Anda di halaman 1dari 2

Hari /Tarikh

Mata
Pelajaran
Tema
S.K / S.P

Objektif
PdP

BBB

KBAT / iThink
Sistem
Bahasa
Peneranga
n Aktiviti

Isnin / 09.05.2016
Bahasa Malaysia (BM)

Kelas / Masa
Bilangan Murid

5 Sabar (0730-0830)
/ 25

Pertanian dan Penternakan Di Tajuk


Kejayaan Tanaman Kita
Malaysia
(1.3) 1.3.3 Mendengar, memahami dan memberikan respons dengan
menyampaikan pelbagai maklumat mengikut urutan dengan menggunakan
laras bahasa yang betul.
Pada akhir PdP murid akan dapat :
1. Memberikan 2 respon berdasarkan arahan yang diberi guru
menggunakan laras bahasa yang betul
2. Menyatakan pesanan mengikut susunan dalam peta pemikiran (carta
alir)
Buku teks, gambar
Strare KB : membuat urutan
barang/produk berasaskan
gi PdP KP : interpersonal
getah, gambar pokok getah,
BCB : bacaan mekanis
lembaran peta pemikiran,
PAK : Pembelajaran Akses Kendiri
kertas A4, pensel warna
Menganalisis/peta urutan
EMK
Ilmu : Ekonomi
Nilai Murni : berdikari
ayat
1. Menyenaraikan bahan berasaskan getah (spontan)/penerangan guru
2. (pengenalan tajuk) : Paparan barangan berasaskan getah dan gambar
pokok getah
3. Berdialog tentang teks yang diberi dan murid lain mencatat makulmat
yang ada dalam perbualan
4. Pembelajaran Akses Kendiri-layari web tentang perusahan getah
5. Kerja kumpulan:buku skrap
6. Soal jawab dan peta pemikiran tentang getah

Refleksi
PdP ditangguhkan. (Story Telling Peringkat Zon Pusa)

Hari /Tarikh
Mata
Pelajaran
Tema
S.K / S.P

Isnin / 09.05.2016
Kelas / Masa
5 Tekun (1130-1230)
Reka Bentuk & Teknologi
Bilangan Murid
/ 24
(RBT)
Dunia Pangkalan Data
Tajuk
Sistem Pangkalan Data
(4.2) 4.2.8 menyatakan nama, symbol dan fungsi komponen elektronik seperti
diod pemancar cahaya, perintang, kapasitor, transistor, buzzer dan suis
4.2.9 membaca litar skematik dan litar bergambar berdsarkan manual

Objektif
PdP

Pada akhir PdP murid akan dapat :


1. Mengenal pasti komponen elektronik symbol dan fungsi
2. Memahami perbezaan litar skematik dan litar bergambar
Kad Symbol elektronik,
Strare KB: mengenal pasti/menganalisis
komponen elektronik,
gi PdP KP: interpersonal
lembaran kerja, buku teks
Pembelajaran Kontekstual

BBB

KBAT / iThink
Peneranga

Menganalisis

EMK

Ilmu : Elektrikal
NIlai : Kerjasama, patuh

1. Lampu meja (pemasangan lampu meja)

n Aktiviti

2. Murid bersoal jawab dengan guru tentang komponen elektrik yg terdapat


pada lampu meja
3. Paparan kad komponen elektronik dan gambar symbol
4. Uji minda/kuiz tentang komponen elektronik dan fungsinya
5. Salin nota menggunakan peta i-Think dalam kertas A4 dan latihan
pengukuhan

Refleksi
PdP ditangguhkan. (Story Telling Peringkat Zon Pusa)

Hari /Tarikh
Mata
Pelajaran
Tema
S.K / S.P
Objektif
PdP

BBB

KBAT / iThink
Peneranga
n Aktiviti

Isnin /09.05.2016
Sejarah (SEJ)

Kelas / Masa
Bilangan Murid

5 Sabar (1230-1330)
/ 25

Perjuangan Kemerdekaan
Tajuk
Perjuangan Tokoh Tempatan
Negara
(7.2) 7.2.3 Menyatakan sebab penentangan tokoh tempatan terhadap British.
K7.2.6 Menyatakan kepentingan mempertahankan kedaulatan Negara.
Pada akhir PdP murid akan dapat :
1. Menyatakan 3 sebab penentangan tokoh tempatan terhadap British
2. Menyatakan 1 kepentingan mempertahankan kedaulatan Negara
dengan ayat yg mudah
Buku teks, lembaran peta
Strare KB : menjana idea /mengenal pasti
peikiran, gambar tokoh
gi PdP KP :interpersonal, verbal linguistik
pemimpin,buku latihan
Menaakul/peta buih berganda
EMK
Ilmu : Kenegaraan
Nilai Murni : Semangat patriotisme
1. Murid teka nama tokoh dan biodata tentang tokoh tersebut
2. Membaca petikan teks/soal jawab tentang bahan yang dibaca
3. Membuat peta pemikiran maklumat tentang peristiwa penentangan
tokoh tempatan secara kumpulan
4. Penutup (penyataan kepentingan mempertahankan kedaulatan Negara)

Refleksi
PdP ditangguhkan. (Story Telling Peringkat Zon Pusa)

Anda mungkin juga menyukai