Anda di halaman 1dari 4

DAFTAR HADIR PIKET POKJA BANK SAMPAH

SMP NEGERI 1 PETERONGAN


TAHUN PELAJARAN 2016/2017
Bulan : Juli 2016
Hari

S
E
N
I
N

S
E
L
A
S
A

R
A
B
U

K
A
M
I
S

Nama siswa

Kelas

Annanda Putri Ramadhani


Dyah Alfu Putri Hanum
Erisa Faradila Usdyawati
Putri May Wahyu Laili
Icha Margaretha
Yayang Dwi Febilia

8B
8E
9A
9A
7C
7C

Irma Firnanda
Aprilliyah Indah Rosiana
Bimo Satria Wicaksono
Susi Anggar Aini
Icha Darus Sifak
Cahaya Dwi Artha

8E
9C
7E
8G
9C
8C

Mawar Dwi Intan


Krisdiantoro
Diah Putri Wulan Suresti
Choirun Nisak
M. Anwar Hadi Saputro
Dyan Antika

8D
9D
7G
8F
9D
7G

Sharda Devina Putri Dinera


Ardila Rustafiah
Citra Wulandari
Suliyati
Devina Tiara SEkarsari
Rina Adella Pratiwi

8A
9E
7F
8A
9E
7F

Minggu Ke- / Tanda Ta


Mgg-1

Mgg-2

J
U
M
A
T

S
A
B
T
U

Anysa Puspita Hidayati


Putri Rahayu
M. Isfa Wildanul Arifin
Amalia Putri Huzzaifah
Putra Syam Sahara
Nova Mardiana

8C
7A
7D
7A
7D
7E

Zulis Lailatul Fitriah


Intan Yuan Angelina
Nanda Rahma Auliya
Siska Aprillia Tri Wahyuni
Laras Kusuma Dewi

8D
7B
7B
8B
7B

Mengetahui,
Plt. Kepala sekolah,

Peterongan, 18 Juli 2016


Koordinator Pokja Bank Sam

SHOBIRIN, S.Pd.MM
Pembina Tk. I
NIP. 19670228 199803 1 005

IDA SURYANI, S.Pd.

Pembina Tk. I
NIP. 19680409 199703 2 00

Lampiran -4

AMPAH

Minggu Ke- / Tanda Tangan


Mgg-3

Mgg-4

Mgg-5

eterongan, 18 Juli 2016


oordinator Pokja Bank Sampah,

DA SURYANI, S.Pd.

embina Tk. I
IP. 19680409 199703 2 002