Anda di halaman 1dari 3

Hari /Tarikh

Mata
Pelajaran
Tema
S.K / S.P
Objektif
PdP

BBB

KBAT / iThink
Sistem
Bahasa
Peneranga
n Aktiviti

Khamis / 12.05.2016
Bahasa Malaysia (BM)

Kelas / Masa
Bilangan Murid

5 Sabar (0900-1000)
/ 25

Pertanian dan Penternakan


Tajuk
Padi Segenggam Jadi Sepikul
Malaysia
(3.2) 3.2.6 Menulis teks puisi secara mekanis dengan betul dan kemas.
Pada akhir PdP murid akan dapat :
1. menulis 4 rangkap pantun dengan kemas dalam kertas
2. melafazkan dan dapat menjawab soalan tentang pantun Padi
Segenggam Jadi sepikul
Petikan pantun Padi
Strare KB : menghubungkaitkan
Segenggam Jadi Sepikul,
gi PdP KP : naturalis
Lembarab kerja, buku teks,
BCB : Bacaan intensif
buku latuhan, kertas A4,
beras(dalam bekas), gambar
padi
Mmenaakul
EMK
Ilmu : Pertanian
Nilai Murni : kesyukuran
Morfologi
1. teka objek berdasarkan bunyi dan lukisan guru
2. soal jawab dan penerangan guru tentang tajuk pdp
3. demontrasi berpantun oleh guru dan murid dipilih secara rawak untuk
melafaz pantun
4. kerusi panas (soal jawab tentang maksud setiap pantun)
5. menulis pantun dalam kertas A4 dengan kemas
6. Cipta pantun berdasarkan pembayang/maksud yang diberikan oleh guru.

Refleksi

Hari /Tarikh
Mata
Pelajaran
Tema
S.K / S.P

Objektif
PdP

BBB

KBAT / iThink
Peneranga
n Aktiviti

Khamis / 12.05.2016
Pendidikan Jasmani (PJ)

Kelas / Masa
Bilangan Murid

5 Tekun (1030-1100)
/ 19

Manipulasi ALatan
Tajuk
Rali Belon
1.4.7 memukul belon ke atas dan ke hadapan dgn menggunakan pemukul yg
mempunyai permukaan luas seperti raket
2.3.3 mengenal pasti titik kontak pada objek yg dipukul dan ditendang
5.4.2 melakukan aktiviti secara berpasangan dan berkumpulan dengan seronok
Pada akhir PdP murid akan dapat :
1. Berkebolehan memukul belon ke atas dan ke hadapan
menggunakan alatan
2. Mengaplikasi kemahiran dan dapat bekerjasama dalam kumpulan
Belon, pemukul (yg dicipta
Strare KB : mengaplikasi
sendiri), skital, wisel, bat ping gi PdP KP : visual-ruang,kinestatik
pong, raket
Kreatif dan inovatif
mengaplikasi

1.
2.
3.
4.

EMK

dgn

Ilmu : Sukan (badminton/pingpong)


Nilai Murni : bekerjasama, patuh
arahan guru

Pemanasan badan (senamrobik)


Penerangan guru , demontrasi dan ansur maju
Pukul belon dengan pemukul (individu, berpasangan dan berkumpulan)
Voli belon (berpasangan)

5. Permainan Kecil : Rali Belon dalam kumpulan kecil


6. Cooling down & refleksi
Refleksi

Hari /Tarikh
Mata
Pelajaran
Tema
S.K / S.P

Objektif
PdP

BBB

KBAT / iThink
Peneranga
n Aktiviti

Refleksi

Khamis / 12.05.2016
Kelas / Masa
5 Sabar (1130-1230)
Teknologi Maklumat &
Bilangan Murid
/ 24
Komunikasi (TMK)
Dunia Pangkalan Data
Tajuk
Sistem Pangkalan Data
(2.0) 2.4 menentukan jenis medan dalam pengakalan data (teks, tarikh,
nombor)
2.5 menghasilkan pangkalan data secara lakaran di atas kertas
Pada akhir PdP murid akan dapat :
3. Membuat penilaian terhadap data yg dikumpul bagi tujuan pembinaan
data
4. menganalisis data dalam bentuk jadual di atas kertas secara kumpulan
Kertas A4, marker, buku teks,
Strare KB: mengaplikasi/menganalisis
slaid, lembaran kerja,
gi PdP KP: interpersonal, logik matematik
komputer
Pembelajaran Kontekstual
Menganalisis

EMK

Ilmu : Internet/Teknologi
NIlai : Kerjasama, patuh

1. Uji minda (analisis data dalam bentuk jadual)


2. Penerangan guru: catat nota
3. Tugasan kumpulan : aplikasi dengan penggunaan computer Microsof
word
4. Guru bimbing satu persatu dan murid melengkapkan bersama ahli
kumpulan
5. Bentang hasil kerja kumpulan
6. Penilaian dan pengukuhan (lembaran kerja)

Anda mungkin juga menyukai