Anda di halaman 1dari 2

LAPORAN TAHUNAN KELAB SAINS TAHUN 2016

Guru Besar,
Sekolah Kebangsaan Kapit.
Berikut dikemukakan Laporan Tahunan Kelab Sains Sekolah Kebangsaan Kapit
bagi tahun 2016 untuk perhatian tuan.
KELAB SAINS
BI
L
1.
2.

3.

PERKARA
Guru Penasihat
Jawatankuasa
Pengerusi
Naib pengerusi
Setiausaha
Penolong
Setiausaha
Bendahari
Penolong
Bendahari
Ahli
Jawatankuasa

1) Cik Nurhidayatul Asyikin binti Mat Refin


2) Encik Mohd Zaki bin Ab Ghani
Wilsen Sungei ak John
Nur Natasya Aleya bt Yunus
Norfarihin bt Ramasa
Christina Elena ak Udin
Rosalinda ak Madeline
Billy ak Gelip
1) Selia ak Andrew Lim (Wakil Tahun 6)
2) Boniface Leo ak Masam (Wakil Tahun 5)
3) Arthur Ryan ak Anis (Wakil Tahun 4)

Hari / Masa Perjumpaan


Hari : Rabu
Masa : 0200 0300 petang

4.

Bilangan
setahun
Tempat
Kapit

Perjumpaan

12

kali

: Bilik Sains SK

Kegiatan / Aktiviti yang telah dilaksanakan


Bil
Tarikh
Aktiviti
4.1
13 Januari 2016 Pendaftaran Ahli Kelab
4.2
27 Januari 2016 Bengkel Pemantapan Organisasi (AJK)
4.3 24 Februari 2016 Mencipta logo Kelab Sains
4.4
23 Mac 2016
Puzzle i-Sains
4.5
20 April 2016
Telur Terapung
4.6
11 Mei 2016
Pertandingan Telur Kebal
4.7
29 Jun 2016
Aktiviti Sabun Power
4.8
27 Julai 2016
Play Dough Time

4.9
4.1
0
4.1
1
4.1
2
5.

17 Ogos 2016
21 September
2016
19 Oktober 2016

G-Dough
Penghasilan Roket Air
Pertandingan Rolet Air

09 November
2016

Penghantaran Buku Skrap Kelab Sains

Kegiatan / Aktiviti yang tidak dapat dilaksanakan dalam tahun


semasa
5.1 Kutipan yuran ahli kelab

Saya mengaku dan mengesahkan bahawa laporan dan maklumat yang diberikan
adalah benar.

Saya yang menjalankan tugas,

__________________________
(
Setiausaha Kelab Sains
SK Kapit

__________________________
(
)
Ketua Guru Penasihat Kelab Sains
SK Kapit