Anda di halaman 1dari 3

Lista de cerinte

1.
Furnizorul produsului
2.
Denumirea produsului
Scurta caracterizare
cod CPSA ......
3. Dosar de certificare nr.
Contract de certificare nr /data
4.Standarde de referin, alte documente normative: STAS 13432, Fia tehnic ,Fisa tehnic de securitate, Compoziie; Propieti fizico-chimice ale
preparatului; Informatii ecologice;
5.
Denumire laborator executant
Nr.
crt.

Documentul
de referin/
pct. specif.

Cerina
documentului normativ/

ncercri i determinri implicite


pt. ndeplinirea cerinei

Procedura/
Standard de
ncercare

SR EN 13432

Ambalajul este monomaterial

Vizual

Vizual

SR EN 13432

Masurarea grosimii si a raportul


masa/suprafata

Prevenirea prin reducere la sursa,


greutatea specifica
Rezistenta la tractiune, rezistenta la oc,

SR EN 13428,
De adaugat
stasurile
specifice
pentru
celelalte
determinari

SR EN 13432

Materialul a fost evaluat

Fisa tehnica

Analiza materiilor
prime(atunci cand
caracterizarea acesteea nu
este insotita de buletin de
analiza lab acreditat)

Analize IR, Spectromia de masa,

Analiza elementara,
Raport elemente, compozitie moleculara

Fisa tehnica
plus raport de
incercare
laborator
Standardele
in vigoare

Valoare prescris
n documentul de
referin/
UM
5

10g/1m2

Valoare
rezultat la
ncercri/ UM
6

Incertitudinea
de msurare/
Nivel de
ncredere
7/ 8

Comentarii
(C/NC)i
9

Lista de cerinte

SR EN 13432

Masurarea metalelor grele

Absorbtie atomica, Colorimetrie

SR EN 13432

Substante volatile

Combustie

De adaugat
standarde
-II-

SR EN 13432
Dosar tehnic
SR EN 13432

Prin sondare din declaratie dosar


tehnic
Evaluare
biodegradabilitate

Se testeaza halogenii, din literature (din


referinte bibliografice)

De adaugat
standarde

Evaluare grad biodegradabilitate

De adaugat
standarde

SR EN 13432
SR EN 13432

Evaluarea dezintegrarii

7
8
9
10

Conform SR EN 13432
> 50%

90%

Evaluare compost

11
12
13
14
15

Nr.
crt.

Documentul
de referin/
pct. specif.

Cerina
documentului normativ/

ncercri i determinri implicite


pt. ndeplinirea cerinei

Procedura/
Standard de
ncercare

0
16

17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Valoare prescris
n documentul de
referin/
UM
5

Valoare rezultat la
ncercri/ UM
6

Incertitudinea
de msurare/
Nivel de
ncredere
7/ 8

Comentarii
(C/NC)i
9

Lista de cerinte

27
28
29

NA

30

NA

31

NA

32
33
34

APROBAT
DIRECTOR DCP

VERIFICAT
EVALUATOR COORDONATOR

ELABORAT
EXPERT TEHNIC

EVALUATOR COORDONATOR