Anda di halaman 1dari 16

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU

PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN


SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama : Aslam Nasrullah bin
Jamil
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, dan menyalin semula suku kata.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila, dan tidak tahu
membaca perkataan KV+KV tanpa bimbingan guru

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama : Azzalia Najwa binti
Ahmad Zulfikar
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, menyalin semula suku kata, dan melengkapkan suku kata.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila.

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama : Fatrurazi bin
Kamarozaman
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, dan menyalin semula suku kata.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila, dan tidak tahu
membaca perkataan KV+KV tanpa bimbingan guru

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama : Mohammad
Shahryzan Rahmat
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk dan menyambung titik-titik huruf.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila, dan tidak tahu
membaca perkataan KV+KV tanpa bimbingan guru

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama : Muhd Fakhruddin
bin Roslan
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, dan menyalin semula suku kata.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila, dan tidak tahu
membaca perkataan KV+KV tanpa bimbingan guru

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama :Mohd Syukri bin
Usup
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, dan menyalin semula suku kata.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila, dan tidak tahu
membaca perkataan KV+KV tanpa bimbingan guru

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama :Mohamad
Hishamudin bin Razali
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, menyalin semula suku kata dan melengkapkan suku kata
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

RANCANGAN PENGAJARAN INDIVIDU


PROGRAM PENDIDIKAN KHAS INTEGERASI BERMASALAH PEMBELAJARAN
SK MATU BARU, KUCHING, SARAWAK
Nama : Muhammad Amir
Syuqri bin Hamzah
Pengetahuan Sedia Ada
Matlamat Jangka Panjang
Kekuatan / Minat
Kelemahan / Masalah Yang
Dikenal Pasti

Tarikh Mula : 25 Januari


Tempoh Semakan : 29 April
Komponen : Bahasa Melayu
2016
2016
Pelajar boleh mengenal pasti bunyi yang didengar, mengenal persamaan objek , huruf, dan
bentuk, menyambung titik-titik huruf, dan menyalin semula suku kata.
Pelajar boleh membunyikan suku kata KV, menulis suku kata KV, bercerita tentang diri sendiri,
mengajuk bunyi suku kata dan perkataan, dan membaca perkataan KV+KV
Mudah memberi perhatian dengan objek yang berwarna-warni, dan bergerak balas kepada
bunyi yang didengar
Murid tidak mengetahui cara bertindak balas terhadap ucapan bertatasusila, dan tidak tahu
membaca perkataan KV+KV tanpa bimbingan guru

Objektif Jangka Pendek

Aktiviti

Membolehkan murid :
3.1 Membunyikan suku
kata
4.1 Menulis suku kata
5.1 Bercerita dan
bersoal jawab tentang
diri, keluarga, dan rakan
1.2 Mendengar dan
memberi gerakbalas
kepada arahan
2.2 Menghasilkan bunyi
bahasa
3.2 Membaca perkataan

3.1.1 Membunyikan suku kata KV


4.1.1 Menulis suku kata KV
5.1.1 Bercerita tentang diri sendiri
1.2.1 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan guru
1.2.2 Mendengar dan memberi
gerak balas kepada arahan rakan
2.2.1 Mengajuk bunyi suku kata
dan perkataan
3.2.1 Membaca perkataan KV+KV
3.2.2 Membaca perkataan KV+KV

Pendekatan
1. Latihan
membunyikan suku
kata
2. Latihan menulis suku
kata
3. Bertindak balas
terhadap arahan
guru dan rakan
4. Mengajuk bunyi suku
kata dan perkataan
5. Membaca perkataan
KV+KV

Penilaian

Catatan

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

Tarikh Bersidang
Awal :

Tandatangan ibu bapa /penjaga :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tandatangan Guru :

Tandatangan Guru :

.
Nama :...

.
Nama :...

Tarikh Bersidang
Akhir :

Anda mungkin juga menyukai