Anda di halaman 1dari 3

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018

UNIT KANTIN

MISI

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA

VISI

: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

NILAI

: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT

ANJAKAN PPPM

: 9 (BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS)

ISU

: KURANG BAHAN PEMBELAJARAN DAN MAKLUMAT KESIHATAN

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

MATLAMAT
STRATEGIK

KRA 4 :
Pencapaian prestasi
kepimpinan dan
pengurusan sekolah
yang cemerlang
ASPIRASI SISTEM :
Ekuiti
ASPIRASI MURID :
Etika dan Kerohanian

OBJEKTIF

4B Kepuasan
Pelanggan

PETUNJUK
PRESTASI UTAMA
(KPI)

Bilangan aduan
pelanggan

SASARAN

INISIATIF / STRATEGI

TOV

2016

2017

2018

20

15

12

10

S1 Mewujudkan warga sekolah yang


pentingkan kesihatan
S2 Memastikan sekolah selamat
S3 Meningkatkan kesedaran kendiri
dan kesedaran sosial di kalangan
guru dan murid

PEGAWAI
BERTANGGUNG
JAWAB

GPK HEM
Guru Kantin
Pengusaha
Kantin
Guru Bertugas
Mingguan
(Kantin)

PERANCANGAN STRATEGIK 2016 2018


UNIT KANTIN

MISI

: PENDIDIKAN BERKUALITI, INSAN TERDIDIK, NEGARA SEJAHTERA

VISI

: MELESTARIKAN SISTEM PENDIDIKAN YANG BERKUALITI UNTUK MEMBANGUNKAN POTENSI INDIVIDU BAGI MEMENUHI ASPIRASI NEGARA

NILAI

: KOLABORATIF, KEPELBAGAIAN, KECEMERLANGAN, INOVASI, INTEGRITI DAN HORMAT

ANJAKAN PPPM

: 9 (BEKERJASAMA DENGAN IBUBAPA, KOMUNITI DAN SEKTOR SWASTA SECARA MELUAS)

ISU

: Guru dan murid tidak makan di kantin kerana membeli makanan luar.

MATLAMAT, OBJEKTIF, KPI, SASARAN, STRATEGI

MATLAMAT
STRATEGIK

KRA 4 :
Pencapaian prestasi
kepimpinan dan
pengurusan sekolah
yang cemerlang
ASPIRASI SISTEM :
Ekuiti
ASPIRASI MURID :
Etika dan Kerohanian

OBJEKTIF

4B Kepuasan
Pelanggan

PETUNJUK
PRESTASI UTAMA
(KPI)

Bilangan aduan
pelanggan

SASARAN

INISIATIF / STRATEGI

TOV

2016

2017

2018

20

15

12

10

S1 Mewujudkan warga sekolah yang


pentingkan kesihatan
S2 Memastikan sekolah selamat
S3 Meningkatkan kesedaran kendiri
dan kesedaran sosial di kalangan
guru dan murid

PEGAWAI
BERTANGGUNG
JAWAB

GPK HEM
Guru Kantin
Pengusaha
Kantin
Guru Bertugas
Mingguan
(Kantin)