Anda di halaman 1dari 3

26 Terinisani 1853 Ahska bozgunu

1853-1856 Trk-Rus savan

Mukaddem sylemidik Ardahan'dan


Nice asker dah gitmidi andan
Yigirmi bin kadar var idi asker
Nizm u hem nefr-i m mr server
Ali Paa olup serasker anda
O orduya viren oldur kumanda
An serasker itmek n-revdr
Byklk ana bir eyn-i hatdr
Velkin byle ide b-haber ol
Usl-i harbde re'y-i gayr makbl
Dirz etmeyelim bunda hikyet
Bunlarda harbde etdiler itret
Bunlar da grdi harbin gavgasn
Nefr-i m basd dmen ordusun
Bozub dmeni berbd etdi bunlar
Ahsha kal'asna sokd bunlar
Olub ol srun etrfn karasn
Kamu zabt etdiler saht u rasn
Girb kal'aya mn old mahbus
Suhletle hisarn feth-i mahsus
Gelb Paa'dan istizan ederler
Bir iki topla topu ver ki derler
Kapusun kal'ann tahrib edelim
Gir tashirine tedbir edelim
Alalm ibu adudan hisr
Alalm hem ganayim kll var
Niyaz edb bunlar etdi hitab
Bunlara red ie verdi cevab
Ba bozuksunuz ma'kul deilsiz
Hisar alsanz malbu deilsiz
Sizin grdnz ii istemem ben
Bana helvada verseniz yemem ben
ekilin gerye varmak izin yok
O ii grmee gayr kii ok
Nefr-i m nkim iitdi kelm
Brakd kal'ay cmle tamm
Gelb orduya n rm ederler
Bu ii anlayan kaub giderler
Gelmi idi nki adu ald mhlet
Asakir cem idb var etdi kuvvet
Yazub Tiflis'den ana geldi imdad
Olub asker mhimmat hazr- md
Binb bir gn nihan srdi dmen
Yrtdi askeri sratle dmen

Karakol bana geldi grndi


Paa'ya geldi evc-i dmen denildi
Paa herze yemek dedi ana
Ne i var gele dmen bu yana
Bir iki kii geldi kld ahbr
Kamusn itdi tekdir ile inkr
Bunlar bu szde iken erdi adu
Grndi bakdlarkim cey-i gudu
Hemn Paa binb kld firar
Gren askerden etmez oldu r
Nefr-i m fehm kld noldun
Bu ide hile tev olduun
Ddiler yine bir hayli mddet
Sol ucu etdiler tabna kuvvet
Var idi mirliva hem skdar
Ol imi san- cihann namdar
Ali Paa imi nam dilaver
Ol imi bu zamanda nam- Haydar
Livas imi anda topuyann
Kumandasn iitdiler n ann
u vakte kim kard dmana slam
Bozuldu cmle asker kadlar tam
Kl ile be alt dmen anda
ki pare klub topun banda
Son avc dane-i perev-i kazara
Dokund cismine ok ad yara
Klc ald yine kd andan
ridi askere geldi bu yandan
Dald asker-i slam tamamet
Gelb ta Ardahan'da tutd ikamet
On iki top dahi verdik burada
Buna kyas ne var idi orada
Gelb k aldlar cmle nizam
Gelb Erzurum''a etdi kyam
Ali Paa da mecruh natevan
Gelb n Erzurum'da dd cn
Otuz krk gn kadar yatd umulmaz
ridi vakti nkim are olmaz
ehadet camn idi encam
Varub ukbada bulsun devlet-i nam
Cinanda padiah olsun seraser
ehid olan o gnde hep beraber
Var ise ma... kusuru
Hda afveyleyb versun kasveri
Mnasib geldiinden n rzaya
Diyelim ana bir tarih-i ra'n
Ali Paa'y mehdun Rz kabr-i cinn olsun
Ana firdevs-i a'lnn kasveri iyn olsun
Muattar eylesn ecsam- ruhn mcemmer rahmet
Tamam kuds-i allayiin ns huriyan olsun
Cihann hali malum byledir ta devr-i ademden

Bu dehr iinde olmaz gamdan azad bir mekan olsun


... akna kanzil olup cam ehadetden
Varub glizar- cennetde makam glistan olsun
Brakm zahir eeri cihanda rifat-i cahn
Mebbed mlk-i cennetde varub bir hanman olsun
ki gevher kardm syledim tarih-i ra'nsn
Ali Paa kasver-i cennete eksiz revn olsun sene 1270
Bu hal ile ok k asker tamamet
Ederler Erzurum Kars'da ikamet
Soukdan hayli zahmet ekdi asker
Dald klaya cmler seraser
Bahar bekleyb durdlar anlar
it gayr mahalden noldu hallar