Anda di halaman 1dari 10

RUMUSAN PERANCANGAN STRATEGIK

BIL
1

MATLAMAT STRATEGIK
KRA 3 :
Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua
murid
ANJAKAN : 9

OBJEKTIF
Kehadiran Ke Sekolah

STRATEGI
MURID :

Peratus murid hadir sekolah


melebihi 95.00 peratus
GURU :
kehadiran setahun.

ASPIRASI SISTEM :
Ekuiti

KEPIMPINAN :

ASPIRASI MURID :
Etika dan Kerohanian

KOMUNITI :

AKTIVITI

HURAIAN AKTIVITI

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 - 2018


SEKOLAH :
VISI
MISI
NILAI
ANJAKAN PPPM
ISU

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA


: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN
POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA
: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT
:9
: Menangani salah laku disiplin dengan mematuhi tatacara yang betul

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

MATLAMAT STRATEGIK
KRA 3 :
Pencapaian sahsiah terpuji oleh
semua murid
ASPIRASI SISTEM :
Ekuiti
ASPIRASI MURID :
Etika dan Kerohanian

OBJEKTIF
Kehadiran Ke Sekolah

PETUNJUK
PRESTASI
UTAMA (KPI)

100 peratus
murid hadir ke
Peratus murid hadir sekolah
sekolah
melebihi 95.00 peratus kehadiran melebihi 95.00
setahun.
peratus
kehadiran
setahun setiap
murid
menjelang
2018.

SASARAN
TOV

2016
10 5+2

2017

2018
3

2018

INISIATIF / STRATEGI
MURID :
S1 Meningkat semangat cintakan sekolah
oleh murid.
GURU :
S2 Memantapkan kompetensi guru dalam
pengurusan murid.
KEPIMPINAN :
KOMUNITI :
S3 Meningkatkan penglibatan ibu bapa
dalam pembelajaran anak-anak di dalam dan
di luar sekolah

PEGAWAI
BERTANGGUNGJAWAB
GPK HEM
Guru Tingkatan
Guru Disiplin

PELAN TAKTIKAL
ANJAKAN PPPM
ASPIRASI SISTEM
ASPIRASI MURID
INISIATIF / STRATEGI
BIL
1

PROGRAM / PROJEK
'Sekolahku Syurgaku'

:9
: Ekuiti
: Etika dan Kerohanian
S1 Meningkat semangat cintakan sekolah oleh murid.

TANGGUNGJAWAB
GPK HEM
Guru Tingkatan
Guru Disiplin

TEMPOH /
HARI /
KEKERAPAN

KOS / SUMBER

OUTPUT /
OUTCOME

KPI
100 peratus
kehadiran murid

SASARAN
Semua murid

PELAN KONTIGENSI
Taklimat
Bengkel kerja
mengikut zon

PELAN OPERASI
Matlamat Strategik

: KRA 3 - Pencapaian sahsiah terpuji oleh semua murid

Strategik

: S1 -

Nama Program / Projek

Objektif Program / Projek

Tanggungjawab

Tempoh / Hari

Tempat

Sasaran

Kos / Anggaran Perbelanjaan:


Sumber

Jawatankuasa

Penilaian

: Kekuatan
: Kelemahan
: Cadangan Penambahbaikan
: Impak

Ringkasan

Dokumentasi bergambar

mua murid