Anda di halaman 1dari 1

PROTOKOL DAN ETIKET SOSIAL

. Amalan protokol dan etiket sosial dalam sesuatu majlis adalah bertujuan
untuk

memberi

penghormatan

kepada

tetamu

kehormat

dan

jemputan.

Kesempurnaan sesuatu majlis yang dianjurkan akan dapat mencerminkan atau


melambangkan kreativiti, kredibiliti dan keupayaan sesebuah agensi terutama sekali
apabila berhubung dengan pihak luar
Amalam protokol dan etiket sosial dalam masyarakat akan memberi kesan
yang positif untuk menerima organisasi tersebut. Pengetahuan dan kemahiran
protokol dan etiket sosial sangat penting terutama sekali ketika berhubung dengan
pihak luar

dan sangat mempengaruhi sekolah. Kemahiran dan pengetahuan ini

sangat penting dalam kegunaan harian individu. Setiap orang wajar mengetahui
protokol. Pengetahuan ini akan memastikan seseorang individu itu tahu tentang
peraturan yang harus dipatuhi. Jika protokol ini tidak diamalkan menjadikan
seseorang itu dianggap tidak protokol atau kurang pengetahuan tentang etika
Protokol juga amat penting dalam berhubung dengan masyarakat. Sebagai
seorang yang berpengetahuan dan kemahiran, protokol dalam masyarakat menjadi
hubungan dengan masyarakat itu lebih berperaturan untuk mengelakkan sebarang
kontroversi
Protokol mengendalikan majlis adalah sangat penting melibatkan susun atur
majlis, kedudukan VIP, aturcara, nyanyian lagu dan sebagainya. Pengendalian majlis
ini sangat mementingkan protokol dan etiket sosial terutama sekali melibat pihak
menteri dan istana.
Akhir sekali dalam hubungan anatarbangsa. Kita perlu memahami protokol
pihak yang ingin kita hubungi. Pengetahuan dan kemahiran ini penting agar tidak
berlaku

percanggahan

dengan

meningkatkan imej seseorang itu.

protokol

pihak

tersebut.

Seterusnya

dapat