Anda di halaman 1dari 1

1/2

LILIN-LILIN PERDAMAIAN
C = DO ; 2 / 4

Drs Bonar Gultom

Slow Beat
1

S 0

0 0

A 0

0 0

3 3 3 3

3 3 .

3 3

3 3 3 3

6 5 0 1

4 4 4 4

4 4 .

4 4

B 3 3 3 3

3 3 .

3 3

3 3 3 3

6 5 0 1

4 4 4 4

4 4 .

4 4

per ti

da ku me ra

sa kan?

lap ser ta ke

lamnya

ki ni

da kah eng

kau se

Ge

S 0

0 0

0 0

A 0

0 0

0 0

4 4 4 3

1 7 0 6

5 5 5 5

5 5 6 7

1 1 .1

2 1 0 6

5 3

B 4 4 4 3

1 7 0 6

5 5 5 5

5 5 6 7

1 1 .1

2 1 0 6

5 3

du lu pa da

mu la nya di

cip ta kan

Tu han,

du ni a

se

mes ta.

Yang

te

rang dan

13

S 0

0 0

0 0

3 3 3 3

3 3 .

3 3

3 3 3 3

A 0

0 0

0 0

3 3 3 3

3 3 .

3 3

3 3 3 3

Ki ni ke ge

lapan

se ma

kin me ra ja

3 5

4 3 .

2 5

5 .

5 .

p
1
p

B 3 5

4 3 .

2 5

5 .

5 .

da mai

sen to

sa.

in dah

Uuu

uuu

uuu

20

S 6 5 0 1

4 4 4 4

4 4 .

4 4

4 4 4 3

1 7 0 6

5 5 5 5

A 6 5 0 1

4 4 4 4

4 4 .

4 4

4 4 4 3

1 7 0 6

5 5 5 5

ca na

ser ta

pra ha ra de

ri

himpit mence

le

la,

dan

mem ba wa ben

ta,

meng

7 .

7 .

B 5 .

5 .

uuu

Uuu

uuu

Uuu

uuu

uuu

S 5 5 6 7

1 1 1 1

2 1 0 6

5 1 1 1

1 7 6 7

1 .

1 .

A 5 5 6 7

1 1 1 1

2 1 0 6

5 1 1 1

1 7 6 7

1 .

1 .

si a.

da la gi

damai se jah

t'ra.

26

kam ser ta me

ngancam manu

Ti

4 .

5 .

5 .

B 3

4 .

3 .

3 .

uuu

Uuu

uuu

uuu

uuu

uuu

33

S
A
T
B

3 2

1 1 1

1 .7

7 6 6

4 3

2 2 2

2 .1

1 7 7

7 6

3 2

1 1 1

1 .7

7 6 6

4 3

2 2 2

2 .1

1 7 7

7 6

1 3 3

3 .5

5 4 4

4 3

2 6 6

6 .6

6 5 5

5 4

3 2

1 3 3

3 .5

5 4 4

4 3

2 6 6

6 .6

6 5 5

5 4

Ta nya

lah pa da

ha

ti

mu:

Me nga

pa du nia

se

mu

la

yangdi

Ta nya

lah pa da

di

ri

mu:

Bu kan

kah u lah

ma

nu

sia

yangmen

:3

Anda mungkin juga menyukai