Anda di halaman 1dari 7

Peperiksaan Pertengahan Tahun 2011

Kemahiran Hidup Tahun 6


Nama:______________________

Kelas:___________________

Arahan am: Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu
jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul.
1. Yang berikut adalah tujuan organisasi
bengkel, kecuali

5. Lukisan projek mempunyai butiran yang


berikut, kecuali

A. mengelakkan kemalangan
B. memastikan bengkel dalam keadaan
bersih
C. menentukan alatan tersusun
D. menyiapkan kerja dengan cepat

A.
B.
C.
D.

6. Apakah alatan tangan yang digunakan untuk


menanggalkan skru?

2. Apakah bahan di dalam pemadam api yang


berlebel ABC?
A.
B.
C.
D.

rupa bentuk projek.


bahan-bahan yang digunakan.
ukuran bahagian projek.
langkah membuat projek.

A.
B.
C.
D.

Air
Buih
Debu kering
Karbon dioksida

Playar
Pemutar skru
Gandin plastic
Sepana

7. Motor digunakan untuk


3. Rujukan dan panduan penggunaan,
pemasangan dan baik pulih sesuatu perkakas
atau peralatan disediakan dalam
A.
B.
C.
D.

A. menukarkan tenaga elektrik kepada


tenaga gerakan.
B. menukarkan tenaga gerakan kepada
tenaga elektrik.
C. menghasilkan tenaga elektrik
D. menggerakan gear.

risalah
buku
peraturan
manual

8. Kemaskan projek kayu dengan


menggunakan
A.
B.
C.
D.

4. Bahagian yang bertanda X pada rajah diatas


dinamakan
A.
B.
C.
D.

syaf.
gear.
wayar.
motor.

kertas A4.
glu.
kertas manila.
kertas las.

9. Sebelum memulakan sesuatu projek, kita


hendaklah membuat________ projek.
A. lampiran.
B. keratan.
C. rumusan.
D. lukisan.
1

10. Sekiranya kereta tidak bergerak, apakah


yang perlu dilakukan?
A.
B.
C.
D.

15. Pilih alatan yang dapat membuang karat


pada permukaan bahan.

Periksa bahagian tayarnya


Periksa bahagian motornya
Periksa bahagian baterinya
Periksa bahagian rimnya

I Pengikis
II.
Kertas las
III Bulu kekuli IV Cat antikarat
A.
B.
C.
D.

11. Antara alatan yang berikut, yang manakah


menggunakan elektromagnet?
A. Radio
B. Basikal
C. Televisyen
D. Loceng pintu
12. Antara berikut, yang manakah tidak
menggunakan sistem takal?
A.
B.
C.
D.

16. _________ digunakan untuk mengekalkan


dan membolehkan kita melihat urat kayu
yang cantik.
A.
B.
C.
D.

Mesin jahit
Kereta kabel
Kereta sorong
Mesin pemotong rumput

Glu PVA
Kerta las.
Syelek
Cat

17. Minyak pelincir yang pekat bermakna


A. mempunyai kelikatan yang rendah.
B. berkelikatan tinggi.
C. dapat digunakan pada semua
bahagian yang bergerak.
D. dapat digunakan untuk membersih
semua jenis permukaan.

13. Antara cara-cara menyenggara alatan tangan


adalah seperti yang berikut, kecuali
A. dibersihkan dan dicuci selepas
digunakan.
B. disimpan di tempat yang betul dan
sesuai.
C. Diminyakkan sebelum disimpan.
D. Dibuat dengan kain.

18. Karat pada logam harus dibuang kerana hal


yang berikut, kecuali
A.
B.
C.
D.

Karat dapat melicinkan logam.


Karat dapat mereputkan logam.
Karat dapat merosakkan logam.
Karat menjadikan logam tidak
menarik.

19. X digunakan untuk mengurangkan geseran


pada bahagian alatan yang bergerak. Apakah
X?

14. Alatan manakah yang sesuai digunakan


untuk menanda garisan X di atas pemukanan
logam?
A. Penggarit
C. Pisau lipat

I, II dan III
I, III dan IV
II, III dan IV
I, II, III dan IV

A.
B.
C.
D.

B. Penanda pusat
D. Senggerek

Thinner
Air sabun
Turpentin
Minyak pelincir.

20. Namakan kompenen elektronik di atas.


A.
B.
C.
D.

Diod pemancar cahaya


Perintang peka cahaya
Perintang tetap
Perintang boleh laras

24. Berdasarkan lukisan bergambar litar


elektronik di atas, komponen elektronik X
ialah

21. Nilai perintang tetap dibaca


melalui__________ atau nilai yang tercatat
pada badannya.
A.
B.
C.
D.

A.
B.
C.
D.

bintink hitam
tombol warna
meter
jalur warna

25. Apakah yang perlu anda putar pada


perintang boleh laras untuk mengubah nilai
rintangannya?
A.
B.
C.
D.

22. Namakan alatan tangan yang ditunjukkan di


atas.
A.
B.
C.
D.

perintang tetap
perintang boleh laras
LED
Perintang peka cahaya

tangkai
pemegang
spindle
tali

Pemutar skru mata rata


Playar muncung tirus
Penjalur wayar
Gandin plastic

23. Untuk memulihkan kilat dan warna pada


bahagian yang telah pudar,
kerja________perlu dilakukan.
A.
B.
C.
D.

26. Berdasarkan lukisan bergambar yang diberi


apakah yang akan belaku kepada mentol di
atas?

memimyak
membersih
mengelap
menggilap

A.
B.
C.
D.

menjadi lebih terang


menjadi lebih malap
terbakar
tidak menyala

27. Antara alat tangan berikut, yang manakah


sesuai anda gunakan untuk mengesan
kebocoran arus elektrik dan wayar hidup
elektrik?
A.
B.
C.
D.

Pemutar skru
Pena ujian
Playar gabung
Playar muncung tirus

30. Apakah bahan yang paling sesuai boleh


kamu gunakan untuk meminyakkan
bahagian yang bertanda X?
A.
B.
C.
D.
28. Berdasarkan rajah di atas, yang manakah
menunjukkan mentol akan menjadi terang?
A.
B.
C.
D.

Minyak tanah
Minyak kelapa
Minyak pelincir
Minyak rambut

I dan II
I dan III
I dan IV
III dan IV

Air
Sabun
Detergen
Turpentin

31. Bahan-bahan di atas adalah contoh bahan


29. Antara simbol komponen di bawah, yang
manakah adalah simbol untuk diod
pemancar cahaya?

A.
B.
C.
D.

penggilap
pembersih
pencuci
pengalas

35. Pilih cara penggunaan alatan tangan yang


betul.

32. Bahagian yang bertanda X di atas boleh


dibersihkan dengan menggunakan
I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

Air panas
Air sejuk
Sabun serbuk
Kain atau span
I, II dan III
II, III dan IV
I, III dan IV
I, II, III dan IV

A.
B.
C.
D.

I dan II
I dan III
II dan III
II dan IV

36. Antara alatan yang berikut, manakah yang


paling sesuai digunakan untuk
membersihkan permukaan kikir yang telah
digunakan?

33. Bahan-bahan yang ditunjukkan di atas


adalah bahan
A. pembersih
B. penggilap
C. pembalut
D. makanan
34. Penyataan manakah yang tidak benar
mengenai cat alas?

37. Bahagian berlabel manakah yang


menunjukkan pelana basikal?

A. Cat alas diciarkan menggunakan


turpentine.
B. Cat alas disapukan sebagai pengalas.
C. Cat alas sesuai untuk mencantikkan
projek.
D. Cat alas disapu menggunakan berus
cat.

A. P

B. Q

C. R

D. S

38. Manakah antara aktiviti yang berikut,


merupakan aktiviti membaik pulih?
I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

C. Gergaji tangan, tukul kuku kambing,


paku dan papan
D. Gergaji tangan, sesiku L, tukul kuku
kambing, paku dan papan.

Membersihkan stom kaca lampu gasolin


Mengganti mentol lampu gasoline
Mengganti tiub basikal
Menegangkan kabel brek basikal
I dan II
I dan IV
II dan III
III dan IV

42. Pilih cara menyimpan berus yang terbaik.

39. Manakah antara yang berikut menunjukkan


sesendal?

43. Antara alat yang berikut, manakah yang


digunakan untuk mengukur dan menanda?
40. Manakah antara yang berikut, menunjukkan
paku penal?

I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

41. Apakah alatan tangan yang perlu disediakan


untuk membaiki kerusi rosak seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di bawah?

44. Mentol manakah yang akan menyala lebih


terang?

A. Gergaji tangan, tukul kuku kambing,


papan dan gergaji halus.
B. Gergaji tangan, papan, paku, sesiku
L dan gergaji lengkung halus.

pengukur
pisau penanda
sesiku L
pena ujian
I, II dan III
I, II dan IV
I, III dan IV
II, III dan IV

45. Apakah akan berlaku sekiranya L.E.D


disambung pada bateri seperti yang
ditunjukkan dalam rajah di bawah ini?

48. Bahan-bahan ini sesuai digunakan pada


permukaan yang berikut KECUALI
A.
B.
C.
D.

aluminium
kuprum
logam berkrom
plat keluli lembut

A. L.E.D akan menyala dengan cukup


terang.
B. L.E.D akan menyala kemudian
padam.
C. L.E.D akan menyala kurang terang.
D. L.E.D tidak akan menyala
49. Antara yang berikut yang manakah adalah
kegunaan bahan yang diberi?

46. Pertambahan nilai perintang peka cahaya


bergantung pada kadar.
A.
B.
C.
D.

A. mengurangkan geseran pada


bahagian alatan yang bergerak
B. mengilatkan permukaan logam
ferum
C. untuk mencuci alat aluminium
D. digunakan sebagai bahan bakar

Gerakan
Haba
Cahaya
Bunyi

50 .Antara ikan hiasan di bawah yang manakah


flower horn?
A.

47. Apakah yang perlu kamu perhatikan pada


permukaan X yang ditunjukkan di atas
sebelum kamu menggilapnya?
I
II
III
IV
A.
B.
C.
D.

kering
basah
bersih
lembap
I dan II
I dan III
I dan IV
III dan IV

C.