Anda di halaman 1dari 3

b.

Harapan dan wawasan anda sebagai seorang Guru Cemerlang


Guru cemerlang ialah guru yang menguasai dan menghayati kandungan
mata pelajaran atau bidang pengkhususan dan kepakarannya. Guru sukan
yang unggul adalah menjadi harapan dan wawasan saya sebagai seorang
Guru Cemerlang. Menjadi seorang guru yang berketerampilan dari segi
jasmani, emosi, rohani dan intelek serta beretika dan bertauliah adalah
menjadi matlamat saya sebagai guru sukan sepenuh masa di sekolah.
Untuk merealisasikan wawasan in, saya tidak akan mensia-siakan
tanggungjawab yang telah diberikan kepada saya dan akan sentiasa
berkhidmat sebagai seorang guru berketrampilan dan sentiasa akan
memberikna khidmat cemerlang kapada bangsa dan negara.
Pendidikan Jasmani dan Pendidikan Kesihatan (PJK) adalah penting
dan diperlukan bagi mempelajari kemahiran-kemahiran pergerakan harian
dalam sukan, gaya hidup sihat dan amalan kesihatan yang baik. Ini dapat
membantu seseorang mencapai kejayaan yang lebih cemerlang. PJK juga
dapat membimbing tingkah laku seseorang supaya berfungsi sebagai
seorang yang bijak. Ia boleh menyedarkan orang ramai bahawa PJK dapat
memberi sumbangan kepada nilai kemasyarakatan. Saya mengharapkan
melalui Pendidikan Jasmani dan juga sukan, murid-murid dari pelbagai
kaum dan bangsa akan bergaul dengan penuh erat, rapat dan harmonis.
Saya hendak melihat negara saya ini Malaysia yang mempunyai rakyat
berbilang kaum dapat hidup dengan sihat, gembira dan hidup lama kerana
ilmu yang diperolehi melalui Pendidikan Jasmani pada bangku sekolah.
Selain itu, saya juga berhasrat untuk menganjurkan Klinik
Pendidikan Jasmani dan Kesihatan buat ibu bapa dan masyarakat. Melalui
program sebegini dapat saya mewarisi ilmu kepada mereka mengenai
kemahiran-kemahiran asas yang boleh mereka hayati seumur hidup. Hal
ini secara tidak langsung menjadikan gaya hidup sihat sebagai rutin harian
dan berperanan aktif dalam meningkatkan kualiti kehidupan masyarakat
secara keseluruhan.
Seterusnya, saya juga akan memantau guru-guru di sekolah dan
juga di daerah. Saya akan memberi tunjuk ajar kepada meraka. Saya juga
akan mengadakan bengkel untuk guru-guru bagi berbincang dan bertukar
pendapat. Sebagai seorang guru cemerlang saya haruslah sentiasa
menunjukkan teladan yang baik kepada rakan sejawat saya. Oleh itu, saya
akan mengambil inisiatif untuk mengadakan perbincangan bersama guruguru bagi membincangkan mengenai masalah pengajaran dan
pemelajaran yang dihadapi. Saya akan bekerjasama dengan pihak PPD
dan JPN dengan memantau dan memberi tunjuk ajar kepada guru-guru
dalam matapelajaran Pendidikan Jasmani. Perkara ini boleh dilakukan
dengan menyediakan satu senarai Semak Pemantauan dan diberikan

kepada guru-guru PJ. Dengan ini, guru-guru PJ akan lebih arif dalam
pengajaran mereka di sekolah.
Sejajar dengan itu, satu perjuangan yang saya harap dapat
dilaksanakan ialah mewujudkan satu blog yang dapat menjadi rujukan
semua guru PJ yang mengajar Pendidikan Jasmani dan Kesihatan. Blog ini
akan dipenuhi dengan maklumat penuh mengenai kemahiran-kemahiran
latihan fizikal dan teknik pedagogi pengajaran yang telah saya pelajari
dalam Kursus Program Diploma Antarabangsa Pendidikan Jasmani. Koleksi
video yang berkaitan Pendidikan Jasmani juga boleh dimuat turun oleh
guru-guru PJ bagi memantapkan lagi proses pengajaran dan pemelajaran.
Selain itu, penyediaan laman sosial seperti facebook di mana guru-guru PJ
dan juga murid-murid dapat berpeluang berkongsi maklumat dan
meluahkan isi hati mereka. Langkah sebegini akan mempercepatkan
perkongsian maklumat dan juga penyelesaiannya.
Seterusnya, sebagai seorang guru cemerlang, saya akan
mengadakan jalingan dan jaringan secara tempatan dan juga dengan
sekolah-sekolah di luar negeri. Hal ni kerana kita harus terus mempelajari
perkara baharu sepanjang hayat dan dengan jaringan sebegini kita akan
dapat memperoleh banyak ilmu dan penyelesaian yang terbaik untuk
masalah yang dihadapi. Misalnya, kita boleh berkongsi maklumat dengan
guru-guru yang pakar dalam PJK bagi memantapkan proses pengajaran
dan pemelajaran. Setiap guru akan mempunyai cara pengajaran yang
berbeza dan kita boleh menggunakan kaedah terbaik mereka dalam
pengajaran kita di sekolah.
Sehubungan itu, sebagai seorang guru cemerlang, saya juga
akan sentiasa memberikan tunjuk ajar dalam menjalankan latihan sukan
misalnya dalam meningkatkan kemahiran ketangkasan, kelajuan, stamina
dan sebagainya. Saya juga akan memastikan pencapaian para murid
dalam bidang sukan di SJKT Ladang Valdor hingga ke peringkat
kebangsaan. Bagi murid-murid yang mendapat ilmu dari pengajaran
Pendidikan Jasmani yang berkesan tadi, mereka boleh menggunakan
aktiviti senaman bagi memenuhi masa lapang dengan berfaedah seperti
bermain bola sepak, bola jaring, badminton, berjoging, senamrobik dengan
kawan-kawan di sekitar perumahan mereka. Pengajaran dan pembelajaran
PJK yang berkesan boleh dicapai sekiranya semua murid mengambil
bahagian dalam pengajaran dan pembelajaran PJK, murid pula akan
berasa puas hati sekiranya mereka memegang, menyepak, menyentuh
alatan sukan walau sekejap pun pada masa PJK.

Kesimpulannya, guru memainkan peranan yang sangat penting


dalam kecemerlangan murid. Kecemerlangan yang dicapai oleh para
murid dalam semua bidang banyak bergantung kepada mutu
perkhidmatan yang diberikan oleh guru-guru. Guru besar selaku ketua
pemimpin sewajarnya memastikan guru-guru sentiasa mempertingkatkan
mutu perkhidamatan dengan mempersiapkan diri dengan ilmu dan
mempunyai nilai keperibadian yang tinggi bagi memastikan wadah
pendidikan yang sempurna kepada murid dapat dicapai. Hal ini bertepatan
dengan Falsafah Pendidikan Negara untuk melahirkan insan seimbang dan
harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Saya juga menaruh
harapan agar ramai ahli sukan yang terkenal di antarabangsa dapat
dilahirkan sejajar era globalisasi.