 based on the year 1984.


Kos barangan itu bertambah sebanyak 49% dari tahun
1987 ke tahun 1994. Carikan indeks harga gubahan pada
tahun 1994 berasaskan tahun 1984.
[2 marks]
[2 markah]

I =

(c) P1999
100 = 142
1440
1440 142
P1999 =
100
= RM2044.80
I2008 I1999
(d) I2008
100 =

100
I1996
I1999 I1996
148 142
=

100
100 100
= 210.16
5 Table 5 shows the prices and the price indices for the year 2000 based
on the year 1997 of four components, W, X, Y and Z, used to make a
type of toy. Diagram 2 shows a pie chart which represents the relative
quantity of the components used.
Component
W
X
Y
Z

Price per unit (RM)


Price index
Year 1997 Year 2000
b
3.05
113
3.00
2.61
87
5.00
8.45
a
9.90
12.67
128
Table 5

Table 5 shows the prices and the price indices for the year 1992
based on the year 1983 of four components, A, B, C and D, used
to make a type of toy. Diagram 2 shows a pie chart which
represents the relative quantity of the components used.
Jadual 5 menunjukkan harga dan indeks harga pada tahun
1992 berasaskan tahun 1983 bagi empat komponen, A, B, C
dan D, yang digunakan untuk membina sejenis mainan. Rajah 2
menunjukkan carta pai yang mewakili kuantiti relatif bagi
komponen-komponen yang digunakan.
Price per unit (RM)
Component Harga per unit (RM) Price index
Komponen Year 1983 Year 1992 Indeks harga
Tahun 1983 Tahun 1992
A
8.30
7.22
p
B
1.60
2.83
177
C
q
5.74
87
D
1.10
1.10
100
Table 5
Jadual 5

Diagram 2
(a) Find the values of
Carikan nilai-nilai
(i) a
(ii) b
[4 marks]
(b) Calculate the composite price index for the production cost of the
toy in the year 2000 based on the year 1997.
Kirakan indeks harga gubahan bagi kos pengeluaran bagi
mainan pada tahun 2000 berasaskan tahun 1997.
[2 marks]
(c) The composite price index for the production cost of the toy
increases by 24% from the year 2000 to the year 2009. Calculate
Indeks harga gubahan bagi kos pengeluaran mainan itu
bertambah sebanyak 24% dari tahun 2000 ke tahun 2009.
Kirakan
(i) the composite price index for the production cost of the toy in
the year 2009 based on the year 1997,
indeks harga gubahan bagi kos pengeluaran mainan itu pada
tahun 2009 berasaskan tahun 1997,
(ii) the price of a box of the toy in the year 2009 if its price in the
year 1997 is RM11.80.
harga sekotak mainan itu pada tahun 2009 jika harganya pada
tahun 1997 ialah RM11.80.
[4 marks]
Answer:

Diagram 2
Rajah 2
(a) Find the values of
Carikan nilai-nilai
(i) p
(ii) q
[4 marks]
[4 markah]
(b) Calculate the composite price index for the production cost
of the toy in the year 1992 based on the year 1983.
Kirakan indeks harga gubahan bagi kos pengeluaran bagi
mainan pada tahun 1992 berasaskan tahun 1983.
[2 marks]
[2 markah]
(c) The composite price index for the production cost of the
toy increases by 64% from the year 1992 to the year 1995.
Calculate
Indeks harga gubahan bagi kos pengeluaran mainan itu
bertambah sebanyak 64% dari tahun 1992 ke tahun 1995.

100
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

P2000
100
P1997
8.45
a=
100
5
= 169
3.05
(ii)
113 =
100
b
b = 2.70
47 113 + 14 87 + 19 169 + 20 128
(b)
I =
47 + 14 + 19 + 20
12300
=
100
= 123
124
(c) (i)
I2009 =
123
100
= 152.52
152.52
(ii)
P2009 =
11.8
100
= RM18.00
(a) (i)

Kirakan
(i) the composite price index for the production cost of
the toy in the year 1995 based on the year 1983,
indeks harga gubahan bagi kos pengeluaran mainan
itu pada tahun 1995 berasaskan tahun 1983,
(ii) the price of a box of the toy in the year 1995 if its
price in the year 1983 is RM19.20.
harga sekotak mainan itu pada tahun 1995 jika
harganya pada tahun 1983 ialah RM19.20.
[4 marks]
[4 markah]

Price index I =

101
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

SKEMA JAWAPAN
USAHA +DOA+TAWAKAL

ANSWER CHAPTER 1
FUNCTION
PAPER 1 OUTPUT
1

(b) {6, 14}


14

(a) f(3) = 8(3) 5


= 19
(b) x = 4

15

(a) f(3) = 4(3)2 + 3


= 33
(b) x = 2, 2

16

(a) b = 7
c = 7
(b) = 1

17

(a) p = 1
q = 4
(b) x = 1, 4

18

(a) f(x) = |x + 4|
f(3) = |(3) + 4|
= |7|
=7
f(0) = |(0) + 4|
= |4|
=4
f(10) = |(10) + 4|
= |6|
=6
(b) f(x) = 0
|x + 4|= 0
x + 4 = 0
x=4

19

(a) f(8) = |(8)2 5|


= |59|
= 59
f(5) = |(5)2 5|
= |20|
= 20
f(2) = |(2)2 5|
= |1|
=1
(b) f(x) = 4
|x2 5| = 4
So,
x2 5 = 4
x2 = 9
x = 3, 3
and
(x2 5) = 4
x2 = 1
x = 1, 1

{(5, 3), (7, 3), (9, 3), (9, 8)}

{(12, 3), (15, 3), (15, 5)}

{(6, 2), (6, 3), (14, 2), (18, 2), (18, 3)}

(a)
(b)
(c)
(d)

9
4
{3, 4}
{9, 16}

(a)
(b)
(c)
(d)

9, 15
3, 5
{3, 5}
{9, 10, 15}

(a)
(b)
(c)
(d)

16, 18
2
{2, 3}
{9, 16, 18}

One-to-many relation
Hubungan satu dengan banyak

10

One-to-many relation
Hubungan satu dengan banyak

11

Many-to-one relation
Hubungan banyak dengan satu

12

(a) {(2, 4), (2, 14), (3, 9)}


(b) One-to-many relation
Hubungan satu dengan banyak
(c) {4, 9, 14}

13

(a) 6

102
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
20

(a) p = 1
(b) g(x) = x + 6

21

(a) Many-to-one relation


Hubungan banyak dengan satu
(b) Q = P2

22

(a) 3x + 4 = 0
1
x=1
3
1
m=1
3
(b) 0 x 10

USAHA +DOA+TAWAKAL

(c)

3x 18
, x 1
x+1

SOALAN KBAT
1
(a) g[3(4) + c ] = 0
g [12 + c] = 0
3(12 + c) + c = 0
c = -9
+9
(b) 1
g (x) =
3
3 + 9
3
3
1
p (x) =
2

g1(-3) =
2

=2

q = p1pq

3(15 2 )
2+ 5 2
= 2
2
2+5(32) 2
4760+20 2
=
=
2
2

23

gf(x) = x + 6
fg(x) = x + 6

q = p1(1 5x2) =

24

gf(x) = x 1
gf(1) = 0

qp = q(3-2x)

25

1
fg(x) == x 8
2
17
fg(1) =
2

26

gf(x) = 16x2 + 40x + 24


gf(4) = 120

h = m1mh

(a) x 2 = 0
x=2
k = 2
(b) f2 = 25x + 42
5x + 9
(c)
gf(x) =
, x 5
5x + 5

h=

y 2= 3x -1

27

28

g : x x 10

29

Therefore, g : x 3x 29

30

Therefore, g : x 2x + 1

31

a=2
b = 9

32

(a) Therefore, f1(6) = 2


(b) Therefore, f1(x) = x 8

33

2 + 1
3
2 + 1
m1(x) =
3

x=

h = m-1 (4x 3)

h
4

= 3x 5

PAPER 2 OUTPUT
1
2x
(a)
Therefore f1(x) =
,x0
1x
1 2x
(b)
=
,x0
2x
(c) 8 4x
=
,x0
1x

So, h = 3 and k = 1

x2 + 12x + 36 = 0

x2 + 3x + 2 = 0

63
k>
8

q = 7 or q = 9

9
1

= 0.8610 or 0.4467

x+6
Therefore, f (x) =
, x 1
x+1
1
(b) 6 3x
=
,x
1 3x
3
(a)

(a) m = -3
(b)
f(2m 4) = - 4
m(2m 4) 4 = - 4
2m2 4m = 0
2m(m 2) = 0
m = 0,2 m > 2, m = 2

ANSWER CHAPTER 2
QUADRATIC EQUATION
PAPER 1 OUTPUT
m=6
1

(43) 2 + 1
3
16 2 24+10
=
3

p>

21
4

b2 4ac
= (2st)2 4(s2 + 6)(t2)
= 4s2t2 4s2t2 24t2
= 24t2
b2 4ac < 0
Therefore, the equation will always has no real roots

103
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

8
10

n = 9 or n = 7

11

1
x=
2
x=1

12

m = 32 and n = 126

The range of values of x is x 4 or x 5


9

PAPER 2 OUTPUT
1
(a) x = 9
25
(b)
m = n2
36
2

The range of values of h is h < 3 or h > 7


10

(a) m = 12 and n = 112


121
(b)
p>
8

The range of values of x is x 5 or x 5


PAPER 2 OUTPUT
1 (a)
s
m=
2
s2
n=t
4
s
(b)
m=
2
10
=
2
= 5
The axis of symmetry is x = 5
(c) (i) The minimum point of the curve is on y = 7
s2
t = 7
4
s2
t= 7
4
(10)2
(ii)
t=
7
4
= 25 7
= 18
When x = 0, y = t = 18

(a) So, s = 6 and t = 7


(b) x2 + 40x + 76 = 0

SOALAN KBAT
3x2 - (k + 2)x + 15 = 0
1
Roots : n and m , n = m 4
SOR :
POR :

m+m4=

+2
3

6m = k + 14 .. eqn 1
m(m 4) = 5
m2 4m - 5 = 0
(m 5)(m + 1) = 0
m = 5 , m = 1 eqn 2

substitute eqn 2 into eqn 1


k = 16 , k = - 20
ANSWER CHAPTER 3
QUADRATIC FUNCTION
PAPER 1 OUTPUT
1
1
h>
7
2

k = 5 or k = 1

p < 19

3
83
Therefore, s = and t =
4
8

(a) s = 6
(b) t = 5
(c) x = 6

(a) m = 4
(b) n = 8
(c) x = 4

p = 4 or p = 2

(a) m = 7 or m = 4
(b) y = (x + 7)2 + 28
y = (x 4)2 + 28

(c) (7, 28) and (4, 28)

104
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
3

(a)

(b)

USAHA +DOA+TAWAKAL

The range of values of y is 3 y 24


1
4(x )2 is always positive.
8
Therefore, 4x2 x + 2 is always positive for all real
values of x.

x = 0.326, y = 0.158 or x = 15.326, y = 14.387

1
1
x = , y = 9 or x = 4 , y = 10
2
4

3
x = 2, y = 5 or x = 7 , y = 8
4

2
1
3
x = 8 , y = or x = 8, y = 1
3
3
4

SOALAN KBAT
1

(a) x = 0
y = 2(0)2 + h(0) + 1
=1
Therefore, P(0, 1)
(b) s = 9
(c)

x
y

area = 8.75
xy =

35
4

4 xy = 35 .. eqn 1
Perimeter = 12
2x + 2y = 12
x+y=6
y = 6 x eqn 2
Substitute eqn 2 into eqn 1
4x (6 x) = 35
- 4x2 + 24x 35 = 0
4x2 - 24x + 35 = 0

From the graph, when y 1,


the range of values of x is 4 x 0
5

x=

(a)

5
2

7
2

x=

x = 2.5 , x = 3.5
y = 3.5 , y = 2.5
2

p=3
(b) y = | 3(x + 1)2 12|
x = 2,
= |15|
= 15
The range of values of y is 0 y 15

4
2

4
3

y=

57 2 4(4)(193)

57

2(4)

y = 5.538
x = 1.462

b2 4ac < 0
(-4)2 4(k)(k - 3) < 0
16 4k2 + 12k < 0
4k2 - 12k 16 > 0
(4k + 4)(k 4) > 0
k<-1, k>4
m=1 , n=4

x=

25

x2=5y
x = 7 y eqn 2
substitute eqn 2 into eqn 1
y + 3 = 4(7 - y)2
y + 3 = 4(49 14y + y2)
2
4y 57y + 193 = 0
,
,

y = 8.711
x = - 1.711

ANSWER CHAPTER 5
INDICES & LOGARTIHMS
PAPER 1 OUTPUT
x = 2
1
2

ANSWER CHAPTER 4
SIMULTANEOUS EQUATION
PAPER 1 OUTPUT
9
7
3
1
1
x = , y = or x = , y =
4
8
2
4
2

32

= 2

= 2
22
2
2
= 25

SOALAN KBAT
y = 3x -1
1
x (3x 1) < 12 6x
3x2 + 5x -12 < 0
(3x 4)(x + 3) < 0
-3<x<

log + 3 = 2 + log 4
log + 3 = 2 log + log 4
log + 3 = log 4 2
y + 3 = 4x2 .. eqn 1

x=5
= 125

23
13
13
3
, y = or x = , y =
6
6
4
4

= logx

1
a7b8

= log8 8
=1

105
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
5

USAHA +DOA+TAWAKAL

= (3, 2)

5
7
5

(a) = 2 + 9n 7m
(b) m n
=
4 3

6
D(0, 2)

4 9
= +
p 2q

x = 16

x y
=3+
3 3

10

10
s = t7
11
12

13

= 2 log49 x + 2 log49 y

2
5

15

x = 8

16

2
x=
3

17

11
x=
5

= 2[
= 2
=
log 4 +2
log 4 16
log 4 +2
2

30
k
13

Area of EFG =

209
unit2
2

Area of PQR
137
a = 1 or a =
13

SOALAN KBAT
1
log 2 = log 4 2 + log 4

j=

12

2
3

x = 1

e = 1 and f = 4

Area of J(3, 8)
1 3 4 3 3
1
= | 8 6 4 8 |= |18 + (16) + 24 32 (18)
2
2
12|
1
= |0|
2
= 0 unit2
Hence, J, K and M lie on a straight line.

9
5.8927
= 1.5273

14

8
= ( , 4)
3

11

x=

x=

f = 6

log

log
2

4
1

]+

13

a=4

14

Gradient of KM
4
=
3
Equation:
4x + 3y + 38 = 0

15

Equation:3x 4y + 9 = 0

16

Equation: 8x + 5y 28 = 0

17

x2 + y2 + 6x 10y 30 = 0

18

xy+1=0

19

5x2 + 5y2 + 64x 36y 112 = 0

20

8x2 + 8y2 + 136x 146y + 1081 = 0

log 4

= log 4 ( 5)
= log 4 ( 5)

log4 ( + 2) = 2 log 4 ( 5)
log4 ( + 2) = log 4 ( 5)2
y + 2 = (y 5)2
y + 2 = y2 10y + 25
2
y 11y + 23 = 0

21

=4

22

=8

m = 9 or m = 1

j = 1 or j = 5

PAPER 2 OUTPUT
1
(a) (i) p = 7
(ii) y = 6
Therefore, J = (7, 6)
(b) (i) Therefore, K = (11, 27)
6
255
(ii)
y= x+
7
7
(c) 3x2 + 3y2 78x + 6y 510 = 0

Midpoint of HK

ANSWER CHAPTER 6
GEOMETRY COORDINATES
PAPER 1 OUTPUT
= 13 unit
1

(a) 4x2 + 4y2 64x + 40y + 331 = 0

106
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

(b) (i) Based on the diagram, a = 7


1
(ii)
The coordinates of E are (9 , 3)
2
1
(c)
= 23 unit2
2
3

(a) Hence E = (5, 3)


(b) a : b = 1 : 3

(a) x = 3 or x = 7
Hence, locus A intersects the xaxis at (3, 0)and (7,
0).
(b) Hence, y = 8x + 4 is a tangent to the locus A.

(a) Equation of PQ:


y = 12x 48
1
(b)
Gradient of QS =
12

From the graph, the median is 62.2 kg.

SOALAN KBAT
5
5
1

42
62
5
5
= 4
6

4s 20 = -6r + 30
4s + 6r = 50
3r + 2s = 25 (shown)
ANSWER CHAPTER 7
STATISTICS
PAPER 1 OUTPUT
fx
1
Mean, x =
= 43.727
f
2

Mean, x =

x
= 10.71
N
Median = 10
Mode = 10
(b) New mean = 6(10.71) + 5 = 69.26
New median = 6(10) + 5 = 65
New mode = 6(10) + 5 = 65

(a)

Range = 40 cm

Interquartile range= 30

Interquartile range= 5

10

Interquartile range= 2

11

Interquartile range= 10.313

1
Equation of QS:y = x 48
12
1
431
(c)
S = ( , 47
)
36
432

Mean, x =

12

fx
= 153.111 cm
f

(a) Modal class =


(b)

Interquartile range= 22.39999


13

Mean =

PAPER 2 OUTPUT
x=4
1
y = 48 4
= 44
Modal class = 40 49

Mode = 27.8

42
=6
7
(b) = 28.478
(a)

Median, m= 150.17

Mean, x =

248
= 49.6
5

107
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

72 + 82 + 82 + 92 + 72 +92

3723.2
= 744.64
5
Standard deviation, = 744.64 = 27.29

2 =
2 = 28.67
= 5.354

Variance, 2 =

Student A will be chosen because more consistent.

ANSWER CHAPTER 8
CIRCULAR MEASURE
PAPER 1 OUTPUT
= 50 cm
1

1045
= 11
95
1930
Variance, 2 =
= 20.32
95
Standard deviation, = 20.32 = 4.51
Mean, x =

(a) (i) x = 9 9
= 81
(ii) x2 = 839.25
(b) (i) = 56
(ii) = 441
(a) (i) = 5
(ii) = 299
(b) (i) n = 40
(ii) = 20.861

= 21.888 cm

(a) = 0.38 rad.


(b) = 22.09 cm

= 0.5 cm2

= 799.4 cm2

(a) = 0.5746 rad.


(b) = 14.02 cm2

(a)

Frequency
Kekerapan,
f

10 - 19
20 29
30 - 39
40 49
50 59
60 69
70 79
80 89
90 99
median marks

4
12
23
37
43
32
19
8
2

8+9+8+9+8+6

MeanB =

7+8+8+9+7+9
6

(a) = 1.3469 rad.


(b) = 25.131 cm
(c) = 129.93 cm2

180 30.15 119


43

(a) = 19 cm
(b) = 2.2144 rad.
(c) = 399.699 cm2
(d) = 110.921 cm2
SOALAN KBAT

1
(a) Cos 22.5 =
8

OA = 7.391 cm
Length of side of the tile = 7.391 x 2
= 14.782 cm

(10)

(b) Area of sector = (8) (45 x


) = 25.136 cm2
2
180
2
Area of shaded region = (14.782) 25.136
= 117.96 cm2
(c) Perimeter of unshaded region

= 8(8) + 8(45 x
)(4)
180
= 89.14 cm

=6

6
82 + 92 + 82 + 92 + 82 +62

=
2 = 29
= 5.385

(a) = 1.0473 rad.


(b) = 78.625 cm2

(a) Length of arc FG


= 40 0.4028
= 16.112 cm
(b) Area of the shaded region
= 322.24 78.399
= 243.841 cm2
PAPER 2 OUTPUT
1
(a) RP = 12
(b) = 75.741 cm
(c) = 356.309 cm2

180 76 10

= 59.5 +
= 66.67

= 0.6436 rad.
180

Kekerapan
Longgokan
Cumulative
frequency
4
16
39
76
119
151
170
178
180

= 49.5 +
= 52.76
43
(ii)
Number of excellent candidates
16.75
= 100 x 180 = 30.15
Minimum marks

MeanA =

= 36.87

(b) = 2.04 cm2

SOALAN KBAT
1 (a) (i)

- (6)2

B < A

489
= 5.26
93
59.8068
Variance, 2 =
= 0.64
93
Standard deviation, = 0.64= 0.8
Mean, x =

1
2

- (6)2

ANSWER CHAPTER 9
DIFFERENTIATION

=6

108
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

PAPER 1 OUTPUT
= 12
1

25

p=2

26

(a) dy
= 12x + 32
dx
8
(b)
x=
3
200
(c)
y=
3

27

k = 14

=2

= 20

=0

= 15

=4

dy
=0
dx

29

dy
= 2
dx

30

Let y = 5x2
dy
= 2(5x2 1)
dx
= 10x

= 4056 cm3 s1

28

10

dy 27
=
dx x4

11

dy 25
=
dx 4x6

12

2
= 4
9x

13

= 30x4 + 3x2

14

dy
= 2x
dx

15

dy
= 9x2 + 3x2
dx

16

dy
= 6x5 + 8x
dx

31

= 0.00311 cm s1
r = 4 cm
= 10.08 cm3

32
33

13
m s1
68

(a) dy 12
=
dx x3
(b)

34

(a) dy
= 19
dx
(b) x = k
y = 19k

35

4
=
p
729

36

17
18

72
6
x5

37 = 866
PAPER 2 OUTPUT
1
(a) = 0
(b) y = 8
(c) Q = (2, 24) is the minimum point.

= 16x3 + 16x
=

= 0.1231

SOALAN KBAT

1
1
= 3=

2x
(x2 + 4)2

19

= 150x4(6x5 2)4

20

= (x + 2)2(x + 3)2(6x + 15)

4 4

1
3

4(54 )4

1
500
1

626 = yori + = (625)4 +


=5+
=5

21

22

23

24

(5x 8) (7x + 8) (105x 600)


(7x + 8)10

V=

Therefore, the gradient of the tangent at point (2, 36)


= 52

2
2

1
500

500

500

= +

x=7,

= 7 + = 8
1

x = 10 , V = (10) 2 + (10)
2
= 60 in 15s

60
=
= 4/s

1
241
y= x
20
10

1
1
y= x+
17
17

15
dx

dV

1
8

x 4 = cm s-1
2

109
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch
3

USAHA +DOA+TAWAKAL

(a)

10

(c)

12
12

120 - 10y = 12x


120 12
y=

10

Area of shaded region


1
= ( x 10 x 12 ) xy = 60 - x
2

= 60 -

12012 2
10

= 60 12x +

6
5

= 60 -

120
10

12012

(a)
(b)
(c)
(d)

= 18.03 cm
RS = 16.14 cm
= 98.11
= 86.92 cm2

10
12
10

2
6

(b) A = 60 12x + 2

12

(c)
= -12 + 2

5
When A is minimum,

12012(5)
=0
y=

-12 +

12
5
12

x=0

x = 12
5
x=5

(a) QK = 13.46 mJK = 26.92 m


(b) = 18.28 m
(c) = 164.767 m2

10
12060

60

10

ANSWER CHAPTER 11
INDEX NUMBER
PAPER 2 OUTPUT
1
(a) (i) P2004 = RM0.78
(ii) = 225.38
(b) (i) p = 102
(ii) P2004 = RM24.43

=
10
=6

ANSWER CHAPTER 10
SOLUTION OF TRIANGLE
PAPER 2 OUTPUT
1
(a) KJN = 55.7
(b) KN = 7.06 cm
(c) KM = 6.61 cm
2

(a) a = 13.63
(b) b = 9.20
c = 9.2 + 0.09
= 9.29
(c) (i) P1989 = RM30.15
(ii) d = 1

(a) (i)

(a) (i) = 175


(ii) q = 2.78
(iii) r = 8.70
(b) = 133
(c) = RM1516.20
(d) = 198.17

(a) (i) = 87
(ii) q = 6.60
(b) I = 118
(c) (i) = 193.52
(ii) = RM37.16

(a) (i) ABC = 60.66


(ii) ADC = 89.66
(iii) = 179.47 cm2
(b) (i)

(ii) A'B'C' = 180 60.66 = 119.34


3

(a) EG = 10.66 cm
(b) = 56.39
(c) (i) = 12.77 cm
(ii) = 89.66 cm2
(a)
(b)
(c)
(d)

BAD = 53.8
BD = 16.08 cm
BDC = 110.34
Area of quadrilateral ABCD= 257.32 cm2

(a) (i) DE = 3.98 cm


(ii) CE = = 8.37 cm
(b) BG = 4.4 cm

1.63
100= 163
1
(ii) b = 8.22
(iii) c = 6.40
(b) d = 5
(c) = RM1728.90
(d) = 236.1
a=

110
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT

MATHS Catch

USAHA +DOA+TAWAKAL

PENUTUP
Tahniah anda telah membuat langkah yang bijak dengan menghabiskan Semua soalan latih tubi berfokus didalam modul Ramalan
aktiviti ini.Dicadangkan pelajar membuat Semua soalan yang diberikan sekurang-kurangnya dua kali sebelum peperiksaan bermula.

NASIHAT BUAT PELAJAR PELAJAR DIKASIHI SEKALIAN


BILA KAMU TAK TAHAN LELAHNYA BELAJAR,
MAKA KAMU AKAN MENANGGUNG PERITNYA
KEBODOHAN
-Imam As - SyafieIkhlas dari,

Cikgu Rajaei
Pengetua
Pusat Latihan & Bimbingan Matematik
Maths Catch (SA0156441U)
+ 017-3321095, + 0196580295 , + 01135447107 , + 0126500995
Maths Catch Shah Alam (MCSA): 15B, Jalan Singa C, 20/C, Seksyen 20, Shah Alam, Selangor
Maths Catch Bandar Sri Damansara (MCBSD): No. 5- 3, Jalan Damar SD 15/1, Bandar Sri Damansara , 52200 , K.Lumpur.
Maths Catch Bandar Baru Bangi (MCB): 27 -A-1Jalan Reko Sentral 1, Reko Sentral, 43000, Bangi, Selangor
PERINGATAN
*Modul ini adalah Hak Cipta Terpelihara Maths Catch dan www.maths-catch.com. Mengubah, Mencetak, Mengedar atau
Menjual semula modul ini tanpa izin yang sah dari pemilik adalah dilarang dan boleh dikenakan tindakan undang-undang.
*Jika anda adalah Guru Sekolah, Pusat Tuisyen dan mahukan dalam kuantiti yang banyak sila hantarkan email pertanyaan
ke mathscatch@gmail.com bagi mendapatkan harga yang lebih murah dan diskaun istimewa secara sah.
*Sila laporkan kepada pihak admin Maths Catch di mathscatch@gmail.com sekiranya anda menerima modul ini tanpa
melalui pihak Maths Catch
Kerjasama anda amatlah dihargai..

DILARANG FOTOSTAT
Dapatkan lebih banyak soalan latih tubi bermula Maths Tahun 1 hingga Tingkatan 5
Disini http://www.maths-catch.com/newsletter.html
Sertai dan komunikasi dengan Maths Catch Team secara terus melalui komuniti Maths Catch di Facebook
Disini https://www.facebook.com/MathsCatch

Dan Klik button LIKE

111
TOPAMF4/2015 Maths Catch Team www.maths-catch.com

[Lihat halaman sebelah]


SULIT